51.Toplumsal sorunları çözerken ve devlet kurarken:sağlam, güvenilir ve doğru;
1-Din bilgisine(ayet, hadis ve uygulama açısından),
2-Tarih bilgisine,
3-Mevcut-tarihsel anayasalar, yönetim sistemleri,
4-Toplumsal deneyim, atasözleri, vecizeler,
5-Tarihsel-güncel uygulamaları doğru eşleştirme bilgisine,
6-Var olan koşulları ve toplumsal yapıları (fıtratları) doğru tanımak-empati duymak,
7-Yeterince bilimsel, sanal ve nesnel alt yapılara sahip olmak gerekir.Önermelerinin eksiğini tamamlayınız.

 

C.51. 1- Sorunlar çözülürken ve devlet kurulurken kullanacağımız olanaklar dinin gereklerine uygun olmalıdır.

2. Geçmişi bilmek geleceğe daha iyi hazırlanmamızı sağlar. Belki tarihte olumlu ve olumsuz çok şeye şahit olabiliriz fakat unutmamalıyız asırlar değiştikçe insanlar değişmekte ve yeni çözümler de beklemektedir.

3. Bu günkü şekilleriyle çok nakıstırlar. Bunların sağlam, güvenilir ve doğru olması; refah ve insanları maddi manevi tatmin etmesiyle ölçülebilir. İşte asrısaadet.

4. Toplumsal deneyimler bir cihette tarihe girmektedir. Atasözleri ve vecizelerin çokta güvenilir olduğunu söyleyemeyiz.

Kısacası bu önermeler ancak birbirini tamamlayan şeylerdir ama şunu bilmek gerekir ki 6. önermede denildiği gibi bir yenilik yapılacaksa insan fıtratına uygun olmalıdır. Fıtrat kendisine uygun olmayanı reddeder.Mehmet GÖR

 

C.51 Din bilgisi insanın her konuda danışacağı, ihtiyaç duyacağı bir bilgidir. Tabi bu bilgiye başvururken bunu güncel hayata uyarlamak (reddetmeden, yermeden, kesin hükümleri değiştirmeden, tamamıyla yok etmeden) çok önemli bir husustur.

Tarihini bilmeyen milletlerin geleceklerinin olması düşünülemez.

Mevcut-tarihsel anayasaların ve yönetim sistemlerinin iyi bilinmesi, bunların doğruluğu üstünde yorum yapılması, güncellenmesi, kıyaslanarak en iyinin bulunması açısında çok önemlidir.

Toplumsal deneyimler aslında tarih bilgisi içinde yer alabilir. Bunun dışında töre, adet, ananelerin bilinmesi önemlidir. Topluma yararlı olan adetler yaşatılmalı, zararlı olanların kökü kazınmalıdır. Devlet kurmakta atasözleri ve vecizelerin dosdoğru ve mükemmel bilinmesi çok da aranan bir husus değildir. Ancak hiç bilmemek de o topluma bağınız olmadığı anlamına gelir.

Ne yazık ki bizim liderlerimizdeki hayati eksiklikler 5.,6. ve 7. maddelerdir.

Bunların yanında yönetim kadrosunun halkını yüceltme, insan gibi yaşatma, aydınlaştırma, refahlaştırma konusunda kelle koltukta savaşması; halkına sorumluluk ve sonsuz sevgi duyarak dürüstçe çalışması gerekir. Davut Özler KOÇYİĞİT

 

C.51 Bence bu önermede devlet kurma konusunda bir parlamento, ülke yöneticisi, devleti oluşturan organlar, toprak parçası, halk, milli birlik duygusu, bayrak, bağımsızlık marşı, ve halkın istekleri eksiktir. Toplumsal sorunları çözerken de psikoloji, sosyoloji ve felsefeden yararlanılması sorunların çözümündeki uygulama biçimleri ve okulların öneminden bahsedilmemiştir. Hüseyin EROĞLU


C.51 Eksiklik olarak hepsinin bir arada alınıp uygulanmamasıdır. Şehla HİLOOĞLU

C.51 1) Din bilgisi yanlış verirsek sağlam ve güvenilir olmaz.

2) Tarihsel bilginin belgesi yoktur. O yüzden sağlam ve güvenilir olmaz.

3) Yönetim başa gelenin değişmesiyle değişir.

4) Toplumsal deneyimde eksiklik yaptığımız hataları tekrarlamak

5) Eleştirme doğru değildir.

6) Toplumsal yapı ve yaşantıda olmalı  Gökhan TEPE

 

C.51 * Dinin uygulamasındaki yanlışlık kişiye eksik bilgi verir.

* Her tarihsel bilginin belgesi olmadığına araştırmayı yapan kendi yorumunu katarsak gerçeklikten uzaklaştırır.

* Tarihsel anayasalar toplumun bütün bireylerine değil de belirli gruplara göre yapılmıştır. Yönetimde de yöneten sürekli değiştiğinden yönetimin siyasi düşüncesine değişir.

* Atasözleri ve vecizeler yaşadığı tarihi yansıtır. Toplumsal deneyimdeki eksiliğimiz görüp geçirmemize rağmen ders almayışımızdır.

* Sosyal ve siyasa yaşantımız farklı olduğu için eşleştirme doğru olmaz

* Toplumun yapısı ve yaşantısı eksiktir. Hatice ÇAKMAK

 

C.51  Bütün bu değerlerle birlikte taassup ve önyargı kavramlarından da uzak durarak, ifrat ve tefrite kaçmadan objektif bir yaklaşımla ele alınmalıdır. Kenan Yıldızhan

 

 

C.51 Var olan koşulları ve toplumsal yapıları (fıtratları) doğru tanımak empati duymak gerekir. Tevfik ŞEN

 

C.51 Toplumsal sorunları çözerken ve devlet kurarken:sağlam, güvenilir ve doğru; Din bilgisine(ayet, hadis ve uygulama açısından), tarih bilgisine, mevcut-tarihsel anayasalar, yönetim sistemleri, toplumsal deneyim, atasözleri, vecizeler, tarihsel-güncel uygulamaları doğru eşleştirme bilgisine, var olan koşulları ve toplumsal yapıları (fıtratları) doğru tanımak-empati duymak, yeterince bilimsel, sanal ve nesnel alt yapılara sahip olmak gerekir.

Bunların dışında ayrıca iyi bir insan topluluğu olmaya yani güzel ahlaklı olmaya gereksinim vardır. Bir devlet kurulurken sağlam, güvenilir, doğru, güzel ahlaklı insanlara da ihtiyaç vardır. Bahar KAPTANER

 

C.51 Bu 7 maddeye ek olarak karakterli(şahsiyetli, kişilikli), akıllı ve güzel ahlaklı bireylere.Harun SEVEN

 

C.51 Hangi toplumsal  sorunu çözecek isek onunla ilgili gerekli bilgi donanımına ve akla sahip olmalıyız. Abdurrahman SEFALI

 

C.51 Ve iyi bir şekilde eleştiri yapabilme kabiliyetine sahip olunmalıdır. Ayşe Şeker

 

C.51 Toplumsal soruları çözerken ve devlet kurarken bu önermelere ek olarak bilimsellik temel kriterimiz olmalıdır.ayrıca komşu ülkelerle çıkarlarımız doğrultusunda uzun vadeli ilişkiler kurulmalıdır. Ahmet MANSUROĞLU

C.51 En önemlisi güzel ahlaka sahip olmasıdır. Selvi GÜNDOĞDU

C.51 Güzel ahlaklı ve yeterince zeki olmak. İdris COŞKUN

 

C.51Toplumsal sorunları çözerken ve devlet kurarken; a)Güzel ahlak sahibi olunmalı b)hızlı ve üretken ve pratik bir zekaya sahip olunmalı. c)Toplumun kültürünü iyi bilmeli. e)zıt düşüncelere saygı göstermeli. e)Yerinde ve zamanında konuşmasını bilmeli. f)her yönden donanımlı olunmalı. Esra AĞDAĞ

 

C.51 Pratik olmak, hızlı ve üretken olmak, liyakatli olmak, toplumu çok iyi tanıyıp farklı ve sağlam çözümler üretmek. Behiye DURAK

 

C.51 Dil bilgisine, kıvrak zekâya, çözüm insanı olmak gerekiyor, toplumu iyi tanımak, güzel ahlaklı olmak, hazır bulunuşluk düzeyi yüksek olmak Rukiye SEÇGİN

 

C.51Toplumsal sorunları çözerken ve devlet kurarken bu yazılı yedi madde gerekli olur ama burada devlet kurarken milli birlik duygusu, vatan, bayrak, marş gibi insanları bir arada tutan kavramlardan bahsetmek gerekir. Kadir KURT

 

C.51 Din bilgisi olarak en başta dinin yüce kitabı olan Kurânı Kerime Başvurulmalıdır.Daha diğer kaynaklara başvurulmadırlar.

2- Tarih bilgisinin de doğru olanını yansıtmalıyız. Yani tarihimizi doğru bilmeliyiz.

3-Anayasalarda caydırıcı olması gerekir.Yani bir suç işlemeden önce düşünmesi ve korkması gerekir.

Bilimsel araştırmaları yaparken insanların faydasına olacak şeyler yapılmalıdır.İnsanlığın zararına değil. Mehmet ÇAKMAK

 

C.51 Her toplum kendisine dayanak olarak kabul edeceği bir kültüre de sahip olmak zorundadır. Abdülaziz GEYLAN

 

C.51 Toplumun temel unsuru olan aile yapısını güçlendirici çalışmalar yapılmalı .Ramazan GÖRGÜLÜ

 

C.51    Toplumun ahlaki yapısının da göz önüne alınmalıdır.Faruk ERGÜN

 

C.51 Toplumsal sorunları ve toplumdaki köklü değişiklikleri, o toplumun kültürüyle yetişmiş, cesur, adil, azimli ve kararlı, sağlam karakterli, kısacası güzel ahlaklı, liderlik vasfına sahip insanlar çözmelidir ve zaten onlara yaraşır…Ahmet Ziyaeddin ÇELENKOĞLU

 

C.51 1- Günümüz şartları göz önünde bulundurularak.

2-Tarihte devletlerin nasıl sorunları çözdüğüne bakılarak ve acı olay ve yanlışlardan ders alınarak

3- Demokrasiler, örf ve ananeler

4-Bunların düzeltilmesiyle, ifadelerin günümüze uygun hale getirerek

5-Bunların arasındaki ilişkiyi ve faydalarını bularak

6-Fıtratlara uygun metotlar geliştirerek

7- Dinsel ve kültürel. Ahmet ŞENGÜL

 

C.51 ayrıca için de bulunan azınlıklara eşit şekilde davranmalı ve ayrılıkçı yaklaşılma malı. Azınlıklara dil din ve kültürlerine saygılı   olunmalı. Adnan KAPLAN

 

C.51 Bence bu öngörüde devlet kurma konusunda bir parlamento, ülke yöneticisi, devleti oluşturan organlar, toprak parçası, halk, milli birlik duygusu, bayrak, gibi temel yargılar eksik. Bahtiyar YILDIZ-Ayhan TORUN