20.Kim ne yaparsa kendine yapar. Önermesinin;geçerli, geçersiz ve geçişken olduğu alanların sınırını örneklerle belirleyiniz.
İpucu;eksik, yanlış ve kavram yanılgısına dikkat ediniz.

C.20 Kim ne yaparsa yalnızca kendisi için değil aynı zamanda çevresinde onu kendisine örnek almış, onun davranışlarıyla etkilene kişileri de etkiler.   Nazmiye YARGI

C.20 Yapılan iyilik, kötülük, yalancılık, çalışkanlık, tembellik vs. gibi eylemler aslında insanın kendinde yaptığı, kendine yaptığı eylemlerdir. Gerekçesi ne olursa olsun insan, kendisinde olup da kendine yakıştıramadığını başkası üzerine yıkar. İçtenlik, riyakârlık vs… Kendine değer veren insanlar insanlık adına diğer insanlara da değer verir. İnsanlara değer vermeyen bence insanlığına da değer vermeyendir. Ne yaparsa kendine yapar cümlesi iyi yönden düşünülürse de, kötü yönden düşünülürse de biraz bencillik içeriyor… Örneğin; sadece Kendi için çalışan bir baba günü birlik aldığı parayı tüketirse ve yatırım yapmazsa kendinden bir parça olan çocuğunu düşünmeyip bencillik yapmış olur. Kendi canını düşünmemiş olur eğer herkes kendine çalışırsa. Ama hataları düşünürsek, Hatayı yapan kimse gerçekten sadece kendine yapmış olur. Ders çıkarılabilinirse bu da aşılabilir. Melin KARAN

C.20 Kim ne yaparsa kendine ve yaşadığı toplum ve özüne yapar ama yanlışlarını sadece kendisi katlanmaz. Nazif TEPE

C.20)kim ne yaparsa kendine yapar. İnsan yaptığı şeyden sorumludur. Yanlış bir şey yaparsa tabii ki bundan etkilenecek ilk kişide kendisi olacaktır. Ama zararı sadece kendisine olmayacak hatalarda vardır. GÖKHAN BOZDOĞAN

C.20 Kim ne yaparsa kendine yapar. Bunu ahret ve dünya cihetinde düşündüğümüzde ahret cihetinde yüzde yüz geçerlidir. Dünya cihetinde her zaman için bunu diyemeyiz. Yani bugün ABD’nin yaptıkları dünya cihetinde ona mı daha çok zarar veriyor yoksa bana mı? Tabi ki bana…   İrfan BAHARLI

C.20 Bu önerme işi yapan insan ile ilgili olunca onun hayatının her safhasında geçerli olur.Eğer başka nesneler için düşünürsek işi yapan insanın etkilediği kadar etkiler geçişken olduğu durumlar hakkında hiçbir  fikrim yok. Dilek KURT

C.20 İnsan bazen yaptıklarından etkilenen tek kişidir.bazen de yaptıkları sadece kendisini değil başkalarını da etkileyebilir.kimi zaman da duruma göre önce kendisini daha sonra da başka insanları da etkiler.bir iyilik yaptığımızda duyduğumuz huzur sadece bizi etkiler;ama aynı zamanda iyilik yaptığımız kişi de bundan etkilenir.(geçersiz).bireylerin yaptıkları şeyler ilk etapta sadece onları etkiler/geçerli)bir iyilik yaptık karşımızdaki anlamadı,bu durumda biz iyiliğimizden haz duyduk;ama daha sonra iyiliğimizi anladı (geçerliyken geçersiz oldu=geçişken) REMZİYE ERDOĞAN

C.20.Bir kimse bildiğim bir şey hakkında bana yalan söylerse bu benden bir şey götürmez ama söyleyeni bende bitirir. Ama bilmediğim bir şeyle ilgili yalan söylerse bu yalan ikimize de zarar verebilir. Yusuf KESKİN

C.20.Kişi yaptığı davranışlarla kalitesini belirler dedik. Yani kişinin yaptığı kendinedir, her koyun kendi bacağından asılır sözü buna uygundur. GİZEM SARI

C-20 Kim ne yaparsa kendisine yapar.Yalnız bu dünyada ve ahrette aynı değildir.Dünyada yaptığı şey başkalarını etkileyebilir yalnız ahrette yaptığından tek sorumlu kişi kendisidir…BURCU ŞİMŞEK

C-20 Herkes iyi ya da kötü bir hardal tanesi kadar olsa da yaptığının karşılığını görecektir dolayısıyla kim ne ederse kendinedir… NAZİFE SAVAŞAN

C.20 İyilik yapan iyilik bulur. Kötülük yapan insan güçlü olduğu zaman yaptığı kötülük cezasız kalır( ahret dışında).İyilik yapan bu dünyada iyilik bulamayabilir; fakat ahrette mükâfatını alır. Seyfettin SEYHAN

C.20 Etki-tepki meselesi…HABİP KAYA

C.20 Kim ne yaparsa kendine yapar bu her yerde doğrudur, ister iyilik yapsın ister kötülük bunların hepsi kişinin amel defterinde yazılır. MEDENİ SAKCAK

C.20 En küçük bir iyilik, en küçük bir kötülük bile karşılıksız kalmayacaktır FEYYAZ KARA

C.20. insanın yaptığı hatalar,yanlışlar sonunda ortaya çıkan durumlardan yine insan sorumludur.çünkü;hatayı ,yanlışı kendisi yapmıştır.. Ersin ASLAN

C-20 Bence insan yaptığı yanlışı yalnız kendisine değil,çevresine,ailesine ve topluma da yapar.Yaptığımız bir hata tüm toplumu etkileyebilir…ÖZLEM AKIN

C.20 İnsan kendi hatalarının bedelini en çok kendisi çeker, bu kendisine bakan yönüdür. Ama diğer insanlara bakan yönü ise; himmetsizliğin, gayretsizliğin mazeretidir. Aykan AKÇA

C.20 Her insan kendi yaptığı davranışlarının ya mükâfatını ya da cezasını alır. Ceza yeri herksin bildiği gibi cehennem, mükâfat yeri ise cennettir. Ercan IŞIK

C.20 Bireysel mesuliyet açısından evet kim ne ederse kendine eder ancak birçok eylemin toplumsal yansımaları vardır. Örneğim bir koyunu bacağından şehrin ortasına asın. Koyun kendi bacağından asılmıştır ancak bir süre sonra kokusu insanları rahatsız edecektir. Ali Galip ERCİK

 

C.20.Kişinin eylemleri doğrudan kendini etkilesede dolaylı olarak kişileri veya toplumu da etkiler.Buna bir örnek olarak besin ağını verebiliriz. FIRAT ALTUN

 

C.20 İyilik yapan iyilik bulur.geçerli.Kötülük yapan insan güçlü olduğu zaman yaptığı kötülük cezasız kalır( ahiret dışında).İyilik yapan bu dünyada iyilik bulamaya bilir.Fakat ahirette mükafatını alır.

SAMET ÇENŞİ

C.20 Kim ne yaparsa kendine yapar. Önermesi bir yandan doğrudur; çünkü içtimai hayatta bunu konumlandırdığımız zaman doğru olur; fakat bir kişinin Allah rızası yolunda yaptıkları hem kendine hem de diğer insanlara faydası dokunur. Örneğin peygamberimiz Hz. Muhammed(S.A.V) bizlere ve insanlığa islamiyeti getirmiştir. Yani ne yapmışsa sadece kendine değil hem kendine tüm insanlığa yapmıştır. Turgut KIYICI

C.20 Bence eksik bir önerme bazı durumlarda kişinin yaptıkları sadece kendisini etkilerken bazı durumlarda tüm dünyayı bile etkileyebilir. Örneğin devlet kurumunda çalışan bir kişinin aldığı kararlar o toplumdaki herkesi etkiler. REYHAN YILMAZ

C.20 İyilik yapan iyilik bulur.geçerli.Kötülük yapan insan güçlü olduğu zaman yaptığı kötülük cezasız kalır(ahiret dışında).İyilik yapan bu dünyada iyilik bulamaya bilir.Fakat ahirette mükafatını alır. FIRAT KADIRHAN

 

C.20 İnsan yaptığı her şeyden sorumludur.Yaptığı davranışları sonucu önce kendini sonra toplumu etkiler. BARIŞ SAVAŞ

 

C.20 Bence kim ne yapsa her zaman kendine olmuyor. Bu önerme kısmen de olsa eksik. Çünkü yani iyi olsun kötü olsun insanın yaptığı başkalarını da bulabiliyor. Örneğin biz deriz ki okuyan insanın kendisine faydası vardır. Ama öyle değil okuyan kişinin hem kedisine çevresine hem de öğrencilerine faydası dokunur. Bilge TÜRKER

                                                                                                      

 

C.20Her şey karşılığını bulur. En küçük bir iyilik, en küçük bir kötülük bile karşılıksız kalmayacaktır hesaba cekılecegımız mahşerde. ŞEYHMUS UTLİ

 

C.20 Bu önermenin geçerli olduğu alanın sınırları: kim ne yaparsa kendi menfaatine yapar. Başkalarının hayatına sarkma olmaz. Geçerli olduğu alan: başkalarının hayatı da bizim için önemlidir. Bu dünyada egoist bir tavırla yaşayamayız bu nedenle başkalarının hayatı da bizim için önemlidir. ahlak ve mantık çerçevesi içinde. Bu şekilde de bu önermenin geçiş alanlarının sınırları belirlenmiş olur.Oktay BARAN

C.20 Kim ne yaparsa kendine yapar, önermesi bence geçersizdir. Tamam. Bir insan her şeyden önce en çok kendisine zarar verir ama bir şekilde bu zarardan ailesi, toplumu ve çevresi etkilenir.Funda AKDOĞAN

C.20 Kim ne yaparsa kendisine yapar, bir ölçüde katılıyorum ama genel olarak bu önerme geçersizdir. Örneğin aile babası kumar oynuyor. Bir ölçüde kendisine zarar veriyor. Ama sadece kendisine değil, ailesine de zarar veriyor. Çünkü toplum onu yadırgadığı için ailede bundan nasibini alıyor. Şahabettin BALCI

C.20 Kim ne yaparsa kendine yapar; önermesi aslında doğru bir cümle düzenidir. İnsanların yaptıkları kendi uğraşları sonucu oluşur. Ama yaptıklarının sadece kendisini değil çevresini de etkileyeceği gün gibi ortadadır. Her koyun kendi bacağından asılır ama çevresine vereceği koku tüm insanları rahatsız eder. Bu yüzden ateş düştüğü yeri değil nereye düşerse düşsün bizim yüreğimizi yakar anlayışını taşımalıyız.Medeni BAYAR

C.20 Kim ne yaparsa kendine yapar. İnsanın yaptığı ve yapacağı bazı şeyler özellikle onun kendisini etkiler. Örneğin, öss ye çalışan bir öğrenci başkası için değil, kendisi için çalışır. Bu durumlar dünya hayatında her ne kadar özellikle kişinin kendisini etkilese de biraz geniş düşünürsek ÖSS ye çalışmanın ve kazanmanın aslında birçok kişiye yararı veya zararı olabilir. Ancak dünyada yaptığımız ibadetlerimiz öteki taraf için sadece bizi ilgilendirir. Kendimi için günah ve sevap olan işleri yaparız. Geçişken olan durumlarda vardır. Ders anlatan bir öğretmen hem maddi kazanç için hem de eğitimli bireyler yetiştirmek için çaba harcar. Bu önerme bir bakıma her koyun kendi bacağından asılır hesabı

olarak da bakılabilir.İdris ÇELİK

C.20 Her koyun kendi bacağından asılır. Bu yönüyle insan ne yaparsa kendine yapar ama bazen yaptığı bir yanlışın cezasını sadece o çekmez çevrisine de çektirir. Belki bu yaptığı yanlışla başka insanların hayatlarıyla oynamış bile olabilir.Seda CEMAL

C.20 İdealist din görüşü doğrultusunda ele aldığımız zaman geçerli bir önermedir. Örneğin her koyun kendi bacağından asılır. Herkes ameline göre mahşer günü hesap verir. İdealist din görüşünün tersi olan materyalist anlayışa göre ise her şey maddeden ibarettir ve maddi işlevini yitirdiği zaman biter. Herhangi bir sınava tabi tutulmaz.Ramazan ERGÜN

C.20 Kim ne yaparsa kendine yapar önermesini doğru bulmuyorum.Bazen bir kimsenin yapmış olduğu hatanın bedelini bir ülke hatta duruma göre dünya ödeyebiliyor.Yani kişinin yapmış olduğu iyi ve kötü durumların etkisi onu aşıp çeşitli kesimleri etkisi altına alabilmektedir.Rıdvan OKUŞ

C.20 Bir insan nasıl dost kazanıyorsa aynı zamanda düşmanda kazanıyor olabilirler. Yani birinin kalbi alınırken diğerinin kırılabiliyor. Bu nedenle gerçekten kim ne yaparsa kendine yapar Sevil DOĞAN

C.20 Dini yönden bakarsak önerme geçerlidir. Bu gün Allah için ne yapıyorsak aslında kendimize yapıyoruz. Ne ekiyorsak ahirette onu biçeceğiz. Dünyevi hayatta durum değişiyor. Bugün benim yaptığım şeyler bir toplumu, ülkeyi hatta tüm dünyayı etkileyebiliyor. Semra DAĞ

C.20 Bazen yapılan iyilik yada kötülükler kişinin kendisine zarar vermeyebilir. İlahi adalete bırakıp insanlar arasındaki adalet yok sayılırsa birçok kötülük ceza almadan süre gider. AYTEN YILDIZ          

 C.20 Kim ne yaparsa kendine yapar tamam; ama çevresine de yapar. Örneğin ben kötü biri isem ailem de çevreme de kötülük ederim. Bunun tersi de olabilir. Evimi yakarsam komşu evleri de yakmış olurum.Ayşe ARSLAN

C.20 Kim hangi iş yaparsa o işin karşılığı neyse onu bulacak. Kötülük yapan kötülük, iyilik yapan iyilik görür. Yani ne ekersen onu biçersin örn: gayri hukuki yapılan işlerin mahkemede son bulması gibi. Zülfü ERYATAN

C.20 Kim ne yaparsa kendine yapar, önemesi bence geçersiz bir önermedir. Her ne kadar: ‘Her koyun kendi bacağından asılır.’ dense de; asılan koyunun kokusu etrafındakileri de rahatsız eder. Aslında toplumsal varlık olan insanın yaptığıyla sadece kendisinin etkilenmesi biraz tuhaf olur. Sonuç olarak kişi eşini de etkiler.Mehmet Nuri EŞİN

C.20 İnsan ne yaparsa kendine yapar önermesi doğru bir önerme değil ya da ateş sadece düştüğü yeri yakmaz. Aksine her tarafı yakar. Ta ki yanacak bir şey kalmayana kadar. İbrahim AKKOYUN

C.20) İyilik yapan iyilik bulur.Kötülük yapan insan güçlü olduğu zaman yaptığı kötülük cezasız kalır( ahret dışında).İyilik yapan bu dünyada iyilik bulamayabilir.Fakat ahrette mükafatını alır. Kadir GERGİN

C.20 Bana göre geçersiz bir önermedir.Örneğin Gürcistan-Rusya savaşında Gürcistan başkanının şahsi hatası binlerce insanın ölümüyle sonuçlanmıştır. Hakan ALTUN

C.20 Kim ne yaparsa kendine yapar. Şuan bulunduğumuz dünyada herkes kendinden sorunludur. Kimse kimsenin derdinden sevincinde sorunlu değil. Bu dünyaya nasıl tek başımıza gelmiş isek diğer dünyaya da tek başımıza gideceğiz.Adnan YILMAZ

C.20 Ne ekersen onu biçersin hayattan istediklerini ona vereceklerinin karşılığında alırsın. Ve her şeyi kendine yaparsın. Dini konular söz konusu olduğunda bile şu deyim söylenir.”Her koyun kendi bacağında asılır.Hicret OKAN

 

C.20 Kişi yaptıklarından sorumludur. Ancak sonuçları her zaman için sadece kendisi tek etkilenmez. Kevser SÖYLER

                                                                                     

 

 

C.20 Kim ne yaparsa kendine yapar sözü ahiret inancı olan bir insanın sarf edeceği sözdür. Bu dünyayla da alakalı ama bana daha çok ahiret için kullanılmış bir sözmüş gibi gelir. Bu dünyada kötülük yaparsa aslında kötülüğü karşındakine değil, kendisine yapmış olur. Çünkü ahirette bunun belli bir cezası vardır ve mutlak görülür. Süheyla BÜRÇÜN

C.20 Geçersiz; çünkü insanın yaptıkları bazen büyük bir kitleyi etkileyebiliyor. ŞÜKRÜ NAS

C.20 İnsanların hiçbir zaman yaptıkları karşılıksız kalmaz. Eğer birilerine iyilik edersen gün gelir o da sana yapar, kötülük yaparsan da mutlak kötülük bulur.Idban KUDAY

C.20Hayatta, insanlar iradeleri ölçüsünde tercihler yaparlar. Bu tercihler, iyi ya da kötü sonuçlar doğurabilir. Bazen insanlar gelecekte ortaya çıkabilecek sorunları düşünmeden bulundukları anda sadece kendi çıkarlarına uygun gelen kararlar verebilirler. Bu gibi kararlar, ilk görüşte doğru bir karar gibi gözükebilir; ama zararları elbet bir gün insanın kapısına dayanır. Yani, kişi kendi çıkarı doğrultusunda da olsa yanlış bir karar verirse, bu kararın sonucu elbet bir gün onu zarara uğratır. Maalesef, bazı insanların böyle kararları, sadece kendilerini etkilemekle kalmayıp, bulundukları mevkiye, konuma göre topluma, millete hatta tüm dünyaya zarar verebilecek nitelikte sorunlar yaratabilmektedir.  Gülşen ÇELEBİOĞLU

C.20:Bir insan yaptığı bir suçtan dolayı sadece kendisine ceza verilir ama yaptığı suç bir başkası tarafından tekrar edilebilir ve başkaları da bu suça teşvik edilmiş olur bunun içinde insanlar yaptığı işlerde her zaman dikkatli olmalıdırlar. (Mehmet GENÇ)

 

C.20 Etme bulma dünyası diye boşuna demiyoruz. İnsan kınadığı şeyi görmeden ölmez manasında yanılmıyorsam hadiste bulunmaktadır. Sorumuzu bu şekilde ilişkilendirirsek zannederim cevap anlaşılır. İnsan kötü bir şeyin başına gelmesini istemeyeceğinden ona göre hareket eder. Yusuf AKIL

C.20 Bu sözün manası ne ekersen onu biçersin cümlesine baya yakındır. Yaptığı yanlışların bazılarının karşılığını aynı şekilde görmeyebilir fakat eninde sonunda bunun cezasını görür. Bu tarafta olmazsa diğer tarafta mutlaka yaptığı iyiliğin de kötülüğünde karşılığını görecektir. Yasin Murat KAHRAMAN

 

C.20 Eden bulur. Bu dünyada yapılan bir kötülük yada iyilik er yada geç hak ettiği  değeri bulacaktır. Mesela ırak kendi himayesindeki Kürt yurttaşlarına sahip çıkmayıp savaş açtı. Bin türlü eziyet çektirdi. Yaptığı yanına kalma çekti çekeceğini. Er geç Amerika’da aynı yolun yolcusu  olacak. ŞAHİN KARAN

 

C.20 “Kim ne yaparsa kendisine yapar” cümlesi istisnai halleri saymazsak doğru kabul edilebilir. Çünkü bir noktadan sonra ailesi de, mahallesi de, milleti de kendisindendir. Sonuçta bu vatana yönelik bir hareket banadır ve yapacağım güzellik vatanadır.yani bir yerden sonra benlik kavramı mana değiştiriyor. Bu yüzden kim ne yaparsa kendine yapar diyebiliriz. Zeynel PEKEDİS

 

C.20 Bu dünyada yapılan bir kötülük ya da iyilik er yada geç hak ettiği  değeri bulacaktır. Mesela ırak kendi himayesindeki Kürt yurttaşlarına sahip çıkmayıp savaş açtı. Bin türlü eziyet çektirdi. Yaptığı yanına kalma çekti çekeceğini. Er geç Amerika’da aynı yolun yolcusu  olacak. İbrahim KILIÇ

 

C.20 İnsan sosyal bir varlıktır. Yaptıklarından ve çevresinin yaptıklarından sorumludur.AYŞE ÇATAK

 

C.20 İnsanlar hayatları boyunca yaptıkları hataların bedelini öder. Yaptığımız her yanlış davranış sonra bize geri döner. Leyla ALTUN

 

C.20İnsanoğluna verilmiş olan irade sonucu her insan yaptığından sorumludur. Hiç kimse bir başkasının yerine hesap vermez. Yaptığı her kötülüğün cezasını kendi çeker; her iyiliğin mükâfatını yine kendi alır. Velat SAYUR

C.20. Kime ne yaparsa he zaman kendine yapmaz, bazen başkalarına, bazen de doğaya yapar.Leyla TOPÇU

                                                                                             

C.20 Her koyun kendi bacağından asılır evet ama bu koyunun çevreye verdiği pis koku ne olacak?!Yani insan yaptığı yanlış hareketlerin cezasını sadece kendisinin çekeceğine inanması yanlıştır.Çünkü çevresinde onu örnek alabilecek cahil insanların varlığı onu endişelendirmeli ve ‘Herkes böyle yaparsa ne olur bu milletin hali!’ diye düşünmelidir. Ali Osman ERAN.

            C.20Kim ne yaparsa kendine yapar bu her yerde doğrudur, ister iyilik yapsın ister kötülük bunların        

hepsi kişinin amel defterinde yazılır. İbrahim AYDIN

 

C.20 İyilik yapan iyilik bulur.Kötülük yapan insan güçlü olduğu zaman yaptığı kötülük cezasız kalır bu dünyada çoğu zaman. İyilik yapan bu dünyada iyilik bulamayabilir.Fakat ahrette mükafatını alır.                                     M Nuri KORKMAZ

C.20 Kim ne yaparsa kendine yapar. Bu önermeyi pek doğru bulmuyorum. Çünkü insan yaptıklarıyla bir tek kendisine etki etmez. Veya yaptıklarının sorumluluklarından ve risklerinden sadece kendisi sorumlu tutmaz. Salih Sosyal

C.20  Her şeyi içine atan insanın sadece kendisine zararı vardır. Geçerli önermeye örnek :Bir ortamda sigara içen insan sadece kendisine değil aynı zamanda çevresindeki insanlara da zarar verir. Geçersiz önermeye örnek. Abdullah SEYAR

 

C.20 Kim ne yaparsa kendine yapar önermesi her zaman geçerli değildir. İnsanlar sosyal varlıklardır. Örneğin; bir ortamda sigara içen insan sadece kendine değil aynı zamanda karşısındakine zarar verir. Halil KURTAY