66.Bu günkü uygulamadaki gibi insanlar mı din ve devletin bir birine karışmaması yada bölük-ayrı durması için her kes her an laikliğe bekçilik yapması gerekir. Sinerjitik laiklik yasalarıyla; dinin/lerin, devletin/lerin, ferdin, halkların…vb birbirine uyumlu ve destekleyici hayat bulması, çalışması , koruması ve kötüye kullananlara engel olunması desteklenmelidir. Önermelerini ülkemiz koşulları ve sıkıntıları dikkate alınarak yapıcı eleştirniz.
İpucu;Laiklik ilgili; soru, sorun ve çözümlerini inceleyiniz

 

C.66 Beklide laikliği koruyalım derken elmas kıymetinde olan dinin cam mahiyetinde olan siyasete alet olmamasına hizmet etmektedirler. Zira insanlar zulmeder kader adalet eder. Mehmet GÖR

 

 

C.66 65. soruda da kastettiğim buydu. Laikliği doğru bir biçimde koruyacak insanlara ihtiyaç vardır. Yoksa gittikçe yozlaşmaktadır. Davut Özler KOÇYİĞİT

 

C.66 Ülkemize laiklik belli bir temel oluşturulmadan bir anda getirildi. Ülkenin çoğunluğunun dindar olması ve okur-yazarlık oranının az olması laikliğin iyice anlaşılmamasına sebep oldu. Bu da laikliğe karşı bir tepki geliştirdi. Bu tepkiye karşı da laikliği getirenler tarafından bir tepki oluşturuldu. Böylece ülkemizde laiklik bir çözüm olmaktan çok bir sorun haline geldi. Halbuki laikliği kişi düzeyinde değil de sistemin laik olmasını sağlayıp herkesin birbiriyle uyumlu olması ve dinin kötüye kullanılmaması sağlanılmalıydı. Hüseyin EROĞLU

 

C.66 Din ile devlet birbirinden ayrı düşünülemez. Bunun için laiklik olgusunu onlara uygun  bir şekilde yaşatılması gerekir. Şehla HİLOOĞLU

 

C.66 Bekçilik varsa ya olgu yanlıştır ya da doğru uygulamadır. Günümüz laikliği siyasetle karıştırılmamalı. Gökhan TEPE

 

C.66 Türbanlı birinin inanç getirisidir. Devlet kurumuna alınırken inanç ile uygulamayı ayırır. Buda yanlıştır. Hatice ÇAKMAK

 

C. 66 Laiklik bizim ülkemizde uygulaması olan bir sistem değil sadece şahıslara hizmet eden güdük bir sistemdir. Açıkçası bizim ülkemizdeki laiklik denen sözde sistem, inançları köreltmekten başka bir şey değildir. Kenan Yıldızhan

 

 

C.66 İslam dininde laikliğe gerek yoktur. Sövenizm ve Siyonizm hareketlerini resesif kılmak için laiklik uygulanabilir. Abdurrahman SEFALI

 

C.66 Ülkemizde bazen ‘’Laiklik elden gidiyor’’,’’Müslümanlık elden gidiyor’’ şeklinde söylemleri duymuşuzdur. Hâlbuki bunlar yersizdir ve cehaletin göstergesidir. Böyle safsataların tek amacı toplumun bireyleri arsına nifak tohumları koymak, bölmek ve kendi menfaatleri doğrultusunda insanları kullanmaktır. Ülkemizde ve dünyada böyle bir durumun mevcudiyeti bilinmektedir. Bu bizim kendi dinimizi bir reçete gibi okumadığımızın ve cehaletimizin sembolüdür. Tek çözüm İslam iledir. Harun SEVEN

 

C.66 Laiklik, yalnız din ve dünya işlerinin ayrılması demek değildir. Bütün yurttaşların vicdan, ibadet ve din hürriyeti demektir. Laiklik, asla dinsizlik olmadığı gibi, sahte dindarlık ve büyücülükle mücadele kapısını açtığı için, gerçek dindarlığın gelişmesi imkanını temin etmiştir. Bahar KAPTANER

 

C.66. Sinerjitik laiklik yasalarıyla; dinlerin, devletlerin, ferdin, halkların…vb birbirine uyumlu ve destekleyici hayat bulması, çalışması , koruması ve kötüye kullananlara engel olunması desteklenmelidir.. bu tip kavramların döğru bir şekilde algılanıp doğru şekilde  kullanılması gerekiyor.yoksa devletin geleceği tehlikeye girer..örnek:laiklik, Tevfik ŞEN

 

 

 

C.66 Laiklik isteklere değil de insanlığa hizmet etmelidir.Laiklik gerçek anlamıyla uygulanabilecek olursa mutlaka gerekli ilkelerimizdendir. Ayşe Şeker

 

C.66 Laikliğin asıl amacı herhangi bir din grubu yok etmek değil  sadece farklı grupların bir arada bulundurulmasını sağlamaktır. Şöyle ki; laiklik olmasaydı baskın din grubu hem kendi mensuplarına hem de kendinden olmayanlara  baskı uygulayarak yönetmeye çalışacaktır. Bu da insanlar da var olan dini duyguların incitilmesine sebep olacağından laiklik en liyakatli sistemdir. Ahmet MANSUROĞLU

C.66 Sinerjitik laiklik yasalarıyla dinlerin ferdin halkların devletlerin birbirine uyumlu ve destekleyici hayat bulması, çalışması, koruması ve korunması gerekmektedir. Fakat ülkemizde maalesef pek uygulamaya geçirilmemiştir. Örneğin insanlar dinlerini inançlarını rahat yaşayamaz haldedirler bu konuda devletin böyle insanları inançlarına hoş görülü olması beklenmelidir. Selvi GÜNDOĞDU

 

C.66 Günümüzde bugüne kadarki sistem yanlışlığı baştakilerin halkı değil kendilerini düşünmesidir. İdris COSKUN

 

C.66 Laiklik, din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasıdır.Ama günümüzde bu biraz farklı yorumlanıyor.İnsanlar dinlerinin gereğini rahatkılla yerine getiremiyor.Başörtülü bir kişi rahatlıkla derse ve kampuse giremiyor.Eğitim hakkını rahatça kullanamıyor.Bu konuda esnek olunmalı ve insanlara kılık kıyafetinden dolayı onları yargılamamalıyız.Yani hoşgörülü olunmalı.Esra AĞDAĞ

 

 

C.66 Bu gün dünyada laiklik karşıtı insanlara rastlayabiliriz. Ama şu bir gerçektir ki insanların dostça ve kardeşçe yaşaması ve devletlerin iyi bir şekilde yönetilebilmesi için laiklik şarttır. Kadir KURT

 

C.66 İnsanları laiklik konusunda eğitmek ve onları bilgilendirmek gerekir sonra laiklikle ilgili her insanın başına bekçi koyamayız.Ama insanlara vicdan muhasebesinde tartarak bilgilendirmek gerekir.  Mehmet ÇAKMAK

 

C.66 Laiklikte din ve devlet işlerinin ayrılmasıdır. Ama günümüzde insanlar dinlerini, inançlarını rahat yaşayamıyor. Başörtülü bir bayan kampusa giremiyor, eğitim hakkından yeterince yararlanmıyor. Bu konuda devletin bu insanlara karşı hoşgörülü, esnek davranması gerekir. Behiye DURAK

 

C.66 Herkes bekçisi olmamalı objektif olarak bakmalıdır. Şuan herkes kendi düşüncesine göre savunuyor ve destekliyor. Laiklik her düşüncenin olurunu bulmalı ama şuan ülkemizde böyle olmadığı için kargaşa hâkim durumdadır. Rukiye SEÇGİN

 

C.66 Dine tekelleşmiş devlet çok dinli bir milleti ifade edemez. Abdülaziz GEYLAN

 

C.66 Din zaten her şeyi kapsar fenni ilimlerden Allahın cc un  ilmini görmezlikten gelirlerse madde içinde boğulur kalırlar.Dinde her şeyin yolu çizilmiştir.Geçmişimize baktığımız zaman da kim bu yolda gitmişse Allah cc onları aziz etmiş  , kimde bu yoldan uzaklaşmış Allah cc zelil etmiştir. Ramazan GÖRGÜLÜ

 

C.66  Aslında laiklik dinde güzel bir şekilde konumlandırılırsa laikliğe bekçilik yapmaya gerek kalmaz. Faruk Ergün

 

C.66 Ülkemiz koşullarında din-devlet işleri ayrıdır. Devlet laik cumhuriyet şeklindedir. Fakat bizdeki laiklik anlayışı daha farklı işler. Din devlet işlerine karışmaz ama devlet dinin her şeyine karışır. Özellikle İslam dinine karışılır. Evet devlet dinin her şeyine karışıyor. Mesela başörtüsü, bazen o kadar olur ki, nasıl başlanacağına dahi karışıyor. Halbuki laiklik, her dine ve mensuplarına eşit mesafe de durmak, dini devlet işlerine karıştırmamak ve dine karışmamak, bunun yanında insanların kendi dinlerini rahat bir şekilde yaşamasını sağlamakla mükelleftir. İşte laikliğe bekçi olmak için, önce laikliği doğru tanımlamak gerekir. Bizim anlayışımız, farklılıklarımız güzelliğimizdir, şeklinde olmalıdır. Ahmet ŞENGÜL

 

C.66 Laiklik tanımının tekrardan aklı selim olarak düşünülmesi ve sınırlarının iyi çizilmesi gereklidir ki halkın ihtiyaçlarına merhem ve tiryak olmaya aday olsun. Böyle bir durumda halk bu rejimi benimsediği için laikliği korumaya, korucular gerekmez. Ahmet Ziyaeddin ÇELENKOĞLU

C.66 Ülkemize laiklik belli bir temel oluşturulmadan bir anda getirildi. Ülkenin çoğunluğunun dindar olması ve okur-yazarlık oranının az olması laikliğin iyice anlaşılmamasına sebep oldu. Bu da laikliğe karşı bir tepki geliştirdi. Bu tepkiye karşı da laikliği getirenler tarafından bir tepki oluşturuldu. Böylece ülkemizde laiklik bir çözüm olmaktan çok bir sorun haline geldi..Bahtiyar YILDIZ-Ayhan TORUN