25.İnsanlarda bedensel gelişme zihinsel gelişmeden önce olgunlaşmayı tamamlar. Fertteki zihinsel olgunlaşma ve tamamlanma yaklaşık erkeklerde 40-45 yaşlarında, kadınlarda daha erkendir. İnsanlığın bedensel ve zihinsel  tarihsel gelişimi de böyle olmuştur.Ör:Irak Savaşının liyakatsizliği. Fiilen bir şeyler yapıldı ama amaçtan uzak sonuçlara varıldı. Önermesini gerekçeleriyle ret ediniz.

C.25 Fertlerde zihinsel olgunlaşma daha erken yaşlarda oluşabileceği gibi daha geç yaşlarda ya da bir insanda hiç oluşmayabilir. Irak’taki savaşın sonuçlarına baktığımızda zihinsel olgunlaşma gerçekleşmediğini fark edebiliriz.  Nazmiye YARGI

C.25 Tarihi insan gelişimine benzetmeye çalışırsak eğer, henüz olgunlaşmamış devletleri sadece çıkar doğrultusunda hareket ettikleri için( çocukluk) bazı saçmalıklara yol açıyorlar. İnsanları uyuttuklarını sanıyorlar. Belki de böyle davranmayı bir bilinçsizlik ve bencillik. Bencilik olarak düşünebiliriz. Bir çocuk sürekli kendine iyilik ve güzellik yapılmasını ya da babasının kardeşiyle değil de daha çok kendisiyle ilgilenmesini ister. Günümüz bazı devletleri(asıl kasıt baştakiler) farklı nedenler göstererek yaptıklarının farklı sonuç vermesi gerçekten yaptıklarının çok çocukça ve mantıksız olduğunu göstermektedir. Birçok kişi bilse de böyle olduğunu elden bir şey gelmiyor. Vahşi doğa gibi günümüz dünyasında güçlü olan kazanıyor. Melin KARAN

C.25 Bedensel gelişme zihinsel gelişmeden önce olgunlaşmayı tamamlar, doğrudur. Bu yüzden olabilir ki bazı insanlar bir işin neticesini tahmin edemeden fiili icraatlarını ortaya koyarlar. Ama sonuç bazen olur ki tam bir fiyaskodur. ABD’nin Irak hayali de herhalde ABD de zihinsel gelişmenin biraz daha geç olgunlaştığının kanıtıdır ki sonuç bir fiyasko.    İrfan BAHARLI

C.25 Olgunlaşma daha çok yaşanan çevre ve çevre ile olan ilişkiler neticesinde meydana çıkar. Öyleleri vardır ki daha erken yaşta olgunluğa ermiştir. Örneğin; Fatih Sultan Mehmet,Sahabe Efendilerimiz… İbrahim KILIÇ

C.25 İnsan öncelikle bedensel gelişimini tamamlamalı ve bundan sonra da yaşadıkça zihinsel gelişimini tamamlar yapması gereken şey ise zihinsel gelişimini tamamladıktan sonra önemli kararlar vermektir yaşadığı ve öğrendiği kadarıyla. Nazif TEPE

C.25 İnsan belli bir yaşa kadar toplumda çocuk muamelesi görür ve kaile alınmaz. Çocuğun zihinsel gelişimi daha çok arkadaşları arasında gelişir. Tabi asıl zihinsel gelişimini topluma girip toplumun işe yarar bir üyesi olduğu zaman oturtmaya başlayacaktır. Bu da öncelikle bedensel gelişimin tamamlanmasıyla ve bedence olgunlaşmasıyla başlar. Tabi buna Irak savaşı örneği verilemez. Çünkü orada herhangi bir liyakatli amaç söz konusu değildir. Osmanlı Devletini örnek verelim: Osmanlı öncelikle küçük bir beylik olarak doğdu. Bu beylik ne fiziksel ne de zihinsel olgunluğu temsil etmiyor. Öncelikli amacı diğer beylikleri kendine bağlamak ve yavaşça büyümek oldu. Belli bir ideolojiyi içerisinde erimesi için öncelikle fiziksel yönden güçlü olması gerekiyordu ve bunu da başardı.Bizans’ı kendi önderliğinde ortak düşman kabul ettirip beylikleri kendine bağladı ve büyüdü.Anadolu’yu fethedip Avrupa’ya yöneldi ve İslam’ın bayraktarlığını hak etmiş oldu. Ali Osman ERAN.

 

 

C.25 Zihinsel gelişme insanların yaşıyla alakalı değil de yaşadığı tecrübe ve şahit oldukları olaylarla doğru orantılı olarak gelişir dolayısıyla zihinsel gelişim bedensel gelişimden daha önceden de tamamlanabilir. Dilek KURT

C.25 Bedensel ve zihinsel gelişimi ayrı ayrı düşünmek,beden ve zihnin farklı zamanlarda geliştiğini düşünmek doğru değildir.insanların bedensel ve zihinsel gelişiminde çarpıklıklar vardır.çünkü günümüze yaklaşıldıkça insanlar hem bedenen hem de zihnen gelişimlerini geriye doğru sarmışlardır.doğaya verdikleri tahribatla bedenen gelişimlerine,manevi yönlere verdikleri tahribatla zihinsel gelişime gölge düşürmüşlerdir.kimi zaman da bedensel gelişimlerini geliştirmiş,manen kendilerini aç bırakmışlardır. REMZİYE ERDOĞAN

C.25 Zihinsel gelişme tamamlanmadan bedensel gelişme tamamlanır. Bazen bedenen yapılan hareketlerin sonuçları zihnin elde etmek istediği sonuçlarla çatışabilir. Seyfettin SEYHAN

 

C.25 Sonuç savaşın liyakatsiz olduğunu kanıtlar.HABİP KAYA

 

C.25 Bedensel gelişme zihinsel gelişmeden önce tamamlanır.Bazen bedenen yapılan hareketlerin sonuçları zihnin elde etmek istediği sonuçtan farklı olabilir. Kadir GERGİN

 

C.25 Gerekçeleri çok daha önceden belirlenmişti, yaptıklarıysa minareye kılıf uydurmaktı.

Yusuf KESKİN

C.25.Önermeye katılıyorum. GİZEM SARI C.25).bence ırak savaşında her şey istediği gibi gitti Amerika2nın. Zaten amacı ıraktaki Petrolu almaktı ve aldı da. Sadece bunun için beklediğinden fazla askerini kaybetti. GÖKHAN BOZDOĞAN

 

 

C.25.Devletler arasındaki ilişkiler her zaman için maddi çıkarlara dayalıdır.fakat insanlar için bu durum böyle değildir. Çünkü merhamet, sevgi ve aşk gibi duygulara sahiptir

insanlar…BURCU ŞİMŞEK

 

C.25) Ne amaçla girilen ırak tan ne sonuç alındı getirilmek istenen özgürlük insanların ölümümü bu yargıya asla doğrudur diyemem.FEYYAZ KARA

 

 C-25 Tarihi yapan insanlardır. Tarihi olaylar gerçekleştirilirken olgun olan insanların yaptıklarının olgun olmaması bir çelişkidir. Dolayısıyla tarih için zihinsel ve bedensel olgunluklar ayrı ayrı düşünülmemelidir… NAZİFE SAVAŞAN

 

C.25) Bedensel gelişme zihinsel gelişmeden önce tamamlanır.Bazen bedenen yapılan hareketlerin sonuçları zihnin elde etmek istediği sonuçtan farklı olabilir. SAMET ÇENŞİ

C.25 Size katılıyorum. Dirileri ölüler yönetir. Elbette önce olay vuku bulur sonra buna bağlı sonuçlar ve durumlar ortaya çıkar. Ali Galip ERCİK

 

 C.25 İnsanlarda bedensel gelişme zihinsel gelişmeden önce olur doğrudur. Çünkü yeni doğan bir          bebek hareket edebilir ama su istemeyi bilemez. MEDENİ SAKCAK

 

C.25 İnsanlarda zihinsel gelişme bedensel gelişmeden sonra olduğu gibi toplumlarda da böyledir. Ortaya çıkan hadiseler bunun delilidir. Aykan AKÇA

 

25.)Eğer bir şeyler yapmaya karar vermişsek bunun sonucunun da ne olacağını bilerek hareket etmeliyiz.Şayet bilmeden hareket edersek önceden gerçekleşecek  planımız la sonunu bilmediğimiz planla karışır ve istenmeyen bir hal alır. Ersin ASLAN

 

C.25.Bu konuda zıt bir durum göze çarpmakta ırak savaşının liyakatsizliğini beynin veya zihnin olgunlaşmasına benzetmek doğru olmaz 21.yy da yapılan bir savaşın liyakatsizliği zeka seviyesinin gelişiminin tam aksinde bir durumu bize göstermektedir. FIRAT ALTUN

 

C.25 Reddedemem. Ne amaçla girilen ırak tan ne sonuç alındı kan yıkım ölüm getirilmek istenen özgürlük insanların ölümümü bu yargının yanlış olduğunu savunursam insanlığımdan utanırım.ŞEYHMUS UTLİ

 

C.25 Önermeye katılıyorum. Örnekte de olduğu gibi fiilen bir şeyler oldu. biz bu savaşın açılmasını bedensel gelişme olarak görürsek, savaşın amacını da zihinsel gelişme olarak görebiliriz. Ve biliyoruz ki bu savaştan sonra ortaya koydukları davranışlarla savaşın amacı ortaya çıkmıştır.

Yani zihinsel gelişme bedensel gelişmeden sonra olmuştur. REYHAN YILMAZ

 

C-25 Zihinsel gelişme yaşla alakalı değildir. İnsanın yaşadığı ve şahit olduğu tecrübelerle alakalıdır. Çok ileri yaşlarda olduğu gibi erken yaşlarda da olabilir. ÖZLEM AKIN

 

 

C.25 İnsanda zihinsel gelişme fiziksel gelişmeye oranla daha geç yaşlarda tamamlanır. Bunu insanlık tarihine yorumlayacak olursak Irak savaşında fiilen bir şey yapıldı ama istenilen sonuçlara varılamadı. Çünkü düşünmeden yapılan bir hareket çok kötü sonuçlar doğurur. Ercan IŞIK

 

C.25 Doğrudur; çünkü ABD Irak’a barış, özgürlük götüreceğini söyleyerek savaşa girdi ama sonuç istediği gibi olmadı. Yani fiiliyatta gerçekleştiremedi. Kendi gücüne güvenerek savaşa girdi fakat bu iş sadece güçle değil ileri düşünmeyi de gerektiriyordu. İleriyi düşünemediği için amacına tam ulaşamamıştır. Turgut KIYICI

 

C.25 Irak Savaşı’nda rol oynayan liderler bedensel ve fiziksel gelişmelerini tamamladıkları düşünüldüğünde savaşın amacından uzak olmaması gerekirdi,fakat bunun tersi olduğundan önerme geçersizdir. FIRAT KADIRHAN

 

 

C.25 Bedensel gelişme zihinsel gelişmeden önce tamamlanır.Bazen bedenen yapılan hareketlerin sonuçları zihnin elde etmek istediği sonuçtan farklı olabilir. BARIŞ SAVAŞ

 

C.25 Bu görüşe katılıyorum. Evet zihinden önce bedensel gelişim olgunlaşır. İnsanlar zihinsel olarak geç olarak olgunlaştıkları için dediğimiz gibi savaşlara,katliamlara neden olabiliyorlar. Ve alınan sonuçlar amaçtan çok uzaktır. Örn. Irak savaşı. Yani insanlar her yönden dünya barışını bile zihinsel gelişmişlik bakımından olgunlaşma düzeyine gelinememiştir. İnsanlar bedensel olarak her şeye sahip olacaklarını düşünürler ama zeka bunu geriden takip ettiği için sonuçlar genellikle tam olarak fiyaskodur.Oktay BARAN

C.25 Irağın işgal edilme amacı toprakları, petrolü ve Müslümanları yok etme çabasıdır. Bu yüzden basit bir sebep bile bahane edilerek binlerce insan haksız yere öldürülüyor. Basit sebeplerle hedeflerine ulaştılar bence. Bilge TÜRKER

 

C.25 Irak savaşının gerçek temelleri üzerinde ele alırsak bu savaşın amacına ulaşmadığını söylemek pek de mümkün değildir. Şöyle ki Irak savaşı günümüzde nükleer silahlar tehlikesini ortadan kaldırmak için yapılmış gösterilmeye çalışılsa da aslında Amerika’nın amacı Irak’ı denetim altında tutup bu vesileyle bütün orta doğuya hakim olma isteği doğrultusunda yapılmıştır. Bu kısmen de başarılmıştır.Ramazan ERGÜN

C.25 Örnek ile önerme arasında bir anlam ilişkisi olduğunu göremiyorum. Önerme doğrudur. Irak savaşında ise amacına ulaşıp ulaşılamadığı baktığınız pencereye göre değişir. AYTEN YILDIZ     C.25 İnsanlarda bedensel gelişme zihinsel gelişmeden önce olgunlaşmayı tamamlar. İnsanlığın bedensel, zihinsel ve tarihsel gelişimi de böyledir. Örneğin; ABD Irak’a demokrasiyi götürüyorum diye gitti. Ama Irak’ı yakıp yıktı. Iraklılar ABD’yi çağırarak liyakatsizlik yapmış oldu.Funda AKDOĞAN

C.25 İnsanlar ve toplumları gelişim yönünden birbirinden ayrı tutmak gerekir. Bazı yanlış olayların yaşanması tüm toplumların yapısal özelliğinin aynı olduğu anlamına gelmez. .Toplum kendini manevi yönden belli bir aşamaya getirdikten sonra maddi olarak filizlenir.Seda CEMAL

C.25İnsanlarda bedensel gelişme, zihinsel gelişmeden önce olgunlaşma kavramı tamamlayan bu üremeye baktığımız zaman bana göre de bedensel gelişme zihinsel gelişmeden önce tamamlanır. Kişi 40–50 yaşlarında olsun ama yaptığı hareketler bu yaş seviyesine uygun değil ise sadece bedensel gelişme tamamlanmış, ne olgunlaşma nede zihinsel gelişmenin çok geri olduğunu söyleyebiliriz. Bu sebeple bu önerme genelleyemeyiz. Şahabettin BALCI

C.25 Bana göre de insanlarda bedensel gelişim zihinsel gelişme ve olgunlaşmadan önce gerçekleşir. Nitekim yapılan işlerin sonucu amaca hizmet etmeyişi bu fikri olgunlaşmazlıktan gelir.Medeni BAYAR

C.25 İnsanoğlu bedensel ve zihinsel gelişimini zaman içinde yaşar. Özellikle zihinsel gelişim, insan yaşadıkça, görüp deneyim kazandıkça gelişir. Bedensel gelişim ise bir süre sonra olgunlaşır, tamamlanır. İnsan ışık görmediği bir tünelde ilerlememelidir. Karanlığa yürümek akla uygun değildir. Yapılacak işlerde bazen sonucun neye varacağını bilemeyiz. Amaçlarımız farklı, aldığımız sonuçlar farklı olabilir. İstisnalar hariç, hemen hemen her insanda bedensel gelişim rayına otururken zihinsel gelişim tam oturmamaktadır. Çünkü insan her şeyi bilemez.İdris ÇELİK

C.25 Önermeye katılmıyorum insanlar nasıl ki yaşadıkça tecrübe ettikçe gelişip olgunlaşıyorsa insanlıkta belli bazı tarihi gelişmeler ortaya çıkar.Hicret OKAN

C.25 İnsanlık da birey gibidir; önce olgunlaşma sonra zihinsel gelişme olur. Verilen örnekteki gibi eylemlerimiz farklı, ulaşılan sonuçlar amaçtan uzak ve farklıdır.Ayşe ARSLAN

C.25 İnsan gaybı bilemez. Bu yüzden gelecekte ne olacağını sadece tahmin de bulabilir. İnsan herhangi bir iş yaparken ilk önce onu tasarlar. Fiili yaptıktan sonra amacın yerine gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine bakar. Sorudaki cümleye de katılıyorum.Zülfü ERYATAN

C.25. Önermeye katılıyorum. İnsanlar yaşadıkça ve yaşlandıkça belli deneyim ve gelişmeler kazanır. Örneğin; taş devrinden günümüze şöyle bir baktığımızda bilim ve teknikte dağlar kadar gelişim ve değişim yaşanmıştır. Bu gelişme ve değişmelerin hepsinin iyi olmadığı kesindir. Ama insanlık adına yapılan bu gelişmelerin çoğu hayatı kolalaştıran ve rahatlık sağlayan gelişmelerdir. Mehmet Nuri EŞİN

C.25 Bazı yollarda yenilmek bile zafer sayılabiliyor. Amaç çok şeydir. Bazen sonuçtan çok daha önemlidir. Süheyla BÜRÇÜN

C.25 İnsanlığın bedensel ve zihinsel gelişimi farklı zamanlarda oluşmuştur. Ama farklı oluşum ikisinin birbirinden ayrı olduğunu göstermez. Yapılan her eylem düşünülerek yapılmıştır. Bunun yanında sonuçlarda düşünülmüştür. Eylemler istenilen sonuçları doğurmasa da aslında zihin bunu istemiştir. İbrahim AKKOYUN

C.25Bence fiziksel gelişme olgunlaşmadan daha önce tamamlanır bazı istisnalar dışında bu her zaman geçerlidir.Buna bir deliyi örnek verebiliriz.Hakan  ALTUN

C.25İnsandaki bedensel gelişme zihinde önce gerçekleşir. İnsanı asıl bir varlık sıfatına erdiren zihinsel gelişimidir. Bir deliyi düşünelim sürekli olgunlaşır ama zihinsel gelişimi tam olmadığı için hareketleri bir çocuğun hareketlerinden daha basittir. Hocamızın gerekçesi biyolojik olarak kanıtlanmış. Olgunlaşma her zaman zihinsel gelişimden öncedir.Adnan YILMAZ

C.25Bedensel gelişme zihinsel gelişmeden önce tamamlanır. Kişi kaç yaşında olursa yaptığı davranışlar zihnine uymuyorsa sadece bedeni gelişmiştir. Örneğin 40-50 yaşlarındaki bir adamın hareketleri çocukça ise sadece bedenen gelişmiştir. RIDVAN OKUŞ

  C.25İnsandaki beden ve zihin gelişimi aynı dönemde olmuyor. Bedensel gelişim bir süre geçtikten sonra duruyor. Fakat aksine zihinse gelişim olgunlaşmasını daha uzun zamana yayıyor. Çünkü yeni şeyler öğrenip bunu kavrıyor. Arşimet çocuk yaştayken tembel ve yaramaz öğrenciyken ileriki yaşlarda dünya tarihini değiştiren fizik yasasını bulmuştur. Fikirler olgunlaştıkça değerleşir. Sevil DOĞAN

 C.25 İnsanlarda zihinsel gelişimin bedensel gelişime oranla geç olması doğal çünkü insan yaşadıklarıyla, gördükleriyle öğrendikleriyle olgunluğa erişir, İnsanlar önce bakar sonra görürler. Semra DAĞ

C. 25 Önerme doğru ama Irak savaşıyla bir ilgi kuramadığım için bir sonuca varamadım. Kevser SÖYLER

C.25 İstisnalar kaideyi bozmaz; yani her insanda bedensel gelişme zihinsel gelişmeden önce olgunlaşma tamamlanamayabilir.

ŞÜKRÜ NAS

 

C.25 İnsanların bedensel gelişimi iklime bağlı olarak erken yaşlarda olur.Fakat zihinsel olgunlaşma ise ondan biraz daha geç olur.Idban KUDAY

C.25İnsanlar belli bir yaşa (ergenlik çağına) geldiğinde akli baliğ olur. Bu süreçte, bedenin zihne oranla çok daha hızlı geliştiği gözle görülür şekilde barizdir. Olgunlaşma tamamlana kadar zihnin bedene göre daha yavaş olgunlaşması yeknesak devam eder. Bu durum, gerçekten de insanlığın gelmişiyle benzerlik gösterir. Tarih boyunca zihinsel olgunlaşmaya erişmemiş birçok millet, geçmişinden ders almayarak aynı hatalara düşmeye devam etmiştir. Bunlardan çağı, liyakatsiz bir şekilde, sadece zekâ ve nefsiyle hareket ederek, başkalarına kendi menfaatleri için bile bile zarar vererek, bedenen gelişip büyümüştür. Yani ekonomik açıdan bayındır hale gelip, kalkınmış ülkeler arasına girmiştir. Ama zihinsel olarak hep çocuk kalmıştır. Yani, hiçbir zaman olgunluk göstergesi olan aklını kullanma eylemini gerçekleştirmemiştir. Gülşen ÇELEBİOĞLU

C.25: Soruda da bahsedildiği gibi insanlar hayatta normla bir şekilde zihinsel ve bedensel olgunlaşma gösterirler ama Irak Savaşında olduğu gibi insanlar savaşın etkisiyle normalden daha fazla zihinsel ve bedensel yıpranmalara maruz kalmışlardır bu da onları olduğundan daha yaşlı göstermektedir. Mehmet GENÇ

C.25 Bence toplumlar artık gelişimini tamamlamışlardır. Amerika’nın Irak’ta pişman olduğu bir şey yok şu anda oraya demokrasi bahanesini öne sürerek petrol için girdi ve istediğini aldı da. Yasin Murat KAHRAMAN

C.25 Olgunlaşma daha çok yaşanan çevre ve çevre ile olan ilişkiler neticesinde meydana çıkar. Öyleleri vardır ki daha erken yaşta olgunluğa ermiştir. Örneğin; Fatih Sultan Mehmet,Sahabe Efendilerimiz… Yusuf AKIL

C.25 Katılıyorum. Biyolojik varlık olan insan Yüce Yaratıcı tarafından böyle yaratılmış. Allah’ın taktiri… ŞAHİN KARAN

 

C.25  Tarihin akışında nüks eden olayların gelişimini insanların gelişimiyle bağdaştırmak bence yanlıştır. Elbette ki  bazı benzer yanları ve yönleri olacaktır yani taşta serttir tahta da ama biri suda batarken diğeri yüzer. Dolayısıyla mevcut olmaktan başka neredeyse tamamiyle farklıdırlar. Zeynel PEKEDİS

 

C.25 İnsandaki bedensel gelişme zihinde önce gerçekleşir. İnsanı asıl bir varlık sıfatına erdiren zihinsel gelişimidir. Bir deliyi düşünelim sürekli olgunlaşır ama zihinsel gelişimi tam olmadığı için hareketleri bir çocuğun hareketlerinden daha basittir. Hocamızın gerekçesi biyolojik olarak kanıtlanmış. Olgunlaşma her zaman zihinsel gelişimden öncedir.Adnan YILMAZ

 

C.25 Bütün insanlar için geçerli değildir. Akıl yaşta değil baştadır.AYŞE ÇATAK

C.25 Irak savaşının görünürdeki sebebine bakarsak evet amacına ulaşmadı. Ama Amerikan’ın oraya savaş açmasının Irak’taki petrol yatakları ve Irak’ı sömürgesi haline getirmekti ve gerçek sebeplere bakarak sonucu değerlendirirsek evet savaş amacına ulaştı. Leyla ALTUN

C.25Bazı insanlar da ise zihinsel gelişim fiziksel gelişimin önünde gider. Mesela 3.sınıf öğrencisi iki kişiyi düşünelim. Biri çarpım tablosunun tamamını bilirken diğeri hiçbir çarpım işlemini yapamamaktadır. Bu durum da bu öğrencilerin fiziksel gelişimi mi önde yoksa zihinsel gelişimimi önde nasıl bilebiliriz ki? Unutmayalım ki akıl her insana eşit ölçüde verilmiştir. Önemli olan bu aklı kullanabilmektir. Kimi 10 yaşındayken formül üretebilir kimi 40 yaşında ama adını yazamaz. Burada bir şeyin önemi daha ortaya çıkmaktadır. O da eğitimdir. Her ne kadar akıl ve fizik olgunluklarını paralel bir şekilde devam ettirse de eğitim büyük önem taşır aklın öne çıkmasında. Velat SAYUR

 

C.25. Devletlerde yapı olarak kendilerini yetiştirmiş olabilir ama bu onların vermiş olduğu her kararı doğru olarak verebileceğimiz göstergesi değildir. Leyla TOPÇU

                                                                                                         

C.25Bu görüşe katılıyorum. Evet zihinden önce bedensel gelişim olgunlaşır. İnsanlar zihinsel olarak geç olarak olgunlaştıkları için dediğimiz gibi savaşlara,katliamlara neden olabiliyorlar. Ve alınan sonuçlar amaçtan çok uzaktır. Örn. Irak savaşı. Yani insanlar her yönden dünya barışını bile zihinsel gelişmişlik bakımından olgunlaşma düzeyine gelinememiştir. İnsanlar bedensel olarak her şeye sahip olacaklarını düşünürler ama zeka bunu geriden takip ettiği için sonuçlar genellikle tam olarak fiyaskodur.    İbrahim AYDIN

 

C.25 Bedensel gelişme zihinsel gelişmeden önce tamamlanır.Bazen bedenen yapılan hareketlerin sonuçları zihnin elde etmek istediği sonuçtan farklı olabilir. M Nuri KORKMAZ

 

C.25 İnsanlık, bedensel gelişimini belki geliştirip tamamlayabilir; ama zihinsel gelişimini tamamlayacağını sanmıyorum. İnsanlar geçmişten ders çıkarmadıkça bu zihinsel gelişim tamamlayacağını sanmıyorum. Çünkü zihinsel gelişim birikerek ilerleyen bir süreçtir. Abdullah SEYAR

 

C.25 İnsanlık hiçbir zaman ne zihinsel ne de bedensel olgunlaşmayı tamamlayamayacaktır. İnsanlar eğer olgunlaşsaydı bugün savaşlar olmayacaktı. İnsanlar birbirlerini yok etmek için canla başla çalışmazdı. Verilen Irak savaşı örneğininde yerinde bir örnek olduğuna inanıyorum. Beklide ABD amacına ulaşmıştır. Irak’tan almak istediğini almış ve bölgeye vermek istediğini vermiştir. Halil KURTAY

C.25 Zihinsel olarak yapılmayan, sadece bir takım çıkarlar düşünülerek yapılan hareketler, her zaman yanlış sonuçlara yol açar. Irak savaşında saldırgan güç Irak’ta varolan oluşumlara gece gözlüğüyle baktığı için gerçekleri tam olarak kestirememiş, ve bu yüzden hezimete uğramıştır. Salih Sosyal