94.A-Bayram değil seyran değil kapitalist enişte orta parmak salladı mı?
B-Savaşlar hariç fol yok yumurta yok; 2008 küresel krize hangi küresel masraf gerektiren olaylar (bu ekonomik fırtınaya) neden oldu ki;bedeli borsa oyunlarıyla kimlere ödetiliyor?
C-Küresel kriz; Veto imparatorluğu ve yandaşlarının Ortadoğu ve Asya savaşları nedeniyle bütçelerinde meydana gelen boşluğu kapatmak için;IMF ye karşılıksız para bastırıp, ekonomik borsanın besi yeri halklarına dolaylı zorunlu kredi olarak ödetmek olabilir mi?

İpucu;ipler puştların elinde

 

C.94 Kuran bu meseleyi faizden uzak durmak ve zekâtı vermek şeklinde çözüme bağlar. Durumumuz bundan ne kadar uzak olduğumuzu gösteriyor. Mehmet GÖR

 

C.94

A- Soruyu anlayamadım.

B- Yolsuzluklar birinci sıradadır her zamanki gibi ve bedeli mazlum halklara ödetiliyor.

C- mantıklı geliyor. Davut Özler KOÇYİĞİT

 

C.94 A. Evet bu ekonomik kriz kapitalist eniştenin salladığı orta parmaktır.

        B. Savaşlar hariç mortgage gayrimenkul sistemlerinin bozulması bu krizin büyük tetikleyicilerindendir.

        C. bence bu düşünce gayet mantıklı. Veto imparatorluğu bu işi zararsız atlatabilmek için IMF’ye borçlu ülkeleri zorla kredi borcu altına sokuyor. Hüseyin EROĞLU

 

C.94     A)Burada devletin bir şeyleri sürekli halka mal etmesidir. Bunları ise gereksiz olan zam, vergi vb. adı altında almaktadır.

            B)Bunun asıl amacı tarihte var olan sömürme işlemidir. Bunun faturası da her zamanki gibi halka ödetiliyor.

            C)Olabilir. Devletçe güdülmüş olanda budur. Şehla HİLOOĞLU

 

C.94bunu cevaplamak için bir kitap yazmak lazım.ipucuna katılıyorum Kenan Yıldızhan

 

C.94

A. kendi ekonomisini düzeltebilmek ya da dünyada varlığını hatırlatmak için vahşi hayvanların oluşturduğu ekonomik kriz.

B-Küresel krize savaş açıp para masrafı oluşturan ülkeler sebep oldu ve bedeli fakir ülkelere ödetiliyor.

C-kesinlikle sebep budur. Yukarıda da açıkladığımız gibi. Abdurrahman SEFALI

 

C.94 A) Kapitalist yöneticisi para için sürekli zam yapar.

B) Sömürgecilik nende oldu, fakirler bedel ödüyor.

C) Çıkan adına hiçbir ülke sömürülmemelidir. Ancak bizim ülkemize yapılmaktadır.

Cevap 95: A) Efendisine köle olmak demektir.

B) Liyakatlisine inanmak gerekir. Çünkü karşılıklı uyumdur. Gökhan TEPE

C.94 A-Olup olmadık zamanlarda olmadık şeyler maalesef oluyor. Yani bakıyorsunuz dünya ekonomisi oldukça düzgün giderken birden bire ülkemizde bir ekonomik kriz bu olup olmadık yerde karşımıza çıkar ve bir anda düzeni alt üst eder.

          B- Tabi ki olabilir. Zaten yapılması gereken iş de budur. Çünkü kimse besi yeri olarak kullanırken ona sormuyor. Bahar KAPTANER

 

C.94  A. Evet gerçekten de bayram değil seyran değil kapitalist enişte(Amerika ve diğer veto ülkeleri) orta parmak sallayıp tüm dünyaya kazıklarını attı ve ekonomik bir kriz başlattı.

          B. Amerika Irak ve Afganistan’a(Orta Doğuya) asker gönderdi, İngiltere ve diğer veto ülkeleri hala sinsice sömürgeciliklerine devam ediyor. 5 veto ülkesinin ortak çıkarı para olunca küresel bir kriz çıkartıp bedelini başta gelişmekte olan ülkelerin ve diğer ülkelerin borsalarına ödettiriyorlar.

          C. Kesinlikle tespitiniz doğrudur hocam. İpler puştların elinde olduğu sürece dünyayı kendi menfaatleri doğrultusunda kullanacaklardır. Harun SEVEN

 

 

 

C.94 A) Her zaman yaptığıdır.

B) Diğer devletlerin çıkarları neden oldu. Ödeyen ise hala kendine gelemeyen devletler

C) Tabiî ki olabilir ve bu bizim devletimize yaptırılmaktadır. Hatice ÇAKMAK

 

C.94 A. Gereksiz.

 B. Gelişmekte olan ülkelere.

C.Olabilir. Ayşe Şeker

 

C.94 A) Kapitalizmin gelişim süreçlerinden beri  etkisi altında bıraktığı tüm ülkeleri hissettirmeden sürekli sömürmektedir. Fakat insanlar sadece kriz anlarında bir oyun oynandığını ve sömürülmeye çalışıldıklarını zannetmektedirler .  halbuki kapitalist eniştenin orta parmağı üzerinde yaşamaktayız.         B) Kapitalizm insanların tam ferah bir döneme yaklaşmışken ortaya çıkardığı kargaşa ile  onların emeklerini krizlerle cebine indirmektedir. Bu rutin bir şekilde gerçekleşmektedir. Herhangi bir savaşa veya doğal afete gerek yoktur.        C) Evet. Küresel krizlerin en büyük amaçlarından biri ülkelere IMF yoluyla kredi verip ekonomik olarak onları kendi eseri haline getirmesidir. Ahmet MANSUROĞLU

C.94 Gerçekten ipler puştların elinde. Başta yarar sağlayacağımızı düşünerek veya öyle sanmamızı sağlayarak güvenimizi kazanmaya çalışan Veto imparatorlukları bu krizin asıl sebebiyetleridir. Ve bencil olan bu kapitalist insanlar sebepsiz yere orta parmak sallayarak insanları tahrik adiyorlar. Krizin sebepleri onlar oluyorlar fakat bedeli bizlere ödetiliyor.

     A-)Bencil ve kapitalist olan Veto imparatorlukları sebepsiz yere orta parmak sallayarak insanları tahrik ediyorlar.

     B-)Bu Veto ülkeleri krize sebep olmakla kalmıyor. Bizleri eşek yerine koyup bedelini yine bize ödetiyorlar.  

     A-) Olamaz fakat maalesef olması da engellenemiyor. Selvi GÜNDOĞDU

 

 

C.94

A-Evet ekonomik krizi örnek verebiliriz.

B- Mortgage gayrimenkul sistemi gibi bazı emlak sistemleri olabilir.

C- Bana gayet mantıklı geliyor bu sayede ülkelerin kredi kullanmalarını sağlayarak ekonomilerini ellerinde tutabilirler. Kadir KURT

 

C.94 A-Ekonomik olarak Dünya sektörünü elde tutanlar canı  istedikleri zaman bir kaos ortamı yaratarak kendi zararlarını başka devletlerden veya fertlerden Çıkartmak için böyle ortamlar yaratıyorlar.

B-Bedeli Borsa oyunları ile himayesi altındaki fertlere devletlere

C-Katılıyorum olabilir. Mehmet ÇAKMAK

 

C.94 Evet ABD. (Afganistan,Irak) savaşlarında masum insanları sömürüyor.Durup duruken Ortadoğu’ya vahşi hayvan gibi saldırdı.  B)ABD’nin savaşlardan sonra o bölgedeki askerlerine yaptığı masraflar veya Irak’a demokrasi getirmek için yaptığı sözde masraflardan dolayı bugün küresel kriz oldu ve bedeli borsa oyunlarıyla masum ve Ortadoğu insanlarına ödetiliyor. C)Küresel kriz, Veto imparatorluğu ve yandaşlarının Ortadoğu ve Asya savaşları nedeniyle bütçede meydana gelen boşluğu kapatmak için İMF’ye karşılıksız para bastırıp, halka zorunlu krediyle borçları ödettiriyorlar.Krizin bir sebebi de budur Esra AĞDAĞ

 

C.94 A)Evet ABD bu savaşlarda (Afganistan, ırak)masum ve savunmasız insanlara en büyük kötülüğü yaptı. Bu arada kapitalist enişte ABD oluyor.

        B)ABD ırak ve Afganistan savaşlarında sonra halka yapılan yardım (gösteriş)orda bulunan ABD askerlerin masrafları için harcanan masraflar da krize neden oldu. Bunun faturası maalesef savaşı istemeyen masum halka veya borç para verdikleri devletlere(Türkiye)ödetildi.

       C)Olabilir değil oldu ve olmaya devam edecek. Behiye DURAK

 

 

C.94 A) bu cümle bana ters, o yüzden bir şey söylemiyorum.

          B)Bedeli halka ödetiliyor.

           C) Sömüren kesim kazancı için bunu yapar Rukiye SEÇGİN

C.94 İpler puştların elinde mazlum ne etsin Abdülaziz GEYLAN

 

C.94 İplerin kimlerin elinde olduğu belli ise ,bunlara karşı oyunlarına gelmeyecek kendi dinamiklerini kullanan ve kendine güvenen bir toplum olmamız ve ipleri kontrol etmemiz gerek. Ramazan GÖRGÜLÜ

 

C.94 Sanırım bu soruların gereken cevabını derste çok güzel bir şekilde cevaplaştınız. Faruk Ergün

 

C.94 Ekonomik kriz, toplumsal buhranlar ve benzeri karışıklıklardan beslene leş kargaları çakal sürüleri ve sırtlanlar meydan kolluyor ve en ufak bir sallantıda ( spekülatörler ) yaygara kopartarak bu emellerine ulaşıyorlar. Ahmet Ziyaeddin ÇELENKOĞLU

 

C.94 A- Evet salladı. Türkiye’nin bölgede güçlenmesini istemeyen ABD ve AB anlaşarak Türkiye’nin önüne set koymaya çalışıyorlar. Zira güçlü ve güzel ahlakla yoğrulmuş bir Türkiye onların petrol kaynaklarına ve yer altı yer üstü sömürgeciliğine zarar gelmesi demektir.

B- Bu küresel kriz aslında ABD’nin çıkardığı bir krizdir. Kendisi Irak ve Afganistan’a girdi. Bir sürü asker yanında para da kaybetti. Milyar dolarları güme gidince bunun faturasını bütün dünyaya ödetiyor. Bunu bedelini en çok Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelere ödetiyor.

C- evet katılıyorum. Her şeyi onlar bilerek ve kasti olarak yapıyorlar. IMF Türkiye’ye zorla kredi vermek istiyor. Hem de yüksek faizle. Bu şekilde zararını karşılamış olacak. Ahmet ŞENGÜL

 

C.94 A) Vallahi hocam ben bu soruyu anlamadım.

      B) Bazı devletler kar etmek için önce sıcak parayı sakladılar sonra kırız çıkınca hepsi dolar zengini oldular. Küçük devletlerde battılar.

      C) Aynen yapmak istedikleri de bu Aziz SOYSONA

 

C.94A. Evet bu ekonomik kriz kapitalist düzenin bir getirisidir.

        B. Savaşlar hariç mortgage sistemlerinin bozulması bu krizin büyük tetikleyicilerindendir.

        C. bence bu düşünce çıkar gözetenler için oldukça iyi bir fırsat. Veto imparatorluğu bu işi zararsız atlatabilmek için IMF’ye borçlu ülkeleri zorla kredi borcu altına sokuyor. Bahtiyar YILDIZ-Ayhan TORUN