26.Yanlış hesap Bağdat'tan döner. Yanlış, eksik ve haksız hesap her yerden er geç döner. Yanlış, eksik ve haksız hesap mutlaka sahibine döner. Demirkuş 2009 Önermesini gerekçeleriyle ret ediniz.
İpucu;küresel sorunlarla ilişkilendirin

C.26 Yapılan bazı yanlışlar maalesef öyle sonuçlar doğurur ki, bu yanlışların hesabını vermek bu dünyada imkansızdır. Ancak inançlı insanlar için ölümden sonraki hayatta bu hesap sahibine mutlaka geri döner.  Nazmiye YARGI

C.26 Denilen o ki, yanlış olan her şey bir gün doğru olana dönüşecektir ve yanlışlığı bilinecektir. Yapılanlar içim iki ihtimal vardır ya doğrudur ya da yanlıştır ve yanlış olan her şey bir gün doğrusuna kavuşacaktır. Yapılan yanlış yorumlar ve yöntemler doğaya oldukça zarar vermektedir. Doğayla sınırlı kalmayıp insanın doğasına ve kendisine de zarar vermektedir. Günümüzde olduğu gibi kaynaklar yanlış uygulamalar ve hesaplar yüzünden, ayrıca kullanım hatalarından dolayı tükenmekte ve ciddi bir tehlike haline gelmektedir. Melin KARAN

C.26 insanların yaptıkları yanlışlar bazen sadece ona dönmez doğadaki canlılara da zarar verebileceği için yapılan yanlış yalnız sahibine dönmeyebilir. Dilek KURT

C.26 Küresel sorunlarla ilişkilendirdiğimizde insanlığın bu güne kadar insanlık için zararlı olan ne yapılmışsa bugün küresel kriz diye tabir ettiğimiz bir insanlık sorunuyla bizi karşı karşıya getirmiş. Eden bulur dercesine bizi tehdit ediyor.  İrfan BAHARLI

C.26 Öyle hatalar vardır ki geri dönüşümü yoktur ve bu hatalar sadece bize değil çoğu zaman birçok insana belki de toplumlara,dünyaya zarar verebilir.küresel ısınmanın yol açtığı tahribatlar hem geri dönüşümsüz,hem de tüm insanlığa zarar verecek boyuttadır.REMZİYE ERDOĞAN

C.26 Söylenen söz atılan ok geri gelmez.bazı hataların geri dönüşümü olmamaktadır.Hiroşima ve Nagazaki’ye atılan bombalar gibi.İbrahim KILIÇ

 

C.26 Hitler’in Yahudilere yaptığı katliam bir örnektir. Onun bu yaptığı yanlıştı. Fakat ölen insanlar geri getirilemedi, getirilemez. Bu olay dünyayı ekonomik, siyasi sıkıntılara sokmuştur. Seyfettin SEYHAN

C.26 Yanlış hesap sahibinindir ve yanlış hesap kişinin topluma nakşettirmediği kadarıyla kendisine aittir. Nazif TEPE

 

C.26 İnsan her zaman liyakatli karar alamaz. İnsan daha çok nefsine ve cehaletine yenik düşüp bunların cezasını ruhuna ve aklına çektirir. Mesela Amerika’nın Irak işgali çeşitli bahanelerle asıl amaç olan petrol için başlatıldı ve sürdürülüyor. Amerika bunu yaparak kesinlikle dost kazanmadı. Aksine bütün Arap dünyası ve İslam coğrafyasının düşmanı haline geldi. Şimdi Amerika Irak’tan çekilebilmenin bir çaresini arıyor. Çünkü her gün yüzlerce paralı askeri ölüyor veya fiziksel- zihinsel zarar görüyor. Bu da bir yanlış hesabın nelere mal olduğunu bize gösteriyor. Ali Osman ERAN.

 

C.26 Kesinlikle er ya da geç döner fakat sadece kendine dönmez her zaman. Beklide tüm kâinatı zedeleyecek şekilde döner. Örneğin küresel ısınma. Yusuf KESKİN

 

C.26 Yanlış hesap Bağdat’tan  bazen dönmeyebilir. Yakın geçmişe bakmamız yeterli. Şırnak’ın  bazı ilçelerinde insanların öldürülüp gömüldüğü kuyular bulundu. Peki bunların katilleri kimler.  Öldürülenlerin ailelerine kimler  hesap verecek. Evet ortada yanlış bir hesap var ama bu yanlış hesabın sahibi cezasını ödemeyebilir. Leyla ALTUN

 

C.26.Günümüzde yaşadığımız küresel sorunlar geçmişte bizim ve tüm insanlığın yapmış olduğu yanlışlardan dolayı ortaya çıkmıştır. Buda bizim yaptığımız yanlışların bugün yine bize dönmüş olduğunu gösterir. GİZEM SARI

 

C.26) yanlış hesap her zaman kişiye döner bu bir gerçek. Ama istisnalarda vardır bu yanlışlarla yaşamaya devam eden insanlar GÖKHAN BOZDOĞAN

C.26 Küresel sorunları kendimiz yaratıyoruz.küresel kriz gibi… Kısacası bu tip sorunlar ‘’Eden bulur’’ der gibi bizi tehdit ediyor…BURCU ŞİMŞEK

 

C.26 Buna Hitler’in Yahudi katliamını örnek verebiliriz.Onun bu yaptığı yanlıştı.Fakat ölen insanlar geri getirilemedi her ne kadar geri getirilemez.Bu olay dünyayı ekonomik,siyasi sıkıntılara sokmuştur.

SAMET ÇENŞİ

 

C.26 Her yanlış nasıl karşılıksız kalmıyorsa aynen o şekilde yanlışı yapana da zarar verir.HABİP KAYA

 

C.26 “Yanlış hesap Bağdat’tan döner” bu cümle tarihte tüccarların ticaretleri sonucunda vardıkları bir neticedir. Fakat her zaman bu böyle olmaz bazı reaksiyonlar geri dönüşümsüzdür. Örneğin; ozon tabakası delindikten sonra parfüm ve benzeri zararlı şeylerin yasaklanmasının pek o kadar önemi yoktur… NAZİFE SAVAŞAN

 

C.26 Kâinatta cari olan adalet kanunu öyle bir işliyor ki, en küçük mahlûktan tut, insana kadar her şey hak ettiğini alıyor. En küçük şeyler bile kalmazken insan insanın işlediği günahlar hatalar umumi afetlere sebep oluyor. Maddi ve manevi afetler bizim yüzümüzden oluyor.Aykan AKÇA

 

C.26 Amerika’nın insanlığa armağan ettiği savaş dünya kimseye kalmayacaktır ve dünyanın gücü denilen Amerika’nın simdi ekonomik krizle kan ağlaması her haksızlık karşılığını bulacaktır.ŞEYHMUS UTLİ

C:26 size katılıyorum. Yanlış hesap elbette doğruya döner. Zerre miskal iyiliğin ve kötülüğün akıtılmadığı ve hepsine karşılığın bulunduğu günde de olsa yanlış hesap doğruya döner. Ali Galip ERCİK

 

C.26 Günümüzde bütün dünyayı ilgilendiren bir takım sorunlar vardır. Bunlar insanların başlarına geleceğini düşünemeyip kendileri için önlem almadığı küresel sorunlardır. Örneğin su kaynaklarının gelişigüzel kullanılması sonucu su sorununun meydana gelmesi.Ercan IŞIK

 

26.Bir ülkenin herhangi bir ülke üzerinde oynadığı oyunlar ve onların her türlü bağımsızlığını tehlikeye sokacak şekilde rahatsız etmeleri gibi. Ama bunlar anlık istediklerine sahip olurlar ama er geç bunlar bir şekilde kendilerinden çıkar ve bir şekilde kendilerine döner.

Ersin ASLAN

C.26 Katılıyorum,Yaptığımız her hata er geç bize dönecektir…ÖZLEM AKIN                

C.26 İnsanların yaptıkları yanlışlar mutlaka bir yerde çıkar veya yapılan haksız hesaplardan elde edilen kazançlarda insanların başına bir musibetle mutlaka çıkar. MEDENİ SAKCAK

 

C.26 Yanlış hesap tepkiye mahkûmdur ancak yanlış haksız ve eksik hesap sahibine değil tüm topluma veya evrene habitatlara geri dönebilir. FIRAT ALTUN

 

C.26 Örneğin ABD’nin Irak’a açtığı savaş yanlış haksız yere olduğundan dolayı ABD er veya geç bu savaşı bitirecek ve yaptıklarının hesabını verecektir. Çünkü her yanlış ve adaletsizliğin bir cezası vardır. İlahi adalete inanıyorum. Kimsenin yaptığı yanında kalmaz. Cezasını er veya da geç öder. REYHAN YILMAZ

 

C.26 Yanlış ve eksik hesap mutlaka sahibine döner. Örneğin; Darvin’inin evrim ile ilgili ileri sürdüğü teorinin yanlışlığı ispatlandı ve sahibine geri dönmüş oldu. Ancak haksız hesapların sahibine dönüp dönmemesi kesin değildir. Dünyada yapılan haksız hesaplar yine dünyada sahibine dönmezse Ahrette mutlaka sahibine dönecektir. Turgut KIYICI

 

C.26 Buna Hitler’in Yahudi katliamını örnek verebiliriz.Onun bu yaptığı yanlıştı.Fakat ölen insanlar geri getirilemedi her ne kadar geri getirilemez.Bu olay dünyayı ekonomik,siyasi sıkıntılara sokmuştur. .FIRAT KADIRHAN

 

C.26 Çoğu kez yapılan yanlışların artık geri dönüşümü imkansızdır.Örneğin bir insanı öldürmek yanlış bir davranıştır.Ama bu yanlışı düzeltemeyiz.Bu nedenle maalesef çoğu kez yanlış hesap Bağdat tan dönmüyor,Bağdat ta kalıyor.BARIŞ SAVAŞ

 C.26 Amerika 1930’da yaşadığı büyük mali krizi her ne kadar atlatmış gözükse de günümüzde öncülüğünü yaptığı kapitalizmin yol açtığı küresel mali krizde en çok öncü olarak kendisi etkilenmektedir.Ramazan ERGÜN

C.26 Yanlış, eksik ve haksız hesap mutlaka sahibine döner. Önermesi tamamıyla doğrudur. En basit bir örnek; insanların kullandığı parfüm ozon tabakasına zarar vermektedir. Bu ozon tabakası küresel ısınmaya neden olmaktadır. İnsanların yaptığı bir yanlış küresel ısınmaya ve onun ardından doğal döngünün bozulmasına neden olmaktadır.Funda AKDOĞAN

C.26 İnsan yaptıklarından sorumludur ve ne şekilde olursa olsun bir şekilde sonucu kendisine yansır. Örneğin kapitalizmin öncüsü olan A                                                                                                                               C.26 Önermesi doğru bir tabirdir. Çünkü yaptığımız her liyakatsiz iş, davranışla bir gün karşı karşıya geleceğiz, yaptıklarımızdan hiç kimse haberdar değilse bile Rabbimiz her şeyi görmektedir. O er geç ortaya çıkaracaktır. Semra DAĞ   

C.26 Kimi zaman yanlışların geri dönüşü imkânsızdır ve yanlışı yapmayan kişilerde bundan kendine haksız olarak düşen payı alır. Belki yanlış hesap sahibine döner ama dönüş yolunda birçok insana da zarar verir.Seda CEMAL

 

Cevap.26 önermeye katılıyorum atlatılan ya da önemsenmeyen yanlış ama basit olarak görülen ayrıntı zamanla büyür elinde sonunda bir yerde patlak verir. Günümüzde küresel sorunlar baş göstermeye başladı. Mevsim ayrıcalığımız dörtken iki katına çıkmış durumda buna rağmen bir önlem alınmadı ya da eksik alındı ve şuan ki durum ortada.

Bilge Türker

C.26 Önermesine katılıyorum reddetmiyorum AYTEN YILDIZ                                                     

C.26 Katılıyorum. Yapılan her şey, yapana döner.Ayşe ARSLAN     

C.26 her yanlış döner yine bize gelir kimse gerçekten kaçamaz ve kimse haksızlıktan karlı çıkmaz hesabı mutlaka sorulacaktır FEYYAZ KARA   

C.26 Ben bu söze katılıyorum. Çünkü yapılan her yanlışın faturası ortaya çıkar. Çevreyi kirletmemiz sonucunda ozon tabakasının delinmesi, ya da asit yağmurlarının yağması buna örnektir. Ormanlarımızın yakılması sonucu hava kirliliğin ortaya çıkması gibi…Zülfü ERYATAN

C.26 Yanlış hesap Bağdat’tan döner. Lakin yanlış hesap sahibine dönene dek kim bilir kaç kişi etkilenir bundan. En basitinden devletin her hangi bir kurumunda yapılan yanlış hesaplar halkı kesinlikle olumsuz etkiler.Mehmet Nuri EŞİN

C.26 Bazen yanlışlar bu dünyada bazen öbür alemde düzelir. Bu dünyada düzelmeyen yanlışlar vardır ancak öteki alemde düzelmeyen yanlış, sorgulanmayan hata yoktur. Süheyla BÜRÇÜN

C.26 Bu görüşe katılıyorum. Yanlış hesap Bağdat’tan döner ve er geç sahibini

bulur. Örn. Irak savaşı ya da Vietnam Savaşı’nın sonuçlarının ne olacağı bilinip tahin edilebilseydi,zararın herhangi bir yerinden dönülseydi,sonuçlar hakkında çıkarımlarda bulunulsaydı şu an ırak savaşının yaratmış olduğu kaos ortamı olmayacaktı ve Ortadoğu karışıklık içinde olmayacak Müslüman kardeşlerimiz acı çekmeyecekti. Bu nedenle yanlış olanın neresinden dönülürse bizim için her zaman kar olacaktır.Oktay BARAN

C.26 Evet, doğru. Yanlış hesap Bağdat’tan döner. İnsanlarımız suyu fazla gördüğü zamanlarda suyu çok gereksiz harcamaktadırlar. Gelecekte yaşayacağımız su sorunu geçmişte yaptığımız yanlış hesaplardan kaynaklanacaktır. Ülkemizde ve dünyada yaşanan ekonomik kriz de buna benzer. Yanlış, eksik ve haksız hesaplar yine bizlere dönmekte, acısını yine bizler çekmekteyiz.İdris ÇELİK

C.26 Yanlış hesap Bağdat’ an döner, yanlış eksik ve haksız hesap er ya da geç sahibine döner önermesine katılıyorum. Bu sebeple de ret etmiyorum.Şahabettin BALCI

C.26 Yanlış hesap mutlaka sahibini bulur. Yani yalancının mumu yatsıya kadar yanar. İnsanoğlunun yaptığı her yanlışın hesabını mutlaka vereceğini Yüce Mevla bildirmiştir. Bunun gerek dünyada gerekse ahrette görecektir.Medeni BAYAR

C.26 Yanlış, eksik ve haksız hesap mutlaka sahibine döner. Burada anlatılmak istenen şey yanlışların elbet bir gün doğrulacağını ve eksikliklerin bir gün tamamlanacağı anlamına gelir. Rıdvan OKUŞ

                                                                                                                                  

Cevap.26 Bu gerekçenin aksi düşünülemez. Yapılan hata yine yapanı bulur. Şu zamanda kullanılan deodorantlar, araba egzozları vs. ozon tabakasının delinmesine yol açıyor. Ve delik gün geçtikçe büyüyor. Böylelikle küresel sorun dediğimiz insan hayatını etkileyecek hava oluşumlarına neden oluyor. Gelecek kuşaklar beklide artık olmayacak kendi türümüzü yok ediyoruz. Sevil DOĞAN

 C.26 Hitler’in Yahudilere yaptığı katliam bir örnektir.Onun bu yaptığı yanlıştı.Fakat ölen insanlar geri getirilemedi,getirilemez.Bu olay dünyayı ekonomik,siyasi sıkıntılara sokmuştur. Kadir GERGİN

C.26 Bu önermede şu deyimi kullanmak doğru olur herhalde ektiğimizi biçmek. Küresel ısınma gibi insanlık için büyük sorun olan bu olayı bilerek veya bilmeyerek insanlık yarattı. Ve bunun sonuçlarını bugünden itibaren geleceğe taşıyarak yaşıyoruz.Hicret OKAN

C.26 Yaptığımız her yanlış tekrar bize eksi olarak değil de tam tersi artı olarak dönüyor. Evet, yapılan çok yıkıcı davranışlar var. Bu davranışların dönme ihtimali yok, telafisi de yoktur. Yaptığımız her yanlış aslında bizi doğruya götürür. Yanlışlar doğruyu değil, birbirini götürür. İbrahim AKKOYUN

 

C.26 Bana göre doğrudur.Kişinin yanlışı er geç ortaya çıkar. Hakan ALTUN

C.26 İnsanların yaptıkları bütün yanlışlar gün gelir insanın karşısına çıkar. İnsanlar doğayı yıllardır hiç düşünmeden tahrip ettiler ve bugünde küresel ısınmadan dolayı iklimler değişiyor, insanlar bir sürü olumsuzlukla karşılaşıyor.Idban KUDAY

C.26 Yapılan yanlışlar her zaman sahibinin cebindedir. Elbet bir gün ona geri döner. Yani bizim bir yanlışımız bizim için bir sermayedir. Tabi bu bize zarar veren kötü bir sermayedir. Hocamızın verdiği küresel ısınma örneği tam yerinde bir örnektir. Çünkü biz her gün yaptığımız yanlışlarla dünyanın sonunu getiriyoruz. Kendi elimizle yaptığımız bombaları kendi üzerimize salıyoruz. Bu yapılan bunca parfümler her gün sonumuzu biraz daha yakınlaştırıyoruz. Allah’ın yarattığı bu güzelim dünyayı kendi ellerimizle yok etme eğilimindeyiz. Biri kalkıp bunun önünde durmalı. Yoksa sonumuz yakın.Adnan YILMAZ

C.26 Önermeyi küresel sorunlarla ilişkilendirip şimdiki sonuçlarına bakılırsa kısmen yanlış olduğu söylenebilir. Çünkü birileri o yanlış eksik ve haksız hesaplardan bile sürekli bir şeyler kazanıyor gibi görünüyor. Ama unutulmamalı ki asıl hesap burada görülmeyecek. Kevser SÖYLER

C.26 Bu konular biraz dine giriyor; ama ahlaki boyuttan baktığımız zaman çok yanlış. Bu hesapları, haksızlıkları geri döner ama bunların önüne de geçilmeli! ŞÜKRÜ NAS

C.26 Bu önermeyi sadece dünya hayatı için düşünürsek dönmeyebilir. Çünkü Allah (C.C.) bazı kişilerin hesabını ahrete bırakıyor. Yasin Murat KAHRAMAN

 

C.26 Ataların çok güzel sözlerinden sadece bir tanesi. Bağdat sadece orda bir dayanak noktası yada bir  söylenişe güzellik katmak için orda bulunuyor. Eğer biz  ata sözlerini böyle değerlendirirsek hiçbir ata sözümüz gerçeklik arz etmez. ŞAHİN KARAN

C.26 Söylenen söz,atılan ok geri gelmez.bazı hataların geri dönüşümü olmamaktadır.Hiroşima ve Nagazaki’ye atılan bombalar gibi. Yusuf AKIL

 

 

C.26: Dünyamızda insanlar yaptıkları bazı fiiliyatlardan dolayı çevreye olumsuz etki bırakmaktalar fakat asıl zararın kendilerine gelmesine rağmen yine de bu faaliyetlerinden vazgeçmemekteler. Mehmet GENÇ

C.26 İnsanların akıllarıyla hareket etmeyip, sadece zekâ ve nefisleri doğrultusunda karar vermeleri, onları yanlış hesaplara sürükler. Bu şekilde karar vermeleri, onları sadece yaşadıkları zamandaki menfaatlerini düşünüp, gelecekte oluşabilecek neticeleri görmelerini engeller. Onlar, gören körlerdir. Bu insanlar, mantıklı, pratik ama güzel ahlak kurallarıyla her zaman örtüşmeyen zeki tasarım ürünleri ortaya çıkarırlar. Doğayı deşifre etmeye yönelik çoğu bilimsel çalışma buna örnek verilebilir. Küresel ısınma da zeki tasarım ürünüdür. İnsanlar nefislerinin kurbanı olup doğayı tahrip edip, küresel ısınmaya sebep olmuştur ve hâlâ nefislerinin mesabesindeki bu insanlar, bu soruna karşı önlem ve çözümlere katılmamaktadırlar. Gülşen ÇELEBİOĞLU

C.26  Yaptıklarına karşı, bir şekilde hesap ödediği doğrudur. Yaptıkları iyi ve doğru yönde ise aldığı cevapta ulaşacağı yolda, ona göre belirlenir. Zeynel PEKEDİS

 

C.26 Dünyadaki bazı güçler yapmış oldukları yanlışlara halen devam etmekteler.AYŞE ÇATAK

 

C.26 Bunu bir örnekle açıklayayım. ABD Irak’a saldırdığı zaman gerekçesi neydi? Tabi ki nükleer bombalar. Bugün açlıktan ölen birçok insanı varken bir ülke atom bombasını hangi para ile yapacak? Bütün dünya biliyordu ki bombalar zengin bir petrol ülkesi olan Irak’a saldırmak için sadece bir bahaneydi. ABD bir taş ile 2 kuş vurmaya kalktı. Hem yeraltı kaynaklarını sömürmek hem de silah satmak. Sonuç bugün ABD tarihinin en büyük krizi ile karşı karşıyadır. Deyimde de olduğu gibi yanlış hesap Bağdat’tan döndü. ABD artık düştüğü bataklıktan çıkmanın hesabını yapmaktadır. Velat SAYUR

C.26 Birey, toplum ve devletler olarak yaptığımız yanlışlıklar doğaya dünyaya zarar veriyor. Ozan tabakasının deldim buzulları eritiyoruz. Yanlış hesabımız Bağdat yolunda. Leyla TOPÇU

C.26 Saddam’ın ‘Enfal katliamını‘örnek verebiliriz.Onun bu yaptığı yanlıştı.Fakat ölen insanlar geri getirilemedi,getirilemez.Bu olay dünyayı ekonomik,siyasi sıkıntılara sokmuştur M Nuri KORKMAZ

 

C.26 İnsan yaptıklarından sorumludur ve ne şekilde olursa olsun bir şekilde sonucu kendisine yansır. Örneğin kapitalizmin öncüsü olan Amerika 1930’da yaşadığı büyük mali krizi her ne kadar atlatmış gözükse de günümüzde öncülüğünü yaptığı kapitalizmin yol açtığı küresel mali krizde en çok öncü olarak kendisi etkilenmektedir İbrahim AYDIN

 

C.26 bu önermeyi yanlış buluyorum ve bu yüzden reddetmiyorum. Örneğin; bu ülke kurulurken varolan gerçekler hesaba katılmadan, tepeden inme bazı inkılaplar yapıldı. Toplumun dini ve sosyolojik yapısı göz ardı edildi. Yani bu ülke ırkçılık ve dinsizlik üzerine kuruldu. Bundan dolayı bu ülkede her zaman dini ve milli isyanlar baş göstermiştir. Salih Sosyal

C.26 Yanlış hesap Bağdat’tan döner önermesine tamamen katılıyorum. Nasıl ki bir çarkın dişi eksik ise görevini yerine getiremezse, eylemlerimizde de yanlış hesaplar muhakkak karşımıza çıkacaktır. Abdullah SEYAR