2.A-Kendisini asra güncellemek, asrın koşullarını kendisine güncellemek,
B-Asrını dinine güncellemek,
C-Dinini asrına  güncellemek  ne demektir?
D-İnsanın hangisini/lerini uygulaması en doğrudur?

İpucu;Ülkemizde yakın geçmişe kadar liyakatsiz uygulanan laik uygulamasıyla, dinini asrın koşullarına güncellemeye kalkışan devletin ve bazı bilim insanlarının halkına karşı düştüğü çıkılmaz cehalet durumlarının farkındalığını anlamaya çalışın.Asrın liyakatli ve liyakatsiz...vb değişimlerin sayınsının çokluğuna ve fert veya toplum bazında fıtratın ve dinin mutlak; liyakatli, doğru, gerçek ve haklı değişmezliklerin azlığına dikkat ediniz!!
Kendinizi olduğu gibi asrın tüm değişimlerine yada asrın hepsini kendinize uydurmaya çalışırsanız helak olursunuz. Doğru adreste liyakatli çimlenmeyi kendinizi ve yaşadığınız asrı doğru tanımakla ilişkilendirmeye çalışın.
121 (2006)-Dini; rejime/lere sığdırmak-bütünleştirmek veya disiplinize etmek-asimile ettirmek; hendeği devenin üzerinde atlatmaktan daha zordur? Önermesi doğrumudur neden? Öğrenci Yanıtları
263 (2007)-Dinde bazı kuralları bilerek veya bilmeden kötüye kullananlar varsa; bununla mücadelede, mutlaka samimi-dürüst insanlarla, dinde samimi olanlar ve dinde hayır görenlerle istişare edip, kısaca siyasetin, dinin, bilimin, demokrasinin, hukukun milletlerin hatta komünist ve milliyetçilerin çok yüzlü münafıklarını, menfaatperestlerini öylece fıtratına uygun defetmek-deşifre etmek gerekir.Aksini yapmaya kalkmak, belki hendeği deveden atlatmaya çabalamaktan farksızdır?! Önermesinin çözüme yönelik amacını ifade etmedeki eksik ve yanlışları nedir/lerdir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10a- 10, 11, 12, 13, 14,15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, Öğrenci Yanıtları
230 (2008)-Devletin dinden hayır görmesi için;dinden uzak durmak/durdurmak ,dini aşmaya çalışmak/çalıştırmak veya dini kuralları kontrol altına almak hendeği devenin üzerinde atlatmaktan farksızdır!!. Dinden hayır görenlerin hakları hürmetine, dini kötüye kullananları (çok yüzlüleri ve dini menfaat farzları için kötüye kullananları) elemine edebilen oto kontrol ve toplumsal kurallar ve çözümler üretmek daha evladır. Önermelerinin safsatasını/larını yazınız.1 Öğrenci Yanıtları
C.2)     A)Kendisini asra güncellemek zamanın gereklerine ayak uydurmaktır.

Asrın koşullarını kendisine güncellemek zamanını kendi gereklerine göre ayarlamaktır.

            B)Asrını dinine güncellemek hangi zamanda olursa olsun dinini zamana göre değil de zamanını dinine göre ayarlamasıdır.

            C)Dinini asrına güncellemek ise zamana göre dinini yaşamasıdır.

            D)Bence hepsinin insan hayatında uygulanması gereken zamanları vardır. Ama en doğrusu Asrını dinine güncellemektir. GÖKHAN BOZDOĞAN


C.2
Üçünün de birçok ortak boyutu vardır.Fakat en bariz düşünülmesi gereken üçü de doğar büyür ve ölür.Özgün boyutlara gelince atlar kusamaz,kelebekler 1 gün yaşar,platemismus kainatta yumurtlayan iki memeliden bir tanedir.yani her varlığın kendine özgü bir boyutu vardır.ekoloji döngü budur.  Rıza SERTKAYA 

 

C.2) A-her değişen asır kendisiyle yeni değişimler getirir ve insanlarında yaşadıkları çağa ayak uydurmaları gerekir

B-değişen asırda kendi değişimlerimizi dinin esaslarına göre yapmak.

 C-din asra göre şekillenemez isteğe bağlı değildir.

D-asrın değişimlerini dinin kurallarını esas alarak uygulamaya koymalıyız. FEYYAZ KARA

 

C.2 A) Toplumda zamanla meydana gelen gelişmeleri göz önünde bulundurarak kendini gerçekleştirmek.

       B) Toplumda zamanla meydana gelen değişmeleri dindeki temel yargıları değiştirmeksizin ilişkilendirmektir.

       C) Dinindeki kalıp düşüncelerden sıyrılarak çağa uygun rezerve etmektir.

       D) Doğru zamanlarda hepsi de uygulanabilir.     Nazmiye YARGI

C.2 Başta tabi ki asrı dinimize güncellemek en mantıklı olanıdır. Çünkü dinin değişmez rükünleri (farzları vardır) biz bunu kalkıp asrımıza güncellemeye kalkışırsak ahmakane liyakatsiz bir şey olur. Ama diğer taraftan asrı kendimize ya da kendimizi asra güncellemek ikisi de mümkündür. Çünkü çimlenme koşullarının liyakatine göre tercihte bulunabiliriz.  İrfan BAHARLI

C.2AKendini asra güncellemek asrın gereklerine uymak demek, asrın koşullarını 

        kendine göre yorumlamak  da asrı kendine güncellemek olur ama bu bence biraz zor

B Asrın gereklerini dini çerçevede yerine getirmek.

C Dini asra güncellemek çorabı kafaya giymektir bence.

D İnsan asrı ve  kendini dine güncellemeli bence. Dilek KURT

C.2 A)Kendisini asra güncellemek bireyin kendisini olmak istediği değil de olmak zorunda olduğuna inandığı kişi konumuna getirmesidir ancak asrı kendine güncellemek bireyin var olan hayatını olmasını istediği hayat konumuna getirmesidir.

B) Asrını dinine güncellemek asrın koşulları ile dinin koşullarını bağdaştırıp ortak bir noktada yer edinmektir.

C)Dinini asrına güncellemek bir yerde kendine göre bir din oluşturmaktır.

D)Bence yapılması doğru olan asrını dinine ve asrı kendine güncel

 C.2 A- Birey eğer kişilik çizgisini muhafaza etmek istiyorsa asrı kendine güncellemesi gerekir.

 B-Din ve bir kurallar silsilesidir değişmezleri vardır. Eğer dini asra güncellemeye kalkarsak zaman üstü kurallar bütünü olan dini kendinden daha dar bir metrikse sıkıştırmış oluruz. Bu yüzden doğru olan dine asrı güncellemektir. Ali Galip ERCİK

 

C.2 Dinini asrına güncelleyenler inandığı gibi yaşamayıp yaşadı gibi inananlardır.Bu nedenle de yanlış bir tercihi yaşayanlardır.Asrını dinine güncelleyenler ve asrını kendilerine güncelleyenler kişiliklerinden taviz vermeyenlerdir.Dini asra güncellemek dinden faydalanmak isteyenler için güzel bir yoldur.Nitekim geçmişte ve günümüzde insanların dini duygularını istismar edenler vardır.Din kişisel bir tercih olup siyasette,toplumsal hayatta vb. yerlerde malzeme olarak kullanılmamalıdır. REMZİYE ERDOĞAN

 

 

C.2) A-Her değişim kendisiyle birlikte yeni sistem ve düzen getirir ve buna uyum gerektirir.

B-Dini değer ve yargıları baz alarak yapılan değişimlerdir.

C-Çağın gereksinimlerine göre dinin esnekliğini kullanmadır

D-Her ikisinin de uygun ve tutarlı bir oranda yapılması gerekir. HABİP KAYA

 

 

C.2.A-Kendisini asra güncellemek, kendi kendimizi sisteme mahkûm etmektir.

Asrın koşullarını kendisine güncellemek, özgür bir birey olmaktır. Ve dolaysıyla bir baş kaldırmaktır.   Adil olmayan her şeye karşı

B. Asrını dinine güncellemek, dinin bütünüyle ilk ortaya çıkışında nasıl yaşanmışsa şimdide o zaman ki gibi yaşamaktır.

C.Dinini asrına  güncellemek, dinin değişmez bazı kuralları dışında, geriye kalan kuralların esnek olmasıdır. İnsanlara kolaylık sağlamasıdır.

D.Bence ikisi bir arada yürütülmelidir. Çünkü dinde bazı şeyler olduğu gibi kabullenmedir. Ama bazı kuralarda vardır nasıl kolay yapılırsa o şekilde yapılır. Yusuf KESKİN

 

C.2 A.)Bilindiği  gibi asrın getirdikleri ve gerçekleri, insanların kendisin asra güncellemesine ve rahatlıkları, çıkarları doğrultusunda dinini de asra güncellemesine neden olmuştur.Bu insanların daha rahat ve kolay yaşamaları için geliştirdikleri bir yöntemdir.

B.)asrını dinine güncellemek; hangi asırda ve toplumda yaşarsa yaşasın dinin gerektirdiklerini ve önceliklerini, dine aykırı olamayacak şekilde yerine getirmektir.

C.)Dinini asrına güncellemek; gelişen teknoloji, yaşam standardı ve düşünce tarzına uygun bir şekilde elinde birtakım değişikliklere gidilmesidir. Yani dini kendine ve zamana göre yeniden, kendince oluşturmaktır.

D.)Bence insanların asrı dinine güncellemesi daha doğrudur. Çünkü insan tarafından oluşturulabilecek bir dinde veya olanı değiştirmekle olacak bir dinde kesinlikle sapkınlık ve adaletsizlik bulunacaktır. Her insan kendine en uygun koşulları oluşturacak şekilde yapılandıracaktır dini. Bunun böyle olması gerçeklerden uzaklaşmamıza neden olacaktır. Melin KARAN

 

C.3. Devlete hesap vermek kişi tarafından onur ve gurura neden oluyorsa kişi gerçekten devletini koruyup kollayan, devletini geliştirmeyi ve ilerletmeyi düşünendir. Bir nevi sorumluluklarını yerine getirmiş içi rahat kimselerdir. Buna kendin layık liyakatli görürler. Fakat bunu tam anlamıyla gereksiz gören ve sürekli eleştirme gereği duyan insanlar da daha zararlı kesimi oluştururlar. Bir şey var ki bizim bulunduğumuz toplumda haklar ve hukuklar yeterince korunmamakta, bu söylediklerim tam anlamıyla yerini bulamamaktadır. Melin KARAN

 

 

C.2) A-Yeniliklere açık, geniş dünya görüşüne sahip olunmalıdır. Modern insan tipi yetiştirmek esastır. Asrı kendine göre güncellemesi ise yeniliklerin ve gelişmelerin sadece kendi doğrularıyla uyuşan kısmını almasıdır

B-Dini İnanç gereklerine göre hayatı yürütmek.

C-Dini asra göre yorumlamak yanlıştır. Güncellenemez.

D-İnsan asrı dine göre yorumlayarak yaşamalıdır. Din, bir görüş değil; bir inanç sistemidir. Seyfettin SEYHAN

 

C.2) A-İnsanın kendi yaşamını yeniliklere ve gelişmelere göre şekillendirmesi kendini asra göre güncellemesidir.Asrı kendine göre güncellemesi ise yeniliklerin ve gelişmelerin sadece kendi doğrularıyla uyuşan kısmını almasıdır.

B-Asrı dine göre yorumlayarak yaşamaktır.

C-Dinini asra göre güncelleme olamaz.

D-İnsan asrı dine göre yorumlayarak yaşamalıdır.Aksi takdirde din her zaman değişen bir inanç olur,bu da din olmadan ziyade herhangi bir görüş olur. SAMET ÇENŞİ

 

C.2) A-Yaşamı yeniliklere göre şekillendirmesi kendini asra göre güncellemesidir.Çağdaş,modern insan tipi yetiştirmek esastır.Asrı kendine göre güncellemesi ise yeniliklerin ve gelişmelerin sadece kendi doğrularıyla uyuşan kısmını almasıdır.

B-Yaşam koşullarını dini inancı gereği yürütmek.

C-Din asra göre güncellenemez.isteğe bağlı değildir..

D-İnsan asrı dine göre yorumlayarak yaşamalıdır.Din,bir görüş değil;bir inanç sistemidir. Kadir GERGİN

 

C.2.İnsan dinini asra güncellemeye çalışırsa dinin kurallarıyla oynamış olur. Ve dinde değişmeyen(değişmemesi gereken) kurallarla oynandığı zaman din, din olmaktan çıkar.Bunun yerine asrı dine güncellemek daha doğru olur.Bu şekilde asrımız birçok sapıklıktan da arınmış olur .Aynı şekilde bireyin de kendini tamamıyla asra güncellemesi yanlış olur.Bunun yerine asrı içimizde şekillendirmeliyiz. GİZEM SARI

C-2 A)Doğrudur. Örneğin; bilgisayar nimetinden yararlanarak. Misvak yerine diş fırçası kullanarak                 B) Asrı dinine göre güncellenerek alabildiğince uygulanması gereken bir meseledir. Örneğin; camilerde hoparlör sistemlerinin kullanılması, yeni yapılan, tasarlanan bir kumaşın dini ölçüler içerisinde kesilip, biçilmesi…

C) Dinin müsaade ettiği çerçevede olabilir. Yoksa din tabidir değişmez kuralları vardır…NAZİFE SAVAŞAN

 

 

C.2 Dini asra göre güncellersek çıkılmaz bir duruma girebiliriz.Bu sebeple dini;asra göre asimile etmiş oluruz.En doğrusu asrı;dine göre güncellemektir.Dinin değişmez doğruları olduğu için hata şansımızı azalabilir…BURCU ŞİMŞEK

 

C.2) A-Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir mantalitesiyle hareket ederek çağın değişen şartlarına ayak uydurmaktır.

C-Din çağın değişimleriyle şekillenemez.

D-Asrın değişimlerine dini kurallara da bağlı kalarak uyum sağlanmalı. ŞEYHMUS UTLİ

 

 C.2 Bunlardan bence en doğrusu asrını dinine güncellemektir. Çünkü yaşadığımız din en doğru ve en  dürüst olan dindir. Asrımızı dinimize göre güncellediğimizde hiçbir kusur ve hiçbir sorunun olmayacağından emin olabiliriz. İnsan kendisini içinde bulunduğu asra uydurmaya çalışırsa çok kötü sonuçlarla karşılaşır. Bulunduğumuz asır çünkü her türden insanlar mevcuttur. MEDENİ SAKCAK

 

C-2 Dini asra güncellemeye kalkarsak içinden çıkılmaz bir duruma düşeriz ve dini gereğince yaşayamayız.Yapmamız gereken en doğru şey asrı dine güncellemek…ÖZLEM AKIN

C2)

a.)     Geçmişten günümüze olan değişmeleri aşamaları ile bilmek geçmişçide geleceğice güncelleştirir.

b.)    Dinin olmazsa olmazları dışında esnek yapılarını gününe güncellemektir.

c.)     Din büyüyen gelişsen bir şey değildir. Yaratıcının koyduğu kurallar bütünüdür ve din asra göre güncellenemez.

d.)    Dinine inancı tam ise dinine bağlı kalınmalıdır ve kendini dinine ve güncelliğini dinde aramamalıdır. Ersin ASLAN

 

 

C.2 Bu soruda birkaç önermeyi tam olarak kabullenmek doğru değildir. çünkü ne dinini asrına, nede asrını dinine güncelleyebilirsin ancak insanı en güzel pozitivizm edecek seçenek asrı ve asrın getirdiği koşulları kendine uyarlayarak ve asrın doğru pratiklerini kavrayarak kendini doğru yerde konumlamak gerekir. FIRAT ALTUN

 

C.2 A.İnsanların kendini asra göre güncellemesi o dönem içindeki olaylara, düşüncelere ve yeniliklere uyması demektir. Hiç düşünmeden o yenilikleri kabuk edip kişiliğini o şekilde oluşturmaktır. Bence bu yanlış bir durum olur. Çünkü; kişi o asırdaki yanlış ve faydasız şeyleri de kişiliğine katabilir yada kişiye zararı olabilir.

Asrın koşullarını kendine güncellemek; Kişi o dönemdeki yenilikleri, düşünceleri ve teknolojiyi doğru bir şekilde alıp, kendi kişiliğini güncelleyebilir. Bu şekilde faydalı şeyleri almışken gereksiz ve zararlı şeylerden korunmuş olur.

B.Asrı dinimize göre güncellemeliyiz

C.Dinini asra göre güncelleştiremezsin. Çünkü O zaman da o din farklı bir din olur, değişime uğrar.(Hıristiyanlık gibi)

D.İnsanların asrı kendisine ve dinine göre güncelleştirmesi en doğrusu olur. REYHAN YILMAZ

 

 

C.2 İnsan sosyal bir varlık olduğu için yaşadığı asra ve topluma ayak uydurması kaçınılmazdır. Fakat bu kişiliğinin ve dininin belirlediği sınırlar dâhilinde olmalıdır. İslam dininin güncellenmeye ihtiyacı yoktur. Çünkü İslam 1500 yıldır olduğu gibi bu asrın ihtiyaçlarına da tam cevap vermektedir.’’Zaman ihtiyarladıkça Kuran gençleşiyor, icazı tavazzuh peyda ediyor.’’ Aykan AKÇA

 

C.2 İnsan kendisini olduğu gibi asrın tüm değişmelerine ya da asrın hepsine kendisini uydurmaya çalışmaması gerekir. Din akıl ve ruh sahibi varlıkları muhatap alan yaşanmış örneklerle uygulamalarla dolu kurallar ve yönetim sistemlerinden ibarettir. Din rejimden çok farklıdır. Rejimlerin hepsi dünyevidir. Din ise hem dünyevi hem de uhrevidir. Ercan IŞIK

 

 

C.2 A-Değişen hayat şartları, bilimde; fen ve teknolojide ilerlemeler ve değişmeler karşısında insanın da bu değişme ve gelişmelere ayak uydurabilmesi için kendisini asra güncellemelidir. Bilhassa iyi bir eğitim alarak ve bu alanlardaki değişimleri takip edebilmeli ve bunlardan yararlanabilmelidir.

B-Din yaklaşık olarak 1400 sene öncesinde gelmiştir. Dolayısıyla günümüzde din; asrın koşullarına uydurulmaya çalışılırsa düzen kalmaz. Herkes dini inandığı gibi değil yaşadığı gibi inanmak isteyecektir.

C-Din; Allah tarafından peygamberler aracılığıyla insanların kurtuluşu için gönderilmiş ilahi kanunlar bütünüdür. Dolayısıyla din, değişmezdir. Değişen hayat şartlarına uydurulmaya çalışılırsa din; din olmaktan çıkar. Bunun için içinde bulunulan asrın dine güncellenmesi gerekir. 

D-İnsanın; ”Kendini asra güncellemek” ve “Asrını dinine güncellemek” önermelerinin doğru olduğu kanaatindeyim. Turgut KIYICI

 

C.2 Kendisini asra güncellemek, asrın koşullarını kendisine güncellemek yani insanın yaşadığı zamandaki kurallarına uymak, o zamandaki güncellenen ve kendimize göre doğru olan her şeyi yine kendimize göre güncellemektir. Bence en doğrusu asrını dinine güncellemektir. FIRAT KADIRHAN

 

C.2 A-İnsanın kendi yaşamını yeniliklere ve gelişmelere göre şekillendirmesi kendini asra göre güncellemesidir.Asrı kendine göre güncellemesi ise yeniliklerin ve gelişmelerin sadece kendi doğrularıyla uyuşan kısmını almasıdır.

B-Asrı dine göre yorumlayarak yaşamaktır.

C-Dinini asra göre güncelleme olamaz.

D-İnsan asrı dine göre yorumlayarak yaşamalıdır.Aksi takdirde din her zaman değişen bir inanç olur,bu da din olmadan ziyade herhangi bir görüş olur. BARIŞ SAVAŞ

 

C.2 A Kendini asra güncellemek demek: İnsanın kendisini gelişen ya da daha çok geriye giden!!! Asrın her türlü koşuluna uygun hale getirmesidir. Asrın koşullarını kendisine güncellemek ise o asırda hangi koşular, hangi yaşam standartları, yani yaşamak için ne gerekiyorsa o.İşte o dediğimiz şeyleri alıp kendi üzerinde uygulamasıdır.

B Asrını dinine güncellemek: O asırda yaşanan gelişmeleri alıp dindeki kurallara göre yaşamaktır.

C Dinini asrına güncellemek: Dinin kurallarını asrın koşullarına göre yaşamaktır. Dini asrın içine almaktır.

D İnsanın asrını dinine güncellemesi ve asrı kendine güncellemesi en doğrusudur.İdris ÇELİK

 

C.2 A Yaşadığı asra göre kendini yönlendirmek ya da yaşadığı asrı kendine güncellemektir. Yani uygulamak birini diğerinin metriksine almaktır.

B Yaşadığı asrın koşullarını dinine göre uygulamaktır.

C Dinin gerektirdiklerini yaşadığı asra uygulamaktır.

D Bence insanoğlu ne kendisini asra güncelleyerek ne de asrı kendisine güncellemelidir. Olması gereken şey kendini en iyi şekilde tanımlamak yapmak istediği ya da arzuladığı koşulları bilip asrını gerektirdiği koşullarda tanıyarak kendisini ve yaşadığı asrı ortak paydada harmanlayarak ortak bir noktayı bulmaktır. Nasıl ki karga yürüyüşünü unutur ya biz de kendimizi yaşadığımız asra uydurmak isterken kişiliğimizi unutmayalım.

     Dini aşamazsınız! Asır derken rejimden örnek vermek istiyorum: Laiklik, şu anda din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması olarak yorumlanıyor ama öyle görülüyor ki yetiştirdiğimiz bilim insanları bile din bilgini oluyor. Yani rejim dinin metriksinde kalıyor. Dinin koşullarından kurtulamıyor. Bunun için dini rejimleri asra sığdırmak zordur. Dinin koşulları her ne olursa olsun düşünceyi kendi metriksinde tutar. Böylece asrı dinimize güncellemek gerekir. Funda AKDOĞAN

 

C.2 Bu konuda keskin hatlarla konuşmak, tek uca yönelmek mümkün değildir. Kimi zaman insan kendini asra, asrın koşullarına güncellemeli, kimi zaman da asrın koşullarını kendine güncellemelidir. Aynı şekilde her ne kadar dinini asra güncellemek doğru olmasa da gerekli koşullarda fıtratı ile ilişkilendirmeli, bazen de asrı dinine güncellemelidir insan.Seda CEMAL

C.2 Kendisini asra güncellemek fikirlerini içinde bulunduğu yüzyıla göre değiştirip ehlileştirmektir, bir nevi modernleşmektir. Asrın koşullarını kendisine güncellemek günümüz koşullarını kendi kalıbına göre uyarlamaktır.

            Asrın dinine güncellemek yeni yaşam koşullarının din çerçevesi içerisinde yorumlamasıdır. Dinini asrına güncellemek ise inancından kopmayıp modernleşmesidir.

            En doğrusu kendisini asra güncellemek, asrın koşullarını kendine güncellemek yani yeri gelince her ikisini yapabilmektir.

C.2 A kendisini asra güncellemek ve asrın koşullarını kendine göre güncellemek bugün çağdaş insanların yapması gereken önemli noktalardan biridir.Taş devri mantığından kurtulup modern çağa ayak uydurmak gerekir.Nihayetinde bunu yaparken çağın koşullarını da hesaba katmak gerekir.

B Asrını dinine güncellemek ise modern çağda gelişen teknolojik değişmeler dinde etkisini göstermiştir.Bu sebeple asrımızda dinimize karşı olan görev ve sorumluluklarımıza daha ciddi bir şekilde bağlı olmamız gereklidir ki bu bizi ayakta tutan manevi güçtür.

 C Dinini asra güncellemek ;çağımızda gelişen olaylara bağlı olarak dindeki bazı noktalarda yapılan değişikliklere denir.  Örnek olarak modern camilerin inşasını verebiliriz.

 D Her birinin ortak noktalarından kendimize en uygun noktaları alıp hayatımıza katarsak daha doğru  olacağı kanaatindeyim. Rıdvan OKUŞ

C.2 A İnsanlar hem geçmişten hem de gelecekten yakınırlar yani ne dünü ne de yarını düzgün yaşarlar. Çağa uymakta, çağı kendine uydurmakta insanda gizlidir.

B Yaşadığımız bu dönem itibari ile modernizmin kölesi olmuş kişilere din kavramı açıklanamaz. Çünkü örtünün, çağdışı görüldüğü dönemde asrı dine güncellemek gereksiz olur.

C Bu dönem şartında zaten din asra güncelleniyor. Önceden türbansız evden çıkmayanlar şimdi örtüyle dolaşmak yasaklanıyor.

D Bence asrı dine uygulamak gerek ve asrın koşullarını da kendine güncellemek en doğrusu ve en mantıklısı.Sevil DOĞAN           

C.2 A Kendini asra güncellemek demek kişinin kendisini asrın koşullarına uydurması demektir.Örn. kişi eğer bulunduğu yüzyılı geriden takip ediyorsa kendisini asrın koşullarına uydurup bu asrı yaşayabilmelidir yani kendi içinde kendi dünyasında yaşadığı yılı koşullandırabilmelidir.    

 B Kişi bulunduğu zamanı,yaşanılan anı dinine göre belirler.Yani burada din daha önce gelir.Dinin kuralları, yapılması ve yapılmaması gerekenler asırdan daha önemlidir.Dini duygular daha fazla ön plandadır.Bu nedenle kişi asrını dinine günceller.

 C Kişi kendi dinini asrına günceller ve dinde bozulmalara,kuralların yıkılmasına neden olur ki bu da toplumun bütün düzenini yerle bir eder.Yani p toplum helak olur gider.

D Bana göre bazen kendini asra göre güncellemek bazen de asrı kendine göre güncellemek daha faydalıdır.Bu değişken bir ölçüttür.Ne her zaman kendimizi asra göre konumlandırırız ne de asrı kendimize göre.Bu durum bana göre değişebiliyor.insanın dinini asrına güncellemesi yanlış bir durumdur.Dinde bozulmalara sebep verir.Yani dinini o asrın gereklerine göre yaşar ki bu bence saçmalıktır.Çünkü dinde çoğu zaman değişmezlik vardır.Örn. Günde beş vakit namaz kılıyoruz.O zaman günümüz dünyası üç vakit kılalım diyor eee biz o zaman üç vakit mi kılacağız? Bu dini değiştirmek sabote etmekti.Ve bence yanlıştır.Ama kişi dinini asrına güncelleyebilir. Hangi zamanda olursa olsun,neler değişirse değişsin kişi dinini olduğu gibi yaşayabilmelidir.Oktay BARAN                                                                                         

C.2 A Kendini asrın koşullarına ayarlamak ,asrın olay ve durumlarını kendisine güncellemeyi ifade eder.

 B Asrın değişen ve yenileşen alanların dinine uyarlanmasıdır.

C Dinini asra ve yeniliklerle birleştirmeyi ifade eder.

D insan asrını iyi tanımalı kendimizi asra veya asrı kendi hayatımıza güncelleştirirken doğru tercihlerde bulunmalıyız. Hakan ALTUN

                                                                                                               

C.2 A Kendisini asra güncellemek; modaya uymak demektir. Asrın koşullarını kendisine güncellemek ise; insanın kendi modasını kendisinin tasarlamasıdır.

B Asrını dinine güncellemek; asrı, dini kurallar çerçevesinde yaşamaktır.

C Dinini asra güncellemek; dini kuralları değiştirip, dini asrın gerektiği gibi yaşamaktı. Bu olmaması gereken bir durumdur. Çünkü dini kural ve kaideler değiştirilemez.

D İnsanın, asrını dinine uygulaması en doğrusudur. Çünkü din, dünyevi değişim ve gelişmelere ayak uydurmaz. Tam tersine bu değişim ve gelişmeler dine uygun yapılmalıdır. İbrahim AKKOYUN

 

 

C.2 Bireylerden oluşan toplum, değişken bir özellik gösterir. Sosyal bir varlık olarak insan toplumdaki bu değişimlerden sıyrılamaz. Topluma ayak uydurması için bu değişim bazen şart olabilir. İnsanın asrileşmesi, toplumun maddi-manevi ve bireyin fıtratındaki Tanrı kavramından gelen erdemle uyumlu olmadır. Bunlara zıt olan unsurların kabulü bireyi toplumla, bireyi vicdanıyla, içindeki erdem duygusuyla çatışmaya götürür. Din Tanrı tarafından söylenmiş olan ve Tanrı’nın tekelinde olan kurallar bütünlüğünü kapsar. Dinin asrileşmesi yine sadece Tanrı’ya bağlıdır. Misal bilgisayarı satın alan bir birey onun sadece kullanma yetkisine sahiptir. Bilgisayarın iç donanımına hiçbir şekilde müdahale edemez. Ancak ona o aygıtın üreticisi müdahale edip onu her yönüyle kapsayıcı bir rol oynar. Dinin asrileşmesi de tıpkı bu misal gibidir. Birey istediği gibi dini asrileştiremez, çünkü din Tanrı’nın tekelindedir. Bu noktada erdemli ve liyakatli bir bireyden beklenen dinini asra göre asrileştirmek değil asrını dinine asrileştirmektir.Ramazan ERGÜN

 

C.2 A Kendimizi asra güncellersek tek yönlü tek yönlü hayat biçimi ortaya çıkar. Tek yönlü hayat içinde boğuluruz.

B-Asrı dine güncellemek bizim yaşamımızın dine bağlı hayat yaşamamızdan öteye gitmez. İnsan hem dini yönde demde teknolojik yönü ile çok yönlü olmalıdır.

C-Dini duygularla asır yolculuğuna sonsuza kadar odaklanmaktır. Yani kâinat asra bağlı bırakılmasıdır.

D-İnsan tüm yönleri ile hareketlendirilmelidir. Çünkü insan çok yönlü muazzam bir yaratıktır.Adnan YILMAZ

C.2 A- Dini asrına göre güncellemek dini olduğu gibi yaşamak yerine kişi yaşadığı çağa uydurmaya çalışır. Buda Allah için din değil moda için din anlamını teşkil eder.

 

 B- İnsanın yapacağı şey orta yolu bulmadır. Dinin asra uygulamanın ne aşırılığı nede asrın dine güncellemenin manası yoktur. İnsan iradesiyle her şeyin aşırılığından çok gerekeni emredileni yapması daha doğru olacaktır. İnsan bilmelidir ki en güzel ve hayırlı meşguliyet helal ve haramlar amellerden doğru olmayanı bilip tanımasıdır.

 C- Dinde zorlamanın olmamasının yanı sıra Allah’ı tanımayanların dini asimile etmeye çalışanları anlamaya hacet yok. Ne için yaşadığını bilmeyen insanın dini rejimle bütünleştirmeye çalışması da doğal görülebilir.

D -Yanlış anlamadıysam yabancı milletlerin ya da sömürmeye çalışanları engellenmesi gerektiği açıklamışsınınız. Aksi halde yani bu yapılmadığı takdirde buna karşı durulmadığında bu sömürme çok yüzlü münafıkların yaptıklarına devam etmeleri hendeği deveden otlamaya çabalamaktan farksızdır.

 Din ehli olan dinden hayır görenler güzel ahlak üzerinde yetişen din savunucuları da dinimizi münafıklardan koruyamazsa münafıklara yol açmış olur. Tabi ki Allah’ın bize gönderdiği dinimizi ikiyüzlülerle, dini saptıranlara karşı korumalıyız. Bilge TÜRKER

C.2 A- İnsanın kendisini bütünüyle asra güncellemesi düşünülemez. Öncelikle burada asrın getirileri önemlidir. Getirilenlerin doğruluğu, yanlışlığı olumluluğu olumsuzluluğu önemlidir. Bunlar dikkate alınarak güzel olan şeylerin insan bünyesine alınması gerekir.

B- Asrını dinine güncellemek dinin doğru tanımlanmasını ve içeriğinin doğru kavranmasını gerektirir. Alınacak her şey dini çerçeveye uygun olduğu takdirde problem teşkil etmez.

C- Dinin getirilenlerini farklı kalıplara büründürmektir. Bundan daha cahilce bir şey olamaz. Din dogmatik bir kavramdır. Dinimiz zaten bütün asırlara hitap edecek bir düzeydedir. Bunun aksini düşünmek aklın yeterince kullanılmamasından kaynaklanır.

D- Dinin asra güncellemek dışındaki maddeler akıl ilkeleri doğrultusunda, yer, zaman ve koşullara bağlı olarak uygulanabilir. Semra DAĞ

C.2 A-Kendisini asra güncellemek ile asrın koşullarını kendisine güncellemek gibi düşünce sisteminde, kişi ne temelli kendisini asra uydurabilir ne de asrın koşullarını kendisine uydurabilir. Bu bakımdan kişi çağın teknolojik verilerinden fayda sağlamak bakımından kendisini ona göre ayarlamalı aynı zaman stilinde asrın yaşamsal koşullarını da bir bakımdan kendisine en uygun şekilde seçmelidir.

Kısacası kendisini asrın yarattığı imkânlardan yararlanmalı, yararlanırken de buna kendi koşullarına göre ayarlamalıdır.

 B-Asrını dinine güncellemek yüzyılımızda baktığımızda toplumda modern camilerin kurulması diyanetin kurulması ve imam-hatip liselerin kurulması gibi yeniliklerin olduğu bu sayede insanlarımızın dinini daha iyi öğrenmesi sağlanmaktadır.

C -Toplumumuzda yüzyıllarca bir sorun haline getirildi din. Dinimiz Osmanlı zamanında halifelik makamı aracılığıyla yönetiliyordu. Müslümanları bir araya getirmede bir kozdu ve savaşlarda kullanılırdı. Ancak cumhuriyet tarihine bakıldığında teokrasi yerine laiklik sistemine geçildi. Bir manada dinimizi asra karşı güncelleştirildi diyebiliriz.

D -Uygulamada insanın asrını iyice tanıması gerektiğini düşünüyorum. Değişen hayat koşullarında dinimizi yaşarken teknolojik değişikliklerden de istifade etmeli, asrın koşullarını kendisine uydururken doğru tercihler vermelidir. Şahabettin BALCI

C.2 Kendini asra güncellemek, insanın her şeyini çağın gereklerine uydurması anlamına gelir. Asrını dine güncelleme, asrın içinde bulunduğu şartları dinin uygun gördüğü şekilde yaşamaktır. Dinini asra güncellemek ise yaşanılan coğrafya değiştiğinde uygun mezhep seçmektir. Örneğin kırsal yerlerde şafii mezhebi, şehirlerde hanifi mezhebi gibi.Medeni BAYAR

C.2 A Bence insanın kendisini asra güncellemesi iki yüzlülük, asrın koşullarını kendisine güncellemesi ise bencillik sayılabilir. Ama insanın toplu yaşayan sosyal bir varlık olduğu düşünülürse zaman zaman bazı tavizler vererek ikisini de yaptığı veya yapmak zorunda kaldığı söylenebilir.

(B ve C şıklarını hak din olan İslam dinine göre cevaplıyorum)

B İslam dininin kutsal kitabı olan Kuran-ı Kerim asla yalanlanamaz ve değiştirilemez gerçekleri bildiren 1400 yıllık bir kitap olmakla birlikte her asıra öre daha bu gün indirilmiş gibi taze, geçmişi ve geleceği en doğru ve kesin bildiren ve her asra hitap edebilen mükemmel bir belageta sahi olduğu için asrın dine güncellemesi kadar doğal bir şey yoktur.

C-Eğer bu din İslam diniyse her asır güncelliğini koruyan üstün bir din olduğundan ve bunu yapmak için de aciz kullara ihtiyacı olmadığından dini asra güncellemek bana pek mantıklı gelmiyor açıkçası.

D Bence insanlar dünyanın değişen, gelişen ve her asır farklı boyutlar kazanan yönüne rağmen dinini en üstte tutmalı ve asrını tüm bilimsel ve teknolojik yenilikleri ve ilerlemeleri de teget geçmeden dinine göre yaşamalıdır. Kevser SÖYLER

  C.2 Kendisini asra güncellemek; asrın getirdiklerini ister doğru ister yanlış olsun olduğu gibi kabullenip kendisine uyarlamaktır. Buna basit bir örnek olarak modaya göre giyinmeyi verebiliriz. Bana göre bunu uygulamak kesinlikle yanlıştır. İnsanların gerek dil, din, ahlak yapısı, gerekse ahlak yapısını, gerekse fiziksel tipini değiştirmek, yozlaştırmaktır. Asrı kendine uyarlamak en doğrusudur. Asrın verdiği en güzel olaylardan biri bilimi ilerletip değişik teknik aletlere ulaşmaktır. Biz kendi dinimizden, kültürümüzden, dilimizden, geleneğimizden taviz vermeyip bilimin olanaklarından yararlanmalıyız. Köklerimizi iyice öz toprağımıza salıp verimli çiçekler, meyveler vermeliyiz. En güzeli ve en zoru asrını dine uyarlamaktır. Dini kötüleyen, yanlış yollara saptıran, dinin sırtından geçinerek çıkar elde eden, misyonerler vardır ki; özellikle “kek” diye tabir edilen cahil genç kesimi yozlaştırmaktadır. Böyle bir dönemde tüm bunların bilincinde olup, kendini ruhen ve bedenen mantıken geliştirtip dinini iyi tanıyıp onu en iyi yerlere getirmek asrını dinine güncellemektir. Bunun tam tersi olan dinini asrına güncellemek ise her türlü dini köreltici faaliyette bulunup inanmak ve kendine göre bir çıkış noktası bularak manevi olarak kendini rahatlamış gibi hissedendir. Örneğin; saçı açık kuran-ı kerim okumak gibi veya dudaktan öpmenin orucu bozmaması gibi. Hicret OKAN

C.2  Kendini asra güncellemek, kişinin kendisini yaşanılan zaman koşullarına uydurması demektir. Asrın koşullarını kendisine güncellemekse yaşanılan zamanın kriterlerini kendinde olan kriterlere uydurması demektir.  Asrın, dinine güncellemek, yaşanılan dünyayı inandığımız dinin koşullarına göre yaşamaktır. Dinini asıra güncellemekse inanılan dinin koşullarını yeri geldiğinde yaşanılan zamana uydurmaktır. Ki bazen böyle yapmak zorunda kalınabiliyor. Bilindiği gibi insan her zaman koşulları farklıdır. Eski zamandalar da dikkat edilen hususlarla şimdikiler arasında oldukça far vardır. Bu daha çok zaman koşullarının farklı olmasından kaynaklanır. Sanırım en doğrusu kendisini asra güncellemek dinin asrına güncellemek diyebilirim Süheyla BÜRÇÜN

C.2 A Kendini asra güncellemek, bulunduğumuz çağın koşullarına hayatımızı uydurmak; ona göre yaşamaktır. Asrın koşullarını kendisine güncellemek ise, bunun tam tersini yapmaktır.

B-Asrın dinine güncellemek, zaman ne yaşıyorsa ne gerektiriyorsa dinini de ona uyarlamaktır.

C-Dinini asrına güncellemek, zaman ne yaşıyorsa ne gerektiriyorsa dinini de ona uyarlamaktır.

D Bana göre en doğru olan ikisini harmanlamaktır. Artık kimse namaz kılmıyor, çağ böyle gerektiriyor gibi bir düşünce yanlıştır. İkisinden birini seçmek, körü körüne bağlanmak pek de mantıklı değildir.Ayşe ARSLAN

C.2 A Kendisini asra güncellemek; modaya uymak demektir. Asrın koşullarını kendisine güncellemek ise; insanın kendi modasını kendisinin tasarlamasıdır.

  B- Asrını dinine güncellemek; asrı, dini kurallar çerçevesinde yaşamaktır.

  C-Dinini asra güncellemek; dini kuralları değiştirip, dini asrın gerektiği gibi yaşamaktı. Bu olmaması gereken bir durumdur. Çünkü dini kural ve kaideler değiştirilemez.

  D İnsanın, B şıkkını yani asrını dinine uygulaması en doğrusudur. Çünkü din, dünyevi değişim ve gelişmelere ayak uydurmaz. Tam tersine bu değişim ve gelişmeler dine uygun yapılmalıdır. Mehmet Nuri EŞİN

C.2 A Kendi yaşamını asrın koşullarına uydurmaktır. Yani bulunduğu asırdaki teknoloji, sosyal yapı vb. nasılsa kendi yaşamını ona göre düzenlemektir. Asrın vaat ediklerini yerine getirmektir. Bulunduğu asırla paralel gidilmesi demektir.

B-İnsan asrını dinine uygularsa dinde bir yozlaşma olur. Çünkü din sabit kuralları içerir. Dinin sınırları bellidir. Bulunduğu çağın özelliklerini dinini uygulamaktır.

C-Dini yaşantısını asrına uydurmakla olur. Bulunduğu çağda, kendi dini vecibelerini o çağın koşullarına uygun olarak yapmaktır. Toplum nasıl bir din benimsiyorsa, kişi de ona göre dinini yaşamalı mantığıyla hareket etmektir.

D  Asrını dinine göre güncellemek daha doğrudur. Çünkü bir ülkede din olmazsa kargaşa çıkabilir. Bu gün Türk – Kürt çatışması az olmasının sebebi eğitimin yanında insanımızın bağlı bulunduğu din de önemli bir faktördür. Çünkü dinimiz çatışmayı, kargaşa çıkarmayı men eder. İnsanlarımızda dini farzlarına bağlı yaşadığı için olaylardan uzak durmaya çalışıyorlar.Zülfü ERYATAN

C.2 A Kendisini asra güncellemek yanlıştır, bunu kendi iradesini kullanamayan insanlar yapar. Bu kişinin kendini akan suyun akışına bırakmasıdır.

B- Asrı dine güncellemek, bence yanlıştır; çünkü zaman her şeyin belirleyicisidir.

Dinin bazı katı kuralları vardır, bunları asra güncellemek her zaman doğru olmayabilir.

C-Dinini asrına güncellemek: insan sosyal bir varlıktır, bunu göz önünde bulundurarak dinin zamana göre asra hitap etmesi gerekir.

D Asrın koşullarını kendisine güncellemek ve dinini asrına güncellemek daha doğrudur. Şükrü NAS

C.2 A İnsan yaşamak için ya kendini dünyanın kurallarına uydurmalıdır yada dünyasını kendine göre uyarlamalıdır. Böyle yapmazsa yaşayamaz insan.

  B-Kişinin yaşadığı zamanı dininin kurallarına göre yaşamasıdır.

  C-Dinin kurallarını yaşadığı devre göre değiştirmesidir.

  D Bence insan dinini asra uyduracağına asrı dine uydurmalıdır. O zaman dinde bozulma olmaz.                                                                                                                                                            Idban KUDAY 

 

C.2 İnsan bazen şeytanın vesvesesiyle yanlışı doğru olarak görebilir. Aynı zamanda dini de kendisine göre yani asra göre düzenleyebilir ki bu çok yanlıştır.

      Bununla birlikte din bir farz hükmündedir. Bunun için asrımızı dine göre ayarlamamız gerekir. Çünkü kendisini ispatlamış bir olgu her zaman doğrudur. Bizler de doğrudan yana olmalı ve hayatımızı dine göre ayarlamalıyız.  Mehmet GENÇ

C.2 A Zaman ilerledikçe dünyada teknoloji, bilim, … vb. her anlamda yenilikler, değişimler olmaktadır. İnsanların değişen dünyayla gelişen yeniliklere kapısını kapatmaması gerekir. Çünkü böyle bir durumda kendisi için faydalı olabilecek şeylerden kaçmış olur ki bu da belki de ileri ki zamanlarda hayatını kolaylaştırabilecek imkânlardan yoksun kalmasına neden olur. Hulasa insan asrını tanımalı ondan faydalanmayı bilmelidir; ama bunu yaparken kendini fazla kaptırıp asrın hepsini kendine güncellemeye kalkışmalıdır; çünkü böyle bir durumda kendinden taviz verip, şahsi niteliklerini (değer yargılarını, kültürünü) yitirebilir. Hulasa, insanlar asrın getirdiklerini her zaman takip edip, tanımalı ve bunlardan kendisine uygun ve faydalı olanlarını almalıdır.

B-Asrını dinine güncellemek, asrın getirdiklerini dinin şartlarına, kurallarına uyacak şekilde kullanmaktır.

C-Dinini asrına güncellemek diye bir şey olamaz. Din, Allah tarafından gönderilmiş emirleri, yasakları, … vb. içerir ve bunlar hiçbir amaçla değiştirilemez.

D Kişi asrın koşullarından kendine faydalı olanları almalı. Asrın getirdikleri dinin emirlerinden şaşmadan uygulanmalıdır. Din, asra göre güncellenemez. Gülşen ÇELEBİOĞLU

C.2 A Asrın koşullarına ayak uydurmak mesela teknolojik araçlardan faydalanmak işe yarar şeyleri kullanmak ama yanlış durumları düzeltmeye çalışmak kendi bildiği kesin bilgilerden vazgeçmemek.

B-Asrın koşullarını kendi dini şartlarına uygun olduğu kadarıyla kullanmak mesela internette dinine aykırı gelen şeylere bakmamak Müslümanlık için düşünürsek günaha girebileceğimiz sitelere girmemek.

C-Dinini asrın koşullarına göre uygulamak örneğin; günümüzde bazı dinin gereklerini müsamahalı olarak terk edebiliriz ancak değişmez rükünlerini terk etmemek şartıyla.

D-Bence insanların şartlara uyacak şekilde hepsinden faydalanması gerekir. Yasin Murat KAHRAMAN

C.2 A Kendini asra uygun hale getirmek koşulları benimsemektir.Örneğin teknolojiye ayak uydurmak için asra göre sürekli bir değişim içindeyiz.

Asrı kendi fıtratımıza uygun yanlarını alıp benimsemektir.

B-C Mevcut şartları dine uygun hale getirmek veya uygun yanlarını almak.Örneğin yaşadığımız asırda kadın ve erkeğin bir arada bulunduğu eğlenceler tertip edilmekte fakat bu dinimize uygun değildir.Diğer yandan dinimiz gelişen koşulların kendisine uygun kısmını (ilim,teknoloji…) kabul edip desteklemektedir.’İlim Çin de dahi olsa gidiniz.’

D-Asrını dinine güncellemek en uygunudur. Yusuf AKIL

C.2 Bir insanın din kurallarına adapte olması uyması demek.Asrın koşullarını kendine güncellemek gelişen hayat koşullarını kendi yaşam tarzına uydurmak.Asrın koşullarını din koşullarına uydurmak.Dinini asra uydurmak da dini gelişen hayat koşullarına uydurmaktır.Kendini dinin koşullarına güncellemek daha doğru.Çünkü din hem uhrevi hemde dünyevidir.ŞAHİN KARAN

 

 

C.2  Bir insan; asra, çağa, zamana ayak uydurabilmeli çünkü bu düzen onun için tertip edilip ayarlanmıştır ama haktan taviz vererek değil çünkü asıl yaşama gayesi inancını yaşamaktır sonuçta imtihanların dünyası ama bunu idrak edemeyen beyinler acaba gerçek manada mutluluğu bulduklarını söyleseler de ne kadar samimidirler? çünkü insan yaradılışı gereği inanmaya muhtaçtır. Zamanla kendine batıl inançlar inşa etseler de bilinen bir gerçek vardır ki oda hak dinin değiştirilmeden bütün zamanlara ayak uydurabilmesidir ve bunun en büyük ve tek örneği islamiyettir. Zaten geçen zaman bunu çok güzel göstermektedir. Bence insan kendi yaşamını inancıyla bütünleştirmelidir çünkü hak asra ışıktır sadece hakkı doğru bilmek şarttır.

      Rejim bir devletin yönetim şeklidir din ise değişmez kurallar bütünüdür yani kanundur. Dolayısıyla rejimler dine göre düzenlenebilir, bunun tersi batıl olur yani hendeği devenin üstünden atlatmak gibi düşünülebilir çünkü imkansızdır.

      Hak din değiştirilemez. Bazı kuralları bilerek kötüye kullanmak cezasız bırakılmamalı ama bilmeyerek yapılıyorsa kişiye öğretilmeli. Müslüman uyanık olmalı çevresindekileri tanıyıp kimin ne olduğunu bilmeli yani aydınlık olmalı ki aydınlatabilsin.

     Bence devlet dinden uzaklaştıkça kaybeder. Bunun en büyük örneğini Osmanlı devletinde yaşadık. Eğer inanç bir şeyleri kontrol altında tutabiliyorsa işte o zaman kurtuluş ve zafer yakındır demektir, refah ve huzur daimi konuklarımızdır. Ne zamanki araya fasık zihniyet girse işte o zaman konuklarımıza da yolculuk kapısı açılır. Hala araştırılmaktadır Osmanlı devletinin altıyüz sene nasıl ayakta kalıp üç kıtaya hakim olabilmesinin sırrı. Cevap aşikardır ama nefislerini tatmin etmeyince değişik sebepler peşinde koşulmakta. Zeynel PEKEDİS

C.2 A-Dünya her gün değişmekte tabi doğal olarak insanlarda buna ayak uydurmak zorunda. Kendini değişen dünya şartlarına karşı donanımlı hale getirmek gerek.

      B-Bulunduğu zamanı dinine göre yaşamak gerekir çünkü dinde yanlış olmaz.

      C-Dinin özünde bir değişme olamaz ama uygulamalarında kolaylık sağlamak amacıyla değişim olabilir.Bundan dolayı dini zamana göre yaşamak gerekir ama dinin özüne sahip çıkmak şartıyla.

      D-Hepsinde de göz ardı edilmeyecek şeyler var din değişmez bir olgudur. Bunun dışında yapılan değişiklikler o kadar da önemli değil sadece yaşamı kolaylaştırır.İbrahim KILIÇ

 

C.2 Bunların hiçbiri birbirinden bağımsız değildir,kendi düşünceleriyle asrın gereklilikleri din çerçevesinde ele alınarak yaşanması en doğru olandır.AYŞE ÇATAK

 

C.2 A İnsan kendini asra güncellemelidir. Çünkü insanlar gelişmeye meyilli varlıklardır. Eğer bunu yapmazsa çağının gerisinde kalır ve ilkelik ile nitelendirilir.  

       B-asrını dinine güncellemek yanlıştır. Zaman geçtikçe teknoloji ilerlemekte ve insanlar yeni olanaklar sunmaktadır. Daha güzel şartlarda daha verimli bir ibadet gerçekleştirme olasılığı artmaktadır. 

       C- Doğru olan şey zaten dinini asrına güncellemektir.

       D-İnsan kendisini ve dinini asrına güncellemelidir. Velat SAYUR

                                                                                                                                        

C.2 A Kendini asra güncellemek kendini asrın değişen ve yenileşen durumlarına adapte etmeyi ifade eder. Asrı kendisine güncellemek ise kendi kabiliyet ve özelliklerinin farkında olup asrı kendi özelliklerinin farkında olur asrı kendi özelliklerine uydurmayı ifade eder.

      B-Asrın kabul edilebilir ve genel-geçer durumlarını kendi fıtratının sınırları içinde dinle bütünleştirmeyi gerektirir.

      C-Sahip olduğu dini değerleri güncel hayatla bütünleştirmektedir.

      D-Bence hepsi de doğrudur. Leyla ALTUN

C.2

A-Kendisini asra güncellemek, asrın koşullarını kendisine güncellemek demek asrının gerektiği gibi düşüncelerini yenileyip koşullara uyum sağlamak demektir ve yine aynı şekilde asrın koşullarını ise elinden geldiğince kendine göre yorumlamaktır.

B-Asrını dinine güncellemek yaşadığı asrın yanlışlarını kendi dinini odak alarak doğru olanı göstermektir.

C-Dinini asrına  güncellemek  kendi yaşadığı asrın koşullarını göz önüne alarak kendi dinini yaşamak isteyen kişinin yapacaklarını ve yapamayacaklarını birbirinden ayrıp ve dinini asra göre güncellemesidir.

D-İnsanın bu saydığım üç unsuru da göz önünde bulundurması şarttır aksi halde bir adım geride demektir. Nazif TEPE

 

C.2 A. Kendisini asra güncellemek: Asrın gereklerine ayak uydurmak. Asrın koşullarını kendisine güncellemek. Asrı kendine uydurmak.

B-Asrını dinine güncellemek: gereklerini asrı kendine uydurmak.

C) Dinini asrına güncellemek: Dinini asra uydurmak.

D- Kendi kişiliği doğrultusunda kendini asra güncellemek

      Leyla TOPÇU

C.2 Asrımız 21.yy,uzay çağı olarak isimlendirildi.Bunu nedeni artık insanoğlunun uzaya çıkmaya ve uzayı sahiplenmeye imkanlarının ve teknolojisinin yeterli olmasıdır.İnsanoğlu artık teknolojiyi o kadar ileri götürdü ki toplumsal yaşantılar elbette ki bu gelişmelerden etkilendi.Dolayısıyla dini yaşantılar da etkilendi.Bunu sadece teknolojik gelişme açısından alamayız tabi.Sosyal hayat açısından da ele almalıyız.Önceden mesela Osmanlıda bir ümmetçilik anlayışı bütün toplumca benimsenmiş ve sergilenmişti.Devletle toplum arasındaki en büyük bağ İslam’dı.Batıda da Haçlı zihniyeti tüm toplumca benimseniyordu ve kral-papa ilişkisi çok kuvvetliydi.Ama günümüze baktığımız zaman yeni bir din- devlet-toplum ilişkisi olduğu görülür.Bu ilişki artık din üzerinden değil,hak ve özgürlükler üzerinden kurulu bir anlayıştır.Yani dinle devletin alakası kesilmiş ve laiklik anlayışı benimsenmiştir.Böylece toplumda dinin etkisi azalmış ve diyalog ortamı kurulmaya çalışılmıştır.Bu durumda elbette insanın kendini asra güncellemesi gerekir.Tabi din konusunda da bu kısmen geçerlidir.Kişinin dinine kimse müdahale edemez.Kişi sosyal-dinsel yaşamını istediği ilişkilendirip yürütebilir.Tabi dinimizin hak din olduğunu göz önüne alırsak onun emirlerini asrımıza tatbik edebildiğimiz kadarıyla etmeli, şüpheli kısımları ehline sormalıyız.Zaten peygamberimiz(s.a.s) buyurmuş ki;’Ahir zamanda dini yaşamak,müslümanın elinde bir ateş topu tutması kadar zordur.’Yani elbette bizim şartlarımızla eskilerin şartları ayn uygulamalardır.

ı değildir. Ali Osman ERAN                                                                                                                                    C2.A Kendisini asra güncellemek, asrın koşullarını kendisine güncellemek: İnsanlar asrın koşullarına uyup onu benimser ve yaşamında, eylemlerinde bunu gösterir. Asrın koşullarını benimsemeyen insan hep bir adım geridedir ve yaşamında birçok zorluklarla karşılaşır.

B. Asrını dinine güncellemek: Asrına dinine göre güncellemekteki en önemli faktör toplumun benimsediği dinin içeriğidir. Bozulmuş, içleri boşaltılmış dinleri takip eden toplumlar ve bu dinleri asrına güncelleyemeyen toplumlar felakete sürüklenir.

C.Dini asrına güncellemek: dinlerin asra güncellemesi diye bir şey olamaz. Din ne ise odur değiştirilemez ve güncellenemez en azından bunu İslamiyet için söyleye biliriz diğer dinler için bunu söylemek doğru olur mu olmaz mı bilmiyorum. Dinini asrına güncelleyen toplumların varlığından haberdarız. Örneğin: Yahudilikte ve Hıristiyanlıkta.

D.Kendisini asra güncellemesi ve asrın koşullarını kendisine güncellemesi doğru. Abdullah SEYAR                                                                                                                                                         C.2 A.İnsan toplumsal bir varlıktır. Bu yüzden çevreden ve gelişen şartlardan etkilenmemeleri imkânsızdır. Özetle şöyle söylemek gerekir ki akıllı ve iradeli birey kendini aşmaya çalışan hep ileri adım atmaya çalışan, asrın koşullarına adapte olan kişi olmalıdır. Yanız şu da bilinmelidir ki asrın koşullarına adapte olunca kültürel ve öz değerlerin farkında olunmalı yapıcı olunmalıdır.

B.Asrını dinine güncellemek: Bu konuyu şöyle açıklamak gerekiyor. İslam dini akıl ve ilim dinidir. Din bilimsel gelişmelerin ilerlemesine katkı sağlar. Yani din bir zamanın dini değil tüm zamanların veya tüm zamanlar için geçerli olduğu için bizim bu tür sorular sormamıza gerek bıraktırmaz.

C.Dinini asrına güncellemek: İnsanların dini kuralları kendilerine göre istekleri doğrultusunda kendi zamanlarına göre düzenlemeleridir. Bunu Yahudilik ve Hıristiyanlıkta görmekteyiz. Hz. İsa göğe yükselişinden 30 yıl sonra İznik’te düzenlenen konsülde, devlet adamları ve din adamları kendilerine uyan dört tane İncil seçmiş ve daha sonra bunu kendi lehlerine çevirmeye çalışmışlardır. Şöyle söylemek gerekir ki insanlar dinlerini asrına güncelleyemez, dini değiştiremezler. Halil KURTAY

 

C.2  A Bireyin kendisini asra güncelleşmesi genel bir kavramdır.Bu genelleme kapsamında birey dini,sosyal,teknoloji ve eğitim açısından çağa ayak uydurmaya çalışır.buna karşı bireyin çağı kendisine güncellemeye çalışması/güncellemesi güçtür,çünkü birey değişen ve büyüyen /ilerleyen insan beyniyle tek başına mücadele edemez ve yenik düşer.En kötü ihtimal insan beyninin çağa sunduğu olanakları arkadan takip eder. M. Nuri KORKMAZ

B-Çağa uygun olarak toplumların kapalı yapıdan sıyrılıp sosyal etkileşimin yoğun olduğu, globalleşme kavramından nasibini almaktadır.Toplum,bu globalleşme sürecinde teknolojinin de yardımıyla farklı toplumların inanç(din)yapısıyla kendi dini yapısını harmanlayarak,kendi dinine ters düşmeden daha esnek,sosyal hayata uygulanabilirliği yüksek sentez bir düşünce yapısı oluşturur.                                                                     M. Nuri KORKMAZ

C-Yukarıda sosyal açıdan verdiğimiz cevabı bireyselleştirebiliriz.  M. Nuri KORKMAZ

D-Doğru olan kapsayıcı olandır.Bireyin kendisini asra güncellemesi.  M. Nuri KORKMAZ

C.2İnsan sosyal bir varlık olduğu için yaşadığı asra ve topluma ayak uydurması kaçınılmazdır. Fakat

bu kişiliğinin ve dininin belirlediği sınırlar dâhilinde olmalıdır. İslam dininin güncellenmeye ihtiyacı yoktur. Çünkü İslam 1500 yıldır olduğu gibi bu asrın ihtiyaçlarına da tam cevap vermektedir.yani  islamın kendisi zaten her asra güre kendisini güncelemiştir. İbrahim AYDIN

 

C.2 dinin gereklerini farzlarını kısmi veya bütünüyle asra göre düzenlenmesi, dinin asra göre güncellendiğini gösterir.

Dinin asra göre güncellenmesi doğru bir yaklaşım değildir, çünkü; dinde değişmez bir çok kural bulunmaktadır.

Asrın dine göre güncellenmesi gerekir. Salih Sosyal

C.2 A    Kendisini asra güncellemek ile asrın koşullarını kendisine güncellemek gibi düşünce sisteminde, kişi ne temelli kendisini asra uydurabilir ne de asrın koşullarını kendisine uydurabilir. Bu bakımdan kişi çağın teknolojik verilerinden fayda sağlamak bakımından kendisini ona göre ayarlamalı aynı zaman stilinde asrın yaşamsal koşullarını da bir bakımdan kendisine en uygun şekilde seçmelidir.

Kısacası kendisini asrın yarattığı imkânlardan yararlanmalı, yararlanırken de buna kendi koşullarına göre ayarlamalıdır.

 B-Asrını dinine güncellemek yüzyılımızda baktığımızda toplumda modern camilerin kurulması diyanetin kurulması ve imam-hatip liselerin kurulması gibi yeniliklerin olduğu bu sayede insanlarımızın dinini daha iyi öğrenmesi sağlanmaktadır.

C-Toplumumuzda yüzyıllarca bir sorun haline getirildi din. Dinimiz Osmanlı zamanında halifelik makamı aracılığıyla yönetiliyordu. Müslümanları bir araya getirmede bir kozdu ve savaşlarda kullanılırdı. Ancak cumhuriyet tarihine bakıldığında teokrasi yerine laiklik sistemine geçildi. Bir manada dinimizi asra karşı güncelleştirildi diyebiliriz.

D-Uygulamada insanın asrını iyice tanıması gerektiğini düşünüyorum. Değişen hayat koşullarında dinimizi yaşarken teknolojik değişikliklerden de istifade etmeli, asrın koşullarını kendisine uydururken doğru tercihler vermelidir. Barış ÖZTÜRK