96.I-Din siyasete malzeme  olamaz siyaseti düşüncesinin kıblesine malzeme yapan çok yüzlü hainler vardır.Önermesini gerekçeli çürütünüz.
İpucu;Hiç
bir olgu veya süper ego (toplumsal kural) dinin metriksini aşamaz veya dini metriksine alamaz önermesi kesindir. Dini aşamazsınız  (Hadis vardır). Seni alemlere rahmet olarak gönderdik/ayet/kuşatmayı düşünün. Dindeki münafıkları laikle elemekle,doğru eğitimle cahillere yararlı olmakla, dini laiklik deresiyle ayırtıp potansiyel tehlike görmenin kavram ve uygulama tepki yanılgısı ve cehaleti olabilir mi? Neden?
II- Siyaset nedir? Bilim nedir? Din nedir?
Bu üç olgunun tanımını ve uygulamalarını dikkate alarak;
A-Din siyasete malzeme olacak kadar; zavallımı, dokunulmaz bir mabut mu, müzelik mi, tabu veya olgumudur?
B-Din siyasete alet edilmez bahanesiyle siyasetle de dini kemirmek ne demektir?
C-Neden dini siyasetle kemirmek değil de, eğitimde ve öğretimde ondan yararlanmamız gerekir.
D-Kuramsal olarak:bir kavim;bir dini kendi kültürel ve sosyal değerlerine asimile edip yada tevhit edip sonra laikle egale etmeye kalkışılmış olsa sonuç ne olur?
İpucu;Siyonizmi

 düşünün. Dindeki tarihi, yaşayan ve gelecekte ki bir yere sığdırılamaz muazzam düşünsel potansiyel gücün metriksini düşünün.

 

C.96 Din siyasete malzeme olamaz nasıl ki gökteki yıldızlar yıldız böceğine tabi olamaz din de siyasete tabi ve alet olamaz. Mehmet GÖR

 

C.96

I. Evet din siyasete malzeme olamaz çünkü din dünyadaki yegane amacımıza ulaşmamızı sağlayan en kutsal kurallar bütünüdür. Dünyadaki diğer tüm uğraşımız Allah’a ve dinimize layık olabilmemiz içindir. Dolayısıyla siyaseti ancak dinimizi doğru yaşayabilmek için kullanabiliriz. Bu yüzden önermeye katılıyorum.

II. Din, tanrının kullarına emirleri, yasakları ve öğütlerini içeren ahlaki kurallar bütünüdür. Bilim, ilim öğrenmek için bir araçtır. Siyaset bence nabza göre şerbettir yani münafıklığa açıktır.

A-                              Dine saygı çok önemlidir ve bence dokunulmaz bir mabuttur.

B-                              Sanırım böyle diyerek siyaset yaptığı toplumun siyaseti dinden ayrı tutmalarını sağlayarak onları bu yolla bir şekilde dinden uzaklaştırmasıdır. Ya da başka bir partiyi dini siyasete alet etmekle suçlayarak aslında toplumda bir sempati kazanmayı amaçlamak ve bu şekilde dini kullanmaktır.

C-                              Çünkü din insanların en büyük hazinesidir ve İslam’ın bir amacı da kamil insan yetiştirmektir. Kamil insan kadar topluma faydalı olabilecek başka ne vardır?

D-                             Yahudi örneğinde olduğu gibi dini sadece kendi ırklarına mal ederler ve Tanrının öz çocukları olarak(!), Tanrı’yı arkalarında hissederek (Tanrı=Yehova) kendilerini dünyanın efendileri sanırlar. Diğer ırkları kendilerine köle yapmaya çalışırlar.

Davut Özler KOÇYİĞİT

 

C.96 1. İnsanların çoğu fıtratları gereği aç gözlü oldukları için belli yetki ve güçlerle donatıldıklarında bu güçleri insanlara zulmetmekte kullanırlar. Ortaçağda rahiplerin dini kullanarak insanları ezmeleri buna örnektir ve burada din siyasete alet olur. Ama diğer yandan Hz. Ömer’in saf duygularla tamamen dine ve Allah’a hizmet amacıyla toplumuna yönetici olarak hizmet etmesi dini siyasete alet etmemiş hatta burada din siyasete yön vermiştir.

        2. Din: Akıl ve ruh sahibi varlıkları muhatap alan yaşanmış örnek ve uygulamalarla dolu kurallar ve yönetim sistemleridir.

            Bilim: Doğadaki pozitif nicelikli bilgilere dayalı tüm bilim dallarındaki toplam bilgi ve uygulamaları içeren en kapsamlı kavramlardan biridir.

            Siyaset: İnsanların değer yargılarını ve hitabet sanatını kullanarak insanları etkilemek ve onlara yön vermektir.

A.                 Din siyasete malzeme olacak kadar zavallı değildir.

B.                 Bu durum ülkemizdeki bazı çevrelerin laikliği kullanarak kendilerine rant sağlamalarıyla eşdeğerdir.

C.                 İşte bu kötü niyetli insanların ekmeklerine yağ sürmemek için eğitim ve öğretim yoluyla insanlara din öğretilerek insanların din kullanılarak kandırılması engellenmelidir.

D.                 Sonuç aynı ülkemizdeki gibi olur!!! Hüseyin EROĞLU

 

C.96     I. Önermeye katılıyorum.

            II. Siyaset: Devlet işlerini düzenleme ve yürütme.

            Bilim: Doğadaki pozitif öncelikli (nesne) bilgilerine dayalı tüm bilim dallarındaki toplam bilgi ve uygulamaları içeren en kapsamlı kavramlardan biridir.

            Din: Akıl ve ruh sahibi varlıkları muhatap alan yaşanmış örnekler ve uygulamalarla dolu kurallar ve yönetim sistemlerinden ibarettir.

            A) Din bir olgudur.

            B)Kısacası sol gösterip sağ vurmaktır. Yani siyasi işlere din karışamaz diyerek oysa dini kullanmaktır.

            C)Din güzel ahlakı ifade eden kurallar biçimidir. Dolayısıyla bunları da siyasette değil eğitimde kullanmak daha doğru olur.

            D)Toplum yapısı bozulur, kargaşa çıkar o devlet yavaş yavaş son bulur. Şehla HİLOOĞLU

 

C.96 din kainatı yaratan ALLAH’ ın kanunlarıdır,bundan daha güzel kanun ve düşünce olamaz. Kenan Yıldızhan

 

 

C.96. Hiç bir olgu veya süper ego (toplumsal kural) dinin metriksini aşamaz veya dini metriksine alamaz önermesi kesindir. Dini aşamazsınız  (Hadis vardır). Seni  alemlere rahmet olarak gönderdik/ayet/kuşatmayı düşünün. Dindeki münafıkları laikle elemekle ,doğru eğitimle cahillere  yararlı olmakla, dini laiklik deresiyle ayırtıp potansiyel tehlike görmenin kavram ve uygulama tepki yanılgısı ve cehaleti olabilir. Din bütün bilgi olgu süreçleri içine alan bir deryadır Tevfik ŞEN

 

 

C.96

I-Din siyasete hayvanlar sayesinde alet edilir ki bunlar insanların zayıf noktalarını bulmuş ve dini kafasına göre yorumlayan karaktersiz insan kılıklılardır.

II-Siyaset: rekabettir.

Bilim: Allah’ın ilminin farkına varmak için yapılan uğraştır.

Din: Yüce yaratıcıya olan inanç olgusudur.

A-                  Din siyasete malzeme olacak kadar fakir ve fıtrat cahili insanların elindedir.

B-                  Dini değiştirip veya işimize gelen taraflarını kullanmamızdır. Bir ayetin başını okuyup gerisini getirmemektir.

C-                  Güzel ahlaka gelecek nesillere aşılamak için.

D-                 Sonuç hüsrandır.insanın ruh aleminde bazı yerler sadece gerçek İslam dinin ile tatmin edilir. Bunda eksiklik yaşanırsa hüsran olur. Abdurrahman SEFALI

 

C.96 Önermeye katılıyorum.

II- Siyaset: Devlet işlerini düzenlere ve yürütme

Bilim: Doğadaki pozitif öncelikli bilgilere dayalı tüm bilim dallarındaki toplam bilgi

Din: Akıl ve ruh sahibi varlıkları muhatap olan yaşanmış örneklerle dolu kurallar ve yönetim sistemlerinden ibarettir.

A) Olgudur

B) Çıkar adına dini kullanmaktır

C) Doğru anlaşılması için

D) Toplumun yapısı bozulur Gökhan TEPE

 

C.96  I. Hiçbir şey kesinlikle ve kesinlikle dini metriksine alamaz.

         II. Siyaset daha çok yalanla bağdaşır. Bilim gerçekleri araştırı insanların geleceğine ışık tutup çevresi hakkında bilgi verir. Din ise yaşayış gayemizle bağdaşan bir olgudur.

         A- Maalesef din siyasete malzeme olacak kadar zavallı duruma getirilmiştir.

         B- Yani alet etmemiş gibi görünüp dini sömürmek demektir.

         C- Çünkü dinimiz birçok açıdan bize ışık tutacak bir dindir.

         D- Din kesinlikle kültürle veya başka bir şeyle değiştirilmeye kalkılmamalıdır. Aksi takdirde din olmaktan çıkar. Bu bakımdan dini değiştirmemeli olduğu gibi uygulayıp, yaşamalıyız. Bahar KAPTANER

 

C.96 1- Kesinlikle din siyasete malzeme olamaz. Hiçbir kavram, duygu, düşünce ve süper toplumsal kurallar dinin metriksini aşamaz ve dinin önüne geçip daha önemli olamaz. Politika kavramının birçok manası vardır bunlardan biri de çok yüzlülük demektir. Dinde çok yüzlülüğün yeri yoktur. Dini siyasetleri için malzeme olarak kullananlar kara cahildirler.

         2- Siyaset; cebren, hile ile, oyunla, yalanla, ikna ile, rüşvet ile, çok yüzlülük ile… vb yollarla bir toplumdaki çoğunluğun beğenisini ve oylarını elde edebilmek için bu yolda yapılan her şey ve tüm bu süreci teşkil eder. Bilim; doğadaki pozitif öncelikli(nesnel) bilgilere dayalı tüm bilim dallarındaki toplam bilgi ve uygulamaları içeren en kapsamlı bir kavramdır. Din; akıl ve ruh sahibi varlıkları muhatap alan yaşanmış örnekler ve uygulamalarla dolu kurallar ve yönetim sistemleri bütünüdür.

         A. Asla din siyasete malzeme olacak kadar zavallı, dokunulmaz bir mabut ve tabu değildir. Din her şeyin üstündedir(Hadis vardır). Din bir yaşam tarzıdır ve yaşanmak için vardır.

         B. Din siyasete alet edilmez bahanesiyle dini kemirmek demek; dini bir mabut, müzelik ve tabu olarak göstererek ve çaktırmadan dini yavaş yavaş dişleyip dini yozlaştırmak, değiştirmek ve kendi menfaatleri doğrultusunda kullanmak demektir.

         C. Dini siyasetle kemirmek yerine eğitim ve öğretimde ondan yararlanmak gerekir. Siz doğru, dürüst, çalışkan ve güzel ahlaklı bireyler yetiştirmek istiyorsanız bu olumlu davranışların içinde bulunduğu ve insan fıtratına en uygun yaşam biçimi olan Allah’ın(CC’HU) dinini her aşamada ve itinayla insanlarınıza vermelisiniz.

         D. Sonuç olarak bu kavmi siyonizm(din kuduzu) denen illet paramparça eder. Unutulmamalıdır ki siyonlar nefsini ve ceddini rab edinmişlerdir. Harun SEVEN

 

C.96 I) Çürütülemez. Çünkü bu yapılmaktadır. İran’da Devlet işlerinin düzenlenmesi dine göre yapılmaktadır.

II) siyaset: Devlet işlerini düzenleme ve yürütme

Bilim: Varlık ve enerji halleri arasında öğrenme aracı

Din: Akıl ve ruh sahibi varlıkları muhatap alan kurallar ve yönetim sistemlerimden ibarettir.

A) Din bir olgudur.

B) Sözde alet edilmez ama yapılanlarla alet edilir.

C) Siyaset dini kendi çıkarına göre yönlendirir. Eğitim – öğretimde ise çıkar gözetilmez.

D) Kargaşa olur Hatice ÇAKMAK

 

 

C.96 I.Doğrudur. II. A. Olamayacak kadar dokunulmazdır.

B. Ego tatmin etmek.

C. Din iyi insan yetiştirmeye yönelik kavramlar içerir; yalanlarla pek alakası yoktur.

D. Günümüzdeki siyonist düşünce gibi düşünceler olurdu. Ayşe Şeker

 

C.96 1) Daha önce de bahsettiğimiz gibi laiklik dinin siyasete alet edilmesinin engelidir. Dini siyasete alet edenlerin tek bir amacı olabilir. O da büyük kitlelerin saf-temiz duygularını basitçe yönlendirip rant sağlamaktır. Buradan şu sonucu da çıkarabiliriz: Laiklik karşıtı olanlar, gerçek ateistlerdir. Bu sonucu şuradan çıkardık: Dinle siyaset yapan şahıs tanrı korkusuna sahip olsaydı insanların dini duyguları ile oynamazdı. 2.a)Din tabu değildir. Çünkü nefes aldığımız her an beynimizde ve hatta sohbetlerimize konu olmaktadır. Bu da onun güncel hayatta konuşulup eleştirildiğini gösterir. Bu durum toplum arasında geçerlidir. Siyasete alet edilmesiyle ilgisi yoktur. b) “Din, siyasete alet edilemez.” Yargısı bahane değildir. Bu bir güvencedir. Dinle yönetilen toplumlarda zorla namaz kıldırılıp, zorla oruç tutmaları sağlanan insanların tanrı katında yeri olabilir mi? Cevabımız elbette hayır! Bu dini görevler tanrı ile kul arasındadır. Herhangi bir şahsın veya yönetimin baskısıyla gerçekleştirilemez. c) Bireylerin temelden güzel ahlaklı yetiştirilmeleri için gereklidir. d) Bir toplumun dinini laiklikle alıp çöpe atmak asla gerçekleşemez. Laikliğin tek amacı vardır. Siyasete alet edilmesini engellemek. Bu dini egale etmek değildir.  Ahmet MANSUROĞLU

C.96

      I.Bu önermeyi çürütmek mümkün değildir.Çünkü ayetler kesin ve nettir. Ve hatta “Dini aşamazsınız”   ayeti buna en güzel örnektir.

      II. A-)Din kesinlikle siyasete malzeme olacak kadar zavallı değildir. Din dokunulmazdır. Ve ölü değildir bu yüzden müzelik demek yanlıştır din yaşayan bir kavram veya olgudur.

        B-)Din ve siyaset işleri birbirinden apayrı işlerdir. Yalnız din her şeyi kapsamaktadır.

        C-)Çünkü her şeyin en liyakatli olanı İslam dininde mevcuttur.

        D-)bence o kavim saçmalamıştır ve helak olmaktan kurtulamaz. Selvi GÜNDOĞDU

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                    

C.96

1.İnsanlar yaratılışları yapısı belli yerlere geldiklerinde amaçları dışına çıkabiliyorlar örneğin ortaçağda rahipler bunun yapmıştır. Günümüzde de dini kullanarak siyaset yapanlar vardır.

2.Din: Akıl ve ruh sahibi varlıkları ilgilendiren onları manevi mutluluğa ulaştıran en önemli unsurdur.

Bilim: Doğadaki pozitif nicelikli bilgilere dayalı tüm bilim dallarındaki toplam bilgi ve uygulamaları içeren en kapsamlı kavramlardan biridir.

Siyaset: İnsanların değer yargılarını ve hitabet sanatını kullanarak insanları etkilemesidir.

 

A-      Dini siyasete malzeme etmek çok yanlıştır hem din siyasete alet edilecek kadar zavallı değildir.

B-      Bu durum din karşıtlarının ekmeğine yağ sürebilir bunu kullanarak dine saldırabilirler.

C-      Eğitim ve öğretimde din bilgisi dersleri ile öğrencilerin dini kullanan insanlara karşı daha bilinçli olması sağlanır.

D-     Laiklik le din ve devlet işleri birbirinden ayrıldığı gibi insanların dinlerini de istediği gibi yaşaması sağlanmıştır. O yüzden herhangi bir sorun çıkmaz. Kadir KURT

 

 

C.96 Bu önerme doğrudur.Din her şeyin üzerindedir.Onu siyasete malzeme yapmak terbiyesizliktir.Tabi bunu yapan hainler günümüzde çok fazladır.Dini laiklik bahanesiyle tamamen hayatımızdan soyutluyorlar. A) Din siyasete malzeme olacak kadar basit bir şey değildir.Dini aşamazsınız diye hadis vardır. B) Din siyasete alet edilmez derken burada laiklikten bahsediyor.Laiklikle din insanlardan uzaklaştırılıyor.  C) Çünkü güzel ahlakın temelinde peygamber ahlakı vardır. Biz eğitimde güzel terbiyeyi öğrenciye aşılamaya çalışıyoruz zaten. Bu da dini ve peygamberimizi iyi tanımakla daha iyi olur. D) Bir kavim dini asimile ettiyse bu kavim uzun süre ayakta kalamaz. Yıkılmaya yüz tutar. Esra AĞDAĞ

 

C.96 1-Önermeyi doğru buluyorum. İkiyüzlü insan olan hain olarak örnek verebileceğim CHP partisinin dine karşı olmalarına rağmen menfaatleri için kalkıp çarşaflı bayanları kullanarak partilerine üye yapmaları. Bunun entrika, gösteriş olduğunu görmeyecek kadar kör insanlar var mı bilmiyorum.

         2-siyaset: halkı yönetim konusunda insanların kendi menfaatleri karşısında yalanın, riyanın, dolandırıcılığın karıştığı bir eylemdir. Bir âlimin dediği gibi şeytandan kaçtığın gibi siyasetten kaçın.

          Bilim: doğadaki pozitif öncelikli bilgilere dayalı tüm bilim dallarını içeren kapsamlı kavramdır.

           Siyaset: halkın yönetim konusunda insanların kendi menfaatleri doğrultusunda yalan, riya vs gibi kötü özelliklerin alet olduğu ve bu doğrultuda insanların yaptığı eylemlerdir.

           Din: Allah tarafından gönderilen ve kuralları olan inançtır.(İslamiyet, Hıristiyan)

       A)Din asla siyasete malzeme olacak kadar zavallı değildir. Bu tabir bile çok aşağılayıcı bence. Din olarak kastedilen İslamiyet tir.İslamiyet in kaynağı kuranı kerim dir. Kuranı kerim asla yaşlanmaz zaman geçtikçe teknoloji geliştikçe vs kuranı kerim gençleşir. Kuranı kerimin muhatabı bir topluluk değil efendimizden sonra gelen bütün insanlardır. Behiye DURAK

 

 

 

 

 

C.96 1) Doğrudur.

2) Siyaset: yönetime katılmak için alınan yol.

   Din: insanın Allah ‘ a ulaşmak için tabi olduğu yol.

   Bilim: Kâinatı öğrenme yoludur.

A)          Asla olamaz.

B)          İnsanların çıkar doğrultusunda belli bir kesimi kullanmasıdır.

C)          Çünkü din insanları güzele yönlendirir.

Sonuç yıkım olur. Rukiye SEÇGİN

 

C.96 Önermesi günümüzde de örnekleri gözü kapalı verilebilecek doğru bir önermedir yeterki biz görelim Abdülaziz GEYLAN

 

C.96 1 Aslın da din siyasete malzeme olmaz diyerek çaktırmadan ikisinin ayırımı bazılarının anladığı şekildeki laikliğin çizgileri belirginleştiriliyor.

         2 Siyaset. Farklı görüşlerin kendi yaptırımlarını halk üzerinde dominant hale getirebilme gayreti hangi şekilde olursa olsun.

             Bilim : Kainatın okunmasıdır.İnsanda merak uyandıran bilinmezlerin keşfedilmesidir.

              Din : Herşeyi kapsayandır bence.

       A Elbetteki bu şekilde değil.

       B Yukarıda anlattığım gibi

       C  Din Allah cc un insanı ne için yattığını ona nasıl varılacağını ve ne şekilde yaşayacağımızı kısaca insanlık için her şeyi kapsayıcıdır.Dolayısıyla eğitimi de kapsar. Ramazan GÖRGÜLÜ

 

C.96   Bazen toplumda iki yüzlü insanlar bulunabilir. Din siyasete alet edilmeyecek kadar faziletlidir. Faruk Ergün

 

C.96 I- gerçekten din siyasete malzeme yapılmaz. Ama bunu böyle deyip siyaset yapan insanlar ister istemez dini siyasete alet ediyorlar. bunları görmeli ona göre davranmalıyız.

II- siyaset; insanları gerek doğru yollarla gerek yanlış yollarla kendi düşüncelerini en foze etmektir.

Bilim: geçmişte ve günümüzde olan canlı,cansız ve bu iki varlığın arasındaki etkileşimi,bileşimi….vb. araştıran bir kişi veya gruptur.

Din: yani ahir et denen yerde cenneti kazanmak için uyulması gereken ve insanlar tarafından değil bizzat yüce yaratıcı tarafından konulmuş kurallar topluluğudur.

A-      aslında din siyasete malzeme olacak kadar ne zavallı,ne dokunulmaz nede bir başkası bunları kendi oyunlarına alet eden kişiler veya topluluklar zavallı veya diğerleridir. Din siyasete malzeme olamaz.

B-      İnsanların dini duygularını istismar ederek insanın dini düşüncelerinden yararlanarak onları kullanmaktır.

C-      Çünkü dindeki olgular ancak eğitim ve öğretimle yani bilimle uyuşur. Yani dindeki olgular bilimle ispatlanır. Siyasetle ispatlanmaz.

D-     Yani kendi benliğini unutur. Kendi atalarının benliklerini unutarak onların öz değerlerine saygısızlık yapmış olurlar. Buda toplumdaki bazı gruplar arasında çatışmaya neden olacaktır. Mehmet ÇAKMAK 

 

C.96 Katılıyorum ki zaten böyle ikiyüzlü insanlar(!) çokça bulunmaktadır. Kesinlikle din siyasete malzeme yapılamayacak kadar mukaddestir. Dinin ve siyasetin amacı aynı doğrultuda, insanlığın huzuru ve refahı için olmalıdır Ahmet Ziyaeddin ÇELENKOĞLU

 

C.96 A- Din siyasete malzeme olamayacak kadar yücedir. Siyasetin pis ve kokuşmuş derekesine indirilen din ona ihanettir. Din siyasete alet olmaz, siyaset dine alet olmalı.

B- Bu bahaneyle dinin bazı kurallarını ortadan kaldırmaya çalışmak demektir. Halkın bazı uygulamaları yapmasına engel olmak demektir. Başörtüsünün önündeki engellerin bahanesi siyasi simge olduğu yönündeki iddialardır.

C- Dini kalbinde yerleştirmemiş bir millet hiçbir zaman başarılı olamaz. Çünkü dinle eğitilmemiş bir gençlik kandırılmaya her zaman müsaittir. Çok çabuk kandırılır. Milletin değerlerinin de temeli dinden gelen anlayışlardır. Bundan dolayı dini eğitim vazgeçilmez olmalıdır. Türkiye’mizin bugün ki hali buna örnektir. Dini eğitime önem vermediğimiz için bir türlü gerçek başarıyı yakalayamıyoruz. Dinini yaşamayanın güzel ahlakı olmaz. Güzel ahlakı olamayanın hayvandan farkı kalmaz.

D- Ortalık çok karışır. Her kafadan bir ses çıkar, kargaşa olur. Buna en güzel örnek günümüzde yaşadığımız ve görmeye alıştığımız olaylardır. Ahmet ŞENGÜL

C.96 A) Din bir olgudur ve siyasette her zaman olmuştur. Geçmişte de çok savaş çıkmış dinler için

      B) Dini zayıflatmak milleti inancın vazgeçirmek dinsizlere rahat bir hayat sağlamak

      C) Temiz ve ahlaklı bir toplum oluşturmak için

      D) Yok olup giderdi hangi din asimile olmuş ki milletler yok olur.Ama dinler hep vardır. Aziz SOYSONA

 

C.961. İnsanların çoğu fıtratları gereği aç gözlü oldukları için belli yetki ve güçlerle donatıldıklarında bu güçleri insanlara zulmetmekte kullanırlar.

        2. Din: Akıl ve ruh sahibi varlıkları muhatap alan yaşanmış örnek ve uygulamalarla dolu kurallar ve yönetim sistemleridir.

            Bilim: Doğadaki pozitif nicelikli bilgilere dayalı tüm bilim dallarındaki toplam bilgi ve uygulamaları içeren en kapsamlı kavramlardan biridir. Bahtiyar YILDIZ-Ayhan TORUN