81.A-Kendisini asra güncellemek, asrın koşullarını kendisine güncellemek,
B-Asrını dinine güncellemek,
C-Dinini asrına  güncellemek  ne demektir?
D-İnsanın hangisini/lerini uygulaması en doğrudur?

İpucu;Ülkemizde yakın geçmişe kadar liyakatsiz uygulanan laik uygulamasıyla, dinini asrın koşullarına güncellemeye kalkışan devletin ve bazı bilim insanlarının halkına karşı düştüğü zavallı cehalet durumlarının farkındalığını anlamaya çalışın. Asrın liyakatli ve liyakatsiz...vb değişimlerin sayınsının çokluğuna ve fert veya toplum bazında fıtratın ve dinin mutlak; liyakatli, doğru, gerçek ve haklı değişmezliklerin azlığına dikkat ediniz!!
Kendinizi olduğu gibi asrın tüm değişimlerine yada asrın hepsini kendinize uydurmaya çalışırsanız helak olursunuz. Doğru adreste liyakatli çimlenmeyi kendinizi ve yaşadığınız asrı doğru tanımakla ilişkilendirmeye çalışın.

 

C.81 Asrını dinine güncellemek en doğru olanıdır. Asırlar değişmekte insanın maneviyatı ve dini ise sabit kalmaktadır dolayısıyla değişken ve yanlış olabilen bir şeyi sabit doğru olan bir şeye yani dine güncellemek gerekir. Mehmet GÖR

 

C.81

A- İnsanın bütün yaşamını yaşadığı asrın değer yargılarına güncellemesidir. Ama bu yapılırken doğru ve yanlış ayrımına varmak gerekir. İnsanın, asrın koşullarını kendine güncellemesi demek asrının değer yargılarını kendi fıtratı, inancı, değer yargılarlına göre değerlendirmesi demektir.

B- Asrını dinine göre yorumlamak demektir.

C- Dinde her şey açık olarak anlatılmaz. Bazı noktalar peygamberimiz(s.a.v.) tarafından aydınlatılmış, detaylandırılmıştır. Geriye kalanları da din alimlerinin Kuranı yorumlamalarına dayanır. Geçmiş zamanlarda yaşayan alimler Kuranı kendi asırlarına göre yorumlamışlardır. O zaman bazı hususlar çağımıza göre yorumlanabilir. Ama Kuran kıyamete kadar geçerliliğini sürdüreceğine göre ayetlerinden hiçbiri reddedilemez, terk edilemez ve değiştirilemez. Ne yazık ki “Kuran’ın zamanı geçti.”, “hükümleri sona erdi.”, “bu devirde namaz, oruç mu olurmuş?!” gibi safsataları ortaya atanlar yok değildir.

D- Bence hepsini liyakatiyle uygulamak doğrudur. Davut Özler KOÇYİĞİT

 

C.81 Her toplumun kendine uygun gelenek görenekleri vardır. Zamanla gelişen teknolojiyle birlikte insanların yaşam tarzlarında bir değişme olur. Bu değişimler gelenek ve görenekleri tamamen reddetmek değil bunları sentezleyerek insan kendini gerektiği kadar asra gerektiği kadar da asrını kendisine güncellemelidir. Yani insan orta yolu bulmalıdır. İnsanın asrını dinine güncellemesi ya da dinini asrına güncellemesi diye bir şey olamaz. Hele ki bu din İslam dini ise. Çünkü İslam dini asırlardan bağımsızdır.dünyaya indirildiği andan itibaren her asra hitap eden bir dindir.

Hüseyin EROĞLU

 

C.81     A)Kendini yaşadığı ortama uygun kılmak ve yaşamını sürdürmek, ortamı da kendine uygulamak.

            B)Yeni kesitleri, çağdaşlaşmayı bilmek ve bunları inanç sistemine uygulamak.

            C)Dinini yaşadığı güne uygulamak. İnanç sistemi doğrultusunda günü yaşamak.

            D)Kendisini asra güncellemek, asrın koşullarını kendisine güncellemek ve asrını dinine güncellemek.

Şehla HİLOOĞLU

 

C.81  A. Kendisini asra güncellemek demek kendisinde mevcut olan it, idol, düşünce metriksi, duygu ve yaşam tarzını asrın it, idol, düşünce metriksi, duygu ve yaşam tarzıyla değiştirmek demektir. Yani kendisini asra uydurmaktır. Asrın koşullarını kendisine güncellemek ise asrın mevcut durumunu alıp kendisine uydurmak, değiştirmek demektir. Yani asra kendisini uydurmaktır.

        B. Asrını dinine güncellemek; asrının içinde bulunduğu durumu dinine uydurmak demektir.

        C. Dinini asrına güncellemek ise dinini alıp içinde yaşadığı zaman dilimine uydurmak demektir.

        D. İnsanın doğruya ulaşması için şöyle yapması gerekir: Uygulanması gereken durumlarda kendini asra güncelleyip asrın mevcut güzel olanaklarından faydalanıp ve mevcut başka durumlarda asrın koşullarını kendisi için faydalı olanı alıp uygulamaktır. İnsanın kendisini olduğu gibi asrın tüm değişimlerine ya da asrın hepsinin kendisine uydurmak insanı helak eder. Bu din için de geçerlidir. Asıl doğru olan orta ve doğru yolu yakalamaktır. Harun SEVEN

 

C. 81 Zamanı dine(İslam’a) güncellemek en doğru olanıdır. Asırlar değişmekte insanın maneviyatı ve dini ise sabit kalmaktadır dolayısıyla değişken ve yanlış olabilen bir şeyi sabit doğru olan bir şeye yani dine güncellemek gerekir. Kenan Yıldızhan

 

 

C.81 A- O asırda hakim olan anlayışlara, küresel yönelimlere ayak uydurmak; veya bu düşünceleri kendi temel anlayışlarımıza uydurmak,

B- Asrın gerektirdiklerini dinin temel çerçevesinden belirlemek ve yönlendirmek,

C- Dini kavramları ve kuralları o asırda hakim olan düşünce akımlarına göre esnetmek,

D- Şüphesiz ikisine de %100 yönelmek doğru değildir. Bazı değişmez (ör: dini) anlayışların asırlar boyunca değişmeden kalmaması gerekir ancak bu düşüncelerinde kullanılan somut örnekler asırlar boyunca değiştiği için, düşüncenin özünü değiştirmeden kullandığı somut nesneler değiştirilmelidir. Aksi taktirde bu düşünceler çağ dışılık olarak algılanacaktır. Bunun yanında, asrın getirdiği düşüncelere kayıtsız uymak şüphesiz tepkisiz bireyler ve toplumlar oluşturacaktır. Her ne kadar, “zamanın ruhu” olarak da nitelendirilen, her asrın belli hakim akımları ve düşünceleri olsa da bu akımların tümünü benimsemek yerine onları kendimizde var olan düşünceleri geliştirmek adına kullanmalıyız. Bahar KAPTANER

 

 

C.81

A. Asrı yakından takip edip yeniliklere açık olup farkındalık oluşturmak.

B. Asrında dinini en güzel şekilde yaşamaktır.

C. Asrın şartlarında dinin elden geldiğince uygulanması.

D. A,C Abdurrahman SEFALI

 

C.81. -Asrını dinine güncellemek, Kendisini asra güncellemek, asrın koşullarını kendisine güncellemek en doğru seçimdir. Tevfik ŞEN

 

C.81 A) Kendini yaşadığı ortama adapte etmek, yaşadığı ortamı da kendine ayarlamak.

B) Yaşadığı ortamı dinine uyarlamak

C) Dinini yaşadığı güne göre düzenlemek ve ilerletmektir.

D) Kendisini asra güncellemek, asrın koşullarını kendisine güncellemek ve asrını dinine güncellemek

Gökhan TEPE

 

C.81 A) Kendini yaşadığı ortama göre ayarlamak. Bazı uygun koşulları da kendine ayarlamak

B) Yaşadığı ortamı dinine göre ayarlamak

C) Dinini yaşadığı ortam şartlarına göre ayarlamak

D) İnsan kendini asra, arsıda dinine güncellemelidir.  Hatice ÇAKMAK

 

C.81 A. Asra göre davranmak

B. Asrı din çerçevesine oturtup ona göre davranmak.

C. Dinimiz her asra güncellenebilecek niteliktedir.

D.Aslında mantıklı olunabildiği durumlarda üçünün sonucu da aynı noktaya çıkmaktadır.İnsanlar yaşadıkları zamanı, din çerçevesini aşmadan ona göre yaşamalıdırlar. Ayşe Şeker

 

C.81 A) özellikle coğrafyamızda insanlar gelenek ve göreneklerine bağlı kalmayı tercih ederler ve kendileri için yeni olan her şeyden uzak durmaya çalışırlar bunun bir günah olduğunu düşünürler. Halbuki her geleneğin kendi asrında değerlendirmek gerekir. Örneğin genellikle insanların örnek aldığı peygamberlerin yaşayış şekli günümüzle paralel değildir ve örnek aldığımız peygamberleri taklit etmeye kalkıştığımız zaman bulunduğumuz çağın çok gerisinde kalmış oluruz . insanlar şunu bilmelidirler ki peygamber dönemi  günümüz olsaydı peygamber de bu günün koşulları doğrultusunda yaşaması gerekir. Bu yüzden hiçbir gelişme reddedilmemeli aksine insanın beyni sürekli yeni gelişmeler doğrultusunda güncellenmelidir.          B) Bu zor bir uygulamadır. Çünkü günümüz sistemleri her olgusuyla insanı geçmişinden koparmaktadır ve bu yüzden bu günü geçmişin kılıfına sokamayız.          C) Yeni gelişmeler doğrultusunda gelişen insan beyni geçmişte ortaya çıkmış din ve uygulamalarından uzak kalır. Bu yüzden bu günü  geçmişe değil geçmişi bu güne güncellemek gerekir.          D) İnsanın yapması gereken ne mantıklı şey geçmişi yani dini bu güne güncellemek . bu şekilde dinden uzak kalınmamış olur. Ahmet MANSUROĞLU

C.81 A) Bir insanın asrın koşullarını kendisine güncellemesi pek olanaklı değildir. Doğru olan kendini asra güncellemektir.

B) Asrını dinini güncellemek doğru bir ifadedir. Çünkü mümkündür.

C) Dinini asrını güncellemeye kalkışan devletler ve bazı bilim insanları hüsrana uğrar ve halkına karşı mahcup olur. Çünkü bu mümkün olması zor olan bir şeydir. Din de çok az değişme vardır fakat asır değiştikçe insanların fıtratı ve değişmezliklerinin sayısı da doğru orantılı artmaktadır.

D) İnsanların asrını dinlerini güncellemesi gerekmektedir. Çünkü asrın liyakatli ve liyakatsiz bir çok değişimi vardır. Kendimizi asrın değişimlerine uydurmaya çalışırsak helak oluruz. Bunun için yaşadığımız asrı doğru tanımak ve doğru adreste liyakatli çimlenmek gerekir. Selvi GÜNDOĞDU

 

C.81 A)Kendini asra güncellemek demek, insanın asra ayak uydurmasıdır.Kişinin gelişen teknolojiye ve çağın yeniliklerine uyum sağlamasıdır. B) Asrı dinine güncellemek ;yapılan incelemelerin, buluşların kısacası her şeyin Kuran_ı Kerim esas alınarak yapılmasıdır. C)Dini kendi menfaatleri doğrultusunda kullanmaktır.Bu durum cahillikten başka bir şey değildir. D)En doğrusu önce kendimizi tanımalı, asrı doğru tanımalı ve daha sonra dini güzel bir şekilde peygamber ahlakına göre yaşamak en doğrusudur.Esra AĞDAĞ

 

 

C.81 A-Asrın gerektiği gibi liyakatli bir biçimde kendini asara güncellendirmek yani asrın gerektirdiği gibi yaşamak.

B-Yani  yaşadığı asrı dinin gereklerine uygun bir şekilde yaşamaktır.

C-Dinin gereklerini Asra göre yaşamaktır.

D-Bence İnsanlığın dinini Asra göre güncellemesi en doğrusudur.

Mehmet ÇAKMAK

 

C.81 Şüphesiz sahip olduğumuz değerler olabilir bu değerler zamanla asrın gerektirdikleri şekilde sentezlenip asra uygun bir şekle getirilebilinir. Fakat dinimizi asra güncellemek diye bir şey olmaz çünkü bizim dinimiz asırlar üstü bir dindir ve bütün insanlığa gelmiştir. Kadir KURT

 

C.81 A) Kendisini asra güncellemek: insanın çağa ayak uydurmasıdır.

             Asrın koşullarını kendisine güncellemek ise kişinin gelişip teknolojiye veya çağın yeniliklerine göre kendini yenilemek, geliştirmek.

            

       B)Asrını dinini güncellemek: yapılan incelemeler, buluşlar kısa hayatın devamı için gereken her şeyin Kur-an ı kerim doğrultusunda yapmak ve uygulamaktır.

       C)Dinin asra güncellemek: dini kendi menfaati için kullanmak, kendi yaşam tarzına göre yaşamak. Yani Kur-an ı kerimde geçen doğrular değil de kendi bildiklerini inanç olarak kabul etmeleri.

D)Elbette asrı ve kendisini dine güncellemek en doğrusudur. Behiye DURAK

 

C.81 A)Kendisini asra güncellemek: Kişinin çağı ve modayı takip etmesi

              Asrın koşullarını kendisine güncellemek: moda çağın getirdiği yenilikleri kendisine göre güncellemesidir

         B) Dinini asra güncellemek: Kişinin dinini kendi istekleri doğrultusunda kullanması

         C) Kendisini ve asrını dinine güncellemek. Rukiye SEÇGİN

 

 

 

 

C.81

  A) asrı birebir takip etmektir

  B) dinini asırdan önce yaşamaktır

  C) asrı dinden önce yaşamaktır

  D) en doğrusu asrı dine güncellemektir Abdülaziz GEYLAN

 

C.81 Dinin farzları hariç vacip ve sünnetlerde  elbette 14 asır önceki zamanın gerekleri ve getirdikleri ile şimdiki zaman farklılık arz eder .Ancak yapılacak işin temel esprisi bellidir sadece araçlar zamana göre değişir.Örnek:Dinimiz temizliği emretmiş efendimiz ümmetine örnek olacak şekilde hep temiz olmuştur  zamanın getirdiklerine göre giyinmiş ama temiz giyinmiş ,ağız temizliğini o zamanda misvakla yapmış   ama yine orada da temel espri temizlik ,bugün elbette yine misvakta kullanılır diş fırçası da kullanılır. Ramazan GÖRGÜLÜ

 

C.81   İslam dini evrensel bir din olduğundan her asra hitap eden bir dindir. Dolayısıyla asrı dinimize güncellemek en doru  yöntem olacaktır. Faruk ERGÜN

 

C.81 Asrın koşullarına kendisini güncelleyen insan, kişiliğini karakterini yitirecektir. Ama aksine kendisine asrın koşullarını güncellediği zaman topluma faydası dokunan aktif bir birey haline gelir. Dil,  din ve yaşantı içinde bu böyledir. Ahmet Ziyaeddin ÇELENKOĞLU

 

C.80 A-Bu önerme reddedilemez. İnsan kendini tanımadan doğayı tam olarak tanıyamaz.

B- Bizim eğitim sistemimizde öne çıkan bir ideoloji “evrim teorisi” adında. Eğitimdeki her alan bu teoriye göre planlanıyor. Bu yüzden insanlar özgürce düşünüp, ona göre karar veremiyor. Bu da toplumda ciddi travmalara sebep oluyor. Ahmet ŞENGÜL

C.81 A-Kendisini asra güncellemek: insanın yaşadığı asırda, çevrenin ve toplumun yönelişlerine göre şekillenmesidir. Bu yanlış bir şeydir. Böyle insanlarda sürü psikolojisi vardır. Sürü nereye giderse onlar da oraya gider. Bu insanlar başkaları tarafından kullanılmaya müsaittir.

Asrın koşullarını kendisine güncellemek: İnsanın yaşadığı asırda çevrenin ve toplumun yönelişlerini,  asrın koşullarını kendisine göre yorumlayıp ona göre kendisine etmesidir. Burada asrın şartlarına boyun eğmek yoktur, asrı kendisine göre yaşamaktır. Bu önerme birincisinden daha doğrudur.

B-Asrını dinine güncellemek: insanın yaşadığı asrı asrın şartlarını dinine göre yorumlayıp asrı dinine göre yaşamasıdır. Aslında herkesin böyle yaşaması gerekir. İnsan asrın şartlarına boyun eğmemeli, asrı kendisine uydurmalı.

C- Dinini asrına güncelleme: İnsan dinini yaşadığı asra uydurmaya çalışırsa ortada dinin adı kalır özü kalmaz. Sadece ismi din olur. Mesela herkesin kimliğinde (Türkiye’de) İslam yazar ama çoğu insan İslam’ın ne olduğunu bilmiyor.

D- asrın koşullarını kendisine güncellemek ve asrını dinine güncellemek en doğrusudur. Ahmet ŞENGÜL

 

C.81 A) Bence insan kendini güncelleyerek

      B) Yapılabilir.

      C) Dini asrına mantıklı olarak ve belli ölçüde güncellemek gerekir.

      D) Bence hepsini de yapmamız şart ve gerekir. Tabi belli ölçülerde Aziz SOYSONA

 

C.81 çağlar değiştikçe insanın yaşama tarzı değişir.bu değişim kültür, dil , ve birçok diğer alanda görülmektedir.insan çağının  gereklerine  uymak için ya dinini çağına uydurur yada çağı dinine uydurmaya çalışır.tabi en iyisi çağı dine uydurmaktır. Çünkü dinimiz öyle bir dindir ki her çağ ona uyum sağlar. Adnan KAPLAN

 

C.81 Bu önermeye katılmıyorum çünkü dini, insan kendisine göre yaşayamaz. Din dogmatiktir. Genel geçer kanunları vardır. Bahtiyar YILDIZ-Ayhan TORUN