12.Bir insanın kalitesini; olanakları, iradesi ve fıtratı ölçülerinde yaptığı tercih ve icraatı belirler. Önermesinin geçersiz olduğu koşulları, yanlışını ve eksiğini tamamlayınız.

C.12 Bütün insanlar İslam fıtratı üzerine dünyaya gelir. Ama insanlar eksik veya yanlış eğitim ve öğretim mağduru olurlarsa bu da insanların fıtratlarını ve yapacakları tercihleri de olumsuz etkiler.  Nazmiye YARGI

C.12  önerme doğrudur.FEYYAZ KARA

 

C.12 Bir insanın değerini onun ortaya koyduğu eserlerle belirleyebilirsek de onun kişiliğini de göz ardı etmeden belirleyebiliriz. Ancak bu önerme her zaman da doğru olmayabilir. Örneğin engelli bir insanın ortaya eser vermemesini bekleyebiliriz. Peki, bu insan eser ortaya koymadı diye değersiz bir insan mıdır? Tabiî ki hayır… Kişinin fiziksel ya da ruhsal durumuna göre bir önerme doğru olmaya bilir. Her zaman geçerli bir önerme değildir... Melin KARAN

C.12 İnsanın kalitesini olanakları yetersiz bile olsa yaptığı icraatları ve tercihleri belirler. Nazif TEPE

 

C.12 Bir Müslüman la bir Yahudi nin fıtratı farklıdır.İnsanların yaşadığı yerlerin ve ortamların farklı olmasından dolayı bu önerme geçersizdir.Avrupa’daki insanların olanakları ile Afrika’daki insanların olanaklarının aynı olmaması gibi. SAMET ÇENŞİ

C.12) bence bu önerme doğrudur. İnsanın kalitesini sonuçta yaptıkları belirler.    GÖKHAN BOZDOĞAN

 

C.12 Bir insan kalitesini ortaya koyuyorsa bunun arkasında mutlaka bir icraatı, doğru tercihleri ve benzeri şeyler yatıyordur. Bu demek değildir ki bir icraat göstermeyen kaliteli değildir, sadece birinde kalite aşikârken diğerinde gizli olabilir. Kişinin olanakları onu gösteriyordur.  İrfan BAHARLI

C.12 Ben bu önermede bir eksiklik göremiyorum. Dilek KURT

 

C.12 Biz insanlar zaman zaman tercihlerimiz dışında,elimizde olmayan sebeplerle çeşitli durumlarla karşı karşıya kalırız.bu durumlar bizim olanaklarımız dan irademizden ve fıtratımızdan kaynaklanmayabilir.bu nedenle insanların kalitesini olanakları iradesi fıtratı belirler gibi bir ölçüt koymak doğru değildir. REMZİYE ERDOĞAN

 

C.12.Olanakları demek bana göre yanlıştır. Çünkü görüyoruz ki olanakları çok iyi olan insanlar o kadar kaliteli değil veya olanakları olmayan bireylerinse çok daha kaliteli insanlar olabiliyorlar. Eksik olan ise kişinin yaşamış olduğu tecrübeler de onun kalitesini belirttiğidir. Yusuf KESKİN

 

C-12Bir insanın iradesi ve fıtratı olabilir ama imkanı olmayabilir.Bu olmayınca kalitesiz insan mı oluyor?Tabi ki hayır.İnsan elindeki imkanlarla ve kişiliğiyle bir bütündür,buda onun niteliğini gösterir…BURCU ŞİMŞEK

 

C-12 İnsanın olanakları ve tercihleri bazen devletin yasası gibi bir takım  engeller ile karşılaşır veyahut töre din ve benzeri kısıtlamalar ile iradesini tam olarak konuşturamaz. NAZİFE SAVAŞAN

 

 

C.12 İnsanların yaşadığı yerlerin ve ortamların farklı olmasından dolayı bu önerme geçersizdir. Avrupa’daki insanların olanakları ile Afrika’daki insanların olanaklarının aynı olmaması gibi. Kadir GERGİN

 

C.12  Fıtrat bir tercihtir. Tercihler de kaliteyi belirler. HABİP KAYA

 

C.1 .Bir insanın yaptığı davranışlar o kişinin kalitesini belirlemede önemli etkendir. Çünkü kişi davranışıyla yüceltir veya düşürür. GİZEM SARI

 

 

 C.12 Bana göre bu önerme doğrudur. Çünkü insanın yaptığı yanlışlar veya doğrular iradesi ve fıtratına bağlıdır. MEDENİ SAKCAK

 

C-12 Bir insanı değerlendirirken sadece yaptıklarına bakarsak yanlış yapabiliriz.Bazen maddi ve manevi eksiklerden dolayı insanlar istemediklerini tercih etmek zorunda kalabilirler…ÖZLEM AKIN

 

C.12 “Bir insanın kalitesini; olanakları, iradesi ve fıtratı ölçülerinde yaptığı tercih ve icraatı belirler.” Önermemiz genellikle doğrudur ancak;

Buna aksi birçok olay gelişmiştir. Tüm insanlar yüksek olanaklara sahip olamadığı için sadece olanakları ve iradesi yüksek olan insanlar toplumda yükselebilir olacaktı. Ancak baktığımız kadarı ile bir çok iradesiz insan bulunmaktadır memleketimde, memleketinde… Ersin ASLAN

C.12Evet. Kişiliğin meyvesi olan tercih ruh, akıl, vicdan unsurlarının şekillendirdiği hareketin kıblesidir. İstikametin doğruluğu kalitenin alalık derecesi ve pusulasıdır. Ali Galip ERCİK

 

C.12.İrade ve fıtrat zaten parçalanması zor bir bileşik gibidirler.Ancak olanaklar her zaman için insanın kalitesini arttırmaya yetmeye bilir.Olanak olmadan da çoğu zaman kaliteli ürün olabilir.Geçmiş tarihte yapılan bazı eserler şuan bile dünya harikaları arasında sayılmakta. FIRAT ALTUN

 

C.12 İnsanın kalitesi Allah’a olan muhabbeti ölçüsünde değerlendirmeli. Çünkü Allah yolunda yapılan bir şeyin kıymeti daha fazladır. Ercan IŞIK

 

C.12 İnsanın tercihleri dua hükmündedir, ihsan edilen marifetullah nispetinde kaliteli olurlar. Aykan AKÇA

 

C.12 Önermeye katılıyorum. REYHAN YILMAZ

 

C.12 Bir insanın kalitesini, olanakları, iradesi ve fıtratındaki ölçülerinde yaptığı tercih ve icraatı belirler. Önermesi doğrudur. Turgut KIYICI

C.12 Bir Müslüman la bir Yahudi nin fıtratı farklıdır.İnsanların yaşadığı yerlerin ve ortamların farklı olmasından dolayı bu önerme geçersizdir.Avrupa’daki insanların olanakları ile Afrika’daki insanların olanaklarının aynı olmaması gibi. .FIRAT KADIRHAN

C.12 Farklı çevrede yaşayan insanların olanakları bir değildir ya da insanların fıtratları bir değildir.Örneğin Afrika’daki yoksul bir insan İsrail’deki bir insandan daha kaliteli olabilir.Yani olanaklar ve fıtrat insanını kalitesini belirlemez. BARIŞ SAVAŞ

C.12 Bana göre burada bir eksiklik veya yanlışlık yoktur. Çünkü insanın kalitesini,özünü,verimliliğini olanakları ve iradesi el verdiği ölçülerde yaptığı çalışmalar belirler. Bu noktada en üst düzeye gelindiğinde kişinin yaptığı tercihler ve çalışmalar onun kişilik kalitesini belirler. Önemli olan bir nokta ise burada ki olanaklardan kasıt eldekilerle yetinmek değildir. İnsan en güzele ulaşabildiği ölçüde,elinden en iyisini yapmayı düşünür ve ortaya çıkan sonuçlarda kişinin kalitesini verir.           Oktay BARAN

C.12 Zaman ve mekânın farklı olmasından dolayı bu önerme geçersizdir. Avrupa’daki insanların olanakları ile Afrika’daki insanların olanaklarının aynı olmaması gibi. Seyfettin SEYHAN

C.12  Bir insanın kalitesini değil kişiliğini, hatta kaliteli bir kişiliği, olanakları değil de olanakları çerçevesinde iradesi, fıtratı ölçülerinde, aklını ve ruhunu kullanarak yaptığı tercihler ve icraatlar belirler.İdris ÇELİK

C.12 Bir insanın kalitesini; olanakları, iradesi, fıtratı, dininin ve toplumunun ön gördüğü koşulları yerine getirip getirememesine ve kişiliği ölçüsünde yaptığı tercih ve icraatı belirler. Funda AKDOĞAN

C.12 İnsanın davranışlarını sadece kendi iradesi ve düşünceleri belirtmez, toplumsal tarafından etkilenir. Bu konuda tam bir özgür iradeden bahsedilemez. Eksik yanı budur. AYTEN YILDIZ               

C.12 Buna katılıyorum. Bir insanın kalitesini olanakları iradesi ve fıtratı ölçülerinde yaptığı tercih ve icraatı belirler.Ramazan ERGÜN

C.12 İnsan kendi konumunu kendi tercihleriyle belirler ama bu her zaman geçerli değildir. Örneğin; insan kendi arkadaşlarını seçebilir ama ailesi konusunda bu mümkün değildir. Yine mesleğini seçebilir ama evleneceği insanı seçemez o önceden belirlenmiş ve kaderinde yazılıdır, değiştiremez.Seda CEMAL

 

C.12) Bence bu önermenin geçersiz bir yanı yoktur çünkü her insan kendi olanaklarına fıtratına iradesine göre tercih yapar. ŞEYHMUS UTLİ

C.12 Bir insanın kalitesinin sahip olduğu ahlak belirler. Semra DAĞ

 

C 12. Bu düşünceye katılıyorum ancak insanın olanakları onun kalitesine etkisi var mıdır bilmiyorum. Olanaksız insan kalitesiz insan mıdır? İnsanın kalitesini iradesi ve fıtratı özellikleri belirler bence.

Bilge TÜRKER

C.12 1 Bir Müslüman la bir Yahudi nin fıtratı farklıdır.İnsanların yaşadığı yerlerin ve ortamların farklı olmasından dolayı bu önerme geçersizdir.Avrupa’daki insanların olanakları ile Afrika’daki insanların olanaklarının aynı olmaması gibi.  SAMET ÇENŞİ

C.12 Önerme bana göre doğrudur geçersiz olduğu koşullarda var olduğunu düşünmüyorum. RIDVAN OKUŞ

                                                                                                                                     

C. 12 Her durumda bu kurallar geçerli değildir. Kalitesi bunların yanında bilgisiyle ölçülür. Bazı durumlarda insanlar doğru bildiklerini yanlış, yanlış olduklarının da doğru olduğunu görüyorlar .  Sevil DOĞAN                                      

C.12Ben bu soruda hocama katılıyorum. Doğru gerekçe olduğu için ret edilmez.Adnan YILMAZ                      

C.12 Bir insanın kalitesi sadece buna bağlı değildir bence. Bir insanın yaratılışı da olanaklarını etkilemektedir. Ben bu düşünceye katılıyorum. Bir insanın kalitesini olanakları yaratılışı, cinsiyeti ve fıtratı ölçüsünde belli olur. İbrahim AKKOYUN

C.12 İrade ve fıtrat  küçük yaşlarda pek etkili değildir ayrıca insanın kalitesi  irade ve fıtratla sınırlı değildir. Akıl ve olgunlukta önemlidir . Hakan ALTUN

C.12 İnsan, akıl ve ruhuyla doğar; fakat bundan sonrasını tercihleri belirler. Kimse kimseden üstün yaratılmamıştır. İnsan üstünlüğünü ve kalitesini gösteren yaptığı tercihlerdir. Ayşe ARSLAN

C.12 Bir insanın kalitesini; olanakları, iradesi ve fıtratı ölçülerinde yaptığı tercih ve icraatı belirler, önermesi doğru bir önermedir. Çünkü bir insanın seçimleri onun seviyesini ve kalitesini belirler. Fıtratı geniş bir insan ancak doğru ve iyi seçimler yapar. Mehmet Nuri EŞİN

C.12 Ben bu söze katılıyorum. Bir insanı değerlendirmek istiyorsak, onu yaptığı işlere bakarız. İnsanlara verdiği hizmete bakarız. Yoksa insan çok okumakla kaliteli olmaz. Zülfü ERYATAN

C.12 Bir insanın kalitesini her zaman olanakları iradesi ve fıtratı ölçülerinde yaptığı tercih ve icraatı belirlemez. Çünkü insan sadece iradesi, fıtratı ve olanakları ölçüsünde tercih yapmaz pek çok dış etkinin de etkisinde kalır ve insanı sadece yaptıklarının sonuçlarına bakarak değerlendirmek pek de doğru değildir.Kevser SÖYLER

C.12 Bir insanın kalitesini, olanakları, iradesi, fıtratı ölçülerinde yaptığı tercihler belirler ancak bunun her zaman böyle olmadığı durumlar da vardır ki bazen insanlar istemedikleri ve tercih etmedikleri halde bir şey yapmaya zorlanabilir veya zorunda kalabilir. Süheyla BÜRÇÜN

C.12 İnsanların değeri yaptığı tercih ve icraatı belirler. Çünkü iyi olanı seçip din ve insana faydalı icraatlar yaptığı ölçüde kalitelidir.Medeni BAYAR

 

C.12 Bir insanın kalitesi sadece irade ve fıtrat belirlemiyor. Eğer sadece yaratılış özelliği kaliteyi belirlemiş olsaydı bütün insanlar günahsız olurdu. Çünkü çocukken yaratılış özelliğinden dolayı yaptığı hatalardan sorumlu değildir. Büyüyünce ve iradesini kullanınca kalite ortaya çıkar. Yani ne irade ne de fıtrat kaliteyi belirlemede yetersiz olur. Bireyin aklı baliğ olması da şarttır. Şahabettin BALCI                                                                                           

C.12 Bir insan seçimlerini ve bu seçimlerinin doğrultusunda kazandıklarıyla değer kazanır, kalitesini belli eder. İrademize sahip olmayı bildikçe fıtratımızı iyileştirdikçe kalitemizi yükseltiriz.Hicret OKAN

           

C.12 Önermeyi doğru buluyorum ve tam buluyorum.ŞÜKRÜ NAS

 

C.12 Bence aynen doğrudur ve her yerde geçerlidir. Idban KUDAY

C.12İnsanlar kişilik denen sorumlu egolarıyla iradeleri ölçüsünde hayatlarında bir takım tercihler yaparlar. Nefis bu yönde insanları doğru ya da yanlış tercihlere sürükleyerek fıtratlarının yapısında etkili olur. Fıtrat da kişiliğin oluşumunu etkiler. Yani irade nefis fıtrat insanların kişilik denilen egolarının tercihlerini etkiler. İnsanın sahip olduğu kişiliği de insanın kalitesini gösterir.Gülşen ÇELEBİOĞLU                                           C.12 Bazı insanlar doğduklarında olanakları yeterli olmayabilir bu da yapacağı işleri aksatabilir bu da vereceği kararları etkileri. Ayrıca insan beşerdir şaşabilir bu durumda iradesini yanlış kullanabilir bu da vereceği kararları etkiler bu da önermemizin eksikliğinin bir delilidir. Mehmet GENÇ                              C.12 O kişinin iradesini kullanmasına izin verilmiyorsa düşünce özgürlüğü yoksa bir ülkede bu kişi kalitesini ortaya seremez. Yasin Murat KAHRAMAN

 

C.12 İnsan fıtratı genele hitaben kötüyse o insan kalitesizdir. Örneğin Irak ve Filistin’in durumu gibi. Yusuf AKIL

 

C.12 Önerme doğru ama şu da göz ardı edilmemeli tercihlerin birçoğu toplumun güdüsüyle gerçekleşir aile beklentileriyle gerçekleşir yani insan kalitesini tartarken bu tür unsurlar göz ardı edilmemeli. ŞAHİN KARAN

 

 

C.12 Kişinin inancı, konumu, zekasına göre vb. elbette ki farklı değerlendirmeler yapılacaktır. Ama bana göre bir insanın kalitesini kendi derecemize göre belirleyebiliriz. Zeynel PEKEDİS


C.12 Kendi yaşantımızı istediğimiz gibi şekillendirirsek başkalarını hiçe sayarsak o noktadan sonra sıkıntı oluşur.İnançlı insanlar için toplum kuralları dinin kuralları içinde inşa edilmeli. İnsanların birbirine saygı duymalı dindar bir insan dinini yaşayama hakkına sahip olduğu gibi dinsizde aynı haklara sahip olmalı. İnsanların hepsinin beklentileri farklı olduğu için beklentiler çakıştığı için dolayısıyla insanların bazılarının hidayet erirken diğerlerinin beklentileri gerçekleşmemiş oluyor.İbrahim KILIÇ

 

C.12 İrade insanın kendi elindedir. Fıtrat doğuştandır, olanaklar ise sonradan gelişir.Bundan dolayı insan kalitesi kendi elinde değildir.AYŞE ÇATAK

C.12 Kesinlikle eksiği ve yanlışı olduğuna inanmıyorum. Önermeye aynen katılıyorum. Leyla ALTUN

C.12 Evet aslın da bir insanın kalitesini imkânları, iradesi ve fıtratı ölçüsünde yaptığı tercihler beliler ancak insan öyle bir varlıktır ki bazen bir insanın kalitesini bilmemiz için bunlar yeterli değildir. Bazen insanlar istememelerine rağmen bir başkasının iyiliği için yalan söyleyebilir. Söylediği bu yalan o insanın kalitesini düşürmez. Bazen de maddi durumu kötü olan bir insanın istemeden en kötü ihtimalle düşünürsek açlıktan ölmemek için hırsızlık yapması imkânlarının yetersizliği midir yoksa irade eksikliği mi bu da tartışılmalıdır? Velat SAYUR

C.12. Bir insanın kalitesi deneyelim de bir insanın toplumdaki durduğu yeri olanakları, iradesi ve fıtratı ölçülerinde yaptığı tercih ve icraatı belirler diyelim.

                                                                                                          Leyla TOPÇU

C.12 Bu daha çok kişinin ne istediğine bağlıdır. Yani ben insanın kalitesini, ne için çalıştığını ve neye zaman harcadığını tespit ederek öğrenebilirim. Ali Osman ERAN.

C12 İrade ve fıtrat  küçük yaşlarda pek etkili değildir ayrıca insanın kalitesi  irade ve fıtratla sınırlı değildir. Akıl ve olgunlukta önemlidir İbrahim AYDIN

 

C.12 İnsanın kalitesini ahlakı belirler.Ahlak ise bireyin gerçekten yapmak istediği davranışlardır.Olanaklar her zaman yapılmak istenilene fırsat vermeyebilir ve bu yüzden tercihlerle icraatlar aynı olmayabilir.   M. Nuri KORKMAZ

 

C.12 Bir insanın kalitesini; olanakları, iradesi ve fıtratı ölçüsünde yaptığı tercih ve icraatları belirler. Bir insanın kalitesini olanaklarının yanında düşünceleri ve kendisinden sonra insanlara hayırlı bir eser bırakarak gösterir. Abdullah SEYAR

 

C.12 Bu önermede herhangi bir eksiklik görmüyorum. Tamamen katılıyorum. İrademize ve fıtratımıza bağlı olarak yaptığımız eylemler kalitemizi belirler. Halil KURTAY

C.12 Bu önermeyi önemli oranda doğru buluyorum. Fakat; bazı eksikliklerinin olduğu söylenebilir. Mesela nefsi kurallarının baskın olduğu bir anda bir bireyden kalitesini olduğu gibi göstermesini bekleyemeyiz. Bir takım yanlış icatlar yapılabilir.  Salih Sosyal