7.Her şeyi nesnel bilimin farzlarıyla izah etmek olası mı neden? Değilse alternatifler üretiniz?
İpucu;Enerjinin
tanımını ve hallerini düşünün. Enerji hallerinin çeşitliliğini düşünün. Minimum kaç enerji hali ile tüm enerji hallerini izah edebiliriz?
İp ucu Allah C.C’UN gönderdiği dinler ve peygamberle değişimin gereği ve tarihsel süreçler içerisinde; insanların zihinsel, bedensel, toplumsal; koşul, konum, kaosun, sorun ve gereksinimlerine yanıt verecek liyakatte aşamalı gönderilmiştir. İslam dini ve Hazreti Muhammed AS’la bu inkişaf tamamlanmıştır
. Önermesinin eksiğini tamamlayınız.
İpucu;Allah 'cc dinleri insanlığın buluğ çağına erdiği veya akli baliğ olduğu yaptıklarında sorumlu tutulan insan Adem AS 'la ilkokul seviyesi ahlakı suhufları (sayfa gönderdi) insanlığın ve çevrenin liyakatli değişimine uygun olarak...Hz. Muhammed AS' la insanlık olgunluğa erişilmiş ve Ahlak Üniversitesiyle Kuran-ı kerimini tamamladığını düşünün.
Mertiks filmindeki gibi bu dinde başarılı olunmadı haydı diğerini gönderelim diye değil. Gönderilen, din, peygamber ve toplumsal özellikleri muhakeme ve mukayese etmeye çalışın. Ör;Romalılara İslamiyet gönderilseydi ne olurdu!? Yada bu gün İslamiyet’ten önceki dinler başarısız olduklarının düşünmek korkunç bir düşünce yanılgısı ve yargısı olur

C7

          C.7)Olasıdır kuran i kerimde her şeyin açıklaması vardır.

           Salih AYTEKİN

 

 

C.7Her şeyi nesnel bilimle ifade etmek olanaksızdır. Öyle şeyler vardır ki tamamen inançla alakalıdır. Allahın varlığını kabul edip hak yoluyla onaylamak, melekleri varlığına kabir azabına cehennemde, cenneti her ne kadar görme sekte onların varlığına inanmak gibidir. Hatta bu dünyayı bile ele alabiliriz. Düzeniyle, yaratılışıyla eşsiz ve bir o kadarda benzersizdir. De hase güzelliği yaratan birinin olduğunu kabul etmemizde bilimle,inançla alakalıdır.

BUKET ÖZÇELEBİ                                                                                                                        

C-7 Mümkün değildir. Fakat mümkün değil diye biz bu ilimlerim peşini mi bırakmalıyız? Hayır, bilakis peşine düşelim.Çünkü daha bizim öğrenmemiz gereken ve bizim de bilmediğimiz bir çok faydalı bilgiler vardır.

Ramazan DEMİRDÖĞEN

 

C .7 Hayır olası değildir.Bilimin yanında, din kuralları, gelenek, görenek ve hukuk kuralları alternatif olabilir. Deniz BÜYÜKERTAŞ

 

C.7 Ruhu, nesnel bilimle izah edemezsiniz.Fatma DURUŞ        

 

C.7 Her şeyi bilim nesnel olarak ortaya koyamıyor. Ama kabul ediyor. Ama kabul etmesinin nedeni bu noktada inanç devreye girdiğindendir. Bilim bir noktada yetersiz kalıyor ve inanç noktasından devam ediyorlar.

                                                                                                         Mine Şen ALTUNTAŞ

C.7A) Maddenin binlerce enerji hali olabilir. Ama bilim 5 duyu organıyla algılamayan, hiçbir şeyi kabul etmez. Bu sebeplen nesnel bilimin farzlarıyla her şeye cevap bulunamaz. Bilimde eksik olan ruhtur. Ruhumuzun hissettikleri de birçok şeye cevap olabilir.

B) Diğer dinler asla başarısız sayılmaz. Bütün dinler belirli bir sıraya, aşamaya göre gönderilmiştir. Bu aşamalı değişim başarıyı getirmiştir. Neşe ERAY

 

C.7. Değil. Sanal bilimi de düşünmek lazım yerçekimi kuvvetinin yerin görünmeyen bir kuvvet uygulanmasıyla gerçekleşmesi veya madenin hal değişimi.   Pınar TORAMAN

 

C.7 İnancımızın öğretisi bize bir  gaybın ve bir açığın var olduğunu  belletir.Yani her şeye duyu organlarımızın kazandırdıkları ile öğrenmemiz  mümkün olamaz.  Salih YENİOCAK

 

C.7 Her şeyde kanıt aramak mümkün değildir.Genelde insanın inançları doğrultusunda gelişir.Örneğin Allah a inanan biri Allah’ın varlığını kanıtlayamaz;ancak O’na inandığında O’nun var olduğunu bilir ve kanıt istemez.  Şengül GİYEN

 

 

C.7.Her şey nesnel bilim ile izah edilemez. Çünkü bilim ilim ile birleşince bu sefer her şey izah edilebilir.  Türkan ÖZARAZ

 

C 7.Her şeyi nesnel bilim ile anlatmak tabiî ki de olası değildir. Ya kalkıp bana hiçbir baba yiğit Allah’ın varlığını somut materyallerle anlatamaz ya da hissettiremez bunun akabinde O’nun var ettiği ruh’u da kalkıp kimse anlatamaz. Bu nedenlerden dolayı hissiyatımızı doğru algılayıp kullanmak gerekir.

Zehra SEMİZ

 

 

C.7.Hayatta var edilmiş her şeyin mutlaka bir sebebi vardır. Ve her biride kendi yerinde ortamlı ve değerlidir. Bilimin her yöne yetişmesi, söz konusu olamaz. Kişi eğitimi çok önemlidir. Kendini biliş felsefesi keza o kadar değerlidir. Kendini bilenin terbiye edenin birçok şeyi izah eden bir iç sesi oluşur, bu ses onu hakka götürür. Barış TURAN

 

C.7. Doğadaki pozitif öncelikli (nesnel) bilgilere dayalı tüm bilim dallarındaki toplam bilgi ve uygulamaları içeren en kapsamlı kavramlardan biridir. İlk öncelik nesnelliğe dayalıdır. İzah edemediği için birçok görüşler ortaya atılmış zaten… Açıklanamayan birçok soru işaretleri olduğu için beraberinde de birçok düşünceyi geliştirmiştir. Cansu KAHİLOĞULLARI

 

C.7. Her şeyi nesnel bilimin farzlarıyla izah etmek mümkün değildir. Çünkü fiziki güç yanında yüce Allah tarafından insana bağış edilen (yani peygamberlere) metafizik güçte vardır. Örnek olarak peygamber efendimizin miraca yükselişini nesnel bilimin farzlarıyla açıklamak mümkün değildir. Başka örnekle peygamberimizin okuma yazma bilmeden kuran ı kerimi adeta insanlara ders verecek şekilde Allah onun hafızasına yerleştirmiştir. Ersin DEMİR

 

C.7 Bir yere kadar nesnel bilim her şeyi açıklayabilir. Bir yerden sonra ise önü tıkanır. Buradan sonrasında insan inancıyla önünü görür. Biz bu devirde daha çok inanca bağlı kalarak benliğimizi korumalıyız. ( M. Onur YILDIRIM)

 

C.7.Hayatta herkes her şey bir sebepten ötürü var edilmiştir.Her şey anlamlı bir sebep üzerine inşa edilmiştir.Ancak bilim ve din hiçbir şekilde karıştırılmamalıdır.Bilim hemen hemen her yönde çalışma yapmış olabilir ancak bazı konularda dine yetişmesi mümkün değildir.Ancak  kişi bilim ile kendini geliştirip terbiye ederse işte o zaman doğru yolu hak yolunu bulur.MÜZEYYEN KAPLAN

 

C 7. nesnel bilim sadece görünür olaylara çözüm bulur. Fakat yaşantımız sadece nesnel değil bizim olduğu gibi herkesin ruhani bir dünyası vardır. Nesnel bilim buna bir çözüm üretemez. Yani nesnel bilim ve vicdan iç içe olamaz. Oktay YİĞİT

 

C.7. Göz her şeyi görmekten aciz. Her şey nesneldir denilemez. Rıfat AKYAVUZ

 

C.7 Hayır ifade edilemez. Örneğin biz Allah’ın varlığını göremiyoruz ama çevreye baktığımızda varlığını her yerde hissedebiliyoruz. Yani her şeyi somut delillerle ifade edemeyiz.  Sema YEŞİLYURT

 

C.7 Nesnel bilimi farzlarıyla izah etmek yanlıştır. Çünkü bilimde bir yerde tıkanabilir. Örneğin; evrim görüşüne ben inanmam. Bir başkası inanır. Buda bilimin herkesin kafasına yatmadığının bir ispatıdır. Yusuf ERGİN

 

C.7.Her varlığın veya her maddenin aynı kalması olanaksızdır.Bunların bulunduğu yer ve değişen koşullar(sanal veya nesnel)ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde uyumlu olarak bu varlık ve maddelerin varyasyonlarına sebep olur.Bu varyasyonlara uyum sağlayamayanlar yaşamada güçlük çeker.Nesnel bilime göre bu değişiklikleri izah edebiliriz.Fakat sonuçta bu değişikliğe uyum sağlayamayanları da görüyoruz.Bu durum sübjektiftir.Bunlara uyum sağlayamayanların öznel durumunu düşünerek nedenlerini bulmaya çalışmalıyız.Onun için her şeyi nesnel bilimle izah edemeyiz.Zehra AKTI

 

       C.7. Bilim insanlık için çok önemli bir araçtır. İnsanların hayatlarında birtakım kolaylıklara yol açmaktadır. Ancak bilim hayatın kendisi değildir. Zira bilimin kifayetsiz kaldığı sayısız olay vardır. Yani bilim her şeyi izah etmeye kadir bir araç değildir. Bilimden kasıt nesnel bilimdir. Buna en büyük örnek peygamberler döneminde vuku bulan ve mucize diye ifade edilen olaylardır. Allah insanlara doğru yolu göstermesi için birçok peygamber göndermiş ve bu peygamberler aracılığı ile de insanlara birçok mucize göstermiştir. Misal Hz Musa ve Kızıldeniz, Hz İsa ve dünyaya gelişi ve en büyük mucize olan ve 1400 yıl öncesinden günümüze kadar geçerliliğini ve etkisini gösteren Allah kelamı Kuran’dır. Kur’an ın 1400 yıl öncesinden haber verdiği ve günümüzde daha yeni meydana gelen buluş, olay vs… bunları nesnel bilimin izahı imkânsızdır. Gani KISACA

 

 

C.7.  İnsan beyni “ bir yere kadar gidebilme “ üzerine programlandığı pek ala açık olan bir durumdur. Yani bir noktadan sonra noksanlığını kabul eder ve kendi aczini bir şekilde ortaya koymuş olur.  İşte nesnel bilimde  bu, insani akılın sonucu ortaya çıkan bir kavram olduğu düşünüldüğünde  her şeyi, nesnel bilimin farzlarıyla izah edebilmenin mümkün olamadığı  görülür. Mesela bilim meleklerin varlığını ispatlayamaz. Bu noktada kabullenmeden öteye geçilmesi de tek alternatif gibi görünüyor. Ya da şöyle düşünelim nesnel bilime göre kainat sonsuzdur. Ama günümüz bilim koşullarına göre değerlendirdiğimizde bunu böyle olamadığı, gezegenlerin, güneş sisteminin eskisi gibi olmadığını ve bir sona doğru gittiğini ortaya koymaktadır.

Seyithan GÜNEŞ

 

C.7. Dünyadaki bütün olan olayları bilimin açıklaması zordur. Çünkü bilim maddeden ötesini bilemez. Çünkü bazı ruhsal olaylar bilimle açıklanamıyor. Örneğin bir rüya bilimle açıklanamıyor. Çünkü bu olay madde ile ilgili bir şey değil. Salih ERKEN

 

C.7 Her şeyin nesnel bilim ile izahı mümkün olmamakta. Nesnel bilim bazı olayların oluşumunu açıklamakta aciz ve yetersiz kalmakyadır. Örneğin dünyanın oluşumu deneyi hala içinde bulunduğumuz uzay çağında yetersiz kalmaktadır. Önermede her toplumun; kültürü, gelişimi, düşüncesi farklıdır. Din olgusu bunların yanında daha geniş boyutludur. Dinin gelişimi ve anlaşılması aşamalıdır. Ancak bu aşama toplumun yapısı ile alakalıdır. Özlem SÜTÇÜ

 

 

C.7 Her şeyi bilimsel deneylerle izah edemeyiz.Örneğin;meleklerin varlığı gibi… Ramazan VARIŞ