14.Aşağıdaki parçaya katkılarınızı 2-3 cümle ile yazınız.
Batıda (ABD) yok edilen Yellowstone kurtlarının sonucu ile ülkemizde yok edilmek istenen İzmir’in meşhur kargalarını sonuçları çok ilginçtir. Bu mantıktan hareketle yer küresinde doğal döngüde bir canlının yerinin değişmesinin hesabına bile doğadaki sistemin tepkisi çok hassastır. Yada dinozorların döneminde devasa meteorun çekim alanındaki kıblesinin ivmesini yer küresindeki adresin üzerine çeviren yer küresi koşullarının devasallığı değimlidir!! Bu asır yer küresinde mevcut küresel tufanların nedeni de yer küresinin nesnel bedenini liyakatsiz eriten teknolojinin patojen yada öldürücü dozda liyakatsiz kullanımının sonucu olduğu kabullenmişiz. Filimleri izleyin(1, 2, 3, 4, 5, 6)Yer küresindeki sosyal tufanlarının nedeni de insan ahlakını doğallaştıran (Tarzanlaştıran) doğal demokrasi ve onun nüfuz ettiği eğitim ve öğretim sistemidir. Bunu kabullenmedeki her gecikme bize çok pahalı sosyal tufanlara mal olacağa benziyor. Umarım insani Demokrasi Alternatifi en kısa sürede kabul görür ve dünya biraz rahat nefes alır.
     Orta doğudaki çocukları ve bebekleri öldürme savaşı modası veya öldürülen bedbaht zihniyet örneği ABD, Avrupa da…vb türeyebilir. I. ve II. Dünya savaşlarının, yer küresine bir rab gerektiğini söyleyen zihniyetin, orta doğu ve ülkemizin kuruluş kadiri veto imparatorluğunun hükümranları çözüm için nesnel ve sanal olarak hangi taşların yerini oynatmışsa onları tekrar kusursuz yerine oturtmalıdır. Aksine yarın kendi cennet vatanları Ortadoğu cehennemine dönüşebilir.
Önermelerin yanlış ve eksiklerin eleştiriniz. Ülkemiz ve orta doğu sorunlarına bu mantık ve açıdan çözümler öneriniz.
İpucu;batının gönül işareti olsun olmasın devletimize “Zorda Olsa Dostlar Bazen Liyakatli Acı

Söylemeli” mantığı ile hangi nesnel ve sanal taşlar yerinde oynatılmışsa onları tekrar yerine oturtmak cesaretini göstermelidirler. Bu durum İtalya’daki Romen Çingene çeteleriyle karıştırılmamalıdır veya örnek alınması bile abestir. Ergenekon çıkışı aranıyorsa ergenekon kurtları veya güzel ahlak çınarları neden ülkede yok olmuş veya yetişmiyor? Bunu düşünmek Türeyen Ergenekon sineklerini hapishanelerde cezalandırmaktan daha çok şey ifade etmelidir.
Ör.
1-Osmanlıyı ülkemizde kovdurtanlar neden bu gün Osmanlıdan özür dilenip ülkesine geri davet edilip sarayına sembolik oturtulmazlar!!
2-Nazım HİKMET'İN kabrini dileği üzerine yerine getirenler, Saidi NURSİ Hazretlerinin kabrini de eski yerine defin etmeliler.
3-Küstürülen ve haksızlığa uğratılan; dinsel ve kültürel çeşitlilikler yerine geri davet edilmelidirler.

C.14 İnsanın dünyada yaşamasını sağlayan bir çok unsur mevcuttur. Gelişen teknoloji bu unsurların yok olmasına neden olursa yaşamın da adım adım yok olmasına neden olur. Ancak çözüm teknolojiyi bu unsurları yok etmeyecek şekilde kullanmaktır.  Nazmiye YARGI

C.14 insanlar kendi hatalarını doğanınmış gibi, ona atfederler. Oysaki doğanın ve dengesinin bozulmasında en önemli dış etken insandır. İnsanların Bilinçsizliği ve vurdumduymazlığı hem kendilerine zarar vermekte hem de doğal dengeyi bozmaktadır. Teknoloji de doğayı tehdit eder ve bilinçsizce kullanır ve kirletir. Melin KARAN

 

C.14)bence insanlardaki bu açgözlülük ve nefis duygularını köreltecek bir eğitim sistemi geliştirilmeli. Bütün insanlığa acıma ve yardım etme düşüncesi aşılanmalı. GÖKHAN BOZDOĞAN

 

C.14 Kainattaki hiçbir şeyin boşuna yaratılmadığı aşikardır.Bunlar bir binanın parçalarına benzer.Eğer bir şeyi değiştirecek olursak buna alternatif yeni bir şey yerleştirmek gerekir.  SAMET ÇENŞİ

 

C.14 oluşan her boşluğun doldurulması gereklidir ve bu kaçınılmaz bir oluşumdur aksi kaostur. FEYYAZ KARA

C.14 Günümüz dünya insanı olarak humarsızca yıkmaya alışmışız ve telafi edeceğimiz o kadar şey var ki bunlara hiç bakmıyoruz bile. Nazif TEPE

 

 

C.14) Emperyalist ve çıkarcı zihniyet izole edilmelidir.  HABİP KAYA

 

C.14Tüm bu dediklerinize katılıyorum. Zaten elini vicdanına koyan her insan ( eğer tabi hala insan ise ) böyle düşünmek zorundadır. Bir yerde bir yanlışlık, bir zulüm varsa tüm insanlık namına dur demeli ve bunların karşısında durmalıyız. Özgürlük varsa ben neden baskı altında kalayım, rahat yaşamak varken ben neden korkarak, tiksinerek, üzülerek yaşayayım…İrfan BAHARLI

 

C.14 Doğayla ilgili önermede insanlara , doğaya yön verilemeyeceği ya da onun  değiştirilemeyeceği    gösterdiğiniz için doğru bir önerme.Ayrıca ben katılıyorum.

İkinci önermede hiçbir şekilde bir yapıcılığı olmayan daha yıkıcı güçler tahripten başka bir şey yapamazlarken onlardan oynattıkları taşları  yerine koymaları ummak ya da istemek mantıksız. Dilek KURT

 

 

 

C.14 )İnsan doğa olmadan türünün devamlılığını sürdüremez. Ancak doğa insansız devamlılığını sağlayabilir. Bu bilinç ile ortak paydalarda birleşip doğada angarya olmamamız gerekir. Ve dünyayı ahlaki olarak yüksek bir medeniyetin unsurları olarak var olmamız gerekir şuuruna sahip olarak birleştirici bir çizgide durmamız gerekir. Ali Galip ERCİK

 

C.14 Doğal dengede herhangi bir şeyin yerinin değiştirilmesi sadece değişen bölgede değil evrenin tamamında ciddi değişimlere yol açabilir.İnsanların doğaya verdiği tahribat sadece doğal ortamla sınırlı olmayıp kişilerin manevi yönleri üzerinde de ciddi hasarlara yol açmaktadır.Bu durumun en önemli

nedenlerinden bir günümüzde ve geçmişte uygulanan yanlış eğitim ve öğretim stilleridir.Yapılması gereken doğal tahribata ve insanlar üzerinde tahribata yol açan nedenleri ve etkenleri bulup bunları etkisiz hale getirmeye çalışmaktır. .REMZİYE ERDOĞAN

 

C.14 Kainattaki hiçbir şey boşuna yaratılmamıştır.Bunlar bir binanın parçalarına benzer.Eğer bir şeyi değiştirecek olursak buna alternatif yeni bir şey yerleştirmemiz gerekir. Kadir GERGİN

 

C.14.Kesinlikle doğrudur ama eğer bir nesneyi çekeceksek ona alternatif olabilecek diğer bir nesneyi yerleştirmek zorundayız.

Ortadoğu asırlar boyunca birbirine kardeş olan milletleri bağrında bulundurmuştur. Ve bunlar bir binanın kolonları gibidir. Birinin yerini oynatmak binayı yıkmak demektir. Yusuf KESKİN

 

C.14 Katılıyorum.Nerde ve nasıl olursa olsun,bir yanlışlık  ya da yanlış bir tutum varsa buna dur demeli ve bunların karşısında direnmeliyiz.Özgür yaşamımızı kimsenin kısıtlamasına izin vermemeliyiz…BURCU ŞİMŞEK

 

 

C.14 1.Şapka devriminde idam edilen İskilipli Atıf Hoca’nın iade-i itibarının yıllar sonra verilmesi.

2.İnsanlar gibi devletlerde yaptıklarının hesabını er ya da geç vereceklerdir. Ersin ASLAN

 

C-14 Her insan hatalı olabileceği gibi insanların oluşturduğu millet ve milletin kuvvetleşmiş hali olan devlette hata yapabilir. Hatadan sonra özür dilemek bir erdemdir. Hatayı düzeltmeye çalışmak iyi bir niyet göstergesidir. Örneğin; yıllarca asit kuyularına atılıp öldürülen insanların meçhul olan ölçülerini bizzat devlet tarafından araştırılıp suçlu her kim olursa cezalandırılması gerekmektedir. Suçlu devletin kendisi olsa dahi, devlet olayı aydınlatmalıdır… NAZİFE SAVAŞAN

 

C.14.Doğa insan kadar hassastır. Nasıl ki insan vücudundaki en ufak bir rahatsızlık diğer sistemlere de etki ediyorsa doğada öyledir. Doğadaki bir düzeni kaldırmamız (bozmamız) doğanın diğer düzenlerini de bozabilir. GİZEM SARI

 

C.14 Burada anlatılan gerçekten bizi yok etmeye çalışan hareketlerdir. Bunlar yeryüzündeki doğal    döngüleri değiştirmeye çalışıyorlar veya kendi amaçları doğrultusunda insanları değişime mahkûm eden bireylerdir. MEDENİ SAKCAK

 

C-14 Katılıyorum.Yapılan bir yanlış tüm topluma mal olabilir o yüzden hatalar karşısında susmamalı bunlara dur demeliyiz…ÖZLEM AKIN

 

C.14 Kâinattaki hiçbir şey boşuna yaratılmamıştır. Bunlar bir binanın parçalarına benzer. Eğer bir şeyi değiştirecek olursak buna alternatif yeni bir şey yerleştirmemiz gerekir. Seyfettin SEYHAN

 

 

C.14.Bireyin içinde kopan fırtınaların önüne geçilmek istendikçe onu bir rotaya yönlendirdikçe doğal demokrasinin önüne geçmek mümkün olamaz.Batının sindirici politikalarını doğru tanıyamadıkça bugüne kadar toplum olarak ne yaşadıksa daha kötülerini yaşamak hiçte uzak değil.,

FIRAT ALTUN

 

 

C.14 İnsan kendi değerlerini bilmeyip sahip çıkmazsa ve bizi birbirimize bağlayan rabıtaları bilmezsek yıkılmaya ve başkaları tarafından yutulmaya mahkûm oluruz. Aykan AKÇA

 

C.14 Bizi bize dövdürtenin ve gerçek düşmanlarımızın kim olduğunu anlamamız gerekir. Aksi takdirde biz birbirimizle uğraşırken düşmanlarımız bizi kolaylıkla yok edebilirler. Ercan IŞIK

 

C.14 Doğadaki her olaylar birbiriyle ilişki içindedirler. Bir duruma müdahale edilirse diğer durumlarda aksar. Yani doğadaki olaylara zarar verirsek doğal denge bozulur. Bu yüzden doğaya karşı hassas olmalıyız, doğal dengeyi bozmamalıyız. REYHAN YILMAZ

 

C.14 İnsanlar bir yandan doğayı koruma adı altında çok şey yapıyorlar ama bunun yanında daha fazla zarar vermektedir. Bunun sonucuna yine kendisi katlanmaktadır. Turgut KIYICI

 

C.14 Kainattaki hiçbir şeyin boşuna yaratılmadığı aşikardır.Bunlar bir binanın parçalarına benzer.Eğer bir şeyi değiştirecek olursak buna alternatif yeni bir şey yerleştirmek gerekir. .FIRAT KADIRHAN

 

C.14 Kesinlikle katılıyorum.Özgürlüğümüzü sonuna kadar sahiplenmeliyiz.BARIŞ SAVAŞ

 

C.14 Bence de doğal döngünün bozulması doğanın işleyişinde aksamalara neden olur. Bunun canlı örneklerini günümüz dünyasında çok açık bir şekilde görebilmekteyiz. En küçük bir insan topluluğunun bile göçe tabi tutulması o toplumun dengesini bozuyorsa doğada ki bazı bozulmaların sebepleri de bundan farklı değildir. Örn. Yılanların ortadan kaldırılması doğanın dengesini bozar. Birazcık düşünelim eğer yılanlar ortadan kaldırılıp nesli tükenirse tarlalarda ki farelerin artmasına bu da insana sağlıklı gıda ürünlerinin ulaşmasına engel olacaktır. İşte görüyoruz doğada ki en küçük canlıya bile zarar vermeye kalkışırsak insanlığın geleceği tehlikeye düşer.Oktay BARAN

C.14 Bazı taşların yerinden oynatılması birçok şey de sistemi bozmuştur. Oynatılan taşların, haksızlığa uğratılan o taşların yerine geri bırakılması şarttır. Önermede yanlışlık görmüyorum. Bazı şeylerin yerini değiştirmeden önce düşünmek gerekir.İdris ÇELİK

C.14 Her yaratılışın bir amacı vardır ve her şeyin bu dengede bir yeri vardır kaldırılan bir tasın yerine baksa bir taşla kapatmak gerekir. Yoksa düzen bozulur ve kaosa sürüklenilir. ŞEYHMUS UTLİ

C.14 İnsanlarımız sosyal tufanlara neden olur. Çünkü doğal döngüyü değiştirmekte ve doğal olan şeyleri yok etmektedirler. Yani git gide insanlarımızın ahlakı vahşileşiyor. Aynı şekilde demokrasi de işleyişini yitirmektedir. Örneğin; İsrail’in Filistin’de onsa masum bebeği öldürmesi Avrupa Ülkeleri’nde herhangi bir tepki uyandırmamıştır. Ama Filistin aynı skandalı İsrail’e yapsa bu ülkeler ayağa kalkardı. Bu da aynı Nazım Hikmet’in mezarını yerine getirenler eğer demokrasiden bahsediyorlarsa Sait Nursi Hazretleri’nin kabrini de yerine defnetmelidirler. Eğer yine de demokrasiden bahsedilecekse ülkemize küsen ve ülkemizde haksızlığa uğrayanlardan af dilenmeli, geri getirilmelidirler. Demokrasi en doğru şekilde uygulanmalıdır. Funda AKDOĞAN

C.14 Verilen önermeyi yanlış bulmuyorum. AYTEN YILDIZ                                                           C.14 Düzen, kurucusu tarafından değiştirilebilir. İnsan kurucusu olmadığı düzene müdahale ettiğinde bu onun yıkımı olur. Örneğin din asrileşmez. Dinin asrileşmesi gerekiyorsa bu onu oluşturan Tanrı tarafından yapılır. Aksi takdirde tarih birçok felaket örneğiyle doludur.Ramazan ERGÜN

C.14 Doğanın kendisinin oluşturduğu bir düzeni vardır. Biz o düzene zarar verirsek o da er ya da geç bize karşılığını verecektir. Doğada var olan her canlıya ihtiyaç vardır ve gerektiği miktardadır, biz onlardan birine zarar verirsek dengeyi bozarız ve zararını da biz görürüz.Seda CEMAL

C.14 Evren, doğa, doğadaki canlılar mükemmel bir şekilde ve belli bir döngü içerisinde gereksiz olmadığının bilincinde değil. Var olanları yok etmek yerine çözüm üretmek ya zor ya da işlerine gelmiyor. Semra DAĞ

C.14 Size hak veriyorum Deniz Gezmiş ve arkadaşları da haksızlığa uğradılar komünist olsalar da. Onların da istekleri vardı ölürken ama yapılmadı. Ülkemizin vatandaşlarına birçok haksızlıklar yapıldı şimdi ise telafi edilmeye çalışılıyor tabii ki çok geç. Varlıklarında değerleri bilinmeyen bu değerli insanlara şimdi istekleri yapılsa değişen bir şey olur mu?Bilge TÜRKER

C.14 Ekosistemde her bir canlının ayrı bir önemi ve görevi vardır.Herhangi bir ırkın telef edilmesi ve ya tehlikeye girmesi diğer türler için de tehdit oluşturmaktadır.Yani bu döngüde her ırk ayrı önem taşır. RIDVAN OKUŞ

C. 14 Allah (C.C.) o kadar mükemmel bir sistem oluşturmuş ki tek bir şey yerinden oynadığında inanılmaz şeyler meydana gelebiliyor. İnsan ve toplum bir yerden sonra ya kendi yanlışını görüyor ya da tam aksine o milleti sömürmeye devam ediyor. Beklide yapılan bu işler menfaatten çok istikrarsızlıktandı. Sevil DOĞAN

C.14 Aslında devlet yaptığı yanlışları bildiği halde yeri zamanında yapma taraftarı olmuyor. İş işten geçtik ten sora bazı kuralları çiğnememiş havası vermek için insanları uyutma yoluna gider. Yanı neden daha önce Nazım Hikmetin mezarını getiriyorlar peki niye Sait NURSİ Hazretlerinin mezarın yerini bile söylemeye üşeniyorlar. Çünkü devlet bazı gerçeklerden her zaman çekiniyorlar.Adnan YILMAZ

C.14 Hepimiz TC vatandaşıyız. Farklı dinlere, ırklara, dillere sahip olabiliriz. Zaten bu güzellikler, farklılıkları bir arada yaşamakla olur. Ama bunları yaşarken de herkese eşit davranılmalıdır. Ülkemizin değerlerine ve manevi hazinelerimize sahip çıkmalıyız. Şimdi sahiplenmedikten sonra aradan yıllar geçtikten sonra onlara sahip çıkmanın hiçbir anlamı yok. İbrahim AKKOYUN

C.14 Doğal denge bir motorun parçaları gibi işler o motorun bir parçası arızalanırsa motor görevini tam olarak yarine getiremez ve bu durumda her tür olumsuz etkilenir.Hakan ALTUN

C.14 Devletlerin çıkarları ön planda olduğu insanlığa arka plana atıldığı bir çağda ben barışı düşünemiyorum. Barış ve özgürlük adına bebeklerin, korunmaya insanların kanı dökülüyor (Irak’taki gibi). Kendi değerlerimizi küstürüp uzaklaştıracağımıza onlarla yaşamayı denemeliyiz. Görünen sinekleri değil, onların idare edenleri bulup hesap sormalıyız. Ayşe ARSLAN

C.14 Evrende var olan yani yaratılan tüm canlı ve cansız varlıklar bir zincirin halkaları gibidirler. Halkalardan biri kopsa zincirde bozulma meydana gelir. Örneğin, yılanları yok etsek fare ve kurbağalar türer. Büyük devletlerin Ortadoğu siyasetine daha doğrusunu Ortadoğu sömürüsüne dur demeyen ülkelerin sıranın bir gün kendilerine geleceğini unutmamaları gerekir. Duyarsızlığa son vermeliler. Çünkü sistem bir çark ve dişliler bir gün duyarsız kalan devleti de ezer! Mehmet Nuri EŞİN

 

C.14 Burada asıl sorun eğitimdir. İnsanlar yanlış bir eğitimin kurbanı oluyorlar. İnsanlar birbirlerine saygı göstermedikçe III. Dünya savaşı çıksa hiç şaşırmam. Çünkü batılı devletler kendi varlığını sürdürmek için zayıf devletleri sömürmekten kaçınmıyorlar. Bunun son bulması için mutlaka iyi gençler yetiştirmeleri gerekir.Bu gün Türkiye de eskiden yaptığı yanlışların hesabını veriyor. İnsanları hapishanelere atmakla çözüm olmaz. Önemli olan suç işlemeyen birey yetiştirmektir. Zülfü ERYATAN

C.14 Kainatta mükemmel bir denge ve düzen var ve her zaman işliyor. Ama bu düzene sadece çıkar ve maddi getiri yönünde yaklaşan kendini bilmez insanların bulaşık elleri karışınca o denge zara görebiliyor ve biz bunun pek çok örneğini yaşıyoruz. 1. Hâlâ gözümüzü gerçeklere mutlak doğruya açamadığımızda ya da açmamıza izin veya fırsat verilmediğinden kovdukları Osmanlı ruhunun taşlarını yerine oturtamıyoruz.

2. Nazım Hikmet sanatçıydı, Said Nursi hem dinci hem de Kürttü de ondan belki de ne dersiniz?

3. Küstürülen ve haksızlığa uğratılan dincel ve kültürel çeşitlilikler yerine davet edilmeli ve farklılıklara zenginlik gözüyle bakılım.Kevser SÖYLER

C.14 Evet, doğadaki canlılarda herhangi birini artık doğada bulunmayacağını farz edersek sistemin bir anda alt üst olduğunu görürüz. Dolayısıyla evrende varlık gösteren her bir canlının dünyada belli özeli yerleri vardır. Artık bazı konularda dengelerin değiştiğini görüyoruz. Bazı milletler sırf kendi çıkarları uğruna ve belki de göz boyamak adına eskiden karşı oldukları şeylere artık hiç de öyle soğuk bakmıyor. Eskiden karşı olduğu şeyi artık sevimli bile bulabiliyor. Ortada büyük bir çıkar ilişkisinin olduğunu söylememe gerek yok sanırım.Süheyla BÜRÇÜN

C.14 A Yüce yaratıcı doğayı öyle mükemmel dengeler üzerine kurmuştur ki düşen bir yaprağın bile belli bir görevi olmuştur. Akıl almaz bu muhteşem nizama insanoğlunun müdahaleleri doğanın bozulmasına ve insanların bundan zarar görmelerine neden olmuştur. Çünkü bu muhteşem nizam insanoğluna hizmet için öngörülmüştür.

B İnsanlar isteklerini bir savaş edasıyla değil güzel bir dille söyleyerek elde edilir.Medeni BAYAR

C.14 Parçaya katkıyı şöyle kendime göre açıklarsam doğal dengenin çok hassas olduğunu tıpkı bir domino taşı gibidir, eğer birini devirirseniz diğerleri de devrilmiş olur ki her şey alt üst olur. Doğal döngüye bu prensip çerçevesinde yaklaşılmalı ve her canlıya gerektiği önemi verilmelidir. Çok değil 2006 yılında kuş gribi nedeniyle sayısız kanatlı hayvanın itlaf edilmesi ile türeyen keneler çok sayıda insanımızın ölmesine sebep olmuştur. Bunu insanların ırkına göre de genelleyebiliriz. Hangi ırkı yok ederseniz diğer ırklarda mutlaka zarar görecektir. Şahabettin BALCI

C.14 Doğayı tahrip ederek kendi yaşam koşullarımızı tehlikeye atıyoruz insanlara zarar veren bir canlıyı yok edelim derken neleri kaybettiğimizi bilmiyoruz. Aslında biliniyor da neden dur denilmiyor çok şaşıyorum. Örneğin; geçen yaz insan ölümüne yol açan bir kene illeti çıktı. Onları yok etmek için ilaçlama yapılan her yerde keneyle birlikte doğa döngüsünü ilerleten birçok böcek türlerini de yok ettik. Peki ilaçlama çözüm müydü?  Hayır sadece bir kısım keneyi öldürdük trilyonlarca yumurta yerin altında bir sonraki zamanda ortaya çıkıp tehlike yaratmak için bekliyor. Üstelik o yumurtaları yiyen birçok haşereyi de kaybettik.Hicret OKAN

 

C.14 Var olan her şey doğanın bir parçasıdır ve dünyamızın doğadaki her şeye ihtiyacı vardır. Bırakalım her şey doğal olsun, ağaçları kesmeyelim, yeşil alanlar daralmasın. Orta doğu konusunda hassas olmak gerek. Çok bedel ödendi. Tüm dünyanın gözü Ortadoğu da.ŞÜKRÜ NAS

 

C.14 İnsanlar sadece düşüncelerini dışa vuruyorlar diye hiçbir zaman cezalandırılmamalıdırlar. Önemli olan devletin kendi içindeki insanları ve milletini kendine küstürmemesidir. Eğer böyle yaparsa bir zamanlar gelecek içindeki insanlar ona sırtını çevirirler ve güvendiği bazı yerlerden zarar görebilir. Idban KUDAY

C.14Teknolojik, ekonomik, askeri vb. yönlerden güçlü toplumların, gelişmekte geri kalmış toplumlar üzerindeki baskı, şiddet yönelimleri dünya üzerindeki dengeleri bozmakta, insanların özgürce, onurluca, insanca yaşamalarını engellemektedir. Bir ülkenin bu tehlikelerden kendisi koruması için eğitime önem vermesi gerekir. Öğrenciler zamanında doğru bilgilerle bilinçlendirilmelidir. Gülşen ÇELEBİOĞLU                                                                                                                                           C.14 İnsanlar doğal çevreye zarar vermekle ekosistemin dengesini bozarlar. Irak savaşında olduğu gibi sadece doğal döngüye değil orda bulunan tüm insanlara zarar vermişlerdir. İnsanlar bunu şeytanın vesvesesiyle nefsine yenik düşerek tüm varlıklara zarar verirler. İnsanların bundan vazgeçmeleri için İslamla müşerref olmaları gerekir. Mehmet GENÇ

C.14 Bence de kişilerin özgürlüklerinin elinden alınması kadar kötü bir şey yoktur.Günümüzde Ortadoğu projesi kapsamında özgürlük getireceğiz sesleriyle insanları sömüren insan denen mahluklara baktıkça insan Efendimiz (S.A.V.) zamanında yaşamak istiyor.Fethedilen yerlerde köleleştirme sistemi uygulanmıyor ve sadece Müslümanlara okuma yazma öğretilmesi isteniyor.Bu ne ince bir düşünce ne ince bir ruh…

Yasin Murat KAHRAMAN

C.14 İnsanları temelden eğitmekle bu gibi sorunlar ortadan kalkacaktır. Yusuf AKIL

C.14 Dünyada doğal dengeleri bozacak eylem ve fiillere dikkat edilmeli. Doğanın gerçekleştiği kuralların hepsi sebepler dairesinde gerçekleşir.Allah’ın yarattığı hiç bir şey sebepsiz değildir.ŞAHİN KARAN

C.14 İnan farklı olarak akıl bahşedilmiştir, en doğruyu, en uygunu, en gerekeni bulup dünyasına lanse etmesi için. Öncelikle cehalet mümkün mertebe öldürülmeli, bilinçlendirilmeli yani insan oldukları insanlığın ne olduğu kendilerinde gün yüzüne çıkarılmalı.Kimsenin yapacağı haksızlığın yanına kar kalacağını düşünmüyorum zaten tarih bunun örnekleriyle doludur. Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste. Bir örnekle bağdaştıracak olursak bundan çok kısa bir dönem öncesine gitmek yeterli yani siyahi insanlar, hayvanlardan daha aşağı görülüyordu ve bugün Ortadoğu da güvenliği sağlama adı altında korku saçan ABD’ nin başında siyahi bir lider var üstelik takma adı bir Müslüman ismi olarak değiştirilmiş halde. Ergenekon hadisesinde de bazı üst düzey sorumluluk almış kişilerin zamanında yaptıklarının ve ileriye dönük yapacaklarının hesabı görülüyor uzun lafın kısası hangi mazlumun ahı yerde kalmış ki Ergenekon oluşumunda bu millete çektirilenlerin yanlarına kar kalması düşünülsün. Zeynel PEKEDİS

C.14 Allah (c.c) öyle bir düzenle kurmuş ki bu Dünyayı en ufak bir değişiklikle her şey mahvolabilir. Dünyada doğal dengeleri bozacak eylem ve fiillere dikkat edilmeli. Doğanın gerçekleştiği kuralların hepsi sebepler dairesinde gerçekleşir.Allah CC’HUN yarattığı hiç bir şey sebepsiz değildir.İbrahim KILIÇ

C.14 Dünyaya geliş amacımız ve yaptıklarımız ne kadar farklı, bir taraftan gül tohumu ekenler diğer taraftan ateş toplarıyla oynayan insanlar.AYŞE ÇATAK

C.14 Toplumda yerlerinden kaldırılan taşların tekrar yerlerine bırakılabilmesi için bilinçli bir aklın var olması gerekiyor. Kendini eleştire bilen ve kontrol edebilen bir akıldır bu. Taşları yerine bırakabilecek eleştirel bir akım var olmalı. Örneğin kürtlerin yerlerinden edilmesi onları asimile etme savaşları toplumsal dengeyi bozmaktadır. Leyla ALTUN

C.14 Bugün dünya da yok olmak üzere olan birçok canlı türü vardır. Bunlar Allah’ın yarattığı kusursuz evrenin birer parçasıdır. Ancak dünya devletlerinin güç savaşları, para hırsları vs. aç gözlülükleri bu canlıların çoğunu yok etmiş çoğu da yok olmak üzeredir. Velat SAYUR

C.14. Şimdiki insanları taş devrindeki insanlara yaklaştırmakta olan ahlak sorunu doğaya zarar verdirmekte bunun önüne geçilmezse dünya yaşanılası bir yer olmaktan çıkacaktır. Leyla TOPÇU

C.14 Tabi ki teknoloji dünyaya pahalıya patladı. Çünkü artık insanlar, kitleler halinde yok edilebiliyor ve her devlet bu gücü kullanarak diğer devletlerin sömürücüsü olmak istiyor. Halbuki, herkes kendi evinin önünü süpürse sokak tertemiz olur. Yani her devlet kurulduğu ana kara üzerinde yer altı ve yer üstü zenginliklerini istediği gibi kullansa savaş bitecek diye düşünüyorum. Ali Osman ERAN.

 

C.14 Farklı dinlere, ırklara, dillere sahip olabiliriz. Zaten bu güzellikler, farklılıkları bir arada yaşamakla olur. Ama bunları yaşarken de herkese eşit davranılmalıdır. Ülkemizin değerlerine ve manevi hazinelerimize sahip çıkmalıyız. Şimdi sahiplenmedikten sonra aradan yıllar geçtikten sonra onlara sahip çıkmanın hiçbir anlamı yok. İbrahim AYDIN

 

C.14 Devleti bireyselleştirin/birey olarak düşünün.Devlet bireyi kendi çıkarları doğrultusunda hareket ederken doğal döngüyü unutursa kendi sonunu hazırlamış  demektir.    M. Nuri KORKMAZ

.

14.Ekosistemde kopan bir parça hayattaki bütün döngüyü bozar. Bu döngünün bozulmaması için herkes elinden geldiğince çalışmalıdır. Abdullah SEYAR

14. Bazı körelmiş bağnaz düşünceler yıkılmadıkça ilerlemek imkânsızdır. Olaylara hep aynı pencereden bakılmamalıdır, farklılıkları görmeye çalışmalıyız. Herkes kendini özgürce ifade edebilmelidir. Halil KURTAY

C.14 Bu önermelerin doğru ve yanlış yönleri bulunmaktadır. Her şeyden önce şunu söylemekte yarar vardır. Büyük filozof Ovidus’un söylediği gibi “İnsan insanın kurdudur” ibaresini çok doğru buluyorum. İlk insan Hz. Adem’in çocuklarından Kabil’in Habil’i öldürmesi ve günümüzde insanlık coğrafyasının tümünde bir kavganın oluşu bir çatışmanın oluşu bu sözün doğruluğunu kanıtlar niteliktedir. İnsanlığın yaradılışıyla bu savaş öfke başlamış ve ancak kıyamette sona erecektir. Yani yer yüzünde insani bir demokrasinin oluşacağını söylemek son derece yanlıştır. Bu düşünce insancıl düşünen insanlarda var olan bir ütopyadır. Salih Sosyal