82.Güzel ahlakın süper kuralları (peygamber ahlakı) ile Toplumsal süper kurallar (süper egolar) arasında ne farklar vardır?
İpucu;
-Toplumsal süper kurallar;özgün, yanlış, doğru, eksik, …vb hercai kuralların hamurundan ibarettir. Bazen yöresel olarak çok değişkenlik gösterirler. Yani pozitif evrensellikleri, insancıllıkları ve bilimsellikleri bazen abes kaçan doğal kurallar bütünüdür.
- Güzel ahlakın süper kurallarının çoğu;genellikle peygamberlerin hayatına uygulamış veya üzerinde denenmiş ve nedenlerini bilimsel olarak araştırmakla; bilimselliğin, insancıllığın ve evrenselliğin ötesinde yararlı, güzel olduklarını kanıtlamak zor değildir.

 

C.82 Peygamber ahlakı bütün toplumlar için ortak iken süper egoların kendi toplumları noktasında güzel denebilecek kuralları başka toplumlara uymayabilir. Mehmet GÖR

 

C.82 Güzel ahlak süper kuralları tanrısaldır. Allah’ın insanda görmek istediği en ideal ahlaktır. Bu da onun en yüce kulu peygamberimiz (s.a.v.)’de olan bir özelliktir ve her Müslüman’ın amacı o ahlaka elinden gelen en üstün çabayla yaklaşabilmek olmalıdır. Bu kurallar evrenseldir. Hiçbir insan öyle bir ahlaka sahip bir insandan zarar göremez ve ondan memnun olmaması düşünülüleşmez. Ama öyle süper egolar vardır ki bu, peygamberin ahlakının yanından bile geçemez. Örn: berdel, töre cinayetleri. Oysaki bazı süper egolar peygamber ahlakına yakındır. Örn: misafirperverlik, yaşlılara hürmet gösterme gibi. Davut Özler KOÇYİĞİT

 

C.82 Bu farkları açıklamak için kitaplar yazılabilir ama kısaca peygamber ahlakı çıkar gözetmez, insanlık için bir örnektir. Toplumsal süper egolar toplum içindir yani kendi faydaları için günümüzde olduğu gibi başka kişi ve toplumlara zulmedip onları köleleştirir. Hüseyin EROĞLU

 

C.82 Toplumsal süper egolar genellikle çıkar doğrultusunda ilerleyen kurallardır. Peygamber ahlakı ise kusursuz ve mükemmel bir ahlak biçimidir. Şehla HİLOOĞLU

 

C.82 Güzel ahlakın süper kuralları (peygamber ahlakı) peygamberin hayatında uygulayıp ve tecrübeyle kazanılmış, bilimselliği, evrenselliği ve gerçekliği, gerçek ötesinde bir gerçek olan güzel ahlakın ürünleridir. Toplumsal süper kurallar ise kişiden kişiye toplumdan topluma… vb değişen bazen yanlış, bazen doğru, bazen eksik akıl ve zekanın ürünü olan kurallardır. Harun SEVEN

 

C.82peygamber ahlakı kur’an ahlakıdır.kur’an da ALLAH CC kelamıdır ve insanlara en hayırlısıdır.toplumsal ahlak ise toplumların zaaf ve arzularının neticesidir ve kavimden kavime, asırdan asıra değişir.bunu da bize en iyi öğreten zamandır. İşte asr-ı saadet Kenan Yıldızhan

 

C.82 Toplumsal süper kurallar belli ideolojilerin ürünüdür, çünkü toplumun kendisi (çoğunlukla da belli bir grubu) tarafından oluşturulmuştur. Bu durumda azınlıkların fikirleri geçersiz kalmaktadır ve yüksek oranda yereldirler. Bu kurallar arasında evrensel nitelikte olanlar bulunabilse de bu, toplumsal kuralların tümden doğruluğunu göstermez. Güzel ahlakın kuralları ise belli bir toplumu/topluluğu hedeflemez, evrenseldirler. Bahar KAPTANER

 

C.82 Yeryüzündeki en güzel ve kusursuz ahlak biçimidir güzel ahlak. Toplumsal süper kurallar günümüzde güzel ahlakın %20si bile olamaz. Abdurrahman SEFALI

 

 

C.82 Güzel  ahlak; kişilerin  hak hürriyetini, toplumsal ve sosyal kuralları göz önünde bulundurarak hareket etmek demektir. Toplumsal süper kurallar; ise kendi çıkarları doğrultusunda hareket etmek demektir Tevfik ŞEN

C.82 Peygamber ahlakı tamamen doğru ahlaktır. Toplumsal süper kurallarda ise çıkarım abest kaçan kurallar vardır.  Gökhan TEPE

 

C.82 Toplumsal süper kurallarında doğru da yanlışta çıkar var. Ama peygamber ahlakı her zaman için doğrudur. Ve çıkar yoktur. Hatice ÇAKMAK

C.82 İnsanlığa örnek olarak gönderilen peygamberlerin ahlakıyla sıradan insanların egoları karşılaştırılamayacak kadar zıttır.Birinin mantığı insanlığı hizmet diğerinin mantığı kişi isteklerine hizmettir. Ayşe Şeker

 

C.82 Güzel ahlakın süper kuralları geçmişte yaşamış olan peygamberlere mahsustur. Onun gibi yaşamayı istemek taklitten başka bir şey değildir. Çünkü eğer bir insan ahlak yönünden olgunlaşmış ise örnek alacağı kimsesi yoktur. Sonuç olarak süper kurallar kişiye mahsus kalacaktır. Ama toplumsal süper kurallar bir kitle tarafından uygulandığı için daha çok geçerlidir ve bunlar o toplumun yaşayış şeklidir. Kendine has olması onu ahlaksız yapmaz.  Ahmet MANSUROĞLU

C.82 Toplumsal süper kurallar; bazen yanlış, bazen liyakatsiz, yararsız, can sıkıcı olabiliyor. Ama Peygamber ahlakı her yönden tamamen yararlı ve doğrudur. Hem insani ilim hem de bilim açısından da bu böyledir. Selvi GÜNDOĞDU

 

C.82 Peygamber ahlakı demek Kur’an_ı Kerim ahlakı demektir.Toplumsal süper egolarla kıyaslamak mantıksızdır.Böyle bir soru da son derece gereksizdir.Esra AĞDAĞ

 

C.82 Sonuçta Peygamberlere ahlak veren Sadece Allah C.C. ve en doğrusunu vermiştir.Ve yöreden yöreye yada Peygamberden Peygambere değişmez ama Toplumsal Süper Kurallar ise toplumlar arasında olduğu için toplumlar arasında belli bir yerde doğru olan kurallar başka bir yerde yanlış olabilir.Ama Peygamber hayatında böyle bir şey söz konu değildir.

Mehmet ÇAKMAK

 

C.82 Toplumsal süper kurallar yöresel olup değişkendirler fakat güzel ahlakın süper kuralları bütün insanları ilgilendiren bütün insanları güzelleştiren kurallardır. Kadir KURT

 

C.82 Toplumsal süper kurallarda; bencillik, menfaat, yalan, riya olabilir.

         Ama peygamber ahlakı örnek ahlaktır. Çünkü Kur-an ı kerim ahlakıdır. Behiye DURAK

 

C.82 Peygamber ahlakı Kur-an ahlakı olduğu için en güzel ahlaktır.

         Toplumsal süper kurallar: Menfaat yalan riyanın olduğu kurallardır ve bu yüzden güvenilir değil. Rukiye SEÇGİN

                                                                                       

C.82 Biri bireyseldir biri toplumsal Abdülaziz GEYLAN

 

C.82 Toplumsal kurallar zamana ve toplumdan topluma değişir ve bunlar ahlakiliklerini kaybedebilirler. Fakat en güzel ahlak olan peygamber ahlakı her yerde kendini belli eder. Allah cc un kullarında görmek istediği ve toplumları terbiye edecek düzene koyacak huzur sağlayacak da bu ahlaktır. Ramazan GÖRGÜLÜ

 

C.82  Toplumsal kuralar her topluma uygun olmayabilir fakat güzel ahlak peygamberler tarafından uygulanmış ve uygulatılıp güzel sonuçlar alınmış liyakatli davranışlardır. Faruk ERGÜN

 

C.82 Toplumsal süper kurallar, toplumun değer yargıları, doğruları ve doğru bildikleri hurafe bilgilerle harmanlanmıştır… Ama güzel ahlakın süper kuralları evrensel doğruları içerir ve esas uygulanması gerekenlerdir. Ahmet Ziyaeddin ÇELENKOĞLU

 

C.82 Peygamber ahlakı ile süper egolar arasındaki en büyük fark evrenselliktir. Peygamber ahlakı herkese hitap eder, herkes az çok uygulayabilir. Çünkü Peygamber ahlakı insanların kendini kontrol edebilmesi için peygambere Allah tarafından öğretilmiştir. Bundan dolayı herkes uygulayabilir, zor değildir. Aşırılıktan uzaktır. Peygamber ahlakının uygulanması herkese fayda verir. Ama süper egolar sadece kendilerini düşünürler. Süper egolar bir kısım insanlara fayda verirken diğer tarafı mağdur eder. Süper egolar evrensel değildir. Kişiye veya belli bir topluluğa özgüdür. Ahmet ŞENGÜL

 

C.82 Ahlak çevreyi cezp eder ve uygulamasını bilen için çok kolay. Ayrıca insanlar yaratılışları  bakımından uygular. Ama değer kurallar çiğnenir fazla önemsenmez  Aziz SOYSONA

C.82 güzel ahlakın süper kuralları sadece belli bir topluluğu kapsamaz. Bütün topluluğu kapsar. Toplumun kuralları ise toplumlar arasında değişir.bir topluma mantıklı gelen bir davranış diğer topluma ters gelebilir.fakat ahlak kuralları her toplumda uygulanabilir.kimse tarafından yadırganmaz. Adnan KAPLAN

 

 

C.82 Bu farkları açıklamak için kitaplar yazılabilir ama kısaca peygamber ahlakı çıkar gözetmez, insanlık için bir örnektir. Toplumsal süper egolar toplum içindir yani kendi faydaları için günümüzde olduğu gibi başka kişi ve toplumlara zulmedip onları köleleştirir. Bahtiyar YILDIZ-Ayhan TORUN