18.Her olgun ve akli baliğ insanın maddi ve manevi olarak inanması ve iman etmesi için; düşünerek, uyuyarak, uyanarak, algılayarak ve kerametle; yaşadığı ve yaşayacağı yeterli deliller kâinatta vardır. Önermesinin yetersiz ve geçersizliğini kanıtlayınız.

C.18 “ Onlar gabya iman ederler.” Kainatın kusursuz düzeni bizi Yaradan’a yönelmeyi ve O’na iman etmeyi sağlar. Aslında kainatta yeterli delil var ama bunların bir kısmını görebiliriz.  Nazmiye YARGI

C.18 Belirli bir olgunluğa ulaşmamış her insan bazı hal ve durumları idrak edebilmeli görebilmelidir. Belirli bir iman ve inanç olmalıdır kişide… Bunlara sahip olmayan bir insan kendini boşlukta hisseder, amaçsız ve sorumsuz davranır, yeri gelir sorunlara çare ve cevap bulamaz… Çaresizliğe düşer. Manevi destek insan için oldukça önemlidir ve eksikliği büyük yanılgılara ve yanlışlara sebep olabilir. Kâinatta var olup ta göremediği Allah CC'HU  iman etmeyen ve varlığına birliğine inanmayan insanlar şuan dahi mevcuttur dünyada. Sonları büyük çoğunlukla hüsran ve hayatları bir bilinmezlik, kendini bilmezlik içinde harap bir haldedir. Maneviyat, iman, inanç çok önemlidirler. Bence kusursuzca işleyen bu toplum başıboş olamaz. Bunu iyice araştırmak ve doğru cevapları bulamak gerekir. İnançla doğru orantılıdır. Melin KARAN

C.18 İnsan kalbinde yaşadığı ve inandığı kadarıyla karşılığını görür ve bunu başka insanlara aktarmak veya toplum düzenini değiştirmeye yönelik kullanırsa işte bu durumda doğadaki buna müdahale eder. Nazif TEPE

 

C.18 Önerme doğrudur çünkü kâinatta bizi Allah CC'HU  götürmeyecek şey yoktur. Bir gücün olmadığına inanmak zordur. Çünkü her şey kendi fıtri lisanı halleriyle bize Allah CC'HU tanıtıyor. Ama herkes görebilir mi tartışılır.(ondandır ki herkes hidayete ermiyor)  İrfan BAHARLI

C.18 İnsanların aklı sınırlı olduğu için her şeyi tam olarak idrak edemeyeceğinden iman etmesi için gerekli olan delilleri  bulamayabilir işte  bunun kanıtıdır ki Allah CC'HU  insanlara rehberlik edecek peygamberler ve kitaplar göndermiştir. Dilek KURT

C.18)bu deliller somut değildir her şeyi tam olarak açıklamıyor bence. Tarihten ders alınmalı. Geçmişte inanmayan insanların neler yaşadığını biliyoruz. İnanmak böyle somut örnekler gereklidir… GÖKHAN BOZDOĞAN

 

C.18 Olgun ve Aklı baliğ insanın inanması iman etmesi için yüce yaratıcı ayetler göndermiştir.Ayet dediğimiz şey başlı başına delil anlamına gelir.Bu ayetler kimi zaman yeryüzünde görülen somut ayetlerken kimi zaman da kitaplar aracılığıyla verilmeye çalışılan delillerdir.ancak tüm bunlardan da öte akıl dediğimiz şey de insanoğlunun yüce yaratıcıya inanmasını sağlayan en büyük delillerdendir.REMZİYE ERDOĞAN

C.18.Kâinatta olmayan hiç bir şey yoktur fakat keşfedilmeyi bekler. Bunu keşfeden birinin inanması beklenir ama eğer nefsi, gururu vb. engelliyor olabilir. Yusuf KESKİN

 

C.18 Doğru bir önermedir. Çünkü kâinatta bizi Allah CC'HU götürecek birçok kanıt vardır Seyfettin SEYHAN

C.18 evrende her şey ufak büyük her şey bize Allah CC'HU  gösterir. FEYYAZ KARA

 

C.18 Hayat ve eserleri nitekim bir sanatçıya (Allah CC'HU) delildir. HABİP KAYA

 

 

C.18 Bir insan doğru olarak düşünüp görmek isterse doğadaki canlı ve cansız her varlıkta kendi yaratanı rahatlıkla görebilir. GİZEM SARI

 

C-18 İnsan istiyorsa iman etmesi için gerekli belirtiler kainatta vardır. Allah CC'HU  öyle mucizeler vermiş ki etrafına bakması yeterlidir.İçtiği suya,yediği yemeğe,dağlara,taşlara,denizlere,gökyüzüne bakması kafidir…BURCU ŞİMŞEK

 

C.18 Önerme doğrudur. Çünkü kainatta bizi Allah CC'HUNA  götürecek birçok kanıt vardır. SAMET ÇENŞİ

 

C-18 Allah CC'HU  kainata verdiği düzen galaksilerden atomlara varana kadar o kadar düzenli ve o kadar günübirliktir ki cehalet perdesini gözünden çeker. Her ferdin görmesi mümkündür. İnsanın kendi varlığını, aklını, toplumsallığını ve onun hizmetine verilen bitkileri, hayvanları, bunların ilahi programlanmasını görmesi için tefekkür etmesi yeterlidir. ..NAZİFE SAVAŞAN

 

 C.18 Bence bu eksiktir çünkü bunları herkes yapar ancak bunların yanında rehber insanlarında olması şarttır. MEDENİ SAKCAK 

 

18.  Her insanın iradesi farklı olacağı ve olduğu için her insan düşünerek , kerametle veya  algılayarak hidayete eremez, ve yaşayamaz.

Ersin ASLAN

C-18 İnanarak yaşamak için evrene bakmak yeterlidir.Her şeyin cevabı evrendedir…ÖZLEM AKIN

C.18 Evet hz İbrahim kıssası bu konuda en güzel örnektir.  Yaklaşık olarak beş bin yıl önce hakkı kendi çabasıyla bulan insan asrımızda hayli hayli bulur. Ali Galip ERCİK

 

C.18 Her bir fen lisan-ı mahsusu ile Halık’ını anlatıyor, tanıttırıyor. Bütün mahlûkat onun ayetleridir. Her bir masnu hadsiz dillerle onu anlatıyor. Aykan AKÇA

 

C.18 kesinlikle doğrudur kör görür sağır işitir ki her şey Allah CC'HU gösterir. ŞEYHMUS UTLİ

 

C.18 Her insan kendisinden daha ulvi bir Allah CC'HU  ihtiyaç hisseder. Bunu neden anlıyoruz? Örneğin hasta olan veya çok zor bir duruma düşen birisi mutlaka birilerine sığınma ihtiyacı hisseder. Oda her yerde hazır ve nazır olan Allah CC'HU. Ercan IŞIK

 

C.18 İnsan maneviyatı gereği somut şeyleri akıl,ruh ve zihin çemberinde daha iyi algılar.Kişiye soyut bir kavramı somut ifadelerle anlatmak kabullendirmenin kalitesini düşürür FIRAT ALTUN

 

 

C.18) Doğru bir önermedir.Çünkü kainatta bizi Allah CC'HU  götürecek birçok kanıt vardır. Kadir GERGİN

 

C.18 Evet her insan İslami fıtrat üzerinde doğduğu için iman etmeye meyillidir. Bunun için yeterli deliller hem kendisinde hem kâinatta vardır. Turgut KIYICI

 

C.18 Bu önerme bence doğrudur. Çünkü çevremize her baktığımızda Allah CC'HU yarattığı her şeyde bir mükemmellik buluruz, yeter ki görmek isteyelim. REYHAN YILMAZ

 

C.18 Önerme doğrudur. Çünkü kainatta bizi Allah CC'HU  götürecek birçok kanıt vardır. FIRAT KADIRHAN

C.18 İnsanlara akıl verilmiştir.Bu aklın yardımıyla insanlar yaratıcıya ulaşabilir.Akıl sahibi insanlar için yeryüzünde açık deliller vardır.BARIŞ SAVAŞ

 

 

C.18 Kâinat ve insanın yapısı büyük bir gücün varlığına delildir.O yüzden bu önermeye katılıyorum.İnsanın mükemmel beyin yapısı en büyük delildir. Bilge TÜRKER

C.18 ‘’İnsan yiyeceğine bir baksın doğrusu suyu bol bol indirmekteyiz. Sonra yer yüzüne iyice yaymakta ve orada taneli ekinler üzümler sebzeler zeytin,hurma ağaçları bahçe de koca koca  meyve ağaçları ve çayırlar biriktirmekteyiz’’( abese 24 31) İbrahim KILIÇ

 

C.18 Ben bu önermede yetersiz ya da geçersiz bir alan göremiyorum. Evet her insanın maddi ve manevi olarak iman etmesi için dünyada,kainatta herkesin deli olması lazım. Zaten tasavvuf felsefesine göre her şey bu dünyada Allah CC'HU  bir yansıması değil midir? Biz bunlara inanmayıp iman etmezsek ne yapabiliriz ki? Allah CC'HU  bize her zaman kendisini hatırlatıcı unsurlar koymuştur kainata. Bu dünyanın hareketlerinden tutun da nefes alışverişimize kadar her şey Allah CC'HU  bir yansımasıdır.

Oktay BARAN

C.18 Bir insanın inanması için kâinatta delil aramasına gerek yoktur. Çünkü kâinat en güzel delildir. Kâinatın bu sonsuz büyüklüğü, işleyişi, düzeni tam bir inanma örneğidir. Evrende en ufak bir taş bile Allah CC'HU  varlığının ve birliğinin delilidir. Buna inanmamak ise boşluğa düşmekten daha beterdir.Funda AKDOĞAN

C.18 Allah CC'HU  aklıselim insanların kendine iman etmeleri için her türlü olanağı sunmuştur. Bunu her şeyden habersiz (peygamber) insanlara bile yarattığı bir ağaçla göstermiştir. Kışın ölen ağaca yazın verdiği hayatla her insana Ben varım demiştir.Medeni BAYAR

C.18 Bana göre akli baliğ insanın Maddi ve manevi olarak inanması ve iman etmesi için; düşünerek, uyuyarak, uyanarak, algılayarak ve kerametle yaşadığı ve yaşayacağı yeterli deliller kâinatta var olduğunu düşünerek önermeyi ret etmiyorum. Şahabettin BALCI

C.18 Kesinlikle önermeyi geçerli buluyorum. Geçersizliğini değil de geçerliliğini kanıtlayacak bir sürü örnek verilebilir. Örneğin, kâinatı ele alırsak, bir harf nasıl kâtipsiz, bir ev nasıl ustasız olmazsa, bu kâinatın sahipsiz olması mümkün müdür? Nasıl ki akşam uyuyup sabah uyanıyorsak ölülerin neden sabahları kakmadığına kafa yoralım. Neden insan her istediğini yapamıyor veya bulutsuz bir gün yaşamak isteyen insanlar, neden bulutları gökyüzünden çekemiyorlar… İnsanların inanması ve iman etmesi için bu ve bunun gibi şeyleri düşünmesini yeterli buluyorum.İdris ÇELİK

C.18 Yeterli deliller kâinatta yer alır, evet ama bunlar bazen açık bir şekilde gözler önüne serilmiş olmayabilir ya da insanların gözünün önünde bu delilleri göremeyecek perdeler olabilir.Seda CEMAL

C.18 Bu bir kişilik tercihidir. Kimi bakar eserden ustayı görür, kimi bakar eserdeki farklılıkların. Örneğin aynı familyadan farklı canlıların farklı yaşayış veya beslenme özelliği göstermeleri evrim teorisi için bir kanıt teşkil ederken farklı bir bakış açısıyla yaratıcının kudretinin göstergesi olarak gösterilebilir.

Ramazan ERGÜN

C.18 Önermemesini  doğru buluyorum . Olgun bir insanın şöyle bir etrafına bakmasıyla bulacağı somut deliller bile onu ikna etmeye yetecektir diye düşünüyorum.Rıdvan OKUŞ

C.18 İnsanın en büyük mucize olduğunu gören bir insan bunda yetersiz ve gereksizliğini hiçbir şey bulamaz. Sevil DOĞAN

C.18 Önermesi yeterlidir. Semra DAĞ

 C.18 Bilim ile dinin bu kadar çelişmesi bu önermeyi ayağı kırık bir sandalyeye dönüştürür. AYTEN YILDIZ                                                                                                                                            

C.18 Bunun geçersizliğini nasıl kanıtlayayım ki; eğer bir insan olgun ve akli baliğ ise zaten inanan ve inanması için bu delilleri kâinatta görür. Ayşe ARSLAN                                        

C.18 Bu söz insanın iman etmesi için yeterlidir. Doğadaki bütün varlıklar en ince ayrıntısına kadar mükemmel şekilde yaratılmışlar. Küçük bir sineğin kanadı dahi mükemmel şekilde yaratılmıştır. İnsanlar bunları düşünürse mutlaka bir yaratıcı olduğunu anlar. Örn. Bizler kendi kendimizi kontrol ettiğimizi düşünürsek uyuduğumuz zaman normal şartlarda ölmemiz gerekirdi. Ama kalktığımız zaman kalbimizin halen çalıştığını görüyoruz. Demek ki bizi kontrol eden bir yaratıcı vardır.Zülfü ERYATAN

C.18 Önermeyi yeterli buluyorum. Çünkü bu dünyada oluş sebebimiz bir imtihandır. Bu imtihanı geçmek içinde iman etmek gerekir. Zaten aklı başında olan her birey Yaratıcıyı yarattığı evrende yarattıklarıyla bilir. Yaratan, yaratıcı sıfatını kâinata en iyi şekilde işlemiştir.Mehmet Nuri EŞİN

C.18 Evet bu deliller yeteri kadar olmasa da fark edilebilecek kadar var. Ama bunun farkına varılabilmesi için dünyevi gözlere değil kalp gözüne ihtiyaç vardır. Yani imana yani merhamete ihtiyaç var. Bunlar olmadan inanç olamaz. İbrahim AKKOYUN

C.18 Bu somut gerçekler bir yaratıcının mutlak olduğunun bir kanıtıdır.Bu nedenle önermeye katılıyorum. Hakan ALTUN

C.18 Her olgun ve akli baliğ insanın inanması ve iman etmesi için yüce Allah CC'HU  kâinatta yeterli delil bulundurmuştur. Bu evrende olan ve olmuş olayları göz önünde bulunduran bir insan inanmaması için herhangi bir sebep yoktur. Bu önermenin geçersizliğini kanıtlamak biz insanlara düşmez. Biz bunu kanıtlayacak bir zekâya sahip değiliz. İnsanoğlunun bu kâinata kafa tutamayacağını göz önüne alırsak, insanların gücünün bu kâinatı oluşturmaya yetmeyeceğini anlar ve iman ederiz.Adnan YILMAZ

C.18 Kulaktan dolma bilgilerle, başkalarının teşviki ile aklımızı çelip bizlere el ayak olmalarına izin vermeyelim. Aklı  selim olan her insan araştırarak geliştirerek, sorgulayarak istediği her bilgiye ulaşabilir. Çok şükür Allah CC’HU  aklıda ulaşacağı bilgileri de kulundan esirgememiştir.Hicret OKAN

           

C.18 Ben bu önermenin yetersiz veya geçersiz olduğunu düşünmüyorum. Çünkü aklı bazında olan insan fıtratına uygun olarak baksa ve görse iman etmesi için keramete, mucize vs. ihtiyacı yoktur, sadece kendi vücudunda bile boksa o sonsuz kudreti, gücü görebilir yetere ki görmek istesin. Kevser SÖYLER

                                                                                                 

C.18 Bu önermede geçersiz ve yetersiz bir şey gördüğünü söyleyemem. Aklı olgun bir insan, iman etmesi için kainatta yeterli deliller mevcuttur. Sadece karşısına bakması bile iman etmesi için yeterli olacaktır. Süheyla BÜRÇÜN

C.18 Bu önerme aslında geçerli; ama bazı eksiklikler var . Bir insanın içinde doğup büyüdüğü ortam buna müsait olmayabilir. ŞÜKRÜ NAS

C.18 Bence tamamen doğrudur. Çünkü insanın iman etmesi için kâinattaki her şey bir delil niteliğindedir. Idban KUDAY

C.18İman: Hz. Muhammed (A.S.)’in, peygamber olarak bildirildiği şeyleri, akla, tecrübeye ve felsefeye danışmaksızın, tasdik ve i’tikâd etmektir, inanmaktır. Akla uygun olduğu için tasdik ederse, aklı tasdik etmiş olur. Resûlü tasdik etmiş olmaz. Veyahut, Resûlü ve aklı birlikte tasdik etmiş olur ki, o zaman peygambere itimat tam olmaz. İtimat tam olmayınca, iman olmaz. Çünkü iman parçalanamaz. Akıl, Resûlün bildiklerini uygun bulursa, bu aklın kâmil ve selim olduğu anlaşılır.

İnanılması gereken şey için, tecribî ilimlere danışıp, tecrübeye uygun ise inanır, tecrübe ile isabet edemeyince, inanmaz veya şüpheye düşerse, o zaman, tecrübesine inanmış olur. Resûle inanmamış olur ki, böyle imanı kâmil değil, zaten imân olmaz. Çünkü, iman parçalanamaz. Az ve çok olmaz.

Din bilgileri felsefe ile ölçülmeye kalkışılırsa, bu sefer felsefeye inanılmış olup, peygambere inanılmış olmaz. Evet, Allah CC'HU Tealâ’nın var olduğunu ve hazreti peygamberin O’nun peygamberi olduğunu anlamak da aklın felsefi ve tecridi ilimlerin yardımı büyüktür. Fakat bunların yardımı ile peygambere inanıldıktan sonra onun bildirdiği şeylerin her biri için akla, felsefeye ve tecribi ilimlere danışmak doğru olmaz. Çünkü akıl ile tecribe ve felsefe yolu ile elde edilen birçok bilgilerin zamanla değişmekte, yenileri bulununca eskileri eskilerinin atılmakta olduğunu gösteren misaller, literatürde az değildir. Kelam ilminin yani iman bilgilerini, ihtiyaçtan öğrenmek caiz değildir. Bidatlerinin, fitnelerin yayılmasına sebep olur.

Dinimizin bildirdiği bir şeyde şüpheye düşen kimse, Allah CC'HU  ve O’nun peygamberi, bu şey ile neyi bildirmek istemiş ise, öylece iman ettim, inandım demelidir. Hemen şüphesini giderecek bir din alimi aramalıdır. İlmine ve dinine bağlılığına güvenilir, zeki, arif, haramlardan kaçınan bir zatı arar bulur. Bundan aldığı cevap şüphesini giderince artık öylece iman eder. Böyle bir zatı aramak farzdır. Tesadüfe bırakmayıp, hemen aramalıdır. Bulamazsa veya bulup da şüpheden kurtulamazsak, Allah CC'HU ve Resûlünün dilediği gibi inandım demek ve şüphesinin giderilmesi için Allah CC'HU Teâlâ’ya dua etmeli, yalvarmalıdır. Gülşen ÇELEBİOĞLU

C.18: İnsanın doğasında inanmak vardır ama insan inandığına ne şekilde ne zaman hangi şartlar altında ne ile yöneleceğini bilmekten acizdir. Çünkü insan beyni sınırlıdır bazı olguları algılayamaz bir rehbere ihtiyacı vardır. Mehmet GENÇ

 

C.18 Önermesi doğrudur. Hatta bu mevzuuyla alakalı ayet dahi bulunmaktadır. Yusuf AKIL

 

C.18 Bir ayeti kerimede de geçtiği gibi insanların Allah CC'HU inanmaları için gerekli ve yeterli kanıtlar doğada vardır. Fakat inanmak istemeyenler başka şeyler öne sürerek kimisi kendiliğinden oluştu kimisi kozmoz tarafından oluşturuldu falan gibi şeyler öne sürerek kolay varken kendilerini zora sokarlar. Bu kişilerin böyle düşünmesinde şüphecilik ön plandadır. Yasin Murat KAHRAMAN

C.18 İnsan yiyeceğine bir baksın doğrusu suyu bol bol indirmekteyiz. Sonra yer yüzüne iyice yaymakta ve orada taneli ekinler üzümler sebzeler zeytin,hurma ağaçları bahçe de koca koca  meyve ağaçları ve çayırlar biriktirmekteyiz( abese 24 31) ŞAHİN KARAN

 

 

C.18  Biraz daha açıklayıcı ve aydınlatıcı olabilirdi. Zeynel PEKEDİS

 

C.18 Bazılarının kalpleri kararmıştır, onlar için görmek yetmez onlar gören körlerdir.AYŞE ÇATAK

 

C.18 Allah CC'HUN varlığını kabul etmek için insanın çok inançlı olması gerekir yoksa bilim dışında hiçbir şeye inanmayan bir insan için Allah CC'HU  varlığını kainata ispatlayacak bir şey yoktur. Ama  inançlı bir insan için  çiçeğin açılması bile Allah CC'HU  varlığının bir kanıtıdır. Leyla ALTUN

 

C.18 İradesini eline alan insan eğer yeterli inanca sahip değilse her şeyin Allah CC'HU  geldiğini ve tekrar ona döneceğini unutursa bu dünyada ki maddi kazançlarını kendi zekâsının hünerine bağlar. Bunun içindir ki Allah CC’HU  bize şükretme yetisini vermiştir. Tabi manevi kazançlarda buna dâhildir. Yüz güzelliğine sahip bir insan bunu vereni unutur ve bunu yanlış yollarda kullanırsa bunun hesabını da verecektir. Çok zor durumda kalan, iflas etmek zorunda olan bir iş adamı bundan kurtulur ve bunu kendi hüneri sayıp yardım eden ya da kurtulması için gerekli aklı veren yaratıcıyı unutursa ve şükretmezse tabiidir ki bunun da hesabını verecektir. Velat SAYUR

 

C.18. Olgun ve akıllı bir insan çevresine baktığında bu mükemmel kainatın bir yaratıcısı olması gerektiğine karar verecektir. Bunun doğanın işleyişindeki mükemmellikten anlayacaktır.Leyla TOPÇU

                                                                                                         

C.18 İnsan inanmak istediği şeyin öncelikle ipuçlarını ve delillerini aramalıdır ki bu deliller doğada benliğinde, nefsinde ve diğer insanlarda mevcuttur.Bu delilleri bulacaktır lakin istediği şeye kavuşamayabilir. Ali Osman ERAN.

C.18Ben bu önermenin yetersiz veya geçersiz olduğunu düşünmüyorum. Çünkü aklı bazında olan insan fıtratına uygun olarak baksa ve görse iman etmesi için keramete, mucize vs. ihtiyacı yoktur, sadece kendi vücudunda bile baksa sonsuz kudreti, gücü görebilir yetere ki görmek istesin. İbrahim AYDIN

C.18 Doğru bir önermedir Çünkü dünyada bizleri Allah CC'HU götürecek birçok kanıt vardır.daha doğrusu her şey birer kanıttır.         M Nuri KORKMAZ

C.18 İnsanların maddi ve manevi olarak inanmamasına yönelik delillerin olduğunu söylemek veya bu delillerin varlığını savunmak, iman etmek konusunda şüphe yaratır. Ancak inanmada şüphe olmamalı olduğu gibi kabullenilmeli. Allah CC’HU  der ki: “Bin peygamber göndermediğim hiçbir kavme hesap sormam.” Salih Sosyal

 

C.18 İnsanın maddi ve manevi olarak inanması ve iman etmesi için düşünerek, algılayarak yaşadığı kâinatta yeterli deliller vardır. Ama ne yazık ki bazı insanlar bunları yeterli görmemektedir. Onlar gözlerinin görmediği şeye inanmamakta diretmektedirler. Onlar bilimi kendilerine rehber alırlar ve bilimin her şeyi açıklayabileceğine inanırlar, yani bilimi kutsallaştırırlar. Abdullah SEYAR

 

C.18  İnsanların inanması ve iman etmesi için bu dünyada yeterli deliller vardır. Ama bazı insanlar sadece gözlerinin gördüklerine inanır ve görmediklerine inanmazlar. Bunlarda materyalistlerdir. İman etmek inançlı insanların işidir. Halil KURTAY