93.A-Öğrencilerin bilincini yoğurarak eğitim ve öğretim yapmanın; uygulanması gereken;yaş dönemi, liyakatli alan ve dersleri yazınız.
B-Öğrencilerin düşünce denklemlerinin formatını bozmadan eğitim ve öğretimin liyakatli olduğu;yaş dönemi, saha ve dersleri yazınız.

İpucu;İlk öğretimden üniversite bitimine kadarki verilen dersler ve dini eğitimin gerçeklerini bir arada düşünün.

 

C.93 Bence örgün eğitim anlamı 6–20 yaşları arası yapılıp bitirilmelidir. Ders olarak da dini ve fenni konular eşit verilmelidir. Mehmet GÖR

 

C.93

A- Öğrencinin okul öncesi eğitimi çok önemlidir. Gerekli olan ahlak aile tarafından layıkıyla çocuğun iliklerine kadar nüfuz ettirilmelidir. Ayrıca ilköğretimden önceki sene çocukların okul öncesi eğitim almaları gereklidir ve zorunlu olmalıdır. Özellikle ilkokulda çocuklara din kültürü ve ahlak bilgisi dersi, vatandaşlık bilgisi dersi daha liyakatli ve özenle verilmelidir. Bu tür kişisel gelişim konularının yanında öğrenciye çağın gereği olan ilim de layıkıyla verilmeli ve toplumu geleceğe taşıyan güvenilir, becerikli nesiller yetiştirilmelidir. Davut Özler KOÇYİĞİT

 

C.93 A. İlköğretimde önce çocukların kavrama durumlarına göre somut olan derslere ağırlık verilmeli ve ilköğretimin son dönemlerine doğru öğrencide soyut düşünce yapısının geliştirilmesi sağlanmalıdır.

        B.bu iki önerme bence aynıdır. Benim düşüncem yukarıdaki basamaklar uygulanmalıdır. Dersler ve müfredat hakkında kesin bir bilgim olmadığı için alan ve dersler hakkında yorum yapamayacağım bir de çocuklara ilköğretimde spor ve sanat sevgisi aşılanmalıdır. Hüseyin EROĞLU

 

C.93     A)Eğitim insanın doğuştan ölene kadar devam eden bir süreçtir. Öğretim ise insanın belli döneminde var olan bir süreçtir. Liyakatli olan dersler ise hem hayat, hem bilim, hem de ilim alanında almış olduğu derslerdir.

            B)Yaş olarak 7 yaş ve sonrası olan . Şehla HİLOOĞLU

 

C.93kendimi donanımlı bulmadığımdan bir şey diyemiyorum. Kenan Yıldızhan

 

C.93. A-Öğrencilerin bilincini yoğurarak eğitim ve öğretim yapmak yanlış ve çok tehlikelidir çünkü ; küçük yaşta çocuğun yapısı oluşurken verilen ideolojik dersler onun kişiliğine yer edinerek hayatı boyunca militarist şovenleşmesine sebep olur. Bu  tür eğitimler genellikle üniversite çağında evrensel temelere dayandırılarak anlatılmalıdır.

        B-Savaşlar hariç fol yok yumurta yok; 2008 küresel krize hangi küresel masraf gerektiren olaylar (bu ekonomik fırtınaya) neden oldu ki;bedeli borsa oyunlarıyla bizim gibi dışa bağımlı ülkelere ödetiliyor.

       C-Küresel kriz; Veto imparatorluğu ve yandaşlarının Ortadoğu ve Asya savaşları nedeniyle bütçelerinde meydana gelen boşluğu kapatmak için;IMF ye karşılıksız para bastırıp, ekonomik borsanın besi yeri halklarına dolaylı zorunlu kredi olarak ödetmek amacını gütmüşlerdir Tevfik ŞEN

 

 

C.93

A-gününüz eğitim ve öğretime başlama yaşının altında yoğun bir şekilde güzel ahlak benimsetilmelidir.

B-Günümüz eğitim ve öğretim döneminden önce güzel ahlak. Sonraki dönemlerde ise serpiştirilmiş din dersleri. Abdurrahman SEFALI

 

C.93 Öğretim okul çağında başlar. Hayat bilgisi, fen bilgisi, sosyal bilgisi ve de din kültürü ve ahlak bilgisi

A) Bilim, yaşantı, dindir. Eğitim doğuştan başlar. Gökhan TEPE

C.93 A-Öğretimin yaş dönemi 7 yaş ile 22 yaş arasıdır. Eğitim ise doğuştan ölene kadardır. Öğretimde görülmesi gereken dersler bence ilgi alanıyla ilgili olmalıdır. Ancak Eğitimde güzel ahlaklı olması için eğitim verilmelidir.

          B- Yaş dönemi yukarıda yazdığım gibi olmalı, derslerin adına gelince de önce temel bilgiler alınmalı daha sonra ise ilgi alanına göre seçilmelidir. Böyle bir eğitim ve öğretim liyakatli olur. Bahar KAPTANER

 

C.93  A. İlköğretim için yaş dönemi 6-16, lise için 16-20, üniversite için 18 yaş ve üzeri olmalıdır. Liyakatli bir eğitim ve öğretim için alanlar ve dersler şöyle olmalıdır: Din Bilimi Alanı(Din Kültürü Bilgisi, Güzel Ahlak Bilgisi, Peygamberler Tarihi, Kelam, Fıkıh, Hadis, Akaid, İlmihal, Tasavvuf, Siyer, Tefsir…), Fen Bilimi Alanı(Hayat Bilgisi, Biyoloji, Kimya, Fizik…), Sosyal Bilimler Alanı(Sosyal Bilgiler, Tarih, Coğrafya, Felsefe, Psikoloji, Mantık, Ahlak, Sosyoloji…), Edebiyat Bilimi Alanı(Türkçe, Dil ve Anlatım, Güzel Yazı, Güzel Konuşma, Türk Dili ve Edebiyatı, Dünya Edebiyatı…), Matematik Bilimi Alanı(Matematik, Cebir, Geometri, Analitik, Astronomi…)

           Yukarda verdiğim alan ve dersler bunların sadece ana hatları bu derslerin içinde yer alan alt bilim dalları liyakatiyle kademe kademe verilecektir. İlköğretim 1, 2 ve 3. sınıflar bu uygulamanın dışında bırakılmıştır. Bunlar için ayrı bir sistem gereklidir çünkü bunlar eğitim ve öğretime daha yeni ilk adımlarını atacaklardır(Ağaç yaş iken eğilir.).

           B. Siz öğrencilerin düşünce denklemlerinin formatını bozmadan eğitim ve öğretimi uygulamak istiyorsanız Din Bilimi Alanı’nı öğrencilere vermezsiniz. Aşırı zeki ve hayvani varlıklar yetiştirirsiniz. Harun SEVEN

 

C.93 A) Eğitimin yaşı doğuştan öğretimin yaşı 3 yaş dönemidir.

Dersler  - Yaşam, din, bilim, dil

B) Yaş dönemi 7 yaş ve sonrası

Dersler – Türkçe, din, fen ve teknoloji, tarih Hatice ÇAKMAK

 

 

C.93 A. 6-24 arası.Fen bilimleri,dil eğitimi dersleri, din dersleri.

B. 15-24 arası diğer derslerin yanında bir de felsefe-mantık gibi dersle verilemeli. Ayşe Şeker

 

C.93 A) Öğrencilere felsefe ve din dersi sağlıklı bir şekilde verilmelidir. Öğrencinin bazı konularda yorum yapma kabiliyetinin geliştirilmesi için. B)Öğrencilerin, doğayı kolay tanıyıp koruması için biyoloji, fizik, kimya dersleri ayrıca din dersi verilmelidir. Ahmet MANSUROĞLU

C.93

       A-)Bence bilim yönünden düşünüldüğünde eğitimin başladığı yaş uygundur. Fakat ilim ve din aşılanması yönünden biraz noksandır. Ve ilim içerikli derslerin eklenmesi de farz olunmalıdır. Ve çocuklar akli baliğ olduktan sonra bu derslerin okutulması gerekir.

      B-)Öğrencileri karamsarlığa sürüklemeden ( çünkü gerçekten dinin yaşantıya geçirilmesi bazen kolay olmayabiliyor) çağımıza uydurulmuş bir din şekliyle de olsa bu yaşantı şekli eğitim ve öğretim yoluyla çocuklarımıza empoze edilmelidir. Liyakatli olduğu dönem çocuğun aklının erdiği yaş itibariyle başlanmalıdır. Selvi GÜNDOĞDU

 

 

C.93

A-      Örneğin ilköğretimde çocuğun kapasitesine göre somut derslere daha sonra ise soyut derslere yöneltilmelidir.

B-      Bu iki önerme birbirlerine çok benzemektedir. Okutulan dersler hakkında fazla bilgim olmadığı için fazla yorum yapamayacağım. Kadir KURT

C.93 A-İnsanları akli melekeleri yerine geldiğinde eğitime başlanmalı ve insanların yatkın olduğu işlere doğru ders verilmeli. Mesela elektriğe yakın olan bir kişiye elektrikle alakalı ders verilmeli.

B-Liyakatli olduğu dönem insanları hangi eğitimi seçmesine bağlıdır.Yani yatkın olduğu mesleğe göre değişir. Mehmet ÇAKMAK

 

.93 Eğitim öğretim yapmanın uygulanması gereken yaş okul öncesi yaş döneminden başlamalı.Bu dönemde çocuklara terbiye, güzel konuşma, toplum içinde nasıl davranması gerektiği vs. yanında dini bilgiler ve Allah (c.c.) anlatılmalıdır. B) okul öncesi yaş grubundan başlayıp olgun bir yaşa kadar insanlara terbiyenin yanında dini bilgiler, verilmelidir.Liseden itibaren eğer çocuk devlet yönetimine ilgiliyse bu alanla ilgili ders okutulmalı.Yani liseden başlanarak öğrenci hangi konulara meyilliyse o dersler verilmeli.Öss gibi bir sınavla sadece zekaya puan veriliyor.Bence fenni derslerin yanında kişiliğe vs. puan verilmeli.Bence Osmanlı devletindeki medrese eğitimi en ideal eğitimdi. O yüzden yükselme devirlerinde çok başarılı devlet adamları yetişti Esra AĞDAĞ

 

C.93 A)Bence okul öncesi eğitim (ana okul)yani 5ve 6 yaşlarında başlar. Liyakatli olana gelince bu tamamıyla öğrencinin yeteneği lisede belli olur.

Verilmesi gereken derslere gelince bence Osmanlılarda verilen medrese eğitimi idealdi. Şayet bu güne kadar sürdürülmüş olsaydı; çok daha başarılı ve sağlıklı düşünen bireyler yetişir ve devletin başına geçerdi.

        B)Bu soruya da A şıkkıyla aynı cevabı verirdim. Bu yüzden cevaplama gereği duymadım. Behiye DURAK

 

C.93 A) 3 yaşından itibaren. Önce dini eğitim, davranış, adap, güzel konuşma, sonra bilim dersleri verilmelidir.

          B) Onların fıtratlarına uygun eğitim verilmelidir ki formatı bozulmasın. Rukiye SEÇGİN

                                                                                         

C.93

  A) yaş: gelişim donemi

  B) liyakatli alan: ahlak ve din

  C) ders: din kültürü ve felsefe Abdülaziz GEYLAN

 

C.93 A Biz hep güzel ahlaktan bahsediyoruz fakat eğitim sistemimiz  eğitimden çok öğretime yine sizin değiminizle akıldan çok zeka ya önem veriyor böyle olunca  güzel ahlak arka planda kalıyor çocuklar küçük yaşlardan itibaren yarış atları gibi hazırlanıyor.Hedeflerinde sadece zekalarını ölçen sorular olduğu için onlarda bu yönde koşturmak mecburiyetinde kalıyorlar.

         B Okul öncesinden ahlaki eğitimi de ciddiye alan bir sistem kurulmalı. Ramazan GÖRGÜLÜ

 

C.93  A. En önemli ve gerekli olan ahlak dersinin verilmesi gereklidir.

 

         B. Fen ilimleri ve din ilimlerinin bir arada verilmesi gerekir. Faruk Ergün

 

C.93 Her dönemde insana verilecek bilgiler; doğa bilgisi, kendini doğru tanıma ve doğru konumlandırma bilgisi ve güzel bir din eğitimi olmalıdır... Ahmet Ziyaeddin ÇELENKOĞLU

 

C.93 A- çocuklar daha doğmadan bilinç oluşturmaya başlanmalıdır. Ama hamile iken çocuğun nasıl yetişmesini istiyorsa öyle yaşamalıdır. Eğitim öğretime 5 yaşında başlanmalıdır. İlk başta verilecek dersler güzel ahlak, âdâbmuaşere temel ihtiyaçların giderilmesi gibi dersler olmalı. Bu arada yavaş yavaş dini terimler öğretilmelidir. İslam’ın farzları, imanın şartları vb. şeyleri ayrıca sayı sayma falan temel şeyler öğretilmelidir. Altı yaşında yazı yazmayı ve okumayı öğretmeye başlanmalıdır. Dini eşitime de devam edilmelidir. Yedi yaşına gelince okuma yazmanın öğrenilmiş olması gerekir. Bu andan itibaren Türkçe, matematik, hayat bilgisi dersleri verilmeli. Bu arada namaz kur’an vb. şeyler öğretilmeli…

B- 5-10 yaş arası hayatı öğrenme, temel dini ve sosyal faaliyetleri öğrenme, okuma yazma öğrenme, basit olarak Türkçe, matematik, hayat bilgisi, müzik, resim vb. dersler verilmeli. 7 yaşından sonra da dini hayat öğretilmeli ve uygulanmalıdır. 10-20 yaş arası 20 yaşına kadar eğitim serüveni bitmelidir. Eğitim öğretimi uzatmanın bir manası yok. Sadece insanları hantallaştırıyor. Güzel ahlak dersleri, performans dersleri, zihin geliştirme dersleri, din dersleri, araştırmacılığı geliştirme dersleri, matematik, fizik, kimya, biyoloji olmalı. Ahmet ŞENGÜL

 

C.93 A) Bence şu andaki başlama yaşı ideal ama dersler matematik, fen.Türkçe,sosyal isteyen seçmeli dersleri de almalı Aziz SOYSONA

 

 

C.93A. İlköğretimde önce çocukların kavrama durumlarına göre somut olan derslere ağırlık verilmeli ve ilköğretimin son dönemlerine doğru öğrencide soyut düşünce yapısının geliştirilmesi sağlanmalıdır.

Bahtiyar YILDIZ-Ayhan TORUN