47.A-Güzel sanatları eğitime tevhit etmek ne demektir? Güzel Sanatlar Öğretim ve Eğitim Yöntemi Nedir? Güzel sanat dallarını eğitim mutfağında değerlendirmek ne demektir?
        Müziği eğitimde kullanmak;müzikte fon müziği ve eş müzik beyini dinlendirdiği(yumuşattığı) ve bilgi alış kapılarını açtığı bilinir ve beklenir. Ses ve sözle de anlamlı fikirle akıtılır. Her müzik bu özellikleri taşımaz hatta tam tersi olanlar bile vardır.
        Bir derste ve konuda ;sürekli veya uzun vadeli monotonluklarla beyinin aynı bölgelerini çalıştırarak beyni yorduğu ve öğrenmeye olumsuz tesiri süphe götürmez kanıtlarla ortadadır.
        Bir derste ve konuda beynimizin değişik bölgelerini almaşlı kullanacak şekil de farklı veya değişik yöntem ve teknikler uygulayarak bazı konularda daha verimli olacağı görülmektedir.
ses, görüntü, film, ses+görüntü, ses+görüntü+müzik, ses+müzik, müzi+görüntü yöntemler ve teknikler listesi.
İpucu;bazı dersleri;görsel ve işitsel veya görsel+işitsel sanat yapıtı haline getirerek işlemek.
B-Nasrettin Hocanın Öğretim ve Eğitim Yöntemi Nedir? Eğitimde hangi alan ve koşullarda kullanılabilir?
İpucu;asistan sıkıntısı nedeniyle, hızlı algılama, öğrenme yeteneğine sahip ve öğrendiğini hızlı ve güzel uygulayan öğrencileri sınıfta diğer öğrenci gruplarına yardımcı olmaya ve konuyu anlatmada görevlendirmek.Ör:her bilgisayar masasındaki öğürenci gruplarına gidip finereader sanal aracının aksamlarını uygulamalı anlatmada görevlendirmek.
C-Peygamberin Hadis Eğitimi ve Öğretme Yöntemi Nedir? Eğitimde hangi alan ve koşullarda ve kullanılabilir?
İpucu;Ayetleri, toplumsal ve çevresel sorun - problemleri hayatına - üzerine uygulayan peygamberin (Hz. Muhammed AS); uygulamalarla ve bazen istişare ile ürettiği vecizler ve çıkarsamaların meyvelerine hadis denir. Atasözleri ve vecizeler; deneyimlerin ürünüdür. Hadislerde ayetlerin uygulamadaki ürünüdür.
Bu mantıktan hareketle, dersi, konuyu ve kanunları üzerine uygulayan öğretim üyesi-öğrenci...vb vardığı yargıların uygulamadaki geçerlilik sınırlarını;öğrencileri ve uzmanlarla istişare ederek;orijinal ders notları, yeni yöntemler, geçerli yeni teknikler, yeni kuramlar, yeni keşifler ve yeni icatlarda bulunur. İpucu;1, 2
Yukarıdaki üç önermeyi gerekçesiyle geçerliliğini çürütünüz veya alternatifler ileri sürünüz.

C-47 Gerek okulda öğrencilere gerekse halka bir konu da bilgi aktarımı yaparken görsel efektler kesinlikle anlatılan konuyu daha kalıcı yapar. Ayrıca anlatılacak olanlar fazla zaman alsa bile dinleyenlerin sıkılmasını önler. Dinleyenlerin dikkatini üzerine toplar ve gerçekten verimli bir çalışma ortaya konulmasını sağlar.

 Peygamberimizin öğretme yöntemi hakikaten dünyada eşi ve benzeri bulunmayacak olan bir eğitim şeklidir. Çünkü peygamberimiz anlattıklarını bizzat hayatında uyguluyordu. Kendisinin yapması öğrencilerine tam manasıyla yapma isteği uyandırıyor, ayrıca bu yaptıklarını gerekçesiyle birlikte verdiği için o kişiler o yapılanları hayatında olmazsa olmazlar haline getiriyorlardı.

Ramazan DEMİRDÖĞEN

C.47)-A ) bunu geliştirmenin yöntemi görsel alanlarda bunu göstermek gerekir. İşte bu konuda görsel anlatım sağlam olursa ek bir anlatıma ihtiyaç olmaz veya anlatma sağlam bir yapıda olmalı

        B) Nasrettin Hocanın eğitim oluşumu yaşatarak görsel anlamda bir uygulama yaparak öğretmektir. Yani olayın beyinde kalıcı olmasını sağlamaktadır ama gördüğümüz eğitim şartlarına baktığımızda uygulama olmadan hayali kavramları da algılayabiliriz.

       C) kitapta yazılı olan hadisleri uygulamalı olarak yaşatırdı peygamberimiz(a.s) ama bazı insanlar bunu kendi yorumlarıyla o ayetleri anladığı şekilde de yorumlayabilir. Hayat tarzını kendine göre yansıtır. Salih AYTEKİN

C.47.A Güzel sanatlar dersini değişik materyallerle işlenirse daha kalıcı ve güzel olur. Bu materyaller ise eğitim sayesinde öğrencilere aşılanır. Yusuf ERGİN

        B. Nasrettin Hoca zamanında gerekli materyal bulunmadığından öğretim  daha zordu. Ama şimdi ki zamanda her şey mevcut. Gelişen teknoloji ile daha da ileriye gidecektir. Yusuf ERGİN

        C .Peygamber Efendimiz in öğretim tekniği güzel ahlakla bilgileri aşılamaktır. Yusuf ERGİN

C.47.A. güzel sanatların eğitimle yoğrulması en üst seviyeye ulaşması demektir. Eğitim aracılığıyla her şey doğru bir eğitimle değer kazanır. Görsel araçların kullanılması hem öğrencinin daha kolay anlaması ve daha kalıcı olduğuna inanıyorum. Bunun için güzel sanatlar eğitimde kullanılmalıdır.

B. Nasreddin Hoca güldürürken düşündürüyordu. Belki de onun yaptığı en doğru olanıydı. Gülmesini seven insana istediğini verirken, aynı zamanda amaçladığını da yaptırıyordu.

C. Peygamberin hadis eğitimi ve öğretme yöntemi; aşamalı bir şekilde olmuştur. Alfabeyi öğretmeden cümleye geçmemiştir. Her şeyi Allah CC nın izniyle her şeyi belli bir sıraya göre öğretmiştir. Zaten böyle olmasaydı insanlara ağır gelirdi din kuralları ve islamiyeti kabul etmezlerdi. Yani her şey aşamalıydı. Barış TURAN

C.47AÇocuğum teknolojik gelişmeleri ileri düzeyde olduğu için güzel sanatları eğitim ve öğretimi ayarlamak mümkündür. Dersi 40dk boyunca çekilir hale getirip öğrencinin dikkatini ayakta tutabiliriz sesle müzikle görüntülerle işlenen konular daha kalıcı ve bir o kadar da anlamlı hale gelir.

BNasrettin Hocanın yöntemi bilgisayar laboratuarında, bir matematik problemine inşaat mühendisliği gibi bölümlerde uygulanabilir. Çünkü; Bu yöntem bir bilgisayar dersinde veya bir inşaatın temeli atılırken öğrencilerin gruplara ayrılıp, iyi olan ve hızlı kavrayan öğrenciler aracılığıyla daha aktif hale getirilebilir ders.

CPeygamberin hadis eğitimi Allahtan gelen farzlar üzerine yazılmıştır.Peygamberler Allah’ın kutsal kitabında yazdıklarından yola çıkarak söylemişlerdir.Ya da kutsal kitapta geçmiyorsa bile kutsi hadislerden yola çıkarak söylenmiştir.Peygamberlerin hadisleri her alanda kullanılabilir.İlimde ve bilimde kullanılabilir.

BUKET ÖZÇELEBİ

 

C.47.A.Bugün güzel sanatlar eğitim gerektiriyor. Daha rahat ve çabuk kavramak için. Profesyonellik için emin adımlar atabilmek için. Bugün işim var çıkar sahneye söylerim olursa ilerde çokta amaç kat edemezsin bir yere kadar devam eder. O yüzden eğitimle iç içedir.

     B Hızlı düşünen kavrayan bir sistemden bahsediyoruz. Öğretmenlerin yardımcı olmadığı zamanın yetmediği kısımlarda bilen öğrencilerin arkadaşlarıyla etüt düzenlemeleri gibidir.

      C_Çok kapsamlı bir konu  ileri boyutlarda bir bilgi gerektirir. Cansu KAHİLOĞULLARI

C.47  A- Güzel sanatları ve evreni iyi anlayabilmek için yol gösterici olması şart buda eğitimle olur. Nasıl ki bir takım şeyleri kullanmak için bilgi olması gibi. Eğitim olmadan yaşam olmaz, eğitim; yaşamımızda bize yol gösteren, eserlerimizi tanıtan vs gibi birçok özelliği öğrenmemizde bize yardımcı olan dayanaktır.

B- Nasrettin hocanın eğitim ve öğretim yöntemi nasihatlar üzerinedir.

C- peygamberimize gelen ilk ayet olan “oku” ayetinden de anlaşıldığı gibi insanlar her şeyi okuyarak yani eğitimini alarak sağlarlar. Peygamberimiz de Allah’tan aldığı ayetlerle bütün müminlerini hadislerle doğru yolu anlatmaya çalışarak insanlara öğretmede Allah’tan aldığı emirlerle dile getirmiştir.                               Deniz BÜYÜKERTAŞ

C.47. A- Güzel sanatları eğitime tevhit etmek müzik, resim gibi sanat dalları eğitimde kullanılabilir. Müzik zihni çalıştırdığı için eğitimde kullanılmalıdır. Resim ve görsel olarak eğitimde öğretilmek istenenleri zihinde canlandırmaya yardımcı olur.

B-Önce bilgili ve zeki insanlara yetersiz bilgili insan sıkıntısı durumunda anlatmak gerekir. Sonra bu insanlar sayesinde geniş kitlelere ulaşmak ve anlatmaktır.

C -Peygamber efendimiz hadis eğitimi ve öğretimi yaparken önce kendi hayatına uygulamış sonra istişare ile insanlara anlatmıştır.

C.47A Güzel sanatları eğitimde kullanmak gerekir. Zaman değiştikçe eğitim yöntemi de değişir.Klasik yöntemler değişmeli.Fatma DURUŞ                                                                                                         C.47B Nasreddin hocanın eğitim yöntemi mizahtır.Fatma DURUŞ                                                 C.47C Peygamberin hadis eğitimi ve öğretme yöntemi şiirsel bir anlatımdır.Fatma DURUŞ                        

C.47.A. Sanat insanın duygu ve düşüncelerinin tayininde eğitim ve öğretimde bir yan dal olarak kullanılabilir bir bilidir. Güzel sanatlar insanlarda gizli olan birçok cevherin ortaya çıkmasını sağlar.

             B.Nasrettin Hoca eğitim ve öğretimde göze ve iç dünyaya hitap eden bazı vurgular vasıtasıyla hoşgörü, eğlence, sanat eğitimi, drama gibi dallarında kullanılabilir.

             C. En güzel öğrenme yöntemlerinden biri de bilgiyi hayata güncellemektir. Peygamberimiz (as) da ayet ve hadislerin eğitiminde izlediği yol da o ayet ve hadisleri hayatının bir parçasına işleyerek onu yaşamsal faaliyetlerinde kullanması ve kullanılmasına yardımcı olmasıdır.

              C.47 A) Herkesin kendi yeteneğine göre eğitim alması gerekir. Müzikte, resimde yeteneği olan bu dallarda akademik eğitim almalıdır. ( M. Onur YILDIRIM)

B) Nasrettin hoca uygulamayı hep kendi yapmıştır. ( M. Onur YILDIRIM)

C) Hadisler daha çok felsefi, psikolojik derslerde verilebilir. ( M. Onur YILDIRIM)

C.47 A) Güzel sanatlar dinlendirici bir eğitime sahiptir. Bazı dersler vardır insanı çok yorar ve buda pek faydalı olmaz. Ağır derslerin yanında dinlendirici dersler de ilave edilmelidir. Bu şekilde dersler arasında denge sağlanır.

   B) Nasrettin hocaya göre derslerin uygulanabilir olması gerekir. Yani teknoloji dersleri de alet kullanılarak öğretilmeli. Bir de bilenlerin bilmeyenlere öğretmesi gerektiğini söyler.

   C) Peygamber efendimiz bir olay karşısında görüşlerini etrafında kilerine de sorardı. Eğitim sisteminin uygulanabilirliği de bu şekilde olmalı. Yani gençlerin bu sistemler hakkında görüşleri alınmalıdır.

                                                                                                               Mine Şen ALTUNTAŞ

C.47.  A)Bütün her şeyin eğitimle yoğrulması  en üst seviyeye ulaşmasıdır bence.Eğitim en üst seviyeye ulaşmayı hedef alır.Eğitim kişilerin kendilerini geliştirmelerine olanak sağlamalıdır.

            B)Nasrettin hocanın eğitim ve öğretim yöntemini çok beğeniyorum.Çünkü hem güldürüyor hem de güldürürken düşündürüyor.Bence böyle de olmalıdır.Çünkü bu şekilde daha fazla verim alınabileceği kanaatindeyim.MÜZEYYEN KAPLAN

C.47 Biz yıllarca okulda sözüm ona müzik dersi aldık ama bir notayı zor duyduk. Hepimizin resim dersi pekiyi idi. Ama bir çöp adam dahi çizemeyiz. Yıllarca biyoloji okuduk ama öğretmen dışında bir canlıyla tanıştırılmadık. Bir edebiyat dersinde neden fon eşlinde şiir okunmasın ki. Tüm bunlardan sonra güzel sanatları derslere aktarmanın öneminden bahsetmeme gerek yoktur herhalde.

     Tabi teknoloji iyi anlamda kullanılmalıdır. Bazı hocalar gibi ders anlatmaktan kaçış yolu haline getirilmemelidir. Power Point ve yansıtım aleti onlara yetiyor. İş okumaksa ben de okuyabilirim. Bazılarını sunuları bile kendileri hazırlamıyor. İnternetten hazır indiriyorlar. Neşe ERAY

C 47. A- Eğitim kişiye kişisel becerilerine göre yapılmalıdır.

B- Güldürerek düşündürme yöntemini kullanmıştır.

C- Hadisler daha çok düşsel öğüt niteliğindedir ancak hayata uyarladığında meyve verir. Oktay YİĞİT

C.47A. Yönetimlerinden birisi resim; duygu ve düşüncelerini dile getirmeye yarar. Ders konuları resimle dile getirilebilir veya dersi teknoloji aletleriyle görsel ve işitsel olarak anlatılması hem fazla anlatım olur hem de kalıcı olur.     

 

C.47B. Güldürüp düşündürmeye yöneliktir.  Düşündürmeyi gerektiren her alanda gerektirir. 

 

C.47C.  Kısa sürede ve kalıcı öğrenme. Dersler de bunun gibi öğrenilip uygulanması gerekli. Pınar TORAMAN

C.47. A. Resim sözsüz bir şiirdir.  Görsellik beyin algılama seviyesini arttırmaktadır.

          B.  Görsellik + hoşgörü.

          C. Uygulamalı                    Rıfat AKYAVUZ

C.47 A. Güzel sanatların eğitime faydası büyüktür. Örneğin bazı müzikler beyni dinlendirir ve canlandırır, resim bazı konularda olayları zihnimizde canlandırarak kavramada kolaylık sağlar. İşte bu sanatları ve diğer sanatları eğitimde kullanmak güzel sanatları eğitime tevhit etmektir. 

C.47 B. Bir toplumda öğretileni çabuk anlayan kişileri diğer kişilere öğretmek için görevlendirmektir.

C.47 C. Peygamberin hadis eğitimi ayetleri toplumsal sorunlar üzerinde uygulamasıdır. Kur’an-ı hayata yansıtmasıdır. Bunu da hem uygulayarak hem de söyleyerek öğretmiş ve göstermiştir. Salih ERKEN

C.47 A: Güzel sanatlar öğrenildiği takdir de insan ruhuna olumlu etkide bulunurlar. Ve insana pozitif bilimleri öğrenmesinde yardımcı olurlar.

        B: Öğrenim gerçekleştirilirken konuyu heyecanlandırmak için ve öğrenimi kalıcı kılmak için fıkralar ehemmiyet arz eder. Aynı zamanda duygusallık da ön plandadır.

        C: Peygamber efendimiz her şeyin en etkili yolunu hadisler de belirttiği gibi  öğrenmekten de bahsetmiş ve bunun önemini vurgulamıştır. Salih YENİOCAK

C.47A Güzel sanatları eğitime tevhit etmek söz,müzik ve diğer görsel sanatlarla eğitimin uygulanmasıdır.Güzel sanatlarla eğitim öğrencileri motive ederek derse katılımlarını arttırabilir.        Sema YEŞİLYURT

 

C.47B Bilen kişilerin bilmeyenlere öğretmesini amaçlar.Herhangi bir konuda bilgisi fazla olan kişi bu konu hakkında başkalarını da bilgilendirebilir.  Sema YEŞİLYURT

 

C.47C Hadis peygamberimizin yapmış olduğu ve söylemiş olduğu sözlerdir.Peygamber efendimiz bu hadisleri halka hoş sohbeti ve tatlı diliyle anlatırdı.  Sema YEŞİLYURT

C.47A Güzel sanatları eğitime tevhit etmek eğitimde kullanmak demektir.Güzel Sanatlar eğitim öğretim yöntemi kişiyi monotonluktan çıkarıp müzik resim alanında geliştirip kişinin beynini rahatlatması,hayatın sıkıntılarından kurtulmak güzel sanat eğitim mutfağı için önemlidir.Kişiyi sakinleştirir,ahlakını olumlu yönde değiştirir.  Şengül GİYEN

 

C.47B Bilenin bilmeyene anlatılması gerektiğini söyler .Yani öğrenen biri hiç bilmeyene yardımcı olmalıdır.Bu şekilde eğitimde bilmeyen sayısı azaltılmış olur.  Şengül GİYEN

 

C.47C Hadisler peygamberimizin yaşamış olduğu ve uygulanması doğru olacak konularda söylemiş olduğu sözlerdir.Eğitimde her alana uyarlanabilir.Örneğin ahlakta,davranışlarda,kılık kıyafette ..vs. hadisler ve ayetlerde yer alan bazı şeylerin farkına yeni varılmaktadır.Bilimden önce zeytin,hurma vb şeylerin faydaları anlatılmıştır.Hadis ve ayetleri göz önünde bulunduran kişinin çok fazla icat yapabileceğini düşünüyorum.  Şengül GİYEN

C.47.A)Müzik ile matematik birbirine karıştırılıp ders işlenirse belki öğrenciler için ders daha eğlenceli olabilir.Tabi bu sadece bir hipotez.Güzel sanatlar diğer derslere göre daha dinlendirici rol oynar.O yüzden derslerde karışım olursa cenge sağlanır.

        B)Derste bilgili olmayan öğrencilerin bilmeyenlere öğretmesi

            Materyal ile ilgili olan derslerin uygulamalı yapılması

            Derste teknolojik aletlerin kullanılması

       C)Rasullullah (A.S.) ayet dışında her şeyde etrafındaki insanlarında görüşünü alırdı.hatta uygulardı.Eğitimde de böyle olmalıdır.Yeni yöntem, teknik uygulaması için genç beyinlerin fikirleri de alınmalıdır.            Türkan ÖZARAZ

C.47.A Güzel sanatlar dersini değişik materyallerle işlenirse daha kalıcı ve güzel olur. Bu materyaller ise eğitim sayesinde öğrencilere aşılanır. Yusuf ERGİN

        B. Nasrettin Hoca zamanında gerekli materyal bulunmadığından öğretim  daha zordu. Ama şimdi ki zamanda her şey mevcut. Gelişen teknoloji ile daha da ileriye gidecektir. Yusuf ERGİN

        C .Peygamber Efendimiz in öğretim tekniği güzel ahlakla bilgileri aşılamaktır. Yusuf ERGİN

C.47.A.Güzel sanatları eğitimde uygulamak öğrencileri monotonluktan kurtarır ve bilgileri daha çabuk ve verimli kavratır.Mesela bir derse başlamadan önce öğrencilere bir fon müziği dinletsek beyinleri dinlenir ve bilgiyi daha verimli kavrarlar veya dersi görsel olarak işlersek daha fazla akılda kalır.Zehra AKTI

B.Nasreddin Hoca güldürürken düşündürür,düşündürürken de güldürür ve çok değerli şeyler   öğretir.Bazen öğretmenler konuyu anlatır ve sonunda anlayanlar anlamayanlara anlatsın der ve sınıftan çıkar.Bu yöntem de buna benzer.Öğrencinin öğrenciye ders anlatması bir çok yönden avantajlıdır.Anlatan öğrenci tekrar etmiş olur,dinleyen öğrencide arkadaşı olduğu için daha rahat sorular sorarak kavramaya çalışır.Zehra AKTI

C.Peygamberler Allah’ın ayetlerini uygulayan,bundan yara gören ve bunları insanlara bildirmek için çabalayan insanlardır.Biz öğrencilerde en iyi şekilde nasıl öğrenebiliriz gibisinden uzmanlarla yöneticilerle konuşup bir çözüm önermeliyiz.Yeni teknikler alternatifler sunmalıyız.Zehra AKTI

C 47.A)Anlama gücünü artırmak için monotonluğu ortadan kaldırmak için sanatı yani duyguyu vererek dersi anlatmak süreci daha ferahlatıcı ve kavrayıcı olacaktır. Örneğin pilavı sade de yeriz ama yanında cacık olduğunda daha lezzetli olur

     B)Düşünmeye yönelik bir yöntemdir. Kişiye yemek diye sunulmadan malzemeleri vererek al yap demek gibidir.                                                                                

     C)Bu kişiye güzel ahlakı öğretmek için kullanılacak en rahat yöntem olur, inanan bir şahıs için(sevebilen) Zehra SEMİZ

 

C.47.(A) Güzel sanatları eğitime bir etmek, onu eğitimin içinde, eğitim kriterlerinin önem sırasına dâhil etmektir. Güzel Sanat eğretim ve Eğitim Yöntemi görselliktir. Eğitim mutfağında değerlendirmek demek; güzel sanat dallarının eğitim statüsünde bir takım özellikler kazandırmak demektir.

        (B)Nasrettin Hocanın Eğitim ve Öğretim yöntemi, vecizelere dayalı yani güldürürken düşündüren bir modeldir. Eğitimde; öğrenciye direkt olarak bazı şeyleri söylemektense bu metodu kullanmak daha iyi olur.

        (C)Peygamber Efendimiz (sav.)in hadis eğitim ve öğretimi, kendi hayatından yansımalardır. Eğitimde bunu uygulamak yani bunu verecek olan kişi ya da kişiler ilk olarak örnek bir model olacakları için kendilerinin uygulaması yani kendi yaşanlarına yansıtması, konun uygulama aşamasında önemli bir sorunun ortadan kalkmasına yardımcı olmuş olacaktır. Seyithan GÜNEŞ 

 

C.47.A. Sanat insanın duygu ve düşüncelerinin tayininde eğitim ve öğretimde bir yan dal olarak kullanılabilir bir bilidir. Güzel sanatlar insanlarda gizli olan birçok cevherin ortaya çıkmasını sağlar.

             B.Nasrettin Hoca eğitim ve öğretimde göze ve iç dünyaya hitap eden bazı vurgular vasıtasıyla hoşgörü, eğlence, sanat eğitimi, drama gibi dallarında kullanılabilir.

             C. En güzel öğrenme yöntemlerinden biri de bilgiyi hayata güncellemektir. Peygamberimiz (as) da ayet ve hadislerin eğitiminde izlediği yol da o ayet ve hadisleri hayatının bir parçasına işleyerek onu yaşamsal faaliyetlerinde kullanması ve kullanılmasına yardımcı olmasıdır.    Gani KISACA

 

C.47A- Güzel sanatlar dersini eğitimin içine harmanlamak başarı oranında yükselme seğrini yarattığını görüyoruz. Hem göze hem kulağa hitap eden bilgiler hem beyinde daha kalıcı hem de daha zevkli ders işleme ortamını yaratıyor.

       B- Algılama yeteneği daha yüksek olan öğrenci ya da daha önceden bilgili olan öğrenci ders anında arkadaşlarıyla daha çok  ilgilenip, bilgi verebilir. Nasrettin Hoca hayattan aldığı örneklerle mizaclı halleriyle insanlarda etkiler yaratmıştır.

 

       C- Peygamber efendimiz söylediği sözlerle, hadislerle insanların hayatına sorunlara bir ışık tutma anlamında yardım etmiştir. O ahir zaman peygamberiydi ve taşıdığı vasıflar ile gelecekten de haberdardı. Özlem SÜTÇÜ

 

C.47A Bazıları var, müzik eşliğinde çalışır, bazıları da müzikle çalışamaz. İstek ve kişiliğe bağlıdır.

B Güldürerek. Düşündürür.

C Yaşayarak kazanılan bilgidir. Ramazan VARIŞ