4-A-Fert, Aile, Kurum, Bölge, Ülke, Devlet…vb bazında, Toplumsal sınav denklemin huzurlu adaleti…vb için her kes gücünün ve bilgisinin yettiği oranda çevresine doğru empati dumanın ve yararlı olmanın ön koşulu; bedensel, zihinsel ve toplumsal bazda;kendimizi ve çevremizi doğru tanımakla doğru orantılıdır.
B- İnsanın kendisini nasyonalist, evrensel, ümmet makamına konumlandırmasını hangi kriterler belirlemelidir?
C- İnsanın bedensel ve zihinsel tiryakilik ve zevklerini deşifre etmek veya ortaya çıkarmak olasımı nasıl?Önermelerinin
eksiklerini tamamlayınız.
İpucu;Bu tip insan yetiştirmenin hangi eğitim sistemleri ile mümkün olacağını düşünün.

 

C.4

          C.4)Olasıdır ancak buda kişinin kendisi isterse ortaya çıkar. Bedensel, zihinsel birtakım hareketleri dışarı vererek yapılır.

           Salih AYTEKİN

 

 

C.4AToplumsal sınıf derneklerinin huzurlu,adaleti için herkes gücünü sahip olduğu bilgi alanında topluma yararlı olmak gerekir.Bunun ön koşuluda başta kendimizi daha sonrada çevremizi tanımamızın yolundan geçer.

BBir insanın bedensel ve zihinsel tiryakilik zekalarını deşifre etmek mümkündür.O kişi o tip mekanlara götürerek veya bilimsel yerlerle bunu yapmak mümkündür.Bunu yerine geçmek eğitimde geçer.

BUKET ÖZÇELEBİ                                                                                                                       

C-4 Her ne kadar uygun koşullar olmuş olsa da yine kuralları çiğneyen insanlar ortaya çıkacaktır.Ama kim bu sayının en aza inmesini istemez  ki?

            Mümkündür.Eğer bu insanın böyle özelliklerini öğrenmek istiyorsak; karşımızdakinin suyuna gitmeli onun düşündüğü gibi düşünmeliyiz.Ancak böyle olduğu  zaman onun yapmak istediklerini o yapmadan tahmin etme şansımız olur.

Ramazan DEMİRDÖĞEN

 

C. 4  A- Toplumun temeli ailedir. Ailenin temel unsurları biteydir.Bölge, ülke ve devletin unsuru, refahı ,adaleti, kişisel sorumlulukla ve nitelikle doğru orantılıdır.Asıl etken birey olduğu için birey nasıl olursa toplumda o şekilde olur.Kendisini ve çevresini doğru haklıya bireylerin olması iyi bir toplumu da beraberinde götürür.

B-    Aile ortamı, yaşam tarzı, akran grupları, ailenin toplum içindeki yeri ve kişinin ilgi alanı insanın kendisini nasyonalist, evrensel, ümmet makamına konumlandırmasını bu kriterler belirler.

        C-İnsan kendini göstermek için; herhangi bir konuda bedenini kullanır.Bedenini kullanmak için;oluşan olgulara göre hareket ederek kendini gösterir.Yani;tasarladığı yön verdiği bir takım ahlak ve olgularını istediği doğrultuda açığa çıkartarak kendini gösterir.     Deniz BÜYÜKERTAŞ

 

C.4A Kendimizi ve karşımızdakini çok iyi tanırsak huzurlu olmak için hiçbir sorun kalmaz.
 B
Duyarlı bir kişilik gerekir.

 C İnsanların verimli olabilmeleri için kişiliklerinin ortaya çıkartılması gerekir.Çünkü kişi de sahip olduğu özelliklerin farkında olmaz. İnsanın kendisini keşfetmesi gerekir.Fatma DURUŞ                        

 

C.4 A) Bir insanın çevresine ve kendisine yararlı olabilmesi için öncelikle kendisimi tanıması gerekiyor. Bedensel, ruhsal ve zihinsel olarak kendini tanıması gerekiyor ki çevresine ve kendine yaralı olsun.

     B)Öncelikle kriter kendini tanıması, anlaması ve neyi istediğini bilmesi gerekiyor ki bir makama kendisini konumlandırsın.

    C) Bir insanın zevklerini ortaya koyması olasıdır. Ancak bazı insanlar tiryakilerini ya da zevklerini göz önünde yaşamayabilir. Yani şahsın kendisine bağlıdır.          Mine Şen ALTUNTAŞ

 

C.4A) İnsan kendisini çevresini ve fıtratını tanımalıdır.

B) Ahlak ve akıl belirlemelidir. Ama herhangi biri değil ikisi kişide aynı anda bulunmalıdır.

C) İnsanın bedensel ve zihinsel tiryakilik ve zevkleri hareketlerinden, olaylara tepkisinden tahmin edilebilir ama kesinlikle tam olarak bilinemez, ortaya çıkarılamaz. Neşe ERAY

 

C.4A. Kendimizi ve çevremizi doğru tanımak la ve tanıtmakla  doğru orantılıdır.

 

B. Güzel ahlaklı olmak size karşı her şeyi  değiştirir. En iyi makama eriştirir.

 

C.  Bilimin dinle iç içe olduğu ve akıllı(ahlaklı) insan yetiştiren eğitim sistemi.  Pınar TORAMAM

 

 

C.4 A:Empati  kişisel gelişmişlik açısından en izlenilesi yoldur.Bu yol kişileri sosyalleştirir ve geliştirir.

B:İnsanın kendisini uluslararasılaştırması ülkesini uluslararasılaştırması demektir.Yani insan empatiyle ülkesinin gelişmesine doğrudan etkide bulunur.

C:İnsanların değil de fikirlerinin tartışılması insanın ve ülkenin  gelişmesi için  büyük ehemmiyet arz etmektedir.Fikirlerin tartışılması zevklerin ve zihinsel tiryakiliğin deşifresini anlamsızlaştıracağı için yol olarak izlenebilir. Salih YENİOCAK

 

C.4A İnsanın başkalarını anlaması ve onlara karşı empati duyabilmesi için öncelikle kendisini tanıması gerekir ancak bu şekilde çevresine yararlı olur. Şengül GİYEN

 

C.4-A. İnsanın kendisini tanıyabilmesi için çevrenin bir üyesini alarak değerlendirmekte bir nevi mümkündür. Her ne kadar dediğim şeyi yansıtamasam da, sonuç olarak insan kendi zihniyetinde olmayan bir insanı kendi çevresinde barındırmaz. Çevresi iyi olan insanda ahlakı güzel olan insandır ve çevreye yararlı olur.

 

       B. Bence en önemli kriter ahlaktır çünkü güzel ahlaklı insan her şeye layıktır.

 

       C .Hareketlerinden anlarsın, ama tam olarak bilemezsin.  Yusuf ERGİN

 

 

C 4.Bence insanın kendini belirli sınırlar içine sokarak sunmasından yana değilim. Yani bu bir nevi dolandırıcılıktır. En iyisi kalbinin sana söylediği gibi yani içinden geldiği gibi olmak. Yani, tamamı ile her şeyi ile sen olmak. Zehra SEMİZ

 

 

   C.4.İnsan kendisini çevresiyle tamamlar. Goethe’nin dediği gibi insan kendini yalnızca insanda tanır. İnsanın kendisini nasyonalist (milliyetçi) everensel ya da ümmet makamlarından herhangi birine konumlandırması bence önemli değildir. Ve hatta gereksizdir de. Çünkü beni de ve diğer insanları da Allah cc yaratmıştır. Ve bu yaratışta herhangi bir ayrımcılık olmamıştır. Nihayetinde güneş herkes için doğuyor.

     İnsan yetiştirmede en önemli koşulun bireydeki insaniyetliğin farkına vardırılması kişinin kendisinin farkında oluşunun bilincinin uyandırılması olduğunu düşünüyorum. Esasında insan kendisiyle ilgili özellikleri gerek duruşu gerek konuşma tarzı gerekse hal ve hareketleriyle apaçık ortaya koyar kişiye konuyla ilgili sorular sorulsa verdiği cevaplar onun hangi yönlerde tiryakililiği ve zevkleri olduğunu görülebilir yeter ki gözlem gücü yüksek olsun. Barış TURAN

 

 

C.4.A _İnsanlar bir şeyler yaparken hep ön planda çevresi gibi unsurlar göz önünde bulundurmalıdır. Birine sorarsanız hep aileme yakışır şeyler yapmam lazım gerekir der ama bunu nefsine göre gerek yapar gerek yapmaz… Aile, çevre, devlet, ülke bunlar birbirinden ayrılmaz silsilelerdir. Burada doğru tanınmaktan kasıt bulunduğun ortamdaki insanlara ortak düşünceleri değer yargıları gelenekleri vb dir.Sen bunlardan birini aşarsan aile ve çevrede kargaşa ve kargaşa ortaya çıkar. Dışlanır gibi hissedersin kendini. Bunların onaylandığı yapıldığı yerlerde değişen bir şey yoktur. Onların içinde kendini daha mutlu hissediyordur. Aileyle kopukluk yaşamaya başlar. O çevre onun isteklerine uygundur. Çocukların ve gençlerin birçoğunun koptuğu nokta buradan kaynaklanmaktadır. Amaç buna ters olarak öyle aileler vardır ki babası içki kumar gibi kötü alışkanlıklar, anne ise her gün dayak ve çalışarak yaşmanı sürdüren bir aile içinde de çevreye uymamak vardır. Böyle ortamlardan ve hayatına farklı bir yön çizerek çok iyi yerlere gelmiş insanları göz ardı edemeyiz.

B_Öfkesine hakim olan hüzünlüdür kendi haline insanlığın ve dünyanın ahvaline üzülür hüzünlenir vur patlasın çal oynasın zevk ve sefa ehli iyi görünse de  iyi değildir. Zalimleri farklıları, gafilleri münafıkları övmeyen yalakalık .

C_Zihinsel zevkler: Bir insan ne kadar kendini bilen ve yağcılık yapmayandır. Ben iyiyim demeyen… Kendisine yeterse, başka insanlara o denli daha az gereksinim duyacaktır; haddi zatında başka insanlar da ona o kadar az tahammül edebilecektir. Yüksek bir zihin düzeyinin bir insanı toplum dışına itebilmesinin nedeni budur. Doğrudur, eğer zihnin niteliği nicelikle telafi edilebilseydi, bu insanların büyük dünyasında bile yaşama zahmetine değerdi; fakat şükür ki yüz tane ahmak bir araya gelse bir tane akıllı adam etmez. Zihinsel zevklerimizi ortaya çıkarmak mümkündür o açıdan aklımızla mutlaka ön plana çıkarız.

       Bedensel zevkler: Mutluluğa bedensel zevklerle koşarak değil bilgelikle varılır.(aristippos)Bunun zihinsel zevkle bağlantısı vardır onunla ortaya koyduğumuz için bunu da ondan ayırmak mümkün değildir Cansu KAHİLOĞULLARI

 

C.4.A-Toplumda bedensel ve zihinsel yönden eksik kişilerin topluma ve ülkesine faydalı olmasının yolları aranmalı ve bu kişiler aileden başlayarak yani aile uzmanlar tarafından bilgilendirilerek o kişinin duyduğu alan tespit edilerek o konuda iyi bir eğitimden geçirilmelidir.

B-Güzel ahlak ve bilgi belirler.

C-İnsanda bulunan kötü alışkanlıkları (alkol, sigara, uyuşturucu vb gibi) bulup bunların en kolay yoldan çözüp o kişileri topluma kazandırmak için mücadele edilmelidir. Ersin DEMİR

 

C.4 A) Öncelikle öğrenci merkezli eğitim verilmelidir. Kendinin nerede olduğunu bilen öğrenci kendini tanır.

B) Bu tanımlara kendisi değil başkalarının uyduğunu söylemesi gereklidir.

C) Zayıf noktası bilinen insanları deşifre etmek daha kolaydır. Eğitimlerine kendilerine sahip çıkmalarının öğretilerek başlanması gerekir. ( M. Onur YILDIRIM

 

C.4.  A)İnsan sosyal bir varlıktır ve tek başına hayatını sürdüremez.Bu nedenle  bir çevreye içerisinde yaşayabileceği bir topluma ihtiyaç duyar.Bu nedenden ötürü içerisinde yaşadığı topluma her yönüyle ayak uydurmalı, toplumu yaşadığı çevresini iyi tanımalıdır ve elinden geldiğince toplumuna yararlı olabilmeli bu doğrultuda çaba sarf etmelidir.

 

       B)İnsanın kendisini milliyetçi ümmet makamlarında birisine konumlandırması önemli değildir.Çünkü insanlar arasında birini diğerinden üstün kılacak, diğerinden ayıracak herhangi bir durum yoktur.Çünkü bütün insanların yaratıcısı bir ve tektir

   

       C) Bir kişinin zihinsel tiryakiliklerini ve zevklerini ortaya çıkarmak için bilinç altına inilmelidir bana göre.Öncelikle kişinin kendisini fark etmesi gerekmektedir.Çünkü herhangi bir insan  kendisiyle ilgili olan özelliklerini her tavır ve davranışlarıyla ortaya serer kendini.MÜZEYYEN KAPLAN

 

C 4. A- Öncelikle kişi merkezli eğitim daha sonra ailesel ondan sonra grup eğitim verilmelidir.

B-  Bu kriterleri kendisi değil başka bir kişi tarafsız olan biri kriterleri belirlemeli.

C- Bir insanın zayıf noktasını belirlemek çok kolaydır. Bundan yararlanmak yerine düzgün bir şekilde onu düzeltmeye çalışmak gereklidir. Oktay YİĞİT

 

 

C.4. A. Katılıyorum.

        B. Dil, ırk ve cins hariç tüm kıstaslar belirler.

        C. Yapmak kadar yıkmakta zor. Fakat yıkılan bir temel tekrar düzenli temel ve daha görkemli bireye sahip olabilir. Hem formal hem de informal eğitim ile bunlar aşılanmalıdır.

Rıfat AKYAVUZ

 

C.4A Eğer çevremize daha iyi tanır eksiklerimizi daha iyi bilirsek o eksiklikleri kapatmaya çalışırız. Kendimizi daha iyi tanıyarak da hangi toplumda mutlu olabileceğimizi anlarız.

 

B Bir insan iç özelliklerine göre değerlendirilmelidir. Yani Önemli olan ahlaki değerlerdir. Ahlaki değerler baz alınılarak belli konumlara getirilmelidir.

.

C İnsanın zihinsel tiryakilik ve zevklerini deşifre etmek yanlış bir davranıştır. Çünkü bir insanın zaaflarını ortaya çıkarmak o insanın ruhsal olarak çökmesine sebep olur. Sema YEŞİLYURT

 

C.4.A.Kendimizi ne kadar tanıyorsak o kadar etrafımızdakilere yararlıyız demektir.

       B.Aldığı eğitim ya da kendisini tanıdığı oranda kendisini konumlandırabilir.

       C.Karşımızdakini ne kadar iyi tanırsak o kadar deşifre etme olasılığımız yüksektir.                                       Türkan ÖZARAZ

C.4.A.Öncelikle bir insan insana değer veriyorsa başka hiçbir şeye gerek duymadan(ırk,giyim,köken) bütün insanlığı düşünmelidir.Ve bu insanları seviyorsa öncelikle doğru insan olmalı,kendini geliştirmeli,güzel ahlaklı saygılı olmalı,çalışkan olmalı ki hem ailesinin gözünde,hem peygamberimizin ümmeti olarak,hem de dünya çapında zaten önemli bir konumdadır.Zehra AKTI

 

C.4. A. Her canlıya bir ömür verilmiştir. Ama düşünmek ve düşüncesi sonucu vardığı yargılar üzerine hayatını konumlandırma gücü sadece insanlara bahşedilmiş bir güçtür bunun neticesinde de insan huzurlu ve mutlu olabilmenin yollarını arayıp durur bir ömür boyu. Bunu en güzel yollarından biri de çevresindeki insanlarla iç içe ve bir duygudaşlık kurarak yaşamasıdır. Bu yönde insanın farkına varması gereken en önemli kıstas de önce o insanın kendini tanıması ve kendi istekleri doğrultusunda ama toplumsal bazda geçerli bir yöntem geliştirmesidir. Zira mutlu olmanın yolu mutlu etmekten geçer.

B. Nasyonalist ümmetten kasıt eğer millete bağlılıksa bunun kıstaslarından en önemlisi insana değer vermekten geçer. Unutmamak gerekir ki şuan içinde yaşadığımız kâinat sadece bir İnsan (as) için yaratılmıştır. İnsana değer vermemizi gerektiren bir diğer sebepte bizim de insan olmamızdır. Bence en basit ve anlaşılır sebep de budur. İnsanlar birbirlerine bağlı ve iç içe yaşadıkları sürece nasyonalist ve evrensel ümmetten bahsedebiliriz. Gani KISACA

 

C.4.(A) İnsan bir süre olsun yaşadığı yerlere acı, tatlı birçok duygusal ve anısal kökler salıyor. Sopranomsu sesler eşliğinde, ölçü ve değer farklılıklarının sadece görenler-görmeyenler arasında bir gerçektir. Bu baş döndürücü yaşam ahengine, amaçlarına bağdaşmayan görünümlerden ziyade, insan kendini doğru tanıyıp, anlarsa gerek bedenen gerekse zihnen ve tüm yapısıyla daha faydalı olur.

     (B)   Yüksek insani değerlerin olduğu bir konumun kriterlerini belirlerken, göz önünde bulundurulması gereken en önemli unsurların başında; ahlak, doğru düşünme yetisi ve kabullenme katsayısı olmalıdır. Şöyle ki; etkin ve doğru bir şekilde düşünmek yanlış faraziler kapılmadan, akıl ve mantık yardımıyla en doğru karara varma, bunun sonucu olarak ahlaki bir erdemle yeni değerler yaratarak, gerektirdiğinde ise menfi çıkarlarını göz aradı ederek kabulleneme katsayısını en düşük seviyede tutabilmektedir.

    (C) Eylemlerimizi arzu, niyet ve amaçlarımıza göre, kontrol altında tutabilme ve belirleme gücü; kişinin belli eylem ve ya da eylemleri gerçekleştirmede sergilediği bir dış zorlama ya da zorunluluk olmaksızın kararlaştırma ve uygulama gücü; eyleme neden olan, eylemi başlatabilen yetisidir. Yani iyi bir insan profili çizebilmek için uygulanması gereken eğitim modeli, dayatmadan ziyade, öğrenci endeksli, öğrenciye doğruyu karar kılmada yol gösterici olmalıdır. Seyithan GÜNEŞ

 

 

C.4 A. Çevremizi ve kendimizi iyi tanımamız, çevre ile ilişkilerimizde çevreye ne gibi yararlar sağlayacağımızı bilmemize yardımcı olur.

C.4 B. Kişinin düşünce yapısı, yaşadığı çevre, insanlarla olan ilişkileri ve dini inançları gibi kriterler belirleyebilir.

C.4 C. İnsanların bedensel ve zihinsel tiryakilikleri deşifre edilebilir. Bu bazı sorularla, gözlemlerle veya kişinin

kendi davranışlarından öğrenebiliriz. Salih ERKEN

 

 

C.4 A- Bulunduğumuz çevre içerisinde yararlı olmak onlarla empati kurmak için onları ve kendimizi doğru tanımalıyız. Bunun yanında doğru adımlarla, sağlıklı düşünebilmeliyiz. Güzel ahlaka sahip olabilmeli ve çevremizdeki her şeyi sevebilmeliyiz. Özlem SÜTÇÜ

      B- İnsan demek için zaten önce insanlık kriterlerini geçmiş olmalıdır. Nasyonalist, enensel, ümmet, makamına konumlandırabilmek için kriterleri aile, çevre, düşünce, yaşayış, ahlak gibi kriterlere belli oranda sahip olabilmelidir. Özlem SÜTÇÜ

      C- Kişinin beden ve zihinsel tiryakilik ve zevklerini deşifre edebilmek samimi bir ortamda belki bir piskiyatrist eşliğinde karşılıklı tatlı dil ile konuşarak ortaya konabilir. Özlem SÜTÇÜ

 

 

C.4A Eğer insan empati kurarsa daha doğru düşünür ve iyi sonuca varır. Ramazan VARIŞ

B İnsanın kişiliği, düşünce ve yaşama tarzına bağlıdır. Ramazan VARIŞ

C Olasıdır.Çeşitli deneyimler sonucunda deşifre edilebilir. Ramazan VARIŞ