24

24. Yapılan işi, eylemi...vb manen-madden ve fikren-fiilen hak ediş liyakatli eylemleri birbirini tamamlar. Birisinin (maddeten yada manen, fikren veya fiiilen) liyakatli olmaması, uyuşmaması veya gerçekleştirilememesi insanları tarih boyunca çok yanıltmıştır. Önermesinin geçersizliğini gerekçesiyle ret ediniz.

C.24 İnsan madden- manen ve fikren-fiilen bir denge üzerine oturtulmuştur. Bu dengede birinin bulunmayışı, bir zincirin halkası gibi dengenin, gücün bozulması demektir.  Nazmiye YARGI

C.24 İnsan yaptığı işin doğru, eksiksiz yaparsa ya da hakkıyla yaparsa bu beraberinde hak edilen bir başarıyı ve zaferi getirir. Bunun zıttı da yanlışları, yanılmayı ve başarısızlığı ortaya çıkarır. Yapılan işin yöntemi, işin sunucunu kesinlikle etkiler ve belirler. Melin KARAN

C.24 Toplumda da sürekli kullanırız; şu adam bunu hak etti ya da iyi oldu o bunu hak etmişti deriz. Çünkü Allah (cc) katında da bu böyledir. İmanı dilediğine ilmi isteyene veriyor.  İrfan BAHARLI

C.24 İnsanın işine eylemine yön veren onun karakteridir bu karakteri oluşturan eylemler madden ve fikren fiilen hak ediniş eylemleri olduğuna göre bunların uyuşmaması insanları yanıltır. Dilek KURT

C.24 Tarih boyunca insanların sıkıntı yaşamasında, madden ya da manen acı çekmesinde, hatalar yapmasında çoğu zaman liyakatli davranmaması etkili bir rol oynamıştır.insanın aklını değil de nefsini kullanması tarih boyunca insanlara zarar vermiştir.bu nedenle liyakatsizliğin insanları yanılttığı gerçeği geçersiz değildir.(REMZİYE ERDOĞAN).

C.24 İnsan kendi yanlışlıklarını liyakatli davranmakla kapatabilir ve bu başkalarının yanlışlıklarını da kapatmak demektir bir yerden sonra. Nazif TEPE

C.24 Eğitim fakültesi mezunu öğrencileri ele alalım. Görüyoruz ki bu öğrenciler bir eğitimci olacak şekilde yetiştirilemiyor. Öğrenci üniversitede bilim ve araştırmaya yönelecek bir ortam bulamayınca kendini boşlukta hissediyor. Öğrenci bu boşluğu bohem hayatı yaşayarak doldurmaya çalışıyor. İçki, kumar, seks, siyaset gibi pisliklere bulaşıyor ve bu şekilde mezun oluyor birçoğu. Şimdi bunların öğretmen oldukları zaman öğrencilerine ne kadar yararlı olabileceklerini bilemeyiz. Daha çok zararları dokunur öğrencilerine. Çünkü öğrencilerine içten herhangi bir nasihat verecek ne yüzü ne de basireti vardır. Hiçbirini kendi hayatına uygulamamış ki öğrencisine uygulatabilsin. Yani insanın öğretmenliği önceden kabullenmesi ve buna göre hareket etmesi şarttır. Ali Osman ERAN.

C.24 Allah CC’HU yapar kullar da şaşar. İnsanın fikrinde olmayanı Allah CC’HU verince bunu o kişinin davranışlarına mal edemeyiz. İbrahim KILIÇ

C.24) Sürekli olur toplumda.Liyakatli olmayan davranışlar bize kötü sonuçlar verebilir. Kadir GERGİN

C.24.Ben bunu yaş aralıklarına bağlıyorum. Örneğin şimdi verdiğim cevaplar bana yıllar sonra çok saçma gelebilir. Bu cevapları verirken nasıl bir ruh hallinde olduğum önemlidir. Yusuf KESKİN

C.24.Önermeye katılıyorum. GİZEM SARI

C.24) burada söylenecek pek bir şey yok bence. Çünkü fikir ve fiil uyumsuz olursa insanlar yanılır. Olması gereken bu ikisinin uyum içinde olması. GÖKHAN BOZDOĞAN

C.24) Toplumda sürekli olur.Liyakatli olmayan davranışlar bize kötü sonuçlar verebilir.

 ( SAMET ÇENŞİ)

C.24) Fikir ile fiil birleştiğinde kuvvetli olur. (HABİP KAYA)

C-24 Allah (cc) imanı dilediğine ilmi ise isteyene veriyor.Yani herkes hak ettiğini yaşıyor…BURCU ŞİMŞEK

C-24 İnsan her düşündüğünü yapmak zorunda değildir. İnsanın her duygusunun ve düşüncesinin hayata yansımasına gerek yoktur. Örneğin; bir insan Amerika’ya gitmek isteyebilir fakat Amerika’ya gitmesi olmazsa olmaz değildir… NAZİFE SAVAŞAN

 

C.24 Yani birbirileriyle uyuşmamaları ve gerçekleştirilmemesi olamayacak anlamına gelmez. Bunun için farklı yollarıda kullanmalıyız. MEDENİ SAKCAK

C.24 Madde bir manaya dayanır, vücudun ruha dayandığı gibi. Varlığın bu iki boyutunun örtüşmesi varlığın var oluş hikmetidir. Aykan AKÇA

24.)İnsan yaşamında manen, vicdanla ilgilidir ve her insanda vardır, ama öyle bir an geliyor ki bu yerini maddiyata bırakıyor ve  bu insanlar arasında mutlu tabloyu değiştiriyor, insanlar zor durumda kalıyor.

Ersin ASLAN

C.24) bence bu önerme doğrudur geçerlidir. (FEYYAZ KARA)

C.24.İşleyişin barçalarından birinin kopması kişilerin olay ve varlıkların yanlış angaje olmasını ve oluşumların faydasız olmasına neden olur. FIRAT ALTUN

C.24) Sürekli olur toplumda. Liyakatli olmayan davranışlar bize kötü sonuçlar verebilir. Seyfettin SEYHAN

C.24 İnsanların düşünceleri ve davranışları madden ve manen birbirini tamamlar. Bir insanın bir hareketinin diğer hareketiyle uyuşmaması ve davranışları arasındaki tutarsızlık diğer insanları sürekli

Yanıltır. Kişi beklediğin davranışlar dışındaki davranışlar ortaya koyduğu için insanlarda yanılmayı sağlar. REYHAN YILMAZ

C-24 Allah (c.c.) katında herkes hak ettiğini alır.İlim de din de böyledir… ÖZLEM AKIN

C.24 size katılıyorum. Bir olay karşısında insanın karar verme durumuna gelene kadar akıl, ruh, vicdan ve kalp eleklerinden eleyip öyle karar vermesi ve tercih yapması gerekir aksi taktirde verilen kararın liyakatliliğine zeval gelir. Ali Galip ERCİK

 

C.24 Yapılan işi, eylemi… Vb manen-madden ve fiilen hak ediş, liyakatli eylemleri birbirini tamamlar. Birisinin liyakatli olmaması, uyuşmaması veya gerçekleştirilememesi insanları tarih boyunca çok yanıltmıştır. Önermesi doğrudur. Katılıyorum. Turgut KIYICI

C.24 Toplumda sürekli   olur.Liyakatli olmayan davranışlar bize kötü sonuçlar verebilir. .(FIRAT KADIRHAN)

C.24 İnsanlar coğu kez akıllarıyla değil nefisleriyle hareket eder.Buradan da liyakatsizliğin insanları yanılttığı gerçeği geçersiz değil diyebiliriz. (BARIŞ SAVAŞ)

C.24 İnsanların sergilemiş olduğu tutum ve davranışları onların maddi dünyalarını, sahip oldukları fikirler ise manevi dünyalarını yansıtır. İnsanlar çok defa dış görünüşe bakarak hata yaparlar. Çünkü kimi insanlar gerçek kimliklerini saklarlar. .Ercan IŞIK

 

C.24 Bu görüşe katılıyorum. Evet insanların akıllı olmaması,uyuşmaması ya da uzlaşılamaması insanları tarih boyunca yanıltmıştır. Bunun en güzel örneği olarak yeryüzünde ve etrafta yapılan soykırımlar,savaşlar ve katliamdır.Oktay BARAN

C.24 Tarih boyunca yapılan liyakatsizlikler bütün tarihi kaplayarak günümüze gelmiştir. En basitinden batıya gerektiğinden fazla önemi vermemiz, onlara ulaşılmaz gözüyle bakıp hak etmedikleri değerler vermemiz. Birde sürekli bir batılılaşmadır alıp başını gidiyor. Batılılaşacağımıza kendi değer yargılarımızı koruyalım. Kendi insanımıza sahip çıkalım kimsesiz ve aç olan binlerce insanımız var bu sorunlara çözümler buldukça zamanla kendi çabamızla daha iyi yerlere geliriz. Bilge TÜRKER

C.24 Bunu gerekçesiyle reddetmek doğru değildir. Çünkü düşünülen ile yapılan arasında bağlantı yoksa bu bir tutarsızlıktır. Dolayısıyla savunulması mümkün değildir.Ramazan ERGÜN

C.24 Her önerme karşıt tersini de içerir insanda mantık ve duygu çelişkisi içinde olduğundan tarihte birçok yanlışlıkla karşılaşılmıştır. Buda bu önermenin doğruluğunu gösterir. AYTEN YILDIZ             C.24 Önermesini reddetmiyorum. Yapılan bir iş manen-madden, fikren ve fiilen hak edildiği zaman liyakatli eylemlerle birbirini tamamlar. Tam tersi ise insanları her zaman yanıltır. Örneğin; yapılan bir liyakatsiz davranışın devleti yok etmesi gibi. Uygurların Çinli prensesler yüzünden zayıflaması buna en iyi örnektir.Funda AKDOĞAN

C.24 İnsanlar her yönünü mükemmel kullanamaz bu da beklenemez zaten. Geliştirebildiği yönleriyle eksiklerini örtebilir ve böylece çok iyi rollerde olabilir hayat oyununda.Seda CEMAL

C.24Fikir ile fiil hak ediş, liyakat eylemleri birbirini tamamlar. Bunun gerçekleşmemesi tarih boyunca insanları yanıltmıştır. Önermesi geçersizliği konusunda tarih boyunca insanlar kişiyi fikre göre algılayıp toplumdan dışlamışlar aynı zamanda bu durum toplum tarafından kişinin fikri ne ise ameli de o dur. Anlayışı çerçevesinde yorumlayıp yanlış sonuçları bazen doğurmuştur. Örneğin kişi toplumda saygınlık kazanmak için camiye gidip namaz kılabilir ama bunu Allah rızası için yapmamıştır.Şahabettin BALCI

C.24 İnsanların yararlı düşünce üretmeleri her zaman düzen getirir. Ama yıkıcı eylemlerin hüsranını düşünmeyen hep yanılmıştır.Medeni BAYAR

C.24 Birbirini tamamlayan liyakatli eylemlerin içinde birinin o eylemlerle uyuşmaması insanları yanıltabilir ancak; bu, yanılmanın sonuna kadar devam edeceği anlamına gelmez. İnsanların bazen yaptıkları yanlışlardan geri dönmesi buna örnek verilebilir.İdris ÇELİK

C.24 İnsanlar liyakat derecesine ulaşabilmek için manen ve madden onu hak etmeye uygun olmalıdırlar.Hicret OKAN     

C.24 Bu önermeye katılıyorum.Ayşe ARSLAN

C.24) Bence geçerlidir. (ŞEYHMUS UTLİ)

C.24: Tarih boyunca insanlar birçok yanlışlık yapmıştır. Çünkü liyakatli düşünemedikleri için böyle tatsız olaylar olmuştur.Bunun sonucunda da insanlar sürekli birbirleriyle karşı karşıya kalmışlardır. Zülfü ERYATAN

C.24. Önerme doğrudur. Çünkü akıl ve ruh samimiyetine başvurulmadan yapılan işler insanları daima yanılgıya düşürmüştür. Mehmet Nuri EŞİN

C.24 Bazen yaptığımız eylemler bir bütün olmayabiliyor. Tüm eylemlerin kendine ait haklılıkları vardır. Süheyla BÜRÇÜN

C.24 Bir kasa domateste bulunan ezikler sağlamları da beraberinde götürür. Ya da kurunun yanında yaş da yanar. Bu görüşü savunuyorum. Ama savunduğum bu düşünce her zaman geçerli olmayabilir. İbrahim AKKOYUN

C.24Çoğu kez fikirler zikirlerle uyuşmaz bazen insanlar düşüncelerinin tam zıddı şeklinde davranabilirler.Önemli olan düşüncelerimizin işe samimi bir şekilde dönüşmesidir. Hakan ALTUN

 C.24 Akıl insana bir servettir. Bunu kullanamaması onu birçok hataya zorlamıştır. Buna kullanamadığı zaman çevresine zarar verme eğilimdedir. İnsan düşünebilmesini akıl yolu ile yapar. Aklın aşırı kurcalaması bile zararlıdır. Çünkü akıl sınırlıdır. Başka yönlere götürmesi karmaşık bir karmaşığın içine girer. Bir şey yaparken çok düşünmeden bir anda söylememesi gerekir. Bin düşünüp bir söyleme güzel bir örnektir.Adnan YILMAZ

C.24 Yapılan bir işte birbirini destekleyen eylemler eğer birbirlerini tamamlatıyorsa ve birbiriyle uyuşuyorsa bu insanları tarih boyunca doğruya götürür. Rıdvan OKUŞ

                                                                                                                                 

C.24 Kurallara aykırı olduğunu düşündüğümüz çoğu şeyi beklide gerçekleştirmeyiz. Kurallar yasalar insanın özgür düşünmesini desteklediği gibi engellerde. Bu nedenle çıkan ilk fikirler ne kadar yadırgansa da daha sonradan destek görmüştür. Bazı fikirlerde yok olup gitmiştir. Yenilik çok çabuk kabul görmez. Bu nedenle tarih çoğu şeyi desteklerden çoğu şeyi de yok etmiştir.  Sevil DOĞAN

C.24 Önermesini destekliyorum. Çünkü yaptığımız işlerin hakkını vererek yapmalıyız. Ancak bu şekilde yaptığımız işten verim alır vicdanımız rahat bir şekilde yaşamımızı sürdürürüz. Semra DAĞ

C.24 Yapılan işi, eylemi vb. manen – madden ve fikren fiilen hak ediş liyakatli eylemlerle birbirini tamamlar. Birisinin liyakatli olmaması, uyuşmaması veya gerçekleştirilememesi insanları hep yanıltmıştır. Kainatta muhteşem bir düzen ve herkes için bir görev vardır. Bu görevleri canlı – cansız tüm yaratılmışlar yerine getirmek zorundadır. Birinin görevini aksatması kaosa nende olmaya yeter. Kevser SÖYLER

C.24  Bu durum insanların beynindeki cehaletin evrim geçirmesinin gerektiğini ortaya koymuştur.

ŞÜKRÜ NAS

C.24 Gerçektende bazı zamanlar olur ki sadece bir insan yüzünden bir millet bir devlet birçok şey kaybeder. Önermeye katılıyorum.Idban KUDAY

C.24 Allah (C.C.) akıllı insanların dünyadaki her işleri liyakatli bir şekilde yerine getirebilmeleri için, bedenen ve zihnen yol gösterici kitaplar ve peygamberler göndermiştir. İnsanlara düşen de iradeleri, koşulları ve fıtratları ölçüsünde dinin reçetesini uygulamaktır. Ama aklını kullanmayıp, sadece zekâ ve nefislerinin etkisiyle fikren ve fiilen eylemlerde bulunan insanlar (Kuran-ı Kerim hariç) gönderilen kitapları bozmuşlardır. Ve her şeyi kendi menfaat farzlarına göre düzenlemeye çalışmışlardır. Bu kâinat, bedensel, zihinsel olarak sağlıklı yaşayıp aşmak için hemen her enerji seviyesinden kaynaklanan ve her seviyeye hitap eden; geçmiş, yaşayan ve gelecek ile ilgili kanıtlanmış gerçek örneklerle doluyken bazı aklını kullanmayan insanlar, manen-maddeten ve fikren – fiilen liyakatli çaba sarf etmeden, hak etmediklerine el uzatmaya kalkışmışlardır ve kalkışmaktadırlar.Gülşen ÇELEBİOĞLU

C.24: Bir konuda yeterince üzerinde çalışmadan başarılı olmadığı için başkasını suçlayan bir kimse her zaman kaybeder ve yanlış düşüncelere kapılır. Mehmet GENÇ

C.24 İnsanlar hak ettikleri ölçüde mükafat veya ceza alırlar. Bu da Rızayı İlahi tarafından kişilere verilen ödül ve cezalardır. Yasin Murat KAHRAMAN

C.24 Allah yapar kullar da şaşar. İnsanın fikrinde olmayanı Allah verince bunu o kişinin davranışlarına mal edemeyiz. Yusuf AKIL

C.24 Tarihte bir çok olay ve olguların fikir ve fiillerin liyakatsiz olması fikirlerin uyuşmamış olması ve zamanında yapılması gereken fiillerin gerçekleşmemiş olmasına bağlıdır. ŞAHİN KARAN

C.24  Düzen tertip her zaman çok önemlidir. Bir işte hatayı en aza indirmek başarıya en kolay olmasa da  en sağlam ulaşma yoludur. Bina temelsiz inşa edilemez, dolayısıyla önermeniz doğrudur yani uyum ve devamlılık olmalı. Zeynel PEKEDİS

C.24 Akıl her zaman doğruyu göstermez vicdan kavramını da unutmamak gerekir.AYŞE ÇATAK

C.24 Önermeye aynen katılıyorum onun için ret etmiyorum. Leyla ALTUN

C.24 Hayır hocam kesinlikle katılmıyorum.İnsanda ki tek yetenek akıl değildir. Onu yöneten bir de vicdan vardır.Velat SAYUR

C.24. Yaptığımız iş içimize sinmelidir. Yaptığımız işin doğru olduğuna kendimiz ikna olduğumuzda tam ve düzgün yaparız.Leyla TOPÇU

C.24Allah (c.c.) katında herkes hak ettiğini alır.İlim de din de böyledir…

İbrahim AYDIN

C.24  Sürekli olur toplumda.Liyakatli olmayan davranışlar bize kötü sonuçlar verebilir. M Nuri KORKMAZ

C.24 Yapılan işi, eylemi manen ve madden, fikren ve fiilen hak ediş liyakatli eylemleri birbirini tamamlar. Yapılan eylemleri fikren benimsememişsek ilerleyen zamanlarda eylemin yanlışlığı karşımıza çıkar ve bunun altından kalkamayabiliriz. Abdullah SEYAR

C.24 Yapılan  bir işte, eylemde çelişki olmamalı, uyumluluk, tutarlılık önemli yer teşkil etmektedir. Salih Sosyal