28.Darwin’e, evrim teorisine, evrim bilimine, izafiyet teorisine, Laikliğe…vb teorilere, kurallara ve görüşlere doğru empati duyup doğru konumlandırmazsak onların bizi konumlandırma hakkı doğar. Önermesinin eksiğini tamamlayınız.
İpucu1;Evrim teorisi niye ve hangi koşullarda ileri sürülmüştür. Darwin’in inanç sistemi şekli, inanç sistemi bilgisi ve insanlık bilinci alt yapısı; doğal mantık ve yasalar sistemi ile insanlık bilinç, inanç ve yaşama şekilleri arasında ilişki kurmaya yeterli bir kişilik miydi?
Darwin’in İnsanlık Miracından Doğaya Geri Dönüşümsüz İnişi ve Türlerin Kökeni Fikri nin Oluşumu. Evrim Kuramı ve Türlerin Kökeni Fikrini Darwin’de Geliştiren Yolculukta Belki de Darwin İnsanlık Miracından Doğal (Vahşi) Miraca İnerken, Bedeni İnsanlığa Döndü Ama Zihni Doğal Miraçtan İnsanlık Miracına Çıkmayı; Başarmadı, Unuttu veya Beceremedi? Zihni Doğal Miraçta Hep Doğal(Vahşi) Yasalarla Meşgul Oldu Meyvesi Türlerin Kökeni Oldu.
İpucu2; Laiklik keyfiyetten mi ortaya atılmıştır. Hangi koşullarda ortaya çıktı. Bugün batı için neden farzdır. Batıda laiklik olmazsa ne olur. Neden Laiklik Müslüman fert ve toplumlar için sünnet diğer ülkeler için farzdır?
İpucu3;Beklide, Dinsiz ilim kör, ilimsiz din topaldır diyen Albert Einstein bir din cahili ama bir fizik alimi idi.1, 2

C.28 Her insanın kendine göre bir takım inanç, tutum, anlayış biçimi vardır. Eğer birey kendisinde bulunan bu inanç ve tutumlar ışığında çevresinde olup biteni sorgulamaz ve tartışmaya girmezse toplumda başkalarında var olan inanç ve tutumlara takılır, kendini aşamaz, kalıp yargılarda bulunur, zavallı durumuna düşer.   Nazmiye YARGI

C.28 Bir konuda empati kurmak o konuyu daha tarafsız düşünmemizi sağlar. En azından daha geniş düşünmeyi sağlar ve yanılgıyı azaltır. Bunun zıddını yaparsak açıklamadığımız olaylar bizi çıkmazlara ve bilinmezliklere, Yanlışlara ya da hatalara sürükler. Günümüzdeki birçok olayı duygudaşlık (empati) kurarak algılar ve zihnimizde belirli bir konuma getirirsek olanlara daha sağlıklı düşünerek bakabiliriz. Hatta bu yöntem psikolojik tedavilerde de kullanılan önemli bir yöntemdir. Melin KARAN

C.28 Günümüz şartlarında bu durumun  meydana geleceğine sanmıyorum çünkü herkes gerçekleri görmeye başlıyor. Dilek KURT

C.28 Her şeyde olduğu gibi bütün bunlarında doğru konumlandırılması elzemdir. Evet ortada bir teori, bir kural, bir görüş olabilir. Ama acaba tüm bunlar kendi kabuklarını kırabilmişler mi? Benim yanımda eğer bir teori, bir kural vesaire insanlığın yararı için ya da insanlığa istikbalde bir ışık tutacaksa, yanlış ta olsa bir faydası olacaktır. Ama sırf teori teori olsun diye ortaya çıkmışsa o zaman onu iyice düşünmek lazımdır.  İrfan BAHARLI

C.28 İnsan bilmediğinin düşmanıdır. Haliyle bir düşüncenin düşünen bir insanı konumlandırması mümkün olmaz. İnsan üzerinde durup düşündükten sonra o konuyla alakalı kararını verir.İbrahim KILIÇ

C.28)yani farlı düşüncelere açık olmalıyız. Zaten bilimin gereği bağımsız olması. Birinin düşüncelerini doğru bulabiliriz ama diğerlerine kapatmamalıyız kapımızı. GÖKHAN BOZDOĞAN

C.28 Evrim teorisinde olduğu gibi güçlü olmak istikrarı gerektirir düzenini oturtmazsan düzen seni bir yerlere oturtur ve bu genelde hiçte hoş sonuçlar doğurmaz.Nazif TEPE

C.28 her ne olursa olsun her yeni gelişmeyi mantık süzgecinden geçirdikten sonra kabullenmek gerekir FEYYAZ KARA

C.28 Ben evrim teorisinin doğru olduğuna inanmıyorum.Çünkü Allah’a inanıyorum.Darvinizm, ateistler tarafından Allah inancını yok etmek için kullanılmıştır.Ama şu anda evrim teorisi geçersizleşti.Çünkü yapılan araştırmalar, canlı türlerinin aniden ve toplu olarak oluştuğunu gösteriyor.Ayrıca 300 milyon yıllık fosillerle şimdiki atnalı yengecinin tıpatıp aynı olduğu ve hiçbir değişiklik göstermediği kanıtlandı.Ayrıca geçiş dönemi formları da hiç bulunamadı.Ama Darvin sonuçta bir bilim insanıydı ve bilime katkıları olmuştur.Türlerin sınıflandırılmasında emeği çoktur.Bize düşen doğru taraflarını almak, yanlış veya yanılgılardan temizlemektir.

    Batı’ da laikliğin farz olmasının nedeni, egemen dinin yapısından kaynaklanıyor. Hıristiyanlık dininde akla ve mantığa uymayan yönler ve inançlar olduğundan din, bilime neredeyse yasak getirmişti. Bilimsel araştırmalar ve keşifler dinle çelişmeye başlamış, Hıristiyanlığı tehdit etmeye başlamıştı. Hatta Galileo, kilisenin baskısıyla ‘Dünya dönmüyor’ demek zorunda bırakılmış ve aforozla tehdit edilmişti. İşte bu yüzden Hıristiyanlığın, bilimsel araştırmalara engel teşkil ettiğini gören aydınlar laiklik düzenini kurdular.Laiklik Müslümanlar için gereksiz bir düzendir aslında.Çünkü İslam toplumunda hiçbir zaman akıl ve mantık,geri plana itilmemiş, aksine düşünmemiz için teşvik etmiştir.Kuran-ı Kerim öyle bir kitaptır ki, bir tek yanlış bulamazsınız içinde ki akla ters düşsün.

İnsanın düşünce yapısı hipotezler kurarak bunları deneme yoluyla gelişir.Yani belli bir çıkış noktasında son bulacak bir düşünce tarzına giriş yapar ve dener.Bizim de yapmamız gereken ‘’Allah vardır.’’ Çıkış kapısına ulaşmak için doğru basamakları bulmak ve bunu bir iç muhasebe derinliğinde yapmamızdır.Bu basamaklar elbette ilim ve bilimsel gerçeklerdir. Ali Osman ERAN.

 

C.28 İnsanlar yanlış ve doğruları seçebilmelidir. Din ve siyasi işleri aynı yönden ele almak, onları karıştırmak dini ve siyasi insanların farklı görüşlere sahip olmasını ve işleri zorlaştıracağını bilmemiz gereklidir. Seyfettin SEYHAN

C.28 Eğer biz bazı kavramları doğru anlayıp onları kendi kişiliğimize ve toplumumuza göre içimizde konumlandırmasak bu kavramlar, kurallar bizi içinde eritir ve bambaşka bir insan haline getirir. Leyla ALTUN

 

C.28 Ustalaşamayan amele misali hep amele kalıp fırça ve emirlere tabii kalacaktır. HABİP KAYA

 

C.28 Darwin.evrim teorisi,evrim bilimi,laiklik vb. sadece nefsani ve zekasal yönden düşünülmüş kurallar teorilerdir.ancak bunların yanında doğru konumlandırmamız gereken akıl,ruh vb. soyut şeyler de vardır ve doğru bir kişilik için somut olandan daha gereklidir.olaylara hiçbir zaman tek taraflı bakmamamız gerekir.bu durum bizim bir yanımızı daima eksik bırakır.kuşun tek kanatlı uçamaması gibi olaylara tek taraftan bakmamız eksik kalmamıza neden olur.REMZİYE ERDOĞAN

 

C.28.Onları konumlandırmadan önce kendimizi doğru yere konumlandırmalıyız. Yusuf KESKİN

 

C.28 Darvin ve diğer teorilerine körü körüne inanmak onların bizim üzerimizdeki etkilerini arttırır,İnsanlar yanlış ve doğruları seçebilmelidir.Din ve siyasi işleri aynı yönden ele almak ,onları karıştırmak dini ve siyasi insanların farklı görüşlere sahip olmasını ve işleri zorlaştıracağını bilmemiz gereklidir. SAMET ÇENŞİ

C.28 size katılıyorum. Bizim ruh kökümüzün meyvesi olmayan bu fikirler çürümüş, kokuşmuş ve erdemlerini yitirmiş batı medeniyetinin kendini maddeyle ihya etme gayesinin mahsulüdürler. Bu fikirleri doğru yorumlayıp doğru yare oturtmalıyız. Ali Galip ERCİK

 

C.28 Biz var olan teorileri doğru algılayıp onlara kafamızda uygun konumlar vermezsek yanlış bir bilgi aldığımız zaman o konu hakkında bizim kendi düşüncelerimizde oynama gerçekleşir. Buda bizim kendi fikirlerimizin başka kişilere, teorilere göre şekillenmesi anlamına gelir. GİZEM SARI

 

C.28 Teori insanlık için yararlı ise elbetteki faydası olacaktır.Yalnız iş olsun diye ortaya bir teori atılmışsa elbetteki bunu iyi düşünmek lazım…BURCU ŞİMŞEK

 

C.28 Darvin teorileri; izafiyet teorisi, laiklik vb. konularla uğraşmak  ve cambazın ip üzerinde yürümesi gibidir. Uyanık ve dengeli yürümezse kaderi düşmektir… NAZİFE SAVAŞAN

 

C.28 Her hangi bir fikri veya teoriyi kabul etmezden önce kendi din, ahlak, mantık mihengine vurup, altın çıkarsa almak lazım. Her kavramın ortaya çıktığı şartlar vardır. Aynen almaktan ise kesip biçip kendimize uydurmalıyız.Aykan AKÇA

 

C.28 Dünyadaki gelişmeleri düşünmeden doğruluğunu kabul etmek olmaz onları mantık süzgecinden geçirdikten sonra doğru taraflarını kabullenmek gerekir.ŞEYHMUS UTLİ

 

C.28 İnsanlığın daha doğrusu tüm canlıların bir maddeden ve tesadüfi bir şekilde oluştuğunu söyleyen bir görüş safsatadır. Çünkü Allah insanı en güzel şekilde yarattığını belirtmiştir. En güzel bir şekilde yaratılan bir varlık bunu nasıl kabul edebilir? Ercan IŞIK

 

C.28 Darvin yapmış olduğu teorinin üzerinde düşünüp biraz kendimizden de bir şeyler ekleyip yani empati yaparsak daha iyi anlayacağız.

Ersin ASLAN

C.28 İçinde yaşadığımız evreni bilmek. Tanımak ve ona ayak uydurmak zorundayız.Yoksa rüzgarda uçuşan yaprak misali birileri tarafından sürükleniriz…ÖZLEM AKIN

 

             C.28 Evet doğrudur laikliği kurallara ve görüşlere doğru uygulamaz isek onlar bizi başka taraflara yöneltir. Laiklik batı için farzdır çünkü laikliği uygulayamadıkları takdirde inançsız kesim ile devlet arasında kargaşa ortamı çıkar. Bu bir devletin çöküşünü hazırlayabilir. MEDENİ SAKCAK

 

C.28.Teori fikir ve ideaların oluşumunu kümülatif bir etki gibi düşünmemek gerekir. Darvin yorumlarken oluşumun şartlarını gerekçelerini ve sonuçlarını da göz önüne almak gerekir.Doğru konumlandıra bilmek için elektrik almak gerekir yani olaya doğru empoze olmak daha kaliteli sonuçlar verir.

 FIRAT ALTUN

 

 

 

C.28 Bu görüşlere doğru bir şekilde bakıp, görüşleri incelersek teorilerin yanlış ve doğrularını bulup, bu teorileri yorumlayabiliriz. Ancak bu teorileri doğru konumlandıramasak bu teoriler bizi yönlendirir.Yani önermeye katılıyorum. REYHAN YILMAZ

 

C.28 İnsanlar yanlış ve doğruları seçebilmelidir.Din ve siyasi işleri aynı yönden ele almak ,onları karıştırmak dini ve siyasi insanların farklı görüşlere sahip olmasını ve işleri zorlaştıracağını bilmemiz gereklidir. Kadir GERGİN

 

C.28 Evrim teorisi, evrim bilimi ve izafiyet teorilerinin hakikatte yeri olmayıp Darvin gibi bilim cahili kişilerin ileri sürmüş oldukları safsatalardan ibarettir. Bunlara, doğru empati duymak da hiç düşünülemez. İnsanın aslının nereden geldiği yani insanın bir yaratıcısının olduğu ve yine öldükten sonra mahşerde tekrar haşir olunup bir Mahkeme-i Kübra da yüce yaratıcıya hesap verileceği doğru ve tam bir şekilde verilirse Darvin in evrim teorisi gibi safsatalarının bizi konumlandırma hakkı gibi bir şey imkânsız olur.  Turgut KIYICI

 

C.28 Darvin ve diğer teorilerine körü körüne inanmak onların bizim üzerimizdeki etkilerini arttırır,İnsanlar yanlış ve doğruları seçebilmelidir.Din ve siyasi işleri aynı yönden ele almak ,onları karıştırmak dini ve siyasi insanların farklı görüşlere sahip olmasını ve işleri zorlaştıracağını bilmemiz gereklidir. .FIRAT KADIRHAN

 

C.28 Eğer biz bu teoremleri doğru bir şekilde analiz etmezsek belki de onların yaptığı yanlışlara bizde düşeriz.BARIŞ SAVAŞ

 

C.28 Bu durum karşılıklı bir etkileşim içerisindedir. Bu kavramları hayatımıza konumlandırma ya da bunların bizi etkisi altına alma durumları aslında çok katı çizgilerle ayırmak yanlış olur. Çünkü evrim teorisinden de alabileceğimiz şeyler olduğu gibi laikliğin de insan ve toplum hayatında azımsanmayacak bir formalitesi ve yaşamsallığı vardır. Aynı zamanda bunların yanlış anlaşılması ve saptırılması da büyük yanılgılara neden olabilir.Ramazan ERGÜN

C.28 Darvin’in evrim teorisinin, evrim biliminin ne demek olduğunu bununla kastedilenin ne olduğunu veya laiklik kavramının ne demek olduğunu bilmezsek bu kavramlar bizleri çok rahat konumlandırırlar. Bir birey Allah’ın onu yarattığını bilmezse ve inanç ve ibadet noktasında acabaları olursa evrim teorisini duyduğu zaman da bocalama yaşar. Laiklik kavramı şu an anlamından saptırılmış bir durumda olarak insanları konumlandırmış oluyor.Funda AKDOĞAN

C.28 Darvin insan tabiatını tam olarak tanımlandıramadığından belki de böyle bir teori öne sürdü. Hayvanlar alemiyle o kadar muhatap olmuştu ki indiği derinliklerde artık insanı bir hayvan olarak görmeye başlamıştı.Semra DAĞ

C.28 Kabul ettiğimiz kural ve görüşleri tam anlamıyla anlayıp bir kaba oturtmalıyız ve şekillendirmeliyiz ama bunu yapmazsak kabul ettiğimiz görüş bizi kendi doğru buldukları yönünde şekillendirir.Seda CEMAL

C.28 Darvin’in teorisine çok kafa yormuştur. çok araştırmalar yapmış, kendince doğrulara ulaşmıştır. ancak Darvinsin teorisine pek akıl erdiremiyorum.yüce Allah insanı insan olarak yaratmıştır bu yüzden bu evrim teorisine kanıt olarak bir örnek göremiyorum.laikliğe gelince bence laiklik keyfiyetle ortaya atılmış bir durum değildir.batı örnek alınarak güya din ve devlet işleri birbirinden ayrılıyor.ama batıda bu konuda bir eşitsizlik görmüyorum. Bilge TÜRKER

                                                                                 

C.28 Tarafsızlıkta bir taraftır, mantığından yola çıkarsak her iki taraf tarafından belli statülere konulmuş olacağız. AYTEN YILDIZ                                                                                                         

C.28 Bir konuda iman ve bilgimiz eksik ise onunla ilgili durumları kabul etmemiz ve yönlendirilmemiz çok kolay olur. Darvin teorisi bilimden yola çıkmıştır; din karıştırılmamıştır. Belki bu yüzden eksik ve pek kabul görmemiştir. Bir Müslüman’ın imanı güçlü olduğu sürece bilmediği, dini açıdan eksik olan teorilere kanmaz.Ayşe ARSLAN

                                                                                                         

C.28 Evet, biz bu teorileri doğru konumlandırmazsak, onların bizi konumlandırma hakkı doğar. Hatta günümüzde bu hakkını kullanıyorlar. Çünkü biz bunları tam kavrayamadık. İnsanlar maymundan türemiştir sözünü söyleyen Darvin inancı hakkında bir şey bilmiyoruz. Belki de Darvin maymuna veya doğaya taptığı için böyle bir şey söylemiştir. Aynı şekilde laikliğinde nereden ve nasıl çıktığını bilmediğimiz için bu sorunları yaşıyoruz. Teknolojik çağında böyle sorunların yaşanmaması gerekir.Zülfü ERYATAN

C.28 Önermedeki eksiklikleri şöyle sıralayabilirim: Darvin ve ortaya attığı evrim teorisine hiçbir şekilde duygudaşlık kurmam. Çünkü eksikliğini ve yanlışlığını bildiğim bu iki kavramı sadece okurum.Mehmet Nuri EŞİN

C.28: İnanmadığımız şeyleri haklı gerekçelerle belirtmeliyiz. Aksi takdirde haksız bulduğumuz düşünceyi çürütemeyiz. Süheyla BÜRÇÜN

C.28 Bu bilimsel öngörülere doğru empati kuramaz ve hayat içerisinde doğru bir yere konumlandıramazsak bu bilimsel öneriler bizi bir yere konumlandırır. Örn. Darvin’in teorisini hayatta nerede kullanacağımızı bilmezsek hayatımıza doğru bir şekilde koyamazsak muhtemelen o bizi alır bir yere konumlandırır. Ya da laikliği hayatımızda doğru bir yere koymazsak o bizi alır bir yerlere koyar. Bu nedenle bu şekilde ki bilimsel,sosyal,kültürel konulara empati duymalı ne istediğimizi ne düşündüğümüzü bilmeliyiz. Ya da bize anlatılmak istenen şeyi iyi bilmeliyiz ve bu doğrultuda analizler yapmalıyız .Oktay BARAN

C.28 Biz bu tür teori, kural ve karşı doğru empati duyup ve doğru konumlandıramazsak, yanlış konumlara oturtmaya kalkarsak onların bizi konumlandırma daha doğrusu yanlış yönlendirme ihtimali doğabilir. Darvin’in inanç sistemi hakkında pek bir şey bilmiyorum ama günümüzde bu tür sorunların yaşanmaması ve de bunların aşılmış olması gerekirdi.İdris ÇELİK

C.28 Darwin’nin evrim teorisine inanıp inanmamak bir inanç meselesidir. Allah insanı çamurdan yaratmış ona akıl vererek kainatın en şerefli mahlukatı yapmıştır. Darwin’nin yaptığı çalışmayı da bilim uzmanları araştırmışlar tartışmışlar insanın maymundan geldiği tezini çürütmüşlerdir. Bu sebeple bu teoriyi doğru okuyup aklımızı başımıza almamız gerekir. Yüce Allah açık açık zaten insanın çamurdan yaratmış ve kendi ruhundan üflemiştir. Kuranı-kerimde insanın maymundan geldiğine dair hiçbir bilgi yoktur.

Laiklik bugün batı için farzdır. Çünkü din, kilise, papa ve papazların elinden yaka silkiyor. Bunun için sistemin işlemesi için laiklik batıda farzdır. Ama İslam dini hoşgörü ve anlayış dinidir. Bu sebeple ruhban sınıfı yoktur. Ve laiklik bizde sünnettir. Şahabettin BALCI

C.28 İnsan kendisine atfedilen her şeye doğru perspektiften bakıp çok yönlü bir bakış açısıyla konumlandırmalıdır. Kendine ve tabiatına getirilen bilgileri doğru anlayıp ve bunun gerçek ya da yanlış olduğunu muhatabına bildirip onu duyuracak, da ha doğrusu susturacak nitelikte bilgilendirip tezini çürüterek ikna etmelidir.Medeni BAYAR

C.28 Laikliği koruyamazsak din ve devlet işleri birbirlerine karışıp ortada bir kargaşa olur. Yönetimi ele geçiren kişiler bizi robot gibi kullanırlar bunların oluşmasını engellemek ve insanların özgür bir ortamda yaşamalarını sağlaması için çağdaş ve laiklikten yana bir tavır göstermeliyiz. RIDVAN OKUŞ

                                                                                                                                     

C.28 İnsan hayatına yön veren kavramlar iyi kavranamayan şeyin yanlış uygulanması kötülüklerin doğmasına rahat bir ortam hazırlar.Sevil DOĞAN

C.28 Laiklik yine insanların kısıtlamalara gelmeyip kendi güçlerinin, kurallarının üstüne hiçbir kural olmasını istemeyen yönetici kesimin ortaya attığı bir durumdur.Dini birçok konudan uzaklaştırmaya katılmıyor.Özellikle İslam dininin ilme ve bilme o kadar katkısı olup hayatı kolaylaştırmasına rağmen onu yok saymak doğru değildir. Hicret OKAN

C.28 bilim adamlarının veya başka insanların dinden bağımsız bir şekilde yapmış oldukları bilim ne kadar doğru bu tartışılır. Ama şu var ki dinsiz yapılan her bilimsel çalışma bizi dinsizliğe ve inançsızlığa götürür. Bununla birlikte kendini üstün görmeye sürükler. İbrahim AKKOYUN

C.28 Doğru bir önermedir.Empati kurarken neye ve nasıl empati kuracağımızın bilincinde olmalıyız.Önemli olan empati kurmak değil empatiyi doğru kurmaktır. Hakan ALTUN

 

C.28 Din bilim bir birinden ayrılan farklı kutuplardadır. Dini duyguları ağırlıkta olan bir şahıs bilimle uğraşabilir. Fakat bilimin derinliklerine inemez. İndiği an bazı duygularında şüphe duyar. Darvin’e baktığımız zaman insanın soyunu bir maymunun gelişmiş evresi olarak belirliyor. Bunun dini doyguları olsaydı insan gibi muazzam varlığı hayvan kılıfından değerlendirmezdi. Dinin en güzel ihtişamı kötü düşüncelerden yanlışlarda sakındırır. Yanı din bir nevi yol göstericidir. Her zaman aşırıya kaçmada sakındırır. Adnan YILMAZ

C.28 Eğer biz bazı şeyler hakkında yeterli bilgiye sahip değilsek çabuk kanarız ve saptırmalar olur. Idban KUDAY

C.28 Doğadaki her şey insan için yaratılmıştır ve insanların bunları doğru kullanıp insanlık için nasıl olması gerekiyorsa öyle kullanmaları gerekir.ŞÜKRÜ NAS

C.28 Bunların hepsini kafamızda doğru yere yerleştirmezsek küfre girme ihtimalimiz var. Bir evrim teorisinin içinde Darvin gibi kalırsak biz de esfelis safilin derecesine iner ve insan derecesine bir daha çıkamayız. Allah korusun. Yasin Murat KAHRAMAN

 

C.28 İnsan bilmediğinin düşmanıdır. Haliyle bir düşüncenin düşünen bir insanı konumlandırması mümkün olmaz. İnsan üzerinde durup düşündükten sonra o konuyla alakalı kararını verir. Yusuf AKIL

C.28 Darwin bir çok şeyi uydurarak insanlığa sonmuş İslam a açmış olduğu savaş onu bir çok fikri sallamaya bir çok yalancı deliller sunmaya zorlamış. Darwin  hayvan seviyesine inmiş kendisi gelmiş fikri orda kalmış bir bilim cambazıdır. Kendini iyi konumlandıramadığı için gülünç duruma düşmüştür. Laik sistemde ise dindar dinsize ne  mesafede bakıyorsa dinsizde aynı şekilde mesafe bırakmalıdır. ŞAHİN KARAN

 

C.28: Kendi doğrularını kabullenmeyen bir kimse başkalarını yalanlarını doğru olarak görür ve onları kabullenir.Mehmet GENÇ

C.28 Fen adamları arasında dinsiz olanlar, ya papazların ve cahil halkın yanlış anladıkları şeylere haklı olarak saldırmış yahut zamanlarını fen bilgileri arasına sıkışıp kalmış olan kafaları ile düşündüklerini, hayali inanışlarını inkâr etmişlerdir. Eğer, İslam âlimlerinin, Kuran-ı Kerim’den çıkardıkları fenne bağlı bilgici, bunların inceliğini doğruluğunu okuyup anlasalardı, hepsi hakikati görüp, seve seve Müslüman olurdu. Darwin, türlerin menşeini incelemiştir. “Nevi’lerin menşe-i) ismindeki eserinde, “Canlılar, bulundukları muhite uymak içi mücadele eder. Bu hayat mücadelesini kazananlar yaşayabilir, kaybedenler ölür. Canlıda tesadüfen husule gelen değişiklikler, muhite uyarak yaşamayı temin eder.” Demiştir. Evrim teorisine göre tüm canlı türleri tek bir hücreden meydana gelmiştir. Bu ilk hücrede hiçbir tasarım plan ve düzenleme olmadan, doğa kanunları içinde rastlantısal olarak meydana gelmiştir. Yani, cansız madde tesadüfler sonucunda ortaya çıkmıştır. Ancak bu bilinen en temel biyoloji kanunlara aykırı bir iddiadır. Evrim teorisine göre bütün canlılar birbirlerinden türemişlerdir. Bu durumda birçok ara türün olması gerekirdi ki böyle fosiller bulunamamıştır. 19. y.y.’ın ortalarından bu yana elde edilen bulgulara göre kademeli evrimle gelişen değil, aniden yeryüzünde oluşan gruplar görürüz. Bu bulgular, insanların maymundan geldiği düşüncesinin de cevabı olmuştur. Zaten, insanlar ruha sahip oluşlarıyla hayvanlardan ayrılırlar. İnsanlık şerefi hep bu ruhtan gelmektedir. Bu ruh ilk olarak Âdem (a.s.)’e verildi. Maddecilerin, felsefecilerin bu ruhtan haberleri olmadığı için, insanı maymuna yakın sanabilirler. Ayrıca ilk hücre düşüncesi de tamamen bir safsatadır. Atomdan yıldızlara kadar her varlık, birer hesapla, kanunla yaratılmıştır. Fizikte, kimyada, astronomide ve biyolojide keşfedilen kanunlardaki, bağlantılardaki nizam, akıllarla hayret vermektedir. Darwin bile, “Gözün yapısındaki nizamı, incelikleri düşündükçe, hayretten tepem atacak gibi oluyor.” Demek zorunda kalmıştır. Başta da dediğim gibi İslam dini fenne bağlı bilgileri unların incelendiğini, doğruluğunu fazlasıyla içermektedir. Laiklik gibi bir kavramında böyle bir dinin hâkim olduğu yerde görülmesi saçmadır. Laiklik, bozulmuş dinlerin etkilerini ilim, bilim ve devlet işlerinden uzak tutmak için ortaya atılmıştır. Zaten bu yüzden batı için farzdır. Gülşen ÇELEBİOĞLU

C.28  İnsan doğruların peşinde koşmasa bazı doğru olarak görünenler onun peşinden koşacaktır. Evrim safsataları yıllardır çürütülmüştür ama yinede aydınım diye, bilginim diye geçinen nice okumuş insan evrimin savunuculuğunu yapmaktadır. Hakkı kabul ettirmek için cehaleti öldürmek yetmiyor. Nefis ve şeytanı da yenebilmeliyiz diye düşünüyorum. Zeynel PEKEDİS

 

C.28 Darvin’e inanmıyorum. Allah inancı olmadan hiçbir şey doğru yolu bulamaz.AYŞE ÇATAK

C.28 İnsanlar zaten sürekli bir evrim içerisindedir. Kendisini sürekli yenilemektedir. Bu yenileme sadece kendisi ile sınırlı değildir. Çevresini inançlarını eğitimini kısacası hayatının her noktasını etkiler.Laiklik,insanın inancını çağına uydurması ya da uydurmaya çalışması sonucu ortaya çıkmış bir teoridir.İnsanlar kendi ürettikleri ve tanımı oldukça net olan laikliği kendi menfaatleri gereği farklı yorumlamaktadır.Ancak laikliğin tek bir amacı vardır o da din ile devlet işlerini bir birinden ayırmaktır.Mantıklı bir varlık olan insan yaptığı her şeyden sorumludur ve hesabını vereceği bir odak vardır.Velat SAYUR

C.28 Kavram ve görüşleri araştırıp doğruluk yanlışlıklar raflarına koymamız gerekir. Araştırdığımızda öğrenmediğimizde, bunun doğruluğuna inanan insanlar gelip etkili anlatımları ile bizi bu yanlış inandırabilir. Leyla TOPÇU

C.28  İnsanlar yanlış ve doğruları seçebilmelidir.Din ve siyasi işleri aynı yönden ele almak ,onları karıştırmak dini ve siyasi insanların farklı görüşlere sahip olmasını ve işleri zorlaştıracağını bilmemiz gereklidir.         M Nuri KORKMAZ

 

C.28Bu görüşlere doğru bir şekilde bakıp, görüşleri incelersek teorilerin yanlış ve doğrularını bulup, bu teorileri yorumlayabiliriz. Ancak bu teorileri doğru konumlandıramasak bu teoriler bizi yönlendirir.Yani önermeye katılıyorum. İbrahim AYDIN

C.28 Bugün gerek Türkiye’de, gerekse Fransa’da laikliğin sorun teşkil etmesi, zulme neden olması, bu kavrama doğru yaklaşılmadığını, bunun doğru konumlandırılmadığını gösterir. Salih Sosyal

C.28 Evrim teorisi insanın nerden geldiğini, neyden yaratıldığını ve nasıl meydana geldiğini anlamak için ortaya atılmıştır. İnsanlar araştırma, sentez, analiz yapmadan yargıların gerçekliğine inanmamalıdır. Yoksa bu yargılar insanı yanlışlıklara iter. Bu yanlışlarda insanlığın felaketi olabilir. Halil KURTAY