55.Kültürel Asimilasyon Ne Demektir? Bilimsel Asimilasyon Ne Demektir? Kapitalist Asimilasyon Ne Demektir? Bugün Kullanılan Bilimsel Dil Hangi Dildir yada Bilimsellik Hangi Dillerle İcra Edilir?

Evrensel Yazı ve Konuşma Dili Gereklimidir, Neden?

Bilimsel Matriks İçindeki Global Yağmacılık ve Asimilasyon Kimin Lehinedir? Ne Zaman Tüm İnsanlığa Kara Delik Olacak?

Siyasetle ve Bilimsel Maske Altında, Bilim İnsanların Emeğini ve Bilimselliği Kötüye Kullanarak;Dil, Kütür, Düşünce, Devlet, Millet …Vb İnsan Yağmacılığı ve Asimilasyonu Yapmak Ne Demektir?

İpucu;Yellow stonun gri kurtlarının yerinin değişmesi ile meydana gelen ekolojik denge yıkılımı ve bozunmasının açtığı geri dönüşümsüz yaraları düşünün.

         Hatta bazı canlı türlerinin yerini değiştirdiğimizde veya başka alanlarda türemelerine izin verdiğimizde bile birçok felaketlere sebep olabiliyor.

         Bu mantıktan hareketle,yıllardır doğal süreç ve inanç ile dengeye ulaşmış insan kavimlerinin; yararlı ve denenmiş; sosyal, kültürel, inanç, yönetim….vb inanç, sistem ve sosyal döngülerine bilimsel gerekçeyle değil de siyasetle değiştirmeye kalkışmanın cehaletinin meydana getireceği; sosyal, kültürel, inanç, yönetim…vb kaos ve tufanları düşünün. Bu tufan ve kaosların, bu tezgahı kuran ve ircaa eden cahilleri ve ilahını/larını bile yutabileceğini düşünün.

         İnsanın sanal dünyasının huzuru ahlakına ve davranışına da yansır. İnsanın sosyolojik döngüsünde; kavimler arasındaki çeşitliliğin önemi;Yellowstone gri kurtlarının gerçek hikayesinden daha çok şey ifade etmelidir(Filim İzle). Terörün en büyük nedenlerinden birisi budur.Toplumları-devletleri işgal edip, toplumsal doku uyuşmazlığı ortamını oluşturduktan sonra geri çekiliyor. Gerekirse tam tersine, Berlin duvarının fermuarını kapatarak ve Kapitalist Globalleşme ile toplumsal kaynaşmaya kadir olduğu şovu içindeler.Sosyolojik döngünün veto aslanlarına göz kırparak, iblisi nerede arayıp-yakalamak için ebedi barış harekatına kadir olabileceğini; çevresini kullanıyor, deniyor, gösteriyor ve uyguluyor.1

         Bir bilgisayara işletim sistemi yükleme mantığı ile, bilimsel, akılcı ve mantıksal gerekçeler göstermeden, siyasetle ve sudan sebeplerle, ordusu ile müdahale ederek, sözde demokrasi işletim ve yönetim sistemini yüklemekle, asimilasyon, sosyal tufan ve kaos çeşitlerini ilişkilendirmeye çalışın. Tüm bunları yaşadığınız dünyaya güncelleyin.1, 2

 

C.55 Yaşadığımı dünyaya güncellemek için Irak’a yaptıklarını görmek yeter. Mehmet GÖR

 

C.55 Kültürel asimilasyon dünya üzerindeki büyük emperyalist güçlerin kültürlerini geri kalmış toplumlara çeşitli yollarla empoze etmesi veya bu geri kalmış toplumların özenme duygularıyla bu güçlü devletlerin kültürlerini kendi kendilerine aşılamalarıdır. Bilimsel asimilasyon ise inançlı toplumların yapısında olmayan evrim gibi insanı maddeciliğe iten konuların topluma empoze edilmesidir. Kapitalist asimilasyon toplumların kapitalist düşünceye sevkedilmesidir. Toplumlar böylece pragmatist yapıya bürünürler ve parayı ahlak ve toplum kurallarına tercih ederler. Günümüzde hepimiz hızla Almanlaşmaktayız ( Alman usulü deyimi gittikçe dilimize yerleşen bir deyim oldu. Misafirperverlik, karşılık gözetmeksizin iyilik yapma sıcakkanlılık yok olmakta). Bugün kullanılan dil Latince tabanlıdır ve üstüne İngilizce inşası yapılmaktadır.

Bence evrensel yazı gereklidir çünkü dünya üzerinde o kadar çok alfabe var ki hepsini öğrenip özümsemek mümkün değildir. Diller de çok çeşitlidirler ama eğer ortak bir alfabe olursa dil öğrenmek ve başka uluslarla anlaşmak büyük ölçüde rahatlaşır. Evrensel bir ortak dil bir taraftan milletler arasındaki anlaşmayı çok kolaylaştıracağından mantıklı gelse de diğer taraftan da milletlerin yıllarca oluşan birikimini, yani ulusal dilini öldüreceğinden (belki biraz duygusal bakıyorumdur) mantıksız geliyor. Davut Özler KOÇYİĞİT

 

C.55 Kültürel asimilasyon: Bir toplumun var olan kültürel değerlerinin emperyalist güçler tarafından eritilip kendi çıkarlarına uygun değerlerin yerleştirilmesidir.

        Bilimsel asimilasyon: gerçek olan bilimsel değerlerin yerine emperyalist güçleri amaçlarına ulaştıracak yanlış bilgilerin ya da değerlerin giydirilmesidir.

        Kapitalist asimilasyon: kapitalist güçlerin kendi çıkarları doğrultusunda toplumları yönlendirmeleridir.

Özellikle biyolojide bilim dilli Latincedir dense de bu görüş yanlıştır. Artık bilimi üreten toplum kendi dilini dünyaya kabul ettirmek için yayınlarını kendi dilinde yapmaktadır. Ama ülkemizde yayınlar nedense hala İngilizce, Almanca ya da Fransızca olarak yapılmaktadır.

Bence evrensel yazı ve konuşma dili gerekli değildir. Çünkü Allah bizi kavimlere ayırmıştır. Bu kavimlerin farklı dil ve yazıları dünyamızın kültürel zenginliğidir. Ayrıca böyle bir durum gerekli olsa insanlar zaten aynı dili konuşur ve aynı yazıyı kullanırlardı.

Bilimsel metriks içindeki global yağmacılık ve asimilasyon emperyalist güçlerin lehinedir. Bence bu durum hiçbir zaman insanlığa kara delik olmayacaktır çünkü emperyalist güçler daha fazla sömürü yapabilmek için bir şekilde durumu dengelemeyi başaracaklardır. Hüseyin EROĞLU

 

 

C.55 Kültürel Asimilasyon: Bir insanın doğrudan veya dolaylı olarak kendi kültürünü unutup başka kültüre adapte olmasıdır.

Bilimsel Asimilasyon: Bilimsel bulguların başka bilimsel bulgular tarafından yontulması.

Kapitalist Asimilasyon: Manevi olguların maddi olguların önüne geçmesi. Şu an kullanılan bilimsel dil Latince’dir. Onca bilimin icra edildiği dil İngilizce’dir. Uzlaşmak iç in gerekli olan koşuldur. Global yağmacılık ve asimilasyon kapitalistlerin lehinedir. Oldu bile. Sadece görünürde değil. Amerika’nın teknolojik gelişimiyle Irak’a saldırması.  Şehla HİLOOĞLU

 

C.55 Kültürel Asimilasyon – Bir insanın doğrudan ya da dolaylı kendi kültürünü unutması

Bilimsel Asimilasyon – Darwin teorisinin asimilasyona uğraması

Kapitalist Asimilasyon – Paranın değer kaybetmesi

•           Bilimsel dil Latince icra edilen dil İngilizce

•           İnsanlar arası iletişim için gereklidir.

•           Kapitalistlerin lehine 2049

•           Üretilen silah gücüyle zayıf ülkeleri sömürmesi Gökhan TEPE

 

C.55 Kültürel Asimilasyon: Bir toplumun baskı ile yurdundan yollanması

Bilimsel Asimilasyon: Van’daki kedilerin başka bölgeye götürüldüğünde yaşayamaması

Kapitalist Asimilasyon: Paranın değer kaybetmesi

* Bilimsel dil Latincedir. İcra edilen dil İngilizcedir.

* Evrensel yazı ve konuşma dili gereklidir. İnsanlar arası anlaşma için

* Kapitalistlerin lehinedir. 2050

* Darwin teorisinin sansüre uğraması Hatice ÇAKMAK

 

C.55 Kültürel asimilasyon, toplumların dejenerasyona uğramasıdır. Bilimsel asimilasyon, sadece doğru değer yargılarını belli başlı toplumların yapabileceğine inanmaktır. Kapitalist asimilasyon ise paraya kendini kul etmektir. Zaten herkesin kabul ettiği bilim sosyallik ve evrensellik dili “İngilizce” değil mi? Kenan Yıldızhan

 

 

C.55.Kültürel asimilasyon: Belli bir ulusun dilini kültürünü unutturmak için bilinçli ya da bilinçsiz yapılan eylemlerdir. Bilimsel asimilasyon:bilimi belli bir zümrenin veya sınıfın çıkarları                                                  doğrultusunda insanlara farklı bir şekilde yansıtmaktır. Kapitalist asimilasyon: Ekonomik çıkarlar doğrultusunda bilimin heba edilmesi.(atom bombası icadı) gibi. Tevfik ŞEN

 

C.55 Kültürel- Bilimsel- Kapitalist asimilasyon: Kültürel asimilasyon farklı kültürlere sahip kişi ya da grupların diğer birime katılıp onun kültürünü, davranış kalıplarını benimsemesi ve böylece onun bir parçası haline getirilmesi sürecine verilen addır. Bilimsel asimilasyon o kadar kolay bir şey değildir. Ama bazı etkenlerle bilim de değişmeye uğrayabilir.  Kapitalist asimilasyon hakkında ise kapitalistin kelime anlamı anamalcılık demektir. Bu anlamda oluşturulan değişime, bozulmaya verilen isim diyebiliriz.

Evrensel yazı ve konuşma dili gereklidir. Çünkü sırf farklı diller olduğu için bizlerde oluşan birçok kara delik mevcut olmaktadır. Aslında her yerde aynı dil ve yazı olursa hem daha iyi bir iletişim sağlanır hem de yapılan işlerin nitelikleri artar.

Bilimsel matris içinde global yağmacılık ve asimilasyon kesinlikle bu metriksi kendi lehi için kullanıp değiştirmeye kalkanlar, ve ekonomisini arttırmak isteyenler içindir. Bilim yapmak için değil de bilimi kendi metriksine almak isteyenler içindir. İşte bilim insanların metriksine girmeye başlayınca bu insanlık için kara delik olacaktır. Ayrıca bilim genele hitap etmeli insanların çıkarlarına malzeme olmamalıdır.

İnsanların emeğini ve bilimselliği kötüye kullanıp kendi düşünceleriyle bağdaştırarak asimile olmuş birçok dil, kültür, düşünce, devlet, millet söz konusudur. Mesela ekolojik döngüde duyulan birkaç veriyi diğer verileri dikkate almadan yorumlayarak dünya düzenini altüst etmiş birçok örnek mevcuttur. Bahar KAPTANER

 

C.55  Kültürel asimilasyon bir kültürün, kendi içindeki azınlık kültürü eritmesi ve kendine benzetmesidir.

Bilimsel asimilasyon bir bilimin yavaş yavaş yok edilmesi ve yerini başka bir bilimin ya da yanlışın alması demektir. Kapitalist asimilasyon ise zenginliğin, içindeki fakirliği eritmesi yok etmesi demektir.

Bu gün evrensel açıdan kullanılan bilim dili Latincedir. Her insan, her millet bilimi öncelikle kendi dilinde icra eder, yani bilimsellik her dille icra edilebilir, fakat evrensel açıdan insanlar arasında daha iyi ve sağlıklı iletişim kurulabilmesi için küresel ölçekte insanlar tarafından bir veya alternatif olarak iki dilin evrensel konuşma ve yazı dili olarak seçilmesi gerekir. Bu seçimin demokratik yollardan yapılması daha doğru olur ki insanlarda milliyetçi duyguların filizlenmemesi için.

Bilimsel metriks içindeki global yağmacılık ve asimilasyon bilgiye sahip olanın ve bilim icra edenin lehinedir yani güçlünün ve zenginin lehinedir. Kanaatimce bu asimilasyon işi bittikten ve herkes güçlü ve zengin olduktan sonra bu insanlığa bir kara delik olacaktır.

Siyasetle ve bilimsel maske altında, bilim insanların emeğini ve bilimselliği kötüye kullanarak; dil, kültür, düşünce, devlet, millet… vb insan yağmacılığı ve asimilasyonu yapmak demek insanların

iyi niyetlerini kullanarak ve insanların en hassas noktalarını tespit edip bu yönde çalışıp siyaset yapmalarına denir. Böyle insanlar kendi çıkarlarını ve menfaatlerini tüm milletin ve insanların çıkarları ve menfaatleri üzerinde tutarlar. Böyleleri bulundukları her ortamda farklı maskeler takarlar. Böylelerinin maskeleri elbet bir gün düşer. Harun SEVEN

 

 

C.55 Kültürel asimilasyon: kendi kültürünü kaybedip başka kültürlerleri benimseyen kişileridir.

Bilimsel asimilasyon: ülkemiz bilim insanlarının kendi olanaklarını unutup diğer ülke insanlarının bilimlerine özenmek ve hatta onlarla aynı projerde çalışıp bilginin kimin kucağında biriktiğinin farkında olmamak.

Kapitalist asimilasyon: sadece kendi teknolojik ve bilimsel gelişmeleri çıkarı doğrultusunda bilimle ilgilenen insanlardır.

Bugün kullanılan bilimsel dil Latincedir. Fakat yazışma dili İngilizcedir.

Yapay ve belli kurallar içerisinde yeni dille oluşturulabilir. Çünkü günümüz dilleri vahşi ve doğaldır. Abdurrahman SEFALI

 

 

 

C.55 Başka kültürlerin etkisiyle eski kültürün tam kaynaşamayıp karmaşık bir kültürün ortaya çıkması.Bazı bilim adamlarının etkisiyle bilimin bilim dışı noktalara noktalara kayması.Kapitalizmin gücünü kaybetmesinden dolayı kapitalizmi gerçekleştiren insanların bu sefer başka düşünceler altında yine sistemi kendileri için kullanmaları.Bugün kullanılan bilimsel dil latincedir ve buna en yakın olan dillerden biri olan ingilizceyle icra edilmektedir.Kesinlikle gereklidir;insanlar buluştukları platformlarda birbirlerini anlayabilmek için ortak bir dile ihtiyaç duyarlar.Her zaman için birinci dereceden dünya ülkelerinin lehinedir.Kuran yeryüzünden kaldırıldığı zaman.İnsanlığın hizmeti için kullanılması gereken buluşların birkaç kişinin isteğine göre insanların aleyhinde kulanılmasıdır. Ayşe Şeker

 

C.55  A) Kültürel asimilasyon: insanların farklı olan kültürleri kullanılarak o halk üzerinden politika yapma.

         B)Bilimsel asimilasyon: kişilerin veya kurumların bilimsel araştırmalarının çalınması ya da amacı dışında kullanılmasıdır.

         C) Kapitalist asimilasyon:  insanların her türlü özelliğinin sömürülmesi ve küçük karşılıklarla insanların uyutulduğu bir asimilasyondur.

         D) Bugün bilimsel alanda aktif olan ama konuşma alnında aktif olmayan Latince dili kullanılmaktadır.Uluslararası bir dil farklı konuşma dillerine sahip toplumların arasında iletişim ve koordinasyonu için gereklidir.

            F)İnsanlığın matriksinin  sömürüsü sadece yönetimlerin ve  sistemlerin lehinedir.İnsanlar gerçekten uzaklaştıkça iç dünyalarında tanımlanamaz yaralar açar ve insanlığın içinden çıkamayacağı bir karanlığa atar.

G)        Bu maskeler altında insanların emeği ve bilimselliği sömürülüp  tüm insanlığı bu sömürücü zihniyetin kullanımına sunar.Şöyle ki, sistemler insanların bilimsel duygularını kullanıp onların sözde bilimsel çalışmalarına alet edip onları tepkisiz bırakmaktadır. Ahmet MANSUROĞLU

C.55 Kültürel asimilasyon, iki kültürün bir arada yaşamasının en kötü biçimidir. Birinci kültürün ikincisini yok sayması ve tamamen kendine uydurması durumu. İkinci kültürün varlığından bile söz etmek mümkün değildir. ABD deki Kızılderilileri tras edip, ceket giydirip, okula gönderip, Hıristiyan yapmak asimilasyona bir örnektir. Uyumun tek yönlü olması beklenir.Asimilasyon kelime anlamı olarak özde değişimdir.Türkiye de homojen bir ülke olduğu için bu kelimeyi çok güzel üstünde taşıyor.

         Bilimsel asimilasyon, beyin yıkamadır. Başka bir şey değildir..

         Kapitalist asimilasyon, daha çok zihniyetle alakalı bir şeydir.zihnin ve fikirlerin değişmesidir.örneğin: bizim kültürümüzde yeri olmayan fakat batılıların çok iyi becerdiği bizleştirme politikası.

         Bugün kullanılan bilimsel dil Latincedir.Latince olmasının sebebi ise dünyanın hiçbir yerinde bu dilin kullanılmıyor olmasıdır.

         Bana göre evrensel bir dil tüm dünya insanlarının aynı anda kullandığı konuştuğu ve anlaştığı bir dil olmalıdır bu da ne Türkçe ne Latince ne de İngilizce….vs olmamalıdır. Daha kolay yazılabilir ve daha kolay anlaşılabilir başka harf alfabelerinden türetilebilir aslında…fakat bu oldukça zordur.Ve oldukça da gerekli…Çünkü ben başka ülkeden bir insanla karşılaştığımda onunla aynı dili kullanıp onunla anlaşabilmeyi isterim.

       Elbette ki biz insanların lehinedir.Ne zaman ki bilimsel matriksin sınırları taşarsa işte o zaman insanlığa kara delik olacaktır.

       İnsanların işletim sistemlerini akılcı ve mantıksal gerekçeler göstermeden kötüye kullanmak ve kendi aslini inkar etmelerini sağlamaktır.. Selvi GÜNDOĞDU

 

C.55 Bir toplumda gelenek ve görenekler çok önemli olmakla birlikte toplumun seviyesini belirleyici olur. Eğer toplum bu kültürlerden uzaklaştığı anda anlamsız bir toplum ortaya çıkar ve buna kültürel asimilasyon denir.  İdris COŞKUN

 

C.55 Kültürel asimilasyon, devletlerin ve milletlerin ve insanların kültürlerinde meydana gelen bozulmalardır.Bilimsel asimilasyon, bilimde meydana gelen ve etik olmayan, topluma zarar veren bozulmadır.Kapitalist asimilasyon, sadece maddeciliğe yönelen toplumlarda vardır.Bugün kullanılan bilimsel dil, Latince ve İngilizcedir.Bilimselliği  her toplum kendine göre icra edebilir ama genellikle İngilizce ve Latince olarak icra edilir.Evrensel yazı ve konuşma dili bir bakıma gereklidir.Çünkü insanların anlaşabilmesi kolaylaşır.Başka pencereden bakınca da zararlı olabilir.Çünkü devlet ve toplum yavaş yavaş asimile olabilir.Bilimsel matrix içindeki global yağmacılık ve asimilasyon cahillerin, hainlerin, liyakatsizlerin ve münafıkların lehinedir.Önüne geçilmezse en kısa zamanda insanlığı kara delik olabilir.Allah korusun.Siyaset ve bilimsel maske altında  bilimselliği kötüye kullanarak insanların iyi niyetlerinin suistimal ederek onların kültürlerini farkında olmadan asimile etmektir.Örneğin,ABD Irak’a demokrasi götüreceğiz diye bir devleti mahvetti.Sosyal tufan oluşturdu. Esra AĞDAĞ

 

 

C.55 Kültürel asimilasyon: Bir bireyin, bir toplumun, bir devletin kültüründe meydana gelen bozulmalardır.

         Bilimsel asimilasyon: Bilim alanında meydana gelen bozulmalar.

         Kapitalist asimilasyon: Bencillik, kendini merkezde görmek

         Bilimsel dil Latince ve İngilizcedir. Bilimsellik her toplumun kendi diliyle icra edilebilir ya da evrensellikle icra edile bilir. Behiye DURAK

 

C.55 Kültürel asimilasyon bir toplumun var olan değerlerinin başka devletlerin müdahalesi ile değiştirilip o devletlerin kendi çıkarları doğrultusunda kullanmasıdır. Bilimsel asimilasyon bilim insanların kendi ülkeleri değil de başka ülkelere bilim üretmesidir. Kapitalist asimilasyon bazı ülkelerin çıkarlarına göre toplumlara yön vermesidir. Kullanılan bilimsel dil Latincedir. Bilimsellik ise dünyada güçlü olan devletlerin dilleri ile yapılıyor. Evrensel yazı ve konuşma dili gerekli değildir. Çünkü Allah  bizim birbirimizi tanımamız için kavimlere ayırmıştır. Bilimsel matriks içindeki global yağmacılık dünyadaki bazı ülkelerin lehinedir. Ve bu ülkeler bu durumu dengelemiştir. Kadir KURT

 

C.55 Kültürel Asimilasyon;Kendi kültürünü unutmasıdır.Kültürel olarak kaybetmesidir.

Bilimsel Asimilasyon;Bazı bölerlerin Bilimsel olarak geride kalmasıdır.

Kapitalist Asimilasyon;Ekonomik olarak fert ve toplumun asimile olması yani benliğini kaybetmesidir.

Bugün kullanılan bilimsel dil Latincedir.Bilimsel bölgelere göre farklılık göstermeyen dillerle icra edilmelidir.

Evrensel yazı ve konuşma dili elbette gereklidir çünkü bilimsel olarak Dünyada  bir toplantı olursa herkes derdini anlatamaz ama ortak bir dil olursa her o dilden konuşarak sorunlarını çözebilir.

Global Asimilasyon ve Yağmacılık elbette insanlığın zararınadır.Eğer ekolojik dengede bir canlıyı yok ederseniz.O canlının yok edilmesi onunla beslenen canlının sayısı azalmış olacaktır.

Siyasetle bilimsel maske altında birçok kötü işler yapılmaktadır. Bazı bilim adamları insanların faydalanması için bir buluş yapacaklar siyaseti bilime alet edenler bu iyi buluşu kötüye kullanıyorlar. Mehmet ÇAKMAK

 

C.55 Asimilasyon rüzgarlarını çok yoğun olarak tabi kaldığımız bu son içerisinde bulunduğumuz çağda tek dil tek din ve irticai amaçlar doğrultusunda güçlü toplulukların daha az güçlü veya güçsüz toplulukları kendi cephelerine sürüp cenneti vaat etme çabaları azımsanmayacak bir güç doğurup narkoz etkisiyle insanları uyutup zehir aşılıyor ve tezat amaçlarla farklı yönlere çekilip yontuluyor ve sömürülüyor. Abdülaziz GEYLAN.

 

C.55   Kültürel asimilasyon:  Bir milletin sahip olduğu kültürel değerleri bırakıp kendi toplumsal uygun olmayan başka milletlerin kültürel değerlerini kendi toplumuna aşlamaya çalışmasıdır

 

          Bilimsel asimilasyon:  Kendi insanının önceden yaptığı bilimsel çalışmalara bakmadan sadece başkalarının yaptığı bilimsel çalışmaların peşinden gitmesidir.

 

 

          Kullanılan dil Latincedir. Bilimsellik genellikle İngilizce ile icra edilir.

 

          Bence gereklidir; çünkü elde edilen bilimsel bilgilerden tüm insanların faydalanabilmesi için ortak bir dil ile yayınlanması daha faydalı olacağını düşünüyorum.

 

          Bence ABD ve yandaşlarının lehinedir. Bence bu tüm insanlığa şimdiden kara bir delik olmuştur.

 

          Bence tamamıyla insanların hak ve hürriyetine tecavüzdür

Faruk ERGÜN

 

C.55 Kültürel asimilasyon :kendi kültürüne sahip çıkmayan toplumların başka yaşantılara özentisi sonucu kendi kültür gelenek ve göreneklerini unutup çakma kültürler oluşturmalarıdır.

        Bilimsel asimilasyon:geçmişindeki birikimlerinden yararlanmayıp ,üzerine yeni bilgi eklemekten aciz insanların başka kıble aramalrı sonucu ortaya çıkan durum.

       Bilimsel dil:Bugünkü blimsel dil Latincedir .Aktif kullanımı olmadığı için biraz tarafsız sayılabilir .Şuan evrensel bir dil ortaya atmak çok güç ve gereksizdir öyle yada böyle işleyiş devam ettiğine ve kuralları belli bir düzen olduğuna göre sıfırdan bir sistem getirmek vakit kaybıdır. Ramazan GÖRGÜLÜ

 

C.55 Kendisini küçük görmeyle başlar, asimile olmuş tüm birey ve toplumlardaki hikaye. Bu kültürel asimilasyon şeklinde de olabilir.. bilimsel asimilasyon şeklinde de… bugün kullanılan bilimsel dil ne yazık ki İngilizce.. Evrensel yazı ve konuşma dili zaruri bir ihtiyaç olmadığı gibi kısacık bir sürede(örn: ortalama bir insan ömrü içerisinde) de gerçekleştirilemeyecek kadar meşakkatli bir iştir. Ahmet Ziyaeddin ÇELENKOĞLU

 

C.55 Kültürel Asimilasyon: Toplumların kendi kültürlerinden başka kültürlere adapte olmasını sağlamasıdır. Yani toplumların kendi kültürlerini bırakıp başka toplumların kültürlerine adapte olma çabasıdır. Mesela, Türkiye’nin bir zamanlar kendi kültürünü tamamen bırakıp, hor görüp batının, çarpık kokuşmuş kültürünü alma çabası.

Bilimsel Asimilasyon: Biliminde kültürünün değişmesi, başka medeniyetlere göre adapte olmasıdır. Örneğin 1300 sene bilim Müslümanların elindeydi. Bilimin anlayışı da İslam’a uygundu. Şimdi ise bilim batıda ve bilim batını anlayışına uygun hale gelmiştir.

Kapitalist Asimilasyon:  Bir toplumun ekonomik yapısını asimile olduğu kültüre göre düzenlemesidir. Örneğin Türkiye ekonomisini batıya göre şekillendirmiştir.

Bugün kullanılan bilimsel dil Latincedir. Bir pagan ve eski toplumların dilidir. Bilimsellik batını dili olan Latince ile yapılır.

Evrensel yazı ve konuşma dili gerekli değildir. Evrensel bir dil olması mümkün değildir. Çünkü insanların fıtratları farklıdır. Her insan kendi fıtratına uygun dili yazar, konuşur.

-Batının lehinedir. İslam’ın malı olan bilimi yağmalayıp kendisininmiş gibi kullanıyor. Tıkanma noktası gelince bütün insanlığı yutacak bir kara delik olacaktır. Ezeli ilim sahibine dayanmayan her fiil mutlaka tıkanır. Ahmet ŞENGÜL

 

C.55 Kültürel asimilasyon: Bir toplumun var olan kültürel değerlerinin emperyalist güçler tarafından eritilip kendi çıkarlarına uygun değerlerin yerleştirilmesidir.

        Bilimsel asimilasyon: gerçek olan bilimsel değerlerin yerine emperyalist güçleri amaçlarına ulaştıracak yanlış bilgilerin ya da değerlerin giydirilmesidir.

        Kapitalist asimilasyon: kapitalist güçlerin kendi çıkarları doğrultusunda toplumları yönlendirmeleridir.

Özellikle biyolojide bilim dilli Latincedir dense de bu görüş yanlıştır. Artık bilimi üreten toplum kendi dilini dünyaya kabul ettirmek için yayınlarını kendi dilinde yapmaktadır. Ama ülkemizde yayınlar nedense hala İngilizce, Almanca ya da Fransızca olarak yapılmaktadır.

Bilimsel metriks içindeki global yağmacılık ve asimilasyon emperyalist güçlerin lehinedir. Bence bu durum hiçbir zaman insanlığa kara delik olmayacaktır çünkü emperyalist güçler daha fazla sömürü yapabilmek için bir şekilde durumu dengelemeyi başaracaklardır.

Bahtiyar YILDIZ-Ayhan TORUN