27.A-Terör: Öncelikle toplumsal ahlâk sorunudur. Eksik ve yanlış eğitimin meyvesidir.
B-Terör, cinsel, düşünsel, kişisel, , evrensel ahlâk sorunudur.
C-Terör, liyakatsiz;özgünlük, özgürlük, yayılma ve  eğitimin ürünüdür.
D-Bir bedendeki değişik doku grupları içinde bazı hücrelerin özgünlük, yayılma, sıra dışı davranış göstererek diğer hücreleri öldürmesi bedensel terördür. Önermelerinden yanlış ve eksik olanını(larını) yazınız ve  alternatifler sununuz.

C.27 Din, sevgiyi, merhameti, barışı emreder. Terör ise dinin zıttıdır; acımasızdır, kan dökmek, öldürmek, acı çektirmek ister. Dolayısıyla bir terör eylemine fail ararken, kaynağı dindarlıkta değil, dinsizlikte aramak gerekir. Aksine, İslam'a göre "terör" olarak adlandırdığımız eylemler (yani masum insanlara karşı işlenen cinayetler), büyük bir suçtur ve Müslümanlar bu eylemleri engellemek, yeryüzüne barış, huzur ve adalet getirmekle sorumludurlar. Nazmiye YARGI

C.27 Terörün oluşması tamamen yönetimin ayrıcalıklı davranılması ve kişilerin cehaletlerinden kaynaklanmaktadır. Bilinçsiz yaşadıktan sonra kendini dağlara vurup bir çözüm aramak doğru değildir. Çoğu kez de toplumda yer edinemeyen bir grubun oluşturduğudur terör… Günümüzde ayrıcalıklıdan sadece belirli bir kesimin yararlanması haksızlık, nefret ve isyanı doğurmaktadır. Terör bu şekilde oluşmuştur bence ve oluşmaya da devam etmektedir. Kısıtlamalardan dolayı, haksızlık, ayrıcalık, milliyetçilik vs. oluşturur. Aslında yönetimde olan bazı yanlış düşünce ve kurallar insanların bilinçlenmeye başlaması sonucu fark edilmiştir. Aynı dili paylaşan insanları farklı kulvarlarda oldukların için kaşlı karşıya getirmiştir. Yönetimdeki belirsizlik ve tarafçılık bunu körüklemiştir. Melin KARAN

C.27 İnsan kendini ve yaratanını bilmediği için böyle sorunlar çıkıyor insanlar sınırlarını bildikleri müddetçe kimse kimseyi incitmez Dilek KURT

C.27 A-Terör: Öncelikle toplumsal ahlâk sorunudur. Eksik ve yanlış eğitimin meyvesidir.
B-Terör, cinsel, düşünsel, kişisel, , evrensel ahlâk sorunudur.
C-Terör, liyakatsiz; özgünlük, özgürlük, yayılma ve  eğitimin ürünüdür.
D-Bir bedendeki değişik doku grupları içinde bazı hücrelerin özgünlük, yayılma, sıra dışı davranış göstererek diğer hücreleri öldürmesi bedensel terördür.

    Bu görüşler toplum düzeni açısından benimsenmesi gereken ilkelerdir ve eğitim yine bu sorunu çözecek en önemli unsurdur. Nazif TEPE

C.27 Terör özgürlük ve özgünlük isteğinin bir sonucudur Seyfettin SEYHAN

C.27 Doğru önermedir.İbrahim KILIÇ

C.27)    A)bir toplum sorunudur terör. Ahlaki sebepleri vardır ve yanlış kişilerin eğitmesi sonucu oluşur.

            B)terör genel bir sorundur.

            C)terör yanlış eğitimin ürünüdür.

            D)bedensel terör tanımı doğrudur. GÖKHAN BOZDOĞAN

C.27 keşke insanlar doğadaki renkler gibi iç içe yaşamayı başarabilse.FEYYAZ KARA

C.27 Önermelerin hepsine katılıyorum. Leyla ALTUN

C.27 Terörün en büyük sebebi işsizlik ve parasızlıktır. Türkiye’deki işsiz sayısına baktığımız zaman nüfusun büyük bir kısmını oluşturduğunu görürüz.Adam üniversite okuyor, devletin alım gücüne göre işçi alması çoğunluğun açıkta kalmasına sebep oluyor.Bu umutsuz ve kalbi kırıklar grubu da devlet düşmanı kesilip düzene ana avrat sövüyorlar.düzeni değiştirme isteği ve saplantısıyla gruplar kurarak terör eylemleri düzenliyorlar.Tabi halihazırda bir PKK  hiç boş durur mu?! Hemen bunları keşfedip çeşitli yollarla –parayla- bunları gruba dahil ederler.Bu yüzden biz bağımızdakine sahip çıkacağız ki dağdaki gelip onun hesabını göremesin ve kandıramasın. Ali Osman ERAN.

C.27 Önermelere katılıyorum. Çünkü terör varsa nefis hesabına sırf çıkarı için yapılan ve sonucu her iki tarafa da zarar veren sinsi bir hareket, bölücü bir fikir vesaire şeyler akla gelir.  İrfan BAHARLI

C.27 Aslında terör sıralanan tanımların hepsidir.terör herhangi bir konuda sıra dışı davranış göstererek bir kaos ortamı oluşturmadır.yani cinsel, düşünsel, kişisel, evrensel ,ahlaksal eğitsel ,fiziksel herhangi bir konuda terör ortamı oluşturulabilir.bunun olmaması için akıl ve ruhun ağır bastığı ancak zekanın da unutulmadığı uygun bir eğitim düşünülebilir.terörün olmaması doğru bilgilendirilmekten,doğru yönlendirilmekten geçer.REMZİYE ERDOĞAN

C.27 Özgürlüğün peşinde koşan insanlara bu gün terör denilmekte. Oysaki asıl terör özgürlüğü kısıtlamaktır. Yusuf KESKİN

C.27 Düşünsel, kişisel ve evrensel bir ahlak problemi olabilir fakat cinsel ahlak sorunuyla alakasını anlayamadım. GİZEM SARI

C.27 Bence terör özgürlük ve özgünlük isteğinin bir sonucudur.SAMET ÇENŞİ

C.27 Kesinlikle katılıyorum.Terör,bireylerin yanlış eğitilmesi sonucu ortaya çıkan ahlak sorunudur.Ve Türkiye’nin en önemli sorunlarının başında terör gelmektedir… BURCU ŞİMŞEK

C.27 Terör, hem bir ahlak hem de bir eğitim sorunudur. Bir zincir en zayıf halkasında kuvvetli değildir. Bu yüzden toplumun terör meselesinin sebeplerinin ortadan kaldırması gerekir. Toplumun eğitim ve ahlak bakımından doyurulması fertlerin özgürlük ve özgünlüklerinin garantiye alınması terörü engelleyici birer mekanizmadır. NAZİFE SAVAŞAN

C.27)Terör bazen baskı ezme asimilasyon politikası siyaseti sonucu da cıkabılır. Keşke hiçbir zaman olmasa ve gökkuşağının yeşili kırmızısı mavisi moru mavisiyle insanlar birbirini anlayarak iç içe yaşamayı becerebilse.ŞEYHMUS UTLİ

C.27 Terör sadece ahlak değil aynı zamanda siyasi, ekonomik, kültürel, insani bir sorundur.Aykan AKÇA

C:27 A terör, aksak ve yanlış eğitimin öldürdüğü ahlaki ruhun yerine geçen hayvani ruhun dışa varoluşudur. B Fıtratın gediklerine hayvani ahlakın enjekte ettiği zahirin kokuşturtup ve çirkefleştirdiği evrensel örünün meyvesidir.  C Pireye kızıp yorganı yakma ahlakının meyvesidir.   Terör, ahlaki ve toplumsal bir kanserdir. Hak edemeyene verilen hakkın hak edenden alınan hakkın meyvesidir. Ali Galip ERCİK

C.27 Terör çeşitleri çoktur. Bulunulan konuma göre tanımları da değişir. Örneğin eksik ve yanlış bir eğitim sonucu olarak toplumsal ahlak sorunu olan terör, liyakatsiz özgünlük, yayılma ve eğitimin ürünü olan terör gibi.Ercan IŞIK

C.27A.) Aslında öncelikle ailevi vb. sorunlardan kaynaklanıyor ve artarak topluma sıçrıyor.Bu durum eksik ve yanlış eğitimden kaynaklanıyor ve evrensel sorun haline geliyor.

            B.)Bu sorunun kaynakları ,erkek, kadın,ailevi, kişisel sorunlardan kaynaklanabilir.

C.)Bir bakıma ailenin bireyin üzerinde gerekli baskıyı kurmaması ve bireyin kendini gereğinden fazla özgür hissetmesi, bunun sonucunda bunun gibi olaylara sapma eğiliminde bulunması.. Ersin ASLAN

C.27 Bireylere verilen yanlış eğitim ,yanlış yönlendirme,yanlış düşünce,özgürlük kavramının çarptırılması sonucu terör ortaya çıkar…ÖZLEM  AKIN

             C.27 Terör bir ahlak sorunudur, terör aynı şekilde düşünsel, kişisel ve evrensel ahlak sorunudur ama terör eğitimin bir ürünü olamaz. Çünkü hiçbir eğitim sistemi terörü benimsemez. MEDENİ SAKCAK

C.27 Terör özgürlük ve özgünlük isteğinin bir sonucudur. Kadir GERGİN

 

C.27 B.Terörü cinsellikle bağdaştırmak kesinlikle sıra dışı bir olgudur.Çünkü cinsellik insanın fıtratında vardır.Kişinin cinselliğini hayat tarzına bir perspektif sunabileceğini düşünmüyorum.

D.Bedensel bir terörden bahsetmek eksik ve yanlış bir kavram olur.Bedensel bir sistemin işleyişinin bozulmasını teröre benzetmek tasvirde hudutlarının sınırlarını daraltır. FIRAT ALTUN

 

C.27 Bence önerme doğrudur. Ancak bu önermeleri birleştirirsek gerçek terör tanımına ulaşırız. REYHAN YILMAZ

 

C.27) Savaşın ismi terör olsun ya da olmasın her türlüsü kötüdür.HABİP KAYA

 

C.27 A-Terör: öncelikle toplumsal ahlak sorunudur. Eksik ve yanlış eğitimin meyvesidir. Önermesi doğrudur. Katılıyorum.

B- Terör; cinsel, düşünsel, evrensel ahlak sorunudur. Önermesi yanlıştır. Katılmıyorum.

C-Terör, liyakatsiz;  özgürlük, özgürlük, yayılma ve eğitimin ürünüdür. Önermesine katılmıyorum. Terör; liyakatsizliktir; fakat özgürlük, özgünlük, yayılma ve eğitimin bir ürünü olamaz. Önerme; Terör, liyakatsiz; özgürlük ve bir yayılma hareketidir. Şeklinde olsa daha doğru olur.

D-Bedendeki bazı doku hücrelerinin diğer hücreleri öldürmesi, kendilerine yer ayırması ve yayılmak istemeleri bir bedensel terördür. Katılıyorum. Turgut KIYICI

 

C.27 -B-Terör daha çok siyasal ve toplumsal bir sorundur.

-C-Hiçbir eğitim terörü savunmaz,terör özgürlüğü savunduğu düşündüğü halde toplumsal sorunları ortaya çıkarmaktan başka bir şeye yaramaz. .FIRAT KADIRHAN

 

C.27 Bence terör özgürlük ve özgünlük isteğinin bir sonucudur.BARIŞ SAVAŞ

 

 

C.27 Bu önermelerde yanlış bir yön bulamadım. Ancak şunu söyleyebilirim ki sadece bir ahlak sorunu değildir. Yani sadece terörü uygulayan kişi(terörist) ile açıklamak yetersizdir. Bunda toplumun eksikliklerinin de payı vardır. Kısaca terör unsurunu ortaya çıkaran ve yine ona karşı savaşan insandır.

Ramazan ERGÜN

C.27 B Terör, cinsel, düşünsel, kişisel, evrensel ahlak sorunudur, önermesini yanlış buluyorum. Çünkü terör cinsel bir ahlak problemi değildir. Kişisel bir ahlak problemidir. Oluşan bu kişisel problem evrensel bir ahlak problemine dönüşmektedir ve sadece bizim ülkemizde değil diğer ülkelerde de terör problemi söz konusudur.Funda AKDOĞAN

C.26 İnsan yaptıklarından sorumludur ve ne şekilde olursa olsun bir şekilde sonucu kendisine yansır. Örneğin kapitalizmin öncüsü olan A C.26. Önermesi doğru bir tabirdir. Çünkü yaptığımız her liyakatsiz iş, davranışla bir gün karşı karşıya geleceğiz, yaptıklarımızdan hiç kimse haberdar değilse bile Rabbimiz her şeyi görmektedir. O er geç ortaya çıkaracaktır.                

C.27 Terör bir yandan da kişisel sorunun tam kendisidir. İçindeki bazı çıkmaz ve çelişkilerin dışa vurumudur.Seda CEMAL

Cevap.27 Önermesinde eksik ya da yanlış bir görmüyorum. Elbette ki oluşmasında bir yerlerde bir eksik bir yanlış vardır. Özellikle insan eşitsizliği ve eğitimimizin temelinde sorun var. Buda terörün oluşmasına zemin hazırlıyor. Öncelikle bunun üzerinde durup bu sorunlara çözüm üretmemiz lazım.Bilge Türker

 

C.27 A Terör ahlak sorunu değildir. Kimi zaman emperyalistlere karşı savaşan eşitlikçilerde terör olarak yansıtılıyor. (Bakış açısı)           

B A’ya verilen cevap diğer şıkların yeri geldiğinde geçersizliğini ortaya koyar.  

C A’ya verilen cevap diğer şıkların yeri geldiğinde geçersizliğini ortaya koyar.

D A’ya verilen cevap diğer şıkların yeri geldiğinde geçersizliğini ortaya koyar. AYTEN YILDIZ        C.27 Terör, toplumun ve eğitimin ürünüdür. Doyurulmamış, bastırılmış istek ve ihtiyaçların sonucudur. Buna el atmak gerekir. Aileler çocuklarını baskı altında tutarak, onlara doğru açıklamalar yerine o konuyu ayıp ve yanlış göstererek, eğitim kurumlarında düşüncenin özgürlüğüne sınırlar, yasaklar getirilerek; özgürlüğe, gerçeğe susamış bireyler yetiştirilir. Bunlar da kendince doğru bildikleri yollara saparak terör adını alır. Oysa açık, özgür düşünceli, samimi bireyler yetiştirilebilir. Ayşe ARSLAN

C.27 Evet terör: Toplumsal ahlak sorunudur. Eksik ve yanlış eğitimin meyvesidir. Çünkü toplumsal bozukluk terörü meydana getirir. İnsanlarımız yeterince bilinçlendirmediğimiz için terör ve anarşi ortaya çıkmıştır. Yanlış eğitimin verilmesi de aynı sorunu oluşturur.Zülfü ERYATAN

C.27 Bence de terör kesinlikle bir ahlak sorunudur. Bunun düzeltilmesi halinde zaten böyle bir sorun da ortaya çıkmayacaktır. Süheyla BÜRÇÜN                                           

C.27 Önermelerden yanlış olanı: B şıkkıdır. Çünkü terörizm düşünsel, cinsel, kişisel ve evrensel ahlak sorunu değildir. En başta düşünsel bir sorun değildir. Düşünsel sorun olması demek akıl ve ruh ortaklığıyla yapılması demektir. Fakat hiçbir cinayet, işkence vb. durum akılla ve ruhla örtüşmez. Mehmet Nuri EŞİN

 

C.27 A Evet terör yanlış eğitimin bir sonucudur. Ve toplumsal bir ahlak problemi sayılır.

        B Terör bana göre cinsel değil de kişisel ve evrensel bir ahlak problemidir

        C Evet terör akılsız,düşünmeden hareket edilen bir özgürlüğün,özgünlüğün yayılma dürtüsüdür.

        D Evet bu önerme de mantıklıdır. Örn. Kanserli hücrelerin diğer hücreleri etkileyip vücuda terör hücrelerinin yayılması gibi. Vücudun bütün bölümlerini zorlamak isteyip intihara zorluyor. Sonuç olarak burada ki tüm görüşlere katılıyorum.Oktay BARAN

C.27 A Terörün, insanların haklarını araması sonucu (ancak liyakatsiz bir şekilde) ve bazılarında biriken kin duygusu sonucu ortaya çıkmış olabileceğini düşünüyorum. Terör toplumsal bir sorun olmaktan çok; milliyetçiliğin vermiş olduğu kin, düşmanlık, canilik gibi duyguların bir sorunu ve sonucudur. Eksik ve yanlış eğitim de buna dâhil edilebilir.

B Terörün cinsel bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Düşünsel bir sorun olabileceği kanaatindeyim. Kişisel olabilir ama kişisellikten çok milliyetçiliğe kaymış olduğu bir sorundur. Evrenselliğe kaymış ve evrensel bir sorun haline gelmiştir. Güzel ahlaklı insanların kaçacağı bir durumdur.

C Akla uymayan, belli kişi ve kesimlere özgü olan ancak tüm dünyayı etkisi altına alan, özellikle ülkemizde özgürlük meselesi haline gelen ve bir virüs gibi yayılan bir hastalıktır. Yanlış bir eğitim de buna eklenince içinden çıkılmaz bir hal alıyor.

D Anlaşamama sorunu her tarafta vardır. Bedende bile böyle bir durum görüldüğü zaman yani bir hücre diğer hücrelerle uyuşmadığı zaman hastalık meydana gelir buna bir terör meselesi demek biraz bedene yapılan bir haksızlık olarak düşünülebilir hastalık veya uyuşmazlık demek en iyisidir.İdris ÇELİK

C.27 A Terör öncelikle toplumsal ahlak sorunudur. Terör ailede başlar yani ailede baba aile içi şiddet uygularsa çocuklar bunun etkisinde kalır ve toplumda özgüvenlerini yitirerek bazı problemlerle karşılaşabilirler. Bu sebep ile eğitim sistemi bunu göz ardı etmemelidir.

B Terör her şeyden önce evrensel ahlak sorunudur. Bugün ABD, İsrail dünyanın gözü önünde insanlık suçu işliyorlar ve buna kimse dur diyemiyor. Eğer gelişmiş ülkeler terörden yana değilse terör kavramı gündeme dahi gelmez.

C Terör denilen olgu özgürlükleri yaymadan kaynaklanan bir hal aldığına katılıyorum. Çünkü günümüzde gelişmiş ülkeler daha fazla özgürlük, daha fazla para, güç için diğer masum insanları sömürüyorlar ama bir Allahın kulu çıkıp da sesini çıkaramıyorsa terörü gelişmiş ülkeler tarafından çıkarları doğrultusunda terörden yararlanıyorlar.                                                                        Bedendeki bir hücrenin diğer hücrenin yaşam hakkını ihlal etmesi bana göre bedensel terör değildir. Sonuç itibarı ile o hücreyi öldürmüş olmasına rağmen bedene de hayat vermiş oluyor. Şahabettin BALCI                                                                                            

C.27 A Terör; toplumsal ahlak sorunudur. Güzel bir ahlak eğitimi alamayan fertler Ergenekoncu çıkar.

B Terör, kişisel, cinsel, düşünsel özgürlüğün sağlanmamasının sonucudur. Medeni BAYAR

C Terör; baskıcı özgürlüğün uygulanması sonucudur.

D Terör, kişinin başkasının özgürlüğünün başladığı yerde kendi özgürlüğünü kısıtlamamakta gelir. Medeni BAYAR

 

C.27 A Terör öncelikle toplumsal ahlak sorunudur. Bana göre terör ailede başlar. Aile de baba aile içi şiddet uyguluyorsa çocuklarda bunu doğal karşılar ve toplumda ahlak olarak iyi bireyler yetiştiremezse böylece terör kendi kökünü toprağa salar ve yeşerip gelişir. Bu sebeple eğitimin bireylere iyice verilmesi gerekir.

      B Terör her şeyden önce evrensel ahlak sorunudur. Evrensel olarak baktığımızda bugün ABD, İsrail dünyanın gözü önünde insanlık suçu işliyorlar ve güya demokrasi dağıtıyorlar. Bu sebeple bana göre terör evrensel ahlakta kaynaklanıyor. Gelişmiş ülkeler terör estirmezse diğer zayıf ülkeler bu ne cüret etmezler.

       C Terör denilen olgu özgürlükleri yaymadan kaynaklanan bir hal aldığına katılıyorum. Çünkü günümüzde ABD veya İsrail olsun daha fazla özgürlük daha fazla güç için diğer masum insanları sömürüyor. Sömürürken de uyutuyorlar.

        D Bedendeki bir hücrenin diğer hücrenin yaşam hakkını ihlal etmesi bana göre bedensel terör değil sonuç itibariyle o hücreyi öldürmüş olmasına karşı bedene de hayat vermiş oluyor yani bedenin yaşaması için bir nevi kendini feda etmiştir.   Rıdvan OKUŞ                                                                                                                               

C.27 A Ülkemizde yapılan ırkçılık nedeniyle toplumsal sorun yaşıyoruz. Eğitimin doğru olmaması her iki tarafında kendini haklı görmesi bu sorunu büyüttükçe büyüttü bilinçsizlik üzerine birbirlerine köstek olan bir ülkede yaşamaya devam ediyoruz.

B Yapılan istismar tek bir alanla sınırlı değildir. Evet kişinin, toplumun, evrenin birçok şeyi sömürülüyor eğer özgür bir ortam bulunmazsa devam edecek gibi görünüyor.

D Terör: Yapılan yanlışlardan doğmuştur. Basılan ayağa çığlık gibidir. Özgürlük her ferdin ihtiyacıdır. Kısılama kısıtlamalara getirir. Almanların Nazileri vs. gibi.

D) Doğru her hücre kendi yerine değerledir, fakat başka hücrelerce engellendiğinde görevi bırakıp o bedene zarar vermeye başlar. İnsanlar ve toplumlar gibi.Sevil DOĞAN

C.27 A Kesinlikle katılıyorum.

B Buna da katılıyorum.

C Terör yanlış eğitimden, düşüncelerden, davranışlardan kaynaklandığına göre doğru eğitim uygulayıp insanların düşüncelerine, davranışlarına örnek teşkil eden modeller oluşturmalı.

D Katılıyorum.Hicret OKAN

C.27 Terör kabul edilecek bir durum değil. Eksik ve yanlış eğitimden ziyade haksız ve nahoş davranışların ürünü diyebiliriz. Terör ulusal bir ahlak sorunudur. Terörün yakışıklı bir hali kesinlikle düşünülemez. Terör olarak nitelendirilen liyakatsiz davranışların sorumlusu yine insanın kendisidir. İbrahim AKKOYUN

 

C.27 A Doğrudur.Buna ilave olarak insanın insani yönü öne çıkarılmalıdır.

        B Bana göre evrensel bir sorundur.Amerika adeta terörün başıdır.

        C Doğrudur.İnsanların bilinçsizliği bu konuda etkilidir.

        D Bu terör değil  tersine canlıya hayat veren bir durumdur. Hakan ALTUN   

C.27 Terör baş kaldırmadır. Huzuru getirme ve her pahasını canını ortaya koyma eylemidir. Terör çıkar pahası olmadan hayatını ortaya koymaktır. Eğitim gören bir insan yanlışları; aksaklıkları; yolsuzlukları gördüğü andan baş kaldırır. Eğitim gören insan yanlışlara baş kaldırmaktan korkmaz. Aslında terör bir nevi hayat standartlarını her yönde eşitlemektir. Ayrımı kabul etmez. Aslında bir yönü ile bakılırsa yanlış ama madalyonun diğer tarafına bakıldığında yararı var. Küba devrimine bakıldığında birileri canını verdi ama devletin geleceği garanti altına alındı.Adnan YILMAZ 

C. 27 A-B-C-D) Terör: Toplumsal ahlak sorunu, eksik ve yanlış eğitim ürünü, cinsel, düşünsel, kişisel, evrensel ahlak sorunu, liyakatsiz özgürlük, özgürlük yıkma ve eğitimin ürünüdür. Bir bedendeki değişik doku grupları içince bazı hücrelerin özgürlük, yayılma, sıra dışı davranış göstererek diğer hücreleri öldürmesi de bedensel terördür. Aslında terör insanlığı kemiren bir hastalıktır. Kevser SÖYLER

                                                                                                     

C.27 A  Ahlâksızlığın fazla olduğu ve eğitimin az olduğu toplumlarda terör olayları daha fazladır.

B  Terör evrensel bir sorundur.

C Bazı toplumlar vardır ki özgürlüğe çok düşkündürler. Başka bir devletin zulmü altında yaşamaktansa ölmeyi tercih ederler. Buda bence liyakatsizlik değil tam tersine büyük bir gurur ve var olduğundan şereftir.Idban KUDAY

C.27 A  …?

B Terör; cinsel, düşünsel, kişisel, evrensel olarak ahlak sorunudur. Burada cinsellik önermesi yanlıştır.

C Terör eğitimin ürünü değildir.ŞÜKRÜ NAS

C.27 Bazı ülkelerde bazı grup insanların hakları yeniliyor. Bazılarının özgürlükleri kısıtlanıyorsa ve haklarını savunmalarına izin verilmiyorsa bu tür yerlerde terörün çıkmaması zor bir ihtimal. Bir zamanlar bazı ülkelerde siyahiler sırf köle olarak kullanılıyor hatta insan yerine konulmuyordu. Bu tür kişilerin haklarını savunması terör olarak nitelendiriliyor. Bence böyle ikinci sınıf muamele yapan kişiler teröristtir. Yasin Murat KAHRAMAN

C.27 doğru önermedir. Yusuf AKIL

C.27 Söyledikleriniz gerçek ama terörün bir çıkış noktası vardır. Yani eşitlik özgürlük gibi kavramlarından kaynaklanan bir noktadır. Yani her cahil insan teröre başvurmaz. Her ahlaksızda aynı şekilde , onlara dayatılan haksızlıklar onlar için bir çıkış noktasıdır.ŞAHİN KARAN

C.27: A) Katılıyorum insanlar yetersiz eğitimden dolayı bazı olumsuz davranışlar yapabilir

         B)Katılıyorum çünkü öyle insanlarda ahlaki olgular tamamen silinmiştir.

         C)Katılıyorum yanlış eğitimin olumlu sonuç vermeyeceği kesindir.

         D)Katılıyorum kendi menfaati uğruna hiçbir şeyin başka bir şeye zararı olmamalıdır. (Mehmet GENÇ)

C.27 A Zamanında gerçek bilgilere donatılmayan beyinlerin içi hurafe bilgilerle dolar. Bu yüzden zamanında ve yerinde eğitim çok önemlidir. Öğrenciler sıfırdan üniversiteyi bitirinceye kadar sadece fen ve sosyal bilimlerle değil, ahlaki yönden eğitici bilgi ve uygulamalardan da geçirilmelidir. Fadin nefsini – bedenini ve zekâsını aklının kontrolüne koymasını bilmesi gerekir. Bir toplumda nesine ve zekâsına tabii insanların akıllı, dürüst insanlarının güdümüne koydurtarak bir eğitimin olması gerekir. Eğitim, kişinin nefsini tanıyıp, normal hayatta da güzel hasletlerini refleks haline getirmesini sağlamaktır. İşte, böyle özelliklere sahip olmayan liyakatsiz eğitim, öğretim ile nefis ve zekâsıyla hareket 8eden, bilmediğinin farkında olmadan yanlış bildiğinin avukatlığına ve eylemine soyunan fert ve toplumlar ortaya çıkmıştır. Yani terörizm patlak vermiştir.

B Terör, çeşitli ahlak sorunlarıyla ortaya çıkmıştır. Çöplükteki aşklar, namus davaları, töre zorunlu aşklar… vb. cinsel ahlaksızlıklar terördür. Nefsini ve zekâsını aklıyla yönlendiremeyen, bilmediğinin bilemediğinin farkında, olmadan kötü niyetli insanlarca kullanılanlar kişisel, düşünsel ahlaksızlığa doğru yol almaları belli bir azınlık, devlet ya da kurumun menfaati için başkalarının zararına, gayri insani faaliyetlerde bulunanlar evrensel ahlaksızlığa sahiptir. Kapitalistlerin liyakatsiz yönetimlerinde yenilikçilerini ve radikalcilerini terörizme yönlendirmelerini buna örnek verebiliriz. Hulasa, her türlü ahlak sorunu teröre zemin hazırlar.

C Sadece bilim ve öğretimle, doğaya ve bedene, nefsine endeksli, öğretim yapılması bireylerin zihinsel saraçları vahşi doğaya kenetlenir. Bu da şovenist ahlakı ortaya çıkarır. İnsan sadece ilim ve eğitimle; ruhuna, sanal dünyasına endeksli doğa ve ötesini aşarken öğrendiklerini; fıtratına uygun ve akıl kurallarına göre disiplinize etmediği zaman da Siyonist ahlak ortaya çıkar. İşte iyi bir eğitimle olmayınca ortaya çıkan bu kavramlar, topluma, devletine, birbirlerine karşı sokakta veya herhangi bir ortamda kudurmuşluğu taklit edercesine; özgürlük arayan, hak arayan ve bu amaçla yok edici zihinsel ve bedensel eylemlerde bulunan insanların ortaya çıkmasına neden olur.

D Hayvanlar, bensel organlarından öncelikle beyinlerinin genlerinin ve zekâlarının kontrolündedirler. Bazı akıl ve ruhu güdükleşmiş ilkel insanlar da böyledir. Bir ülkede birden fazla etnik kökene sahip insan topluluğu olabilir. Bunlar bir bedendeki farklı doku grupları gibidirler. Ama maalesef bazı aklı ve ruhu güdükleşmiş ilkel insanlar yanlış bilinçlenme sonucu liyakatsiz özgürlük, yayama gibi eylemlerde başkalarının canına kastedebilmektedir. Yani doku gruplarlarındaki bazı hücreler, sıra dışı eylemlerle diğer hücreleri öldürmeye çalışarak hayatlarının bağlı olduğu bedenin ölümüne sebep olabilirler. Gülşen ÇELEBİOĞLU

C.27 Sadece ahlak, eğitimsizlik, problemin sebebi olarak görülmemeli, acaba bu ahlaksızlığa neden düşülüyor? diye sorulmalı diye düşünüyorum. Eğitimsizliğin çok daha maksimum olduğu yerler var  ama ne terör ne cinsel, düşünsel, kişisel ahlak sorunları yok. Cehaletin ortadan kaldırılması tabiî ki büyük ölçüde mesafe alınmasına yardımcı olur. Bence refah, doğru olan inancın meyvesidir. İnsan inancını yaşadıkça ve yaşattıkça kötülükler ondan uzaklaşacaktır. Zeynel PEKEDİS

 

C.27 Önermelerini onaylıyorum. İnsanlar arasındaki sevgi, saygı durumlarının ortadan kalkmasıyla ortaya çıkan bir durumdur.Semra DAĞ

 

C.27 Terör belli kısımların isteklerini yerine getirmek için bazı insanların piyon olarak kullanılmasıdır.AYŞE ÇATAK

C.27A Terör sadece yanlış ve eksik eğitimin sonucu değildir. Bazen verilen eğitim de en büyük terör sebebidir. Bugün insana vatanseverlik uğruna insanları öldürme yetkisi veriliyor. Bu insanlara şiddet kullanma yetkisi veriliyor peki insana zarar vermek en büyük terör değil midir?

       B Bugün Türkiye de bir rejim geliyor bir bayanla bir erkeğin el ele tutuşmasına bile karşı çıkıyor; bir başak rejim gelip biz Avrupalıyız deyip bunun insanların özgür iradesine bırakıyor. Bu arada bocalan insanlar kendilerini bir boşlukta buluyor ve yapan da yapmayanda kendisini haklı çıkarıyor.

 O zaman bunu yapmak terörse buna neden olan da terör destekçisi değil midir?

       C Eğer özgürlük doğru tanımlanmazsa tabi ki terör nedeni olur. Özgürlük: bir ferdin bir toplumun doğuştan gelen ve hukuk tarafından verilen haklarını başka bir ferdin ve toplumun haklarına saygı göstermek şartı ile kullanmasıdır. Ancak eğer bir başka insanın hakkını yerse ki bu da bir terör çeşididir. Velat SAYUR

C.27 Yanlış ve eksik yoktur. Leyla TOPÇU

C.27 Türkiye’deki terör tanımı bana göre Türklüğe hizmet etmeyen,onu yüceltmek için çalışmayan herkestir/ her şeydir.              M Nuri KORKMAZ

C.27 Terör bir yandan da kişisel sorunun tam kendisidir. İçindeki bazı çıkmaz ve çelişkilerin dışa vurumudur. İbrahim AYDIN

C.27A İnsanın ahlaki yönden hayvanlaştırıldığı, cinsel istismarların hat safhaya ulaştığı toplumlarda baş gösterir. Ancak çok dürüst, ahlaki bir kanun niteliğinde benimseyen toplumlarda da terör faaliyetleri meydana geliyorsa bu hareketleri sadece ahlaki yönden değerlendirmek pek doğru olmasa gerek.

B-Özgürlüğün hiçbir versiyonunu terörist bir faaliyet olarak görmüyorum. Salih Sosyal