15-Adem AS’la insanlara akıl - ruh verilmeye başlanmış ve insanlık akli baliğ olmuştur. İnsanlık onunla yaptıklarından sorumlu tutulmuş ve muhatap alınmıştır. Ondan öncekilerden primatlara kadar olan insanımsılar hiçbir zaman akli baliğ değillerdi ve hayvanlar gibi yaptıklarından sorumlu tutulmamış olan ve nefsine teslim cahillerdi. Bu günde bu gerçek insanlıktan habersiz-nasipsiz bazı insanımsılar (gerçek insan cahillleri) böyledir ve kendilerini insanlık için yaptıkları kötülüklerden sorumsuz hissederler. Tüm insanları da kendileri gibi sanarak cehalete sürükleyen sorumsuz insan cahilleridirler. Önermelerle varılan yargıları çürütmeye ve alternatifler ileri sürmeye çalışın.

 

C-15 Bu gibi insanlarda bulunan en büyük eksiklik yine her zamanki gibi inanç eksikliğidir. Yapılacak olan tek şey öncelikle onların sözümüzü dinlemesini sağladıktan sonra onlara gerçeği anlatmak ve inandırmak için elimizden geleni yapmaktır.

Ramazan DEMİRDÖĞEN

 

          C.15) Belki de böylesi daha iyi çünkü onlara verilen dini umursamamaları onlara farz kılınmamış oysak ki Müslümanlara verilen yük hafif ancak biz Müslümanlar aciz insanlarız hazır bulmuşluğu severiz. Belki de bunları böyle gördükleri için kendileri çalışkan olurlar ama zeki değil bizim Müslümanlar kadar. Salih AYTEKİN

 

C.15.İnsan yaptıklarından ve bildiklerinden sorumlu tutulacak bunu biliyoruz. Ama ne yaptığını ve ne bildiğinin farkında değilse sorumlu kim ya da ne olacak. Hiç kimse kötü olarak doğmuyor. Bir insan iyiyi keşfedememişse hayatı, çevresini kötülükle kötü insanlarla doluysa iyiyi hissedecek bir ortamı yoksa kim suçlu. Akıl bizde var edilmiş ama kalp gözü açılmamışsa, ondaki akıl onu kalp gözüne ulaştırmamışsa günahı kim taşıyor. Bizler hiçbir şey bilmiyoruz. Ama akıllı insanlar bunu akıllarıyla hallediyorlar. Barış TURAN

 

 

C.15İnsanların Hz Âdem’in getirmiş olduğu dinin kat rollerini unutup vahşi hayata geçmesi, Allah’ın ve insanlığın düşmanı olan ya da dünyanın yaratılışında kıyamete kadar süre isteyen şeytandır. Şeytan her zaman insanlara Allah’ı unutturmaya çalışmış ve kıyamete kadar devam edecek olan dinlerde zıt beyiler koymuştur. O zaman da bilimin ileri düzeyde olmaması bir takım sorunlar ortaya gelmiştir. Ve çözümler olmayınca cehalet hâkim olmuştur.

BUKET ÖZÇELEBİ                                                                                                                        

 

C.15.Yaratılanı yaratandan ötürü sevmek anlayışı içerisinde bir kriterle ilerlemeliyiz. Bizde de biraz sevgi, saygı olmalıdır. Biz de bataklığa düşmüş insanı bataklığa atmamalıyız. O nasıl olsa bile öyle ondan hayır gelmez olarak düşünülmemelidir. Düşündüğümüz takdirde biz de bu pisliğe karışmış veballe ömrümüz tükenmesi gerekirken başıboşluğa sevk ederiz kendimizi. Önemli olan müslüman olarak birey olarak bir şeyler yapabilmektir. Cansu KAHİLOĞULLARI

 

C.15 İlk insanlar aklı salim olmadıklarından dolayı sorumluluk sahibi değillerdi ve onlar yaptıkları şeylerden dolayı kendilerini sorumlu tutmazlardı.Tarzan karakterine sahiptirler.İlk insandan itibaren insanın reşit olması insana bir sorumluluk yüklemiş ve o yaptıklarından sorumlu tutulmuştur.Günümüzdeki insanların çoğu eski insanların karakterlerine sahiptirler.Bunlar diğer insanların ilmine hakaret etmektedirler.Çünkü bu  insanlar insan aklını yok saymaktadırlar.    Deniz BÜYÜKERTAŞ

 

C.15. Bence ilk insan Hz Adem ’AS ‘dır. Adem AS önce insanımsı varlıkların olduğunu düşünmüyorum. Tam hatırlamıyorum ama bir ayette “Babanız Adem’dir. Biz onu pişmiş çamurdan yarattık ve ona şekil verdik.”diye geçmektedir. Bugün ki insanımsı varlık denilen görüşe de katılıyorum. Çünkü bazıları dini bildiği halde yanlış yönde gidiyorlar. Yapmadıkları kötü davranış ve kendi nefisleri için başkalarını ateşe atmaktadırlar. Ersin DEMİR

 

C.15 Düşünce dil gelişimiyle oluşur.ilk zamanlarda insanlar konuşamıyorlardı.Dolayısıyla düşüce yoktu.Zamanla konuşmaya başladılar.Ve düşünceler oluşmaya başladı.İlk zamanlar konuşamadıkları için hayvani nefse sahiptiler.  Fatma DURUŞ

C.15. İnsan yaradılışının sonucu olarak bazı sorumluluklara göre programlandırılmıştır bu programı kullanma istemi kendisine kalmıştır. Oysa günümüzde insanlar sorumluluklarını kötü yönde kullanarak insanlığa kötülük yapmaktadır. Fakat yaradılışının gereği hiçbir insanın diğerine kötülük yapmaya hakkı yoktur. Buna cahillik de denmektedir.Gani KISACA

C.15 Cahil insanı tarif eden bu sözcükler, kullanılan kişinin ne denli gerekli insan olduğunu göstermektedir. Boş insana gerek yok bu dünyada!!!!! ( M. Onur YILDIRIM)

 

C.15 İnsan ne yaparsa yapsın birçoğundan aklı sorunludur. Çünkü insanlara akıl verilmiş eylemleri düşünerek yapmak için. Nefis bu önermenin dışında kalır.Çünkü günümüzde nefis akıldan üstün görülüyor.Yönetim bizde ama kullanamıyoruz.                                                                                Mine Şen ALTUNTAŞ

 

C.15.Sorumsuz insan kendisine ve çevresine verebilecek potansiyele sahiptir.Cahil insan ise en kötü şeyden bile daha çok zarar verir.Allah insana kullanması için akıl vermiştir.Ve insan bu aklını  her zaman iyi ve doğru şeyler için kullanmalıdır.İnsanlıktan habersiz bazı cahil insanlar kendileri ile beraber diğer insanları da cehalete sürüklemeye çalışmaktadır.MÜZEYYEN  KAPLAN

 

C.15.Sorumsuz insan kendisine ve çevresine verebilecek potansiyele sahiptir.Cahil insan ise en kötü şeyden bile daha çok zarar verir.Allah insana kullanması için akıl vermiştir.Ve insan bu aklını  her zaman iyi ve doğru şeyler için kullanmalıdır.İnsanlıktan habersiz bazı cahil insanlar kendileri ile beraber diğer insanları da cehalete sürüklemeye çalışmaktadır.MÜZEYYEN  KAPLAN

 

C.15 Bugün yaşayan insan benzeri varlıklar hayvandan da aşağı düşmeyi başarmıştır. Yüzlerinde ar kalmamış, nefislerine uymuşlardır. Kendilerine haklı geldikleri için zaten ahlaksız oldukları kesindir. Bunu bilmemiz onlara uymamamız için yeter. Neşe ERAY

C 15. “Allah (cc) bize düşünüp tutalım diye öğüt veriyor.” Ayetinden anlayacağımız gibi Allah (cc) bizlere akıl vermiş ama kör cahiller bunun farkında bile değil. Bize düşen bunu uygun bir şekilde onlara  anlatabilmek. Oktay YİĞİT

C.15. Evet insanlık Âdem as ile başlamıştır. Cahillerin ancak bilim ve din adına sorumlulukları yerine getirince ortadan kalkar.         Pınar TORAMAN

C.15. insanlık Hz Âdem’den başlamıştır ve hala devam etmektedir. Ondan önce diye bir insanlık tarihi olmamıştır. Sonradan kendi atasını insanımsılarda olduğunu iddia eden akılsız başlarındaki kuşku onları sorumsuz kılmıştır, düşüncesindedirler.     Rıfat AKYAVUZ

 

C.15. Âdem’den önce insanların veya insanımsı canlıların olduğuna inanmıyorum. Bunu kanıtlayıcı bir bilgi yok. Eğer böyle bir şey olsaydı fosilleri veya kalıntıları bulunurdu. Bu gün insanlar dünyada yaptıklarından dolayı bir gün hesaba çekileceklerini kabullenmek istemedikleri için bazı teoriler uyduruyor. Salih ERKEN

 

 

 

C.15 Hz Adem ilk insandır. Ondan önce makul ya da nakıl hiçbir insan yoktu. Ancak günümüzde ormanlar ya da yüksek dağlar arasına sıkışarak dinden bihaber yaşayan küçük toplumlar vardır. Bu toplumların yanı sıra gaflete boğazına kadar batmış dinden bihaber yaşayan diğer bazı toplumlar gaflete bütün insanlığı çekmeye çalışmaktadır. Salih YENİOCAK

 

 

 

C.15 İnsanlık Hz Âdemin yaratılması ile başlamıştır. ondan öncesi yoktur. Kutsal kitabımızda da Hz Ademin doğumu ile insanlık var olmuştur. Sema YEŞİLYURT

 

C.15  Biz ilk insanın Hz. Adem olduğunu bilir ve buna inanırız zaten dinimizde bu açıkça  ortaya konmaktadır.Bunun aksi düşünülemez. Şengül GİYEN

 

 

C.15.Bugünkü cahiller sadece dünya hayatı için uğraşırlar. Ahret yurdunu ise unutmuş durumdalar. İnsanlık Adem (A.S.) ile başladı ondan öncesinde insan yoktu.Yani Adem (A.S.) ile başlayan şu ana kadar gelen bu süreçte her insan mutlaka yaptıklarıyla sorumlu tutulacaktır. Gerçek insan cahilleri işlerine gelmediği için yaptıklarından kendilerini sorumsuz tutarlar ve diğer insanları da kara deliğe sürüklerler.       Türkan ÖZARAZ

 

C.15 Evet, gerçektende günümüzde hala akıl baliğ olmamış insanlar vardır. Daha doğrusu nefsinin kölesi olan, her dediğini yapan, gün geçtikçe bataklığa saplanan bir nesil yetişmektedir ve buda Kuran-ı Kerime’de belirtildiği gibi kıyametin alametlerindendir.  Yusuf ERGİN

C.15.Her insan yaptıklarından sorumludur.Bu işi nefsi ile de yapsa aklı ve ruhu ile de yapsa bunu kendisi yapmıştır ve bunun hesabını ya bu dünyada ya da ahret de vermek zorundadır.Bence yaptıklarından sorumsuz insan yoktur.Sadece nefsini ve kalbini bu şekilde rahatlatmaya çalışan insanlar vardır.Bir insan yaptığının kötülük olduğunu anlayamıyorsa ya çocuktur ya da akli dengesi yerinde değildir.Zehra AKTI

 

C 15.Günümüz insanı kendini bu somut âlem’e o kadar çok kaptırmış ki sadece madde âleminde canlı bir robot gibi yaşamını sürdürmektedir. Buda sunulan hayat şartların insanoğlunu düşünmekten alı koyuyor. Yapılması gerekenler sadece yapılıyor ve bu süreç son kullanma tarihine kadar devam ediyor. Bunun bu şekilde gerçekleşmemesi için insanlara öncelikle hayata uyumdan ziyade düşünebilmeyi öğretmeli. Zehra SEMİZ

 


C.15.Kötülükte, iyilikte, isyankârlıkta… Vb. günümüzde tüm ihtişamıyla varlığını sürdüren bu kavramlar Hz. Âdem’in yaratılmasıyla beraber ortaya çıkan şeylerdir. ‘’İsyan ‘’ kavramı insanoğlu, Allah katındaki tüm varlıkların Âdeme secde olayında verilen ilahi emri yerine getirmeyen İblisle ortaya çıkmıştır. Yine aynı şekilde kötülük ve iyilik Hz. Âdem den olan zürriyetin doğmasıyla ortaya çıkmıştır. Ha bu demek değildir ki Hz. Âdemle tüm bu kavramlar içerisinde, aklıselim insan için pekte hoş görülmeyen ‘’kötü’’ diye nitelendirdiğimiz kavramların süre gelen bir olgu olması için neden teşkil etmez. Bundan düstur olarak, insanların çıkıp ta ‘’ben iyilik, doğruluk, güzellik, dürüstlük… Gibi şeylerden muafım, kendi nefsi arzularım doğrultusunda, yaptıklarından dolayı sorumlu değilim’’ diyemez. Çünkü varlık kendi içinde bunu kemale erdirebilme yeteneğine ve akla sahiptir. Yanılgıyı en büyük hacmine ulaştırmanın anlamı yoktur.

Seyithan GÜNEŞ

 

C.15 Hayat Hz. Adem’in yaratılması ile başlamış ve o zamandan itibaren insanlık akli baliğ olmuştur. Bundan öncekiler diye bir şey söz konusu olamaz. Özlem SÜTÇÜ

 

C.15 .Bazı insanlar var, sadece nefsi için hayvanlar gibi yaşarlar.Bu da topluma zarar verir.

Ramazan VARIŞ