63.Gelişmiş insan diğer insanların; hangi enerji hallerine, kişiliklerine ve araçlarına empati duyabilir?
İpucu;ruhsal enerjisine, nefsi enerji, sanal gerçek özgün kişiliğine, zekasına, diğer sanal araçlarına, hatta tüm zaman boyutlarına meydan okuyan ve yaşayan gen havuzundaki tüm genlerine …vb doğru empati (kendisini karşısındakinin konumuna koyarak hissetme) duyma ve bu enerji halini/lerini sanal dünyasına doğru simüle etmeyi düşünün.

 

C.63 Gelişmiş insan diğer insanların ruhsal enerjisine, özgün kişiliklerinde beğendikleri yönlerine, sanal araçlarına empati duyabilir. Mehmet GÖR

 

C.63 Gelişmiş insan diğer insanların nefsine, karakterine, kişiliğine ruhsal enerjisine, sanal dünyasına empati duyabilmeli ve saygı duyulacak yönlerine saygı duyabilmelidir.

Davut Özler KOÇYİĞİT

 

C.63 Gelişmiş insan diğer insanların tüm durumlarına karşı tam manasıyla olmasa dahi gelişmiş ölçüde empati kurabilme yeteneğine sahiptir. Hüseyin EROĞLU

 

C.63 Gelişmiş insan diğer insanın güzel ahlakı, liyakati ve aklına karşı sempati duyulur. Şehla HİLOOĞLU

 

C.63 Gelişmiş insan başkasının güzel ahlakına ve liyakatine empati duyar Gökhan TEPE

 

C.63 Gelişmiş insan diğer insanların inanç enerjisine, dürüstlük kişiliğine empati duyar. Hatice ÇAKMAK

 

 

C.63 Gelişmiş insan diğer insanların ruhsal enerjisine, özgün kişiliklerinde beğendikleri yönlerine, sanal araçlarına empati duyabilir. Kenan Yıldızhan

 

 

C.63 Gelişmiş insan az gelişmiş insanların durumunu bildiği ve gördüğü için yaşayan gen havuzundaki tüm genlere empati duyabilir. Abdurrahman SEFALI

 

 

C.63 Gelişmiş insan diğer insanların nefsine, sanal ve gerçek özgünlüğüne, zekâsına, düşünce metriksine, akli enerjisine kısacası gen havuzundaki tüm özelliklerine empati duyabilir. Harun SEVEN

 

 

C.63 İnsanların zeka seviyesine kolay kolay empati kurulamaz ancak ruhsal hallerine, sanal dünyalarına, sanal araçlarına empati kurulabilir. Mesela çok kötü bir olay yaşamış insanın yerine kendimizi koyarak empati oluşturabiliriz. Bahar KAPTANER

 

 

C.63. Ruhsal enerjisine, nefsi enerji, sanal gerçek özgün kişiliğine, zekasına, diğer sanal araçlarına, hatta tüm zaman boyutlarına meydan okuyan ve yaşayan gen havuzundaki tüm genlerine vb.. doğru empati (kendisini karşısındakinin konumuna koyarak hissetme) duyma ve bu enerji halini/lerini sanal dünyasına doğru simüle etmeyi düşünerek onların hangi ruh yapısıyla düşündüğünü bilmek gerekiyor.. Tevfik ŞEN

 

 

C.63 Ne çeşit insan olursa olsun ,ne de insan halleri fark etmez. Ayşe Şeker

 

C.63 Kişiliği gelişmiş bir insanın diğer insanlardan öğreneceği pek bir şey yoktur ama kendisinde olmayan  ve hayranlıkla baktığı farklı özelliklere sahip insanlara empati duyabilir. Ahmet MANSUROĞLU

C.63 Diğer insanların doğru bildiklerine ve doğru yaptıklarına, güzel ahlakına, zekasına, manevi dengesine, ruhsal enerjisine empati duyabilir. Selvi GÜNDOĞDU

C.63 Her insanın kendine özgü bazı mükemmel özellikleri vardır. Gelişmiş insan başkalarında gördüğü üstün özelliği kendi hayatında uygulamak ister ve onu kapmak için o kişi ile daha çok ilgilenir. İdris COSKUN

 

C.63 Gelişmiş insan, diğer insanların güzel ahlakına, dinini son derece güzel yaşamasına, liyakatli yaşantısına empati duyabilir.Esra AĞDAĞ

 

 

C.63 Gelişmiş insan diğer insanların bir çok yönüne kendine zarar getirmeyecek şekilde empati duyabilir. Kadir KURT

 

C.63 Gelişmiş insanda olmayan davranışların enerji halleri olmalıdır ve bunu hayatlarına uygulanmalıdır yani isteklerine empati duymalıdırlar. Mehmet ÇAKMAK

 

C.63 Gelişmiş insan diğer insanların doğru kişiliklerine, güzel ahlakına, manevi dünyasına(dinini güzel bir şekilde yaşıyorsa), ruhsal enerjiye empati duyabilir. Behiye DURAK

 

C.63 _ Bu bana göre yanlış insan fıtratıyla doğarız.

        _Doğrudur. İnsan doğunca günahsızdırlar.

        _Doğrudur. Hiçbir bilgisi yoktur ve sonradan öğrenir

        _Doğuştan genlerle gelen kişilik de vardır.

        _Kendilerini bebekken ifade edemezler.

        _Doğrudur. Çünkü hayvan yer içer ve sadece çevresiyle ilgilenir. Rukiye SEÇGİN

 

 

C.63 Tanrı tüm insanlardan ortak özellikle bir mükemmeli yaratmış olmasına rağmen bunu bir insana mal etmemiştir. Gelişmiş insan dağıtılmış olan bu özellikleri toplayıp almak isteyendir. Abdülaziz GEYLAN

 

C.63 Ruhsal enerjisine , inanç enerjisine. Ramazan GÖRGÜLÜ

 

C.63  Güzel ahlaklarına empati duyabilirler. Faruk ERGÜN

 

C.63 Gelişmiş insanlar, kendilerinden daha az bilgili, daha az gelişmiş insanların taşkınlıklarına, hayatıyla ilgili her alanına empati duyabilir. Fakat kendinden daha gelişmiş insanlara empati duymak çok zordur. Ahmet ŞENGÜL

 

C.63 Olgun insan, Gelişmiş insan karşısındakinin içinde bulunduğu vaziyeti iyi tahlil edebilen, olayların akışını ve tesir mekanizmasını iyi değerlendirebilen insandır. Bu insanların en iyi yönü; ruhsal enerjilerin verdiği mesajı algılaması ve ona karşı yine aynı frekansta, iyi bir dille karşılık verebilmesi olarak gösterilebilir. Ahmet Ziyaeddin ÇELENKOĞLU

 

C.63 Metafizik enerji boyutu  özgünlüklerine i doğallıklarına ve manevi zenginliklerine.

1)eğitilmedikleri için akıllarını kullanamadıklarını ve nefislerine   hakim olamadıkları için hayvanidirler.

2)evet henüz akli olarak olgunlaşmadıklarından iyi ve kötüyü ayırt edemediklerinden saf ve temizdirler.

3)kişilikleri oluşmadıklarından kişilik olarak cahil sayılırlar.

4)olgunlaştıkça kişilik kazanırlar.

5)yaptıkları düşüncelerini gösterirler.

6)sadece maddiyatı düşünmek bencillik oluşturacağından bir nevi hayvanlaşmış sayılır. Adnan KAPLAN

 

C.63 Kendisini geliştirmiş insan diğer insanların tüm durumlarına karşı tam manasıyla olmasa da önceden yaşadığı veya bildiği durumlar sayesinde karşısındaki insanla duygudaşlık kurabilme yeteneğine sahiptir.Bahtiyar YILDIZ-Ayhan TORUN