16.Halkların doğru ve haklı iradesi ile cahil iradesinin meclislerde tecellisi arasındaki farkı doğal ve insani demokrasi ile ilişkilendirip asrımıza güncelleyeniz.

C.16 Meclislerde halkı temsilen yer alan kişiler halkın iradesi ile o makamda bulunur. Eğitimli halkın o meclislere gönderdiği kişiler vasıtasıyla taleplerinin sonuçlanması sürecini en kısa ve verimli şekilde alırlar. Günümüzde ise vasıfsız kişilerin o meclislere gönderilmesinin sonuçlarını en ağır şekilde biz çekmekteyiz.  Nazmiye YARGI

C.16 Hiçbir insan, her şeyi biliyorum diyemez. Çünkü böyle bir şey mümkün olamaz. Muhakkak bir yerde bir açığı bulunur. Fakat ayrı bir insan, başka bir insanın cahil olduğu konuda engin bilgiye sahip olabilir, bunun da farklı bir zayıf yönü çıkar. Haklı olarak bu insanların bir toplumda farklı konularda aynı bilgiyi vermemeleri, kişiyi aynı bilgiyle anlatmayı başarmaları beklenemez. Bunu bir hak ya da özgürlük olarak düşünürsek ve baştan alırsak bir parlamentoda farklı görüşlere sahip insanları görürüz. Meclistekiler ne kadar ‘halkı düşünüyoruz’ deseler de tamamen kendilerini de rahatlatmak, rahat yaşayabilmek için söylüyorlardır. Kimse kendi için de iyi olmayan bir şeyi istemezler. Bilinçsizce yapmazlar. Halkı temsil gibi görünse de asıl maksat saptırılmıştır. Melin KARAN

C.16 Halkların haklı ve akıllıca idare edilmesi lazım çünkü bunun tecelli ettiği mecliste her kültürden temsilciler var sadece tek toplum görüşü yanlış gelir ve cehalettir. Nazif TEPE

 

C.16 Hala inanıyorum ki halkın doğru ve haklı iradesi bir türlü meclise yansıtılmadı. Hala cahil irade konuşuyor .(Ali nerde ise ben oradayım gibi) Böyle olunca da fark ortada, birileri meclise geçmek için seni bir basamak olarak kullandı. Yoksa bu hizmet eder, bu haklarımı savunur diye meclise gönderdiğin kişi veya parti senin doğru ve haklı iradendir.  İrfan BAHARLI

 

C.16 Doğal demokrasinin hüküm sürdüğü yerlerde ebetteki meclislerde cahil iradesi tecelli eder ve insanı demokrasi meclislerinde doğru iradenin tecelli ettiği yerlere göre kötü zihniyet ve  davranışlar görülebilir. Dilek KURT

C.16 Haklı ve doğru irade ile cahil iradenin hiçbir şekilde meclislerde denk tutulmaması gerekir.Geçmişte cahil insanların doğru ve haklı irade ile eşit tutulması sonucu ortaya çıkan olumsuz durumlar günümüzde dahi etkisini sürdürmektedir ve aşikardır.Doğru irade ile cahil iradenin denk tutulması doğal(vahşi) demokrasi ile ilişkilendirilebilecek yanlış bir tutumdur.Olması gereken haklı irade ile cahil iradenin ayrı tutulup insani demokrasiye yaklaşılmaya çalışılması gerektiğidir. .REMZİYE ERDOĞAN

C.16) bizlerin neyi isteyip istemediğimizi bilmemiz gerekmektedir isteyip istemediğimiz şeylerin sebeplerini de bilmemiz gerekmektedir aksi takdirde anlamsız bir yaşama kucak atarız.FEYYAZ KARA

 

C.16.Bir meclis olacaksa eğer, halkın yaşamış olduklarını yaşayan ve halk kendini mecliste hissedebiliyorsa işte o zaman gerçek bir demokrasiden söz edebiliriz. Yusuf KESKİN

 

C.16) Haklı irade ile cahil iradenin hiçbir zaman mecliste denk tutulmaması gerekir.Eğer denk tutulursa

toplumda sorunlar çıkabilir.En doğrusu ikisini de ayrı düşünüp demokrasiye yaklaşılmaya çalışılması gerekir. Kadir GERGİN

 

C.16.Halkların doğru ve haklı iradesi meclislerde her zaman savunulmalıdır. Çünkü insan demokrasisi her zaman doğru kararlar alır. GİZEM SARI

 

C.16) Özgür ve farklı irade sahibi olunduğundan iradeye saygı göstermek gerekir. HABİP KAYA

 

 

C-16 Halkların doğru ve haklı iradesi elbette cahil iradesinden üstündür.Sonuçta doğru ve haklı iradeye ulaşabilmek için özgür bir şekilde fikirlerini ortaya koyabilmelidir.Kendini ve düşüncelerini hür bir ortamda geliştirebilmeli ki bu kanıya varılsın…BURCU ŞİMŞEK

 

C-16 Halkların doğru veya cahil iradesini meclise yansımasına saygı gösterilmelidir. Yapılması gereken halkın iradesini eleştirmek değil varsa bir cahillik onu giderici eğitimi halka vermektir… NAZİFE SAVAŞAN

 

C.16 Halkların doğru ve haklı iradesi meclislerde her zaman savunulmalıdır. Çünkü insan demokrasi her zaman doğru kararlar alır. MEDENİ SAKCAK

 

16. Her insanın iradesi ve yönü farklıdır ve meclislerde buluşulan değerde paylaşılan önemde farklıdır. Ersin ASLAN

 

C.16 eğer çoğun dediğine göre hareket edecek olursak ve eğer çoğunluk bilmiyorsa o zaman bir milletim geleceğini ateşe vermiş oluruz. Bilenle bilmeyen hiç bir olur mu? Bir katil ile bir alimin oyunun değeri hiç bir olur mu? İşte u şuur ile hareket etmeliyiz işi erbabının eline vermeliyiz. Çünkü işi erbabına vermek işi yapmanın en kısa yoludur insani demokrasi bunu hakim kılar. Ali Galip ERCİK

C-16 Halkın yaptığı her yanlış onları hazin sona yaklaştırmaktadır.Bugün dün ya için büyük bir sorun olan küresel ısınma tamamen kendi hatalarımız sonucudur…ÖZLEM AKIN

 

C.16)bizlerin neyi isteyip neyi istemediğimizi bilmemiz gerekmektedir isteyip istemediğimiz şeylerin sebeplerini de bilmemiz gerekmektedir. yani bir şeyi neden istediğimizi bilmemek bizi ona ulaştırmak noktasında adım attırmaz. Bildiğimiz bir şeyin tam arkasında durmak gerekir ama bu uğurda yaptığımız şeyler kesinlikle başkasının haklarına tecavüz ettirmemeli bunu ülkemizde çokça görüyoruz ki bunu beceremeyen insanlar öylesine çok. ŞEYHMUS UTLİ

 

C.16) Haklı irade ile cahil iradenin hiçbir zaman mecliste denk tutulmaması gerekir.Eğer denk tutulursa

toplumda sorunlar çıkabilir.Bence en doğrusu ikisini de ayrı düşünüp demokrasiye yaklaşılmaya çalışılması gerektiğidir. SAMET ÇENŞİ

 

C.16. Halkın doğru ve haklı iradesi halkın kendi kararlarını ve kendi sorunlarını yansıttığı için mecliste de bu sorunlarını çözmek için doğru kararlar almasını sağlar. Cahil irade de ise halkın sorunları tam olarak bilinmediği için veya bu sorunların farkında olunmadığı için doğru çözüm yolları sunulması veya halkın ihtiyaçlarına cevap verilmesi düşünülemez. Bu sebeple halkın doğru ve haklı iradesi her zaman mecliste olmalı veya cahil iradesi meclisten kaldırılmalıdır.  Turgut KIYICI

 

C.1 İstemek doğrudur ama bunu müspet hareket ölçüleriyle yapmak gerekir. Yani isteme tarzını bilmek gerekir. Aykan AKÇA

 

C.16 Bazı halk toplulukları doğru ve haklı bir iradeye sahiptir. Bazıları da cahil bir iradeye sahiptir. Cahil iradeye sahip halk yanlış kararlar aldırtırlar. Doğa ve insani demokrasi gibi. İnsani demokrasi hayvanidir. İnsanların isteklerine göre hareket eder. Ercan IŞIK

 

 

C.16.Bireyin toplumu kurumların ve benzeri beklentilerinin sınırı aşması düzenin yıkılmasına sebep olur.Hududun olmadığı yerde her şey karışır daraldığı yerde baskıcı rejimlerde yıkılma daha çabuk olur. FIRAT ALTUN

 

C.16 Yani alışılagelmiş doğrular dışında kendi bildiğimiz doğruları uygulamak, bize atalarımız tarafından öğretilen bilgiler değil, kendimizin araştırıp inceleyerek ulaştığımız bilgilerdir. REYHAN YILMAZ

C.16 Haklı irade ile cahil iradenin hiçbir zaman mecliste denk tutulmaması gerekir.Eğer denk tutulursa toplumda sorunlar çıkabilir.Bence en doğrusu ikisini de ayrı düşünüp demokrasiye yaklaşılmaya çalışılması gerektiğidir… FIRAT KADIRHAN

 

C.16 Olması gereken haklı irade ile cahil iradenin ayrı tutulup insani demokrasiye yaklaşılmaya çalışılmasıdır. BARIŞ SAVAŞ

 

 

C.16 Halkı temsil edecek kurum fert ya da devlet bu hakkı layıkıyla yerine getirebilmelidir. Hiçbir şeyden anlamayan mecliste tecelli etmesi tabiî ki akla ve mantığa aykırıdır. Bilge TÜRKER

 

 

C.16 Halkların doğru iradesi ile cahil iradesinin meclislerde görünmesi, aslında bilgi zenginliğinde,farklı görüşlerin ortaya konulması,düşünce yetisine önem verilmesi insanın ve toplumun demokrasi anlayışına,toplum ahlakına önemli derecede etki etmektedir.halkın doğru iradesi,cahil iradesini doğal ve insani demokrasi geliştirecektir. Bu da toplumun hayatında vukuu bulacaktır. Halkın bazen cahil iradesi bile haklı iradenin ne kadar önemli olduğunu ortaya çıkaracaktır. Ve   bu da topluma katkı yaptığı gibi demokrasiye de etki edecektir.Oktay BARAN

 

C.16) Haklı irade ile cahil iradenin hiçbir zaman mecliste denk tutulmaması gerekir. Eğer denk tutulursa toplumda sorunlar çıkabilir. En doğrusu ikisini de ayrı düşünüp demokrasiye yaklaşılmaya çalışılması gerekir. Seyfettin SEYHAN

C.16 Öğretmen mi öğrenciye, öğrenci mi öğretmene; halk mı devleti yönetene, devleti yöneten mi halka örnek olmalıdır? Halk kendi doğru ve haklı iradesiyle kendisini yönetecek olan kişiyi demokrasi rejimi adı altında seçer. Ondan sonra seçtiği kişiden kendisini en iyi şekilde yönetmesini ve örnek olmasını ister. Örnek olmaktan kasıt çıkıp meydanlarda birbirine hakaret edip, birbirinin yaptıklarını meydana çıkarmak mıdır? Bu da tartışılır.Funda AKDOĞAN

C.16 Hakların doğru ve haklı iradesi ile cahil iradesi arasındaki farkın doğal sonucu seçilen bir birey doğru kararlar verdiği ve uyguladığı zaman cahiller tarafından tepki görür, dışlanır. Birey yanlış karar verdiği zaman da cahiller onu alkışlayabilir. Sonuç itibariyle tam istenilen sonuç elde edilmez. Fakat halkların iradesi ile seçilen birey her zaman olmasa da doğru kararlar vermeye eğilimlidir. Şahabettin BALCI

C.16 Hakların doğru ve haklı iradesi daima cahil iradesinin üstesinden gelmiştir. Vahşi demokrasi baskısı rejimi insani demokrasiye gebe bırakmıştır.Medeni BAYAR

C.16 Doğru isteklerle yanlış isteklerin meclislerde ortaya çıkması doğruyu bulabilmek için önemlidir. Bugün TBMM’de bu karşıtlık sonucu birçok defa kavga çıkmıştır. Aslında en doğruyu bulmak gerekirken bazıları yanlış bildiğinin farkında değillerdir. Bazen yanlış olan daha çok taraftar toplar ve kazanır. Bu insani demokrasiye uymaz ve tarzani bir demokrasi hal alır.İdris ÇELİK

C.16 Meclisler insanların yansıması ile şekillenir. Eğer haklı irade ile yansırsa meclis halka örnek olur, bunun tersi olur da cahil irade ile yansırsa halkın meclise örnek olması gerekir bu da doğru bir örnek olmayacaktır.Seda CEMAL

C.16 Bilinçsiz bir iradeye sahip olan toplumların iradesi mecliste gayrı meşru bir iktidar olarak tecelli olunur. Bu iktidar insani bir demokrasiden ziyade doğal bir demokrasiyi doğurur ki bu da ülkeyi yıkıma/kaosa sürükler. Örneğin Türkiye’de 1923–1946 yılları arasındaki tek partili cumhuriyet dönemi demokrasisinin ülkeye getirdiği yıkımlar demokrasi tarihimizin surlarında en acı ifade ile yer almaktadır.Ramazan ERGÜN

C.16 Halkın doğru iradesi ile cahil iradesi elbette aynı değildir. Çünkü bir tarafta olayların farklı boyutlarıyla değerlendiren bir kesim diğer tarafta ise olayları dar bir çerçevede değerlendiren bir halkın duruşu söz konusudur.Rıdvan OKUŞ

C. 16 İnsanlar farklı düşüncelere sahip bu nedenle kendilerine en yakın kişilerin kendilerini temsil edeceğini düşünür. Cahil olup olmadığı o an fikirlerine bile gelmez onlar için önemli olan doğrularına veya yanlışlarına onlarında yanı tepkiyi vereceğini biliriz. TBMM’de şimdi her türden insan var ama bunlar grup halinde yer alıyor. Ve hiçbir zamanda tartışmaları bitmiyor. Sevil DOĞAN

C.16 Günümüz insan iradesi o kadar zayıf ki samimi ve sadık ahlakla sahte ve sakat ahlaklı ayırt edemeyecek durumda. Sahte ve yobaz din alimlerinin peşinde ilerlemekte. Artık yanlış olan şeyler doğru tanımlanır hale geldi. Bu farkı bilenler ise şaşkınlık içinde söylenecek şey ise insan aklı nerde kaldı neden çalıştırılmıyor. Semra DAĞ

C.16 Seçim sonucu elde edilen genel kanı seçilenlerin belli bir grubu temsil etmesidir. Bu gruba dahil olmayan insanların hak ve isteklerini dile getirmemiş olmaları doğal ve insani demokrasi ile bağdaşmaz. AYTEN YILDIZ

C.16 Halka kim ne verirse ona konar. Bir nevi rüşvete kendini kaptırır. Yanlış adamı seçer veya seçmenin iradesi zayıftır. Kimi niçin seçtiğini bilmeyen, olup bitenlerden haberi olmayan birinin oy kullanması doğru bir seçim değildir. Eksik bir demokrasidir.Ayşe ARSLAN

C.16 Mecliste tek tip insan olmaz. Herkesin iradesi farklıdır. Onları makama getiren millet olduğuna göre milletinde iradeleri farklıdır. Zaten doğal olan da budur. Bu farklı düşüncelere sahip insanları bu çatı altında toplamak çok önemlidir. Herkesin kardeşçe yaşayabileceğin bir örneğidir.Zülfü ERYATAN

C.16 Halkların doğru ve haklı iradesi insani demokrasinin uygulandığı meclislerde tecelli ederse kesinlikle insani sonuçlar doğurur. Hatta cahil iradeli insanların bile insani demokrasili meclislerde hakları korunur. Ama haklı iradeler doğal demokrasinin uygulandığı toplumlarda hiçbir sonuç vermez. Mehmet Nuri EŞİN

C.16 Siyasetin insanisi olur mu bilmem ama doğalı da pek fazla yaşanmıyor. Bizler doğal siyasete bile razıyız. Şu anki siyasetçiler bunu bile yapmıyor. Kaldı ki insani siyaseti bekleyebilelim.İbrahim AKKOYUN                                                                                                                                         C.16 Halkın doğru iradesi ile cahil iradesi elbette bir olamaz çünkü işin ehli ile acemisinden aynı sonucu bekleyemeyiz.Cahilin iradesi cehaleti doğurur. Hakan ALTUN

C.16 Demokrasi halka eşit davranma eğilimidir. Millet toplumda her yönü ile halk topluluğudur. Halkın meclisi kişiyi yönetir. Kişinin için çıkarı için çalışır. Maalesef şu anki halk meclisi çıkar amaçlı bir ortam olmuş. Meclise giren halk teslimcileri kendi çıkarları dışında halkı düşünmez. Yolsuzluk almış başını gidiyor. Buda toplumda kişilerin birbirine karşı güvenlerini yok etmez.Adnan YILMAZ

C.16 İnsanlar seçimlerinde bilinçli olmalıdır. Maalesef günümüzde insanların seçimleri daha çok başkalarının tercihlerini, dayatmaları oluyor Hicret OKAN

.

C.16 Yorum yok. Kevser SÖYLER

C.16 Bir ülkede yaşayan insanlar farklı düşüncelere sahip olabilirler. Kimisi savunduğu şeyin en doğrusu olduğunu düşünür ve bu yolda direnmenin en doğal şey olduğunu savunur. Bazıları gerçekten doğruyu savunuyor, bazıları da aslında doğru olmayıp doğru olduğunu düşünen şeyleri savunuyor. İkinci grup cahil iradesini savunanlardır. Bu iki grupta düşünen insanlar arasında zaman zaman münakaşalar çıkmıyor değil. Bir ülkede sadece cahil iradesinin varlığı bile bağlı bulunduğu ülkeyi tek başına çökertebilecek bir güce sahiptir. Süheyla BÜRÇÜN

C.16  Günümüze baktığımız zaman halkların doğru haklı iradesi göz ardı edilmiş ve insani demokrasi ile cahil iradesi güçlenmiştir. Bunlar tamamen güçlünün çıkarları doğrultusunda olmaktadır.   ŞÜKRÜ NAS

C.16 Baktığımızda çok zeki ve bilgili insanların oyları ile hiçbir şey bilmeyen ve kara cahillerin oyları aynı tutulmaktadırlar. Bence bu çok yanlış bir uygulama ve kesinlikle değişmesi gerekir. Idban KUDAY                                                                                                                                                        C.16 Parti demokrasilerinde çoğunluğun oyuna bakılır; ama çoğunluğu oluşturan bireylerin kim olduğu dikkate alınmaz. Oy kullananlar doğru irade sahiplerin de, cahil irade sahipleri de olabilir. Yani kim olursa olsun bir tercih yapma sorumluluğuna sahiptir.  Gülşen ÇELEBİOĞLU

C.16: Yönetimde etkili olan toplumdur ama cahil olan kesim çoğunluğu oluşturduğu an demokrasi olarak kabul edilir bunun sonunda ortaya doğru düzgün kararlar alınamaz ve toplumda kargaşa meydana gelir. Mehmet GENÇ

 

C.16 Topluma yön veren meclislerde halk iradesi bugüne kadar gerektiği gibi yansıtılamadı. Bazı kesimler sırf kendini düşünerek veya ortalığı bulandırmak adına maşa olarak kullandığı kişi veya kişileri o tür meclislere koymak için elinden gelen her türlü yobazlığı ve oyunu kullandı. Bunların düzelmesi de bizlere bağlı o da bilinçli eleman yetiştirerek. Yusuf AKIL

 

C.16 İnsanın doğru ve haklı iradesi kendini ne kadar iyi değerlendirdiği ile alakalıdır. Buna göre iyi seçtiği kişileri meclislere kendi fikirlerinin gitmesini ister. Fakat günümüzde insanlar bunu milletin hakkını veya isteklerini yerine getirmek için değil de bir koltuk sevdasına dönüştürmüşlerdir. Yasin Murat KAHRAMAN

 

C.16  Meclis halkların temsil edildiği yerdir. Oradaki vekilleri halk seçer. Öncelikli cehalet öldürülmeli yani en basitinden ideolojik etnik ahlaki değerlere ters düşecek düşüncelerin yerini kim bizi temsil ederse devletim, vatanım, milletim için daha iyisi olur sorusu sindirilmeli ve insani demokrasiyle bütünleştirilerek günümüz yarınlarına aydınlık ve refah kapıları açılmalı diye düşünüyorum. Zeynel PEKEDİS

C.16 Doğal demokrasinin hüküm sürdüğü yerlerde elbette ki meclislerde cahil iradesi tecelli eder ve insanı demokrasi meclislerinde doğru iradenin tecelli ettiği yerlere göre kötü zihniyet ve  davranışlar

C.16 İnsan kendince haklıyı gördüğü sürece haklı bulunmaz.AYŞE ÇATAK

 

C.16 Halkın iradesi cahil iradesinden çok daha önemlidir. Ama demokrasinin olduğu ülkelerde seçimler halkın oylamasına sunulduğu için ve eğer bu toplumda cahil çoksa yanlış kişiler seçiliyor. Buda ülke için felaket bir sonuç doğurabiliyor. Leyla ALTUN

 

C.16 Dünya da demokrasi kavramı insanların kalitesine bakmaksızın herkesi eşit gören bir yapıdadır. Hele ki cahil, bilgili ayrımı asla yoktur. Katilde bir cahildir aslında ve o da iradesini meclise yansıtmakta ve beklenti içine girmektedir doğal olarak. Doğal demokraside bu yoktur çünkü cahil insan her zaman toplum yapısına zarar vermiştir. Ancak insani demokraside amaç çıkar olduğu için onu seçen insanın kalitesinin önemi yoktur. Önemli olan seçilmektir çünkü amaç getirim sağlamaktır. Velat SAYUR

C.16. Cahil iradesi doğal demokrasiye yol açar. Doğru ve haklı iradesi işte o gerçek demokrasiyi ortaya çıkarır. Leyla TOPÇU

 

C.16 Cemiyet temsilcisini seçerken ahlaki ve insani tercihler yapmalı, çıkar için oyunu yanlış kişilere vermemelidir. Böyle yapılırsa liyakatsiz insanlar seçilir ve dolayısıyla temsil edeceği yerde rezil eder. Ali Osman ERAN.

 

C.16 Doğru isteklerle yanlış isteklerin meclislerde ortaya çıkması doğruyu bulabilmek için önemlidir. Bugün TBMM’de bu karşıtlık sonucu birçok defa kavga çıkmıştır. Aslında en doğruyu bulmak gerekirken bazıları yanlış bildiğinin farkında değillerdir. Bazen yanlış olan daha çok taraftar toplar ve kazanır. Bu insani demokrasiye uymaz ve tarzani bir demokrasi hal alır.  İbrahim AYDIN

 

C.16 Haklı irade ile cahil iradenin hiçbir zaman mecliste denk tutulmaması gerekir.Eğer denk tutulursa

toplumda sorunlar çıkabilir.En doğrusu ikisini de ayrı düşünüp demokrasiye yaklaşılmaya çalışılması gerekir.                         M Nuri KORKMAZ

C.16 Demokrasi egemenlerin yani güçlünün haklarını savunan bir sistemdir. Bu gün halk meclislerine bakıldığında, haklının hakkı veya iradesi dikkate alınmaz, çoğunluğun isteklerine bakılır yani doğal demokrasi hüküm sürmektedir. İnsani demokrasi geçersizdir. Salih Sosyal

 

C.16 Hakların tamamının seçme ve seçilme hakkı vardır. Cahilin iradesi olmaz diye bir yargıya varmak insanlığa edilmiş bir hakarettir. Cahil insanların iradesinin meclislerde tecellisi olmalıdır. Abdullah SEYAR

 

 

C.16 Herkesin seçme hakkı vardır. Cahiller seçmen olamaz diye bir yargıya varamayız. Onlarında herkes gibi mecliste temsil edilme hakkı vardır. Halil KURTAY