5-Bir insan kendini topluma takdim ederken;bedensel, zihinsel ve eylemsel olarak kişiliğinin hangi özelliklerinin kombinezonlarını ön plana çıkartarak yada hangi önceliklere göre yaşamını sunmaldır-sürdürmelidir?
Günümüzdeki durum saldım çayıra toplum ve çevre kayıra olarak rast gele yaşanıyor. Soru ve önermelerinin eskilerine katkıda bulunun.
İp ucu;İnsanın kendisini, fıtratını, çevresini doğru tanıması, toplumun, kendisinin kişisel menfaatleri-tiryakiliklerini liyakatli ve dürüstçe değerlendirerek kendini konumlandırmasının önemini güzel ahlakla ilişkilendirmeye çalışın. Neden güzel ahlaklı fert ve toplumlara gereksinim olduğunu düşünün. Her beyin toplumsal denklemin-zincirin bir halkası, onları doğru konumlandırmanın en kolay yolu insanları güzel ahlaklı yetiştiren eğitim sistemleri, adil devlet ve yönetim düzeninde geçebileceğini düşünün. Demirkuş 2008
Ör. Peygamber gündüz toplum içinde temiz giyimli, üzerinde hoş koku, misvak, ayna taşır ve gecede gözüne sürme çekermiş. Bu uygulaması ifrat ve tefritten uzak uygularmış. Yani insanların 5-8 duyusunun dikkatini (aşrı dikkat) çekicilikten özellikle uzak bir konum ve tercih sergilermiş. Günümüzde bazı insanların uygulamada ki ifrat ve tefritlerinin topluma verdiği nesnel ve sanal zararları düşünün
Evrensel İnsanı Hayvanlardan ayıran sosyal özgünlüklerden birisi de; giyiminden, davranışlarından ve her türlü ürettiklerinden başka varlıkların yarar gördüğü insandır. Ya da everensel insan;giyim ve yaşama şekli ile; başka insanların güzel ahlaki ortak payda duyu ve duygularını kasten harekete geçiren insandır. Bir kişilik: dikkat ve ilgilerin üzerinde olmasına mutlak gereksinim duyuyorsa yada çok hoşlanıyorsa;başkalarının nefsi duyguları yerine ruhi, ulvi ve akli duygularını harekete geçirecek şekilde;giyim, davranış, eylem ve üretimde bulunmayı tercih edebilir.İfrat ve tefritin giyimi, davranışları ve eylemleri yerine; normal olanlarının çevresinde uyandırdığı duygular kişinin toplumsal duygularının ortak paydasına gösterdiği saygıyı ifade ettiğinin bilincinde olması önemlidir. Yada giyimiyle, davranışlarıyla ve eylemleriyle;mütevazı, aşırı dikkat çekmemek toplumsal ahlaki değerlere saygının ifadesidir. Giyim ve eylemleriyle yokluğunu sergilemek toplumdan çok kişiyi ilgilendiren özel bir tercihtir.
Daha fazlaya sevilmeye ve dikkatlerin üzerinde olmasına fıtraten gereksinim duyanların hallerinin liyakati özeldir.

C.5

 

 

C.5)Kendine göre değil tabiî ki çevresine uygun hareketler yaparak bu tür hareketler çevresiyle uyumlu olmalıdır. Fıtratında varsa eğer yapabilecek veya söyleyebilecek hiçbir şey yoktur. Saygı duyarız.

           Salih AYTEKİN

 

C.5Bir insan kendini topluma takip ederken sahip olduğu karakterini yansıtmasıdır. Hani deriz ya“beni ben yapan budur“ diye… kendini taktim edeceğini toplum alanı iş sektörü ise daha çok yeteneklerini ön plana çıkarır. Arkadaş çevresi ise daha çok içtenli samimiliği yansıtır. Kısaca hangi alanda varlık gösterecekse o alanla ilgi sahip olduğu özellikleri karşısındakine sunmalıdır.

BUKET ÖZÇELEBİ                                                                                                                                                                                                                                             

C-5 Öncelikle bazı zevklerimizden mahrum kalmamız gerekir.Eğer toplumu seven ve toplum tarafından sevilen bir kişi olmak istiyorsak; yaşam kuralları çerçevesinin dışına çıkmamamız gerekir.Örn: Hemen hemen her genç kız ve erkek karşı cinsle beraber olmak ister. Aslında bu her iki cins için de zevk verici bir durumdur. Ama bizler gerek dinimiz gereğince gerekse haysiyet ve itibarımızın belli bir seviyede kalması için bu işi yapmayız.

Ramazan DEMİRDÖĞEN

 

 

C .5  Bir insan kendini topluma takdim ederken,bedensel olarak göstermeli yani giyinişiyle ilgiyi çekmeli kendine, ama    zihinsel  olarak kendinde beslediği güzel ahlakı topluma karşı nasıl davranılacağını, nasıl toplumu etkileyeceği, toplumda nasıl yer edineceğini, zihninde beslenmiş olduğu saygınlık mertebesi, güzel ahlakı, insancıllığı bilen, karşısındaki insanı çözebilen,onu etkileyerek yanlış yollardan kaçınarak doğru erdemli yolları gösterip, adil davranan insan toplum içinde kariyer edinebilir.   Deniz BÜYÜKERTAŞ

 

C.5  Toplumun bir bireyden oturaklı, etik kurallarını kendine göre yorumlayıp sindirmiş bir kişilik bekler.Fatma DURUŞ     

 

 

C.5 Bir insan kendini topluma takdim ederken; kişiliğinin güzel ahlakını, saygısını, uyumluluğunu, anlayışını sunmalıdır. Dış görünüş güzelliklerini öncelikli olarak karşı tarafa sunar. Daha sonra insanlar kademeli olarak karşıya kendini sunar. Yani güven kazanmak kademelidir.       Mine Şen ALTUNTAŞ

 

C.5 Toplumda sevilmek, sayılmak her zaman güzel ahlakla olur. Ne giyimle, ne konuşmayla ne de davranışlarla. Neşe ERAY

 

C.5. İnsan  kendini topluma takdim ederken zihni, bedeni ve eylemleri birbirleriyle iç içe  olmalıdır. Davranışları ve  eylemler  zihninin doğrultusunda olmalı.  Pınar TORAMAN

 

C.5 salih yeniocak

 

C.5  Bir kişi kendini topluma takdim ederken giyimi,bakışı ve yüz ifadeleri ön plandadır.Yani bir kişinin giyimine bakarak o kişinin kişiliği hakkında fikir elde edebiliriz.Aynı zamanda kişinin yaptığı hareketlerden de nasıl biri olduğu anlaşılabilir.  Şengül GİYEN

 

C.5 En önemlisi güzel ahlaktır. Ahlakı güzel olan insanda başka güzel bir özelliğe gerek yoktur. Çünkü ahlak kavramı insanın tüm gereksinimlerine cevap vermesidir. Yusuf ERGİN

 

C 5.Kişinin kendini illaki bir şekle koymaktan ise yaşamının sınırlarını ve kendi doğru ve yanlışlarını belirleyerek sürdüreceği bir yaşamda her ortamda da kendi gibi olmayı yeğlemelidir. Zehra SEMİZ

 

C.5.Kişinin kendisini çevresine sunma zorunluluğu olduğunu düşünmüyorum. Ama bir toplum içersinde yaşıyorsak bunun kaçınılmaz olduğu da barizdir. Benim için önemli olan insanların benim hayata bakış açımı hayattaki amaçlarımı doğru kavrayabilmeleridir. İnsanın içinde sonsuz bir sevgi varsa bunu yansıtabiliyorsa başkalarına kendini en güzel şekilde sunmuş da oluyor. Toplum içerisinde bu sonsuz sevgiyi devam etmeli hakiki değerlerin peşinden koşmalı, erdemli olmalıyız. Hayatı öğrenmeye çalışmalıyız. İyiyi de kötüyü de sevmeliyiz. Çünkü her şey Allah cc den gelmektedir. Her şeyi tadında yaşamalıyız yetinmeyi bilmeliyiz hak etmediklerimizi istememeliyiz. İyiyi ve doğruyu benimsemeli ve arzu etmeliyiz. Barış TURAN

 

C.5.Ahlakla insan kendini tanıtmalıdır. Kur’ân, insanı ahlâkın en faziletli noktasına eriştirir. Zira bütün ibadetler ve zikirler, güzel ahlâk ile kemale erişir. Nitekim Hasan-ı Basrî -rahmetullâhi aleyh- kendisini gıybet edene kötülükle mukabele etmez, bilakis hediye göndererek günahlarını yükleneceği için teşekkür ederdi. Ve bugün bunu örnek olarak gösteriyorum gördüğünüz gibi… Evet, mümin her şeyiyle güzel olmalıdır. Davranışlarındaki cana yakınlıkla, kullandığı kelimelerle, taşıdığı niyetle, güler yüzüyle, güzel giyimiyle, endamının uygunluğuyla, yerinde hareketleriyle, olgunluğuyla… Güzel olmalı, takdir ve sevgi toplamalıdır. Güzel giyim denince ne yazık ki günümüzde markalı, pahalı ve belli kalıplardaki giyimler anlaşılmaya başladı. Neredeyse bütünüyle dikkatini bu konuya yöneltenler ve insanlara bu açıdan bakarak hüküm verenler türedi. Böyle bir bakış ve değerlendiriş. Elbette ki sathî bir bakış, sığ bir değerlendiriştir. İnsan pahalı giyinmeyebilir, giyinemeyebilir; hatta giyinmemelidir. Ama temiz ve düzenli giyinmek hemen hemen her insanın elindedir. Sadeliğin ayrı bir güzelliği, verdiği ayrı bir olgunluk hissi vardır… Bu güzellik ve olgunluk diğer olgun insanlar tarafından derhal anlaşılır, gerçek manada takdir görür. Pahalı, markalı giyinme hevesinde belli bir hafiflik, gösteriş meraklılığı, içteki eksiklik duygusunu dışa yapılan eklerle, şeklî gayretlerle kapatma arzusu vardır. Ne kadar ustaca davranılırsa davranılsın, ne kadar perdelenmeye çalışılırsa çalışılsın bu da insanlar tarafından anlaşılır ve değer kazanmaya çalışan işi değer kaybına uğrar. Bunları yaparak kendini göstermeye çalışırken oysaki hüsrana uğrar. Başka şeylerle kendinizi gösteremezsiniz. Kısaca mümin her şeyiyle güzel olmalı değil mi? Bizler sadece söylediğimiz sözlerle, dile getirdiğimiz kelimelere mi tebliğ yapıyoruz? Diğer davranışlarımızın, genel ahlâkımızın, insanlar üzerinde bıraktığı tesiri muhasebeden geçiriyor muyuz? Cansu KAHİLOĞULLARI

 

 

C.5. Bir insan kendini topluma sunarken önce toplumun kurallarını(örf ve adetlerini) analiz edip kendisini o topluma en iyi şekilde kanıtlamalı ve toplumdaki eksik yanları belirleyerek önce kendisi bu eksiklikleri uygulayarak sonra topluma uygun bir biçimde anlatmalıdır. Bunun en güzel örneği peygamber efendimizdir. Güzel ahlaklı toplumlarda insanlar birbirine saygı ve sevgi gösterirler. Güzel ahlak temiz bir neslin temelidir ve insana değer verme manasını taşır. Diğer bir özellikle güzel giyinmektir. Ben bunu bir örnekle elbiseleri yırtık olmalarına rağmen kesinlikle temizdi. Bu davranış karşısındaki insana saygının en güzel örneğidir. Güzel giyinmek toplumdaki insanlara değer vermek manasındadır. Güzel giyinmenin yanında davranışta çok önemlidir. Ben bunu bir atasözüyle açıklamak istiyorum. Ben insanı giyimine göre karşılar davranışına göre uğurlarım. Ersin DEMİR

 

C.5 Kişi kendini bütünüyle göstermelidir. Beğenilip beğenilmemeyi sorun etmeden topluma yansıtmalıdır benliğini. ( M. Onur YILDIRIM)

 

 

C.5.Kişi kendisinde kendini illaki topluma sunma, kendini topluma kabul ettirme zorunluluğu duymamalıdır.Ama eğer toplum içerisinde yaşıyorsa bu toplum kişiyi kendini topluma kabul ettirme yoluna sürükler bu kuşkusuzdur.Ama eğer insanın oturmuş bir kişiliği varsa, içerisinde taşıdığı sonsuz bir sevgisi varsa bu insan çevresindeki insanlara da kendini en iyi şekilde sunmuş olur.Topluma karşı duyduğu bu sonsuz sevgi, toplum tarafından da aynı şekilde ona duyulur.MÜZEYYEN KAPLAN

 

C 5. Birey kendini topluma tanıtırken öncelikle toplum yararına olabilecek tarafını tanıtmalı eğer bir işte usta ise o ustalığından bahsedecek ki toplumda o kişinin ustalığından faydalansın. Oktay YİĞİT

 

C.5. Gücü yeterse öz benliği ile fakat bu yeterli değilse ortama uyum, adapte olmalı… Dikkat bukalemun gibi değil. Çevre ile şekillenmeye kesinlikle katılmıyorum. Bir insan kıstasları göz önüne alınarak hem insan şekillendirilmeli… Rıfat AKYAVUZ

 

C.5 İnsan kendini topluma takdim ederken ilk önce zihinsel daha sonrada eylemsel olarak ortaya çıkarmalıdır. İlk önce güzel ahlakıyla göz önünde olmalıdır. Sema YEŞİLYURT

 

C.5.Bir insan kendini topluma takdim ederken ahlakıyla ön planda olmalıdır. Güzel ahlak onu zaten her zaman ön planda tutar. Davranışları fikirleri ve eylemleri toplum bazında çok önemlidir. Bunlar İslam’la filizlenirse toplumda iyi bir yer edinir. Fakat farklı açıdan dikkat çekmeye çalışırsa, bu da toplumsal ahlaki değerlere saygı göstermediğinin ifadesidir. Türkan ÖZARAZ

 

C.5.Bir insan toplumun kendini nasıl görmesini istiyorsa öyle davranmalıdır.Yani ya olduğu gibi yada göründüğü gibi olmalıdır.Saygı görmek istiyorsa saygılı,temiz ortam istiyorsa önce kendi temiz olmalı,sevgi görmek istiyorsa önce kendi sevgi dolu olmalıdır.Giyimiyle,hareketleriyle,konuşmasıyla,bilgisiyle,ahlakıyla kendi karakterini ortaya koymalıdır ki toplum ona gerekli değeri versin.Toplumumuzda daha çok bilgiye ve giyime kuşama bakıldığı için toplumumuzun ahlaki değerleri zayıflıyor.Onun için  öncelikle ahlak sonra bilgi ön plana çıkmalıdır.Bazı insanlar gerçekten saldım çayıra misali yaşıyor.Hareketlerine dikkat etmiyor.Çevredeki insanların özellikle çocukların kendisinden ne derece etkilendiğini düşünmüyor.Bu tür insanların ya ailesel disiplini yoktur yada kendi kafasına gidiyorlardır.Maalesef başıboş insanları böyle kabullenmek gerekir.Zehra AKTI

 

 

C.5. İnsanoğlu dünyada var olan yaratılmış canlıların en mükemmelidir. Bu da her insanın bunu hak ettiği anlamına gelmektedir. Neticede yaratılan her insan Âdem’den günümüze kadar gerek bedensel gerek zihinsel gerekse tatbik açısından birçok gelişme göstermiştir. Zira insanların toplum tarafından kabulü de bu yönde taraf tutmaktadır. İnsan gerek giyim kuşam, gerek düşünce, gerek davranış açısından toplum karşısında bazı sorumluluklara sahiptir.

Giyim kuşam esnasında toplum tarafından kabul görecek o toplumun fıtratını temsil eden seçimlerde bulunulmalı. Bir diğer önemli konu da dinin emir ve yasaklarını da çiğnemeden seçim yapmalıdır.

 Bir diğer konu insanın zihinsel mükellefiyetleridir. Toplumda ifrat ve tefritlerin önüne geçilebilmesi yönünden öncelikle insan kendi ahlakını, fikirlerini ve bunun topluma yansımasını dikkatle incelemeli bu konuda gerekirse ulvi şahıslar örnek alınmalıdır. Örnek almaktan kasıt taklit değil o şahsın gözlemlenerek toplum tarafından hoş görülen özellikleri kazanılmaya çalışılmalıdır. Kazanılan bu özellikler de topluma yansıtılmalıdır. Gani KISACA

 

C.5. İnsan; zaman zaman taraflı şiirsel savlar olarak değerlendirilen metinlere konu olmuştur. Gerek toplum içindeki eylemleri, gerek düşünce yapısı, gerekse ahlaki yapısı ile… Duyunun hissettiğiyle, aklın idrak ettiğinin, kendi içinde sonu yoktur. Duygu ve akıl, alet ve oyuncaktır; bunların ardında da insan vardır. Bunlar insanları diğer canlılardan ayıran en önemli özelliklerdir Bu özellikler insanın toplum içindeki konumudur. Seyithan GÜNEŞ

 

 

C.5. Kişi güzel ahlakıyla toplum içinde kendini göstermelidir. Kendisini diğer insanlardan üstün görmemeli ve onlara değer vermelidir. Toplum içinde temizliğine, konuşmasına ve davranışlarına dikkat etmeli ve bunu özel hayatında da yapmalıdır. Yani göründüğü gibi olmalıdır. Salih ERKEN

 

 

C.5 Kişi topluma kendini tanıtırken kişiliğinin belli özellikleri ön planda olmalıdır. Bunlardan biri güzel ahlaktır, şürhesiz. Düzgün konuşma, temiz ve düzgün giyinme ise ilk izlenimdir. Kişi üzerinde ilk etkiyi yaratan kişilik özellikleridir. Düşünce yapısı daha ilerki evredir ve çok önemlidir.Güven verebilme yetkisi ise kişinin dürüstlük kişilik özelliği ile sağlanabilir. Ayrıca mütevazi olabilmeli ki samimiyete inanılsın. Özlem SÜTÇÜ

 

C.5 İnsanlar güzel ahlakını ön plana çıkarmalıdır.Daha sonra kendi bedenine gereken özeni. Gösterişsiz yapması gerekir. Ramazan VARIŞ