97.A-Liyakatli değişim için;insanın kendisini ve dinini asrına güncellemekle, asrını inanç sistemine güncellemesi arasında ne fark vardır?
B-Bu gün  hangisi insanlara  yaptırılıyor ve insanlığa neler kayıp ettirmiştir?
C-Doğrusu hangisidir?

İpucu;bulunduğunuz dünyada nefsiniz ve fıtratınızdan verim almak ve yarar görmek için;
1-Dünyayı kendinize uydurmaya kalkışırsanız gücünüzü aştığı için helak olursunuz.
2-Kendinizi tüm dünyaya uyadurmaya kalkışırsanız gücünüz yetmediği için param parça olursunuz.
3-Kendinizi ve dünyanızı doğru tanıyıp, dünyada yararlı olabileceğiniz boyut ve koordinatlarda yaşantınızla verimli yeşermek için inanç ve düşünce sisteminizin ruhuna aykırı olmayan liyakatli uygulamalarla kendimizi değiştirmeye kalkışmak daha evladır.Nefsini tanıyan Rabbini tanır (ayet vardır)

 

C.97 Bu gün din asra uygulanmaya çalışılıyor ama dini kendimize göre değiştiremeyeceğimize göre din sınırları arasında kalıp kalamadığımız tehlikeye düşmektedir. Mehmet GÖR

C.97

A- Bunda önemli olan konu aslında ikisinin de ortak noktası olan, ikisinin de layıkıyla değil de ifrat ve tefritle yapılmasının insanı yok edeceği gerçeğidir.

B- Bugün ilkini bize yaptırırlarken ikincisini gelişmiş toplumlar uyguluyor.

C- Doğrusu ikisini de aşırıya kaçmadan dengeyi bozmadan yapmaktır.

Davut Özler KOÇYİĞİT

 

C.97 A. Aradaki fark ilkinde dinin arka planda; ikincisinde dinin ön planda olmasıdır.

        B. Bugün din arka plana itilmiştir. Sadece zeka baz alınarak; insanların manevi yönü geri bırakılmıştır. Bu durumda çok ciddi bir şekilde sosyal, kültürel ve çevresel buhranlara sebep olmuştur.

        C. Doğrusu zeka ve imanı birlikte götürmektir. Yani akıllı insan olmak gereklidir. Hüseyin EROĞLU

C.97     A)Bir insan toplumu kendine uyarlamaya çalışması onu yıpratır hatta toplumdan men edilmesine bile neden olur. Ancak kendini topluma uyarlıyorsa daha iyi bir kazanç elde eder.

            B)Din asra güncelleniyor. Bu da insanlarda öznel kayıplara sebep olur.

            C)Asrın dine göre güncellenmesi. Şehla HİLOOĞLU

 

C.97A)uymamız gereken ALLAH’ ın kanunlarıdır,yoksa kanunları kendimize göre değiştiremeyeceğimize göre en doğrusu ona tabi olmaktır.

B)kanunları kendilerine göre yorumluyorlar ve neticede tam aksi ile kaybediyorlar.

C)ALLAH birdir başka ilah oluşturmayın,kendi arzularınızın peşinde koşmayınız. Kenan Yıldızhan

 

C.97. .A-liyakatli değişim için;insanın kendisini ve dinini asrına güncellemekle çok büyük bir yanlış yapmış olunur. Din bütün asırları kapsıyor çünkü. Asrını dinine güncellemek aslında dinde var olup asırlardır çözülemeyeni çözmektir

         B- Bu günkü dünya da dinler; dinci diktanın maşalarına kullandırılarak din asırlara uydurulmaya çalışılıyor.

         C-Asrı dine güncellemek doğrudur Tevfik ŞEN

C.97

A- Asrını dinine güncellemekle dini kusursuz yaşadığına sana birey asrının farkındalığını unutur. Ve geri kalır. Dinini asrına güncelleyen insan çağının en iyilerinden olur.

B-Bu gün asrı dine güncellenmektedir. Bu bizi hantallaştırır.

C-En doğrusu dini asra güncellemektir. Abdurrahman SEFALI

 

C.97 A) Asrını inanç sistemine güncellerse ilerleme olmaz.

Kendisini ve dinini asrına güncellerse ilerleme olur.

B) Asrı inanç sistemine güncellemiyor, bilimi kaybediyor.  Gökhan TEPE

C.97 A- Bu ikisi arasın çok fark vardır. İnsan asrını dinine güncellememelidir. Aksi takdirde dini asimile olur. Kendi kurallarından ve liyakatinde çıkar. O yüzden insan kendi kurallarıyla ilerlemeli ve dünyayı kendine döndürmeye çalışmamalıdır. Çünkü bu mümkün değildir.

         B- Bugün insanlara dünya benimsettirilmek isteniyor. Bu da insanların özünü unutmasına sebep oluyor.

         C- Kendimizi dünyaya uydurmaya kalkmamalıyız. Herkesin kendi bir çizgisi olmalı ve o çizgide devam etmelidir. Bahar KAPTANER

 

C.97 A. Kendisini ve dinini asrına güncellemek demek kendisini ve dinini asrına uydurmak demektir. Asrını inanç sistemine güncellemek ise dünyayı kendi dinine uydurmak demektir. Her iki yöntem de yanlıştır ve insanı helak eder.

         B. Bugün dünyada her iki yöntem de yaptırılmaktadır. Başta insanlık bu yöntemlerle inanlık sıfatını kaybeder ve dinini eksik ve yanlış anlayıp uyguladığı için bunun bedelini elbet ödeyecektir.

         C. Doğrusu dünyada nefsiniz ve fıtratınızdan verim almak ve yarar görmek için kendinizi, dünyayı doğru tanıyıp anlamak ve kendi düşünceniz, ruhunuz ve inanç sisteminiz için en liyakatli olanı tercih etmektir. Kendinizi(nefsinizi) doğru tanıyorsanız Rabbinizi bilirsiniz. Harun SEVEN

 

C.97 A) Aradaki fark dinini yaşadığı ortama uyduruyor aynı zamanda yaşadığı ortamı da dinine uyarlıyor.

B) Bu gün asır din güncelleniyor. İlerleme kaydedilmiyor. Çünkü bazı durumlarda dinin çizgilerinden çıkamıyoruz. Hatice ÇAKMAK

C.97 A. Fark yoktur.

B. Günümüzde pek yapılmamaktadır bundan dolayı insanlık alemi görünmeyen bir çöküş içindedir.

C. Kişinin özelliklerine göre kendini aşmayacak şekilde uyarlanabilmesi. Ayşe Şeker

 C.97 A)Değişen dünyada gerçek şudur ki çağın gerisinde kalmak yok olmaktır. İnsan ister kendi kişiliğini dinini ya da herhangi bir siyasi görüşünü güncellemek zorundadır. diğer şekilde bu günü geçmişe güncellemeye kalkışırsa sorgusuz sualsiz kendi sonunu getirir. B) Bugün insanlar geçmişlerini çağın gereksinimlerine göre bir kılıf uydurup devamlılığını sağlamaktadır. Aksi takdirde geçmişlerini unutmaya mahkumdurlar. C) Dini günümüze güncellemek en doğrusudur. Ahmet MANSUROĞLU

C.97

       A-)Aslında ikisi tamamen farklı şeylerdir.Yalnız ikisinin de sonuçları hüsrandır. Helak olma ve zarar örmedir. Çünkü insanın kendisini ve dinin asra güncellemek  neredeyse imkansızdır. Asır gücümüzden ötedir. Asrımızı dinimize güncellemekte yine yanlış bir düşüncedir. Buna da gücümüz yetmez.

      B-)Bugün maalesef insanlar kendilerini ve dinlerini asrına güncellemeye çalışıyorlar. Fakat birçok şey kaybediyorlar. Hem bu dünyada başarısızlık ve hüsranlar hemde ahiret hayatında kayıplara sebep oluyor.

      C-)Bence sınırlarımızı bilerek kendimizi ve içinde bulunduğumuz asrı tanıyarak gücümüzün yettiği oranda din ve asır arasında bağlantı kurmak en doğru olanıdır. Selvi GÜNDOĞDU

 

 

C.97 A-

İlkinde insan kendini ve dinini asra göre yorumlayarak davranır fakat ikincisinde merkez dindir asrını ve kendini dine göre ayarlar.

B-u gün insanların inanç sistemlerinin çökmesinden dolayı sosyal ve psikolojik bir çok sorunları vardır.

C-Zekamızı ve imanımızı bir arada tutmak gerek yani akıllı olmak gerekir. Kadir KURT

 

  C.97 A), İnsanın kendisini ve dinini asra güncellemesi ,kişinin her şeyini kendi menfaati için dinini kullanarak yaşamasıdır.İnsan eğer asrını dine güncellerse Kur’an_ı Kerim’i esas alarak yaşamını ona göre devam ettirir .  
B) Bugün, dini asra  güncelleme söz konusudur.İnsanların hem dünyevi hem de uhrevi hayatlarını mahvediyorlar.
C) En doğrusu kişinin kendini doğru tanımasıdır.Dünyada yararlı olacağımız boyutta inancımızın dışına çıkmadan kendimizi ona göre değiştirmek uygundur. Esra AĞDAĞ

C.97  A.birincisinde din arka planda olurken ikincisinde ise din ön planda.

          B.Zamanımızda din arka planda işler ancak zeka ön plandadır. Onun için maddiyat çok değerli olmuştur..

          C. Bence maddiyatı çok değerli kılmamak için dini arka plana atmamak gerekir. İdris COŞKUN

 

C.97 A) Liyakatli değişim için; insanın kendisini ve dinini asra güncellemesi; Kişinin her şeyini kendi menfaati için dinini kullanarak yaşaması. Kendini değil de dinini kendine uydurmasıdır.

             Liyakatli değişim için insanın asrını inanç sistemine güncellemesi ve kişinin her konuda Kur-an ı Kerimi rehber olarak kullanması ve yaşamını ona göre tasarlamasıdır. Bu diğer dinler için de geçerlidir.

        B) Tabiî ki insanların kendilerini ve dinlerini asra güncellemek.

İnsanların dinlerini yanlış öğrenmelerine, saçma sapan şeylere inanmalarına sebep oluyorlar. En önemlisi insanların ahiretlerini cehennemle sonlandırıyorlar.

        C) Doğru olanı insanın kendisini ve asrını dinine güncellemesidir. Behiye DURAK

 

C.97 A) Biri yıkım biri yapım sağlar.

          B)Dini asra güncelletiyorlar. İnsanlara ahireti kaybettiriyor.

          C) Dini asra güncellemek. Rukiye SEÇGİN

                                                              

C.97 Din değişmez inanç unsurlarına sahip bir bütündür. Asra uydurulması söz konusu bile olamaz. Dinin amacı zamana düzen vermektir bu yüzden asır dine uydurulmalıdır Abdülaziz GEYLAN

 

C.97 Asırlar geçtikçe asrın getirdiği değişimler olacaktır .Bunlar bazı hususlar asra güncellenecektir ancak bence burada çok dikkatli olunmalı  güncelleme yapıyoruz diye nefis ve şeytanın fitnelerine çok dikkat edilmeli zira ince noktalarda ki hatalar büyük sorunlara yol açabilir. Ramazan GÖRGÜLÜ

 

C.97  Bugün asrın getirdiği tereddütlerle, dinin noksan yerleri varmış gibi gösterilip dinin içerisindeki kara delikleri açığa çıkarmak istenmektedir. İnsan dini iyi tanıyıp yaşadığı asra güncellemelidir. Faruk Ergün

 

C.97 A- yani insanın dini asra göre güncellemesi dini gereklerini asrına uygun bir şekilde yaşamaktır.

Fakat asrını dinine güncellemek ise; inandığı dini eski çağlarda nasıl yaşanıyorsa kişinin yaşadığı asırda da bunu uygulamaya çalışmasıdır.

 

B- Bu gün insanlara dinini asra güncellemek yaptırılıyor. Ama bu yapılırken de insana dinde gerekli olan çok önemli değerleri de kayıp ettirilebiliyor.

C- bence dinini asra göre yorumlamak doğrudur. Ama dinin en önemli kriterlerde  hiçe sayılmayacak şekilde olmasına çok dikkat edilmelidir. Mehmet ÇAKMAK 

 

C.97 Bugün asrın getirdiği tereddütlerle, dinin noksan yerleri varmış gibi gösterilip dinin içerisindeki (güya) kara delikleri açığa çıkarmak istemektedirler. Ahmet Ziyaeddin ÇELENKOĞLU

 

C.97 A- kendini ve dinin asra güncellemek asrın gereklerine göre dinini ve kendini yaşamak demektir. Diğeri ise asrı dinine göre yaşamaktır.

B- Bugün bunlardan birincisi yaptırılıyor. Bu şekilde insanların dini yanlış yaşamasına sebep oluyorlar. Müslümanları terörist haline getiriyorlar.

C- Bence ikincisini uygulamak daha doğru olur. Asrı iyi okuyup dinin gereklerine göre yaşandığı zaman Müslümanların dünyada hâkim olacaklarını tarih bize ders veriyor. Osmanlı bir zamanlar asırlarını iyi okuyup dinlerine göre yaşadıkları için 600 sene dünya da hâkim güç olarak kalmışlar. Ne zaman asra uymaya çalıştılarsa yıkıldılar. Ahmet ŞENGÜL

 

C.97 A) Din hep bize doğru yolu gösteren ahlaklı olmamızı sağlayan olgudur.Bizim asrimiz ise dolandırıcılık,kaçakçılık … gibi olaylar baş göstermiş dini buna göre güncellersen bozarsınız.

      B) Birincisi yaptırılma çalıştırılıyor. Buda ahlaksızlığın çoğalması demek

      C) Bence ikincisi  Aziz SOYSONA

 

C.97A. Aradaki fark ilkinde dinin arka planda; ikincisinde dinin ön planda olmasıdır.

        B. Bugün din arka plana itilmiştir.

       C. Doğrusu zeka ve imanı birlikte götürmektir. Bahtiyar YILDIZ-Ayhan TORUN