22.Kant’ın  ebedi barış isteği ile Darvin’in doğal seçilimi(doğal hayatta yaşamak savaşmaktır tezi) ile ters düşmektedir. Bu mantık simülasyonuna göre ebedi barış evrim  yasalarına  aykırıdır.
Peki İnsanlık için, Kant'ın görüşünden daha doğrusu ve liyakatlisi nasıl olmalıdır?
İpucu;ebedi adalet!!, ebedi hak ediş?!, ebedi barış!? ve ebedi liyakat!! kavramlarını bir arada düşünün. Bunların arasında insanın doğaya karşı zayıf ve tercihleriyle kendini iyi veya kötü konumlandırmaya kısmen kadir oluşunu düşünün Biz insanı zayıf yarattık(Ayet) .Biz insanı güzel yaratık(Ayet).

C.22 İnsanlık için Kant’ın görüşünden daha liyakatlisi İslam olur. Çünkü ebedi adalet, ebedi hak ediş , ebedi barışı İslam dini tamamlar. İnsan zayıf bir varlık olduğu için istek ve görüşlerinde eksiklikler oluşur.  Nazmiye YARGI

C.22 Edebi barış insanlar arasında sağlanamayacak bir kavramdır. Çünkü insanlar buna olanak sağlamazlar. Her insan toplumun şekillenmesine ve asrın getirdiklerine göre çeşitli çıkarlar güder, insanlar arası ayrımlar yapar, maddiyat önemser vs. Bu da bir ihtimali olacaksa da olamaz hale getirir. Yeri gelir ekmek kavgası a döner bu işler. Darvin’e göre birlikte yaşamak için mücadele etmek gerekir. Yani savaşmaktan kasıt topla, tüfekle değil sadece doğayla mücadele gibi algılanması daha doğrudur. Kant ebedi barışı ister istemesine ama bunun olmasının çok zor olduğunu da bilebilecek kapasitede olmalıdır. Sadece bununda düşünülmesi, olursa güzel olur, gerekliliğini vurgulamak istemiştir.

Melin KARAN

C.22 Ne Kant’ın ebedi barış isteği gerçekçi, ne Darvin’in sürekli savaş düşüncesi doğrudur. Doğru olan insanın ilk başta zayıf ve cahil olması, giderek bu cehaletini ve zayıflığını aşabileceğini öğrenmesi, aşması ve sonunda kişiliğinin kemale ermesi, ancak bu kemalin sonsuza kadar süremeyeceği ve insanın yaşlanıp zayıf hale düşmesi ve sonunda ölmesidir. Yani her şeye bu şekilde bakılmalıdır. Darvin’in mücadele kuramı gençlikten gençliğin gitmesine kadar, Kant’ın ebedi liyakat kuramı da kamil insan olmaktan yaşlılığa kadardır. Ali Osman ERAN.

 

C.22 Doğal döngüde yaşamak güçlü olmayı gerektirir ve bu doğrultuda güçlüyü belirleyen kurallar değişmeli ve barışa yönelik bir stant oluşturulması gerekir. Nazif TEPE

 

C.22 Sonlu olan bir hayata ebedi barış, mutluluk vb. kavramları düşünmek tabi ki bize ters gelir. Yine Darwin’nin dediği gibi hayat bir cidal da değildir. Hayat bir teavündür(yardımlaşmadır).Yeri gelir barış da olur savaş da olur. Yine gülmenin olduğu bir yerde ağlamakta olacaktır.  İrfan BAHARLI

C.22 Herkes bencillik yapmadan, ona Allah CC’HU tarafından verileni kafi bularak yaşarsa savaşlara gerek kalmaz.İnsanların birbirlerine saygı duymasında gereklidir.Neticede her insanın hak ve özgürlükleri vardır. Dilek KURT

C.22 İnsanoğlunun vahşi yönü dediğimiz nefsini insandan ayırmamız,insanoğlunu nefisten arındırmamız mümkün değildir.bu nedenle kainatı %100 kötülüklerden arındıramayız;ancak var olan olumsuzlukları en aza indirgeyebiliriz.yani savaşsız ebedi bir barışın var olduğu bir dünya yaratmaya çalışmak bir ütopyadan ibarettir.önemli olan kainatta var olan olumsuzlukları en aza indirgemeye çalışmaktır. REMZİYE ERDOĞAN

 

C.22)sonuçta her zaman güçlülerin kazandığı bir dünyada adaletten bahsedilemez. Adalet olmayan bir yerde de düzenden bahsedilmez. Böyle bir dünya her zaman karmaşa içinde olacaktır. Bence insanlar barış içinde yaşamayı öğrenmelidir. GÖKHAN BOZDOĞAN

 

C.22 İnsanoğlu daimi barış ister, fakat yaşamak içinde doğayla savaşması gerekir. Daimi barış ancak insanoğlunun ve doğanın ortak yaşamasıyla gerçekleşir. İnsan doğası gereği zayıf yaratılmıştır. Fakat beynini kullanabilmesi ona doğayı kontrol etme gücü verir. Mantıklı ve ahlaklı düşünen her insan daimi barış sağlar. Seyfettin SEYHAN

 

C.22 barış herkesin isteği ama hiçbir zaman olmayan bir şey bir ütopya.FEYYAZ KARA

 

C.22 İnsanoğlu daimi barış ister,fakat yaşamak içinde doğayla savaşması gerekir.Daimi barış ancak insanoğlunun ve doğanın ortak yaşamasıyla gerçekleşir.İnsan doğası gereği zayıf yaratılmıştır.Fakat beynini kullanabilmesi ona doğayı kontrol etme gücü verir.Mantıklı ve ahlaklı düşünen her insan daimi barış sağlar. Kadir GERGİN

 

C.22 İnsanların fıtratlarında doymamak vardır. Her zaman daha fazlasını ister. Bu nedenledir ki insanlar sürekli savaş halindedir. Ama bu dünya için ebediyet kavramı yoktur. Ancak öteki dünya için söz konusudur. Yusuf KESKİN

C.22 İnsan güçlülüğü kadarıyla güzel düşünmeli ve güzel hareket etmelidir. GİZEM SARI

 

C-22 İnsanlık için kainatın görüşünden daha doğrusu ve liyakatlisi ancak Allah CC’HU katında olur.Çünkü insan  bazı yönleriyle çok zayıftır ve ayrıntılı düşünemez…BURCU ŞİMŞEK

 

C.22) Savaş nasıl bir gerçek ise barış bir o kadar gerekliliktir. HABİP KAYA

 

C-22 Doğada olacak olan ne edebi bir barış ne de Darvin’in dediği gibi doğal bir seçilim olabilir. İnsanların yapabileceği beşer şaşar gerçeğini bilerek olabildiğince hatayı yok eden yasalar ve kurallar ile bir toplum oluşturmaktır… NAZİFE SAVAŞAN

 

C.22)  İnsanoğlu daimi barış ister,fakat yaşamak içinde doğayla savaşması gerekir.Daimi barış ancak insanoğlunun ve doğanın ortak yaşamasıyla gerçekleşir.İnsan doğası gereği zayıf yaratılmıştır.Fakat

 

C.22 insanlık, ahlaki surun beslediği ve erdemlerin toplumsal kaide olduğu bir sistemde ebedi barışı bulabilir. Ali Galip ERCİK

 

 

beynini kullanabilmesi ona doğayı kontrol etme gücü verir.Mantıklı ve ahlaklı düşünen her insan daimi barış sağlar.  SAMET ÇENŞİ

 

C.22 İnsanlık için daha doğrusu her zaman barış, huzur ve mutlu bir yaşamın olması şarttır. Yani ebedi barış ve ebedi adalet olduğu zaman insanlar mutlu bir yaşam sürerler. MEDENİ SAKCAK

 

C.22 İnsan fıtraten zayıftır, belaları pek ziyade. Acizdir, fakat ihtiyaçları hadsizdir. Fakirdir, sermayesi ise pek azdır. Bunun için hayat-ı içtimaiye de yaşamaya muhtaçtır. Beraber yaşamaya ve bunun için de barışa muhtaçtır. Aykan AKÇA

 

C.22) barış her dildedir fakat hiçbir yerde yoktur. İnsanlık daimi barış öncelikle insanın kendi doğasıyla barışık olmasıyla gerçekleşir sonra hoşgörü ama yinede çok zayıf bir ihtimal çünkü kapitalist dünyada daima fazla mal daima fazla para mantığı bazı insanları tetikleyecektir(silah pazarları).barış kapitalist akımda olası bir şey degıldır. ŞEYHMUS UTLİ

 

22.)Eğer mutlu ve güzel yaşamak istiyorsak, her insan barış halinde olmalı ve bu ebediyen sürmeli.Adaletli ve haklı bir şekilde yaşam sürdürülmelidir. Ersin ASLAN

 

C.22.Kantın görüşü liyakatlidir Darvin ise seçilimi öne sürmektedir.Barış sadece güçlü için değil zayıf içinde vardır.Barışın sağlana bilmesi için de güçlü varyasyonlara gerek vardır bu nedenle seçilimi zayıfı dışlamak için değil güçlüyü barış için seçmek vardır. FIRAT ALTUN

 

C.22 Ebedi barış olamaz. Çünkü hayvanlar hayatta kalmak için savaşmak zorundadırlar. Ama doğal hayatta yaşamak için sürekli savaşmakta yanlış bir önermedir. Çünkü bu hayvanlar için geçerlidir. Ama ebedi barışın olması için ebedi adalet, hak hukuk, uygun kurallar olması gerekir. Ancak bu şekilde ebedi barış sağlanır insanlar için. REYHAN YILMAZ

C-21)Hayat var olduğundan beri de total enerji vardır… ÖZLEM AKIN

 

 

C.22 İnsan, rabbini tanırsa ve O’nun emrettiklerini yapıp yasakladıklarından kaçınırsa, insanlar arasında ebedi bir barış olacaktır. Dolayısıyla kargaşa, savaş gibi durumlar ortanda kalkmış olur. Turgut KIYICI

C.22 İnsanoğlu daimi barış ister,fakat yaşamak içinde doğayla savaşması gerekir.Daimi barış ancak insanoğlunun ve doğanın ortak yaşamasıyla gerçekleşir.İnsan doğası gereği zayıf yaratılmıştır.Fakat beynini kullanabilmesi ona doğayı kontrol etme gücü verir.Mantıklı ve ahlaklı düşünen her insan daimi barış sağlar. FIRAT KADIRHAN

 

 

C.22 Dünya hayatı maddiyat üzerine kuruludur.İnsanlar çıkarları doğrultusunda sürekli birbirileriyle muhakeme içerisindendirler.Bu nedenle dünyada ebedi barış sağlanamaz. BARIŞ SAVAŞ

 

 

C.22 Hayat bir cidal değil, teavündür. Allah CC’HU insanı çarpışmak için yaratmamıştır. İnsanlar birbirleri ile yardımlaşsınlar ve birbirleriyle kaynaşıp, ona iman edip, ibadet etsinler diye yaratmıştır. Ercan IŞIK  

 

C.22 İnsanların hayatta kalabilmeleri için bazı şeyleri savmak gerekmektedir. Bu nedenle sürekli bir barış ortamından söz edilemez. Bu doğrultuda Kant’ görüşü bunu bize açıklamaktadır. Bu görüşün daha doğru olanı insanın her zaman barışı değil yeri geldiğinde savaşabilmeyi istemelidir. Çünkü insan çoğu zaman zayıf karakterli olabilmektedir. Bu nedenle hayatta kalabilmesi için savaşmalıdır. Sürekli bir barış ve savaş ortamından söz edilemez.Oktay BARAN

 

C.22 Bence ebedi barış hiçbir zaman söz konusu olamaz. Çünkü münafıklarda insanları yok etme çabası olduğu sürece de savaşlar son bulmayacak. bu yüzden sudan sebepler bile onlar için bahane olabiliyor. Münafıkların daha iyi olma, daha çok toprak ve petrol sahibi olma düşünceleri ve bu yüzden de masum insan ve çocukların öldürülmeleri kabul edilmez bir gerçektir. malesef ki Darvin’in doğal seçilimi doğrudur. Ne olursa olsun haksız yere insanlar öldürülmemeli. İşkenceler daha hiçbir şeyin farkında olmayan masum çocukların acımasızca yok edilmeleri hangi dine ve insanlığa sığar. Allah CC’HU her şeyi layığı ile bilir bununda hesabı sorulacaktır. Bilge TÜRKER

 

C.22 Şöyle ki insan ya da doğanın kendisi bir değişim savaşının içerisinde meydana gelmez. Doğal canlılar doğaya göre bir değişim göstermiştir. Yaratılış biçimi vardır. Bu bağlamda kısmen bazı şeylere kadir olabilir. Ancak bu sınırsız bir hâkimiyet değildir.Ramazan ERGÜN

C.22 Bu konuda Kant’a katılmak yerine Darwin’e katılmayı yeğlerim. Doğada bir savaş olduğu açıktır. İnsanlar toplumda yer edinebilmek için evrensel barışı savunmaktadır. AYTEN YILDIZ                 C.22 Allah CC’HU insanı zayıf yaratmıştır. Bu yüzden insan doğa karşısında zayıf duruma düşmektedir. Bu yüzden insan tercihleriyle kendini doğaya karşı konumlandırmasını bilmektedir. Tamam. Barış içinde yaşanılmalıdır ama bazen fikren savaşlar da yaşanabilir. Bu savaşlar yıkıcı değil yapıcı olanlardır. Ebedi barış için bu şart olabilir.Funda AKDOĞAN

C.22 İnsanlık her zaman barış içinde yaşamak ister ama iyi insanların yanında kötü niyetli insanlar da vardır. Bu ilk insandan bu yana böyledir. Kötü düşünen insanın iyiye zarar vermesi sonunda kötünün de cezasız kalması düşünülemez; bu yapılırken de ortamın barış içinde olması beklenilemez. İnsanlar kimi zaman barış, kimi zaman da savaş ortamında yaşamaktadırlar.Seda CEMAL

C.22 Kant’ın görüşünden daha doğru bir sistem olması için insanların Allah CC’HU korkusuyla yanıp tutuşması lazım yani çıkar için binlerce insan bir savaşta ölüyor bu sebeple edebi barıştan ziyade insanların birbirlerinin haklarına saygı duyup o prensipte yaşamalıdır. Öyle bir siste olması için de dünyada ikiyüzlülüklerin ve şeytanın emellerinin yenebilecek bir irade ve bu iradeyi savunacak bir insan topluluğu olmalıdır. Oğul babayı çıkar için öldürebiliyorsa nasıl edebi barıştan söz edebiliriz. Şahabettin BALCI

C.22 İnsanlık için barışın sağlanması da bir nebze savaşmaktan geçer. İnsan her şeye güç yetiştiremez ama akıllı bir düzen kurarak yaşayabilir.Medeni BAYAR

C.22 İnsanoğlu kendini doğaya karşı iyi veya kötü konumlandırır. Ebedi barış evrim yasalarına aykırıdır. Çünkü dünyanın birçok şeyi zıtlık üzerine kuruludur. Bazen doğa insana insanın ona davrandığı gibi davranır. Elden geldiğince doğayla uyumlu yaşamalı, savaş yerine barış ilke edinilmeli ama bunun ebedi olması beklenememeli. Zaten kuranı kerimde de böyle bir barıştan söz edilmiyor. Zaten şeytanın var olması ebedi barışın körleşmesine yeterli bir sebeptir.İdris ÇELİK

C.22 Herkesin düşüncesi farklıdır. Allah CC’HU zaten tüm insanları en iyi en güzel şekilde yarattığı gibi onları zayıflatacak nefislerde verdi. Seçim insanlara kalmıştır. Bana göre savaş ve barış zıt kavramlar olduğu gibi birbirinden ayrılmayan kavramlardır. Ebedi barış söz konusu olamaz. Bezen savaşmakta gerekebilir. Yok olmamak ve ezilmemek için.Savaşın kaçınılmaz olduğu yerlerde barıştan yana olmak budalalıktır.Hicret OKAN

C.22  Ebedi bir barış söz konusu olamaz. Bunu isteyebiliriz, bunun için mücadele edebiliriz; ama sonuç yok. Doğada yaşamak için onunla savaşıyoruz, kendimizi korumaya ihtiyacımız var. Aksi takdirde yenilip yok oluruz. Bir tarafta da haksız ve sadece zevk için yapılan savaşlardan da kaçınılmalıdır. ABD’nin yaptığı barış savaşları gibi. Savaşmak derken, sadece şiddet değil; akıl gücü ve tercihler de söz konusudur.  Ayşe ARSLAN

C.22 İnsanlar rahatça yaşamaları için savaşmak zorunda değildir. Her şeyden önce Allah CC’HU insana akıl vermiştir. İnsan aklını kullanmalıdır. Tüm insanlar savaşmadan da barışçıl bir ortamda yaşayabilirler. Zülfü ERYATAN

C.22 Kant’a göre savaşın, acının ve üzüntünün olmayacağı bir sistem olmalıdır. Ama böyle bir sistem insanlar var oldukça gerçekleşemez. Çünkü hayatta kalmak için hayatla mücadele etmek gerekir. Bu yüzden hayatta şiddette yer alır. Huzurun, barışın yanında huzursuzluk ve savaşta oldu mu güzel şeyler daha da güzelleşsin. Acı olmadan tatlının değeri bilinmez! Mehmet Nuri EŞİN

C.22 Aslında insanların bir arada mutlu yaşamaları imkânsız değil. Bunu en güzel örneğini Peygamberimiz (SAV) döneminde görmekteyiz. Müslimler ile gayrimüslimler gayet mutlu bir şekilde yaşamıştı. Tabi ki bunun olabilmesi için bunu yürekten istemek lazım. İbrahim AKKOYUN

C.22Kantın görüşünden daha iyi bir sistemin olması için insanların çıkara,menfaate dayalı değil;huzur,barış ve kardeşlik içinde olmaları gerekir.Hakan  ALTUN

 C.22 Kant’ın ebedi barış isteği ile yaşamak tezi yanlıştır. Günümüzde var olan olaylara bakarak bunu anlamamız kâfidir. Yani ebedi barış evrim yasalarına aykırıdır. Kant’ın görüşünden daha doğrusu ve liyakatlisi olarak ben şunu öneriyorum. İnsanlığın öldürülmemesi için daha değişik yaşam koşulları bulunmalı bunun üzerine çalışılmalı ve vahşi olan davranışlar en aza indirilmelidir.Adnan YILMAZ

C.22 İnsanlar doğaya karşı zayıf ve kötü düşmemek için doğayla savaşmak gerekir. Bunlar Darvin’in dediği gibi doğal hayatta yaşamak savaşmaktır. İnsanlar birbirleriyle mücadele ederek hayatta tutunmaya çalışmışlar. Rıdvan OKUŞ

C.22 Ayette de geçtiği gibi Allah CC’HU insanı zayıf yaramıştır. Bununla birlikte insanlara bazı kurallarda vermiştir. İrade insan fıtratında bulunan bir şeydir. Barış, savaş gibi kavramlar insanlar ve topluluklar oluştukça artarak devam etmiştir. Yani iyiyi de kötüyü de ancak insan kendi veya toplum fıtratlarıyla oluşturulur. İnsanlar farklı düşüncelere sahip oldukça savaş, bu haller göründükçe de barış istemek suç olamaz. Sevil DOĞAN 

C.22 Adaletin, zulmün, haksızlığın olmadığı yerde neden savaş olsun ki. Savaş insanların zayıf iradesi ve nefsine hükmedememesinden kaynaklanıyor. Ne kadar doğru tercihler yapabiliyorsak barışta o ölçüde vardır.     Semra DAĞ

C.22 İnsan zayıf yaratılmakla beraber irade gücüne sahiptir. İnsan iradesiyle istediğine Allah CC’HU izni dairesinde sahip olabilir. Kevser SÖYLER

C.22 Ayette de geçtiği gibi Allah CC’HU insanı zayıf yaratmıştır ama bunun yanında da insana irade gücü yüklemiştir. İrade insanın yaradılışından bu yana fıtratında olan bir kavramdır.İnsan iradesini kullanarak yaşadığı dünyayı cennete de çevirebilir. Bu irade insanda mevcuttur.           Süheyla BÜRÇÜN

C-22 Barış ve huzur ortamını sağlamak için bazen savaşmak ta gerekmektedir; ama huzur ve barışı sağlamak için.ŞÜKRÜ NAS

 

C.22)İnsanlar arasında ebedi barışın olması nefislerinden dolayı çok zordur. Fakat yinede insanları ahlaklı bir şekilde yetiştirirsek bu imkanı ilerleyen zamanlarda belki buluruz.Idban KUDAY

C.22 İnsanlar zayıf yaratılmışlardır. Bu yüzden hayatta kalabilmeleri için doğa ile bir bakıma savaşmalıdırlar, diyebiliriz. Fakat insanların sadece zayıflık vasıfları yoktur. İnsanlar güzel vasıflara da sahiptirler. Bunlardan en önemlileri akıl ve ruhtur. Hayvanlar, sadece nefis, zekâ, içgüdü ve deneyimlerine göre hareket edip, hayatta kalabilmek için kendilerinden zayıflara vahşice saldırırken; insanların hayatta kalabilmeleri için birbirlerine ihtiyaçları vardır. Üstelik kendilerini hayvanlardan ayıran akıl ve ruh, vahşice hareket etmeden de hayatta kalabilmeleri için onlara yol gösterir. İnsanlar sadece tüketici varlıklar değillerdir; aynı zamanda üreticidirler. Bu yüzden “doğa ile savaşmak” sözcüğü doğayı tahrip etmek anlamında anlaşılmamalıdır. Tam tersine doğayı koruyarak, kendini de ondan koruyacak yoları aklıyla bularak, doğadan faydalanmalıdır. Çünkü akıl ve ruh bunu gerektirir. Bu iki kavram, insanları vahşice yaşamamaları yani barış içinde olmaları için adalet, hak ediş, liyakat gibi kavramları da beraberinde getirir. Yani kant’ın ebedi barış isteği için insanların adalet kavramına bağlı kalmaları, birbirlerinin malına göz dikmemeleri, hak etmediklerini elde etmeye çalışmaları, dürüstlükten şaşmamaları, yüreklerindeki merhametin varlığını korumaları, doğanın kıymetini bilmeleri her işlerinde liyakatli olmaları, nefislerine hâkim olmaları, zekâlarını kötü amaçlar için kullanmamaları, birbirlerine ihtiyaçları olduğunun farkında olmaları gerekir. Gülşen ÇELEBİOĞLU

C.22: İnsan hayat şartları nedeniyle doğayla mücadele etmek zorundadır. Bu da insanın güçlü olmasını gerektirir ama insan bu gücü bozuculukla değil çevreye zarar vermeden uygun şartlar altında gerçekleştirmelidir. Mehmet GENÇ

C.22 Darvin bu sözü doğadaki av-avcı ilişkisine bakarak söylemiş olabilir. Yani doğa yasalarına göre bir canlının hayatını sürdürebilmesi için başka canlıları yemeye ihtiyacı vardır. İnsanlar arasında illa öldürmeye dayalı savaş vs. şeylerin olması bence de yanlış. Herkesin ortak kararlarını gözetip inanç vb. şeyleri kişilere bırakarak dünyaca barış sağlanabilir. Yasin Murat KAHRAMAN

C.22 Darvin’in tezi hayvanlar alemi için geçerlidir. Doğal denge için geçerli durumdur. Kant ise insanlar için barış istemektedir. Yusuf AKIL

C.22 İslamiyet’e uygun bir yaşam tarzı ile gerçekleşebilir.bütün insanların aynı kefeye konulması adalet eşitlik alanlarının oluşmasıyla gerçekleşir. Rehber olarak da Kur’an ı Kerim olarak alınabilir. Çünkü Allah CC’HU  insanların birbirine nasıl davranması gerektiğini anlatmıştır. ŞAHİN KARAN

C.22  Kant ‘ın isteği çok doğru ama pek sağlanabileceğini sanmıyorum. Darwin’e gelince acaba diyorum şu andaki hali nasıldır? Ebedi adalet, ebedi hak ediş, ebedi barış, ebedi liyakat bence İslamiyette  apaçık insanları beklemektedir. Zeynel PEKEDİS

C.22 Darvin’in tezi hayvanlar alemi için geçerlidir. Doğal denge için geçerli durumdur. Kant ise insanlar için barış istemektedir.Ama daima bir eksiklik vardır bulunan her tezde.İbrahim KILIÇ

C22.Ebedi barış olması için önce herkesin Allah CC’HU ı tanıması ve kalben inanması gerekir.AYŞE ÇATAK

C.22 Ebedi bir barış yoktur. Kant’ın ütopyasından çıkmıştır. İnsanlar kendi çıkarlarını elde etmek için hırslarının peşinden koşacaktır. Buda ebedi barışın olmasını engelleyecek tır. Leyla ALTUN

C.22İnsanlar toplumsal barış ve huzur ister ancak bazen nefislerine yenik düşerek istediklerinin aksini yapar kendi düzen ve huzurlarını bozar. Adalet ister ancak suç işler; hak ister başkasının hakkını yer; barış ister gider başka devletlere saldırır; akıllı davranmak ister ama bazen bir hayvandan bile daha akılsız olabilir. İnsanlar ne istediklerini bilmiyorlar çoğu zaman. İnsanlar ne istediğini bilmelidir, nerede nasıl davranacağını aklını kullanabilmelidir. Barışın ve hak edişin yolu bundan geçer. Başak insanlara saygı göstermelidir. Haklarına saygı göstermelidir. Velat SAYUR

C.22. Edebi barış, savaşsız, mutlu, huzurlu bir dünyayı arzular. Evrim yasası güçlükler güçsüzleri ezer ve onları eler olur. Bu tanımlar itibarı ile birbiri ile çatışır. Leyla TOPÇU

C.22 Doğada olacak olan ne edebi bir barış ne de Darvin’in dediği gibi doğal bir seçilim olabilir. İnsanların yapabileceği deşer şaşar gerçeğini bilerek olabildiğince hatayı yok eden yasalar ve kurallar ile bir toplum oluşturmaktır. İbrahim AYDIN

C.22  İnsanoğlu daimi barış ister,fakat yaşamak içinde doğayla savaşması gerekir.Daimi barış ancak insanoğlunun ve doğanın ortak yaşamasıyla gerçekleşir.İnsan doğası gereği zayıf yaratılmıştır.Fakat beynini kullanabilmesi ona doğayı kontrol etme gücü verir.Mantıklı ve ahlaklı düşünen her insan daimi barış sağlar.     M Nuri KORKMAZ

C.22 Kant’ın ebedi barış isteği imkânsızı istemek gibi bir şeydir. İnsanlar güzel oldukları kadar çok zayıf varlıklardır. İnsanlar fıtratlarında var olan nefsi öldürmedikçe ebedi barışı yakalamak çok zordur. Darvin’in dediği gibi doğal hayatta yaşamak savaşmaktır. Bu savaş hiçbir zaman bitmeyecektir dünya var oldukça. Abdullah SEYAR

 C.22 Kant’ın görüşü ütopik bir yaklaşımdır. İnsanları ebedi barışı sağlayacaklarını sanmıyorum. İnsanlar çıkarcı, nefsine düşkün yani zayıf oldukları için ebedi barışı sağlayacaklarına inanmıyorum. Halil KURTAY

C.22. Kant’ın ebedi barış isteği sadece Darwin’in doğal seçilim tezine değil, aynı zamanda evrenin dengesine de ters düşmektedir. Edebi bir barış istemek pek akıl kârı bir iş değildir. Çünkü insanlar çatışa çatışa gelişir. Yani savaşların olması çoğu zaman gereklidir. Salih Sosyal