İnsanın devletine her an hesap verme onuruna, hevesine ve gururuna sahip olmakla tam tersi onura, hevese ve gurura sahip olmak arasındaki farkın; liyakati ve cehaletini açıklayınız ve eleştiriniz.
İpucu;Bu konuyu ülkemizdeki aydın, alim geçinen bazı kişilerin ve bazı üst kademedekilerin geçmişteki ve bugün ki tepkileriyle ilişkilendirmeye çalışın.

C.3 Görevinde bulunduğu dönemde konum itibariyle elinden gelenin en iyisini yapanın, görevlerini eksiksiz ve yasalara uygun olarak yerine getiren devletine her an hesap verme onuruna, hevesine ve gururuna sahiptir.     Nazmiye YARGI

C.3 Bir birey paşa da olsa başbakanda olsa devletine her an hesap vermekten kaçınmamalıdır. Her an için buna kendini hazırlayan bir birey hiçbir zaman devletine ve milletine yamuk yapamaz. Yoksa diğer taraftan devletini hevesine ve onuruna satmış gibi olur. İrfan BAHARLI

C.3 Eğer devlet erdemler üzerine kurulmuş ve erdemlerin iyinin ve hakkın teminatçısı ise birey devlete ve düzene tabi olmak zorundadır. Böylece devlete tabi olmakla o erdemleri kendi üzerine yükler. Eğer tabi olmazsa bu erdemlere tabi olmadığından bu erdemlerden sıyrılmış olacaktır. Devlet eğer hakkın ve doğrunun temsilcisi değilse böyle bir devlete tabi olmak hakkın namına haksızlığa tapmaktır. Böyle bir devlete hesap verebilmek kaygısı da boştur. Ali Galip ERCİK

C.3)bence bir toprak üzerinde yaşayan insanın o devlete karşı sorumlulukları vardır. Bu yüzden gerektiğinde o devlete hesap vermek zorundadır. GÖKHAN BOZDOĞAN

C.3 Özgüveni olmayan, kendi hakikatini bilmeyen insanların davranışıdır devlete göre gurura sahip olmak. Ama onu insan yapan özellikleri başka şeylerden bağımsız olarak yaşayabiliyorsa o zaman  liyakatli davranmış olur. Dilek KURT

C.3 Birey bir toplumda yaşıyorsa yaşadığı ülkenin toprak parçasından havasından suyundan ekmeğinden vb. istifa ediyorsa hiç olmazsa vicdani(ahlaki) olarak kendini devlete karşı sorumlu hissetmelidir.Yaşadığı topluma faydalı olma çabası bulunduğu yere nankörlük etmeyecek insanların göstereceği asil bir davranıştır.Tam tersi bir durum gösterenler ahlaki değer yargılarından yoksun ve bihaber olanlardır. REMZİYE ERDOĞAN

 

C.3. Bana göre insanların devlette hesap verme gibi bir durumu olamaz. Devletler insanlarına hesap vermelidir. Onur gurur ve heveste bu doğrultuda yerleşir. Çünkü eğer bireyler olmasa devlette olamaz. Dolaysıyla da devlette ihtiyaçta duyulmaz. Yusuf KESKİN

 

C.3) devlet birey ilişkisinde bireyin özgürlüğü ilk koşuldur bunun dışındaki her baskı engelleme yanlıştır. FEYYAZ KARA

 

 

C.3 Devlete hesap vermek kişi tarafından onur ve gurura neden oluyorsa kişi gerçekten devletini koruyup kollayan, devletini geliştirmeyi ve ilerletmeyi düşünendir. Bir nevi sorumluluklarını yerine getirmiş içi rahat kimselerdir. Buna kendin layık liyakatli görürler. Fakat bunu tam anlamıyla gereksiz gören ve sürekli eleştirme gereği duyan insanlar da daha zararlı kesimi oluştururlar. Bir şey var ki bizim bulunduğumuz toplumda haklar ve hukuklar yeterince korunmamakta, bu söylediklerim tam anlamıyla yerini bulamamaktadır. Melin KARAN

 

C.3) Sosyal ve demokratik görevini yerine getiren devlet-birey anlayışı her zaman gururdan önce bir gerekliliktir. HABİP KAYA

 

 

C.3) Asrı kendine göre güncellemesi ise yeniliklerin ve gelişmelerin sadece kendi doğrularıyla uyuşan A-Yeniliklere açık, geniş dünya görüşüne sahip olunmalıdır. Modern insan tipi yetiştirmek esastır. kısmını almasıdır

B-Dini İnanç gereklerine göre hayatı yürütmek.

C-Dini asra göre yorumlamak yanlıştır. Güncellenemez.

D-İnsan asrı dine göre yorumlayarak yaşamalıdır. Din, bir görüş değil; bir inanç sistemidir. Seyfettin SEYHAN

 

C.3.Birey devletine ve milletine karşı görevlerini yerine getirirse devlete hesabı da rahatlıkla verebilir. GİZEM SARI

 

C-3 insan, insanın yaşamı içerisinde her ferdin hakkı vardır. Dolayısıyla insanın vatanın yönetiminde söz sahibi olan devletine karşı milletin hakkından dolayı riayet etmesi lazım…NAZİFE SAVAŞAN

C.3 Belli bir statüye gelmiş bireyler devlete hesap verme zorunluluğu hissederler.Yaptıkları işin onuruyla bağlantısı her zaman ilişkili olmayabilir.Yani yaptığı işle onuru ve gururu çelişmektedir…BURCU ŞİMŞEK

C.3 İnsan devletine her an hesap verebilir. Ama bu verdiği hesapta doğruluk payı az olabilir. Çünkü adam hiç tereddüt etmeden yalan söyleyebilir. Ama onurlu ve şerefli ise her yerde her zaman doğru söyler ve hiçbir şeyden kaçmaz. MEDENİ SAKCAK

 

C-3 Beli bir düzeye gelmiş insanları devletine hesap verme zorundadırlar.Böylelikle hem akla hem mantığa uygun davranırlar,hem de mümkün olduğunca az  hata yaparlar…ÖZLEM AKIN

 

C3: insanın varlığı kutsal bir şeydir ve devletine hesap vermesi  onurlu bir şeref olmakla beraber günümüz aydın geçinen bir kısım kişilerin aksine her zaman kişi bunu yapabilmeye hazır olmalıdır. Ersin ASLAN

 

C.3)Devlet toplum ilişkisinde özgür birey esastır.İstek ve arzuları yerine getirilmeyen,düşüncesi kısıtlanan birey devlete bağlılığı göz ardı edebilir. Kadir GERGİN

 

C.3) Hesap verme insanın devletine karşı sorumlu olduğunu gösterir. Bence hesap verme liyakatli bir harekettir. SAMET ÇENŞİ

 

C.3 Öncellikle liyakatli olan insan gerekli yerde gerekli hamleleri yapabilecek ve en doğrusunu seçebilecek insandır. Yüce rabbimin insanı diğer varlıklardan ayıran birçok yönünden bir kaçı da soruda bahsedilen onur, heves ve gururdur. Ancak onuru hevesi ve gururu doğru bir şekilde yorumlamak gerekir çünkü onuru onursuzluğa hevesi rekabete ve gururu kibre çevirmenin hiçbir artısı yoktur bu nedenle her an devlette hesap verme vasfından uzak insanların bu kavramlardan bahsederek toplumu yanlış yöne çekmesi bir kaos yaratır ve bir takım samimi değerleri yok eder. ki Osmanlı da aydın kesim diye tanınan insanların devletti kemirmekte başka bir şey yapmaması gibi. FIRAT ALTUN

 

C.3 İyi bir devlet adamı devletine her zaman hesap vere4bilir.Çünkü o kişinin geçmişin de onurlu bir şekilde hareket etmiştir. Ama geçmişte karanlık işler yapanlar ileride yanlışlar, yaptıkları karanlık işler ortaya çıktığında bunun onursuzluğunu yaşarlar(örnek: Ergenekon). REYHAN YILMAZ

 

C.3 ’’Himmeti milleti olan tek başına küçük bir millettir.’’Devleti için milleti için yaşayan insanın duyacağı onur insani bir duygu olarak kişiye yeter. Ama nefsi için yaşamak hayvanidir. Aykan AKÇA

 

C.3 Allah’tan korkan insan yaradılış gayesine yakışır şekilde hareket eder. Böylelikle onurlu ve gururlu bir kişiliğe sahip olur. Eğer korkusu başkalarından ise zahiri bir kişilik takınır. Ercan IŞIK

 

C.3 İnsan şu dünyaya bir memur ve misafir olarak gönderilmiş, çok ehemmiyetli istidat ona verilmiş. Ve o istidadata göre ehemmiyetli vazifeler tevdi edilmiş. Ve insanı, o gayeye ve o vazifeye alıştırmak için, şiddetli teşvikler ve dehşetli tehditler edilmiştir. İşte bunun gibi devlete karşı da hesap verme onuruna sahiptir. İnsanın herhangi bir şey konusunda karar verirken nefsinin desiselerine uyması onu esfeli safiline düşürür. Heves ve gururunu iyi yönlerde kullanarak da alay-ı illiyyin gibi en yüksek bir mertebeye çıkarabilir. Turgut KIYICI

 

C.3 Hesap verme insanın devletine karşı sorumlu olduğunu gösterir. Bence hesap verme liyakatli bir harekettir. FIRAT KADIRHAN

 

C.3 Devletler insanlar için vardır,bu nedenledir ki insanlar devlete değil devletin insanlara hesap vermesi gerekir. BARIŞ SAVAŞ

C.3 Dünyada bazı şeylerin hesabını bir yerlere veya bazı kişilere veririz. Yaşadığımız bir toplum ve o toplumu yönetmeye çalışan(baştakiler) devlet dediğimiz kurum vardır. Bazı şeylerin hesabını bize sorarlar. Ben bunun bir onur, heves ve gururlanacak bir tarafını bulmuyorum. Ülkemizde geçmişte başta olan ve “ Ben devletime karşı sorumluyum gerektiği zaman yargını önüne de çıkarım.” diyen kişilerin bazı kirli çamaşırları sonradan ortaya çıkınca devlete hesap verme onurunu liyakatsiz bir şekilde ele almışlardır.İdris ÇELİK

C.3 Devletin her an hesap verme onuruna, hevesine ve gururuna sahip insanların liyakatli olduğunu aksi takdirde olanların cehaletli olduğunu düşünüyorum. Bazı üst kademedeki aydınlarımızın önceden yok kabul ettiği benimsemediği düşüncenin daha sonra savunucusu olup çıkarına göre değerlendirmesi onun cehaletli olduğunu göstermektedir. Funda AKDOĞAN

C.3 İnsan, sadece devletine değil karşısında bulunan tüm insan ve kurumlara her an hesap verme onuru, hevesi ve gururu ile yaşamalıdır ki hayatında aksaklıklar, ters giden durumlar olmasın, başı öne eğilmesin. Aksi halde, insan çoğu zaman, çoğu kişi karşısında küçük düşmüş, hor görülmüş bir konumda yer alacaktır.Seda CEMAL

 

C.3 Liyakat:Bir duruma en uygun yol yöntemdir.

     Cehalet:yanlışı doğru bilip bu yolda ilerlemeye çalışmaktır. Rıdvan OKUŞ

 

C.3 Devlete yasa, kanun gibi yaptırıcı kuralların olması kişi haklarına duyulan saygıdan dolayıdır. Yani insanların çoğunun yanlış bulduğu öldürme, hırsızlık vb. gibi suçlar cezasız bırakılamaz. Devlet bu yüzden yaptırıcıdır ve böylede olmalıdır.  Sevil DOĞAN

C.3Ya devlete hesap verme,onura hevese sahip olmakla ;hevese,onura,gurura sahip olmak arasında çok fark vardır.Ben hiçbir zaman devlete hesap vermek onuruyla,gururuyla yaşayamam çünkü benim bazı haklarım var.Ve her zaman da devlete hesap vermek zorunda da değilim.Çünkü burası sözde demokratik ve cumhuriyet rejiminin hakim olduğu bir ülke.Ama sözde tabi ki.Geçmişte ki çoğu makam ve mevki sahibi insan devlete yaltaklanarak  devlet içim onurlu ve hevesli görünerek bu noktalara gelmiştir ki bu bence Türkiye’nin yüz kızartan rezilliğidir.Benim hevesim,onurum,gururum hümanistlikten geliyor,benim özümden geliyor ama diğer insanın hevesi gururu devlete hesap vermek korkusundan geliyor.Bu zaten çok açık değil mi günümüzde ki çoğu aydından,bilim adamlarından,devler adamlarından.Onur ve gurur bizde gönülden gelen bir hassasiyetliktir.Ama diğerlerinin hesap verme korkusundan gelen bir şeydir ki bu cehaletin ve hayvani siyasetin en büyük örneğidir.Oktay BARAN   

C3 Kişi yaşadığı devletle barışık olmalıdır bir vatandaş sınırları içinde bulunduğu devlete gururla ,hevesle hesap vermelidir.Eğer kişi hesap veremiyorsa o zaman dönüp geçmişine bakmalıdır.

 

C.3 Devlet birey ilişkisinde bireyin özgürlüğü esastır. Bunu dışında ki tüm uygulamalar yanlıştır ŞEYHMUS UTLİ

C.3 Bir ülkenin vatandaşları her an devletine hesap vermek zorunda değildir bence. Bir vatandaşın devletine hesap verebilmesi ancak o devletin birey ve bireylerin ihtiyaçlarına, hak ve özgürlüklerini yerine getirdiğinde olur. Bugün en tepedekilerin halkı sömürmeye ve ülkeyi geriye götürmeyi devam ettiklerini görüyoruz. Kime güvenilip kime güvenilmeyeceği bir ülkede yaşamak çok kötüdür. Bazen yanınızdakini bile tanıyamıyorsunuz. Devlet hem sorgulamak istiyor hem de dokunulmazlık diye bir saçmalığı ortaya koyuyor. Herkes eşittir, dokunulmazlık diye bir şey kabul edilemez.Hakan ALTUN  

C.3 Öncelikle sorgulanması gereken şey, devletin birey için ne anlam ifade ettiğidir. Devlet, insanın hesap vererek onurlanacağı bir kurum olmaktan ziyade bireye hesap vermekle yükümlü olmalıdır.Ramazan ERGÜN

C.3 İnsan her yönü ile yaşadığı devlerin çıkarlarını ön planda tutar. Çünkü insanın onuru, haysiyeti ve gururu onun hayat standartlarını belirler. Onun bu yönleri ile toplumda yaşamasını sağlar. İnsan onuru için yaşar. Onursuz bir yaşam ölü bir ceset gibidir.Adnan YILMAZ

 

C. 3 Devletin başına geçme hırsı belki de daha iyi yaşama koşullarını elde edebilme ya da insanların başkanı başbakanı yöneticisi olabilmek için insanlarımızın yapamayacağı şey yoktur. Partilerimizin önce dini devletten tamamen ayırarak sonra dinci geçinmeye çalışarak sırf kazanabilme hırsıyla gösterdiği çelişkileri liyakatsizliğe ve cehalete örnek verebiliriz.

Bilge TÜRKER

C.3 Bizler kendi yaptıklarımızı, yaşadıklarımızı adilce yargılayabiliyorsak başkasına hesap verme durumu zaten ortadan kalkar.Semra DAĞ

C.3 İnsan, içinde yaşadığı ülkedeki devlet kurallarına saygı duymalı ve bu anlayış çerçevesinde yaşamını devam ettirirken aynı zamanda devletin de vatandaşına kol kanat germesi gerekir. Yoksa devletin yıpranması hiç kimseye yaramayacaktır. Heves denen duygu bir kimse de istek uyandırması bir amacı gerçekleştirmek için kişide bulunması gereken bir olgudur. Hevesli kişi azimlidir çalışkandır. Gurur denen duygu ise insanın en vakur duygularından biridir. Liyakat ise bir duruma en uygun düşünülen değerdir. Cehalet ise yanlışı doğru kabul görüp ona inanmaktır. Şahabettin BALCI

C.3 İnsanın devletine her an hesap verme onuruna sahip olması onu devletine yanlış yapmaktan ve yapılmasına izin vermekten alı koyar. Bu erdeme sahip olmayan insanlar ise sadece çıkarını düşünür, devletin içinde bulunduğu kötü durumda hiç etkilenmez. Bu gün devlet başında bulunan Ergenekon sülükleri tarihten beridir bu erdemde uzak oldukları için devletin kanını emmişlerdir.Medeni BAYAR

C. 3 İnsan dili dini ırkı ne olursa olsun bir devlet adı altında o devletin bir ferdiyse aldığı her kararla yaptığı her işte devletinin onurunu, dünyadaki konumunu ve yerini düşünmeli ve bu bilinçle hareket etmelidir. Zaten günümüzdeki pek çok kargaşanın sebebi devlet olma birlik olma en önemlisi insanca bir arada yaşama düşüncesini bırakıp hâlâ körü körüne ırk milliyetçiliği yapıyor olmamız değil midir? Kevser SÖYLER

                                                                                                          

C.3 Bence hesap vermesi gereken kurum devlettir. Devlet insan için vardır. İnsanın devlete hesap vermesi bir onur değildir. Ayten YILDIZ                                                  

C.3 Dünya artık bir savaş halindedir. Bu savaş çıkar savaşıdır. Bencilliğin en üst safhada olduğu bu dönemde yalan söylemek parayla mı? Gurur, onur nedir bilmeyen insanlar bir üst makama yaranmak amacı ile onlara gurur gösterisi yapmaktadır. Örneğin; günümüzde insanlığın güven duygusunu yok edip hayrete düşüren Deniz Feneri. Birkaç yıl önce yürek sızlatıcı, göz yaşı döktüren çeşitli hayat hikayeleri, daha bir acıklı küçük Emrah filmlerine dönüştürüp ekranlara taşıyan insanlar. O insanları görüp onlara acıyan halk, servet değerinde yardımlar bağışladılar, bu yardımlar zavallı ezilmiş halkın yüzünü güldürdü zannettik ama, çok yanıldık. Meğer onca yardım parasından adamlar kendilerine servet yapmışlar. Peki bu zavallı insanların gururuyla, hevesiyle, insani duygularıyla oynamak değildir de nedir? Hicret OKAN

           

 

C.3 Her bireyin bağlı bulunduğu devlete karşı bazı sorumlulukları ve ödevleri vardır. Elbette ki bireyin bu sorumluluklarının bilincinde olması gerekir. Aksi takdirde Ülkede bir beraberliğin olması düşünülemez. Bunun aksinin olması halinde aşılamayacak güç engellerle karşılaşılır.                                                                                                   Süheyla BÜRÇÜN               

C.3 Eğer âlim, aydın veya yönetici yaptıklarından dolayı birilerini sorguluyorsa, önce kendini sorgulamalı. Halka hesap vermeli. Yani bir örnek teşkil ettiği zaman halk da yönetime karşı açık olur. Güven ortamı oluşturulmalı. Yoksa yolsuzluk, hortumculuk, Ergenekonlar …vb. alır başını gider.Ayşe ARSLAN

C.3 Bireyin devletine her an hesap verme mecburiyeti yoktur. Çünkü devletin var olma sebebi vatandaşının gururunu ve onurunu korumaktır.Mehmet Nuri EŞİN                                         

C.3 İnsan devletine karşı onurlu ve şerefli olmalıdır. Herhangi bir yanlışlık yaparsa devletine karşı hesap verme onuruna, hevesine, gururuna sahip olmalıdır. İnsan yemek yediği yere ihanet etmemelidir. Bu gün hepimiz bu bayrak çatısı altında yaşıyorsak, devletin koyduğu kanunlar çerçevesinde hareket etmeliyiz. Bu gün devletin önemli birimlerine gelmiş insanlar kendi makamını korumak için devletine her türlü kötülüğü yapabiliyor. Kendi onurunu, devlet onurundan daha yüksek görüyor ve insanları birbirine düşürüyor.Zülfü ERYATAN

 

C.3 Tabii ki her insan vatanı saydığı ülkesini sevmeli ve bu uğurda gerekirse canını bile vermeli. Ama devletin başında ki er tek dil, tek din, tek bayrak deyip diğer kesimlere yeterli haklar(din, dil özgürlüğü) verilmezse ülkede huzur ortamını sağlamak ta başarılı olmaz.Şükrü NAS

C.3 İnsan her an devletine hesap verebildiğince mutlu yaşayabilir aksi taktirde mutlu olmazsı olanaksızdır. Idban KUDAY

C.3: İnsan bu âleme sadece ibadet için gönderilmiştir böylece yaptığı işlerle heveslere uymadan, onursuzluk yapmadan kendi sıfatına yakışır bir şekilde yaşaması gerekir. Çünkü insan fıtratı bunu gerektirir. O her zaman ahlaklı, onurlu olmalıdır(Mehmet GENÇ)

 

C3İnsanların halleri zaman ve mekâna göre değişmektedir. Kendilerine özgü halleri bulunan bir toplumun yapısına uygun olan bir ceza, âdet ve davranış bakımından bu topluma muhalif olan başka bir toplumun yapısına uymayabilir. Herkese uygulanabilen standart bir ceza koymak mümkün değildir. Kurallarının durumlarını bilen ve onların karakterlerinin gerektirdiği şeylerden haberdar olan Yüce Allah, cezaları takdir etme yetkisini yönetenlere vermiştir. Sonra onları, kendi idareleri altında bulunan insanların maslahatlarına riayet etme, onları uygun tarzda terbiye edecek her çeşit sebebe sarılma, suçluları münasip cezalarla cezalandırma hususunda gece gündüz demeden çalışmakla yükümlü kılmıştır ki; insanlar huzur, sükûn, rahat ve güven içinde yaşayabilsinler. Halk, ancak böyle yöneticilere her an hesap verme onuruna, hevesine ve gururuna sahip olabilir. Gülşen ÇELEBİOĞLU

C.3 Kişilerin tabi olduğu bir ülkeyi reddedip ona karşı tavırlı konuşması yediği ekmeğe hayata belki Allah a isyana kadar insanı götürebilir bu yüzden kişilerin devlete veya yaşadığı topluma ihanet vari konuşmalar sergilemesi çok yanlış. Yasin Murat KAHRAMAN

 

C.3 İnsan bulunduğu konumda öyle bir iş yapmalı ki üst mevkilere hesap vermek yerine yaptığı işin güzelliklerini anlatsın. Yusuf AKIL

C.3 İnsanın devletine her zaman hesap verme bilincine sahip olması devletine karşı sorumluklarının bilincinde olması devletin hesap sormasıyla kendini hesap vermekten bertaraf etmez.Tam tersi gurura sahip birey ise devletin kendi çıkarını düşünerek toplumu zor duruma düşürür.İnsanoğlu adaletin kestiği parmak acımaz diyerek devletin üzerine yüklediği hesap  sorumlukların bilincinde olmalı.ŞAHİN KARAN

 

C.3  İnsan mahlukatların en onurlusu en şereflisi en erdemlisi olarak yaratılır ama aynı insan üzerine vazife olan şeyleri sallarsa tam tersi haline gelir yani hayvandan da aşağı bir hilkat garibesi olur. Devlette dünyevi bir rejim baş gösteriyorsa sonuçta insan icadı eksiksiz ve yanlışsız düşünülemez yani bazı kurallara baş kaldırı ihanet diye isimlendirilmemeli sonuçta devletimin bekası için hakkı arama çabası içerisinde olmak erdemliliktir diye düşünüyorum. İnsan her şeye rağmen devletine hesap verebilmeli ama haktan taviz vererek değil. Zamanında bir şiir okudu diye aylarca ceza evine mahkum edilen bir siyasi bugün bu devletin başında yani demem o ki kişi haktan ayrılmadan devletine her şekil hesap verebilmelidir. Bugün haksızlık yapılsa bile rabbine güvenen insan için elbette bir gün ilahi adalet yerini bulacaktır. Zeynel PEKEDİS

 

C.3 Devlet millet için vardır. Her şeyi milletin hakkını gözeterek yapmalı aksi halde kaos çıkar.Devlet daima millete hesap verebilme durumunda olabilmeli belli bir kısım insanın tekerine girerse devlet,millet artık güvenmez devlete ve bölünmeler meydana gelir.İbrahim KILIÇ

C.3  Bir ülkenin vatandaşları her an devletine hesap vermek zorunda değildir bence. Bir vatandaşın devletine hesap verebilmesi ancak o devletin birey ve bireylerin ihtiyaçlarına, hak ve özgürlüklerini yerine getirdiğinde olur. Bugün en tepedekilerin halkı sömürmeye ve ülkeyi geriye götürmeyi devam ettiklerini görüyoruz. Kime güvenilip kime güvenilmeyeceği bir ülkede yaşamak çok kötüdür. Bazen yanınızdakini bile tanıyamıyorsunuz. Devlet hem sorgulamak istiyor hem de dokunulmazlık diye bir saçmalığı ortaya koyuyor. Herkes eşittir, dokunulmazlık diye bir şey kabul edilemez. İbrahim AKKOYUN

 

C.3İnsan bir şeyden korktuğu için değil kendisi için onura ve gurura sahip olmalıdır.Devlet kavramı kalktığında onur ve gururda ortadan kalkar, cehalet ortaya çıkar.AYŞE ÇATAK

 

C.3.İnsanoğlu devletin temelini oluşturan, var olma sebebi olan ve bu sisteme her an hesap vermek zorunda olan bir varlıktır. Ancak bunun bilinçli olması gerekir. Bunun bir gurur kaynağı olduğunu bilmeli; kendisi ve yapmakta olduğu faaliyetler hakkında devlete her an hesap vermek zorunda olduğunu hissetmelidir. Kendisini aydın olarak nitelendiren ya da iktidarda olan veya iktidarın desteğini alan bazı insanlar yaptıkları işlerde özgür olduklarını, devlete hesap vermek zorunda olmadıklarını sanmaktadırlar. Bu devlet yapısına en çok zarar veren yaklaşımların başında gelmektedir. Velat SAYUR

C.3 Onura ve gurura sahip fertler her an devlete hesap verebilir durumdadır. Çünkü bu şahısların devletten gizli ve saklıları yoktur. Ancak hesap verme onuruna ve gururuna sahip olmayan kişiler elbette devletle hesaplaşmak istemezler. Leyla ALTUN

 

C.3 İnsanlar içinde yaşadıkları ülkede hakim olan devlete ve kurumlarına hesap vermekten gurur duymalı bunu aksini yapan kişiler ise içinde bulundukları aczin fakında bile olmadan kendilerini büyük görmektedir. Nazif TEPE

.

C.3. Bazı devlet yöneticileri geldikleri konumda, kendilerini bu konuma getirmiş olan insanlara, devlet hesap verme zorunlulukları olduğunu unutarak, konumlarını kendi heves ve guruplarına göre kullanabilmektedir. Bu da likayatsizdir.

      Leyla TOPÇU

C.3 Türkiye cumhuriyeti devletinin 7.5 milyon memuru ve çalışanı var. Bir memuru düşünelim. Memur, çoğu zaman şu düşüncededir;’Ben ekmek kapıma ihanet etmemeliyim. Bu yüzden devletin kuluyum.’Yani memur devleti her an kafasının üstünde bir tokmak gibi görür ve devlet aleyhtarı olabilecek herhangi bir düşünce veya doğruyu dile getiremez. Bu da demokrasinin düşünce hakkını baskı altına almak demektir. Ama bir esnafı düşündüğümüz vakit, onun haklarını daha kolay dile getirebileceği aşikardır. Elbette insan devletini korumalı ve ayakta tutmaya çalışmalıdır. Çünkü devlet-birey arasında karşılıklı çıkar söz konusudur. Yani devlet gücünü milletten alarak büyür; millet de devletin çalışmaları ve yatırımlarıyla refaha kavuşur. Yoksa devleti yok edici unsurun millet olması düşünülemez. Ali Osman ERAN.

C3. Devlet insanları bir çatı altında toplayan bir kurumdur. Bu kurumu oluşturanda insanlardır. İnsanların bir arada yaşayabilmeleri için toplumsal kurallara ve insan eliyle oluşturulan devletin resmi kurallarına yani yasalara ihtiyacı vardır. İnsanlar bu kurallara uymadığında devlete hesap verir. Hesap verilecek bir merci olmadığında toplumsal kargaşa ortaya çıkar. Halil  KURTAY

C3.Heves ve gururda daha çok bireysellik ön plandadır. Onur da ise daha çok toplum tarafından kabul görmüş normların kabul edilmesi ön plandadır. Duruma göre tercih yapılmalıdır. Hesap verilecek devletin öncelikle ilkelerine yani özüne bakmak gerekir. Yani adaletli, eşitlikçi, özgürlükçü ve demokratik bir devlete bir devlete hesap vermek onur vericidir.Abdullah SEYAR

 

C.3 Devlet tek tek bütün fertleri ,güvenlik,eğitim,hukuk vb…bağlamlarda güven vermeli.Bu güvene sahip bireyler hesap verme onur,gurur ve hevesine sahip olabilir.Öte yandan toplumun bir kesimini veya tamamını adı geçen güvenden mahrum bırakırsa yine toplumun bir kesimi veya tamamı hesap verme onur,gurur ve hevesine sahip olmaz aksine asi olur.     M. Nuri KORKMAZ

C.3 Bence hesap vermesi gereken kurum devlettir.Devletin kendini devam ettirmesi için bireyler mutlaka hesap vermek zorundadır. Devlet insan için vardır. İnsanın devlete hesap vermesi bir onur değildir. İbrahim AYDIN

C.3 İnsan her zaman devlete karşı hesap verme onuruna, hevesine ve gururuna sahip olmak zorunda değildir. Ama onura hevese ve gururuna sahip olmak durumundadır. Var olan devlet eğer ki insancıl olmayıp, kafatasçı, totaliter ve faşistse değil buna hesap vermek, aksine başkaldırmak hem dinen, hem de evrensel insanlık kurallarınca yerine getirilmesi gereken bir kuraldır. Salih Sosyal

C.3 İnsan devletine karşı onurlu ve şerefli olmalıdır. Herhangi bir yanlışlık yaparsa devletine karşı hesap verme onuruna, hevesine, gururuna sahip olmalıdır. İnsan yemek yediği yere ihanet etmemelidir. Bu gün hepimiz bu bayrak çatısı altında yaşıyorsak, devletin koyduğu kanunlar çerçevesinde hareket etmeliyiz. Bu gün devletin önemli birimlerine gelmiş insanlar kendi makamını korumak için devletine her türlü kötülüğü yapabiliyor. Kendi onurunu, devlet onurundan daha yüksek görüyor ve insanları birbirine düşürüyor.Barış ÖZTÜRK