21.A-Total (tüm) enerji kaç yaşındadır?
B-Total enerjinin hudutları mutlakıyetin varlığı ile bütünleşiktir.
D-Değişken enerji İzafiyet Kuramı’yla açıklanır.
E-Statik değişken değişmez değişkenleri içerir.
F-Mutlak (öz) enerjiye statik ve statik değişkenlerle kenetlenir.
Önermelerini geçersizliğini gerekçesiyle kanıtlayınız.
İpucu;zaman, mekan ve varlık boyutlarını öncelik kuralına göre düşünün. Zaman boyutunun sıfır olabileceği boyutların olabileceğini düşünün.

C.21 Total (tüm) enerji kainatın yaratılması ile vardır. Yani kainat ile aynı yaştadır. Kainatın varlığını sürdürmesi ile bir bütünlük içindedir. Kainat varlığını sürdürebilmesi için bu enerjinin sürekliliği esastır.  Nazmiye YARGI

C.21 Enerji kavramı eğer dünyanı var oluşuyla başladıysa eğer sayılamayacak ve bir değer verilemeyecek kadar büyüktür en başından beri… Bunu tam olarak saptamak mümkün olmayabilir. Enerji var olduğu çevre ve doğayla bir bütündür ve birbirini tamamlat niteliktedir. Kaybolan enerji diye bir yoktur. Sadece farklı bir enerji şekline, haline dönüşmüştür. Bu durumda enerji kaybolmaz. Bazı durağan olaylarda enerji dönüşümleri bulunmaya bilir. Değişmezlik değişkenleridir… Toplamda enerji skaler olarak saptanabilseydi, Tüm enerji hallerinin mutlak değerli toplamı sabit kalır bence… Melin KARAN

C.21  A )Total enerji, Allah’ın(c.c) kainata ‘ol!’ dediği anda oluşan Bigbang’in merkezindeki birikmiş ve Allah’ın nurundan yaratılmış bir enerji özüdür. Milyarlarca yıllık ömrü vardır.

B )Total enerji elbette ki sonsuz değildir. Total enerjinin hudutları kainat genişlemesi sona erince belirlenecek ve tekrar azalmaya başlayacaktır.

C )Enerjiler birbirlerine dönüşürler ama yok olmazlar. İnsan ölür, ama ruhu enerji dönüşümüne uğrar, ölmez. Ali Osman ERAN.

C.21 A-Total (tüm) enerji kaç yaşındadır?
B-Total enerjinin hudutları mutlakıyetin varlığı ile bütünleşiktir.
D-Değişken enerji İzafiyet Kuramı’yla açıklanır.
E-Statik değişken değişmez değişkenleri içerir.
F-Mutlak (öz) enerjiye statik ve statik değişkenlerle kenetlenir

     Total enerji kendi hudutlarına kıyasla ve varlığıyla bütünleşiktir ve sabit kalmaktadır izafiyet teorisinde de olduğu gibi enerji kendini muhafaza etmektedir kullanım sırları içerisinde statiktir. Nazif TEPE

C.21 Total(tüm) enerji kâinatın var oluşuyla vardır. Total enerji kâinatın yaşındadır. Enerjinin hudutları mutlakıyetin varlığıyla bütünleşiktir.  İrfan BAHARLI

C.21 A Dünyayla aynı yaştadır hatta daha fazlada olabilir.

B  Total enerji mutlakıyetle beraber var olduğu için bütünleşiktir.

D Bilmiyorum.

E Durağan olduğu için.

F Durağan şeyleri ölçmek daha kolay olduğu için statik değişkenlerle kenetleniyor. Dilek KURT

C.21 A)Total enerji bilinen tüm varlıkların meydana geldiği andan günümüze kadar vardır ve hala varlığını sürdürmektedir.

B)Total enerji var olan şeyler varlığını sürdürdüğü müddetçe hatta kainat yıkıldıktan sonra oluşturduğu yeni hallerle varlığını sürdürecek ve sonsuza dek var olacaktır.

D)İzafiyet var olanların yok olmadığını sadece durum değiştirdiklerini bu yönleriyle var olan her şeyin değişken olduğunu savunur.

E)Var olan hiçbir şey statik değildir.cisim renk yer konum vb. halleri itibariyle her şeyde bir değişim söz konusudur.

F)Mutlaklık statikliğin var olduğu sonucunu doğurmaz,bunlar doğrudan alakadar şeyler değildir. .REMZİYE ERDOĞAN

C.21 Kainatla aynı yaştadır. Kadir GERGİN

C.21Kâinatla yaşıttır. Yusuf KESKİN

C.21Total enerji: Bilinen tüm varlıkların meydana geldiği ve geri dönüştüğü potansiyel gücü ifade eden bir kavramdır. Kainatın var oluşundan  bu yana enerji vardır. GİZEM SARI

C.21 Kainatın varoluşundan beri total enerji vardır…BURCU ŞİMŞEK

C.21Total enerji bilinen tüm varlıkların meydana geldiği ve geri dönüştüğü potansiyel gücü ifade eden bir kavramdır. Kâinatın var oluşundan bu yana bu enerji vardır. MEDENİ SAKCAK

C.21 Total enerji; varlığın toplam enerjisidir. Varlıkla beraber var olmuştur. Aykan AKÇA

C.21Enerji var olduğu sürede geçerlidir ve ne zaman açığa çıkmışsa o  günden bugüne ne kadar zaman geçmişse o kadar yaştadır. Ersin ASLAN

 

C.21 Kainattakilerle aynı yaştadır. HABİP KAYA

C.21 Total enerji; hayatta varolan tüm enerjidir.Enerji dediğimiz kavram hep varolagelmiştir.Bundandır ki enerji; evrenin oluşmasıyla meydana geldiği için enerji ile evren aynı yaştatır…NAZİFE SAVAŞAN

C.21 Evrenin yaradılışıyla yaşıttır. ŞEYHMUS UTLİ

C.21A Enerji halleri geçişken özelliğe sahiptir bu nedenle enerjinin bir oluşum noktası ve zamanı belli olmadığı ve artmalar eksilmeler olduğu için total enerjinin yapısından bahsedemeyiz.

B.total enerjinin hudutları sadece mutlakiyetle var olmaz.Çünkü mutlakın zamanı ve başlangıcı belli değildir.

C.Statik değişken,farklı formlara dönüşebilir bu nedenle değişmez değişkenler içermez.

D.İzafi kuramın aksadığı nokta şudur kabullenmeler geneli etkilemez onlar spesifik bir seçimdir.

E.Mutlak enerji total enerjide toplam ancak mutlak enerjide fark şeklinde olur.Farkın oluşa bilmesi için kinetiği yok saymak hipotezi bozar. FIRAT ALTUN

C.21 Total enerji. Doğanın var olduğu süreçten beri vardır. REYHAN YILMAZ

C-21 Bence insan yaptığı yanlışı yalnız kendisine değil,çevresine,ailesine ve topluma da yapar.Yaptığımız bir hata tüm toplumu etkileyebilir…ÖZLEM AKIN

C.21 A-Enerji varlıkların meydana geldiği zamanın öncesinde vardır. Dünyanın ömrünü yaklaşık altı milyar yıl olduğu varsayılırsa enerjinin yaşı altı milyar yıldan büyük olur.

B-Total enerjinin hudutları mutlakıyetin varlığı ile bütünleşiktir. Önermesine katılıyorum.

C-Değişken enerji izafiyet kuramıyla açıklanamaz. Turgut KIYICI

C.21 -A-Total enerji kainatın var oluşundan beri vardır.Bu da 4,6 milyar yıldır.

-B-yani her şey Allah’la bütünleşmiştir.

-C-Enerjinin kaybolmaması gibidir. .FIRAT KADIRHAN

C.21 Kainatla aynı yaştadır. BARIŞ SAVAŞ

C.21 Enerji bilinen tüm varlıkların meydana geldiği ve geri dönüştüğü toplam (total) potansiyel gücü ifade eden bir kurumdur. Kâinatta çeşitli enerji halleri mevcuttur. Enerji doğal ve sanal enerji döngüleri hal değiştirir.Ercan IŞIK

C.21 A Varlığın özünün başlangıcından beri vardır.

         B,C,D,E,F Zaman,mekan,varlık olgusuna göre değişir.Oktay BARAN

C.21İnsanlar yaratıldığından beri total enerji vardır. Yani dünyanın varlığından beri total enerji de vardır diyebiliriz. Bilge TÜRKER

 

C.21 kainatın yaşındadır. Kainat var olduğundan ber vardır mutlak hakimiyetin yaşındadır. Ali Galip ERCİK

 

C.21 Evrenle yaşıttır.FEYYAZ KARA

 

C.21 A Enerji hiçbir zaman yok olmadığına göre total enerjide 12 milyar yıl önce evrenin var olmasıyla günümüze kadar gelmiştir.

  B  Bu şıkkın geçersizliği ispat edilemez. Çünkü enerji yok olmaz bir dönüşüm halindedir. Bu dönüşümde enerji kaybı olmaz.

 D Herhangi bir yorumda bulunamıyorum.

E Önermesine katılıyorum

.F Mutlak öz enerji değişen ve değişmeyen bir takım değişkenlerden oluşur.AYTEN YILDIZ           

 C.21 Biz insanlar total enerjinin yaşını net olarak bilemeyiz. Yalnız bilebileceğimiz bir nokta var ki total enerji insanoğlunun varlığıyla aynı yaştadır denilebilir. Ramazan ERGÜN

C.21 A Total enerji dünyanın var oluşuyla birlikte varlığını sürdürdüğünü düşünürsek çok eskiye dayanmaktadır.

B Evet. Total enerjinin hudutları mutlakıyetin varlığı ile bütünleşiktir.

C Evet. Değişen enerji İzafiyet Kuramı ile açıklanır.

D Enerji; statik, değişken ve değişmez değişkenler içerir.

E Mutlak enerjiye statik ve statik değişkenlerle kenetlenir.Funda AKDOĞAN

C.21 Kâinatla aynı yaştadır Seyfettin SEYHAN

C.21 A Total enerji dünyanın tarihi kadar eskidir.

B Total enerji mutlakıyet var oldukça vardır. Enerji zaten varlık ve dönüşüm demektir.

C Değişken enerji izafiyet kuramıyla açıklanır. Zaten izafiyet kuramı değişkenliği ele alır.

D Statik değişken değişmez değişkenleri içermez, değişim bağlantılı bir yapıdadır bir öğe değişince diğer öğelerde bundan etkilenir.

E Mutlak enerjiye statik ve statik değişkenlerle kenetlenir çünkü değişim yavaştır.Seda CEMAL

C.21 A Total enerjinin bir milyon yaşında olduğu söylenmektedir.

B Tüm enerjinin sınırlar mutlakıyetle bütündür.

C,D,E,F önermeleri bana göre geçerli önermelerdir.Medeni BAYAR

C.21 A Total enerjinin kaç yaşında olduğu insanlar tarafından bilinmeyen bir gerçektir. Kim bilir belki bir milyar belki de birkaç milyar yaşındadır. Ama gerçek olan şu ki: insanoğlunun varlığından çok önceleri de total enerji vardı.

B Aslında tüm enerji miktarı ve kapsamı varlıklardan daha büyük bir kavram olduğu için enerjinin hudutları da çok geniştir. Ve bu genişlikte mutlakıyetin sınırları ile bütünleşik olabilir.

C İzafiyet Kuramı: Görelelik kuramı olarak ta bilinir. Değişken enerji belli bir süreç geçtikten sonra maddede değişme olmasıdır. Einstein’ın bu kuramına göre hareket görelidir. Yani değişim bir izafiyet arz eder.

D Evet statik değişken enerji değişmez değişkenleri içerir.

E Hayatta değişmeyen tek şey değişmenin kendisidir. Her şey değişir. Bu değişiklikleri de mutlak enerji belirler. Bundan dolayı diğer enerjilerle mutlak enerji arasında pozitif bir ilgileşim vardır. İdris ÇELİK

C.21 A Enerji evren var olduğu sürece vardı.

B Elbette her şeyin sonu olduğu gibi enerjinin de sonu vardır.Hicret OKAN       

C.21 Total enerji kâinatın yaratılma düşüncesiyle ortaya çıkmıştır. Ayşe ARSLAN

C.21 A Total enerjinin kaç yaşında olduğu insanlar tarafından bilinmeyen bir gerçektir. Kim bilir belki bir milyar belki de birkaç milyar yaşındadır. Ama gerçek olan şu ki: insanoğlunun varlığından çok önceleri de Total enerji vardı.

B Aslında tüm enerji miktarı ve kapsamı varlıklardan daha büyük bir kavram olduğu için enerjinin hudutları da çok geniştir. Ve bu genişlikte mutlakıyetin sınırları ile bütünleşik olabilir.

C İzafiyet Kuramı: Görelelik kuramı olarak ta bilinir. Değişken enerji belli bir süreç geçtikten sonra maddede değişme olmasıdır. Einstein’ın bu kuramına göre hareket görelidir. Yani değişim bir izafiyet arz eder.

D Evet statik değişken enerji değişmez değişkenleri içerir.

E Hayatta değişmeyen tek şey değişmenin kendisidir. Her şey değişir. Bu değişiklikleri de mutlak enerji belirler. Bundan dolayı diğer enerjilerle mutlak enerji arasında pozitif bir ilgileşim vardır. Zülfü ERYATAN

C.21 A Total enerjinin kaç yaşında olduğu insanlar tarafından bilinmeyen bir gerçektir. Kim bilir belki bir milyar belki de birkaç milyar yaşındadır. Ama gerçek olan şu ki: insanoğlunun varlığından çok önceleri de Total enerji vardı.

B Aslında tüm enerji miktarı ve kapsamı varlıklardan daha büyük bir kavram olduğu için enerjinin hudutları da çok geniştir. Ve bu genişlikte mutlakıyetin sınırları ile bütünleşik olabilir.

C İzafiyet Kuramı: Görelelik kuramı olarak ta bilinir. Değişken enerji belli bir süreç geçtikten sonra maddede değişme olmasıdır. Einstein’ın bu kuramına göre hareket görelidir. Yani değişim bir izafiyet arz eder.

D Evet statik değişken enerji değişmez değişkenleri içerir.

E Hayatta değişmeyen tek şey değişmenin kendisidir. Her şey değişir. Bu değişiklikleri de mutlak enerji belirler. Bundan dolayı diğer enerjilerle mutlak enerji arasında pozitif bir ilgileşim vardır. Mehmet Nuri EŞİN

C.21 A Total enerji kâinatın yaratılış düşüncesiyle birlikte vardır.

B Aslında tüm enerji miktarı ve kapsamı varlıklardan daha büyük bir kavram olduğu için enerjinin hudutları da çok geniştir. Ve bu genişlikte mutlakıyetin sınırları ile bütünleşik olabilir.

C İzafiyet Kuramı: Görelelik kuramı olarak ta bilinir. Değişken enerji belli bir süreç geçtikten sonra maddede değişme olmasıdır. Einstein’ın bu kuramına göre hareket görelidir. Yani değişim bir izafiyet arz eder.

D Evet statik değişken enerji değişmez değişkenleri içerir.

E Hayatta değişmeyen tek şey değişmenin kendisidir. Her şey değişir. Bu değişiklikleri de mutlak enerji belirler. Bundan dolayı diğer enerjilerle mutlak enerji arasında pozitif bir ilgileşim vardır. İbrahim AKKOYUN

C.21 A Varlıkla birlikte oluşmuştur. B Hudutları yaratıcı tarafından belirlenmiştir.D Statik sadece değişmez değişkenleri içerir. E Bu konuda yorumum yok. Hakan ALTUN                                                                                                                       

C.21 A Total enerjinin kaç yaşında olduğunu bilemeyiz. Kim bilir belki bir milyar belki de birkaç milyar yaşındadır. Ama gerçek olan şu ki: insanoğlunun varlığından çok önceleri de Total enerji vardı.

B Aslında tüm enerji miktarı ve kapsamı varlıklardan daha büyük bir kavram olduğu için enerjinin hudutları da çok geniştir. Ve bu genişlikte mutlakıyetin sınırları ile bütünleşik olabilir.

C İzafiyet Kuramı: Değişken enerji belli bir süreç geçtik ten sonra maddede değişme olmasıdır.D Evet statik değişken enerji değişmez değişkenleri içerir.E Hayatta değişmeyen tek şey değişmenin kendisidir. Bu değişiklikleri de mutlak enerji belirler. Bundan dolayı diğer enerjilerle mutlak enerji arasında pozitif bir ilgileşin vardır. Adnan YILMAZ

C.21 ATotal  enerji insanın varlığından önce var olan enerjidir

        BNe zaman tükeneceği ile ilgili kesin bir şey Söylemem.  Rıdvan OKUŞ

C.21 A Total enerji insan var olmadan öncede var olan enerjidir.

B İnsanlar var olduğu müddet boyunca enerjide var olacaktır yani insan tükenirse enerjide tükenecektir. Sevil DOĞAN       

C.21 Sonsuz yaştadır    Semra DAĞ

C.21 Ayette de geçtiği gibi Allah insanı zayıf yaratmıştır. Ama bunun yanında da insana irade gücü yüklemiştir. İrade insan yaradılışında bu yana fıtratında alan bir kavramdır. İnsan iradesini kullanarak yaşadığı dünyayı cennete bile çevrilebilir. Bu irade insanda mevcuttur. Süheyla BÜRÇÜN

C.21 Canlılar oluştuğundan beri total enerji de var. Yaşı tam olarak belli değildir.ŞÜKRÜ NAS

 C.21 Geçersizliğini kanıtlayamıyorum.  Idban KUDAY 

C.21 Kainatla aynı yaştadır.  SAMET ÇENŞİ

C.21 A. Enerji kayıptan vardır. Yani, enerji kâinatın oluşumundan önce vardı; fakat ulaşılamayandı. Bilinen tüm varlıkların meydana gelmesini sağlayan bu enerji, kâinatın oluşmasıyla ortay çıktı ve sürekli ilk haline meyilli olarak günümüze kadar hal değiştirdi ve değiştirmeye de devam etmektedir. Enerjinin yaşı ise kâinatın oluşmasıyla başladı. Buna, insanı örnek verecek açıklık getirebiliriz. Allah (C.C.) insanların önce doğa ötesi âlemde ruhunu yarattı. Sonra bu ruhu dünyada oluşan cenine üfledi. Ruhun bedenle birleşmesiyle de insanın yaş evresi başladı. İşte enerji içinde aynı şeyi söyleyebiliriz. Enerji vardı, kayıptı; kâinatın oluşmaya başlamasıyla yaş evresine girip orijinden (sıfırdan) uzaklaştı ve yaşça hâlâ ilerlemektedir. Kısacası yaşı, kâinatın oluştuğu zaman ile günümüze (yaşadığımız ana) kadar geçen süredir. Ama dediğim gibi enerji ilk yaşına basmadan önce de vardı. Nasıl ki bir insan doğar, yaşar ve ölürse; enerji de yaşça ilerledikçe orijine, yani ölüme doğru gitmektedir. Yaşça ilerleyen enerjinin de bir gün sonu gelecektir.

B Total enerjinin hudutları mutlakıyetin varlığı ile bütünleşiktir. Yukarıda da belirttiğim gibi enerji yaşına girmeden önce de vardı. Henüz yaşına girmemiş olan (ortaya çıkmamış olan enerji) mutlak (öz) enerjidir. İşte bu safhada “mutlak” sıfatını alan total enerjinin hudutları yoktur. O, hep vardı ve hep var olacaktır.

C İzafiyet Kuramı, evrimi desteklemektedir. Evrimleşme, kalıcı kalıtsal olan uzun vadeli değişmelerdir. Bu değişim değişen çevre koşullarına uyum amacıyla gerçekleşir. Değişen enerji, evrimleşme ile bu niteliği kazanmıştır, diyebiliriz.

D Enerji halleri, bulunduğu koşullara uyum sağlayıp değişerek, aslında değişmezliğe ulaşmaya çalışmaktadır. Total enerji, sürekli hal değiştirerek orijine (özüne) geri dönmeye çalışır. Yani statik değişken olmak için uğraşır. Bu yüzden, statik değişken değişmez değişkenleri içerir, diyebiliriz.

E Değişken enerji statik enerjiye dönmeye çalışır. Yukarıda total enerjiden bahsederken, kayıptan var olduğunu, yani orijinin sınırlarını geçmeden önce özünü koruduğunu anlatmaya çalışmıştım. Kâinatın oluşumuyla da yaşına girdiği; ama sürekli hal değiştirerek, yine orijine geri dönmeye çalıştığını söylemiştim. İşte, bu demek oluyor ki, enerji özüne dönmek için statik enerji konumuna geri dönebilmelidir. Bu yüzden, mutlak (öz) enerjiye statik ve statik değişkenlerle kenetlenir. Gülşen ÇELEBİOĞLU

C.21 A) Evrenin yaratılışı net olarak bilinmediği için total enerjinin yaşı hakkında bir şey söylenemez.

         B)Elbette ki Yaratan yarattığı ile her zaman bütünleşiktir yani yarattığı ile ilgili her konuda bilgiye sahiptir.

         C)Dünyada var olan her şey hareket halinde olduğu için değişmez etken kavramı yoktur bu sebepten statik değişkenler de değişebilir.

         D)Enerji belli hareketlerin ürünüdür duran bir maddenin enerjisinden bahsedilemez. Statik değişkenler hareket vasıtası kabul edilemez. Mehmet GENÇ

C.21 A Total enerjinin yaşını tam olarak bilemeyiz. Çünkü 7 kat alem var biz enerjinin diğer alemlerde olup olmadığını bilmiyoruz. Ama dünya olarak düşünürsek total enerji Big Bang’in oluşumundan bu zamana kadar vardır.

B Doğrudur. Biz de bu yüzden tam olarak ne zamandan beri var olduğunu bilemiyoruz. Yasin Murat KAHRAMAN

C.21 A Enerji varlıkla başladığından tam olarak yaşını bilmek olanaksız.

B İnsanlık yaratılmadan önce enerjinin varlığı olabilir. Bu konuyla alakalı net bir şey bilmediğimizden kabul edersek sorunun geçersizliği ortaya çıkacaktır.

D Şayet izafiyet ile açıklanmış olup doğruluğu kabul olsaydı şimdiki dünya gündeminde bilimde  yer alması gerekirdi.

E Enerji değişkendir. Bu nedenle tutarsızlığı ortaya çıkmaktadır.

F enerji durgun değildir. Yusuf AKIL

C.21 Tüm enerji yaratıcının ol demesinden bu yana kadar yaşayan enerjidir. Yaşını bir türlü hesaplayamadım maalesef. ŞAHİN KARAN

C. 21 A  Enerji bilinen tüm varlıkların meydana geldiği ve geri dönüştüğü toplam potansiyel gücü ifade eder. O zaman total enerjinin yaşı varlığın oluştuğu zamana denk geliyor diyebiliriz

 B   Total enerjinin hudutları mutlakıyetin varlığı ile bütünleşmiştir konusundaki görüşüm total enerji varlığın oluşumuyla oluşmuştur fakat sınırları mutlak yaratıcının bütünleşik değil sadece yaratıcı varlığını sınırını belirlemiştir. Örneğin kulak her türlü sesi duyamaz yüksek şiddette ise kulak zarı patlar fakat yaratıcı için böyle bir durum söz konusu değildir.

C  Değişken enerji izafiyet kuramı ile açıklanır ama yetersizdir sadece göz boyamadır örneğin x=x denilse de x≠x e sadece ona en yakın durumu ifade eder

D  Statik değişken ve değişmez değişkenlerin içermesi önermesi statik sadece değişmez değişkenleri içerir eğer değişkenleri içerirse statik olmaz yani duruma göre değişirse statik değil aktif

E Mutlak (öz) enerjiye statik ve statik değişkenlerle kenetlenir önermesini onayladığım için geçersizlik konusuna katılmıyorum öz statik değişkenlerle ve statik değişkenlerle iç içe olmazsa statik denilen durum oluşmaz ona gücü veren özüdür. Şahabettin BALCI

 C.21 Mekan olmadan enerjinin, zaman olmadan da mekanın varlığını düşünmek akla ters gelir. Aslında madde ve zamanın yokluğunu da akıl pek kavrayamaz. O yüzden bir noktadan sonra artık teslimiyettir. Sürekli genişlediği kabul edilen evren içerisindedir. Zeynel PEKEDİS

C.21 A-Bunu kesinlikle hiç kimse bilemez.Sadece Allah bilebilir.

         B- İnsanlık yaratılmadan önce enerjinin varlığı olabilir. Bu konuyla alakalı net bir şey bilmediğimizden kabul edersek sorunun geçersizliği ortaya çıkacaktır.

         D- Şayet izafiyet ile açıklanmış olup doğruluğu kabul olsaydı şimdiki dünya gündeminde bilimde  yer alması gerekirdi.

         E- Enerji değişkendir. Bu nedenle tutarsızlığı ortaya çıkmaktadır.

         F- enerji durgun değildir. İbrahim KILIÇ

 

 

C.21 Enerjinin belli bir yaşı olmaz. Allah hep vardır ve enerjide ondan gelmektedir. Zaman kavramıyla açıklanmaz.AYŞE ÇATAK

 

C.21 Enerji insanın varoluşundan beri vardır. Onun için enerjinin oluşumu çok eski bir tarihe dayanır. Leyla ALTUN

C.21 Total enerji kâinatın yaratılışından beri vardır. Yani kâinat ile aynı yaştadır. Velat SAYUR

C.21. Total enerji dünyanın varoluşundan beri vardır. Leyla TOPÇU                                          

 

C.21 a) Total enerjinin kaç yaşında olduğu insanlar tarafından bilinmeyen bir gerçektir. Kim bilir belki bir milyar belki de birkaç milyar yaşındadır. Ama gerçek olan şu ki: insanoğlunun varlığından çok önceleri de total enerji vardı.

b)Aslında tüm enerji miktarı ve kapsamı varlıklardan daha büyük bir kavram olduğu için enerjinin hudutları da çok geniştir. Ve bu genişlikte mutlakıyetin sınırları ile bütünleşik olabilir.

c)İzafiyet Kuramı: Görelelik kuramı olarak ta bilinir. Değişken enerji belli bir süreç geçtikten sonra maddede değişme olmasıdır. Einstein’ın bu kuramına göre hareket görelidir. Yani değişim bir izafiyet arz eder.

d) Evet statik değişken enerji değişmez değişkenleri içerir.

e) Hayatta değişmeyen tek şey değişmenin kendisidir. Her şey değişir. Bu değişiklikleri de mutlak enerji belirler. Bundan dolayı diğer enerjilerle mutlak enerji arasında pozitif bir ilgileşim vardır. İbrahim AYDIN

C.21 Kâinat alemiyle aynı yaştadır.              M Nuri KORKMAZ

C.21 Bu önermenin geçerliliğini veya geçersizliğini kanıtlayacak mücehheze sahip değilim. Bu önermeler benim düşünce metriksimi aşıyor. Salih Sosyal