40. Hilkat garibesi gizli; cehaletlerini, saçmalıklarını, mantıksızlıklarını, düşüncesiz fikirlerini, Allah CC'HU her şeye kadirse bunlara da kadirdir.İstese bunları da yarabilir.Halbuki yaradılışı israf, mantıksız ve haram olan şeyler ilişkilendirmek hikmetsiz ve mantıksızdır. Önermesinin hayata uyglanışı, toplumda toplumu bilerek ve bilmeden gizli şaşırtan-yanıltan hilkat garibesi sıra dışı gizli ve açık ;mantık yanılgısı, fikir yanılgısı ve muhakeme yanılgılarına neden olur. Bu insanlara nasıl tepki gösterilmeli.
İpucu;bir an her şeye kadir olduğunuzu farz edin ve toplumdaki-doğal yaşamdaki beğenmediğiniz ne varsa her şeyi düşünün. Örneğin vahşeti tera bilgisayar sanal ortamlarında daha insancıl yaratmaya çalışın. Göreceksiniz ki yarattıklarınıza yem olmak, malzeme olmak, bekçi ve hamal olmaktan öteye zavallı bir sebil olmayı aşamamış veya geçememişsiniz. Bundan emin olabilirsiniz. Kısaca ya her şeyiniz size kara delik olur yada doğru zamanda yaptığınız şeyden vazgeçip onlara kara delik olursunuz.

Kendi saçma sapan, mezbelelik ve ne olduğu belirsiz düşüncelerini yaratmaya ve hayata geçirmeğe değer buldurmanın gereksiz ve mantıksızlığını yada bu söze sıra dışı düşüncelerin ölüsü üstüne dirilmeye çalışmanın dindeki cehaletini düşünün.

Çıkarsama; doğada var olan sistemden daha mükemmel bir dinamik sistem oluşturamazsınız. Yapacağınız en mükemmel şey doğaya en mükemmel uyum sağlayıp onu aşa bilen şeylerdir. Bunun yolu da önce kendini doğru tanıyıp doğada ve toplumsal çevrede doğru-namuslu-verimli konumlandırmaktan geçer.Doğaya uyum sağlamak daha doğrudur. Doğayı liyakatsiz ve uyumsuz değiştirmeye kalkışmak  , sahibine geri tepen silahtan daha tehlikelidir.

 

C-40 Aslında bu insanlar tam öğrenmeye hazır tiplerdir. Sebebi ise bazıları gibi tamamen cahil değiller, bildikleri bir şeyler var ama hala arayış içinde olmalarından kaynaklanıyor. Bu kişiler bizim bildiğimiz bir alanda bir şeylerden bahsediyorsa ve eksiklikleri varsa hemen müdahale edip ona doğruları en güzel bir biçimde anlatmamız gerekiyor. Bu sayede onun etrafında bulunan insanları da bilinçlendirmiş oluruz.

Ramazan DEMİRDÖĞEN

      

C.40) Bu insanlara güzel tepki göstermek yanlış olur çünkü doğa zaten kendi benliği içinde çok güzel bir işleyişe sahiptir ki bunu bozmak veya kötü olan şeyi iyi bir şey gibi göstermek kadar saçmalık olamaz.

   Bunu büyük alimler den merkez efendinin dediği gibi “her şeyi merkezinde bırakırdım. Çünkü evren öyle bir uyum içindeki onu bu kadar mükemmel kılmak imkansız- dır. ” Sözünden de anlaşılacağı gibi kötü iyi olmaz iyi kötü olmaz. Salih AYTEKİN

 

 

C.40Eğer bir yerde sıkıntı veya sorun yoksa ve orda büyük bir sorun vardır Allah her insan hayatını, yorum biçimi, insan düşüncesi akıl kullandığı, parmak izlerini… Birbirine benzetmemiştir. Eğer ben zer yapsaydı dünya cennet, cehennem diye bir şey olamazdı. Dünyadaki tüm insanlar; Aynı hayatı yaşasaydı ve sorunlar olmasaydı dünya hayatları olmazdı. Sadece hayat olurdu. Sorun diye bir şey olmasaydı, en büyük sorun sorun olmadığı için sorun olacaktır. Eğer insanlar hata yapmasalardı, bir öğrenci yazılıda yanlış yapsa ve yaptığı hayatı bilir ve artık aynı o hatayı yapmaz eğer sorun olmasaydı sınav diye bir şey olamazdı.

BUKET ÖZÇELEBİ

 

C.40. Bir defa hiçbir şeyin yaratılışı hikmetsiz mantıksız değildir. Allah her şeye kadirdir her yarattığı şeyin bir hikmetti vardır. Sadece insanların doğayı tanıyamayıp bunlardan faydalanmasını bilmemesinden dolayı böyle saçmalıklar ortaya çıkmaktadır. Ersin DEMİR

 

C.40 Kara delik olarak ifade edilen uçurumun kenarında birçok hayat bulunmaktadır. Bunları kurtarmak için Allah inancını en doğru şekilde öğretmek gerekir. Tabi doğru kişilerce öğretilmelidir.

                                                                                      Mine Şen ALTUNTAŞ

 

C 40. Hatasız kul yoktur. Önemli olan onun hatasını düzeltmesini sağlamaktır. Yaptığı yanlışı yüzüne vurmak yerine örtmeye çalışmakla onu tekrar kazanırız. Oktay YİĞİT

 

C.40 Allah kendine inanılması için birçok misaller vermiştir. Hilkat garibeleri de elbette Allah’ın bir emriyle normalleşebilir. Ancak örnek teşkil eden hilkat  garibeleri toplumda var olmalıdır. Salih YENİOCAK

 

C.40 Allah her şeye kadirdir.İstediğinde olmayacak şey yoktur.Olan bir yanlış ya da hatanın insanların düzeltip düzeltemeyeceğine bakar.İnsanları değiştirmek uzun bir süreç ister.Değiştirilmeye çalışılsa da olumsuz sonuçlar çok olur ve kişi yaptığıyla kalır ve hatalı,gözden düşen o olur.  Şengül GİYEN

 

C.40.Milyonlarca yıldır uyumlu bir şekilde kusursuz bir düzen içinde hiçbir şey yerinden sapmadan görevini yaparak devam adan dünyayı kimse değiştiremez.Değiştirmeyi düşünen insanlara fırsat sunulmalı sonucu bizzat kendisinin yaşaması izlenmelidir.Zehra AKTI

 

C.40.Bazı şeyleri elde etmekten ve uymaktan vazgeçemeyiz. Yoksa büyük cehaletin içerisine düşeriz. Bilgisayar ortamlarında kendini bilmeyen insanların yol açmış oldukları hasarları tamir etmeye kalkarsan sen de o yaylımın içerisine girersin. Cansu KAHİLOĞULLARI

C40 Fatma duruş

 

C.40. Allah iyiyi,güzeli,doğruyu yarattığı gibi kötüyü,çirkini ve yanlışıda  yaratmıştır.Çünkü yaşadığımız dünya bir imtihan dünyasıdır.Her insan diğer bir insanın rakibidir.Ve bu zıt kavramlar bile birbirileriyle yarış halindedir. MÜZEYYEN KAPLAN

 

C.40. Bu insanlara yerinde tepki gösterilmeli, aşırı tüketmek gelecekte doğanın kendini yenileyemeyeceğini yok olacağı bildirmek etkili bir şekilde.      Pınar TORAMAN

 

C.40 Yüce Allah’ın yarattığı hiçbir şey mantıksız ve hikmetsiz değildir.böyle insanlara Allah’ın yüceliği kudreti anlatılmalıdır.  Sema YEŞİLYURT

 

C.40.Bu insanlar zaten kara deliğin içindedirler.Bu insanlara doğadaki ahenk, düzen, Allah’ın birliği, güzelliği anlatılmalı ve onlara hissettirilmelidir.     Türkan ÖZARAZ

 

C 40.Dünyada insanoğluna saçma gelen ve hatta gereksiz görünen o kadar çok şey var ki fakat bu sadece bizim sınırlı düşüncemizde kısıtlıdır. Yani bir düşünün her bireyin evreni kendine göre uyarladığını ne kadar kötü bir durum olurdu bir nevi kıyamet kopardı. Aslında kıyamet dediğimiz şey bu olsa gerek. Zehra SEMİZ

 

C.40. Hayattaki insanların yaptıkları hatalardan dolayı harama ve günaha sürüklenmiştir. Allah cc bunları bağışlanması için insanların yani biz kulların affedilmesini ister. Mantık dışı yaptıklarımız düşüncelerimizi zorlamadığımız zaman bunların gayet anlaşılır olduğunu anlarız. Barış TURAN

 

C.40  Toplumda ve evrende her şeyin birbirinden farklı olduğu bir gerçektir. İnsanlar arasında da her türlü eğilim,düşünce ve hayat tarzına sahip insanlar görmek mümkündür. Allah isteseydi hepsini istediği tarzda yaratabilirdi. Bu farklılığın gizemi hayatın bir sınav oluşundan kaynaklanır. Bir an için sonsuz iradeye sahip olsaydım aynısını yapar veya yaratırdım. Çünkü herkesin hakkını tam olarak alabilmesi için bu dünyanın bir sınav ve bir yarış olması şarttır.    Deniz BÜYÜKERTAŞ

 

C.40 Kimse mükemmel değildir. Fakat her şey de gerekli değildir. Ortasını bulmak gerekir. Ne vazgeçmeli hayattan ne de abartmalıyız. ( M. Onur YILDIRIM)

 

C.40 Yaradılışları gereği o tür insanlar da var olmalıdır. Değişmeye eğilimi olanlar zaten doğru yolu bulacaklardır. Kötü olmasaydı iyinin de değeri olmazdı. Neşe ERAY

 

C.40. Kâinatta yüce Allah ın yarattığı her şey hayırdır. Fakat bizi bazı şeyleri kendi nefsi emaremiz doğrultusunda şerleştiriyoruz. Örneğin; Şeytan’ın varlığı. Eğer şeytan olmasaydı, Ebu-Bekir sıddık ile Ebu cehil arasındaki fark nasıl ayırt edilecekti.    Rıfat AKYAVUZ

 

C.40 Bu tür insanlara ılımlı  yaklaşarak onları düşüncelerinden caydırmaya çalışmalıyız. Eğer onların üzerine bir anda gidersek, olaylar daha da karmaşık bir hal alır. Ve akıl almaz hale gelir. Yusuf ERGİN

 

 

 

C.40. Bu insanlara yaptıklarının yanlış olduğu söylenmeli ve bundan dolayı kafası karışan insanlara da doğrusu söylenmeli, açıklanmalı. Salih ERKEN

 

 

 

C.40.Hikmet sahibi olan Allah cc.’hun yarattığı kâinatın muntazam düzenin de hiçbir varlık gayesiz yatılmamış ve hiçbir surette de bu meşru düzende israf adına ve mantıksız (hâşâ) bir şeyi bulmak imkânsızdır. O, insani tüm kavramlardan tenzihtir. Her şeye bir yaratma gayesi yüklemiş olan Yüce Allah, asırlardır hep aynı, ilk günkü gibi eksiksiz bir şekilde çalışan bu sistemde, nasıl oluyorsa israf adına bir şeyler rastlamak, aklında ötesinde daha büyük bir beynin bile tezahür edemeyeceği olağan üstü bir yaratılıştır. Oysa biz insanoğlu olarak, yaratıldığı ilk günden bu yana, mayamızda varmış gibi israf adına, mantık dişi şeyleri yapama adına ne istenilirse bulunabilecek tek varlıklarızdır. Yapacağımız en mükemmel şeylerde bile israfa rastlamak mümkündür. Seyithan GÜNEŞ

 

 

C.40 Kişi inanmak istediğine inanmış ise buna mantıklı sebeplerle yanıldığını göstermek lazım. Bize gönderilen din mantık dinidir. Öyleki haram olan şeylere baktığımızda bunların sağlığımızada zarar verdiğini görüyoruz. Yani mantıklıolanı gören ya da görmek isteyen doğru karar verebilir. Özlem

SÜTÇÜ

 

 

 C.40. Şüphesiz kâinatın tek yaratıcısı ve hâkimi vardır o da Allah’tır. Zira o her şeye kadir olmasa idi kâinatın varlığı nasıl mümkün olabilirdi? İnsanın inşa ettiği her şeyin bir sonu vardır. Yani insanın ürettiği her şey gün gelecek eskiyip işlevini yerine getiremeyecektir. Oysaki Allah’ın inşası olan kâinat milyonlarca yıldır canlıların hayat alanı olarak bekasını sürdürmektedir. Yaratılan hiçbir şey önermede denildiği gibi israf veya mantık dışı değildir. Zira dünyada var olan canlı yâda cansız hiçbir şey yoktur ki bir işlevi olmasın. Ve dünyada yaratılan hiçbir şey yoktur ki mantıksız olsun.  Gani KISACA

 

 

C.40 Allah CC hiçbir şeyi boşuna yaratmamıştır.herkesin doğada bir görevi vardır. Ramazan VARIŞ