13.Çeşitli fıtratlara, iradelere ve nefis mertebelerine sahip insanların liyakatsiz ve liyakatli kişisel farzlarını göz önünde bulundurarak nasıl bir eğitim ve öğretim sistemi geliştirirsiniz?
İpucu;bir
insanın doğal fıtratının farzları ile İslam dinin farzlarının kusursuz örtüşmesi ile sonradan; yanlış, doğal veya eksik eğitim sonucu çeliştirilmesi arasındaki ilişkiyi bir arada düşünün. Doğal olarak bütün insanlar İslam fıtratı üzerine dünyaya gelirler. İnsanların genellikle doğal, sakat, eksik ve (veya) yanlış öğretim ve eğitimin mağduru olabileceğini düşünün!!
-İslami fıtratın farzlarının azlığına ve mutlak gerekliliğinin insani fıtratların ortak payda farzı oluşuna ve ortak paydada örtüşmesine dikkat ediniz.

C.13 Bence eğitim ve öğretim sistemi öğrencilere insani-ahlaki eğitimle, doğru ve eksiksiz verilerek öğrencinin kendini gerçekleştirmesini, kendini tanımasını, anlamasını ve kabul etmesini, çevresindeki imkanları öğrenmesini sağlamalıdır.  Nazmiye YARGI

C.13 Eğitim ve öğretim için olabildiğince kapsamlı bir yer ayırmak gerekir. Her insanın öğrenme şekli veya tarzı farklı olmaktadır. İnsanları ilgi alanlarına yöneltecek ve bu alanda gelişebilmeleri için uygun imkân ve olanakları sağlayabilen bir eğitim ve öğretim lazımdır. Bunu sağlayan bir eğitim sistemi oluştururdum. Şöyle ki, insanları kısıtlamak sadece bir alanı bilmeye ve onu öğretmeye çalışmak, kişinin verimini ve gelişimini engeller. Bazı değişmezleri bilmek gerektiğini savunuyorum bende fakat insanlara zoraki değil daha yaşayarak, daha güzel yöntemleri kullanarak, daha görsel ve uzamsal bir tarz oluşturmak daha uygun ve uygulanabilir olabilir. O vakit herkes daha yapıcı ve üretici olacaktır. Toplumumuz daha bilgili ve ilgili bireyler yetiştirebilecektir. Bu her şeyi değiştirebilir. Melin KARAN

 

C.13 her insan için bir eğitim sistemi oluşturmak zordur bir çizgi oluşturmak gereklidir sonra düzeni sağlamak için kısıtlamalar yani kurallar.FEYYAZ KARA

C.13)bu çeşitli fıtratlara uygun her kişiliğe hitap edebilecek ve her insanın iradesine hitap edecek bir eğitim sistemi geliştirilmeli. GÖKHAN BOZDOĞAN

C.13 Eğitim sisteminde ön plana alınması gereken temel kural düzenli ve geliştirilebilir bir toplum yapısı oluşturmak olmalıdır. Bunun yanında ise liyakatsiz davranan kişilerin ise daha eğitilmesi gerekmektedir.Nazif TEPE

C.13 Günümüz şartlarında böyle bir eğitim sistemi zor ( olabilir, olmaz demiyorum). Çünkü her bir insan bir âlemdir. Öyle bir eğitim sistemi olacak ki o eğitim sisteminin güneşi her âlemi, o yetmeyecek o âlemlerin kendisini aydınlatmasını istediği yönünü aydınlatacak bir eğitim ve öğretim sistemi; o da nasıl olur bilemem ben ancak böyle anlatabilirim. İrfan BAHARLI

C.13 Bütün insanlar İslam fıtratı üzerine yaratıldı.İslam dininin gereğince eğitilmelidir böylece ilime ulaşabilirler. Dilek KURT

C.13 Tüm insani fıtrat çeşitleri dikkate alınarak güzel ahlakı motive edici  eğitim ve öğretim sistemleri geliştirilmelidir.Özellikle namuslu dürüst ve güzel ahlaklı inanç sahiplerinin fıtratlarını öne çıkaran ve taklit ettirmeye yönelik eğitim öğretim sınav yönetim vb. sistemlerin varyasyonları keşfedilmelidir. .REMZİYE ERDOĞAN

C.13.Kişiye göre eğitim ve öğretim sistemi uygulanmalıdır. Kimin iradesi, fıtratı hangi yöndeyse o yöne göre bir sistem. Yusuf KESKİN

C.13 Tüm insanları güzel ahlaka yönlendirecek eğitim sistemleri geliştirmektir SAMET ÇENŞİ

C.13 Her insan için bir eğitim sistemi oluşturmak zordur bir çizgi oluşturmak gereklidir sonra düzeni sağlamak için kısıtlamalar yani kurallar. HABİP KAYA

C.13 Her insanın sahip olduğu farzlar farklıdır.Öyle bir eğitime sahip olmalıyız ki bu farklılığı içinde bulundurabilmeli ve bütünlüğü sağlayabilmelidir…BURCU ŞİMŞEK

C.13 İnsanları ahlakı güzel yönlendirecek eğitim sistemleri geliştirmektir. Kadir GERGİN

C-13 İnsanların irade ve nefis mertebeleri farklı olan bir toplumda geliştirilecek olan eğitim sistemi çoğulcu, katılımcı herkesin kendini ifade edebildiği ve ortak süper egoların hakim olduğu bir eğitim sistemi olmalıdır…NAZİFE SAVAŞAN

C.13Herkes farklı özelliklere sahip olabilir, fakat mutlaka ortak bir paydaları vardır. Kurumlarda  bu ortak paydayı bularak eğitim ve öğretim vermelidirler. GİZEM SARI

C.13 Böyle bir eğitim sistemini düşünmek imkânsızdır. Düşünen milyonlarca insan var ve hepsi ayrı ayrı görüşlere sahip böyle bir eğitimin varlığından söz etmek olanaksızdır. MEDENİ SAKCAK

C-13 Her insanın nefsi,fıtratı ve kişiliği farklıdır.Seçtiğimiz eğitim sistemi mümkün olduğunca tüm insanlığa hitap etmeli…ÖZLEM AKIN

C.13Eğitimde gaye her zaman en iyisini elde etmektir. En iyisi de insani ahlakın toplumsal beklentilerin ve devletin uzak hedeflerinin tam uygunluğu ile neticelenmesidir. Erdemli vasıflarla donatılmış bireyler yetiştirmek eğitim sisteminin en büyük gayesidir. Ve eğitim yukarıda saydığımız vasıflara hizmetkâr olmalıdır. Ali Galip ERCİK

 

 

 

C.13 Diğer dinlerin aksine İslam dini sadece Yaratıcı-İnsan ilişkisinin yanında insan- insan, insan-doğa, insan-hayvan ilişki ve haklarını da belirler. Bu yüzden tüm kuralları koyan Allah elbette insana en uygun eğitim sistemini de o bilir. Ersin ASLAN

C.13.Liyakatli ve liyakatsiz farzlar kişiye özgüdür.Ancak eğitim ve öğretim sistemi topluma dönüktür.Tabiki eğitim ve öğretim sistemi liyakatli olmak zorundadır.Bu demek değildir ki liyakatsiz farzları olan insanların dışlanması gerekir.Ülkemizin bugün bile kangrenleşmiş sorunlarından biride budur.Zaten farklı açılardan fikir alamamak bu fikirlerin bir arada olmasına tahammül edememek eğitim ve öğretimi liyakatli ve reel ancak kişi veya kişiler liyakatsiz olabilir. FIRAT ALTUN

C.13 Nezihane, nazikâne, kavl-i leyin üzerine kurulu bir anlayış olmalıdır. Yani, korkutmadan müjdeleyerek, bıktırmadan şevk vererek batmış insanlar bile kurtarılabilir. Aykan AKÇA

C.13 İnsanların fıtratları, iradeleri ve nefisleri değişik mertebelere sahip olduğu için ancak bütün insanlara seslenebilecek bir eğitim ve öğretim sistemi geliştirebilir. Ercan IŞIK

C.13 İnsanları güzel ahlakla yetiştirecek eğitim sistemleri geliştirmektir Seyfettin SEYHAN

C.13 Bir insanın doğal fıtratının farzlarının ve İslam dinin farzlarının örtüşmesi için gerekli eğitim verilmelidir. Bu yüzden eksik ve yanlış bilginin verilmemesi gerekir. REYHAN YILMAZ

C.13 Öncelikle “her insan İslam fıtratı üzerine doğar.” Hadisinde kastedilen fıtrat daha çok her çocukta İslamiyet esaslarını kabul edecek bir şekilde yaratılmıştır. Mesela gençlerde keşfedilen beyinle ilgili şu gerçek hayrete şayandır. Beynimiz bir tek Allah’ı kabul edebilir bir şekilde yaratılmıştır. Eğitim sisteminde karma eğitim sözde aydınlarımız tarafından bir ilah gibi veya hatasız bir medeniyet olarak kabullendikleri Avrupa ve Amerika’dan zamanında körü körüne taklitçilikle alındı ve rahatlıkla uygulandı. Hâlbuki o şa’şaalı medeniyetin dayanağı çürük beşeri kanunlar olduğu için sonunda hakikatı geç de olsa anladılar ve karma eğitim uygulamasını çöpe attıklar fakat mukadderatımız ehil olmayanların elinde olduğu için onların yüzünden şu kaidenin hakikatlerine mazhar olduk. Yürüyüşünü terk etti fakat başka yürüyüşleri de öğrenmedi. Madem, dönüp dolaşıp yine sonunda önceden İslamiyet’te olan gerçekleri uygularsak niye çorbadan ağzımızı yaktıktan sonra aklımızı zoraki olarak başa alıyoruz ki. Değişik fıtratlara hitap etme mevzulara gelirsek öncelikle çocukların ne zaman farklı fıtratta olduklarını gösterdiklerini ve farklı eğitim öğretim tarzların ihtiyaç duyduklarını tespit etmemiz gerekir. Çünkü belli bir yaşa kadar birçoğu ayrı literatürde ele alınabilir. Bundan sonra ise aynı özelliklere sahip olanları bir araya getirip sorunu %90 aşabiliriz. Turgut KIYICI

C.13 Tüm insani fıtrat çeşitleri dikkate alınarak;güzel ahlaklı motive edici eğitim ve öğretim sistemleri geliştirilmelidir.Özellikle namuslu,dürüst,soylu ve güzel ahlaklı inanç sahiplerinin fıtratlarını öne çıkaran ve taklit ettirmeye yönelik eğitim.öğretim,sınav,yönetim vb. sistemlerin varyasyonları keşfedilmelidir. FIRAT KADIRHAN

C.13 Tüm insanları güzel ahlaka yönlendirecek eğitim sistemleri geliştirmektir. BARIŞ SAVAŞ 

C.13 Bu durumda eşitliğin ve ahlakın ön planda tutulduğu bir eğitim-öğretim sistemi geliştirirdim. Çeşitli fıtratlara,iradelere,nefis mertebelerine sahip her türlü kişiliğin yararlanabileceği ayrıma izin verilmeyecek bir eğitim sistemi geliştirirdim.Oktay BARAN

C.13 Sosyal yönleri fazla olan bilimin havuzuna girecek o havuzdan çıktıktan sonra bitti demeyip ilim denizine açılacak olan, nefsinin peşine düşmeyip nefsi aklının, mantığının peşine düşüren güzel ahlak prensiplerini öğrenmek için çaba harcayan ve öğrendikçe hayatında uygulamaya sokan dürüst, insancıl bireyler yetiştirebilecek bir sistem geliştirirdim. Ve bunu her türlü kaynaklarla yapmak isterdim. Uzaktan eğitim olsun, teke tek eğitim vb. tabi ki beşparmak bir değildir. Ortak paydaları bulup en güzeline yönlendirmek hedef olmalıdır.İdris ÇELİK

C.13 Elbette ki tüm insanların tek tek özelliklerine göre bir eğitim sistemi oluşturmak imkânsızdır ortak paydada buluşturmak zor olacaktır ve burada da işe yaksalar girecektir ve özgürlük serbestlik kısıtlanacaktır ama bir sistem yaratılmış olacaktır. ŞEYHMUS UTLİ

C.13 Diyelim ki, bir insanın fıtratı ve dininin farzları örtüşüyorsa bu kişiye verilen eğitim ve öğretim ise tam tersine bu farzlarla hiç alakalı bile olmuyorsa ortaya çıkan eğitim başarısız ve faydasız olur. Eğer bunun böyle olmasını istemiyorsak bireyin fıtratının farzları ve sünnetleri, kişilikleri, iradelerinin çok iyi bilinmesi gerekir. Bunun için önceden bunları belirleyen bir tanıma sınavı yapılmalı, bu sınav sonucunda bireyin kişiliğine ve alacağı eğitime göre doğru bir sistem uygulanmalıdır. Yani nabza göre şerbet vermek gerekmektedir. Fıtrat, din, toplum, eğitim ve öğretim ve kişilik ortak bir paydada buluşmalıdır. Funda AKDOĞAN

C.13 Bilimsel araştırmalara ve deneylere dayanan akla, bilime ve hayata dair olan eğitim sistemi ideal olandır. AYTEN YILDIZ                                                                                                                     

C.13  İnsan tanrısal ruhun bir parçasıdır. Bunun sonucu olarak da fıtri dediğimiz özellikleri arasında iyilik ve erdem vardır. İşte İslami farzlar da bunları tamamlayan kuralları beraberinde getirir. Bireyin edindiği sorunlu bilgiler onda fıtri farzların ve İslami farzların çatışmasına neden olur. Örneğin bir dönem Türkiye’de insanlardaki fıtri özelliklerden gelen demokratik düşünme, özgürleşme, iyilik ve erdem adına yıkıcı bir laiklik uygulamasına gidilmesi ve İslam’ın insandaki bu fıtri özellikleri engelleyen bir sorun yaşanmasına sebep olmuştur.Ramazan ERGÜN

C.13 Tüm insanları güzel ahlaka yönlendirecek eğitim sistemleri geliştirmektir SAMET ÇENŞİ   

C.13 Sistemde insanların ortak paydaları bulunmalıdır. Çok uç noktalara kaçılmamalıdır. Bunun için insanların genelinin sahip olduğu ortak özellikler üzerinde durulmalı, ne çok zor ne de çok basit bir sistem oluşturulmamalıdır. Seda CEMAL  

C.13 Çeşitli iradelere, nefislere ve fıtratlara sahip insanları eğitmek öncelikle onları tanımayı, onlarla empati kurmayı gerektirir. Yanlış ve eksikler tanımlanmalı, altında yatan sebeplerle karşı karşıya gelmeleri sağlanmalıdır. Semra DAĞ

C .13 İnsanlar yüce Allah’ın emriyle binlerce değişik fıtratta yaratılmışlardır. Kimi insan kötü işler yapmaya meyilli kimi ise iradesine hâkim aklın ön gördüğü yolda yürümeyi kılavuz edinmiştir. İnsanların çoğu dinin farzlarıyla kendilerinin nerde olduklarının farkındadırlar. Örneğin başını örten derslere alınmaz. Yani eğitim sistemimiz kökünden sakat eşitlik yok bence özgürlük ve eşitlik olan bir eğitim sistemi geliştirilmeli. Bilge TÜRKER

C.13 Kişiler ve kişilikler farklılık gösterir benim önerebileceğim eğitim-öğretim stratejileri daha çok reel temeller üzerine kurulmalı ve herkese eşit derecede yarar sağlamalıdır. RIDVAN OKUŞ

C. 13 Her insan kişiliği farklı olduğu gibi zekalarla öğrenmeleri de farklı farklıdır. Bu eğitim sisteminde kişiler tek tek ele alınmadığı için büyük çoğunluğa göre eğitim ve öğretim yapılmalıdır.  Sevil DOĞAN

C.13 Eğitim sisteminde dini kurallarını olduğu bir kişilerin dini kurallar bütününde eğitim görmelidir. Aslında dini kurallar doğru öğretilmelidir. Yani layıklık sürekli ön plan olacak bir eğitim sistemi kişilerin eğitimde isteyerek bir şeyler kapmasını sağlamaz. Adnan YILMAZ 

                                                                              

C.13 Hepimiz İslimi fıtratlara göre büyüdük ve büyümeye devam ediyoruz. Yapılan eğitimin de bu fıtratlarla örtüşmesine dikkat ederdim. Biz İslimi eğitimi de uygularsak daha kaliteli ve uyumlu bir eğitim oluştururuz. İbrahim AKKOYUN

C.13 İslami kurallar çerçevesinde , layiklikle bağdaşan bir eğitim-öğretim geliştirir.her bireye kendisini geliştirme fırsatı verirdim.Hakan ALTUN.                                                           

C.13 Bireyin ihtiyaçlarına cevap verebilecek, topluma ve devletine aslında bütün insanlığa, yararlı olabilecek bir eğitim-öğretim sistemi geliştiririm. Ayşe ARSLAN                                                              C.13 Çeşitli kişiliklere sahip insanlara eğitmek biraz zor bir iştir. Ama etnik ve dini ayrımlara girmeden yapılan bir eğitim başarıya ulaşır. Mehmet Nuri EŞİN

C.13 Her insanın fıtratı farklı olduğu için kişiler için tek tek program hazırlamak çok zahmetli olur. Ve böyle bir eğitim programı da olmaz. Başta demiştiniz. Bütün insanlar İslam fıtratı üzerinde yaratılmıştır. Demek ki insanlara İslam fıtratının özelliklerini taşıyor bir sistem geliştirmeliyiz. Özellikle topluma saygılı, ahlaklı ve dürüst insanları yetiştirecek bir sistem geliştirmeliyiz. Zülfü ERYATAN

C. 13 Hâlâ en az 30-35 kişilik sınıflarda eğitim verildiği ve insanların çok farklı karakterlere sahi olduğu da göz önünde bulundurulursa en kötüden en iyiye herkesin kendince bir şeyler kazanabileceği ve uygulayabileceği düzeyde bir eğitim verilmeli. Ne sadece en kötü için nede sadece en iyi için uygun bir yöntem uygulanmamalı, çoklu eğitim kuramlarına göre eğitim programları düzenlenmeli. Kevser SÖYLER

C.13 Dünya da sayısız insan yaşamaktadır. Her birinin yaradılış fıtratı farklıdır. Öğrencilere eğitim verdikçe de bunu göz ardı etmemek gerekir. İnsanların farklı yaradılışlara sahip olduğu bilincini göz ardı etmeden elden geldiğince iyi bir eğitim sürülmelidir. Kaliteli insan yetiştirme bağlamında geliştirilen bir eğitim  inanıyorum ki kötü sonuç çıkarmayacaktır. Süheyla BÜRÇÜN

C.13 İnsanlar İslam fıtratı üzerine bembeyaz bir kağıt gibi hep iyiliğe meyilli olacak dünyaya gelirler. Ama insanlar yaratılış tabiatları birbirine benzemez. Bu yüzden kişisel göz önünde bulundurarak aynı yetkiye sahip gruplar şeklinde erdemli ve ilim, bilim sahibi insanlar yetiştiren bir eğitim ve öğretim sistemi geliştirirdim. Medeni BAYAR

C.13 Söz konusu böyle bir durumda geliştirebileceğim eğitim ve öğretim sistemi İslam kurallarını benimseyerek ve laiklik çerçevesinde geliştirmeyi amaçlardım. Çünkü insanlar İslam fıtratı üzerinde dünyaya gelirler. Bu sebeple liyakatli ve liyakatsiz kişisel farzları üzerinde böyle bir eğitim öğretim sisteminin de herkesin kendisini geliştirebilecek bir ortam sunardı. Şahabettin BALCI

C.13 Her insan farklı  karakterlere, düşüncelere sahiptir. Hele sosyal ekonomik farklılıklarda olunca insanı genel ele almak onları anlamak açısından zordur. Ama herkes anne, baba, nine, dede, abla, ağabey, öretmen hangi kimlikte olursak olalım sahip olduğumuz mevkii itibariyle ilişkide bulunduğumuz insanı anlamaya, çözmeye gayret edelim. Herkes sorumluluğunu bilse sorun olmaz.Hicret OKAN

           

çünkü  

C.13 Kişiye yönelik eğitim sistemi geliştiririm, her insana kendisini tanıma fırsatı sağlarım; her insanın bu dünya katacağı bir şeyler vardır.ŞÜKRÜ NAS

 

C.13 Ben sadece öğrencilerin İslâmiyet’in kurallarına uymasını isterdim. Zaten bu kusursuz bir eğitim öğretim için yeterlidir. Idban KUDAY

C.13İnsanlar değerlendirilirken sanal ve manevi ahlak boyutlarıyla değerlendirilmelidir. İnsanların gerçeklere sadece nesnel bilimle ulaşabileceklerine dair iman ettirilmeleri, onları liyakatsizliğe sürükler. İnsanların fıtratlarına iradelerine ve nefislerine göre en uygun yer, zaman ve koşullarda temeli akla dayanan ve güzel ahlakla bağdaşan bir eğitim sistemi liyakatli farzlara sahip insanlar yetiştirir. İnsanların özgünlük, değişkenlik, geçirgenlik ve değişmezlik ve ortak payda belirleyici testler yapılmalıdır. İnsanların bedensel, sosyal, zihinsel sınırları, sıfatları, farzları, idealleri v.b. belirlenerek, eğitimle alabileceği meslek ve yüklenebileceği bilgilerin taslağı belirlenmelidir. Gerekirse biyolojik gen sistemleri dizaynları incelemesi bilgisine de başvurulmalıdır. Kısaca özgün eğitim programları hazırlanmalıdır.Gülşen ÇELEBİOĞLU

C.13 Tüm insanlar İslam fıtratı üzerine doğarlar fakat aile, toplum v.s fıtratın değişimine sebep olur. Eğitimde de insanlara yanlış bilgiler vererek onları yanlış yola sapmalarına sebep olurlar. Eğer insanlar eğitimi İslam dini çerçevesinde her kesime hitap edecek şekilde yaparlarsa etkili olurlar. Mehmet GENÇ

C.13 Dinsiz ilim kör ilimsiz dinse topaldır sözü zannederim bu soruyu cevaplamaktadır. Yusuf AKIL

C.13 İslam dinine uygun bir eğitim sistemi ortaya koyarsak ne de olsa herkes İslami fıtrat üzerine yaratılıyor o zaman bir sorun oluşmaz. Yasin Murat KAHRAMAN

C.13 Her insan İslami fıtrat üzerine doğar. Ve toplum çevrenin etkisiyle yeni davranışlar edinir fıtratı yeniden şekillenir. Olması gereken eğitim sistemi dini değerleri göz ardı etmemeli çevre koşullarını dikkate almalı devletin ve toplumun beklentilerine cevap vermeli. ŞAHİN KARAN

C.13 Öncelikle kişi kendisiyle başa çıkabilmeli yani kendisini yenmeyi, ona öğretebilmeliyiz. İşi kendi başına öğrenmeyi öğrenmeli, yarışı kendisiyle olmalı. İnsanlar İslam fıtratı üzerine doğarlar işte bu fıtratı devam ettirebilmesi için gerekli şartlar sağlanarak yetiştirilirse işte o zaman keşfi, icadı imkansız bir bilim medeniyetten uzak olur diye düşünüyorum. Zaten bilimi bir noktada başlatan, hareketlilik kazandıran genelde hep Müslüman bilginlerdi fakat ilerleyen zamanı lehimize çeviremedik. İnanıyorum ki hakkı bilen insanlar yetiştikçe yeni yetiştirilen insanlarda her konuda çığır açacaklardır. Zeynel PEKEDİS

C.13 Liyakatli veya liyakatsiz olsun fark etmez bütün insanları güzel ahlaka yönlendirecek eğitim sistemleri geliştirirdim çünkü ahlak güzel oldu mu sonrası zaten gelir .İbrahim KILIÇ

C.13 Belirli bir rehberlikten sonra kişilerin istekleri doğrultusunda demokratik bir ortamda eğitim almalarını sağlardım.AYŞE ÇATAK

C.13 Geliştireceğim eğitim tamamıyla dinden uzak olmayan ama dini dayatmayan bir eğitim sistemi olurdu. İnsanın beşeri özelliklerini düşünerek ahlak temelleri üzerinde kurulan ve insanın günümüz dünyasından koparmayan bir eğitim sistemi olurdu. Leyla ALTUN

C.13Öncelikle ona yaratılışında ki mükemmelliği anlatırım. Daha sonra ona dininin emirlerini anlatırım bunlar namaz kılmak oruç tutmak gibi ibadetlerin dışında olan yalan söylememek, başkasını hakkına göz dikmemek vs. ibadetlerdir. Bunları kavradığını gördükten sonra ona zekâ seviyesine uygun, yapısına uygun bir eğitim vermeye çalışırım. Velat SAYUR

C.12. Bir insanın kalitesi deneyelim de bir insanın toplumdaki durduğu yeri olanakları, iradesi ve fıtratı ölçülerinde yaptığı tercih ve icraatı belirler diyelim. Leyla TOPÇU

C.13 Eğitim öğretim sisteminin kesinlikle bilginin ve bilimin ışığında tarafsız yürütülmesinden yanayım. Yani insanın dini, inancı ne olursa olsun bu bilgileri inancı ve dini içinde yoğurup onu özümseyebilmelidir. Ali Osman ERAN.

C.13Her insan farklı  karakterlere, düşüncelere sahiptir. Hele sosyal ekonomik farklılıklarda olunca insanı genel ele almak onları anlamak açısından zordur. Ama herkes anne, baba, nine, dede, abla, abi, öretmen hangi kimlikte olursak olalım sahip olduğumuz mevkii itibariyle ilişkide bulunduğumuz insanı anlamaya, çözmeye gayret edelim. Herkes sorumluluğunu bilse sorun olmaz. İbrahim AYDIN

 

C.13 İnsanları ahlakı güzel yönlendirecek eğitim sistemleri geliştirmektir. M. Nuri KORKMAZ

C.13Çeşitli fıtratlara, iradelere, nefis mertebelerine ve farklı yeteneklere sahip oldukları için insanları eğitimden geçirirken bunları göz önünde bulundurmak gerekir. Bir çocuğun ilkokul döneminden itibaren yeteneklerini araştırılması gerekir. Eğer müzik kulağı çok iyi ise bu alanda yeteneği varsa onu bu alanda yetiştirmek ve eğitmek gerekir Abdullah SEYAR

C.13 aslında bazı düzenlemeler yapılırsa bugünkü eğitim sistemi uygundur. Halil KURTAY

C.13 İnsanların genel özelliklerine uygun, çoğulcu bir sisteme dayalı, istisnaları göz ardı eden bir eğitim öğretim sistemi geliştirilmelidir. Salih Sosyal