V1İlkokula giderken sınıfımızda bir kız arkadaşım vardı. Okumayı tam çözememişti sınıfa göre de durumu kötüydü. Öğretmeniz her defasında azarlardı. Onun da korkudan eli ayağı titrerdi. Bu durumda ne yapılması gerekir?

C1Bu durumda iş okuldaki öğrencilere veya okul müdürüne düşmektedir. Okul müdürü öğretmenlerin öğrencilere davranışlarını yakından takip etmeli, öğretmenlerin öğrencilere karşı olumsuz davranışlarını gördüğünde uyarmalı, gerekirse cezalandırmalıdır. Çünkü iyi bir eğitmen hoş görülü, anlayışlı ve sabırlı olmalıdır.   Gülay ÇENGEL

 

V2Okulda sürekli bize dergi dağıtılırdı. Öğretmenimiz bu dergilerin parasını toplamak için bir arkadaşımızı görevlendirmişti. Paralar toplandı ama arkadaşımız o paraları öğretmenimize teslim etmedi. Ya kaybetmişti ya da o paraya ihtiyacı vardı. Öğretmenin bu durumda ne yapması gerekir?

C2Öğretmen önce öğrenciyle birebir iletişime girmelidir. Bu durumu açıkça konuşmalı, öğrenciye karşı sevecen ve hoş görülü bir tavır sergilemelidir. Neden yaptığını araştırarak Öğrenciyi dürüst olması konusunda uyarmalıdır. Aileye soruna çözüm bulunmazsa başvurulmalı, öğrenci bu konuda rencide edilmeden sorun halledilmelidir. Gülay ÇENGEL

 

V3Lise 3’e giderken hiçbir sınava girmeyen bir bayan arkadaşımız vardı. Öğretmenler onu bir türlü sınava tabi tutamazlardı. Lise 3’te sınıfta kalmak diye bir olay da yoktu. Öğretmenlerin bu durumda ne yapması gerekir?

C3Öğretmenin bu öğrencisiyle birebir iletişime geçmesi, sınavlara neden gelmediğinin araştırılması gerekir. Gerekirse öğrencinin ailesi ile görüşülmeli, sınav olduğu günler öğrencinin sınav olması sağlanmalıdır. Gülay ÇENGEL

 

V4Stajımızın ilk günüydü. Ders daha yeni başlamış, öğretmen arkası dönük tahtaya konuları yazıyordu. İki erkek öğrencinin arasındaki laf kavgası birden gürültülü bir kavgaya dönüştü. Öğretmen şaşkınlık içinde kavga eden erkek çocukları ayırmaya çalıştı. Öğretmenin bu durum karşısında ne yapması gerekir?

C4Öğretmenin öğrencileri en kısa zamanda ayırması, kavganın sebebini öğrenmesi ve hatalı öğrencinin cezalandırılması gerekir. Bu durum sınıf içinde halledilemezse öğrenciler disipline verilerek cezalandırılmalıdır. Ancak cezalandırılma eğitime uygun bir şekilde olmalıdır. Gülay ÇENGEL

 

V5Ortaokul yıllarında dersimize giren bir matematik öğretmeniz vardı. Öğrencilerini çok sever ve onlara faydalı olmak için elinden geleni yapmaktan çekinmezdi. Ancak biraz sert bir yapıya sahip olduğundan bazı erkek öğrenciler öğretmenimizi dövmeye yeltenmişlerdi. Öğretmenimizin bu durum karşısında yapması gereken nedir?

C5Öğretmen her zaman öğrencilere karşı sevgili ve hoş görülü olmalıdır. Öğrencilerle birebir iletişime geçmeli, öğretmenlerine karşı her zaman saygılı olmaları konusunda bilinçlendirilmeleri gerekir. Öğretmen kaba kuvvetten kesinlikle kaçınmalı, bir eğitici gibi davranmalıdır. Gülay ÇENGEL