Öğrenmede Davranışsal Yaklaşımla Mehtap Turan 183-210 

S-1)-Aşırı soğuk havada yanaklarımız kızarır.Aynı zamanda bizi utandıracak bir söz söylendiğinde de yanaklarımız kızarır.Bu iki durumda vücudun vereceği tepki,sırayla aşağıdaki kavram ikilemlerinden hangisiyle adlandırılır?

 

a)-Edimsel-koşullu                                                                              

b)-Edimsel-koşulsuz

c)-Koşullu-edimsel

d)-Koşullu-koşulsuz

e)-Koşulsuz-koşullu

S-2)-Klasik koşulama yoluyla öğretilen bir tepkinin sönmesini aşağıdakilerden hangisi sağlar?

 

a)-Koşullu uyarıcının bir süre koşulsuz uyarıcı olmaksızın tek başına verilmesi,

b)-Koşulsuz uyarıcının şiddetinin arttırılması,

c)-Koşulsuz tepkinin olumsuz pekiştirilmesi,

d)-Koşullu tepkinin verilmesinin kolaylaştırılması,

e)-Koşullu uyarıcının birkaç kez koşulsuz uyarıcıdan sonra verilmesi,

S-3)-Bir bebek acıktığı için,doğal olarak ağlamakta ve süt biberonunu görünce susmaktadır.

Bu durum aşağıdakilerin hangisiyle açıklanabilir?

 

a)-Edimsel koşullanma

b)-Klasik koşullanma

c)-Kavrayarak öğrenme

d)-Bilişsel öğrenme

e)-Gözlem yoluyla öğrenme 

                                                                                                                                    

S-4)-Bir restorantta yediği yemekten zehirlendiği için midesi yıkanan Aslı ne zaman bu restoranın  önünden geçse midesinin bulandığını hissetmektedir.Restoranı görmek aşağıdakilerden hangisinin işlevini yerine getirmektedir?

 

a)-Ceza

b)-Koşullu uyarıcı

c)-Birincil pekiştireç

d)-Koşulsuz uyarıcı

e)-Olumsuz pekiştireç

S-5)-Yağmurlu havada gök gürültüsü beraberinde şimşek çakınca korku oluşturur.Organizmanın daha sonra yanan bir fenerin ışığını görünce de korkması aşağıdaki koşullanma kavramlarından hangisiyle açıklanır?

 

a)-Gölgeleme

b)-Ayırt etme

c)-Karşı Koşullanma

d)-Uyarı genellemesi

e)-Olumsuz pekiştireç

S-6)-Organizmanın bir uyarıcıya gösterdiği tepkiyi aynı uyarıcı ile karşılaştığında tekrar etme eğilimi vardır.Yani bir öğrenci çok zor koşullar altında ders çalışmış ve hedefine ulaşmış ise,benzer zor koşullarla karşılaştığında da ders çalışarak hedefine ulaşma eğilimini gösterir.

   Yukarıda verilen açıklama Guthrie ’nin aşağıdaki ilkelerinden hangisiyle açıklanır?

 

a)-En son ve en sık ilkesi

b)-Bitişiklik ilkesi

c)-Transfer ilkesi

d)-Ulaşılabilirlik ilkesi

e)-Çağrışım ilkesi

 

S-7)-Okul fobisi olan bir çocuğun okula alışması için ilk gün annesinin onunla gelip sırada oturması,sonraki gün okulun bahçesinde oyunlar oynatılması,ertesi günde en çok sevdiği resim dersine sokulması sonucunda çocukta okula gitme isteği oluşturulmuştur.

   Annenin çocuğuna okula gitme davranışını kazandırmak için,izlediği yol aşağıdakilerden hangisidir?

 

a)-Bıktırma yöntemi

b)-Davranış biçimlendirme

c)-Zıt tepki yöntemi

d)-Alışkanlık kazandırma

e)-Eşik(Alıştırma)yöntemi

 

S-8)-Matematik sınavına hazırlanıp sınavdan iyi bir puan alan bir öğrencinin matematik dersine daha fazla çalışmaya başlaması,aşağıdakilerden hangisine bir örnektir?

 

a)-Klasik koşullanma

b)-Kavrayarak öğrenme

c)-Gizil(örtük) öğrenme

d)-Gözlem yoluyla öğrenme

e)-Edimsel koşullanma

 

S-9)-İki yaşındaki çocuğuna tuvalet terbiyesi kazandırmak isteyen bir anne,kendi başına her tuvalete gidişinin ardından çocuğunu çikolatayla ödüllendirmektedir.Bu örnekte annenin çocuğuna verdiği çikolata aşağıdakilerden hangisinin işlevini karşılamaktadır?

 

a)-Koşullu  uyarıcı

b)-Ayırt edici uyarıcı

c)-Birincil pekiştireç

d)-İkincil pekiştireç

e)-İpucu

 

 

S-10)-Aşağıdakilerden hangisi olumsuz pekiştirmeye bir örnektir?

 

a)-Oyuncak arabalarını birbirine çarparak kıran bir çocuğun sürekli azarlanması

b)-Küfürlü konuşan bir çocuğun bu davranışının sık sık gülerek karşılanması

c)-Çizgi film izlemesine izin verilmeyen bir çocuğa,ödevlerini zamanında tamamladığında çizgi film izlemesi için izin verilmesi

d)-kardeşine vurarak onu üzen bir çocuğun bu davranışının görmezden gelinmesi

e)-Evin içinde topa tekme atarak oynayan bir çocuğun topunun elinden alınması

 

1-Cevap(e)2-Cevap(a)3-Cevap(b)4-Cevap(b)5-Cevap(d)6-Cevap(b)7-Cevap(e)8-Cevap(e)

9-Cevap(c)10-Cevap(c)