2-A- Bu asır bilim insanları ve avam bir avuç kapitalistin eseri olan; kapitalizmin sermaye büyültme tiryakiliklerine ve kapitalist siyasete malzeme bilim işçileri olarak kullanılmaktadır. İnsanların zihinsel, bedensel ve eylemsel varlıkları bu asır bir avuç kapitalizmin metriksindedir.Bu asır, insanlar mı kapitalizmin metriksine malzemedirler yoksa kapitalizm mi insanların matriksine malzemedir? Savlarını çürütünüz.
B-
Bir zamanlar, Büyük Patlama Kuramı'nın adı yanlış konduğu gibi,nedense!! bu yıl (2008 Eylül) Cern ve Atlas adlı partikül hızlanıcılarla yapılan deneyin adı da yanlış kondu!! Bu deney partikül kıyameti deneyidir. Kara deliklerin oluşacağı falanda yok. Sonucu bilmek için müneccim olmaya ve beklemeye de gerek yok. Çünkü mikroskobik, makroskobik ve küçük partiküller seviyesinde her an zaten çok çok daha devasa bu tip olaylar, geçmişte, bugün ve gelecekte olmuş ve olacak. Sonuç; bu deneyle yeni fizik partiküllerinin varyasyonlarının ortaya çıkışıdır. Önermesinin çevrenizde bilir kişilerle tartışınız. Varılan yargıyı eleştiriniz.
İp ucu;İpucu;aslında yapılan bu deneyle bir kara delik oluşacağından endişe edip ortalığı velveleye verenlerin belki de kendileri dünyanın, çevrenin ve kainatın geleceğine kara delik olarak, kullanıldıklarının, hizmet verdirildiklerinin farkında bile değillerdir.İlmine ve kendisine amil olmanın önemini düşünün.Batı ilmine amil olmadığı için ve bilim kaos olarak geliştiği için bugünkü çarpık teknolojik ve çevre sorunları ortaya çıktı.Başıboş ve kontrolsüz yapılan-üretilen her şey sahibine ve mekanına kara delik olur! Demirkuş 2008

C.2

 

        C.2)İlmine amil olan insanlar kapitalizmin metriksin de olmazlar ancak bu tür kavramları üstlenen insanlar kendilerini kapitalizme malzeme olarak öğrenmişler.

         Salih AYTEKİN

 

C-2 Bazı kötü niyetli bilim adamları ve bazı kendini bilim adamı zanneden insanlar nedeniyle, bir de halkımızın büyük çoğunluğunu oluşturan insanların büyük çoğunluğunu oluşturan cahil insanlar nedeniyle insanlar kapitalizmin metriksine düşmüş bir vaziyettedir.

            Bilim her ne bulursa bulsun var olandan başkasını bulmuyor. Bu yüzden araştırılıp bulunması gereken daha nice güzellikler vardır.

Ramazan DEMİRDÖĞEN

 

C.2ABu dönemdeki bilim insanları bir avuç kapitalist döngünün eşiğindedirler örnek olarak beyin gücünü ele alabiliriz… Öyle değerli beyinlere sahip olduğumuz halde .vatanına,milletine,devletine yararı dokunmadan para hırsına kapılıp giden çok insanımız var.Oysaki bu vatanın evlatlarıdır onlar.                                                                                                                        

BÇok değerli ve bir o kadarda hayata elverişli teknolojik yapılar ve gelişmeler vardır.Bunların yanı sıra dünyaya,evrenimize diğer milletlere zarar verebilecek olan; onları yok edecek olan makinelerde vardır.dünya barışı savunduğu halde etrafa ateş saçan devletler görüyoruz.Çoluk çocuk demeden kurşun yağdıran…Bu dünyada her ne kadar etrafa kara delikler açsalar bile öteki dünyada kendi amellerine ve mekanlarına kara delikler açıyorlardır farkında olmadan…

BUKET ÖZÇELEBİ                                                                                                                       

 

C. 2 A-Bence ortamda kapitalizmi destekleyen kişilerin toplumda olması tabi ki insanları kapitalizmin metriksinde gösterir. Örnek olarak hala birçok insanın Kapitalist Amerika’nın metriksinde olduğu gibi... Bunu çürütmek için toplumun böyle kapitalizm yanlılarına fırsat vermeyerek ve lüks yaşamla ya da maddiyatla kandırılmasına fırsat vermeyerek ve bunun bir yanılgı olduğu kanıtına varıp onların tezini çürütebilirler. Ya da onları kendi metriksinde boğabilirler.

B- Çevremizde bazı insanlar, bazı konular hakkında, asla aslı astar olmayan fikirler öne sürükleyebilmektedir. Bu fikirler kafadan uydurma ve gerçeklik payı olmayan ağızdan ağza dolaşan söylentilerdir. Çünkü bir olayın olumsuz tarafı üzerine çeşitli kaynaklar ve deneylerle tespiti edilmemiş ve gerekçesi olmayan fikirler, gerçeği anlamak yolunda en büyük engeldir. Asıl tehlike olay değil, uydurma fikirlerdir.          

Deniz BÜYÜKERTAŞ

 

C.2 A İnsanlar  kapitalizmin matriksine malzemedirler.Fatma DURUŞ

 

C.2B

 

C.2 A) Bu çağda insanlar kapitalizmin metriksindedir. Bu zaman diliminde menfaatler çok fazladır. Ekonomik açıdan veya diğer açılardan biraz daha zengin olmak için güçlü zayıfı menfaatleri için kullanır.

      B) Teknolojinin hızlı bir şekilde gelişmesi ve bunun yanında kontrolsüz ve bilinçsizce kullanılması çevreye ve bize zarar verir. Yanlış yapılan deneylerde zarar vermektedir. Yapılan yanlış deneylerin tekrar tekrar denenmesi daha

fazla zarar veriyor. Teknoloji bilinçsizce kullanılmaya devam edersek kara deliklerin dibine inmiş oluruz.

                                                                                                                                       Mine Şen ALTUNTAŞ

C.2A ) Akıllı ama ahlaksız insanlar Kapitalizmi kendi metriksilerine malzeme yapar. Ahlaklı ama cahil olanlar Kapitalizmin metriksine malzeme olur.

B) Deneyler her zaman yapılmalıdır. Önemli olan bu deneyler sonucu üretilenlerin (atom bombası gibi)insanlığa zarar verecek bir teknolojik silah olarak kullanılmamasıdır. Bu nedenle deneyler kontrollü ve akıllıca yapılmalıdır. Neşe ERAY

 

C.2A . Bu asırda insanlar kapitalizmin metriksinde. İnsanların teknolojiyi, çevre sorunlar  ve  sorunları  algılamasındaki  zorlanmadan  belli. 

 

  B .Amaçları  deneylere yanlış ad vererek insanları uyutmak  hatta  kullanmak. Bu şekilde daha az zarar görürler.  Pınar TORAMAN

 

 

 

C.2 A: İnsan yaşamı var oldukça yönetim düşünceleri de varolmuş ve varolacaktır. Kapitalizmde bu düşüncelerden biridir. Kapitalizm insan metriksindedir gelişmişlerin gelişmemişlere yönetim arzusu dahilinde bu türe düşünceler evrimleşerek devam edecektir. Yani insani yaşam ortamında fikirler her zaman yer bulacaktır. .

B: Bilimsel araştırmalar yapıldığı çağda akıl koşularının ulaşabileceği son noktada kendilerini bulabildikleri için zaman zaman kendilerini yanlış isimler, yanlış yorumlar hatta yanlış uygulamalar içinde bulmuşlardır. Bu tür araştırmalar insan aklının bu konuda olgunlaşmasıyla hak ettiği yere gelecektir. Salih YENİOCAK

 

C.2 Kapitalizm insanların malzemesidir.İnsanlar kapitalizmi bahane ederek kendi sermayelerini büyütmeyi amaçlıyorlar.Bu nedenle günümüzde kapitalistler giderek artmaktadır.Kapitalizm bir amaç değil araçtır.  Şengül GİYEN

 

 

C.2-A. Bence kapitalistler insanların metriksine malzemedir. Kapitalizm denilen düşünce yapısı, insanlar tarafından ortaya atılıp, düşünceden var olan bilginin yaptırımlara dayatılmasıdır.            Yusuf ERGİN

 

      B. Bilimde, bilim adına yapılan çalışmalarda bir noktada yapılan yanlış, belki çok basit görülebilir. Ama bu küçük yanlış devasal yanlışlıklara yol açabileceğini inkâr edemeyiz. Eğer bilginin doğruluğu saptanmışsa bu konuda köstek değil de destek olmalıyız. Yanlışlığa karşı dimdik ayakta durmalıyız. Çünkü bir noktada yapılan yalnız yanlışlara, toplumsal çökmelere ve bunun sonucunda kara delik dediğimiz kör noktalara neden olabilir. Yusuf ERGİN

 

 

C 2.A_İnsanlar; kapitalizmin metriksine malzeme değillerdir.Çünkü;insanlar alemde var olan somut ve soyut her türlü şeyi kendi çıkar doğrultusunda kullanmakta  ustalaştıkları için kapitalizmi de kendi yarar doğrultusuna alıp evirip çevirip sunmaktalar.yani usta-çırak mevzusu gibi usta insan oğlu,çırak ise yararı doğrultusunda kullandığı her şey.

   Kapitalizm, insanların metriksine malzeme değildir. Çünkü;sınırlı düşünen insan oğlu ve hatta artık düşünemeyen sadece canlı robot gibi eylemsel işlevlerini yerine getiren ‘insan’ denilen varlık artık düşünme yetisinden çok uzaklaştığı için piyon olmaktan başka hiçbir alternatifi kalmamıştır.Ve bundan dolayı maalesef o kapitalizmin metriksine malzeme olmuştur.

   B_ Sen (şahıs namına) dön de kendi içini temizle, bırak çevrende kopan fırtınayı asıl fırtına sende kopmakta. O fırtına diner ise zaten gözün gördüğü alem sen de ne korku bırakır ne endişe.

 Zehra SEMİZ

 

C.2.A-Bu devirde bilim insanıyım deyip geçinen insanlar kendi menfaattarına göre bilimi yorumladıklarını görüyoruz. Bu kapitalistler bilimi öyle bir kullanmışlar ki, kendi sermayelerini büyütmek için normalde zararlı olan şeyleri de yararlı gösterirler. Örneğin; yıllardır içkinin kanseri engellediği diye bir haber vardı ve maalesef buna kanan Müslümanlar da içkinin haram olduğu halde içiyorlardı. Ama anlaşıldı ki tam tersine içki kanseri tetikliyormuş. Kapitalistler kendi sermayeleri için Allah cc bilir bilim adamları sayesinde bize daha neler yutturuyorlardır. Maalesef bilim adamları kapitalizmin maşası haline gelmiştir.

 

B. Allah cc inancından yoksun insanlar dünyayı, evreni sanki kendileri yönetiyormuş gibi bir hava var. Son zamanlarda tutturmuşlar bir büyük patlama; nötron ve protonların birleşmesiyle büyük bir enerji açığa çıkacakmış. Ve bir kara delik olacakmış da dünya yok olacakmış. Oysa bu geri zekâlılar bilmiyorlar mı bir yaprak bile Allah cc nın izni olmadan kıpırdamaz. Bir de dünyanın sonunu getireceklermiş. Bunlar sadece insanları velveleye vermek için uydurdukları kocaman bir yalandan başka bir şey değildir. Barış TURAN

 

C.2. A_Kapitalizm davranış, eylem ve tefekkürlerini para kazanmaya veya ekonomik çıkarlara dayalı icra eden bir anlayıştır. Günümüzde de sözü en çok geçen şey paradır. Para her derde çare olarak görüldüğü için her şeyin anahtarı olarak görülür ve insanlar paranın doğal olarak etkisi altındadır. Her türlü ihtiyaçlarını para ile gideren insan onun etkisinden kurtulamaz. Bu yüzdende insanlar kapitalizmin metriksindedir.

B_Meydana gelen patlamalar sonucunda ortaya çıkan yeni kavramlar diğer patlamanın sebebini oluşturur. Bilim deneyler sonucunda oluştuğu için mutlak değerler ortaya çıkar. Batı ilmine nail olmayan insanlar bu patlamalar sonucunda farklılıkların olacağını ileri sürerek bilimi kaosa sürükleyebilirler. Cansu KAHİLOĞULLARI

 

C.2. A-Bu asrın insanları kapitalizmin malzemesi durumundadır. Çünkü insanlar doğruyu bilmeden ve nefsi arzuları ile hareket ederek kapitalizmin pençesine düşmektedir.              B-Bazı olayları tam olarak kavrayamama ve bazı buluşlar dünyanın başlangıcı ve sonu olarak yorumlanmaktadır. Bu buluşların yaratılışla ilişkilendirilmesi her manada deneyimli kendine ve insanlığa kara delik olmaktan kurtulur. Ersin DEMİR                  

 

C.2 A) Kapitalizmin ruhsuz ve sadece bedeni olan insanları kullandığını düşünüyorum. Öyle olmasa kimse cahilce daha ne olduğunu bilmediği bir düşünceyi savunmazdı.

B) Deneyin ne sonuç vereceğini bile bile bu işe girişen insanlar bence sadece insanları oyalamaktan, göz önünde bulunmaktan başka bir şey yapmıyorlar. Bu işleri bırakın da geleceğe asıl yararı olacak şeylerle uğraşın. ( M. Onur YILDIRIM)

 

                                                                                                    

C.2. A)Bu devirde bilime bile kişilerin kendi menfaatlerinin katıldığının görüşündeyim.Artık bilim adamları da kapitalistler gibi bilimi kendileri için kullanıyorlar, bilimi kendilerine kadar sürecek? Bilim adamları kendi sermayelerini ikiye katlamak için zararlı olan şeyleri bile yararlıymış gibi anlatabiliyorlar ama buna bir son verilmesi gerektiğini düşünüyorum.İnsanlar artık kapitalizmi ve kapitalistlerin kurbanı olmamalı artık.MÜZEYYEN KAPLAN 

 

     B)Allah izin vermeden bir yaprak bile kımıldamaz.Ancak bazı insanlar bunun farkında değiller mi de çeşitli olaylar  ortaya atıp bazı salakça fikirleri savunuyorlar.Evet bilim , evrenin Big Bong denen büyük patlama sonucu oluştuğunu öne sürüyor.Evet bu patlama meydana gelmiştir.Ancak bu patlamayı meydana getiren bir yaratıcının da olduğu unutulmamalıdır.MÜZEYYEN KAPLAN

 

C 2. A- Burada bilim adamlarının bir kısmı kapitalizmin metriksinde. Çünkü kullandıkları insanlar daha ne yaptıklarını bilmeden cahilce davranmakta. Buda bizim bilim dünyası dediğimize büyük zararlar vermekte.

B- Deneyin sonucu belli zaten. Yani toprağa buğday ekip fasulye beklemek bunların ki . Yaptıkları sadece gündemde kalıp göz boyama. Basmakalıp fikirlerle bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Ama bir arpa boyu kadar bile yol alamazlar. Oktay YİĞİT

 

C.2. A. İnsanlar kapitalizmin metriksine malzemedir. Kapitalizm istediği gibi insanları şekillendirip, kullanıyor.

        B. korkunun ecele faydası yok. Fakat ecele meydan okumakta yiğitlik değil. Karun, Firavun, Nemrut üçlüsünü kara deliğe alan; küçük bir kuyu biraz su ve karınca… Yani kendi kara deliğimizi kendimiz oluşturuyoruz. Rıfat AKYAVUZ

 

C.2A İnsanlar kapitalizmin metriksindedir. Kapitalist insanlar toplumu sadece beslenebilecekleri yer olarak görürler.

 

  B Deneylerin yanlış yapılması farklı çevre sorunlarına yol açabilir. Bu sebepten dolayı deneylerin doğruluğuna önem verilmelidir. Sema YEŞİLYURT

 

C.2.A)Her iki savda doğrudur. İnsanlar herkesi uyutmak için kapitalizmi gündeme getirdi. Yani merkeze para kondu, bir nevi kapitalizm ilahlaştırıldı. Daha sonra görüldü ki ;insanlar kapitalizmin oyuncağı haline gelmiş.

      B)Bilim insanları yaptıkları deneyleri insanlara yanlış telaffuz ettiler.kara delik oluşacak diye insanları kandırdılar.Yani bugünkü bilimde olan ilerlemeler sadece çevre kirliliğine neden oldu.Üretilen her şey başıboş ve kontrolsüzdü.   Türkan ÖZARAZ

 

C.2.A.Bana göre insanlar kapitalizmin metriksine malzemedirler.Çünkü dünyadaki insanların % 80 i adam öldürecek kadar taşlaşmışlardır.Tabi ki buda kapitalistlerin işine yarıyor.Maalesef bir insanın ürettiği emek verdiği bir nesneden başka insanlar daha çok yararlanıyor.Zehra AKTI

B.Araştırmalara göre evrenin ilk oluşumundan bu yana birçok değişim olmuştur.Olmayan bir şey değil var olan yaratılmış olan nesneler varlıklar değişime uğramıştır.Bu değişimler bize yeni bir varlıkmış veya nesneymiş gibi görünür.Sadece küçük parçalardan büyük parçaları oluşturmaktır.Üretilen veya keşfine varılan bir nesne zararlı olduğu zaman keşfedene faydadan çok zarar verir.Onun için sağlığımızı ve çevremizi öncelikli planda tutmalıyız.Mesela TV,bilgisayar,telefon…vb yüksek oranda radyasyon saçan araçların büyük oranda faydası olduğu kadar zararı da inanılmaz derecede fazladır.Bilgisayar ile birçok şeyi kısa zamanda öğrenebiliyor ve sanal ortamda hemen işimizi halledebiliyoruz.ama sadece ulaşmak istediğimiz bilgiyi.Fakat bir kütüphanede bir konu araştırdığımızda sadece bir bilgi için birçok şey öğreniyoruz,araştırıyoruz bazen sayfalarca kitap okuyoruz.Bilgisayar biraz tembelliğe alıştırıyor diyebiliriz.Zehra AKTI

 

 

 

 

C.2.A. Malumunuz kapitalizm günümüz çağında gerek milleti gerekse de bazı bilimsel yönden zeki ama siyaset yönünden kıt bilim insanlarını kendi sermaye arttırma çalışmalarında bir amele gibi çalıştırıp. Kendi amaçları doğrultusunda onları kullanmaktadırlar. Ancak bu demek değildir ki insanlık kapitalizmin işçisidir, sadece bazı istisna kesim bu kapitalistler tarafından kullanılmaktadır. Allah’a şükürler olsun ki günümüz çağı bunun farkına varmaya başlamış ve bunun üstesinden gelebilmek için elinden geleni yapmaya başlamıştır. Bu yönde birçok kurum ve kuruluş (cemiyet ve dernekler) faaliyetlerini sürdürmektedir ve umulur ki bunu üstesinden en kısa zamanda gelinecektir.

B. Bilim dünyasının önünü engellemek isteyen bazı şahsiyetler yapılması planlanan bazı deneylerin önüne geçmek için bazı yalanlar uydurmaya başlamışlardır. Yok, efendim kara delikler oluşacak ve dünya yörüngesinden çıkarak yok olacaktır.

Aslında bu insanlar zaten kendileri bazı kapitalist güçler tarafından kullanıldıklarının yâda bu insanlar kapitalistlerin kara deliklerinde kaybolduklarının farkında değiller. Bilim insanı adı altındaki bu insanların aslında birer robottan farkı yoktur. Çünkü Yunus Emre’nin de dediği gibi ‘’ilim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir, sen kendini bilmez isen, bu nice okumaktır.’’. Gani KISACA

 

C.2.   Bir ülkenin eğitim sistemi, devlette hüküm süren ideolojik düşünceye göre şekillenir. Yani siyasi düşünce eğirim sisteminin temelini oluşturur. Örneğin; Sosyalizmin hüküm sürdüğü bir ülke politikasıyla, Faşizmin hüküm sürdüğü bir ülkenin eğitim politikası farklıdır. Hakeza kominizde de aynı şey geçerlidir, kapitalizmde de.
      Bu kısa bilgilendirme neticesinde aslında söylenmek istenen şey az-çok anlaşılmıştır. Kapitalizm ile yönetilen bir devlette, eğitim sistemine o ideolojik düşünceye göre şekillenir. Aynı şekilde bilim ve teknoloji de o düşünceye hizmet eder.Yani bilimde ve o bilimle  uğraşan insanlarda Kapitalizmin düşüncesinin ön görüleri doğrultusunda , yanlış dahi olsa bile ,sadece  ideolojik sistemin  eksenindedir diye savunulur.Darwinizm olayı buna bir örnek olarak verilebilir.Geçmişten günümüze değin baktığımızda Darwinizm’in en büyük savunucularının Kapitalistlerin olduğu pek ala görülebilir.Teorinin yanlışları çoğu defa ispatlanmış olsa bile , hala  bazı bilim adamları çıkıp savlarını haklı çıkarmaya  çalışmışlardır.Nedeni ise Kapitaliz öğretisinin bu şekliyle ön  görmesidir.
Seyithan GÜNEŞ 

 

C.2 A. Bu asırda kapitalistler daha güçlü oldukları ve seslerini daha çok duyurabildikleri için insanlar kapitalizmin metriksindedir. Bu durum ilerde değişebilir.

C.2 B. Aslında bu deneyden sonra kara deliklerin oluşacağı düşüncesine katılıyorum. Çünkü batı kendi ilmine amil değil. Bu yüzden bilim adına yapmış oldukları deneyler kötü sonuçlar doğurabilir. Salih ERKEN

 

 

C.2 A- Bilim insanları bir avuç kapitaliste malzeme olacak kadar aciz değildir ve olmamalıdır. Çünkü bilim insanı birçok açıdan kendini kanıtlamış insandır. İradeli ve özgürdür.kapitalizmin metriksine malzeme değildirler. Özlem SÜTÇÜ

       B- Başkalarının başarılarına köstek değil destek olmalıyız ve bu başarılarıörnek alarak ilerlemeliyiz.bilinçsiz yapılan her şey bireye olduğu kadar toplumada zararlıdır. Özlem SÜTÇÜ

 

 

C.2A Bilim insanları kapitalist düzenin metriksindedirler. Ramazan VARIŞ

     B Batının yapmış olduğu kapitalist rejimin sonunda milleti avutmasıdır. Ramazan VARIŞ