36.Fert, topum, devlet, hükümetlerin…vb cehaletten dolayı, düştükleri en büyük kavram, düşünce yanılgılarından biriside; yapıcı, yıkıcı, nötr ve varyasyon eleştiriler arasında ki ince çizgi dokularını net ayırt edememesi veya zaman zaman hepsinden yararlı, keyifli ders çıkarıma ve olumlu mesafelerde durma tepkileri geliştireme; bilimine, ilimine kültürüne sahip olamamasından ileri gelmektedir.Önermesini çürütünüz.
İpucu;1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

 

C.36

C-36 Bir toplumun ayakta durabilmesi tabi ki elinde olan bilim, kültür, siyasi güç özelliklerini kaybetmemesine bağlıdır. Ama bu elinde bulunanların yanında gelişen teknolojiyle birlikte kendini geliştirmeli gerekirse gelişmiş ülkelerin bilim ve teknolojisinden yararlanmalıdır.

Ramazan DEMİRDÖĞEN

 

C.36) Günümüzde cehaletli olan insanların bir kısmının kültür seviyeleri çok yüksek olduğunu görmekteyiz. Buda göstermektedir ki cehalet kültürün gelişmesinde engel değildir. Bundan dolayı bu ince çizgiyi ayrıt edebilme yetenekleri vardır.      Salih AYTEKİN

 

 

C.36Eğer bir toplum, aile, fert, devlet, hükümet… Vb. yerlerde bunların kurulmasında en önemlisi düşüncedir. Devletleri cehalete sürükleyen önemli etmenlerden biri de olayları özelliklerin tam olarak kavrayamamasından örneğin bir olayı yararlımı yoksa zararlımı olacağı hakkında kesin bir hükme varmamasından kaynaklanmasındandır. Düşünülmezse zararlı ama düşünülürse yararlı olur.

BUKET ÖZÇELEBİ

 

C.36. Bir siyaset lideri geniş kitlelere yani herkese hitap etmelidir. Yani herkesi aynı çatı altında toplayarak eşit ve adaletli davranmalıdır. Ersin DEMİR

 

C.36 Bir toplumda iki zıt faktör bir arada bulunamaz. Çünkü biri inşa ederken diğeri inşa edilenleri yıksa bir kurulum meydana gelme. Önerme zıtlıkları bir arada bulunması ile çürütülür.             Mine Şen ALTUNTAŞ

 

C 36. her şeyi devletten beklemek yanlış olur. Bizimde toplum olarak çalışmamız lazım. Devlete karşı sorumluluklarımızı yerine getirmeliyiz. Oktay YİĞİT

 

 

C.36 Günümüz yöneticileri popüleriteden dolayı çok eleştirilmektedir. Günümüz fertleri ise inanç eksikliğinden kaynaklanan hayıflanmalardan dolayı fazlaca eleştirilir. Eleştirilerdeki bu fazlalık duyarsızlaşmaya sebep olmuştur. Bu duyarsızlaşma ders çıkarma eğilimini engeller. Yani tepki geliştirememe durumu bilimle ilgisiz kişiyle ilgilidir. Salih YENİOCAK

 

C36 Fert,toplum,devlet,hükümet…Eğer bu yanılgılardan kurtulmak istiyorsak ya yapıcı ya da yıkıcı olmalıdır.Bu ikisi bir arada bulunamaz.Kültürünü törpülemelidir.Şengül GİYEN

 

C.36.Bu durumun kültürden çok az alakası vardır.Fert,toplum,devlet vb yapıcı yıkıcı,nötr eleştirileri dinler fakat kendi nefsine aklına uygun olanı yapar.Eleştirilerden ders çıkarma akıllı ve güzel ahlaklı insanların işidir. Kültürlü olup bilgili olup,ahlaksız olanlara eleştiri yapıldığında karşıdakini yerden yere vururlar.Zehra AKTI

C.36.Burada tepki geliştirmemekte doğal bazen susmak zorunda kalan bireyler vardır. Ekmek parası için bu onun düşünceyi doğrulamasında ya da katılmasından değil. Güvencesinin devam etmesi içindir. Cansu KAHİLOĞULLARI

 

C.36 Fatma DURUŞ

 

C.36. Kişiler, devlet kurumları vb. herkes kendi ilmine, kültürüne sahip çıkmalıdır.Aksi taktirde yaşanılan toplumda sorunlar çıkar, aksaklıklar çıkar buda  huzursuzluğa neden olur.MÜZEYYEN KAPLAN

 

C.36. Düşünce yanılgısı yapıcı, yıkıcı ve varyasyon terimlerini ayni kavram için kullanmasından kaynaklanır.       Pınar TORAMAN

 

C.36 Fert,toplum,devlet ve hükümetin en büyük yanılgılarından birisi de yapıcı ve yıkıcı arasındaki o ince farkı ayırt edememesidir.Yapıcı ve yıkıcı kavramı bir arada kullanılamaz.  Sema YEŞİLYURT

 

 

C.36.Fert, toplum ya da diğerleri eğer yapıcı nitelikteyse yıkıcı olamaz.çünkü o yapıcıdır.Veya yıkıcı ise yapıcı olamaz.         Türkan ÖZARAZ

 

C 36.Bunu sanırım çürütemeyeceğim çünkü öyle olduğunu düşünüyorum

Zehra SEMİZ

 

C.36. Fert, toplum, devlet gibi kavramlar kendi öz değerlerine sahip çıkmamalarından dolayı ilerlememektedir. Gelişmiş devletlere boyun eğmek zorunda kalıyor. Asırlar boyunca sürüp giden bu durum insanları perişan etmiştir ve her zaman güçsüz, aciz insanlar ezilmiştir. Barış TURAN

 

C.36 Fert , toplum, Devlet gerçekleri göremedikleri zaman iyi ile kötüyü ayırt edemeyeceklerdir. Böyle gelmiş böyle gidecektir, felsefesi hakim olur. Bazen de kendi kültür ve biliminde habersiz olmaktan dolayı bu durumlar ortaya çıkar.     Deniz BÜYÜKERTAŞ

 

C.36 Her toplumda ileriyi gören insanlar vardır. Bunları bulup çıkartmak devletin görevidir. Her alanda böyle insanlar geliştirilmelidir. ( M. Onur YILDIRIM)

 

C.36 Bazen iyi niyetten bazen de gerçekten cahillikten bu tarz sorunlar yaşanıyor. Neşe ERAY

 

C.36. Değerlendirmeyi öznel yapmak hatayı oluşturur. Aynı şekilde menfaati için değerlendirirse nifak olur. Liderler devamlı nesnel düşünerek buna aşabileceklerine inanıyorum. Rıfat AKYAVUZ

 

C.36 Gerek geçmişte, gerek günümüzde birçok toplum, asimile olmuş, yozlaşmış kesimler tarafından yıpratılmış, çöküntülere uğratılmışlardır. Bunda en büyük pay ise medyanın ta kendisidir…                Yusuf ERGİN

 

 

 

C.36. Fert, toplum ve devlet bilimine, ilmine ve tarihine sahip çıkmazsa başka devletler onların bilimini ilmini ve tarihini ellerinden alır veya değiştirir. Salih ERKEN

 

 

C.36.Günümüzdeki tüm insani yapılanmalardaki en büyük eksiklik  ‘’insanın kendini bilmemesi’’ gibi bir temel sorunun olmasıdır. En temel antogolojık sorunlarımızın başında gelen bu engel, insanların günlük hayattaki sosyal faaliyetlerine yansımaktadır. Sosyal hayatı oluşturan kültürel değerlerin, yaşamda ve dünyada söz sahibi olmasını sağlayacak olan bilimde de bunun etkisini görmek mümkündür. Seyithan GÜNEŞ

 

 

C.36 Fert, toplum, devlet….vb. karşılaştıkları tepki, eleştiri, karşısında bunu ölçüp, tartıp öyle tepkiler vermelidir. Her zaman şak şakcıların düşüncesine yer verip, gözünün üstünde kaşın var diyenin de düşünme özgürlüğüne son vermemeli. Kişilerin olumlu ve olumsuz eleştirilerine düşünerek tepki vermeli. Özlem SÜTÇÜ

 

 

C.36. İnsanların düşünce ve hayat tarzlarına yapılan eleştiriler kimi zaman olumlu yönde kimi zaman olumsuz yönde olmaktadır. İnsanların da bunun farkına varması ve her eleştiriden bir ders çıkarmalı ve o yönde çalışamaya başlaması gerekmektedir. Yani önermenin doğruluğuna katılıyorum ki zaten her kötülüğün altında bir iyilik vardır. Gani KISACA

 

C.36 Toplumda bazı çizgiler var onları geçmemek gerekir. Ramazan VARIŞ