8-Kainattaki tümlerin(tüm varlıkların, olguların, olayları, süreçlerin, eylemlerin…); en yükseği, en derini, en büyüğü, en küçüğü, en parlağı…vb benzerini saptayacak, öğrenecek bilinçteki her insan çiftine bir gezegen düşecek şekle bir hayatı uzayda hayal edin. Yer küresi tabanlı, uzaydaki iletişim olanaklarının ilkelliğinin ve gelişmişliğin dönemlerini hayal ediniz. Yer küresinin adı beklide Adem ve havanın gezegeni adını alacak.Belki de şöyle bir masal dillerde dolaşacak; belik varmış, beklide yokmuş eskiden insanları tümünün genleri bir kadının yumurtası içinde iş görmeye ve hayat bulmaya çalışmış sonra adem ve havanın gezenine yayılmışlar ondan sonra uzaya ve bu güne yayılmışlar. Hatta ademle Havva’da o gezegenlerine cennetten gelmiş ve tekrar cennetlerine geri dönmüşler bizde orya gideceğiz. Onun için uzayda insanlar Ademle havanın Gezegenine (dünyaya, insanlık beşiğine) dönerek ibadet ederler. Uzay çağında da insanlığın kıblesi dünyaya dönük olacak. İddiası ve ütopyası ne kadar gerçekçidir. Önermesini eleştiriniz.
İpucu;bilimin
tarihsel  gelişimi içerisinde kainatın geleceği ve yaratılışı-ortaya çıkış  olgusu hakkındaki cehaletini düşünün.  Bilime  göre  kainat sonsuz ve ebedi idi, bilimin bilmediği konulara ne kadar kör ve cahil  olduğunu düşünün. Bu asır nesnel bilimin gözde oluş nedenleri ve vardığı çevre sorunları ve liyakatsiz tüketim ve yozlaşmış insanlığın cehaletini düşünün

C.8

 

          C.8)Her şeyin manası apaçık ortadadır. Kutsal kitap en ince ayrıntısıyla biz insanlara sunmaktadır. Bilim hipotezi insanları bir yandan sömürüp diğer yandan insanları canavar yapıyor nitekim savaşta ölen insanların hepside bilim becerdi ve kendi sonunu hazırlamış oldu.

           Salih AYTEKİN

 

 

C.8Bilimin kainatı sonsuz ve ebedi bulması karacahilliktir.İlimle tezattır.Böyle bir şey dine aykırıdır.Yüce kitabımız Kuranı Kerim’de dünyanın,kainatın bir sonu olduğu defalarca yazılmalktadır.Müslümanların inancı budur.Herşeyin mutlaka bir sonu vardır.Sonsuz,ebedi olan Hak tealadır.

BUKET ÖZÇELEBİ

C-8 Kurulan hayal gerçekten de anlatılanı okuyana inandırmak için elinden geleni yapıyor. Bizler Müslüman insanlar olduğumuz için bize çok inandırıcı geliyor. Bir de bunu ilahi dinlerden birine mensup olmayan bir kişiye anlatmaya çalışalım. Eminim ki karşımızdaki insanı inandırmak için anlatacağımız çok daha fazla inandırıcı sözler sarf etmemiz gerekir.

Ramazan DEMİRDÖĞEN

 

C .8   Şimdi dünyada canlı ve cansızlara baktığımızda muhakkak bir yaratıcı olduğu kanıtına varırız.Yaratılan evrenin bir sahibi vardır, oda rahmetlere alem olan ALLAH CC’HUDUR.Bugün dünyadaki var olan insanların atası olan Adem ve Hava, ALLAH’IN yarattığı ilk insanlardır.Dünyadaki bütün insanlar Adem ve Hava’nın çocuklarıdır.Var olan bütün insanların cennete gidecekleri doğru değildir çünkü,cennete giden insan iman gücü kuvvetli,inançlı,tam ibadetli,güzel ahlaklı vb. kriterlere  sahip olması gerekir.ama,güzel ahlakı benimsemeyip yalancı komünist kişiliğe sahip insanları cennet değil cehennem bekler.  Deniz BÜYÜKERTAŞ

 

C.8 İnsanların Adem ve Hava dan türediğine  pek inanmıyorum.  Fatma DURUŞ         

 

C.8 Bilim dünyanın var oluşunu büyük patlama(big beng)  e bağlar. Yani partiküllerden oluştuğunu söyler. Ancak geçen aylarda bu deney başarısızlıkla sonuçlandı. Eğer bu deney başarılı olsaydı bilimin öne sürdüğü düşünce gerçekleşmiş olurdu. Ancak dine göre dünya ebedi değildir yani sonu vardır. Bilim bunu reddetse de dünya ebedidir.         Mine Şen ALTUNTAŞ

 

C.8 Bu bir masal değildir. Cennet ameli iyi olanlara verilen mükâfattır. İlk insan Hz. Adem dir.. Havva annemiz Adem atamızın bel kemiğinden olmuştur. Bu sebeple erkeklerin bel kemiklerinden bir tanesi eksiktir. Bilimde ruh o kadar eksiktir ki çoğu zaman kendi cehaletini oluşturur. Neşe ERAY

 

C.8. Bilim yaratılışın gerçeğini ortaya çıkış olgusunu sorgulamıştır. Sonuçta kimisi tesadüflere bağlamış olması ne kadar gerçektir. Evet, Âdem ve Havanın cennetten geldiğinin doğruluğuna inanıyorum fakat cennette ancak kıyametten sonra gidileceği düşüncesindeyim.     Pınar TORAMAN

 

C.8 İnsanın toplumsal bir varlık olması yalnız yaşaması önermesini çürütmektedir. Her çift için bir gezegen düşüncesi insan fıtratı açısından saçma ve kabul edilemezdir. Salih YENİOCAK

 

C.8 İddianın gerçekçiliğini bugün düşünemeyiz.İleriki zamanlarda teknolojinin gelişmesi ve insanlığın değişmesi böyle bir sonuç doğurabilir. Şengül GİYEN

 

C.8.Uzayda yaşam olsaydı, her şey aynı seyrinde olacaktı. İnsanlar yine aç gözlü…şimdi insanlar nasıl uzayda bir şeyler yapmak için uğraşıyorlarsa uzayda da dünya için aynı şeylerle uğraşırlardı.Sadece bulunan mekan farklı.  Türkan ÖZARAZ

 

C 8.Bizden önceki insanları sanki cehaletin ortasın dalarmış gibi görüp sunulan teknolojiyi sanki cehaletten kurtulmuşta onlardan daha ileri seviyeye gelmişiz gibi görünüp aslında olduğumuz yerde sayıklamaktan başka hiçbir şey yapmıyoruz. Yani aslında biz onlardan daha acınacak durumdayız. Zehra SEMİZ

 

C.8.Bizim inancımızda zaten bu anlayış vardır. Bütün insanlar Hz Adem ve Hz Havva dan var olduğunu biliyoruz . Fakat buna inanmak istemeyen insanlar insanların evrimleştiğini ve maymunda türediğini iddia ediyorlar. Cenneti cehennemi yok sayıyorlar. Ama biz biliyoruz kine insanlığın babası Hz Adem dir. Sadece insan için değil bütün canlıların evrimleştiğini iddia ediliyor. Eğer bunu gerçekten çürütmezsek bizim de inancımız zayıflar. Her şeye rağmen bunlar birer iddiadır. Bütün evreni yaratan ve yöneten Allah cc dir. Barış TURAN

 

C.8.Gerçekçi bir yanı olmadığı için asimile olan ütopik ama şartlar gereği böyle bir şeyler olabilir miydi? Düşen meteorlardan uzayda yaşam kanıtı bulundu ve birçok gerçek ortada.Yerçekimsiz bir ortamda namaz kılınabilirde?Bugün başka meseleler var biz daha doğru yerde ibadetimizi gerçekleştiriyor muyuz ki? Uzayda gerçekleşsin, artık başka şeyler başka atılımlar gerekli o sorunun cevabı yıllar sonra belki cevap bulur. Cansu KAHİLOĞULLARI

 

C.8. Bilim çağında bütün insanlığın bütün genlerini bir kadının yumurtasına dayandırmak yanlıştır, bilimi cehalete düşürmekten başka bir şey değildir. Dayandırsak bile bu kadar insan çeşitliliği nasıl oluşur. Bu inanç eksikliğinin göstergesidir. Adem ile Havva anamızın cennetten gelip cennete döneceği ütopyası yanlıştır. İnsan Allah’a karşı olan ibadetini yapmadıktan sonra ve dünyada bütün zalimlikleri yapıp cennete girmesi olanaksızdır. Böyle bir düşünce insanlığı ve aşar. Allah in ilimi her şeyi kuşatır. Bizim ki ise sınırlıdır. Ersin DEMİR

 

C.8 Kimsenin varlığını kanıtlayamadığı bir Tanrıya inanıyoruz. Bu bizim içimizdeki imandan geliyor. O iman olmasa kime inanacaktık? Taşa? Toprağa? Ya da suya? Allah (c.c.)’un gönderdiği her kitaba ve her peygambere inanarak zaten bu iddiayı destekliyoruz. ( M. Onur YILDIRIM)

 

 

C.8.Bilim ile din birbiriyle çok alakalı konulardır.Çünkü birçok konuda din ile bilim birbirini tamamlamaktadır.Bilimin eksik yanlarını din tamamlamaktadır.Çünkü bilim tarihi içerisinde dünyanın yaratılışı nasıl ortaya çıktığı geleceği ile ilgili tezler vardır.Bunlar bilimsel temellere dayandırılıyordu.Bing Bong  teorisi vb. gibi olaylarda açıklanmaya çalışılıyordu.Ancak zamanla görüldü ki din olmadan bilim, bir şeyleri tam olarak açıklayamıyor.MÜZEYYEN KAPLAN

 

C 8. zaten kimsenin göremediği duyamadığı ama varlığından haberdar olduğu Allah (cc)’a inanıyoruz ve bunların olmadığını sadece inancımız doğrultusunda kanıtlarız. En büyük kanıt ise peygamberler ve Kuran-ı Kerim’dir. Oktay YİĞİT

 

 

C.8. “ İlimle amel etmektir.” Şüphesiz. Ama faydasız, kör, dalkavuk, yarı çıplak ilimden Rabbim’ e sığınırım. Kılavuzun doğru olduğuna ( Kuran-ı Kerim ) tüm içtenliğimle iman ettiğim için dünya gezegeni sadece ahiret gezegeninin saydam fakat siyah beneklerle dolu perdesidir. Bu benekleri oluşturanlar utansın.

            Âdem ve Havva’ ya gelince; ümmet olarak baba ve anne olarak kabul ettik. Çünkü insan olduğumuz için, insan atamızı kabul ederiz. Varsın atasını maymun edenler ağlasın.

Rıfat AKYAVUZ

 

 

C.8 Eğer insanlık uzayda da olsaydı aynı olurdu, sadece mekan farklıdır. İnsanların dünyada kıblesi uzaya dönükse uzayda da dünyaya dönük olurdu. Sema YEŞİLYURT

 

 

C.8 Adem ve Havva’dan meydana geldiğimiz kesin bir gerçekte, onlar gibi cennete gideceğimiz meçhul… Herkes yaşadıkları doğrultusunda hesaba çekilir ve netice olarak cennet ve cehenneme gider. Yusuf ERGİN

 

C.8.Kainatın büyük patlama sonucu oluştuğunu ve lavın soğumaya başlamasıyla polarlığın bittiğini,atomların birleştiğini,elementlerin ve moleküllerin yani maddelerin ve canlıların oluştuğunu biliyoruz.Uzay bütün varlıkların ve gök cisimlerinin içinde bulunduğu boşluktur.Uzaydaki hayatı bilemeyiz.ama uzaydakilerde yeryüzündekilerde Adem ve Havva nın soyundan gelmiş ve onların yolunda ilerleyen ve sonuna varan canlılardır.Uzaydaki hayatın yeryüzündeki kadar kirli olduğunu düşünmüyorum.Suyu iradesiz kullanmak,fabrika duman atı,parfümler,küresel ısınma,pet şişeler,kağıtların geri dönüştürülmediği yeryüzündeki hayat gittikçe yaşanmaz hale geliyor.Bu soru tam açıklayamadığım bir sorudur.Zehra AKTI.

      

C.8.  Şuan için uzayda dünya dışında bir gezegende hayatın varlığı kanıtlanamadığı, yani dünya dışında yaşam için elverişli bir gezegen olmadığı için bu konudaki tartışma ve fikir ayrılıklarına şimdiden düşmeye gerek olmadığını düşünüyorum. Fakat eğer olur da ilerde böyle bir gezegenin varlığı ortaya çıkarsa insanların yine de dünyayla ilişkilerini kesmeyecekleri muhakkak. Ama benim görüşüme göre Allah insanları dünyada yarattığına göre insanların başka gezegenlerde hayatını sürdüremeyecekleri yönündedir. Zira Kuran’da bunu apaçık insanlara belirtmektedir. Gani KISACA

 

                C.8.Varlığı ispatlanmamış konular hakkında fikir beyan etmek yanlışları da mahal verir,Bilimin her konuya kendi doğrularıyla bir açılama getirecek diye bir şey söz konusu olamaz.Çünkü bilimin de belli bir sınırı vardır.Varlık bu doğrultuda kendi içinde çelişkiye düşer.Aklın sınırları, yaratılmasıyla çizilmiştir.Ötesine geçmek ise imkansızdır Seyithan GÜNEŞ

 

C.8. Bu önerme gerçekçi bir önerme olamaz. Çünkü inanan bir insan için Kur’an-ı Kerim gereken her bilgiyi vermiştir. Hayalden başka bir şey değildir.  Âdem ve Havva cennette yaratılmış ve bu dünyaya gönderilmiştir. Daha sonra insan nesli türemiş ve kıyamete kadar da türemeye devam edecektir. Salih ERKEN

 

 

C.8 Bilim tarihsel gelişimi içerisinde yaratılış-ortaya çıkış hakkında oldukça yetersiz bir olgu içinde. Biz bunu bize gönderilen ilahi kitap ve peygamberler ile bir temele oturtmaya çalışırken bilim bunu kabullenememektedir. Fakat bilim aksini idaa edip açıklayamamaktadır. Özlem SÜTÇÜ

 

C.8 Tek bir kıble var o da ;Kabe-i Şerif’tir. Ramazan VARIŞ