77.
A
-Doğru ve haklı alimine tabii olmayan kişilik ve  nefis;ya zalime, ya cahile yada liyakatsizlere mahkumdur!! yada Alimine teslim olmayan veya edilmeyen kişilik ve  nefis; ya zalimine yada cahiline duçar olur. Demirkuş 2008, Aliminin hakkına itaat etmeyen kişilik ve nefis zaliminin kapısında secdeye hazır olmalıdır. Demirkuş 2008 . Önermelerini çürütünüz
B-Allah CC'HU birbirini tamamlayan; suhuflarını, dinlerini ve peygamberlerini insanlığa göndermeseydi, bu gün insanlığın inanç konusundaki hali ne olurdu?

İpucu;Yer yüzünde Adem AS öncesi (nefsi adem-nefsi insan);Yontma Taş, Cilalı Taş, Demir Devri Dönemi İnsanları, Astekleri, Mayaları, İnkaları, Romalılar, Sümerler, Mısırlılar, Yunalılar, Bazı Uzak Doğu Halkları, Hatta Bugünkü Bazı Hindistan ve Bazı Afrika Kavimleri…İnançları gereği, Doğaya, Yıldızlara, İnsanlara, Kadına…vb liyakatsiz tapınmaların insanlığın başına getirdiği sosyal felaket ve tufanları(düşünce, kavram ve yaşam şekli yanılgılarını) düşünün. Asteklerin, Mayaların, İnkaların…vb kavimlerin inançları gereği doğaya ve elamanlarına tapınma, cahilce insanları güneşe kurban etme...vb. Allah CC’HUNE tapan; Habil ve Kabil'in kurban adama arzularında ortaya çıkan husumete Allah CC'HUN kusursuz icabeti ibret vericidir. İbrahim AS’da Oğlu İsmail AS'I dağa götürüp Allah CC'HUNE kurban olarak kesmek istemesine, Allah CC'HUN bu cehalete kusursuz icabeti;bir koç kesmesini ve oğlunu azat etmesini istemesinin önemini kurban kesiminin hayvanlara doğru yoğunlaşması bu cehaleti ortadan kaldırmaya yönelik önemini tarihsel cehalete dayalı olarak dikkatle düşünün.1,2, 3, 4
Önemli not;Bu gün İslamiyet’teki kurban bayramını hayvanların katliamı olarak gösterenler dün ;Astekleri, Mayaları, İnkaları, Kızılderilileri…vb doğal cahil Amerika kavimlerini şeytan diyerek katıl eden zihniyetler hala Afganistan’da iblisi avlama ütopyları peşinde koşan zihniyetlerdir.

 

C.77 Önermeyi doğru buluyorum.

B)Allah kâinatı ve insanı en güzel bir şekilde yaratmış. İnsanın bu mükemmel eserlerle kendisini tanımasını ve sevmesini murat etmiştir. Hal böyle iken insanları asıl vazifelerinden haberdar etmemek olamaz. Buna ancak farzı muhal şeklinde bakabiliriz. O zaman hakikaten insanı en üst piramitte bulunan bir hayvan kategorisinden başka bir yere koyamazdık. Mehmet GÖR

 

C.77

A- katılıyorum

B- Bence şu an insanlık yok olmuştu. İnsanlara binlerce peygamber geldiği halde hala hidayete erip birbirimizi sevemediysek Allah’ın insanlara müdahale etmediği bir dünyada insanların var olabileceğini düşünmüyorum. Ayrıca İbrahim a.s. ın oğlunu Allah (cc.)’ye kurban etmek istemesi bi cehalet örneği değildi. Çünkü Allah ondan en değerli varlığını kendisi için kurban etmesini bizzat istemişti. İbrahim as. da bir peygamber olarak dürüst davrandı ve oğlunu kurban etmeye yeltendi. Davut Özler KOÇYİĞİT

 

C.77 Önermeler bence doğrudur ancak eksiktir. Bu alimler kimdir ve kimlere göre alimdir kişi bunları sorgulamalı ve sindirmelidir. Yoksa kişinin alim dediği zalim de olabilir.

         Eğer Allah CC. bizlere peygamberler suhuflar ve kitaplar göndermeseydi hayvanlardan pek farkları olmayan inançsız ve ilkel toplumlar seviyesinde belki de daha da aşağıda olurduk. İnsanlar tarih boyunca doğaları gereği bir şeylere inanmıştırlar. Allah harici başka varlıklara inanan toplumlar kendi içindekilere ve dışındakilere akıl almaz şeyler yapabilirler. Hüseyin EROĞLU

 

C.77     A)Alim haklı olabilir. Ancak doğru kavramı kişiler arasında değişir. Dolayısıyla alimin doğru kavramı tartışılır. Bu önermede eksik olanda budur.

            B)İnsanlar büyük bir boşluğa düşerdi. Her zaman arayış içine girerlerdi. Günümüzde kapitalizmin getirdiklerine uygun bir inanç maddesi arayışına girerler. Şehla HİLOOĞLU

 

C.77 A) Alim doğru ve halı olabilir. Ancak inanç eksik veya yanlış olabilir, bundan dolayı bu doğru gerçek değildir.

B) Geçmişte insanlar maddesel olgulara inanırlardı. Çünkü görsellik daha ağır basardı. Buda insanları zamanla inanç boşluğuna atardı. Gökhan TEPE

C.77

A- Bir insan alimlerin söylediklerine ve yaptıklarına önem vermeyip itaat etmiyorsa bu insan cahillerin önünde eğilmeye mahkum kalırlar. Çünkü alimlerin yaptıkları çoğunlukla doğru ve insanlara örnektir. Bunları kabullenmeyen insanlar maalesef nefse yenik düşerler.

B-  Dağa, taşa, ineğe, ota, çöpe tapmak ancak Allah’ı içinde yaşamayanların işidir. Allah’a inanmak ona ibadet etmek için şöyle bir çevreye bakmak yeterlidir. Bu dünyanın muhteşem ve kusursuz işleyişi oluşan olaylar kesinlikle tesadüf olamaz. Bunları tesadüf kabul etmek ve bir yaratıcının olduğuna inanmamak aptallıktır. Bu bakımdan Doğada gördüğümüz her şey bize Yüce Allah’ı hatırlatır. Bahar KAPTANER

 

C. 77 A ) Önerme gerçekten güzel ama nefis başıboş at gibidir. Dizginini koparmıştır. Fıtraten hevaya tabidir nefis, hakikati değil kendine hoş geleni alır,  zor olan doğru olanda olsa iyi olanda olsa kabul etmez. Bazen vicdansız zalimi hakikattir alime tercih eder.

            B ) Belki de inanç konusunda doğru yolu bulan olurdu ama bu zor olurdu ve bütün insanlığı kaplamazdı. Allah’ı bulmak hakikati bulmak sadece akıl işi değil aynı zamanda kalp işidir. Basiret gözünün de açık olmasıyla alakalıdır. Peygamber ya da uyarıcı olmadan doğruyu bulmak, gemi olmadan denizi yüzerek geçmek gibidir. Kenan Yıldızhan

 

 

C.77

A. Önermelere ilaveten en basitinden nefis hayvandır. Bir erkek nefsi duygularına yenik düşerse eğer, güzelliği paha biçilmez bir cesedin (kızın) kölesi olur. (haşa!)

B. Eğer ben inançsız olup Allah’ın varlığını ve birliğini inkar etseydim şuan yemediğim pislik kalmazdı. kampuste gördüğüm her kıza sarkıntılık yapar, önüme gelen adamı öldürürdüm. En kötüsü  anama ve babama bile sahip çıkmazdım Abdurrahman SEFALI

 

 

C.77.A- Doğru ve haklı alimine tabii olmayan kişilik ve nefis ya zalime, ya cahile yada liyakatsizlere mahkumdur!! mahkumdur!! yada Alimine teslim olmayan veya edilmeyen kişilik ve  nefis; ya zalimine yada cahiline duçar olur., Aliminin hakkına itaat etmeyen kişilik ve nefis zaliminin kapısında secdeye hazır olmalıdır. Bu önermeye katılıyorum. Yani; alime saygı duyulmalı, cahile de uyulmamalıdır.

B:Peygamberler: insanlığın karanlıktan aydınlığa çıkmasının en büyük kapılarıdır. Peygamberler olmasaydı insanlık hala orta çağ karanlığın da kendilerinin çamurdan yaptıkları putlara tapmış olacaklardı. Tevfik ŞEN

 

C.77 A. Doğru ve haklı âlimine tabii olamayan nefis cahilliğe zalimliğe ve liyakatsizliğe mahkûmdur fakat bu mahkûmiyet ilelebet olacak diye bir şart yoktur. Doğru ve ahlaklı âlim ve ilim gelir bu nefsi bulur ve bu nefsi terbiye edebilir. İslamiyet’ten sonra dünyada bunun birçok örneği vardır. Nice kâfirler, cahiller, zalimler İslamiyet’le nefislerini dize getirmiştir.

         B. Eğer ki Allah (CC’HU) birbirini tamamlayan suhuflarını, dinlerini peygamberlerini insanlığa göndermeseydi insanlar doğaya saplanarak ve nefislerinin isteklerini yerine getirerek (nefsin isteklerine engel olunmazsa bunun sınırı yoktur.) dünya bir kaos ortamına mahkum olurdu. İnsanların id ve idolleri doğaya ve nefsanî varlıklara yönelirdi. Hiç unutulmamalıdır ki insandan eğer güzel ahlakı çekip alırsanız durum aynen böyle olur. Harun SEVEN

 

C.77 A) Nefise hükmedilemez. Ama farklı yollarla doğrulayabilir. O yüzden bu önerme ne kadar doğru görünse de yanlış olan tarafları vardır.

B) İnsanlar ne güçlü ise ona doğru yönelirler. Hep arayış içerisinde olurlar.  Hatice ÇAKMAK

 

C.77 A.Önermeler doğrudur.

 B.Şimdiye kadar zaten helak olunurdu; peygamberler gönderildiği halde dünya bu konumda diğer türlü olsa idi tahmin edilemez. Ayşe Şeker

 

C.77 A) Kendi doğruları , inançları doğrultusunda hareket edemeyen ya da düşüncesini savunamayan bu tip insanlar başka insanlar tarafından etki altında bırakılıp yönlendirilmeye mahkumdur ve faaliyetlerinde olacakları hiçbir davranışın farkında olamayacaklardır.         B) İlkel toplumlarda her kavim kendine göre bir nesne, bir doğal felaketi , bir canlıyı yüceltmiştir ve  onu tanrısı konumuna koymuştur. Tarih boyunca insanlar açıklayamadıkları ve korktukları durumlar karşıda kendilerinin göremediği bir yöneticinin varlığına inanmışlardır. Fakat bu inandıkları şeyin kuralları olmadığından kaynaklı o toplumları güzel ahlaka yönlendirecek  olgular yoktur. Bu durum ta ki  tanrı yeryüzüne vahiy yoluyla peygamber bildirmesi ve kurallar koymasına kadar sürmüştür. Bu süreçten sonra insanların uygulamak zorunda oldukları ilk kurallar ortaya çıkmış ve bu onlar ahlaklı bir topluma yönlendirmiştir. Ahmet MANSUROĞLU

C.77 A) Bu önermeyi çürütmek doğru olmaz çünkü önerme son derece doğrudur. Terbiye edilmemiş nefis başa beladır, her zaman kötülüğü emreder. Alimine itaat etmeyen nefis zalimin, cahilin kapısında secdeye, diz çökmeye mahkumdur!!

            B) Allah C.C.’hu hiçbir topluluğu başı boş bırakılmamalıdır insanlar her zaman bir rehbere muhtaçtır. Öyle bir şey söz konusu olamaz hayalini kurmak bile yanlış. Çünkü bunca rehbere rağmen çoğu kavim ve topluluk helak olmaktan kurtulamamıştır. Bir de rehberin olmadığı hali siz düşünün… Selvi GÜNDOĞDU

 

C.77 Bu önermeler doğrudur. İdris COŞKUN

 

C.77 A-Nefis her zaman  Cahile ve Zalime köle olur. Bunu alime köle yapmak nefis sahibinin elindedir.

B-Evet Peygamberler güzel  ahlakı tamamlamak için gelmiş elçilerdir.Eğer onlar gelmeseydi dünya diye bir şey olmayacaktı dolayısıyla insanlıkta olmayacaktır. Mehmet ÇAKMAK

 

 

C.77 Doğru ve haklı alime tabi olmalıyız fakat kimin alim olduğunu iyi bilmek gerekir kendini alim gibi gösterenler olabilir. Allah insanlığa peygamberler ve kitaplar göndermeseydi belki de insanlık şu an çok gerilerde anlamsız bir şekilde olurdu. Kadir KURT

 

C.77 A)Doğru ve haklı alimine tabi olmayan nefis, zalime ve cahillere köledir.Yani nefis terbiye edilmezse çok kötü sonuçlar ortaya çıkar.İnsanı hayvandan da aşağı seviyeye düşürebilir.yani burada geçen önerme doğrudur. B)Allah(c.c.) hiçbir topluluğu başıboş bırakmamıştır.Çünkü insanlar her zaman bir rehbere ihtiyaç duymuştur. Her şey ALLAH (C.C.)’un elindedir.O, her şeyi görür ve bilir.Esra AĞDAĞ

 

C.77 A)  Önermesi doğru olduğu için çürütülemez. Terbiye edilmemiş nefis her zaman kötülüğü emreder.

        B) Allah(c.c)hiçbir topluluğu başıboş bırakmamıştır. İnsanlar her zaman bir rehbere muhtaçtır. Öyle bir şey söz konusu olamaz. Hayal bile edemiyorum. Behiye DURAK

 

C.77 A)Allah (c.c) ‘ya tabi olmayan her açıdan kayıptadır. Dünyada zalim ve zelil olur.

          B)Allah yarattığı hiçbir şeyi başıboş bırakmaz. Muhakkak bir şekilde kendisini tanıttıracak bir sistem yaratır. Rukiye SEÇGİN                       

 

C.77

    A) önermeler doğrudur,

    B) peygamber efendimizin ‘ben güzel ahlakı tamamlamak üzere geldim’ belirttiği gibi ciddi bir toplumsal sorun ortaya çıkar. Abdülaziz GEYLAN

 

C.77 A Nefis daima kötüyü ister  den yola çıkarsak ,bizim işimiz onunla mücadele dir.Bu şuna benzer huysuz ve hırçın bir atın üzerinde düşmeden kalabilmeye.Diğer türlü biz ona galebe çalamyız. Ramazan GÖRGÜLÜ

 

C.77 A.Doğrudur. İyiye güzele tabii olmayan nefis kötülerin elinde mahkum kalır.

 

         B.İnsanlar tamamıyla yanlış yolda olurdu ve halimiz perişan olurdu. Belki de vahşi havyalardan daha vahşi olurduk. Faruk ERGÜN

 

C.77 Katılıyorum. İlmin yolunu bulamayan nefis; Batılın, cehaletin avucuna düşer. Ahmet Ziyaeddin ÇELENKOĞLU

 

C.77 A-Bu önermeler çürütülmez. Ancak doğruluğuna destek verilir. İnsanı doğru bir şekilde doğru yere, doğru zamanda yönlendiren ve bilgilendiren doğru ve haklı âlimdir. Buna uymayan nefis elbette zalime, şeytana uyar.

B-Kendi elleriyle yaptıkları, kendilerine de başkalarına da yararı veya zararı olmayan, taştan, tahtadan vb. adi maddelerden yapılan putlara, gökteki yıldız, güneş, ay vb. cisimlere, hayali ilahlara, rüzgar, ateş gibi tabiat olaylarına taparlardı. Undan put yapar, önce tapar acıkınca da yerlerdi. Toplumsal

felaketlere gelince, her yer vahşetle dolardı. Şu yaşadığımız asırda dinlerin tahrif edilmesi yahut hakiki manada uygulanmamasıyla ortaya çıkan tablo tezimizi ispatlar mahiyettedir. İşte eğer dinler olmasaydı çok daha kötü durumlar ortaya çıkardı. İnsanlar birbirini yerdi, kurban ederlerdi. Teknolojik gelişmeler de olmazdı. Ahmet ŞENGÜL

 

C.77 A) Önerme bence doğru çürütülecek bir tarafı yok.

      B) Bence insan hala Suudi Arabistan cahiliye dönemindeki gibi putlara taparlardı. Kendilerine  yapay tanrı yaratma çalışırlardı.  Aziz  SOYSONA

 

C.77 A)insan tabi ki kendinden daha ahlaklı ve dürüst kişilere saygılı olmalı. Hatta insanlar onları örnek almalı onların çözümlerine uymalı. Fakat kendiside çözüm üretmek için çalışmalı. Kendini tamamen o insana teslim etmemelidir. Tamam men teslim ederse kendi kişiliği kalmaz.

 

B)eğer bu gönderilen dinler birbirlerini tamamlamasalardı insanlar bir noktadan sonra dinleri kendilerine göre ayarlarlardı. İnsan kendisini dine uyarlamazdı. Binde bir kopukluk olurdu. Adnan KAPLAN

 

C.77 Önermeler doğru ama üstünkörü de bu insanların âlimliği kabul edilemez… Ana kaynakla(kuran-ı kerim)  örtüşmelidir…Bahtiyar YILDIZ- Ayhan TORUN