23. Doğal(vahşi) varlıklar için hayat;fikren ve fiilen savaşmaktır. İnsanlar ve istisna varlıklar için hayat;liyakatli(akıllı) tercihlere dayalı yaşamaktır. Demirkuş 2009,Önermesini gerekçeli ret ediniz.

C.23 Bir ırkın diğerinden fiziksel ve zeka açısından üstün olduğu ve “farklı olanlar” ortadan kaldırılmalı düşüncesi, yapılan katliamlar aslında bu önermeyi geçersiz kılmaktadır.  Nazmiye YARGI

C.23 Doğada her zaman zayıf olan yem olur. Yani güçsüz olan ezilir, tüketilir, kaybolur. Bunun için doğadaki varlıklar daima bir mücadele, hayat mücadelesi içinde olmak zorundadırlar. Aksi takdirde yem olurlar ve yem olurlar. Bir geyik için hızlı koşmak önemlidir, bir aslan içinse geyiklerin içinde en yavaş koşan önemlidir. Bu değişmez bir kuraldır. Fakat insanlarda ise zulüm eden, itip kalkan, asi, vurdumduymaz, bencil, kinci, kavgacı insanlar toplumca dışlanır ve reddedilir. Burada bir tezat olması insanlarda var olan ‘akıl’ gerçeğini vurgulamaktadır. İnsanlar sakin ve düzgün bir hayatın, anlaşma ve dayanışma içinde yaşanılmasının daha doğru olduğunu anlayabilirler. Akıllılarıyla ve zekâlarıyla… Melin KARAN

C.23 Doğal yaşamda savaşmak akli değildir insan içgüdüsünde de olduğu gibi sana karşı bir saldırı görürsen gardını kuşanırsın ve her mahlûkun da yaptığı da budur bunun yanında kendi yaşamı için de avlanmak ta savaşmak anlamına gelmez. İnsan nesli için savaşmak sadece güç gösterisinden ibarettir ihtiyaçlar dışındadır. Nazif TEPE

 

C.23  Kesinlikle yanlıştır. Bir balığa veya elma kurtçuğuna baktığımız zaman bunların hiç savaşacak hallerin olmadığını görebiliriz. Bunlar nimetlerden karşılıksız ve düşüncesizce faydalanmaktan başka bir şey yapamazlar. Nimet önlerindedir. Tabi bunlara saklanma, kamuflaj gibi özellikler verilmiştir ama bunları bir savaş için kullandıkları görülmemiştir. İnsanlar içinse sadece liyakatli tercihlerle yaşamak değildir amaç. Kendi aklını, zekasını, ruhunu, nefsini, kişiliğini doyurabileceği ve aynı zamanda topluma yararlı olabileceği işler yapmaktır diye düşünüyorum. Ali Osman ERAN.

 

C.23 Önerme kısmen doğrudur. Fakat doğal varlıklar için her ne kadar bize hayatları fikren ve fiilen savaşmak gibi görünüyorsa da aslen öyle değildir. Onlara da o hayat döngüleri içerisinde Allah (cc) tarafından bir kanun bir mizan konulmuştur. İnsanlar için zaten böyle bir şeyin olmadığını 22. cevapta dile getirdik. İnsanlar ve istisna varlıklar için hayat bir teavündür, liyakatli tercihlere dayalı yaşamaktır.   İrfan BAHARLI

C.23 Ben vahşi varlıkların savaştığını düşünmüyorum.Birbirlerini avlıyor olmaları savaştıklarını göstermez neticede hayatlarını sürdürebilmeleri için ve bozulmaması için doğal dengenin birbirlerini avlamaları gerekiyor ve bu yaratandan gelen bir şey insan düşünebilen bir varlık olduğu için her yaptığından mesuldür.İnsan nefsinin isteğine uymayanın değiştirmeye ve tahrif ettiği için aslında bütün savaşlar insanlar tarafından yapar. Dilek KURT

C.23 Vahşi(doğal)varlıklar için geçerli olan fiilen ve fikren savaşmaktır;ancak bu durum insanlar için de geçerlidir.çünkü insanlarda nefis adını verdiğimiz vahşi bir yön vardır.her ne kadar insanoğlu tercih yapabilme kabiliyetine sahipse de kimi zaman nefsine (hayvani yönüne)yenik düşmektedir. REMZİYE ERDOĞAN

C.23 İnsanoğlu birbirleriyle fiilen ve fikren savaş halindedir. İnsanoğlunun akli tercih yapmasına engel olan nefisleri vardır. Mantıklı düşünmeden, tamamen duygusal hareket eder. Seyfettin SEYHAN

 

 

C.23)insanlar için olması gereken akıllı tercihlere göre yaşamaktır. Ama her zaman olduğu gibi günümüzde de insanlar vahşi hayvanlar gibi savaşmayı seçiyorlar. GÖKHAN BOZDOĞAN

C.23.Doğal varlıklar için ne geçmiş ne de gelecek vardır. Dolaysıyla savaşmazlar sadece yaşadıkları an vardır. İnsanlar için ise dini inanışları, yetişme biçimleri ve akıllarıyla hareket edeler.

 Yusuf KESKİN

 

C.23) İnsanları bazen hayvanlaştıran da budur. HABİP KAYA

 

C.23.Verilen aklı kullanamayan insanlar vardır. Bu halleriyle de hayvan durumuna düşerler. GİZEM SARI

C.23 İnsanoğlu birbirleriyle fiilen ve fikren savaş halindedir.İnsanlar her zaman akli tercih yapamazlar.Çünkü insanoğlunun akli tercih yapmasına engel olan nefisleri vardır. SAMET ÇENŞİ

 

C-23 Vahşi varlıklar hayatta kalabilmek için elbetteki fikren ve fiilen savaşmak zorundadır.İnsanı hayvandan ayıran en önemli özelliği aklıdır.Bu yüzden insanlar akıllarını kullanarak tercihlerini yaparlar…BURCU ŞİMŞEK

 

C-23 Doğal (vahşi varlıklar) için amaç savaş ve öldürmek değildir. Onlar programlandıkları gibi doğadaki rollerini oynamaktadırlar. İnsan ise aklıyla hayatındaki yörüngeleri akli yollara döndürebilir. Bu da insanın programlanmış halidir…. NAZİFE SAVAŞAN

 

C.23 insanların aklı vardır ama içlerinde bastıramadıkları bir sömürme kendini yükseltme yani savaş isteği vardır şimdi ben nasıl diyebilirim ki vahşilik insanların hamurun da yoktur FEYYAZ KARA

 

             C.23 Önermesi bence doğrudur vahşi varlıklar kendilerini beslemek için saldırgandırlar bunlar daima bir savaş içerisindedirler, ama insanlar içinse yaşam tercihlere bağlıdır. MEDENİ SAKCAK

 

C.23 Madem insanoğlunun aklı vardır ve bu aklı tercihler yapmasına vesile olur savaşa sürüklemezse neden savaştan baksa bir şey yok Ortadoğu gibi cennet vatanda dünyanın kalbinde demek ki akılın olması vahşiliğe engel değildir. ŞEYHMUS UTLİ

C.23 size katılıyorum. İnsan akıl ve ruh dairesinde ahlak hamuru ile yoğrulmuş faziletli tercihler ve liyakatli kararlar la yaşamını sürdürmelidir. Ali Galip ERCİK

 

C.23 Dinsiz felsefeye göre hayat bir cidaldir, çarpışmaktır. Hâlbuki Kurana tabii felsefe gözüyle ise teavündür, yardımlaşmaktır. Aykan AKÇA

C.23 Hayat, vahşi varlıklar için hep savaş halinde ve rekabet içindedir.onlar içinde doğal seçilim vardır ve güçlü olan her zaman üstünlük kurmuştur.İnsanlar içinde bu nadiren geçerlidir,genellikle anlaşma ve uzlaşma vardır. Ersin ASLAN

 

C.23 İnsanoğlu birbirleriyle fiilen ve fikren savaş halindedir.İnsanlar her zaman akli tercih yapamazlar.Çünkü insanoğlunun akli tercih yapmasına engel olan nefisleri vardır. Kadir GERGİN

 

C.23.Doğal varlıklar için hayat fikren ve fiilien savaşmaktan ziyade döngünün kompleksi kombinezonların bozulmaması için gereken aşamalar zincirini takip etmektir. FIRAT ALTUN

 

C.23 Doğal varlıklar(hayvanlar) içgüdüleriyle hareket ettikleri için hayat onlara göre savaşmaktır. İnsanlar ise hayatı liyakatli tercihlere göre yaşarlar. Bu yüzden bu önermeye katılıyorum. Önerme doğrudur. REYHAN YILMAZ

 

C-23 Katılıyorum,fakat insan adı altında bazı cahiller de liyakatli tercihler yerine savaşmayı tercih ediyorlar…ÖZLEM AKIN

 

 

C.23 Vahşi varlıklar için hayat savaşmaktır. Örneğin; aslan ile ceylan arasındaki savaştan aslanın galip gelmesi ve yaşamına devam etmesidir. İnsan için ise hayat liyakatli tercihlere dayalı yaşamaktır. İnsanın yaşamına devam edebilmesi için liyakatli tercihler yapması gerekir. Yanlış bir tercih hayatına mal olabilir. Turgut KIYICI

 

C.23 Önerme doğrudur.Vahşi varlıklar için savaşmak yaşam anlamına gelir.İnsanlar için ise akla uygun tercihlere dayalı yaşamak en uygundur.Çünkü akıl her şeyden üstündür. FIRAT KADIRHAN

 

 

C.23 İnsanoğlu birbirleriyle fiilen ve fikren savaş halindedir.İnsanlar her zaman akli tercih yapamazlar.Çünkü insanoğlunun akli tercih yapmasına engel olan nefisleri vardır. BARIŞ SAVAŞ

 

 

C.23 Hayvanlar âleminde bile Cenab-ı Allah’ın koymuş olduğu bazı kanunlar vardır.  Mesela vahşi hayvanlara canlı eti haramdır, onlara ölü eti helal kılınmıştır. Bazı insanlar vardır ki bu hayvanlardan daha vakşidirler. Çünkü kendi rahatları için birçok masum ve mazlumu insanı katletmişlerdir. Ercan IŞIK

 

 

C.23 Ben bu görüşe katılıyorum. Çünkü insanlar dışındaki varlıklar. Örn. Hayvanlar kendi yaşamlarını sürdürebilmek için bir geyik ota ihtiyacı vardır. Ama insanlar bu şekilde değiller. Her şeylerini bir tercih sonucunda yaşarlar. Buna yaşayabilmek ve savaşabilmek de dahil. İnsanlar bu nedenle akıllı düşüncenin süzgecinden geçirdikleri tercihlere bağlı olarak yaşamaya çalışırlar.Oktay BARAN                               

 

C.23 Doğal hayatta hayvanların yaşaması için savaşmaları gereklidir bu onların tabiatında var. Vahşi hayatın doğal döngüsü de budur. Ancak insanların böyle sorunları olmadığı halde hayvanlardan daha çok savaşıyorlar. Hayat insanlar için akıllı tercihlere göre yaşamaktır. Ama akıllı tercihler insanların ölmesi gibi aşırıya gitmemelidir. Bilge TÜRKER

 

 

C.23 Doğal varlıklar belli bir mantık çerçevesinde ekosisteme zarar vermeden doğayı tahrip etmeden günümüz koşullarının temellerini atmışlardır. Ancak akılla hareket ediyor dediğimiz insan bu doğal çevreyi yok etmek için adeta birbiriyle yarışıyor. Bunun sonucunda hangi tutumun liyakatli olduğunu ele aldığımızda doğal varlıkların daha erdemli olduğunu görebiliriz.Ramazan ERGÜN

C.23 Doğada bir zihin ve güç savaşının olduğu açıktır. İnsanda doğanın bir parçası olduğundan dolayı bu savaşa dahil olmaktadır. Reddedilecek bir taraf yoktur. AYTEN YILDIZ                                                    C.23 İnsanlar ve istisna varlıklar için hayat, liyakatli tercihlere dayalı yaşamaktır. Önermesine katılıyorum. Çünkü Allah insanı hayvandan ayıran en önemli şeyi “aklı” insana lütuf etmiştir. İnsan aklını kullanarak yaşamaya çalışır.Funda AKDOĞAN

C.23 İnsan her zaman akıllıca tercihlere dayalı yaşamak ister ama bu her zaman mümkün değildir. Aklının yetmediği ya da devre dışı kaldığı durumlar olabilir. Bir insan aç olduğunda hayatını sürdürmesi için yiyecek bulması gerekir. Bulamadığı zaman akıl devreden çıkar nefis görev başına gelir.Seda CEMAL

C.23 Vahşi varlıklar yaşamlarını devam ettirebilmek için başkasını yeme veya yok etmektir. Çünkü yaşaması için avını yemeğe bağlıdır. Fakat insanlar için hayat, akıllı bir yaşam sürerken başkasına zarar vermemektir. Maalesef günümüz anlarının çoğu şahsi menfaatlerinin söz konusu olunca hayvandan daha da zulüm yapabiliyor. Örneğin geçen iki ay önce İsrail’in Filistin’e yaptığı zulmü hangi hayvan yapabilir ki?Şahabettin BALCI

C.23 Vahşi varlıklar için Yaratıcının koyduğu düzen akışı savaşmaktan geçer. Ama akıl verdiği insanlar savaşarak değil ancak barışla yaşar.Medeni BAYAR

C.23 Vahşi varlıklar genel olarak savaşarak hayatlarını sürdürmektedirler. Ama bazı vahşi varlıklar eğitim sonucu bu savaşı en aza indirirler ve savaşmadan da yaşanılabileceğini öğrenirler. Her insan için hayat, liyakatli tercihlere dayalı yaşamak değildir. Bazıları hayatını liyakatsiz tercihlere göre yaşarlar. ABD’ nin Irak’a; İsrail’in Filistin’e yaptığı zulüm gibi.İdris ÇELİK

C.23 Bazen insanlar da bir önceki cevapta belirttiğim gibi savaşmak zorunda kalabilir. Ama en doğrusu tabi ki de akılcı davranmaktır. Hicret OKAN

C.23 Evet insanlar için hayat akıllı tercihlerdir; ama gerektiğinde de hayat savaşmaktır. Ayşe ARSLAN

C.23 Ben bu söze katılıyorum. Vahşi hayvanlar yaşamak için diğer fertlerle savaşmak zorundadır. Ama insanlar aklını kullanarak başkalarıyla savaşmadan da yaşayabilirler. Zülfü ERYATAN

C.23 Doğru bir önermedir. Çünkü insanı hayatta mutlu kılan yaptığı tercihleri ve seçimleridir. İnsan olan yani fıtratı iyiye ve güzele meyilli olan kişinin yapması gereken de hayatta doğru ve seçici tercihler yapmasıdır. Mehmet Nuri EŞİN

C.23 Hayvanlar yaratılışları gereği ve yaşamak için savaşmak zorundadır. Ama bu durum insan için geçerli değil. İnsanlar bu dünyaya birbiri ile savaşmak için gönderilmedi. Onun için ben bu önermeyi ret etmiyorum. İbrahim AKKOYUN

C.23Hayvanların vahşiliği doğaları gereğidir.Ancak insanların vahşi olmasını gerektiren somut gerekçeler olamaz.Vahşet insan fıtratına terstir.Hakan  ALTUN

C.23 Önermesine katılıyorum. İnsanlar bir şeyleri elde etme uğruna savaş halindedir. Doğayı tahrip etme yolunda sürekli yarış halindedir. Buda doğal dengenin bozulması ve hayatın yaşanmaz bir hale dönüşmesine neden oluyor. Kısaca dünyanın sonunu getirme. Hayatı yaşanmaz bir ortama doğru götürdüklerinin farkına varamamışlar.Adnan YILMAZ

C.23İnsanlar hayatta kalmak için maddi ve manevi yönde hayatla mücadele içindedirler. Maddi yönde yiyecek, içecek vb. gibi manevi yönde ise bedenini ruhen korumaktır. Kısacası hayatla savaşmaktır.Rıdvan OKUŞ

C.23 Hayvanlar düşünmezler iç güdüleri gereği, fizyolojik ihtiyaçlarını karşılarlar ve yaşamlarına devam edebilmek için savaşmak zorundadır. Ancak insanlar düşünebilme yeteneğine sahiptirler. Akıl yoluyla her şeyi çözebilme becerisine sahiptirler. Sevil DOĞAN

C.23 Önermesini destekliyorum. Doğadaki vahşi varlıklar insanlar gibi akla sahip olamadıklarından tüketici bir yapıya sahiptir. İnsanlar ise aklın verdiği hünerle üretken bir konuma da sahiptir. Semra DAĞ

C.23 Hayvanlar ve insanların doğada yaşamlarını sürdürebilme şekilleri başkadır. Hayvanların, mantıklı olabilme, çözüm üretebilme gibi bir dertleri yoktur. Bu ancak insanlara yüklenmiş olan sorumluluklardır bu sorumlulukların üstesinden de ancak aklımızı kullanarak gelebiliriz. İnsan böyle yapmayan canlılardır. Akıllı davranarak tercihlerini ona göre yaparlar, doğruyu bulmaya çalışırlar. Bunda reddedilecek bir şey göremiyorum. Süheyla BÜRÇÜN                                                                     

C.22 İnsan zayıf yaratılmakla beraber irade gücüne sahiptir. İnsan iradesiyle istediğine Allah’ın izni dairesinde sahip olabilir. Kevser SÖYLER     

C-23) Vahşi varlıklar için hayat mücadeledir. Aslında insanlar içinde öyle olması yani barış ortamı sağlanmalı ve huzur içinde yaşanmalı; ama insanlar bunu zorlaştırmıştır. ŞÜKRÜ NAS

                                                                                          

C.23 Bence tamamen doğru bir önermedir, reddedilemez.Idban KUDAY

C.23 Vahşi hayvanlarda akıl yoktur. Bu yüzden, onlar zekâlarıyla, içgüdüleriyle, duygularıyla ve deneyimleriyle hareket ederler. Güçleri oranında kendi menfaati farzları için yaşarlar. Maalesef, hayvanlar dışlında bazı insanlar için de aynı durum söz konusudur. Aklını kullanmayan ya da kullanmak istemeyen bazı insanlar da sadece kendi menfaat farzları için yaşarlar. Yaşamakla kalmayıp doğaya, diğer insanlar zarar verirler. Aklını kullanan insanlar için ise hayat, sadece kendi menfaatleri için yaşamak değildir. Bu insanlar, fıtratları ölçüsünde, güzel ahlak kurallarına uyumlu yaşayan insanlardır. Her işlerinde liyakatli öncelikli düşünür ve karar verirler. Doğaya ve başka insanlara zararları değil yararları dokunur. Bu dünyada, bilim adamı da olsa, siyasetçi de olsa, sıradan bir insan da olsa liyakatli (akıllı) davranmayan herkes dünyayı felakete sürükleyebilir. Gülşen ÇELEBİOĞLU                                                                                                                                         C.23: İnsan yaratılışı itibariyle nefis ve şeytanla her zaman savaş halindedir. Bazen savaşı kaybeder ve akıl dışı olgular meydana getirir bu da insanın aklını kullanamadığını gösterir. Mehmet GENÇ

C.23 İnsanlarda günümüzde hem fikren hem de fiilen savaşmaktadırlar. Bunun sebebi de insanların kendilerini hayvanlar gibi görmesidir. Başka türlü açıklamak biraz zor. Yasin Murat KAHRAMAN

C.23 Zaruretler haramı mubah kılar kaidesince insanların vahşi ırklar gibi yaşamını sürdürmek zorunda olduğu anlar olabilir. Örneğin; savaş durumları, doğada yaşam mücadelesi veya doğal afetler… Yusuf AKIL

C.23 Vahşi varlıklar ihtiyaçlarını birbirine anlatacak konuşma gibi bir vasıtaları olmadığı için hayatları hep savaşmakla geçer. Ama insanoğlu Allah’ın bir vergisi olan konuşma ve akıl gibi vasıtalar insanların liyakatli tercihler yapmasını sağlar. ŞAHİN KARAN

C.23  Vahşi hayvanlar arasındaki savaştan ziyade, bir düzen  bir rekabet olarak görmek lazım diye düşünüyorum. Bence yaşamak; istisnai durumlar sayılmasa ibadet  etmektir. Tıpkı canlı cansız bütün mahlukatın yaptığı gibi. Zeynel PEKEDİS

C.23 Mecburiyetler haramı mubah kılar kaidesince insanların vahşi ırklar gibi yaşamını sürdürmek zorunda olduğu anlar olabilir. Örneğin; savaş durumları, doğada yaşam mücadelesi veya doğal afetler… İbrahim KILIÇ

C.23 Vahşi varlıklar sadece yaşamlarını sürdürmek için savaşırken insanlar kendi egolarını tatmin etmek için savaşmaktan kaçınmazlar.AYŞE ÇATAK

C.23 Doğal varlıklar için yaşamak fiilen savaşmaktır. Ama insanlar içinde sadece aklın kullanıldığı bir yer değildir. Günümüzde devletler birbirinin üzerinde hakimiyet kurmak için savaşıyorlar.   Eğer akıl kullanılmış olsaydı günümüzde her ülkenin de milletine yetecek kadar toprağı vardır.  Toprak için savaşılmaz insanlar öldürülmezlerdi. Leyla ALTUN

C.23Aslında insanlarda bazen aklın yetersiz kaldığı durumlar ile karşı karşıya kalabilir. Ama bu duruma savaşmak değil de mücadele etmek demek daha doğru bir kullanım olacak çünkü savaşmak insana değil hayvanlara ait bir özelliktir. Hiç kimsenin Allah’ın verdiği canı almaya hakkı yoktur. Tabi ki mücadele edecektir çünkü hiçbir şey insana bedavadan verilmez. Her şey bir mücadelenin ürünüdür. Velat SAYUR

C.23. Nefislerine esir olanlar güçlerine, akıllarına hakim olanlar tercihlerini dayalı yaşar. Leyla TOPÇU

C.23 Bir ırkın diğerinden fiziksel ve zeka açısından üstün olduğu ve “farklı olanlar” ortadan kaldırılmalı düşüncesi, yapılan katliamlar aslında bu önermeyi geçersiz kılmaktadır.  İbrahim AYDIN

C.23  İnsanoğlu birbirleriyle fiilen ve fikren savaş halindedir.İnsanlar her zaman akli tercih yapamazlar.Çünkü insanoğlunun akli tercih yapmasına engel olan nefisleri vardır. M Nuri KORKMAZ

 

 C.23 Vahşi hayvanlar yaşam mücadelesinde ayakta kalmak için öldürürler. Yani zevkine ya da nefislerini tatmin etmek için bir savaşım içerisinde değillerdir. Bizi hayvanlardan ayıran aklımız, irademizdir. Ama biz insanlar aklımızı doğru alanlarda kullanmadığımız için bazen b vahşi hayvanlardan daha öldürücü olabiliyoruz. İnsanlar zayıf varlıklar oldukları için nefislerinin kurbanı olurlar tercihlerinde kolaylıkla hata yapabiliyorlar.Abdullah SEYAR

.

C.23 İnsanları hayvanlardan ayıran en önemli özellik düşünen ve sorgulayan varlıklar olmasıdır. Hayvanlar daima savaş halindedir çünkü yaşamları için öldürmek zorundadırlar. Ama insanlar yaşamak için öldürmek, savaşmak zorunda değillerdir. Evet, insanlar akıllarıyla hareket ederler; ama çıkarlarını ön planda tuttuklar için akıllarını doğru yolda kullanamazlar. Akıl onlar için bir araçtır. Halil KURTAY

C.23 Vahşi varlıklar savaşarak ve birbirlerini yiyerek hayatta kalabilirler. Onlar bu özellikler çerçevesinde yaratılmışlardır. İnsanlar ise akıllı birer varlık olarak yaratılmışlardır. Ve yaşamları buna dayalı gelişmiştir. Ama; insanın pek de akıllı bir yaşam sürdürdüğü söylenemez.     Salih Sosyal