15 .A-Beklide Devlete düşen sadece sahte Ergenekon sineklerini araştırmak değil gerçek Ergenekon kurtlarını insani demokrasi ve eğitimle insanlığa kazandırmak olmalıdır. Önermesini gerekçeli eleştiriniz.
     B-
Fert, kurum, devlet..vb hatta Allah CC’HUNDAN neyi ne hudutlarda isteyeceğini bilmekle bilmemek yada nereden neler isteyeceğini bilmek veya bilememe cehaleti arasında ne fark vardır? Toplumun bu dururumda zararı ve karı nelerdir? Ülkemiz ve bu asrın insanların; dini, ekonomik ve toplumsal istemleriyle güncelleyerek görüşlerinizi yazınız.
İpucu;sokaklardaki
gösteri ve şatafatlı eylemleri sistemin ahlaki değerleri nasıl yozlaştırdığı ile ilişkilendirin.1, 2, 3

C.15 A) Bir toplumdaki fertlerin eğitim düzeylerinin artması, ayrıca devletin millet ile demokrasinin yaygınlaşmasını sağlar ise o toplumda Ergenekon vb yapılanmaların oluşumu da önlenmiş olur.

B) Kişi, hak ve özgürlüklerinin sınırlarını bilmeli, aynı zamanda kendi üzerine düşen görevini de bilerek yerine getirmelidir.  Nazmiye YARGI

C.15 A.) devlet araştırma yaparken yüzeysel bir araştırma değil, Derinlik gerektiren bir araştırma yapmalıdır. Yani en öndeki piyonu değil en arkadaki şahı aramaya yönelmelidir. Ve şah, bulunduğunda onu hataları ile yüzleştirmelidir. Hatasını anlamasına yardımcı olmalı ve doğru yolu bulmasında da destek olunmalıdır. Yanlışı düzeltmelidir. Verilecek ceza şah ya da piyon arasında fark etmemelidir. Ayrımcılık daha gizli işlerin yolu açar… Devletin yapısını karmaşıklaştırmak sadece ihanet payını artıyor günümüzde.

B.) Çoğu insan sürekli bir şeyler ister. Eğitim ister, ilim ister, bilim ister, kolaylık ister, yeterlilik ister, her şeyin geniş kapsamlı olmasını ister... Anlayacağınız ister de ister. İstedikleri kısmen gerçekleşirde olanaklar genişleyince, daha fazlasını ister… Daha da ister. Bitmek tükenmek bilmez bu durum kendini ciddi anlamda geliştirmek isteyenler için güzel bir durum olsa da, ne istediğini tam olarak bilen biri için, istemek şart olsa da, ne yapması gerektiğini bilmeyen ve sadece istemiş olmak için isteyen kişiler için cahilce bir eylemdir. Amaçsızca yapılmıştır ve devamı bilinmez bu yüzden… Günümüz insanları medeniyet ister, para ister ve özgürlük ister. Medeniyeti ahlaki açıdan yerin dibine kadar indiren yine insanlardır, para görünce fakiri ezen yine insanlardır, özgürlükleriyle başkalarını kısıtlayan yine insanlardır. Toplum bu yüzden zarar etmektedir.  Melin KARAN

C.15)    A)bence Ergenekon kurtları dediğiniz insanları eğitmek çok zordur. Onlar zaten bir amaç için eğitilmiştir. Onları ne kadar insanlığa kazandırmaya çalışılırsa çalışılsın ben bunun başarılacağına inanmıyorum. Bir insana yapılması en zor şey yaptıklarının yanlış olduğunu kabul ettirmektir.

B)insan öncelikle ne istediğini bilmeli. Çünkü ne istediğini bilmeyen insan ne yapacağını da bilemez. Böyle insanlar önce kendilerine daha sonra topluma zarar verirler. Dini konuda da bu böyledir. Örneğin ülkemiz bir İslam ülkesidir. Ama görüldüğü gibi ülkemizde yapılanlar bunun sadece isim olarak kaldığını gösteriyor. tabiki herkes kendinden sorumludur ama diğer insanlara zararı olmadığı müddetçe. İnsanları günaha davet etmediği sürece… GÖKHAN BOZDOĞAN

 

C. 15 evet bu kesinlikle doğrudur sadece Ergenekon vb çeteler değil su anda cezaevinde bulunan tüm insanların insanlığa kazandırılması gereklidir. ŞEYHMUS UTLİ

 

C. 15 Sorunu halletmek için kökünü temizlemek gereklidir. HABİP KAYA

 

C. 15 bu önerme kesinlikle doğrudur kanımca. FEYYAZ KARA

 

C.15 Muhakkak öyle olmalı çünkü kötü insan yoktur. Kötü emellere alet olmuş insan vardır. Bunların yönünü eğitimle ve insani demokrasi ile iyi yönlere çekmek gerekir. Devletini, insanını seven kişi zaten bu Ergenekon bahsi açıldığında bile vicdanı sızlayan kişidir. Toplum olarak sürekli bir şeylere alet olmuşuzdur ( devlet olarak ta). Çünkü ya ifrat mertebesindeyiz ya da tefrit. Bir türlü ortasını bulamadık; ya da bize göstermediler. Dolayısıyla devletin, toplumun bizden neyi ne hudutlarda istediğini ya anlatamadılar ya da anlattırmadılar. Bunun ortasını bulursak toplum olarak karımız hep birlikte yükselmektir. Zarar ise ortadadır… İrfan BAHARLI

 

C.15 A Bu önerme güzel ama balık baştan kokar o yüzden devletin önce kendini insani demokrasi ve eğitimle düzeltmesi lazım.

B Nerden ne isteyeceğini bilen insan liyakatli insandır tam aksi ise liyakatsizliktir. Dilek KURT

 

C .15 Sorunun köküne inilmeli ve bu insanlar topluma kazandırılarak sorun halledilmelidir. Kadir GERGİN

 

C.15 Topluma devlete ve dünyaya esas zararı verenler sahte Ergenekon sinekleri değil gerçek Ergenekon kurtlarıdır.Bu nedenle devletin toplumun ve dünyanın var olan olumsuzluklara yüzeysel değil ayrıntılı olarak bakması ve bunun için gerekli önlemleri alması gerekir.Şu ana kadar yapılmış olan yüzeysel çözümlerin hiçbir yararlı etkisinin olmadığı aksine devlete ve topluma zarar verdiği aşikardır. .REMZİYE ERDOĞAN

 

C.15.A.bana göre devlet bu insanların dışında da bunları eğiten ve bu şekilde bir sistemin oluşmasını sağlayanları da yargılamalıdır.

 

C.15     A İnsan olarak yaratılan hiçbir varlık harcanmaya hak etmez. İnsanlar yaptıkları yanlışlardan dolay toplumdan tecrit edilmeleri onların topluma kazandırılmasından kötüdür.  Bu istikamette insanları kazanmak ve toplumun ortak paydalarında birleştirmemiz gerekmektedir.

B İstemeyi bilmek almanın en kolay yoludur. İstemeyi bilmemek ise alınacak olan bir şeyi kör düğüm haline getirir. İşin olacağı varsa da olmamaya doğru götürür. Ali Galip ERCİK

 

C.15     A Bana göre devlet bu insanların dışında da bunları eğiten ve bu şekilde bir sistemin oluşmasını sağlayanları da yargılamalıdır.

B Öncelikle bu insanların Allah CC'HU ne kadar tanıdıkları ve kendileri için neyin yararlı neyin zararlı olduğunu bilmemeleridir.

İnsanlar dinlerini hiçbir baskı altında kalmadan yaşamak ister. Ekonomik olarak ta kimseye muhtaç olmamayı ister. Toplumsal olarak ise kendi etnik kimliklerine saygı duyulmasını ister. Yusuf KESKİN

 

C.15 Yanlış yolda olan insanları eğitimle kazanmak elbette önemlidir.Devletini düşünen insan Ergenekon bahsi açıldığında bile vicdanı rahat etmeyen insandır…BURCU ŞİMŞEK

 

C.15 Devlet gerçek Ergenekon sorumlularını ve gereke sineklerini ortadan kaldırsa bile bunun medyada yer alması çok yanlış bir şey çünkü yakalananların çoğu devletin adamı ve bu toplumun devlete olan inancını sarsar. Nazif TEPE

 

 

C-15 A) Bir suçlu, insanlığa kazandırılırken, suçunun ardındaki asıl sebepler ve asıl kişiler irdelenmelidir. Zira öldürülmesi gereken sinekler değildir, kurutulması gereken bataklıklardır.

B) İnsanın bilerek yaptığı cehalet, sorumluluğunun ve cezasının fazla olmasına neden olmaktadır. İnsan bilmediğinden sorumlu tutulamaz. Dolayısıyla insanları eleştirmek yerine bilinçlendirmek lazım bu çerçevede Allah CC'HU  ve devletin bizden ne istediği bilinmeli ve bildirilmelidir.  NAZİFE SAVAŞAN

 

C.15. A.Bu insanlar bu yaşlarına kadar gerekli eğitim ve öğretimi aldıkları halde devlete zarar vermişlerdir. Kimisi hortumcu, kimisi terörle iş birliği yapıp devleti çökertmeye çalışmıştır. Bu eğitim sorunu değil kişilik sorunudur.

 

B.İnsan neyi nerden istemesi gerektiğini bilmeli ona göre kurum ve kuruluşlardan istekte bulunmalıdır. Bu işler sokaklarda slogan atıp yürüyüş yapmakla olmaz. GİZEM SARI

 

C. 15 Sorunun köküne inilmeli ve bu insanlar topluma kazandırılarak sorun halledilmelidir Seyfettin SEYHAN

 

C.15 Bence de devletin görevi bu olmalıdır. Yani Ergenekoncuların yaptıkları dan pişman olmalarını sağlamaktır. MEDENİ SAKCAK

C-15 İnsan kötü olarak doğmaz.Çevresinde eğitim ile iyi veya kötü olur.Bence de devlete düşen görev bu insanları geri kazanmak olmalıdır…ÖZLEM AKIN

 

 

C.15a.)Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de çeşitli terör örgütleri vardır ve ülkemiz 14. sorudaki gibi bazı yaptıkları hataların bedellerini ödüyor. Devletin içine bu kadar sızmış bir örgütün demokrasi ve insanlığa kazandırmak mümkün olmaz gibime geliyor.

b.) Her yerde ve asırda aynı insan tipi vardır. Bedenler değişir ama taşınılan ruh aynıdır değişmez. Ersin ASLAN

 

 

C.15.Ergenekonu oturduğu yerden eleştiremez insan.Madalyonu öbür yüzünü görmedikçe doğru anlamak mümkün değildir.Türkiye içinde konumlandırılan kişilerde bu eğitim ve öğretim sisteminden geçmedi mi? Kurt kan kokusunu sever onun nasırlaşmış düşünceleri insani demokrasi eğitim ve öğretimle çürümez. FIRAT ALTUN

 

C.15 İnsanları kazanmak daha evladır, her ne kadar canavarlaşmış olsalar bile. Efendimizin(ASM) hayatı bize örnektir. Ebu Cehil’in ayağına defalarca gitmiş hidayete davet etmiştir. Ama hidayet Allah CC'HUNDANDIR.. Aykan AKÇA

 

C .15 Sorunu kökünden halletmek için sorunun köküne inilmeli ve bu insanlar topluma kazandırılarak sorun halledilmelidir.  SAMET ÇENŞİ

 

C.15 A.Ülkemizde çıkan örgütlerin gerçekte nasıl yenileceğini iyi bilmemiz için gerçek insani demokrasiyi eğitimle insanlığa kazandırmamız gerekir.

B.Fert kurum devlet v.b. hatta Cenabı-ı Allah CC'HUNDAN  neyi nasıl isteyeceğimizi iyi bilmemiz gerekir. Bunun için iyi bir eğitim ve hakiki bir iman lazımdır. Ercan IŞIK

 

C.15 Önermeye katılıyorum. Çünkü Eğitimin halledemeyeceği hiçbir sorun yoktur. REYHAN YILMAZ

C.15 A-Devlete düşen elbette gerçek Ergenekon sineklerini yakalayıp gerekli cezaya çarpmaktır. Farklı Ergenekon kurtlarının ortaya çıkmaması için de insani demokrasi ve eğitimle bireyleri kazandırmak gerekir.

B-İnsan Allah CC'HUNA acizliğini ve O’nun yardımına ne kadar ihtiyacı olduğunu bilir ve ona göre Allah CC'HU

TAN  bir şeyler ister. Devlet bireye bazı hak ve özgürlükler tanımıştır. Birey bunların bilincinde olarak ona göre devletten, kurumdan veya fertten bir şeyler ister. Turgut KIYICI

 

C.15 Devletin görevi yoldan çıkmış artık kaybedilmiş insanlarla uğraşmak değil,kaybedilmek üzere olan insanları bulup yanlış yola girmeden demokrasi ve eğitim yoluyla topluma kazandırmak ve bunun sonucunda meydana gelebilecek olumsuzlukların önüne geçmektir. FIRAT KADIRHAN

 

C.15 Sorunu kökünden halletmek için sorunun köküne inilmeli ve bu insanlar topluma kazandırılarak sorun halledilmelidir. (BARIŞ SAVAŞ)

 

C.15 A Ergenekon sinekleriyle uğraşıp araştırmak gerçekçi olmamakla beraber büyük bir zaman kaybıdır devlet ve millet için. Bunun yerine Ergenekon kurtlarını baz alarak,bunları demokrasi ve eğitimle insanlığa kazandırmak daha mantıklı olacaktır. Çünkü sahte olgularla(Ergenekon sineği) uğraşmaktansa daha akıllıca olan(Ergenekon kurtları) incelemek ve bunu toplumun huzuruna sunmak daha faydalı ve karlı olacaktır.

B Geleceğe yönelik yatırım yapılıp yapılmayacağı konusuna bize yol gösterici olur. Burada en önemli fark toplumun bu durumda zararı bazı şeylerden mahrum kalacak ve içinde bulunulan yüzyılı daha geriden takip edecektir. Ekonomi daha az gelişme gösterecektir. Yerine getirilmesi uygun olacak istekler yerine getirilmediği için toplumda huzursuzluklar yaratacaktır. Bence burada toplumun karı ise,olaylara biraz daha temkinli yaklaşacak olmasıdır. Daha fazla sık eleyip dokuyacaktır. Bu  şekilde zarar oranını en aza çekmeye çalışacaktır.Oktay BARAN

C.15 A İnsanlığa yakışmayacak hareketlerde ve davranışlarda bulunan bir insanı düşünelim. Toplumun o insanı dışlaması doğru ir davranış mıdır? Tabi ki hayır. O insana yaklaşıp onu eğitimle ve sıcak kucakla yeniden insanlığa kazandırmak olmalıdır görev. Ama ben şunu söylemek istiyorum: bazen liyakatsiz davranan ve birçok insanın canına mal olmuş işlerde bulunan biri için ben, o insan topluma geri kazandırılmalıdır derim belki ama o insanın ödemesi gereken bir hesabın olduğunu da düşünüyorum.

B Bir yerlerden veya Rabbimizden bir şeyi istemeyi bilmek veya bilmemek arasındaki en büyük fark istediğimiz şeye ulaşıp ulaşamayacağımıdır. Allah CC'HUNDAN bir şeyler isteyeceğimiz zaman O bize dua kapısını açmıştır. O kapı her zaman açıktır. O’ndan edepsizce “Allah’ım ben bunu istiyorum onu bana ver” demekle; ellerini semaya açıp gönülde Onu hissetmek (bu her an olmalı) ve isteyeceğimiz şeyi kurallarına uygun istemek arasında fark vardır. Bir makama gidip ondan emredercesine bir şeyler istemekle; rica etmek arasında fark vardır. Toplumun bu durumda kârı adamakıllı insanlar görmek ve işlerin daha rahat bir şekilde halledilmesi olur. Birçok zararı da görülebilir. Kavga, karmaşa, istediği şeye ulaşamama, zorba insanların yetişmesi, dine uymayan insanların yetişmesi vb. ülkemizde özellikle devletten istenen bir şey vardır ki türban sorunu. Aslında insanımız dine uygun, demokrat ve laik bir devlette olması gerektiği gibi bu meseleyi insancıl bir çözümle çözmeye çalışsa da bazıları bu insanların görüşlerine karşı çıkıyor. Bu hem dini hem de toplumsal bir sorun oluyor.İdris ÇELİK

C.15 A “Balık baştan kokar.” Hesabı Ergenekon olaylarının lideri kim? Bunun başındaki birinci şahıs önce tespit edilmelidir. Tespit edildikten sonra bu kişiler demokrasi ve eğitimle insanlığa kazandırılmalıdır ki geri kalanlar da insanlığa kazandırılsın. Olaylarda bir içe bakış bir de dışa bakış esastır. Önce içteki yanlışlıklar düzeltilmeli sonra dışa yönelmelidir.

B Bir birey önce ne istediğine karar verecek daha sonra bunu Allah CC'HUNDAN dua ile istemelidir. Belki istediği şey onun için şer de olacak, hayır da olacak. Ama unutulmaması gereken ise “ her hayırda bir şer ve her şerde de bir hayır vardır.” Bunun dışında bir isteme yöntemi daha vardır ki bu ise ahlaki değerleri yok sayarak, eylemlerle, şiddetle isteme şeklidir. Bu isteme şekli tam bir cehalet örneğidir. Çünkü toplumun hem ahlaki hem dini değerleri hem de ekonomik değerleri büyük bir oranda zarar görüyor. Acaba bir mitingin olduğu gün ne kadar ekonomik zarar meydana geliyor. Bunu düşünen var mıdır?

İstediğini zorba ile almak gelecek nesillerimizi de olumsuz etkileyecektir. Benden önceki nesil hep zorba ile istediğini elde etmeye çalışı diyerek oda böyle olmaya çalışacaktır. Bunun sonucunda da ahlak git gide yozlaşacaktır. Funda AKDOĞAN

C.15 A Mao Zedung örneğinde devrimde yolda sapanların eğitilerek tekrar bilinçli olan devrim safına katılması gerektiğini savunur bu örnekte bunu ifade etmiştir.

B Kişinin devlet tarafından belirlenmiş olan haklarını bilip talepte bulunması hakkı olmadığı iddia edilen unsurlardan çıkarım beklenmesi ikisi arasındaki farktır. İstenilen hak temel hak ve özgürlük adına yapılmışsa toplumda yaşayan bireyler için büyük bir kazançtır. Zararı ise istenilen hakkın belli bir gruba hitap etmesidir. AYTEN YILDIZ                                                                                               C.15 A Devletin amacı olayları örtbas edecek sorunlara geçici çözümler bulacak kuklalar değildir. İnsani olmanın bilincine vararak sorunların üzerine cesurca gitmek olmalıdır.

B Tüm insanla eşit özellikte doğar. İstemenin sınırlarını bu eşitlik durumu belirler. Önemli olan bireyin kendisinde bulunan özelliklerin farkına varması, bunları ihtiyaçları/istekleri doğrultusunda geliştirebilmesidir. İnkâr edemeyeceğimiz bir olgu vardır ki bu da kısmettir. Kısmet olgusu bir şekilde herkese eşit ölçüde verilmiştir. Önemli olan zengin/ fakirin kendisine verilmiş olan bu kısmeti fark etmesidir. Doğru anda doğru karar verebilmesidir. Her fakire hayatının belirli bir döneminde zengin olabilmesi için fırsatlar ilahi güç tarafından sunulmuştur. Her zengine de hayatının belirli bir döneminde onu daha da zenginleştirecek ya da fakirleştirecek fırsatlar sunulduğu muhakkaktır.Ramazan ERGÜN C.15 A Devletin amacı zarar verir gibi görünenleri yok etmek değil, asıl devlete zarar verenleri bulup onları düzeltmek olmalıdır ki; sorun kaynağından çözümlensin.

B İnsan, neyi ne zaman kimden isteyeceğini bilmelidir ki isteklerine doyurucu çözümler bulabilsin. Kendine zarar verecek veya altından çıkamayacak isteklerde bulunursa ya elde edemez ya da etse bile mutlu olamaz.Seda CEMAL

C.15 A Ülkemizde eğitim sisteminde her gelen kendi ideolojisini uyguladığından öğrenciler bir denek olarak görülüyor. Güzel ahlaklı insan yetiştirilemediği süre içerisinde kim bilir daha nice Ergenekoncular yetişecektir.

 

B Allah CC'HNDAN istenecek şey Allah CC'HUN insana sunmuş olduğu güzel ve tertemiz yoldan ilerlemek ve sapmamaktır. Günümüz insanı kendini dünyevi zaaflara o kadar kaptırmış ki ne insana ne doğaya ne hayvana hiçbir şeye değer vermiyor. Din çıkarlar için kullanılmakta ve toplum sömürülmekte.Semra DAĞ

C.15 A Türkiye’de derin devlet oldukça Ergenekon da olmaya devam edecektir.bu konuyla ilgili suçlananlar maşa olarak kullanılanlardır.Asıl suçlular ise yine devletin içinde .

Bilge TÜRKER

C.15 A Bir ülkenin geleceği ile oynayan kişiler ne kadar ıslah edilebilir ki.Bence bu kişilerin kökünü kazmak lazım dolayısıyla genel bir temizlik farz gibi gözüküyor.

B Birey ve ya toplum neyi nasıl isteyeceğini bilmelidir istek ve arzular demokratik yollarla çözülmeye çalışılmalıdır.Aksi takdirde üzücü sonuçlarla karşılaşmak kaçı                                                                                                                        RIDVAN OKUŞ

C. 15 A Yapılan yanlışlar kişilere mal ediliyor yani bunu ortaya çıkaranlar değil. Bir fikir çıkar ortaya yanlıştır. Fakat bu evladına, arkadaşına öğretilir. Yanlış yayıldıkça yayılır. Yani yanlış doğmadan doğrular insanlara verilmelidir.

B) İnsan, kurum maddiyatlık şeyler iken, Allah CC’HU  maneviyatı tamamlar. Bu dönemde insanlar her şeyin kendinde olmasını ister. Başkaları umurunda bile olmaz. İnsanlar para, mal, mülk kendi fikirlerine saygı isterken, din insan ruhunu dinlendiriyor. Sevil DOĞAN

C.15 Gerekçe bence doğrudur hocama katılıyorum. Devlet bazı işlerde kendini her zaman ön planda tutar. Ona göre her zaman suçsuzdur.Adnan YILMAZ

 

C.15 A Bence de öyle olmalıdır. Bu vakanın önüne geçmek için işin başındakilerin peşine düşülmeli. Maşalar hiçbir zaman bitmez. Biri gider diğeri gelir. Bu tür insanlar topluma kazandırılarak azda olsa daha rahat ve güvenli bir yaşam kurabiliriz.

B Bence fert, kurum, devlet vb. Allah CC’HUNDAN bir şey istememe cehaleti, bir şeyi isteme cehaletinden yeğdir. Yani en azından istemeyen bir insanın daha sonra cehaletinden kurtulabilme ihtimali var. Toplumun bu durumundan daha çok zararı var. Ülkeyi geriye götüren davranışlardır. Zaten başımıza ne geldiyse bu istekleri bitmeyen cahillerden geldi. İbrahim AKKOYUN

 

C.15 A Bence Ergenekon başları özgürce dolaşırken erbaşları maşa durumundadır.Yani asıl suçlular değil maşaları oltaya yakalanmıştır.                                                                                                                    B Toplum ve bireye isteklerini tam olarak bilmelidir.İsteklerini demokratik olarak başkalarına kabul ettirmelidir.Demokratik ve adil yollarla çözümlemeyen durumlar kalıcı olamaz Hakan  ALTUN                                                                                                                                   C.15 A Eğer bu kurtları yine kurtlar eğitecekse bence boş bir girişim olur. Yani kurdu kurda emanet etmek gibi.

B İnsanlarımız kandırılmaya meyillidirler. İsteklerini de kimden, nasıl isteyeceklerini bilmezler. Sokaklarda bas bas bağıran, ağzı güzel laf yapan; ama icraatta görünmeyen şahıslara kanarlar. Sonuç kocaman bir pişmanlık ve hüsran… Ayşe ARSLAN

C.15 A Devletin bir görevi de okuma-yazma yaşına gelen çocukları ileride topluma faydalı olacak bireyler olarak yetiştirmektir. Bu işlevi yerine getirirken insani eğitimle çocukları insanlığa kazandırmalıdır.

B Kişi nerden ne isteyeceğini bildi mi, neyi ne kadar isteyeceğini de saptar. Örneğin çeşitli sendika ve örgütlerin eylem ve gösterileri bazen bilinçsizce yapıldığı için hiçbir olumlu sonuç vermemektedir. Mehmet Nuri EŞİN

C.15 Toplumumuzda çıkan olayların çoğu eğitim eksikliğinden kaynaklanıyor. Okuyan bir insan, okumayan insanları çok çabuk etkileyebiliyor. Okumayan bu insanları sokağa dökmek çok kolaydır. İşte bazıları da bundan yararlanıyor. Devlete düşen görev de insanları sokağa dökenleri engellemektir. Devlet bu insanları birbirine düşürenleri yakalarsa o zaman böyle olaylar olmaz. Tabi bunun yanında eğitimle onları topluma kazandırmaya çalışmalıdır. Zülfü ERYATAN

C. 15 A Bence şimdi ergenekondan yargılanan insanlar Ergenekon sinekleridir. Belki de Ergenekon çökmüş yeni yapılanmalar başlamış medya siyaset ve emniyet bu sineklerle uğraşıp oyalanırken Ergenekon kurtları başka bir yapılanmayla çok daha önemli ve zararlı işler yapıyordur.

B İnsanlar ve toplum kimden hangi konuda medet umacağını bilmeli ve ona göre hareket etmelidir. Biz yardımı hep yalnız ellerde yalnız yerlerde aradığımız için hâlâ birilerine el açıyor, birilerini körü körüne takip ediyor.KEVSER SÖYLER

C.15 A İnsanoğlu, insanın yaptığı bir yanlış karşısında yapılan yanlışı örtbas etmekten çok o yanlışları her seferinde insanın yüzüne vurmaya bayılır. Belki de bu yüzdendir ki yapılan yanlışlar artmakla, bir yerlerde yapılan yanlışlarla fazlalaşmaktadır.

B İnsan ne zaman neyi nasıl isteyeceğini bilecek durumdadır. Örneğin Allah CC'HU  bir şey istediğiniz zaman, isteyeceğiniz şeyin ahlak kurallarına uyup uymayacağına, başkaların haklarının da göz ardı edilmemesine dikkat edilmesidir. İşte bu da neyi nasıl isteyeceğinizle alakalıdır. İsteyeceğimiz şeyi ister toplumda ister herhangi bir kurumdan isterken böyle davranmalıyız. Süheyla BÜRÇÜN                                            C.15 A Devlet birey yetiştirirken onları ahlak ve yaratana bağlı yetiştirmedikçe bu Ergenekon kurtları hep olacaktır. Çünkü hiçbir erdeme sahip olmayan birey hesap vermeyeceğini sanır.                                      B İnsanlar bu dünyaya sadece ibadet için gönderilmemiş. İbadetlerin yanı sıra hem  bu dünya da yaşabilmek içinde çalışmalıdır. Aynı zamanda fert dünyada topluma karşı olan sorumluluklarını da bilmelidir. Bazı dış kuvvetlerin etkisiyle toplumda kargaşa çıkarabilir. İnsanlar isteklerini savaşla değil muhabbetle halletmelidir.Medeni BAYAR

 

C.15 A Bana göre ülkemizde gerçek Ergenekon kurtları hala enseleri kalın bir şekilde özgürce dolaşıyorlar. Sadece Ergenekon maşaları içerdedir. Çünkü devletimiz içinde böyle güçlü bir örgütün kurulması söz konusu değildir.

B Fert, kurum ve devlet için söyleyebileceklerimiz bir kere birey ve toplum neyi nasıl isteyeceğini her şeyden önce bilmelidir. Taleplerini karşıdakine kabul ettirmek için demokratik yollardan başvurmalıdır. Aksi taktirde sonu çok üzücü olaylar medyada günlerce yer alır. Geçen yıl 1 Mayısı hepimiz biliriz. İşçiler taksimde yürüyüşü yapacakları için izin verilmeyince ortaya çıkan manzara insanın kanını donduran görüntüler cinsinde idi. Şahabettin BALCI

C.15 A Devlet kimi tutuklayıp sorgulaması gerektiğini bilmeli ve doğru insanları bulduktan sonra onlara gereken cezayı vermelidir. Hiç kimseye yapılanların örnek olmaması için yeni kuşaklar eğitilmeli onlara güzel gelecek sunulmalıdır.

B Halk bir devletten gerek maddi gerek manevi birçok şey ister. Allah CC'HU nasıl insanları yaratıp onları en iyi dereceye getirmek için güzel rahat bir hayata uylaşmaları için olanaklar tanıdıysa kul bunun bilincinde olup değerlendirmesini bilmeli. Devlet de milletine sağlık, güven, eğitim-öğretim, maddi her türlü sorunu giderici yöntemleri bularak Allah CC'HU  verdiği rızıklardan faydalanılmalıdır. Hem devlet hem de millet görevini yerine getirmelidir. Devlet isterse milleti, millet isterse devleti yozlaşmaya sevk eder.Hicret OKAN

 

C.15 A Aslında Ergenekon siyasi bir uyundur, ne malum Ergenekon soruşturmasını açanların Ergenekon’un kurdu olmadıkları. Benim düşüncem budur.

B Her insan farklı yaratılmıştır,kimisi çözümü sadece dinde ararken kimisi de birlik ve beraberlikte aramıştır; fakat toplumda farklı gruplaşmalar  olduğu zaman hiç kimse amacına ulaşamaz. Yani her insana doğal hakları neyse verilmeli!ŞÜKRÜ NAS

 

C.15 A_Bence çok doğru bir tespittir bu ve gerçekten zarar veren çıyan başları yakalanmalıdırlar.

B_İnsanlar o kadar cahilleştirilmişlerdir ki neyi nasıl yapacaklarını bilemez duruma gelmişlerdir. Bu hiçbir şekilde insanların yararında değil sadece zarardır. Idban KUDAY

C.15A  Eğitim bir ülke için çok önemlidir. Eğiştim, bir ülkenin kaderini etkiler diyebiliriz. Çünkü ülkenin geleceğini belirleyen çocukları ancak eğitim ile topluma kazandırabiliriz.  Bu yüzden, çocuklarımızı zamanında doğru bilgilerle donatmalıyız. Aksi takdirde beyinleri, abur cubur hurafelerle dolar ve bu saatten sonra da onları değiştirmeye çalışmak mümkün olmaz.

B Toplumdaki her bireyin vatandaşı olduğu ülkesinin ekonomik, sosyal, … vb. konularda yeterli ölçüde bilgi sahibi olması gerekir. Aksi takdirde cehaletiyle devletten kurumda vb. mümkün olmayan ya da uygun olmayan isteklerde bulunur. Bu tür bireylerin çoğunlukta olması toplumun geri bir zihniyete sahip olmasına sebep olur. Bu da o ülkenin gelişmişlik düzeyini sarsar. Gülşen ÇELEBİOĞLU

C.15 A) Devlet suç işleyen kimseleri cezalandırmadan önce neden bu yola başvurduğunu öğrenmeli ve bu işlerin arkasındaki gerçek canavarları bulması ve onlara eğitim vermesi gerekir. Tabii ki bu eğitim İslam dini çerçevesinde olmalıdır.

B) İnsanlar bu dünyaya sadece ibadet için gönderilmiştir. Bundan dolayı da insanlar bunun karşılığında cenneti isterler bunun için de çok çalışmalıdırlar. Aynı zamanda fert dünyada topluma karşı olan sorumluluklarını da bilmelidir. Bazı dış kuvvetlerin etkisiyle toplumda kargaşa çıkarabilir. İnsanlar isteklerini savaşla değil muhabbetle istemelidir. Mehmet GENÇ

C.15 A Bu gibi kişiler sanki at gözlüğü takmış gibi başkalarının sözünü dinlemezler.Kendi bildiklerini en iyisi zannederler.Yani eğitilmesi zor insanlar olmakla beraber atalarımız ağaç yaş iken eğilir diye boşuna söylememişlerdir.

B Allah CC'HUNDAN  dua ile istenir vermiyor diye isyana gidilmez. Vermemesinde bir hayırdır vardır. Aynen bunun gibi istediğimizi alamıyorsak buna olay çıkararak tepki gösterilmez. Uygun mercilere başvurarak hakkımızı arama yoluna girmek en doğrusudur. Yusuf AKIL

 

C.15 A Bu kişiler kara cahillerdir.Kendilerini ilahlaştırmışlardır.Bu kişilerin inancı mastek dinidir.Bu dine göre önderler ilah gibidir,onlar ne derse yapılır.Hatta bu kişilerle birlikte olanlar kendini kutsanmış sayarlar.Böyle bir inanıştan onları vazgeçirmek çok zor hatta imkansız.Dünyayı yönetme sevgisi bir insanda olduğu sürece onu o sevgiden vazgeçirmek oldukça zor.

B Bir şeyi Allah (C.C.) dan isteyeceksek dua şeklinde istemeli saygı çerçevesini bozmamalı isteğimiz olmadığında isyan etmeden hayırlısı buymuş demeliyiz.Çünkü hayır bildiğimiz şeylerde şer,şer bildiğimiz şeylerde hayır olabilir.Şayet Allah (C.C.) bizim için her şeyin en iyisini bilir.Bir anne yavrusuna nasıl bir kötülük istemezse bizleri yaratan rabbimizde bizim kötülüğümüzü istemez.Şayet haşa isteseydi zaten bizi yaratmazdı belki yaptıklarımızdan ötürü bizi bazen cezalandırır.

Fertlerden bir şey isteyeceğimizde şayet emrederek istersek kişiler bunu yerine getirmez.Her şeyin bir istenme usulü vardır.

Kurumlardan bir şey isteyeceğimiz zamanda dilekçe vs. şeklinde istekte bulunup öyle almalıyız ve ne istiyorsak o konuyla ilgilenen kurumdan istemeliyiz.Kalkıp bir nüfus kayıt örneğini müftülükten alamayız. Yasin Murat KAHRAMAN

 

C.15 Önermeye katılıyorum. Ama devlet ne yaparsa yapsın Ergenekonu ve Ergenekoncular gibi düşünenleri bitiremez. Çünkü cennet kolay olmadığı gibi cehennemde lüzumsuz değildir. ŞAHİN KARAN

 

C.15  A- Ergenekon kurtlarının bu millete kazandırılacak biyerlerinin olduğunu düşünmüyorum zaten kendilerine verilen cezayı bitirecek kadar bile ömürlerinin kaldığını düşünmüyorum yani bu yaşlarına kadar milletin kanını emmekten devletimizi geri bırakmaktan başka yaptıkları bir şey olmadı. Neredeyse her olayın ardından onlar çıkıyor bence bu yapılanma kökten bitirilmeli.

B- Bugünü layıkıyla yaşayabilmek için aydın olmak önemlidir, bilenle bilmeyen bir olmaz. İyiyi kötüden, doğruyu yanlıştan ayırıp doğruların ışığı altında iyilerle yaşamak lazım. Yanlış oluşumlardan uzak durmak en doğrusudur ve devlete güvenmek, eksikleri ihtiyaçları ona göre belirtmek gerekir. Rabbimizden ise ibadetlerimiz eksizsiz ve devamlı oldukça gönlümüzden ne geçerse dileyebiliriz. Zeynel PEKEDİS

 

C.15 Kesinlikle doğru bir kanı balık vermek olmaz balık tutmayı öğretmek gerekir. Ama devlet ne yaparsa yapsın Ergenekonu ve Ergenekoncular gibi düşünenleri bitiremez.Çünkü zaten devletin kendisi Ergenekon’un içinde. İbrahim KILIÇ

 

C.15 A)Derin devlet denen kurum yıllarca bizi uyutup kendi bozup kendi düzeltmiştir.Buna bir son verilmeli.B)İnsanoğlu gittikçe azgınlaşıyor, doymak bilmeyen nefislere birgğn kendilerine zarar verecek duruma gelecek.AYŞE ÇATAK

C.15 A Şuan ergenekon sinekleri dediğimiz insanlar devletin kendi eliyle eğittiği ve yetiştirdiği insanlardır. Bunlar zaten bir eğitimden geçmiştir. Okul tahsili olarak da hepsi eğitim görmüş insanlardır. Ergenekon kurtları bunların başıdır. Hata devletin en önemli insanlarıdır. Yaptıkları şeyleri devlet için yaptığına inanan insanlardır. Bu insanlar binlerce insanın kanına girmiş ve zevkleri uğruna insanları katletmişlerdir. Bu yüzden bu insanların eğitimle yolla geleceklerine inanmıyorum. Leyla ALTUN

C.15 A Dünya da her devletin için de üniter yapıyı korumayı esas alan derin devlet olarak nitelediğimiz bir yapı vardır. Bu yapı içerisin de ülkemizde de Ergenekon denilen bir yapı türemiştir. Amacı devleti yıpratmak ve yıkmak olan bu yapıya devlet müdahale etmiştir; ancak yakaladığı, suçlu diye tabir ettiği insanların yanında asıl suçlular hala ellerini, kollarını sallayarak dolaşmaktadır.

B İnsanlarımız hala 21. yy’ da eğitim ve öğretimini tamamlayamamış ve istilaya açık bir ada gibi getirim çıkarcılarının hedefi olmuşlardır. Kendisine maddi çıkar sağlamak isteyen bazı insanlar ya da insancıklar halkları savaştırarak silah satmak bazıları dini sömürerek etrafına kara cahil diye nitelendirebileceğimiz din cahillerini toplamak bazıları ise toplumda yüksek bir yere gelmek, egolarını bastırmak amacıyla insanları çevrelerine toplamaktadır. Velat SAYUR

C.15. İnsanlara çocuk yaşta verilen doğru eğitim onları doğru yerlere yönlendirir. Aksi taktirde devletine ve milletine zararlı bir şey olarak karşımıza dikilir. Leyla TOPÇU

 

C.15 İnsan ve toplum, her zaman devletin açığını araştırıp bunları düzeltmesini istemeye hakkı vardır. Devletin yapması gereken vatandaşa kulak verip kendisine çeki düzen vermesidir. Yoksa fert- devlet ilişkisi zedelenir ve toplum devleti ele geçirmeye çalışır. Ali Osman ERAN.

C.15a)Bence çok doğru bir tespittir bu ve gerçekten zarar veren çıyan başları yakalanmalıdırlar. b)İnsanlar o kadar cahilleştirilmişlerdir ki neyi nasıl yapacaklarını bilemez duruma gelmişlerdir. Bu hiçbir şekilde insanların yararında değil sadece zarardır. İbrahim AYDIN

 

C 15 Kudurmuş bir köpeği hangi tedaviyle iyileştirebilirsiniz ki?İyileşmez.Kendisi iyileşmediği gibi ısırdığı kişi de iyileşmez çoğu zaman.Ancak bununla baş etmek için ön önlem almak zorundayızdır.Ya da kudurmuş köpeği yok etmek lazım.Sözü geçen Ergenekon kurtları ‘ağaç yaşken eğilir’ vecizesine uymayacak kadar koca adamlar olduğundan ve hatta bu kurtlar Türkiye’de bürokratlardan oluştuğunu düşünürsek /düşününce kuduzu yenmek için aşı kar etmez.                                         M. Nuri KORKMAZ

 

15.A Evet. Devlete düşen sadece sahte Ergenekon sineklerini araştırmak değil gerçek Ergenekon kurtlarını insani demokrasi ve eğitimle insanlığa kazandırmak olmalıdır. Devletin görevi sadece yargılamak değildir, aynı zaman da eğitmektir. Yaptıklarının neden yanlış bir hareket olduğunu güzel bir eğitimle anlatmaktır. Bunlar böyle eğitilmedikçe fırsat bulduklarında tekrar aynı eylemlere girişirler.

B  Fert, kurum ya da devlet neyi ne hudutlarda isteyeceğini bilmemekle büyük zorluklara çok düşerler. Sokaklardaki gösterilerde neden, niçin orada bulunduklarının bilincinde değilse o gösterinin başarıya ulaşması çok zordur. Oradaki gösterinin amacının dışına sapma ihtimali çok yüksektir.Abdullah SEYAR

C.15 A Devletin asıl görevi gerçek Ergenekon kurtlarını yetiştirmek olmalıdır. Bunlar yoksa bir Ergenekon gider başka bir Ergenekon gelir.

B Fert, kurum veya devletten ne isteyeceğini bilen insanlar doğru iz üzerindedirler ve cahil insanlara göre amaçlarına daha çabuk ulaşırlar. Halil KURTAY

C.15 Ben bu önermeyi doğru bulmuyorum. Çünkü, Ergenekon kurtlarını ve bunlara benzer vampirlerini ucubelerin demokrasi ve eğitimde insanlığa kazandırılacağını zannetmiyorum. Bunlar öldürmeden ve kaostan faydalanan parazitler gibidir. Salih Sosyal