30.İnsanlar arasında:kültür, dil, lisan, düşünce...vb çeşitliliğinde;iletişim, kavram, düşünce...vb yanılgısını algıda değişmezlikle ilişkilendirmek ne demektir?
İpucu;Eğitm
ve öğretimle insanlar arasında kusursuz ve eksiksiz iletişiminin önemini düşünün.
İpucu;matematik yazı dilini, toplumsal bazda ortak payda dil ve lisanda iletişim dili olarak kullanmayı hayata uygulamayı düşünün. Örneğin kırmızı elmanın ;matematiksel barkot ismi olsun veya koyalım. Bilinen tüm dillerdeki kırmızı elmanın isimleri bu barkot ismin havuzuna ilave edelim. Tüm varlıkların ve eylemlerin matematiksel barkot isim kodlarını 21 YY’DA böyle kodlayıp uyguladığımızı düşünün. Konuşulan lisanda da en israfsız sembollerden oluşmuş alfabeyi; matematiksel barkot dili ara yüz olarak kullanarak insanlıkta ortak dil birliğine gidilebileceğinden emin olabilirsiniz.0,1, 2

C.30

 

C-30 İnsanların çevre koşulları ne olursa olsun kullanmış oldukları zekaların dayanağı olan beynin çalışma prensibi aynıdır

Bizler bunu bebeklerin ve çocukların hangi ülkede olursa olsun isteklerinin ortak olmasından anlayabiliriz.

Ramazan DEMİRDÖĞEN

 

C.30) Tek dil tek Millet tek düşünce olmalıdır. Öyle olsaydı belki kavga savaş olmazdı.Salih AYTEKİN                    

 

 

C.30İnsanlar eğitilmeden önce ne yapacaklarını bilmiyor. Bunun sonucunda bir kişi eğer eğitimli ise algıda değişmezlik olmaz.

BUKET ÖZÇELEBİ

 

C.30. İnsanlar arasında dil birliği anlaşmayı ve kaynaşmayı sağlayan en büyük faktördür. Eğitimde bu faktör bir ülke çapında uygulanmalıdır ki birlik ve beraberlik sağlansın, tabi ki dünya çapında da ortak bir dile ihtiyaç vardır, örnek biyolojik dil olarak kullanılan Latince bilimde yardımlaşmayı ve anlaşmayı sağlar. Ersin DEMİR

 

 

C.30 İnsanların anlaşabilmesi için daha doğrusu iletişimin sağlanabilmesi için ortak bir dilin olması gerekir. Ne kadar kültür farkı olsa da ortak bir dilde anlaşılır. Çeşitliliğin sağlanabilmesi için ortak dilin yanı sıra farklı dillerde olmalıdır.                                                                          Mine Şen ALTUNTAŞ

 

C 30. Eğer bir olguya farklı dillerde isimler verilmiş ama hepsinden aynı şey bahsedildiği bilinirse hedef eğitime ulaşılmış demektir. Oktay YİĞİT

 

C.30 İnsanlar arasında kurulan ilişkiler çok değişik şekillerde ortaya çıkar. Bu nedenle kültür, dil, düşünce gibi olguları her zaman bir değişmez olarak kabul etmek yanlış olur. Çünkü bunda her insan da farklı olan dünya görüşü etkilidir; fakat kültür, din, lisan, düşünce gibi olgular farklı olsa dahi değişmeyen bazı görüşler vardır. Örneğin matematik de iki çarpı ikinin dört oluşunun her yerde aynı şekilde kabul edilmesi gibidir. Salih YENİOCAK

 

C.30 Ne kadar dil çeşitliliği olursa o kadar iletişimde anlaşmazlıklar ortaya çıkar.O yüzden tüm insanlığı ilgilendiren ortak bir dil olmalıdır.Şengül GİYEN

C.30.Biri bir kelimeyi böyle öğrenmiştir.Bu tür cümleler arasında kullanır.Başka biri bu kelimeyi başka cümleler de kullanır.Böyle algılamıştır.Bu kelimeyi yanlış kullanmış olabilir.Fakat bu kişinin bu algısını değiştirmek zordur.Bu dil ve kültür farkından ileri gelir.Zehra AKTI

 

C.30.Hep okuyan insan kültürlü iletişimi iyi olarak düşünürüz. Önemli olan okuyan insanında okumayanı cahil olarak görmemesidir. Hatta bazen bu gibi durumlarda okuyan kültürlü insan kendini ondan kimi zaman aşağı da görür. Mesela, bir köy yerindeki okumuş, tahsil görmüş bir öğretmen ya da doktorun ne kadar üstün bir yerde olduğu onlar ne derse doğru olarak görüldüğü oluyor. Ama nedense bazen kız çocuklarının okutulmak istenmeyen yerde neden bazen bu fikirler değişmiyor o zaman? Cansu KAHİLOĞULLARI

 

C.30 İnsanlar arasında iletişimde algıda değişmezlik önemli rol oynar.Çünkü iletişimi sağlayan esas ortak algılardır.Fatma DURUŞ

           

C.30.Eğitim ve öğretimde kusursuz ve eksiksiz iletişim şuana kadar mümkün olmamıştır.Çünkü insanlarda  kültür , düşünce vb. gibi farklılıklar görülür.Buda doğal olarak kavram ve düşüncede ayrılıklar ortaya çıkarır.Her insanın aynı düşünmesi istenilemez.Zaten istense bile anormal bir durum

ortaya çıkar.MÜZEYYEN KAPLAN

 

C.30.Eğitim ve öğretim birbirini tamamlar insanlar arasında iletişimi saplar.      Pınar TORAMAN

 

C.30 Bir varlığın her dilde ve düşüncede aynı şeyi ifade etmesidir.Aynı anlamı ifade eden kelimenin yazılışı her dilde aynı olmalıdır.Böylece ortak bir dil oluşur Sema YEŞİLYURT

 

C.30.İnsanlar arasında kusursuz iletişimin olması için herkesi aynı dil ile konuşması gerekir. Algıda değişmezliğin olması için çeşitliliklerinde bilinmesi lazım ya da olmuyorsa ortak dil üretilmelidir.

                                                                                                                    Türkan ÖZARAZ

 

C 30. İnsanlar arasında sürekli farklıklar olacaktır elbet onları birbirine bağlıyacak tek şey  aynı Yaradan tarafından yaratıldığını bilmek olacaktır. Zehra SEMİZ

 

 

C.30. Eğitim ve öğretimde kusursuz ve eksiksiz bir iletişimden bahsedilemez. Çünkü her bir bireyin kendi dilini oluşturuyor. Her insanın kendine has bir anlayışı olduğu apaçık. Çeşitlilik bundan kaynaklanıyor. Dolayısıyla her insanın algıladığı birbirinden farklı. Ben bunun gerekli olduğunu düşünüyorum ancak gerçek ve doğru bir eğitiminde olması gerektiğini vurgulamak istiyorum. Bunu sağlayalım geri kalanın kendisine bırakalım o yaşayarak öğrenecektir. Barış TURAN

 

C.30 İnsanlar farklı kültür, dil, düşünce, örf, adet, yaşam tarzı vs… özelliklere sahiptirler. Ancak bu farklılıklar karşısında değişmeyen bir şey vardır; oda insanın insan oluşudur.   Deniz BÜYÜKERTAŞ

 

C.30 Herkesin bildiği bir olgunun birçok adı olabilir. Fakat herkes aynı şeyden bahsettiklerini bilmelidir. ( M. Onur YILDIRIM)

 

C.30 İnsanlar kendilerini anlamayan biri olunca karşındakinin algısının sabit olduğuna inanır. Aslında iletişimde bir problem vardır. Ne kadar anlatırsan anlat, bildiklerin karşıdakinin anladığı kadardır.

         Neşe ERAY

 

C.30. Bize koklaşa koklaşa anlaşın diyorlar. Kusura bakmasınlar, onların hareketlerini yapamayız. Böğüremiyoruz. Rıfat AKYAVUZ

 

C.30 Yani farklı düşünce yapısındaki insanların aynı, ortak bir noktadaki aynı  düşünce yapısına sahip olmalarıdır. Örneğin benim a dediğim bir şeye bir başkasının b demesi. Fakat aynı şeyleri ifade etmemiz…  Yusuf ERGİN

 

 

 

C.30.  Her toplumun kendine has bir kültürü, lisanı, inancı ve belirli kavramları vardır. Bunlar o toplum için değişmezdir. Fakat her toplumun kültüre bakış açısı aynıdır. Yani kültür denilince tüm insanların aklına gelen şey yöresellik, örf, adet, gelenek, görenek vs dır. Düşünceler ve bakış açıları farklı olsa ortak terminolojide insanlar arasındaki diyalog ve alışverişler eskiye oranla daha evrensel ve güzel olacaktır. Gani KISACA

C.30. İnsanların konulara ve olaylara bakış açıları farklıdır. Buda algılamada veya anlamda çeşitliliğe yol açar. İnsanlar anlatmak istediğini diğer insanla aktarırken onların anlayacağı şekilde anlatmak zorundadır. Aksi takdirde yanlış anlamalar olur. Bu yüzden insanlar bulunduğu toplumda bir şeyler anlatırken anlatımını en basite indirgemeli. Salih ERKEN

 

 

C.30.Kültürel yapısı ne olursa olsun, insanlar arasında ortak olan bir değeri koyduğunuz da aynı şeyi ifade eder. Çünkü amaca hizmet eden yöntemler arasında bağlantı vardır. Seyithan GÜNEŞ

 

C.30 Farklı durumlarda, farklı çevrelerde bildiğimiz herhangi bir olgu, her şartta bizim bildiğimiz gibidir. İnsanların benimsediği bir başkasının görüşlerine açık olmak gerekir. Böylece gelişim daha geniş ve hızlı olur. Özlem SÜTÇÜ

 

C.30 İnsanlardaki, bazı değişiklikleri eğitimle giderebiliriz.Örneğin; tüm dünyanın kullanabileceği bir alfabe gibi… Ramazan VARIŞ