1.Hayvanlar kadar bile doğal döngülere katkısı olmayan tam tersine sosyal, sanal ve nesnel doğal döngüleri tahrip eden varlıklara ne denir?
İpucu;Eğer bu durum kesinse o zaman bu hilkat garibesi tepkilere sahip varlıklar hayvan nefsi/nefisleri olabilirler mi?!
C.1 Tabii ki insandır. Her şey eşyanın Halık’ı elinden çıkarken iyidir, her şey insanın elinde soysuzlaşır.  Nazmiye YARGI

C.1)Bu varlıklar insanlardır. Doğal dengeyi korumak yerine onu mahvetmeye çalışan yaratıklar insanlardır… Sırf kendi çıkarları için çalışan, nefsine yenik düşen varlıklardır.GÖKHAN BOZDOĞAN

 

C.1 Bu tür varlıklar esfel-i safilin dediğimiz dereceye doğru dörtnala at koşturan varlıklardır (yani hayvanlardan daha aşağı insan bozması canavarlardır). İnsi ve cinni şeytanlarda diyebiliriz.                  İrfan BAHARLI

C.1) doğaya hayvanlar kadar saygısı olmayan insanlar denir FEYYAZ KARA

C.1 İnsan yaratılışında yaratılanlar arasında en güzeli ve şereflisidir. Akıl dairesinde hareket ettiğinde kâinatın sırrına erer ve ala-i illiyine erer. Ancak akıl dairesinden çıkıp nefis ve heva dairesine girse tüm erdemlerden sıyrılıp esfel esafilin’e iner. Yani insanlıktan sıyrılıp belki hayvandan yüz kat aşağı düşer. Bu tür insanlara insan demek insan türüne belki de hakarettir. Bu yüzden onlara hilkat garibesi kişilik defosu denilebilir. Ali Galip ERCİK

C.1Yaratandan, yaratılış gayesinden habersiz, insan olamayan mahlûkat.Dilek KURT

C.1 Biz insanlar çoğu zaman hayvanlar kadar bile doğal döngülere katkı sağlamamakla beraber  aynı zamanda sosyal,sanal ve nesnel olarak doğaya zarar vermekteyiz.Bu durum biz insanlarda var olan ve nefis adını verdiğimiz hayvani duygularımızdan kaynaklanmaktadır.REMZİYE ERDOĞAN

C.1.Ne yazık ki insan diyoruz. Bu şekilde yaşayan ve doğaya bu denli zarar veren insanlar sadece ve sadece kendi nefislerinin gerektirdiği şekilde yaşıyorlar. Onlar için diğer insan ve canlıların çokta bir önemi yoktur. Yusuf KESKİN

C.1 Eğer bu varlık insansa kendisine verilen zekayı kullanamadığı anlamına gelir. Bu tür varlıklarda geri zekalıdır. GİZEM SARI

C.1) Bir nevi insan denir. Ve böyle hayvan-insan nefsi vardır. HABİP KAYA

C-1 Bunlar iki ayaklı esfel-i safilin nefisli mahluklardır…NAZİFE SAVAŞAN

C.1 Hayvanlar kadar doğal döngülere katkısı olmayan varlıklar ne insan sınıfına ne hayvan sınıfına girer.Olağanüstü bir varlık olabilir veya korkutucu bir varlık olabilir….BURCU ŞİMŞEK

              C.1 Nefis olabilir. Çünkü nefis insanın kontrol edemediği bir davranış biçimidir. Yani nefsimiz zayıf irademizin hâkimiyeti altındadır. Bunu da kontrol etmek zordur. MEDENİ SAKCAK

C-1Hayvanlardan daha fazla doğaya zarar veren canlı dünyanın en üstün varlığı olan insanlardır…ÖZLEM AKIN

C1 : İki ayağı iki kolu bulunan tüysüz bir canlıdır ki bu canlı nefsine yenik düşerse doğayı tek değil kendini de mahveder. Ersin ASLAN

C.1 Doğal döngüye, ekosisteme, evrene, baktığımızda herhangi bir canlının doğadaki fonksiyonunu düşündüğümüzde son derece mükemmel bir şekilde tabii ve nesnel döngüleri korumaya yönelik birçok karmaşık davranış göstermekte. Ancak bu döngüleri tahrip eden varlıklar verilebilecek en güzel isim evreni baltalamaya çalışan nefis sahibi olup nefsini kullanamayan cani demek gerekir. FIRAT ALTUN

C.1 Bence bunlara hayvan bile diyemeyiz. Çünkü biliyoruz ki hayvanlarında hata ve hata asalakların bile doğal döngüye faydaları vardır. Ve doğanın varlığı için onlara ihtiyaç duyulur. Kısacası ben bunlara bir ad bulamıyorum. REYHAN YILMAZ

C.1 Bu tür varlıklar günümüzde insan sıfatını ala,tüm varlıklardan ayrıcalıklı yaratılmış ve en önemlisi ‘akıl’ ile mükafatlandırılmış,fakat düşünerek ve idrak ederek davranmasını unutmuş varlıklardır. İnsanlar nefislerini eğitemedikleri ve ona karşı güçsüz kaldıkları için yararlı olmaktan uzak kalmış, çevresine ve bulunduğu ortama zarar veren konuma gelmiştir. Melin KARAN

 

C.1  Bu varlıklara hayvan nefsine sahip insanlar denir. SAMET ÇENŞİ

C.1 İnsan fıtratının hem hayvani hem meleki vechi vardır. Hatta hayvandan aşağı düşebilir. Hayvani olan vechi olabilir.Aykan AKÇA

C.1 Cenab-ı Allah insanı yeryüzüne halife olarak yaratmıştır ama insan yaratılışına aykırı davranarak bazen hayvanlardan daha aşağı derecelere yani esfeli safiline düşer. Ve hayvanlardan daha fazla doğaya zarar verirler.Ercan IŞIK

C.1 İnsan denir.”Eğer insan, şu dar-ı âlem-i arzide, hayat-ı dünyeviye toprağı altında, cihazatmaneviyesini nefsin hevesatına sarfetse; bozulan çekirdek gibi bir cüz’i telezzüz için kısa bir ömürde, dar bir yerde sıkıntılı bir halde tefessüh ederek, mes’uliyet-i maneviyeyi bedbaht ruhuna yüklenecek, şu dünyadan göçüp gidecektir.”Yani sosyal, sanal ve nesnel doğal döngüleri tahrip eden; birer hayvan nefislerine sahip hilkat garibesi varlıklar olan insanlardır. Turgut KIYICI

C.1 İnsan.FIRAT KADIRHAN

C.1 Hayvani duygulara sahip insanlardır. BARIŞ SAVAŞ

C.1 İnsanlardır.Seyfettin SEYHAN

C.1 Bilindiği gibi evrendeki hiçbir şey boşuna yaratılmamıştır. Her şeyin bir yaratılma sebebi vardır. Doğaya zarar verdiğini düşündüğümüz bazı varlıkların bile yaratılmış olmasının belli bir sebebi vardır. Ancak doğaya, evrene yararı olmayan hatta yarar yerine zarar veren varlıklara evren, doğa düşmanları, tahrip ediciler, yok ediciler denilebilir.İdris ÇELİK

C.1)  Yaşama amacını bilmeyen insan diyebiliriz. ŞEYHMUS UTLİ

C.1 Hayvanlar doğal döngüleri tahrip etmek yerine doğal döngünün işleyişinde etkili olabiliyorlar. Doğal döngüleri tahrip eden varlıklara ise hayvan nefisli demek mümkündür. Varlıklar doğal döngü içinde hayat bulurlar. Eğer bu doğal döngüye zarar veriliyorsa bir nevi kendilerine zarar veriyorlar demektir. Kendi yaşadığım bir şeyden örnek vermek istiyorum: bizim orada kışın hava çok soğuk olur bu yüzden insanlarımız evde yakmak için ormandan ağaç kesip getirirler. Gördüğümüz gibi bu insanlar kendi oksijen kaynaklarını yok ediyorlar. En azından tarlada ekin bol olsun diye fare ilaçlarının kullanılması ve bu farelerin öldürülüp çekirgelerin sayılarının artması ve ekinlerin azalması… Görüldüğü gibi doğal döngü tamamen yok oluyor. Doğada belki vahşi bir kuraldır ama bir canlı diğer bir canlıyı yok ederek hayatına devam ediyor.Funda AKDOĞAN

C.1 Evet hayvani nefse sahip kişiler diyebiliriz. Bunlar sadece kendilerini düşünüp kendi nefislerini doyurma peşindedirler. Başka varlıklara zarar verme pahasına bile olsa doyuma ulaşırlar.Seda CEMAL

C.1 İnsan denir. Ayten YILDIZ                                                                                               C.1Doğal döngüye bir hayvan kadar olmayan canlıya hayvandan da aşağı varlık denir ve bence genellikle bu varlık insandır.Rıdvan OKUŞ

C.1 İnsanların bazıları duyarlı bazıları da kendine faydası olmayan hayvandan bile aciz varlıkların bu doğal döngüye faydası olamaz. Sevil DOĞAN

                                                                                                                         

C.1Bu gibi varlıklara hayvan bile söylenemez.Çünkü hayvan bile doğal döngüyü tahrip etmiyor tam tersine doğal döngünün gelişimine katkıda bulunuyorsa bunu yapmayan varlık doğaya,nesneye,sanal aleme zarar veriyorsa böyle varlıklar hayvandan daha aşağıdadır ama bu durum hakkında kesin bir yargıya varabiliyor muyuz bunu bilmiyorum zaten asıl önemli olan da bu değil mi?Oktay BARAN                                                                                                                                   

C.1 Bu varlık istisnasız insandır. Hakan ALTUN

C.1 Aslında farkında olmasak da bizde bu duruma düşebiliyoruz. Yani hayvandan da öteye gidebiliyoruz. Hayvanlar farkında olmadan yaparken, bizler ise farkındalıkla yapıyoruz. Zor olanda bu zaten... Onun için bunlara kendini insan zanneden varlıklar diyebiliriz. İbrahim AKKOYUN

C.1 Bu özelliklere sahip olan varlık bence insandır. Çünkü insanlar, yerine göre hayvanlardan çok daha vahşi, yırtıcı ve tahrip edici olabilmektedirler.Ramazan ERGÜN

C.1 İnsan denir. Diğer varlıkların insandan farkı en azında doğaya katkısı var. Bir arıyı düşünelim   Çiçeklerde topladıklarını kovanda bal yapıp en azında gelecek nesillere katkıları var. Ama insanlar doğayı tahrip ederek geleceğe sadece boş bir dünya vaat ederler. Adnan YILMAZ

C.1 Bence hayvanlar kadar doğal döngülere katkısı olmayıp ta tam tersine her şeye zararı olan tahrip eden varlık insanda olabiliyor. Çünkü insan çoğu zaman nefsi bakımından hayvan gibi davranabiliyor. Bilge TÜRKER

C.1 Hayvani nefislere sahip olan insanlar olarak adlandırabilir. Semra DAĞ                               

C.1 Allah’ın yaratmış olduğu kâinata en büyük zararı veren insanoğludur. Bu bağlamda hayvanlar doğal döngüye zarar vermiyor bunun için doğal döngüye zarar veren varlıkların hayvandan daha aşağı yaratık diyebiliriz.Şahabettin BALCI      

C.1 Doğal döngülere katkısı olmayan ve onu tahrip eden varlıklara sülük denilebilir. Çevreye zarar veren ve bundan zevk alanlar kişilik bozukluğu içindedir. Bu yaratıklar hayvan nefislerinin mahkumudurlar.Medeni BAYAR

C.1 Hayvanlardan daha aşağı dereceye düşmüş (esfel-i safilin) insan görünümlü asalak denebilir. Bunların insanlığa ve insanlara faydaları olmadığı gibi kendilerinde faydalar.Kevser SÖYLER

C.1 Hükmetme içgüdüsüne  sahip insanlar denir. Kadir GERGİ

C.1 İnsanlık nereye gidiyor dedirten bir dönemde yaşıyoruz. Hayatta öyle insanlarla karşılaşıyoruz ki hoşgörü, saygı, sevgi, iyilik, yardımseverlik gibi insani duygulardan uzak; cömertlik, insan haklarını önemsemek, paylaşımcı, doğru dürüst, yalan söylememek gibi ahlak kurallarından habersiz. Başkalarının haklarını hiçe sayıp zavallı gördükleri insanların sırtlarından geçinen ilim, din, insanlık nedir bilmeyen; cahilce hareketlerde davranışlarda bulunan, çevreye zarar vererek bir hayvanın verdiği yararın birazını bile göstermeyen, yani tam anlamıyla asalak yaşayan bir insan. Kesinlikle çevreci sanal, sosyal ve nesnel döngüleri tahrip etmektedir. Elbette ki bunları yaptıran insan nefisleridir. Çünkü hiçbir mantıkta yapılan bu vahşette geçerli bir neden bulamaz; nefislerine hakim olmadığı sürece tabii ki.Hicret OKAN

C.1 Evet, bu varlıklar, hayvan, nefisleri olabilir. Çünkü hayvan nefsine sahip varlıklara bakıldığında örneğin: insanın böyle olduğunu görürüz. Çevremizde doğaya ve canlılara en ufak bir faydası olmayan aksine zarar veren hayvan nefisli insanlar yok değil. Süheyla BÜRÇÜN

C.1 Bu varlıklar insanlardır. Çünkü insanlar, öyle bir hale gelmişler ki üretimden çok, tüketime önem verip her şeyi tahrip yolundalar. Faydacı, kapitalist bir döngü söz konusu artık…Ayşe ARSLAN

C.1 Sosyal, sanal ve nesnel doğal döngüleri tahrip eden varlıklara: parazit yani sadece kendi yaşamını sürdürmek için başka canlıların sırtından geçinen canlı denir.Mehmet Nuri EŞİN

C.1 Bu varlıklara insan denir. Çünkü bu gün doğal döngüyü tahrip eden insandır. Bazı insanlarda hayvan nefsi vardır. Kendini yaşatmak için başkasına büyük zarar veriyor. Adeta karşısındakine yaşama hakkı bile tanımıyor.Zülfü ERYATAN

C.1 Nefsine yenilmiş insanlar bir çıkmaza girmiş ve doğal döngüyü yok sayarak şeytana her şeyi kendilerine mal etmişler ve bunun için her türlü vahşiliği de yaparak doğayı tahrip eden bu varlık tabi ki insandır. Ama ben bunlara yamyam demek istiyorum.Şükrü NAS

C.1 Nefsine yenilmiş insanlar olabilir.çünkü nefsine yenilen insanlar dünyanın doğal döngüsünü tahrip ederler ve hayvanlardan bile daha zararlı olurlar. Idban KUDAY

C.1 Evet olabilir. Çünkü tabiatın doğasını koruyabilmek için dengeli ve bilimsel davranmak zorundayız bunu da yapabilmemiz için nefsimize(irademize sahip çıkmak zorundayız. Aksi takdirde doğanın doğal dengesini tahrip ettiğimizde içgüdüsel olarak hayvansal güdülerden farkımız kalmayacaktır.Mehmet GENÇ

C.1Allah, Hayvanların yaşayabilmeleri ve üremeleri için iki kuvvet yarattı. Bir muhtaç oldukları, lezzet aldıkları şeyleri isteme, onlara kovuşma kuvvetidir. Bu kuvvete şehvet denir. İkincisi yaşamalarına zararlı olan, canlarını yakan şeylerden kaçma, bunlara karşı savunma kuvvetidir. Bu kuvvete de gadab denir. Allah, hayvanların yaşamaları, üremeleri için muhtaç oldukları şeyleri her tarafta bol bol yaratmış, bunlara kolaylıkla kavuşmalarını ve bulduklarını kolayca kullanabilmelerini ihsan etmiştir. İnsanlara da şehvet ve gadab kuvvetlerini yaratmışsa da insanların muhtaç oldukları şeylere kavuşmaları için ise bulduklarını kullanabilmeleri için bu kolaylığı ihsan etmemiştir. Yalnız en lüzumlu olan havayı her yerde yaratmış, ciğerlerine kadar kolayca girmesini insanlara da ihsan etmiş, ikinci derecede lüzumlu olan suyu ihtiyaç maddelerini elde etmeleri elde ettiklerini kullanabilecekleri hale çevirmeleri için insanları çalışmaya mecbur kılmıştır. İnsanlar çalışmazlarsa muhtaç oldukları gıda, elbise, mesken, gibi şeylere kavuşamazlar. Allah, insanlara merhamet ederek, seve seve çalışabilmeleri, çalışmaktan usanmamaları için, insanlarda üçüncü bir kuvvet daha yarattı. Bu kuvvet, “Nefis-i emâre” kuvvetidir. Bu kuvvet, şehvetlere kavuşmak, gadab edilenlerle dövüşmek için insanı zorlar. Fakat insanın nefsi, bu işinde bir sınır tanımaz. Yaptığı işler, hep aşırı, hep zararlı olur. Mesela hayvan susayınca, temiz suyu kolayca bulur, içer. Doyunca artık içmez. İnsani nefsi zorlayarak doyduktan sonra da içirir. Sığır aç olunca, çayırda otlar. Doyunca, yatar, uyur, inan aç olunca, çayırda otlayamaz. Bulduğu otlar arasında seçim yapması, seçtiğini soyup, temizleyip, pişirmesi lazımdır. Nefis, bu yorucu, usandırıcı işleri seve yaptırır. Fakat hoşuna gideni, doyduktan sonra da yedirir. Nefs-i emmâre, şehveti ve gadabı aşırı çalıştırdığı için, buna uymak insana tatlı gelir. İslâmiyet’e uymak ise, bu arzuları frenlediği, tahdîd ettiği için, insana acı, zor gelmektedir. Bunun için insan, İslamiyet’e uymak istemez. Felâkete sürüklenmek ister. Allah Tâlânın merhameti sonsuz olduğundan, insanlarda, se’âdeti felâketten, doğruyu eğriden ve fâideliyi zararlıdan ayırabilen bir kuvvet de yarattı. Bu kuvvet, akıldır. Ama maalesef bazı insanlar çoğu zaman sahip oldukları bu kıymetli kuvveti kullanmayıp, doğaya, diğer insanlara zarar vererek, hayvanlardan daha vahşi bir hâle gelirler. Gülşen ÇELEBİOĞLU

C.1 Bu varlıklar kendi öz benliklerini kaybedip esfeles safilin derecesine inen yani hayvandan da aşağı seviyeye inen insi ve cini varlıklardır.Nefislerini kendilerine ilah tanımış kimseler.    Yasin Murat KAHRAMAN

C.1 İnsani benliğini kaybetmiş mahluktur. Yusuf AKIL

C.1 Bir çeşit parazit denilebilir.Parazitler üretici olmadıkları gibi doğal döngülere katkısı olan varlıkları da tahrip ederler.ŞAHİN KARAN

C.1 Bu soruya en uygun cevabın insan olduğunu düşünüyorum. Ahir zamanda günümüzün gelmiş olduğu teknolojik ve bilimsel gelişmelerle birlikte insanları tabiatta diğer bütün canlılardan ayıran ahlaki değerler, yozlaşmıştır. Beraberinde insan, nefsani duygularını tatmin yolunda kaybettiği benliği hayvanları hatırlatmaktadır.Zeynel PEKEDİS

C.1 Bence Allah’ın diğer insanlara ibret olmaları için yarattığı insanlardır.İbrahim KILIÇ

C.1 Hayvanlardan da aşağı olan esfeli safil denir.AYŞE ÇATAK

C.1 Bu canlılar çoğunlukla parazit olarak tanımladığımız gerçek anlamda ayrıştırıcı yani doğal döngüye katkısı olan; değişmeceli anlamda ise hem topluma hem ekonomiye hem de sosyal yaşama zara veren insan olarak tanımladığımız üreten değil tüketen varlıklardır. Velat SAYUR

C.1 Bu varlık insandan başka bir şey olamaz. Leyla ALTUN

C.1 Doğal döngüye hayvanlar kadar bile katkısı olmayan varlıklar toplumu rencide eden ve sömüren kendilerine bile faydaları olmayan asalaklar denir. Nazif TEPE

C.1 İnsan Leyla Topçu

C.1 Doğal döngüleri tahrip etme kavramı, insanlık tarihinde en çok 19.yy’dan sonra kullanılmıştır.Çünkü önemli buluşlar ve devrimler bu dönemde gerçekleşti.İnsanoğlu bu buluşlarla sahip olabileceklerini ve yapabileceklerini hayal ettikçe doğanın dengesinin bozulacağı gibi bir ayrıntıyı önemsemediler.Medeniyetler yarışında geri kalmamak ve üstün çıkmak için doğayı umursamadılar.Yani hayvani nefislerinin emrinde kalıp insanilikten çıktılar.Daha doğrusu antagonistik şekilde davrandılar. Ali Osman ERAN.

C.1Hayvanlar kadar bile doğal döngülere katkısı olmayan ve doğal döngüleri tahrip eden varlıklara insan diyebiliriz. Çünkü bazı insanların doğayı tahrip etme potansiyelleri ve bu potansiyelleri harekete geçirme kabiliyetleri vardır. Ozon tabakasının delinmesi demek doğal dengenin büyük bir oranda tahrip olması demekti. Abdullah SEYAR

 

C.1Bu soruya birçok insan farklı cevap verebilir; ama bana göre bu sorunun cevabı bazı insanlardır. Şöyle ki bazı insanlar meleklerden üstün oldukları gibi bazı durumlarda da hayvanlardan daha aşağıdır. Bir insan hiçbir zaman bir hayvanla eşdeğer olmaz ya onun üstünde yâda onun altındadır. Yaşadığımız dünyada hayvanlara baktığımız zaman tüm hayvanların doğal döngüye doğrudan veya dolaylı katkısı vardır. İnsanlar ise çoğu zaman bu döngüyü mahveder. Son dönemde dünyada yaşanan sera gazı salınışı, ağaçların kesilmesi, suyun kirletilmesi, hayvanların nesillerinin tükenmesi vb. Halil KURTAY

C.1 Tek kelimeyle canavar denir.       M. Nuri KORKMAZ

C.1İnsan denir. Diğer varlıkların insandan farkı en azında doğaya katkısı var. Bir arıyı düşünelim.Çiçeklerde topladıklarını kovanda bal yapıp en azında gelecek nesillere katkıları var. insan           doğanın bir parçası olmakla beraber doğayı en çok kirleten varlık olması bakımından diğer      varlıklara oranla daha zararlıdır. İbrahim AYDIN

C.1 Bu varlıklara virüs denir. Çünkü; bu varlıklar doğada var olan ve hayvan olarak adlandırılan bir canlı kadar bile fayda sağlamazlar. Salih Sosyal

C.1 Bu özelliklere sahip olan varlık bence insandır. Çünkü insanlar, yerine göre hayvanlardan çok daha vahşi, yırtıcı ve tahrip edici olabilmektedirler. Barış ÖZTÜRK