90.A-Halkların, devletlerin yararlı, özgün çok yönlü çeşitliliğini;tek tip doğal demokrasinin, tek tip kapitalizmin, tek parti ve tek milletin kütür normlarına asimilasyona zorlamanın, tevhit ettirmenin cehaletini ve sosyal tufanlarını görmeye çalışın.
Sonuç;
1-Liyakatin gerekliliği yasası
2-Çeşitliliğin gerekliliği yasası
3-Güzel ahlakın gerekliliği yasası
4-Bilgili olmanın gerekliliği yasası
5-Kendini doğru tanımanın ve dürüst konumlandırma gerekliliği yasası
Çocuklar ve özel haller hariç, bu 5 toplumsal fıtratı yasadan mahrum olan fert ve toplumlar; ya eksik insandırlar, ya cahildirler veya hayvanların mesafesindedirler. Önermesini gerekçeli çürütünüz yada ret ediniz.
ipucu;bu yasaların, 20. YY’LIN hatalarına düşmemek için, 21. yüzyılın gözde yemini olabileceğini düşünün.
Yaşantım boyunca;Liyakatin, Çeşitliliğin, Güzel ahlakın, Bilgili olmanın ve Kendimi/mizi doğru tanımanın ve dürüst konumlandırmanın gerekliliğini kabul edip kurallarını samimiyetle uygulayacağıma, namusum ve en büyük mukaddesatlarım üzerine yemin ederim. Gereksiz ise gerekçeli ret ediniz..
B- Bir insanın kimliğinde devletin koyduğu şablon ve zorunlu resmi kimlik kurallarıyla kendini ifade şekline ilave olarak gönül kimliğinin ilave edilmesi;

1-Kendini nasıl his ediyor veya his etmek istiyorsa özgün hanesine isterse kendini ifade edebilmelidir. Ör;kendimi batlı, Avrupalı, Amerikalı, Asyalı, Müslüman, ümmet, Hıristiyan…. biri olarak his ederim veya görmek isterim ibaresi,
2-Özgün dünyevi temenni ibaresi;dünyanın hepsinin Hümanist olmasını, Müslüman olmasını, Hıristiyan ….şeklinde olmasını isterdim. İbaresi.
3-İnsanlık için temennisi;……olmasını istedim
4-Hangi kimlikle kendisini ön planda görmek istediğini ifade edebilmesi. Ör,ümmet, milliyet, devlet, bölge, kıta...vb
5-Diğer özgün ifade şekillerine de yer verilmelidir.
Bu 5.veya daha fazala ibarenin kişilerin tercihine dayalı nüfus cüzdanına kayıt edilmesinin sakıncaları ve insanlık için avantajlarını gerekçeli olarak yazınız?
İpucu;hür iradelerine dayalı olarak insanların yer küresinde;kendini ifade etmenin ferahlığı-hürriyeti-samimiyeti, insancıllığı ve dünyevi-insani temenni bilgilerinin gerçeğe yakın derlemesinin sonuçlarını, İnsanları kendi ifadeleriyle tanımanın güzelliğini, kendini ifadede çeşitliliğinin çiçek açışını…vb düşünün. Birde bunu tam tersi dogma sorulara zorunlu dogma-dayatma kimlikleri düşünün.
Örnek;ABD'DE yaşayan bir Müslüman’ın; hür, gönül veya tercih kimliği
-Milleti;İbrahim (Müslümanlar için), Arap, İsrail,
-Dini;İslam, Yahudi, Hıristiyan.
-Yaşantı Şekli;Müslüman, Yahudi, Hıristiyan, Ermeni(Kültür), Batılı(kültür), Avrupalı, Amerikalı, Latin Amerikalı, Japon(Kültür), Çin(Kültür)…vb
-Kökeni;Kürt, Arap, İsrail, ABD,
-Devleti;İbrahim (Müslümanlar için)
-Resmi Kimlik Devleti; ABD, AB, Çin, Rusya, Orta Doğu,Kafkasya, Orta Asaya, Afrika, Latin Amerika, Pakistan-Hindistan, Avustralya...vb
-İnsanlık İçin Temennisi ve Duası;Herkesin Müslüman Olması, Hümanist Olamsı…vb
-Vatandaşı Olduğu Devlet;ABD, AB, Çin, Rusya, Orta Doğu,Kafkasya, Orta Asaya, Afrika, Latin Amerika, Pakistan-Hindistan, Avustralya.
-Kendisini Nasıl Hisseder;Müslüman, Zenci, Avrupalı,…vb
-Kendisini Nasıl Hissetmek İster; Müslüman, Zenci, Avrupalı,…vb
-Cinsiyeti;Erkek, Kadın, Eşcinsel…vb
-Kendisini Hissettiği Cinsiyeti; Erkek, Kadın, Eşcinsel…vb

 

C.90 A) Önermesine katılıyorum.

B)Böyle bir durumda çok fazla karmaşıklık yaşanabileceğini düşünüyorum. Mehmet GÖR

 

C.90

A- Ben bunu reddetmiyorum çünkü doğrudur. Dinin de bunu gerektirir. Ancak böyle bir yemine gerek yoktur. Çünkü zaten liyakate, güzel ahlaka sahip olmayan biri yeminine ne kadar sadık kalabilir ki? Tam tersine bunlara zaten sahip olan bir insanın da yemin etmesine gerek yoktur. Çünkü bu yasalar zaten onun kalbindedir. Harun SEVEN

B- Ben bunu gereksiz buluyorum çünkü insanları ayrımcılığa sevkeder. Devlet dairelerinde bile insanın düşüncesi başına bela olur. Fikri yüzünden toplumda dışlanabilir. Kısacası bu uygulama için hazır değiliz ve olabileceğimizi de düşünmüyorum. Böyle bir uygulama olsa bile kaç kişi gerçekten dürüst davranıp içinden geçenleri nüfus cüzdanına kaydettirir ki? Davut Özler KOÇYİĞİT

 

C.90 A. Bu kulağa çok hoş gelen bir yemin. İnsanların çok kültürlülüğü, çok dilliliği yadsınamayacak şeylerdir ama bunları insanlara içselleştirmek, insanların bu değerlere saygı duymasını sağlamak gereklidir. Bu duyguları insanlara bilgi düzeyinde değil duyuşsal anlamda kavratmak gereklidir. Andımızı örnek verirsek 8 yıl boyunca her sabah öğrencilere okutulan bu yemin, baktığımızda öğrenciler için hiçbir anlam ifade etmemektedir. Başka bir örnek doktorların Hipokrat yeminidir. Doktorlar bu yemini ederler ama para daha “sıcak” gelir.

        B. Batıda insanların sırf Ortadoğu kökenli diye şüpheli görülüp vurulduğu bu dönemde bir de kimliklerde yaşam tarzları vb. ibarelerinin olduğunu düşünürsek, insanlar birçok açıdan zorluklarla karşılaşabilirler. Çağımızdaki insanları çoğu kötü niyetlidirler ve kendileri gibi düşünmeyenlere zulmederler. Ülkemizde sıkça karşılaştığımız “fişleme” diye tabir edilen olayları bu duruma örnek verebiliriz. Eğer insanlar kötü niyetli olmasalardı isteyen kimliğine istediği ibareyi koyabilirdi diye düşünüyorum. Hüseyin EROĞLU

 

C.90     A)Burada sadece yasalardan bahsedilmiş. Yasalar zorunlu kılınan kurallar bütünüdür. Dolayısıyla kendini tanıma, fıtratını bilme yasal değildir. Hoşgörü doğrultusunda ilerler.

            B)Din, dil ve ırk ayrımı yapılır. Dolayısıyla faşizmin getirileri uygulanır ve amacına ulaşmış olur. Şehla HİLOOĞLU

 

 

C.90  A.  Güzel ahlakın gerekliliği yasası hariç diğer 4 madde nefsanîdir ve nefsin isteklerini yerine getirir. Hâlbuki insanı insan yapan ve melekler mertebesine hatta daha da üzerine çıkartan birkaç yasa unutulmuştur. Örneğin; hatırıma gelen ilk yasa bu 5 maddeye ek olarak ‘’Akıl gerekliliği yasası’’ dır.

90. sorunun en son kısmında yapılan gereksizdir ve boşunadır. Eğer ki bir yemin içerisinde 1 adet akli 4 adet nefsanî istek varsa gereksizdir. Çünkü bir insanı frenleyecek ve doğruyu gösterecek tek varlık akıldır.

         B.  Bu beş veya daha fazla ibarenin kişilerin nüfus cüzdanında bulunmasının avantajları şunlardır; insanlar hür bir iradeyle yaptıkları tercihlerle kendinin ifade etmenin keyfine varacak ve karşıdakini tanımak ve empati duymak kolaylaşacaktır. Bazen için de sorun olacaktır çünkü insan kendi duygularını, id ve idollerini karşısındaki insanda görmezse tartışmalar ve sosyal kangrenler başlayacaktır. Böyle bir uygulamanın getireceği kazanımlar kaybettireceklerinden daha fazla olur diye düşünüyorum.

 

C90--?KENAN Yıldızhan

 

C.90 A- Farklılıklarımız yönünde mi birleşmeliyiz, yoksa tüm toplumlarda ortak olan yönleri geliştirerek mi bir çatı altında toplanmalıyız? Bu sorunun cevabı etik ve diğer küresel uygulamalar için çok önemlidir. Toplumların farklılıklarının olduğu doğrudur fakat bu farklılıkların ön plana çıkarılması yerel anlamdaki “biz” kavramını güçlendirir, ötekileştirmeye teşvik eder. “Çocuklar ve özel haller hariç, bu 5 toplumsal fıtratı yasadan mahrum olan fert ve toplumlar; ya eksik insandırlar, ya cahildirler veya hayvanların mesafesindedirler” önermesi kısmi olarak doğrudur. Fakat bireylere bu özellikleri geliştirmeleri yönünde eşit şartlar sunulmalıdır. Aksi taktirde (ki günümüzde pek mümkün olmaz) bireyleri “cahil” ya “eksik” olarak sınıflandırmak da bir cahillik veya eksiklik olarak sayılabilir.

        B- Belli resmi şablonların kimlikte bulunması faydalı olabilir ama yukarıda geçen olguların çoğu zaman içinde değişebilir niteliktedir ve bunların kimlikte bulunması kişiyi kendine karşı önyargılı davranmaya itebilir. Bahar KAPTANER

 

 

C.90

A.Aslında bu önermede güzel ahlakın oluşu diğer tüm fıtratı yasaları kapsamaktadır. Bence diğer fıtratı yasalar fuzulidir.

Önermeden eksik insanlar ya çıkarılmalı ya da diğer cahildirler çıkartılmalıdır. Çünkü eksik insan eğer deli ise bunlar için bir şey söylenemez, kimseye itaat edemezler. Yok eğer cahil iseler bunu zaten cümlede zikrettik.

İnsanların inançları yemin ile ölçülemez. Dini alet eden bir kimse rahatlıkla her türlü yemini yapacaktır.

B.Toplumlar içerisinde azınlık oluşturan insanlar daha da tanınmış veya diğer bir deyişle boyanmış bir şekilde kendilerini belli ettirecek ve azınlıkta olmanın verdiği korkuyla tedirginlik oluşturacaklardır. Günümüzde her alan içerisinde hile söz konusudur. Kötü kişilikli insanlar sinonim isim olarak güzel ahlaktan yararlanacaklardır. Abdurrahman SEFALI

 

C.90. A-Halkların, devletlerin yararlı, özgün çok yönlü çeşitliliğini;tek tip doğal demokrasinin, tek tip kapitalizmin, tek parti ve tek milletin kütür normlarına asimilasyona zorlamanın, tevhit ettirmenin cehaletini ve sosyal tufanlarına baktığımızda;
1-Liyakatin gerekliliği yasası2-Çeşitliliğin gerekliliği yasası 3-Güzel ahlakın gerekliliği yasası 4-Bilgili olmanın gerekliliği yasası 5-Kendini doğru tanımanın ve dürüst konumlandırma gerekliliği yasası
Çocuklar ve özel haller hariç, bu 5 toplumsal fıtratı yasadan mahrum olan fert ve toplumlar; ya eksik insandırlar, ya cahildirler veya hayvanların mesafesindedirler.önermesine katılıyorum ayrıca ilaveten çok yönlü  çok renkli toplumlar geleceği aydınlık olan toplumlardır. Bunları görmezlikten gelmek şoven kültürünü topluma uygulamak demokrasi değil momokrasidir.

B-Bir insanın kimliğinde devletin koyduğu şablon ve zorunlu resmi kurallarıyla kendini ifade şekline ilave olarak gönül kimliğini ilave edilmesi;doğru empati kurarak devletin koyduğu kimlikle değil gönül ahlaki kimlikle hareket etmesi gerekir. Tevfik ŞEN

 

C.90 A) Yasalar zorunlu olandır. Ahlakın, bilginin, liyakatın yasası olmak zorunda değildir. Hoş görü ön plandadır.

B) Din, dil ve ırk ayrımıdır. İnsan özünü bilir. Gökhan TEPE

C.90 A) Bu önermenin kabul edilmez. Hepsi yasa halindedir. Yasa ise zorunlu kurallardır. Güzel ahlakın kendini tanımanın yasası olamaz.

B) Din, Dil ve Irk ayrımıdır. İnsan kendi kökünü tanır. Hatice ÇAKMAK

 

C.90 B. Gereksizdir; yargısız infaza neden olur. Ayşe Şeker

 

C.90 A)Bu önermeye en iyi örnek kendi ülkemizdir. Uzun zamandan beri bu topraklarda tek tip insan var edilmek   istenmiş ve bunun karşılığı büyük yıkımlar olmuştur. Bu nedenle uygulanabilir en iyi en sistem çeşitlilik üzerine kurumlu olan bir sistemdir.         B) İnsanların kimliklerine bu ibarelerin yazılması bölücülükten başka bir şey değildir. Bunun hiçbir avantajı olamaz. Aksine yanında kayırmalar , adaletsizlikler ve liyakatsizlikler getirir. Ahmet MANSUROĞLU

C.90

       A-)İnsanlar tercihleri ile kişiliklerini oluştururlar. Allah C.C.’ hu bile bizlere şeytanı veya peygamberimiz A.S.’ı seçme konusunda tercih hakkı vermiştir. İnsanları tek tip olmaya zorlamak fena bir şeydir. Çünkü dinde bile zorlama yoktur. Baskıyla bir şeyleri kabullendirmek son derece yanlıştır. Bu 5 toplumsal fıtrattan mahrum olmak insan ve toplumlarda büyük bir eksikliktir. Ve aşağılıktır.

      B-)Bence mükemmel bir fikir. Daha önce hiç düşünmemiştim ama gayet mantıklı. Bir insanı tanımamız için ön bilgiler edinmemizi sağlar. Ve insanlar içindekileri hür bir biçimde gösterebilmeyi başarırlar. Örneğin bir işe alınmada veya birini arkadaş olarak tanımak istediğimizde bu bilgilerden faydalanarak o kişi hakkında az çok bir yorum yapabiliriz. Fakat bu her zaman liyakatli olmayabilir. Çünkü düşünce farklılıkları,din,dil,ırk ayrılıkları göz ardı edilmemelidir. Fakat şovenizm,Siyonizm ve soy kuduzluğunun olmadığı, insanların daha geniş sınırlar içerisinde düşünebildiği bir dünyada bu uygulama daha kolay olacaktır. Selvi GÜNDOĞDU 

C.90 A)İnsanlar tercihlerinden asla mahrum edilmemeli.Çünkü Kur’an_ı Kerim’de doğru yol zaten gösterilmiş.Yapılanların mukafatı ve cezası belirtilmiştir.Sonucu ve tercih insan mantığına bırakılmıştır.Baskıyla bir şeyleri zorla yaptırmak ahlaksızlıktır.Bu durum hem toplumun hem de devletin yıkılmasına veya sömürülmesine neden olur.Yanlışlık varsa mutlaka baş kaldırılmalı köle olunmamalıdır.Baş kaldıramayan ya cahildir ya da hayvandır. Yapılan yemin yersiz değildir.çünkü devletin devamı huzuru için bu yemin gereklidir.B)Bence böyle bir şey mantıksızdır.İnsanların özel hayatlarıyla ilgilidir.Maalesef insanlar ırk, dil, din, mazhep kriterleri açısından zalimce yargılanıyor.Bu yüzden kimliklerinde istedikleri şeylerin olması onları başkaları tarafından ikinci plana atmaya neden olur.Özgür ve baskıcı olmayan bir ortam olsa kimlikleri istedikleri gibi çıkarmanın zararı yok ama şu zamanda pek mümkün değil. Esra AĞDAĞ

 

C.90 A-Ben katılmıyorum bu beş yasaya uymayanların aşağılanması gerekmez böyle insanlara yardımcı olarak onlara da bu yasaya sahip insanlar haline getirmek gerekir.

Bu mukkadesatlar çok önemlidir ama herkes için yemini tutmayabilir yani insanlara yemin ettirirsiniz o yeminini tutmayabilir.Bunun için insanları doğuştan itibaren ve yeminine sadık yetiştirmek gerekir.

B-Böyle bir şey olması gerekiyor Çünkü insanın duygu ve düşünceleri de önemlidir.Ama bu düşüncenin açık olmasından dolayı fertler arası çatışma olabilir. Mehmet ÇAKMAK

 

 

 

C.90

A-      Bu beş madde şüphesiz gerekli ama biz bunları insanlara yemin ettirerek değil de onlara bu yazılan maddelerin bizim için gerekli olduğunu kavratmak gerekir. Şüphesiz yemin ettirmek kavratmaya yardımcı olur.

B-      Böyle ibarelerin yazılması örneğin batıdaki bize karşı önyargılı insanların ekmeğine yağ sürer. İnsanları bu şekilde tanıma yerine onların onları kendi ifadeleri ile tanımak daha mantıklı.        Kadir KURT

 

C.90 A)İnsanlar tercihlerinde asla mahrum edilmemeli. Çünkü kur-an ı kerimde doğru yol gösterilmiş. Yapılanın mükâfatı ve cezaları da belirtilmiş. Ama tercih bize bırakılmış. Başkasına zorla bir şeyleri yaptırmak ahlaksızlıktır.

Bu devlet içinde iç çöküntüye sebep olur. Yanlışa muhakkak baş kaldırılmalı ve sayılan 5 maddenin yerine getirilmesi lazım. Bunu yapamayan ya cahil ya da hayvandan daha aşağı derecededir.

Yapılan yemin gereksiz değildir. Çünkü devletin refahı, huzuru ve liyakatsizliği önlemek için bu yemin gereklidir.

     B)Bence böyle bir şey saçma olur. İnsanların özeli bunlar. Maalesef insanlar dili, dini, ırkı, rengi vs… gibi kriterler açısından yargılanıyor veya aşağılanabiliyor. Bu yüzden bu özelliklerin kimlikte olması pek de uygun olmaz. Belki insanlar arkadaş seçmede veya işe alınmada bu ölçütler göz önünde bulundurarak daha sağlıklı karar verebilirler. Yani kazandırdığı tek şey bu olabilir. Behiye DURAK

 

C.90 A) Bu doğrudur. Tamamı bir toplumda olursa düzenli ve gelişmiş olur.

Kişiye ve inancına göre değişir. 

          B)İnsanın özü belli olmaz ve inancını net gösteremez. Rukiye SEÇGİN

                                                                                           

C.90 Bir toplumun özellikleri nokta ise insanlık özellikleri bir bütün insandır nokta insanı yemeye kalksa atlar Abdülaziz GEYLAN

 

C.90 A Demokrasi de farklı görüşler muhakkak olmalı ki yapılan icraatlar farklı yönlerden değerlendirilsin ve en güzel şekliyle ortaya konsun .5 sıralamada ahlakı 1 e alabiliriz.

        B Bu şekil de bir kimlik o kimlik sahibinin ,ön yargılı fert ve toplumlarca engellenmesi zorluk çıkartılması vb gibi durumlar meydana getireceğinden  en azından şimdilik uygulanması zor görünüyor  fakat güzel bir fikir. Ramazan GÖRGÜLÜ

 

C.90   Katılıyorum. Faruk ERGÜN

 

C.90 Katılıyorum… Ahmet Ziyaeddin ÇELENKOĞLU

 

C.90 A- ilk önce şunu bilmeliyiz ki; insanlar tek tip değildir. Herkesin fıtratı farklıdır. Toplumların yaşayışları, adetleri, gelenek görenekleri farklıdır. Onun için demokrasilerde, bu çeşitlilik göz önünde bulundurularak kanun falan yapılmalıdır. İnsanları tek tip demokrasiye, tek tip din, dil vb. zorlamak devletlerin

temeline dinamit koymak gibidir. Ülkemizde hala devam eden, cumhuriyetin ilk yıllarında yapılan bazı uygulamalar buna örnektir. Milliyetçilik ilkesine göre, bu topraklar üzerinde yaşayan herkesin aynı dili, aynı mezhebi, aynı kültürü vb. yaşamasını sağlamaya çalışıldı. Bugün bazı düzenlemelere rağmen kötü etkileri hala ciddi manada hissediliyor. Mesela şeyh Sait isyanı, kürt meselesi, alevi-sunni tartışması, laik- anti laik çatışması vb.

C-      böyle bir kimliğe gerek yoktur. Olması saçma olurdu. Yalnız dinini istediği gibi yazması iyi olur. İnsan her zaman kendisini aynı şekilde hissetmez. İnsanın bir anı diğer bir anına uymaz. Bazen batılı olur bazen batı karşıtı olur. Bunlar özel hayata giren şeylerdir. Başkasının benim özel hayatımla ilgili şeyleri bilmesini istemem. Hem böyle şeyler insanları, ayrılığa, bölünmeye, çatışmaya sevk edebilir. Ahmet ŞENGÜL

 

C.90 A) Önerme benim fikrime uygun çürütülecek bir yönü yok

      B) Herkes ne olduğunu bilirse ve karşısındaki, toplumlar birbirini tanır karşılıklı, saygı çerçevesinde yaşanılır ama tersi tem kaos meydana gelir. Aziz  SOYSONA

 

C.90 tabi ki insan benim s ediği veya mensubu olduğu dini milleti ırkı kimliğine geçire bilmelidir. Yok  zorla kendi iste ve kurallarını dayatırsan günün birin de sana kötüye mal olabilir Adnan KAPLAN

 

C.90A. aslında hoş gibi geliyor başlangıçta. Andımızı örnek verirsek 8 yıl boyunca her sabah öğrencilere okutulan bu yemin, baktığımızda öğrenciler için hiçbir anlam ifade etmemektedir.       

B. Batıda insanların sırf Ortadoğu kökenli diye şüpheli görülüp vurulduğu bu dönemde bir de kimliklerde yaşam tarzları vb. ibarelerinin olduğunu düşünürsek, insanlar birçok açıdan zorluklarla karşılaşabilirler. Çağımızdaki insanları çoğu kötü niyetlidirler ve kendileri gibi düşünmeyenlere zulmederler. Ülkemizde sıkça karşılaştığımız “fişleme” diye tabir edilen olayları bu duruma örnek verebiliriz. Eğer insanlar kötü niyetli olmasalardı isteyen kimliğine istediği ibareyi koyabilirdi diye düşünüyorum.Bahtiyar YILDIZ-Ayhan TORUN