100.A-Alimsiz kalmış veya bıraktırılmış cahil kavimleri(kendin bilmez kavimleri) cetlerine doğru doğallaştırıp-nasyonalistleştirip nasyonalistlikten bedensel, sosyal ve düşünsel metrikslerinin gidişatının kıblesini/lerini; şovenizme, dinlerinin kıblesini de Siyonizm çeviren cahil veya alim bedbaht fert ve toplumlara ne ad verilir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

B-Ceddinin yaptıklarıyla, dini ile, özgün kültürü ile liyakatsiz övünmenin toplumsal tufanları ve afetleri nelerdir?

C-Sizce bir unsur neden böyle bir konumda kendini veya ceddini takdim etme ihtiyacı duyar?

D-Bunun kime ne yararı ve zararı var? Neleri tahrik ve tetikler?

İpucu;neden güzel ahlak abidesi insanlar bu afattan uzak durmuşlardır? Birisi size karşı yaptıklarıyla övündüğü zaman kendinizi nasıl his edersiniz? Hangi duygularınızı motive eder? Siz o insan kadar o işte yeterli fıtrat, zeka ve yeteneğe sahip değilseniz, ya da aynı olanaklara sahip değilseniz üstünüze iyilik ona her zaman size karşı kendini övme hakkını verir mi? Bu mantığı siyasilerin; iktidar muhalefet şeffaf politika diye toplumun gözü önünde liyakatsiz gösterişli her an oy kapmak ve daha üstün yetenekleriyle ayakta olduğu çığırtkanlığını yaptıklarına dikkat ediniz.

Asil insanlar, akıllı krallar, akıllı imparatorla…vb peygamberler toplumları yönetirken hangileri güzel ahlak kurallarına en çok itaat ederdi? Bu gün yönetenler mi(iktidar ve muhalefet) topluma güzel ahlak örneğidirler yoksa toplum mu sukutu haliyle yaşarak bir yerlere duş çekiyor?Kendisiyle, milletiyle, diniyle, yaptıklarıyla veya herhangi bir şeyle kasten gösteriş yapmak ve övünmek tahrik edici bir düşünce ve ahlak yanılgısıdır. Demirkuş 2008.

Bazı koşulların, sistemlerin, rejimlerin ve varlıkların şerrinden emin olmak için aslını gizlemek, yalan konuşmak mubahtır. Ör. geçmişteki demir perde ülkelerinin katı yönetim biçimlerini düşünün. Ama hür olduğu halde menfaati için aslını inkar, aslını yermek, yalan konuşmanın çizgisini karıştırmamak gerekir.

Ben Arap’ım ama Araplardan değilim. (hadis). Her Müslüman doğal aslından (kökeninden) İbrahim AS’IN milletini tercih ettiğine dair salavat-i şerife getirir. Yada her namaz kılışında Allah CC’HUNA yalvarır beni İbrahim AS’IN milletinden eyle diye.

Aslını inkar edenler bizden değildir.(hadis)

Bu davranışları, eylemleri ve tepkileri önce bir aileye sonra bir kişiye indirgeyerek yaşantınızdaki benzerliklere güncelleyerek ya da benzeterek anlamaya çalışın.

Bu davranışları, eylemleri ve tepkileri gerekirse psikiyatra, eğitimciye veya psikologa sorun ya da danışın. Bir fert, toplum, devlet, kral, padişah…vb insanlık huzurunda neden bu kadar övünür! Allah CC.’HUN, peygamberlerin, alimlerin övünmeye diyetle yaklaştığı (belki de toplumsal tufanları ateşlemek, farklı fıtrat ve fırsatlara sahip insanları tahrik etmemek, için...vb) bir konudur. Liyakatli ve haklı övünmelerden daha çok kendini, yaptıklarını, ceddini, geçmişteki kavmini, geçmişteki yaptıkların empoze ederek met etmesini düşünün.Mezar taşlarıyla her zaman iftihar edilmez. Onlar için her zaman rahmet okunur ve dua edilir. Tüm insanlar, toplumlar, devletler ve uluslar bu övünme yarışına girerse ne olur? 0, 1, 2, 3, 4,5, 6,

C.100 A. Âlimsiz kalmış kavimler doğru yoldan kolay sapabilen ya da saptırılabilen kavim demektir. Bu kavimleri yanlış yola sürükleyenlerde münafıktır.

B. Ceddinin yaptıklarıyla övünenler sonunda çeşitli afatlar la karşılaşmışlardır. Övünme zayıf insanlara ait bir özelliktir. Kendini bilen ve gerçek başarıya ulaşanlar hiçbir zaman yaptıklarını gösterme çabasında olmayan, övünmeyen kişilerdir. Örneğin; Peygamber efendimiz asla övünmemiş hep ümmetinin güzel ahlak ile ahlaklaşmasını istemiş ve onun için uğraşmıştır. Zaten kendi cetleriyle övünenlerin asla ismi günümüze gelmemiş, hatırlanmamıştır.

C. Kendini övmeyi sevenler bazı duygularını tatmin etmek için bunu uygularlar. Kendine güvenmeyen asilsiz insanlar güvensiz olduklarından dolayı yaptıklarıyla övünüp toplumdan beğeni beklerler. Fakat akıllı ve asil insanlar beğeni beklemek için yapmaz, kafalarındaki düşünceleri uygulamaya geçirmek için uğraşır ve zaten övünmeden toplumun takdirini toplarlar. Yani amaç takdir toplamak değil insanların yararına uğraşmak ve toplumu en iyi değerlerle donatmaktır.

D. Bunun hiç kimseye yararı yoktur. Övünme sadece kişinin eksikliğini gösterir. Topluma bir yara sağlamayacağından dolayı sadece çevredeki insanları tahrik eder ve insanları liyakatsiz davranış ve sözlerle hiçbir yere ulaştıramazlar. Toplum gelişemez ve zarar görür. Elif DEMİR

C.100 A:İnsi şeytanlar denir

          B:Tek tufan vardır.O da başkalarını yutup beslenmektir

          C:İnsan da nefs ve şeytan vardır ve insan fıtraten kendini herkesten üstün zanneder,bu üstünlüğünü tastik için yapmayacağı şey yoktur

          D:Yarar olarak dünyevi(maddi) bir yarar olabilir.Bura da her ne kadar cennetlik bir yaşam sürdürüyordur. Mehmet ERG ÜN

C.100 A_ İnsanlık tarihinde nefretle hatırlanan toplumlardır.Kısacası zalim ve ilahlık dava edendir.

B-Ben ben dersen içinde bulunduğun toplum karışık milletten ise, iç karışıklığa sebep olur.Şimdi şarkta yaşanan olay aslında bunun yaşanan felaketin yüzüdür.Eğer sen beni oluşturan yapıyı inkar edersen ve yönetimde beni yok sayarsan hiçbir zaman,buna sessiz kalınmaz.

C- Benim milletim güzeldir,diyebilirsin.Kimse buna bir şey demez.Sadece benim milletim haktır desen diğer toplumlar buna karşı sessiz kalmazlar ,sana bunun doğru olmadığını ya bilimle yada şiddetle sana hissettirirler.

D- İnsanlığın kimden geldiğini, nüfus o kadar karışmış ki bir anlam ifade etmiyor.Türk diyen bir kişi tarihi incelediği zaman , başka ırktan olduğu ortaya çıkar.Bu anlayışlar insanları yobazlaştırır.HİKMET ÇITAK

C.100 A- Başıboş kalmış bir toplumu güdüp onlara çoban olmak denir.

B- Övülecek olan şeyler liyakatsiz ise ve bunu liyakatli olarak anlatmak empoze edilecek toplumun er ya da geç liyakatsiz olduğunu anladığında güvenin bitmesi demektir.

C- Her insan yanlışlıklarını örtmeye çalışıp kendini savunmak ister. İnsanlar yanlışların yanlış olduğunu anladığından itibaren bırak ceddini ilk kendini savunarak ben yapmadım der.

 D- Bu olay savunulan veya inanılan şeylerin boş olduğunu ve insanların kullanıldığını hissettirir. Bununla kalmayıp inandığı değerlerin bitmesine sebep olur. Bu yüzden yararından bahsedemeyiz. Şeyda  ÜSTEK

C.100 A– Savunmasız toplumların bedensel, sosyal ve düşünsel metriklerinin gidişatını şovenizme ve Siyonizm’e çeviren ve kendi amaçlarına ulaşmak için bu toplumları kullanan fert toplumlara çıkarcı, egoist denilebilir. Dinçer KÜÇÜK     

          B – Ceddinin yaptıklarıyla, dini ile özgün kültürü ile liyakatsizce övünmek toplumdan tepki toplar. Dinçer KÜÇÜK                                                                              

          Bir unsur kendini ön plana çıkarmak, üstün önlerinin olduğunu kanıtlamak için övünme, ceddini takdir etme ihtiyacı hisseder. Dinçer KÜÇÜK                                                                               

          D – Olmayan bir şeyi olmuş gibi göstermek, sahip olunmayan bir özelliğe sahipmiş gibi göstermek bireyin toplumdan dışlanmasına sebep olur. Dinçer KÜÇÜK                                                                               

C.100 A) Milleti cahil bıraktırmak için bilgili insanları toplumdan soyutlaştırıyorlar ve böylece cahil toplum kendi iç benliğinde bazı arayışlar içine girip kazılan kuyuya düşmeleri için zemin hazırlıyorlar. Bu yüzden millet kendi sosyal yaşantılarını kendi çabaları ile belirler ve bunlara yön vermeye çalışır. Kendi iç çabalarıyla hayatlarına devam ederler.

          B) Liyakatsiz övünme ile halkın saf duygularını kendi emelleri doğrultusunda kullanır.

          C) Sosyal yapının bozulması, demokrasinin bozulması gibi sorunları tetikler topluma zarar verir. Neslihan YARDIMCI

C.100 A) Yeniçeri denilmelidir.

           B) İnsanın kendi aklını kullanması gerekir. Atalarını rehber almalı ama onların hatalarını tekrarlamamalıdır.

           C) Bize kendi cetlerinin üstünlüğünü gösteriyorlar.

           D) Hiçbir yararı yok. Zararı insanın değerini azaltır.Mehdi BİNİCİ

C.100 A) O toplumlar görmemiş ve beyinleri nasırlanmış toplumlardır. Onlar bilgiye yoksun ve cahildirler. Ayhan YILMAZ

          B) Bizin atalarımız bir şeyler yaptıysa biz sadece onlarla övünürsek bu yanlıştır. Çünkü bizimde torunlarımıza, çocuklarımıza bir şeyler bırakmamız lazım. Ayhan YILMAZ

          C) Çünkü yapılan iş ve eylemin öneminden dolayı topluma verdi kazanımdan dolayıdır. Ayhan YILMAZ

          D) İnsanlara yararı olabilir. Çünkü eğer bizde hayat önemli bir şeyler bırakırsak bizim torunlarımızda bizimle böyle gurur duyar diye düşünerek yapılabilir. Ayhan YILMAZ

C.100 A.Dediğiniz tanıma uyan millet Yahudilerdir.Bu milletler kendi doğrularını bilirler ve öğle öğretirler ne kimseyi kabul ederler ne de yeni bir bilgiyi gelişimi öğrenip hayatlarına uyarlarlar.sonuç itibariyle ırkçı bir millet toplum ve fert  oluşturmuş olursunuz.

B.kendini bilmezliktir.Cedlerin yaptıklarını bilmeden övünmek ve aslı olmadan savunmak acizliğini ve düşünmedeki eksikliğini gösterir.

C.Çünkü o taşıdığı saksıyı süs niyetine taşır.Onunla düşünme eylemini gerçekleştirmez ve olan olgularla yetinmeyi kendine huy edinmiştir.

 D.Bunun bu düşünceyi dogmatikleştirenlere bir faydası vardır.Uzun sürelerce yaptıkları hataları doğru diye kabul ettirmek isteyenlere.sakat bireylerin doğmasına neden olur ve bilinçsiz hırçın bir toplum oluşturmayı tetikler.

Fatma TUNÇ

C.100 A) Bu konuda cevabım yok. Rıfat KOY

          B) Ceddinin yaptıkları doğru ise zaten kişi muvaffak olacaktır. Yok, doğru değilse zaten o zaman hak ettiklerini alırlar. Rıfat KOY

          C) Kendi toplumumuzu örnek verecek olursam, bizlerde büyüklerin, yaşlıların sözleri çok önemlidir. Neden mi? Çünkü onlar bilir, onlar yaşamış, onlar görmüş, onlar gezmiş… vb. bu tür şeylerin yanı sıra, onlardaki genel olarak şevkat ve merhamet duygusu bizleri zaten istemesekte onlar gibi yapıyor. Rıfat KOY

          D) Eğer ceddimizin yaptıkları ve yönelttikleri istikamet belli bir amaca ya da hedefe yöneltiyorsa bir mertebeye gelmek isteyipte çaba gösterenlerin yararına olur. Eğer yöneltmesi ve yaptıkları yanlışsa kişiyi daha aşağı mertebeye iter. Rıfat KOY

C.100 A) Tamamen köle olmaya kullanılmaya elverişli yeniçeri tipi insandırlar.

B) Ceddinin yaptıkları kişi adına önemli ama sadece bunlar ölçü olmamalı mükemmel değilse tabi ced doğru yolda değilse övünmenin bir gereği yok.

C) Doğal yaşam tarzıdır hayvanlar bile kendi başının çaresine bakıncaya kadar annelerinin yanında kalır.

D) Ced bu yolda ise kölesi ve zararı var köleci devletlere ise fayda var. Murat YILMAZ

C100) a)Bilmiyorum

b)Cahil bir toplum olarak değerlendiriyorum

c) insanlar kendi başlarına ortaya  çıkmıştır veya çıkmamıştır düşüncesi ile günümüze kadar gelmiş bulunuyoruz bu muamma hala da devam etmektir

d)iyileri de kötü olmalarına yol açar bu da dünyayı kötüleştirir Hacer BEYTER.

C 99-A-İnsansız kainat sahipsiz malikaneye benzer.Ona anlam kata insandır.

B-Cenabı hak bunca nimeti insan için yarattı.Bu yüzden insansız kainat olmaz.

C-Cahilliye dönemindeki insanlar hayvanlardan daha aşağılıktı.İslamiyet’in gelmesiyle İslam’ın doğuş yılarında insanlar en ulvi mertebeye ulaştı.

D-Günümüzde ABD yaptığı zararlı politikalarla eşekten daha aşağılık bir hale gelmiştir. Şaban ADAŞ

C.100 A.Bunu yapmak isteyenler insanları yobaz, bağnaz, din haini etmek ve insanlara kendi cetlerinden başak dostu olmadığını empoze etmeye çalışıyorlar. Bunlar;insanları, toplumları birbirine düşürmeye ve düşman etmeye çalışıyorlar.Kendi çıkarlarını,menfaatlerini düşünüp insanları şovenizm ve Siyonizme yönlendiriyorlar.

          B.Bu, farklı veya aynı fıtrat ve fırsatlara sahip insanları tahrik edebilir veya tetikleyebilir.

          C.Kişi, kendini veya ceddini över çünkü kendindeki noksanları, yanlışları bu şekilde kapamaya çalışıyor, yani benliğini tatmin etmek için.Ya da kendi ceddinden olmayan birine kendini kabullendirmek için,aşağılanmamak için,övgü övgüyü doğurur düşüncesiyle hareket ettiği için yani dönüt amaçlı,ayrıca kendini üst seviyede,karşısındakini de aşağı seviyede gördüğü için kendini veya ceddini övme ihtiyacı duyabilir.

         D.Bunun akıllı insanlara yararı var, çünkü karşısındakinin ağzından çıkan ile hal ve hareketlerini mukayese ederek şerlerinden emin olabilir.Cahillere,kendisini öven kişiden daha alt seviyede olduğunu,daha az koşullarda yaşadığını düşündürdüğü için böyle insanlara zararı vardır.Cahil insanlar övgü ile tahrik olurlar, tetiklenirler de.Ancak akıllı insanlar övgü ile tahrik olamaz ancak, cahilden farklı bir biçimde tetiklenebilirler.Halise KADİRHAN

C.100 a)Bu tip toplum ve ya fertler nereye gideceklerini henüz kestirememiş ve bu yüzden insanları kullanarak onlardan bir şeyler koparmaya çalışanlardır. Bence bunlara kendini bilmezler demek yerindedir.

            b)Bunu yaparken kesinlikle tek düşünceleri insanların duygularını ele geçirip onları robotlaştırarak istediklerini yaptırmaktır. Yani feodal bir yapı kurmaya çalışmaktadırlar bu da insanlara çok büyük zararla verir.

            c)Yönetmene ihtiyaç duyanlar yani nefislerine yenik düşen cahil insanların yaptıklarıdır.

            d)Bunun bu cahil ve kendini bilmez insanlara bile yararı yoktur çünkü bir insana yapılan zarar tüm insanlığa yapılmış demektir.

ilgisine bilgi katar. Değil ise dinlemekle yetinir. Yasemin YILDIZ

C.100 a)Bence bu tip toplumlar kendi yararları için her şeyi yapabilecek olanlardır. O yüzden ben         sadece

Bunlara cani derim.

b)Bu övünmeleri insanları insanlıktan vahşiliğe doğru sürükler. Çünkü cedleri (o günün şartları gereği belki) çok vahşice yaşamışlardır.

c)Kesinlikle üstünlük kurmayı istemelerinden kaynaklanmaktadır.Yoksa başka türlü kim insanlıktan çıkmayı düşünebilir.

d)Bunun güzel ahlaklı bütün insanlara zararı vardır. Nura DEMİR

C.100 a)Sapmış toplumlar, lanetli kavimler

           b)Bilgisizce ceddinin arkasından gitmek dinen caiz değildir. En zayıf inanç araştırmadan anne babanın dinine inanmaktır. Bu en küçük bir depremde yıkılacak bir bina gibidir. En iyisi ise araştırarak hak dini bulmaktır.

           c)Her insan kendi bildiğinin ve gittiği yolun hak olmasını ister ve bunu savunur. Bilgisizce savunmak ahmaklıktır.

           d)Bunun yararı elbette saptırmak isteyenleredir. Zararı ise bilinçsizce sapanlar peşinde sürüklenen cahil insanlardır. Esra ALİHANOĞLU

C.100  A. Bu tür insanlara, fertlere Siyonist ve şovenist denir. 

B. Geçmişteki insanlarımızı, atalarımızı sürekli övmek yanlıştır. Onların sahip olduklarından her zaman daha iyisine sahip olmaya çalışmak gerekir. Onlarında hataları olabilir. Onlar artık geçmişte kalmıştır. Sürekli geçmişe bakılırsa (geçmişe bağımlılık) gelecek hakkında geri kalınır ve gelişilmez.

C. Çok övünmeye dinimizde yer yoktur. Böyle bir kişinin inancında eksiklik vardır. Peygamber ahlakından mahrum kalmıştır. Kişi üstünse bile bu ona övünme hakkı vermez.

D. Bunun kendini öven bir insana zararı olur. Toplum bu fertleri dışlayabilir. Dolayısıyla bu kişilerde psikolojik bir rahatsızlık oluşabilir. Kişi yalnız kalır ve bu durum kendisini tahrik eder. Aysun AKBAŞ

C.100 A Böyle yapan kavimlere cahilliye kavimleri denilmiş ve sapmış saptırılmış topluluklardır.

B Geçmişe baktığımız zaman çeşitli kavimlerle peygamberler göndermiştir.Bu kavimler atalarının kültür,din ve örfleriyle övünüp sürdürdükleri için bazı peygamber bu kavimleri sapkın insanlarından vazgeçirememişlerdir.Böyle olunca Allah C.C bu kavimleri çeşitli şekillerde helak etmiştir.(Nemrut ve firavun kavmi)

C Tamamen bazılarına yaranmak için kendi menfaatleri doğrultusunda hareket eden riyakar davranmaya çalışanlar böyle konuşma gereği duyarlar.

D Tabi ki böyle konuşmalar yandaşlarına fayda sağlar ; muhaliflerine tahrik ederek, olayları çatışmaya kadar götürür.                                             NAFİH ASLANCI

C.100 A- Bu tür insanlara kavimlere bedbaht, nankör, asimile olmuş kesim deniliyor. Kendi özünü kaybeden bu tür insanlar, toplumlar, kavimler dünya durdukça bir birliktelik oluşturamazlar.Ufka kendi gözleri ile değil, hep başka gözler ile bakmaya muhtaçtırlar.

         B- Önemli olan birilerinin bir şey yaptığı değil, birilerinin topluma ne kadar faydalı olabilmiş olduğu değil, kendisinin ne kadar faydalı olduğudur. Atalarımız Osm. Devletini kurdular bahanesi falan filan her şey bahane, onların yaptıklarıyla değil kendi yaptıklarınla övünmelisin.

       C- Elinden bir iş gelmeyen, pısırık, kendince bir şeyler üretemeyen insanlar genellikle başkalarının yaptıklarıyla övünmeye çalışır.kedini tatmin edecek farklı yollara baş vurur.

       D- Bu tür insanlar, kavimler hep gerici olurlar. Kendilerine bir şey katmazlar. Hep yerinde saymaya devam ederler ne bilim gelişir  nede toplum mesafe kat eder. Gelecek nesillerde yanlış örnek olmaktan başka hiçbir mana olmaktan başka hiçbir mana ifade etmezler. Gelecek nesle bir ürün, eser takdim etmekten noksandırlar  Fatih KIZILKAYA

C.100.

A.Benliklerini yanlış yolda ve yanlış amaç uğrunda kullananlar denir.

B.Bozulmuş toplumlar, ilerlemeyen toplumlar, gerici toplumlar ortaya çıkmış ve cetlerinin hakiki güzelliklerini liyakatsizce övmüşler.

C.İnsanın fıtratında vardır ki; insan akrabasının saadetiyle saadetlenir, elemleriyle müteellim olur. Bu muvacehede insan kendini veya ceddini takdim eder(akrabaî yakınlıktan dolayı).

D.İnsanların bazıları bunu menfi milliyetçilik yönüyle kullanmış ve ırklar arasında sosyal tufana sebep olmaya kadar gitmiş. Oysa insan elinde olan hiçbir şeyin hakiki sahibi değildir, sadece nezarete memurdur.  Coşkun DOĞRU 

C 100 A-Cahil toplum adı verilir.

B-Irkçılıktır.

C-Değer göremediği için.

D-Bunun aynı bölgede yaşadıkları farklı kökenler arasında anlaşmazlığa yol açar.Savaşı tahrik eder. Ahmet ŞAHİN

C.100. A) Bu tür toplumların insani değer ve yargılara sahip olduklarına inanmıyor ve bunları cani olarak niteliyorum.

B) Atalarının uygun olmayan davranışlarını benimseyen toplumlar sonu olmayan bir serüven içine girerler bu da o toplumu sürgüne sürükler. İnsan geçmişini bilmeden yahut ceddinin yaptığı iyi şeyleri karakterinde taşımıyorsa kendine mal etmemelidir.

C) Kendi eksikliklerini gidermek için başkasının başarısını kendilerine mal ederek toplumda daha saygın bir yer edinmek istedikleri için olabilir.

D) İnsan sadece kendi başarılarıyla övünmelidir ama bunu başkalarını küçümsemeden yapmalıdır. Güzel ahlak sahibi olmak insanın fıtratına uygun değilse karşıdaki insan bunu fark edip karşısındaki insana o şekilde değer verir. Gonca ÖNLER

C100-A Çobansız koyun sürüsü diyebiliriz çünkü önder olmadığı için ve maalesef insanlar da Allahın vermiş olduğu mükemmel beyni kullanmadıkları için pek de güzel şeyler yapmazlar.

B- kendi milletini göğe çıkaran ve milletine ceddine güvenenler ırkçılık tohumlarını serptiği gibi diğer toplumlarla uyuşamaz dolaysıyla huzursuzluk ortamı ve istenmeyen durumlar olaylar cereyan eder.

C- insanlar sosyal varlıklarıdır kendi duygu ve düşüncelerini sevinçleri üzüntülerini paylaşmış ister bu noktada ona en yakın olan onu koruyan ve sayan seven geniş bir aile gibi gördüğü için.

D- kime menfaatleri dokunuyorsa onlara yarar sağlar. Örneğin aşiretin başı olabilir. Ve kimin menfaati varsa o tahrik ve teşvik eder. Cihan YILDIZ

C.100(A)Bilgisiz ve dini bir bilime ve ilime sahip olmayan kavimleri ya da toplulukları var olan gerçeğe ulaştırmak yöneltmek yerine tam tersine yanlışa, sapık düşünceye ve ayrımcılığa itmeye çalışan bir kuvvetle karşı karşıyayız. Bu günümüzde şovenizm ve ayrımcılığı savunan toplumlarda ortaya çıkar. Bu toplumlara yobaz toplum denilir.                                                                                                                                                  

(B)Yani günümüz insanının ondan önceki insanların atalarının yaptıklarıyla övünerek bir şey üretmemek ve sadece onların ürettikleriyle yetinmek. Böyle yapan toplumlarda insanlar hazır yiyiciliğe,    ,çabasızlığa, tüketici konuma ve üretmemeye pasifleşmeye iter.                                                                                                                                                   (C)Çünkü böyle bir toplumun kendine güveni yoktur. Elinden bugüne dair elle tutulur ve değer verilir bir unsur olmadığı için bu kötü durumu ört bas etmek için böyle toplumlar ceddine sığınır. Böylelikle hem                          kötü duruma düşmekten kurtuluyorlar hem de ceddini takdim ederek ceddinin yaptıklarıyla övünürler.                                     (D)Örneğin; Seçim döneminde bazı siyasiler ve mensup oldukları partiler seçmenlerinin ihtiyaçlarını, noksanlıklarını ve isteklerini göz önünde bulundurarak bu insanları bu şekilde kendi güçleriyle kendi tarafına çekmektedirler. Bu seçmenler bu eksikliklerini gidermek için güçlü olan partiyi yönetecektir. Bunun zararını bu partilere güvenme zorunluluğunu gerekli gören seçmenler çekmektedir. Sariye OĞUR                                             

C.100 Böyle toplumlara hakkın cahilleri denir. Aklı olup  da aklı ile düşünmeyen gözleri olup da gözleriyle hakkı görmeyen kalbi olup da kalbiyle inanmayan çıkarcı, menfaat perest toplumlar denir. Bunlara Şövanist denir.

b.kişi toplumunu sevebilir. Kültürünü de sevebilir ama kendi toplumunu üstün görme hakkı yoktur. Çünkü bütün toplumlar Allah katında eşittir yalnızca takvayla üstünlük vardır. Kendi toplumunu üstün gördüğün takdirde ırkçılığı,  toplumsal bölünmeyi, haksızlığı,ezen olarak ezilen ortaya çıkar.

c. İslami bir inanca sahip olmadığından hayatını Allahın kanunlarına göre şekillendirmediğinden ceddini takdim ederek kendini büyük görme gösterme eğiliminde olduğundan.

d. hiçbir yararı yoktur. Kendini üstün gördüğü insanları tahrik ederek toplumsal bölünmenin ortaya çıkmasını tetikler. M.EMİN AY

C.100 A.Önermede geçen ve anlamı gereği cetleri ile siyaset yapanlar şovanist,dinleri üzerinden siyaset yapanlarsa siyonisttirler.bunlara doğal denge ve döngüyü olumsuz etkileyenler veya bozanlar denilir.

B. Bu tür tutum ve davranışlar toplumun ortak değerlerinin ortadan kaldırılmasına toplumda farklı öğelerin ortak paydaların azalmasına v birbirlerinden uzaklaşmalarına neden olur.bunun sonucunda parçalanma v toplumsal iç çatışma v sonucunda bölünme v parçalanma kaçınılmaz hale gelir.ayrıca insanların ırkçı duygulara fazla önem vermesi başka toplumların doğrularına karşı kör bakmasına v o toplumların liyakatli özelliklerinden faydalanamamalarına v sonuçta izole içine kapalı ve çevresindeki herkesi kendine düşman gören bir toplum oluşmasına neden olur.

C. Unsurların kendilerini ifade edebilmede ilk ve en kolay kullandıkları yöntem kendilerini cedleriyle tanıtmadır.

D. Allah insanları birbirleriyle tanışıp tanıyabilmeleri için kavım kavim  yaratmıştır.Bunun yararı;unsurlar çoğu zaman karakteristik özelliklerini tek çatı altında bu özgün unsurları ile  ifade edebilmeleridir.bunun zararı ise unsurların bu unsuru aşırı bağımlılık ile araç olmaktan çıkarıp amaç olarak kendilerine bir kara delik haline getirmeleridir.bu kara delikler hem kendilerini hem de onların peşinden gidenleri yutar.bu unsurun kötüye kullanımı ayrımcılığı nifakı, çatışma ve parçalanmayı tahrik eder ve tetikler. . Leyla SAYDAN

C100-A

B- kendi milletini göğe çıkaran ve milletine ceddine güvenenler ırkçılık tohumlarını serptiği gibi diğer toplumlarla uyuşamaz dolaysıyla huzursuzluk ortamı ve istenmeyen durumlar olaylar cereyan eder.

C- insanlar sosyal varlıklarıdır kendi duygu ve düşüncelerini sevinçleri üzüntülerini paylaşmış ister bu noktada ona en yakın olan onu koruyan ve sayan seven geniş bir aile gibi gördüğü için.

D- kime menfaatleri dokunuyorsa onlara yarar sağlar. Örneğin aşiretin başı olabilir. Ve kimin menfaati varsa o tahrik ve teşvik eder. Hadi GÜVENER
C.100 A)
Cahil bırakılmış kavimler atalarında ne gördülerse onu uygulamışlardır.Doğru yanlış düşünmeden bu nedenle bedbaht olmuşlardır.B)Cettinin yaptıklarıyla övünmenin afetleri çoktur.Örneğin;onların hatalarına kanan insanlar kendilerini yenilemezler.
 C) İnsanlar homeostatis gereği içsel bir savunmaya geçerler ve cetlerinin yaptıklarıyla övünürler.

D) Bunun insanlığın geleceğine yararı değil zararı vardır.Kendini yenilemeyen bir millet ilerleyemez,ilerlemeyen milletler ise ilerleyici milletler arasında geri kalmaya mahkumdur.

Hülya ACARSOY

C.100 A) Alimsiz kalmış toplumlar bazı kavim ve toplumlarca yanlış yöne sürüklenmeye mahkumdurlar.Bu şoveniz düşkünleri şirk yapıp kendileri yeterine batağa batmamış gbi diğer toplumlarıda kendileriyle beraber çekip destekçi topluyorlar.Bu toplumlar cahil toplumlardır.

B) Övünme liyakatsiz insanlara özgü,kendi benliklerini tatmin etmeye çalışan zayıf bireylerdir.Övünen toplumlar günümüze kadar adını duyuramamış ve övünme sayesinde hep yanlış yollara girmişlerdir.

C) Kişisel benliklerini ve kendi eksikliklerinden dolayı topluma kendilerini sunup beğenir bekleyip eksikliklerini hatalarını kapatmaya çalışırlar.

D) Bu toplumu cahilkılar ve gelişimini engeller.Benlikleri tahrik edip zavallılığı tetikler. Yunus BOLLUK

C.100.A)İnsanlık kavramından hiç haberi olmayan toplumlardır.

           B)Bu şekilde övünenler  toplumda kutuplaşmalara yol açar ve toplumda sosyal bir tufanın kopmasına sebebiyet verir.

           C)Kendi içinde oluşan bazı duyguları bastırmak için .

           D)Bunun her iki tarafa da zararı var,toplumda  kini,öfkeyi ve insanın duygularını tahrik eder. Baran ÖRENÇ

C.100.A)Başı boş kavimler denmektedir.

           B)İnsanlar sadece cetlerinin arkasından onların yaptıklarıyla övünürse bu fakirleşmelerine neden olacaktır.

           C)Güçlü kavimleri daha güçlü kılarken güçsüzleri ise daha güçsüz kılmaktadır.

           D)Sadece kendilerine zararları

C.100 A) Vahşi ve başıboş kalmış toplum adı verilir. Mehmet KAYASIZ

        B) Birey soyu, dini ve kültürü yüzünden baskı ve olumsuz davranışlara maruz kalarak psikolojisini bozabilir.Psikolojisini bozmuş bireylerin sayılarının giderek çoğalmasını gelecek için umut verici olamaz. Mehmet KAYASIZ

        C) Üzerindeki baskıları kaldırabilmek için ihtiyaç duyar. Mehmet KAYASIZ

        D) Bunun kendisine ve dolaylı olarak ta geleceğe faydası olur . Mehmet KAYASIZ

C100. A-hayvanlaşan vahşileşen toplumlardır Mustafa DAĞDELEN

C.100-bu konuyu tam anlamadığım için cevap veremiycem aslında cevabı bilmiyorum.BUKET KAYA

C.100 A_Böyle toplumlar kendi dinini kaybedip nasyonalistleştikleri için asimilasyon söz konusudur.

B_Dini ve ceddinin yaptıklarıyla övünmek toplumsal tufanları beraberinde getirir. Yani kendi ırkını üstün gören şovanistleşmedir.

C_Ceddimizi ve kendimizi taktim etmediğimiz sürece inkar edenlerden oluruz ve yaratanını unutan münafıklardan oluruz.

D_ Haklı övünmelerin bile gerektiği kadar yapılması gerekir. Aksi taktirde diğer insanlar için toplumsal tufanlar yaratarak tahrikleri tetikler. Haklı övünmeler konunun özünün benimsenmesi için yaralıyken fazla övünmeler karşıt oluşumları tahrikler ve tetikler. Gonca DAL

C.100. B)Zavallı denir. B)Bir şey söylemek için konuşmamak lazım söyleyecek sözümüz olduğu zaman konuşmak lazımdır. Çünkü bu insanı bencillikten uzaklaştırır. Bu durum oluşturulmazsa insan çaresizliğe sürüklenir. C)İnsan beğenilmek ve övünç kaynağı olmak istediği için. D) Takdim etme kişinin kendini mutlu hissetmesi gibi bir yararı vardır. Fakat diğer taraftarda da olumsuzda etkilenir. Karşı tarafta ön yargı oluşturur. Hediye KAYA

C.100.A) Şovenist toplumlar denir. B) Dini ile övünmek ve gurur duymak insan hakkıdır. Fakat bunu yaparken karşısındakini düşünerek yapmalı. Çünkü bu diğerini ters etkileyebilir.C)Varlık neye ihtiyaç duyuyorsa o yönde hareket eder. İnsanın yapısında da bu olduğu için kendini ve ceddini taktim etme ihtiyacı duyar. D) Bunun insana övündüğü için karşıdakinin önyargısını kazanır. Söyledikleri boş gelir ona. Kişide karşı düşüncelerinin oluşmasını tahrik eder. Berrin ÖZGÖKÇE

C.100 A. Âlimsiz kalmış cahil kavimlerin yapacakları, dinleri, özgün kültürlerinin gidişatı şovenleştirilip militaristleştirilirse ve belli belirsiz zararlı din akımlarına doğru yol almaya başlarsa o toplumlara toplumlara helak olacak akılsız toplumlar denir. 
B. Âlimsiz kalmış cahil kavimler cedlerinin yaptıklarıyla, diniyle, kültürüyle doğru olup olmadığını araştırmadan bilmeden yaptıklarıyla övünen kavimler kendilerini üstün saymıştır. Kendilerini üstün

sayan kavimler kendilerinden daha az güçlü, zayıf kavimlere zülüm etmiş ve bir sürü masum insanı katletmişlerdir.

C. Cahillikten ve tatminsizlikten kendini ispatlama ve dinsizlikten, dini yanış yorumlamaktan dolayı olur.

D. Kendini üstün sayan ve diğer kavimler bundan çok zarar görmektedirler. Zayıf kavimler zulüm görerek öldürülerek, üstün kavimler öldürerek, savaşarak, şiyonlaştırılarak zarar görür. Bundan tek karlı akbaba olarak bekleyenler yarar görür. İşte bu akbabalar üstün kavimleri tahrik edip zayıf devletleri ezmelerini sağlarken bundan yarar görmek içinde tetiktedirler. Nuray ERGİN