30.1-Kendini doğru tanımak ne demektir? Fıtratını doğru tanımak ne demektir?
2-Kendisini ve çevresini; dev, pire ve düz ayna mantığı ile değerlendirmek ne demektir?
3-
Kendisini toplum içerisinde doğru konumlandırmanın ön koşulu;kendisini ve toplumu doğru tanımak ve doğru empati duymaktan geçer.
4-Kendini ve çevresini doğru tanımak doğru duygudaşlık yapmaya yâda duygudaşlık duymaya yetmez. Bunu için kendi gerçeklerini ve çevrenin gerçeklerini eşleştirip net örtüşenlerden itibaren güzel ahlak kurallarına göre (peygamber ahlakına göre) çimlenerek örtüşmeyenlere uyum sağlayıcı çözümler üretmek gerekir.   Önermelerini gerekçeli ret ediniz.

C.30 1) Kendini doğru tanımak nefsini ve fıtratını doğru tanımaktır. Fıtratını doğru tanımak da sana ve nesnel araçlarına dayanarak doğru kararlar ve tercihler verebilmektir.

       2) İnsanın kendisini olduğundan yüksek görmesi dev ayna mantığı ile. Olduğundan alçak görmesi pire ayna mantığıyla ve olduğu gibi görmesi düz ayna mantığıyla değerlendirmesi demektir.

      3) Önermeyi destekliyorum. İnsanın kendisini olduğu gibi görüp doğru konumlandırması gerekir. Kendisini olduğundan yüksek görmesi kadar aşağı görmesi de yanlıştır.   Nazmiye YARGI

C.30 1.) Kendini doğru tanımak, benliğini ve egolarını bilmektir. Doğrularını, yanlışlarını, savunduklarını, reddettiklerini, sevdiklerini, nefret ettiklerini… Bilmektir. Kendini değerlendirebilmek yanlışı doğrudan ayırt edebilmek gibidir. Doğru olan her zaman gerçektir. Gerçekliğini tanımak da kendini tanımaktan geçer.

2.) Kendini diğer insanlardan üstün görmek ya da belirli bir kesimi küçük görmek olaylara farklı açıdan değil de sadece görünenle yetinmek daha fazlasını idrak edememek demektir.

3.) Toplumda yer eden insanlar toplumla empati kuran, toplumun kurallarını ve gerekçelerini yerine getirerek konumlanmıştır. Bunun için toplumda yer edinmek toplumu iyi bilmekten geçer.

Melin KARAN

C.301  Yerleştirildiği koordinat sisteminde bileşenlerini bilmesi insanın kendisine ve fıtratını doğru bilmesi demektir.

2 Olması gerekenden farklı görmek demektir.

3.İnsan ve toplum birbirleri içerisinde  çalışıyorsa ne kadar doğru tanırsa tanısın doğru konumlandırma az olabilir.

4. Hayır çünkü  merkezinde İslamiyet yok. Dilek KURT

C.30 İnsanın kendini tanıması kendi yapacaklarını düşüncelerini doğru benimsemesidir. fıtratını tanıması ise doğası gereği yaptığı şeyleri iyi bilmesi demektir. Nazif TEPE

C.30 –Özgüvene sahip olmak, ne istediğini bilmektir. Fıtratını bilmek ise akli ve ruhi yönlerinin bilinmesidir.

 2-İnsanın kendini dev aynasında görmesi onu nefsine yenik düşürür. Kendini pire aynasında görmesi ise kendini işe yaramaz bir varlık olarak görmesine sebep olur. Düz ayna mantığı ile bakan kişi kendisinin doğru ve yanlışlarının farkında olur.

 3-Önerme doğrudur. Bireyin kendini iyi tanıması sonucunda toplumda konumlandırılır. Seyfettin SEYHAN

C.30 Bir şeyi yapabilmemiz öncelikle kendimizle barışık olmaya bağlıdır. İşi severek yapıp yapmayacağımızı keşfetmiş oluruz. Kendini her şeyin odak noktası, her şeyden üstün görmek. İnsan toplumda kendini konumlandırmaz toplum İnsanı konumlandırır. O da toplumun o kişiyi kabul etmesine bağlıdır.İbrahim KILIÇ

 

C.30 1-İnsanın kendini tanıması benlik kargaşasına son vermesidir. Fıtratını tanıması ise iradesini anlamasıdır.HABİP KAYA

C. 30 Kendini tanımak deyimi, tasavvufta çok mevzu bahistir.İnsanın kendi üstün ve alçak melekelerini tanıması,bunları en üst düzeyde nasıl kontrol altına alabileceği, bu melekelerin hangilerinin mutluluk vereceği hangilerinin huzursuzluğa ve kaosa sebep olabileceği konusunda bilgi sahibi olabileceği konusunda bilgi sahibi olmasıdır.

İnsanın kendini toplum içerisinde doğru konumlandırabilmesi için; ne kendini çok yeterli ve yetenekli görüp öğrenmeyi durdurması, ne de kendini ezilmişlik psikolojisine kaptırıp kendi fıtratını toplum genelinden alçakta görmesi ve kendinden utanması yanlıştır.İnsan aynı bir düz aynaya bakar gibi, kendi fıtratını eline alıp bununla topluma nasıl faydalı olabileceğini düşünmesi ve kendine bu şekilde bir yol çizmesi gerekir. Ali Osman ERAN.

 

C.30 Kendini doğru tanımak kendini bilmek demektir. Kendini bilen kendine düz ayna mantığıyla bakan demektir. Tüm bunları bilmek; Ben neyim? Nerden geldim? Nereye gidiyorum? Gayem nedir? Gibi sorulara cevap verebilen demektir. Zaten tüm bunların farkında olan bir birey bulunduğu toplumu da tanıyan ve bu toplum içerisinde nerde durmasını bilen bireydir.  İrfan BAHARLI

C.30 1)Kendini doğru tanımak insanın nefsani ve meliki(meleği)yönlerini yani madde ve mana yönlerini çok iyi bilmesidir.fıtratını bilmek ise kişinin akli ve ruhi yönlerini bilmesini gerektirir.

2)insanın kendisini ve çevresini dev aynasından değerlendirmesi enaniyetini kabartır ve kendini bir şey zannetmesine yol açar.kendine ve çevresine pire aynasından bakması kendini ve çevresini küçük görmesine bireyde aşağılık kompleksi oluşmasına yok açar.en iyisi olaylara olduğu gibi düz ayna mantığı ile bakmak ve olayları gerçek yüzleriyle görmektir.

3)kişinin kendini ve toplumu iyi tanıması kendini toplumda doğru konumlandırmasını sağlar(önerme doğrudur reddedilemez.) .REMZİYE ERDOĞAN

 

C.30)    1)fıtratını doğru tanımak kendini ne yaptığın neler yapması gerektiğini bilmesidir insanın.

            2)kendisini dev aynasında değerlendirmek kendini diğer varlıklardan ya da insanlardan üstün görmek anlamına gelir. Pire ayna mantığında ise tam tersi aşağı güçsüz görmesidir. Düz ayna mantığı ise kendini olduğu gibi görmedir.

3)bence doğru bir önerme. Toplumun isteklerine cevap vermeden kendini başkasının yerine koymadan toplumda bir yer elde edemez insan. GÖKHAN BOZDOĞAN

C.30 A.Ne için yaşadığını bilmektir. Fıtratını doğru tanımak ise zaaflarını ve güçlü yanlarını bilmektir.

B.Dev büyük görme, pire küçük görme, düz ise olduğu gibi görme (kimi yerleştirirsen aynaya) Yusuf KESKİN

C.30A  Fıtratın artı,eksi ve nötr yanlarını bilmek. B Kibir dev aynasıdır. Ümitsizlik pire aynasıdır. Mütevazılık düz aynadır. C Evet bireyin kendini toplumda doğru konumlandırmasının ön şartı toplumun farzlarını doğru empati kurmasından geçer. Ali Galip ERCİK

C.30 1 Kendini doğru tanımak ve fıtratsını doğru tanımak arasında sıkı bir bağlantı vardır. Fıtratını iyi bilen bir insan kendini en doğru şekilde konumlandırır.

         2 Kendisini ve çevresini dev mantıkla değerlendiren insan kendini olduğundan daha büyük daha iyi görür. Ve kendini beğenmişlik oluşur. Pire olarak değerlendirmek ise kendini olduğundan daha küçük ve basit değerlendirmesine sebep olur. Düz ayna mantığıyla bakmak ise bildiğimiz gibi ayna karşıdaki görüntüyü olduğu gibi verir. Bu da kişinin kendisini ve çevresini olduğu gibi görmek demektir.

        3 Kendini toplumun içinde doğru konumlandırmak için toplumu doğru tanımamız lazım ve empati kurmamız lazım. Ama toplum tarafından benimsenmek içinde bütünüyle topluma benzememiz yanlış olur. Eğer ahlak kuralları çerçevesinde ise değerlerimiz bunları topluma benimsetmek için uğraşmalıyız. Leyla ALTUN

 

C.30 1-İnsanın kendini tanıması neden yaşıyorum sorusuna bir cevap bulduğudur ve böylece yaşamını şekillendirmesidir. Fıtratını tanıması ise düşünce biçimini tanımasıdır. FEYYAZ KARA

2-İnsanın kendini dev aynasında görmesi onu kendini olduğundan büyük görmesine sebep olur pire aynasında görmesi ise kendini korkak kılar silik bir kişiliğe sebep olur 2 bakışta yanlıştır doğru olan düz aynada bakmaktır neyimiz varsa onu görmektir.

3-Önerme net doğrudur. FEYYAZ KARA

 

 

C.30 –Özgüvene sahip olmak,ne istediğini bilmektir.Fıtratını bilmek ise akli ve ruhi yönlerinin bilinmesidir.

 2-İnsanın kendini dev aynasında görmesi onu nefsine yenik düşürür.Kendini pire aynasında görmesi ise kendini işe yaramaz bir varlık olarak görmesine sebep olur.Düz ayna mantığı ile bakan kişi kendisinin doğru ve yanlışlarının farkında olur.

 3-Önerme doğrudur.Bireyin kendini iyi tanıması sonucunda toplumda konumlandırılır. Kadir GERGİN

 

C.30. 1.Kişinin kendini tanıması davranışlarına yansır. Kişi kendini doğru tanıdığı zaman isteklerini algılayabilir. Nefsine yenik düşme durumuyla karşılaşmaz. Kişi fıtratını tanıdığı zamanda aynı şekilde nefsiyle rahat yaşayabilir.

        2.Kişi kendini gereğinden fazla yüceltmemeli ve aynı zamanda düşürmemelidir. Kişi alçak gönüllü olmalıdır.

 

        3.Birey toplumda konumunu bilmeli ona göre hareket etmelidir. GİZEM SARI

 

C-30 Kendini doğru tanımak kişiliği oturmuş insanlara mahsustur.Neye,nasıl ve hangi durumlarda tepki vereceğini bilmek fıtratını bilen insana mahsustur.

        Dev,pire ve düz ayna mantığı olaylara farklı boyutlarda bakmak demektir…BURCU ŞİMŞEK

 

C.30  -Kendini tanımak ne istediğini bilmektir.Fıtratını bilmek ise akli ve ruhi yönlerinin bilinmesidir.

 2-İnsanın kendini dev aynasında görmesi onu nefsine yenik düşürür.Kendini pire aynasında görmesi ise kendini işe yaramaz bir varlık olarak görmesine sebep olur.Düz ayna mantığı ile bakan kişi kendisinin doğru ve yanlışlarının farkında olur.

 3-Kişinin kendini iyi tanıması sonucunda toplumda konumlandırılır.Bu nedenle önerme doğrudur.

SAMET ÇENŞİ

 

C-30 1- Bir insanın doğrusu-yanlışı, iyisi-kötüsü ile kendi varlığını bilmesi atalarının farkında olması o insanın kendisini tanımasıdır.

          2- İnsan kendisini ne gereğinden küçük düşürmeli ne de kendisini de dev aynasında görmelidir. Makul olan boy aynasında kendini görebilmesidir.

          3- Kendisini ve toplumunu tanıyan biri toplum içindeki yerini de tahmin etmede ve belirleme de zorluk çekmez… NAZİFE SAVAŞAN

 

C.30  1-Fıtratındaki cihazatı bilip, ne için var edildiğini sorgulayıp bu çerçevede yaşamak demektir. Kendini bulmak ise bunu anlamaktır.

          2-Dev aynasında görmek, her şeyi olduğundan abartılı görmektir.

             Pire aynasında görmek, olduğundan küçük görmektir.

             Düz ayna ise, olduğu gibi görmektir.Aykan AKÇA

 

C-30 Kişiliği oturmuş insanlar kendini bilir.Doğruları,yanlışları ve eksik yanlarının farkındadır ve eleştiriye açıktır…

 

         Ne dev aynadan ne de pire aynasından bakmamak gerekir.Kendini eksik ya da olduğundan fazla görürüsün.Ama düz ayna mantığıyla hareket edersen kendini olduğun gibi görürsün…ÖZLEM AKIN

C.30.A Bireyin yeteneklerini, duygu ve düşüncelerini iyi sezip hayattan ne istediğini bilmesidir. Kişi eğer toplumda doğru yorumlanırcasına sezilmez ise ve ahlakına yansıtıyorsa fıtratını doğru tanımlıyor demektir.

B Birey ve çevresi dev mantığında birey bilgileri sayesinde devdir. Bilgisizliği sayesinde piredir. Bildiklerini yansıttığı çerçevesinde de birey ve çevre yansıtılır.

C Bana göre bu gerçekte ret edilmeyebilir zaten birey eğer kendini tanımazsa toplumdaki konumu belirlenemez. MEDENİ SAKCAK

 

 

C.30 1-İnsanın kendini tanıması dünyaya geliş yaşama amacını bilmesidir ve böylece yaşamını şekillendirmesidir. Fıtratını tanıması ise kişisel mantalitesini tanımasıdır düşünce biçimini tanımasıdır.

2-İnsanın kendini dev aynasında görmesi onu kendini olduğundan büyük görmesine sebep olarak onu

uçuruma sürükler. Kendini pire aynasında görmesi korkak ve silik bir kişiliğe sebep olur. Düz ayna ile bakmak insana  kendi özelliklerini yansıtır ve daha sağlıklı kişilik kazanmasını sağlar.

 3-Önerme doğrudur ŞEYHMUS UTLİ

 

C.30 A.Kendini doğru tanımak hidayete ermektir.Fıtratını doğru tanımak kişinin kalitesini anlaması demektir.

B.Birey gururu kibre dönüştürdüğü zaman kendini ulaşılması zor bir mevkide görür veya gurursuz ise kendini çok sıradanlaştırır.Ancak kendini kendi gibi görürse en doğal halini alır.

C.Bütünün özelliklerini bitin yansıtmaya bilir.Ancak genel yansıtır.Kişinin kendini doğru konumlandırması onda topluma karşı bir empati geliştirmeye bilir.Önermeyi reddediyorum.

 FIRAT ALTUN

 

C.30 1.Kendini tanımak; kişinin kendi nefsini, eksikliklerini, zaaflarını bilip, bunlara karşı durmaya çalışmaktır.

Fıtratını doğru tanıma; Kişilerin yaratılıştan gelen özelliklerini tanımasıdır.

2.Kişi çevresine ve kendisine pire ve dev aynasında bakınca doğru bir şekilde bakınca tanıyamaz ve değerlendiremez. Çünkü olayları ya abartılı ya da önemsenmeyecek kadar küçük görür. Bu yüzden kişi olayları ve kendisini düz ayna mantığı ile değerlendirmelidir.

3.Kişi toplumu doğru tanırsa, toplumdaki kişilerle duygudaşlık kurabilir ve toplumdaki yerini belirleyebilir. Yani önermeye katılıyorum. REYHAN YILMAZ

 

 

 

C.301-İnsanın vazifesi:” Halık-ı kâinatı tanımak ve O’na iman edip ibadet etmektir.” İnsan vazifesini bildiği ve bunun doğrultusunda hareket ettiği zaman kendisini doğru tanır. Fıtratını doğru tanımak: Cenab-ı Hakk’ın insanın vücuduna yerleştirdiği ve onlarla rabbini tanımaya ve ibadet etmeye elverişli şeylerin farkında olmaktır.

2-Çevresini ve kendisini pire mantığı ile değerlendirmek,”at gözlüğü ile bakmak” ifadesi ile aynıdır. Yani dar bir görüşle değerlendirme yapar. Oysa eğitimdeki “altı şapka kuralı” gibi: Bir konuya daha geniş çerçeveden bakılır. Daha nesnel değerlendirmelere varılır.

3-Kendisini toplumun içerisinde doğru konumlandırmanın ön koşulu; kendini ve toplumu doğru tanımak ve doğru empati duymaktan geçer. Önermesine katılıyorum. Turgut KIYICI

 

C.30 -1- İnsanın kendini tanıması karşısına çıkan bazı olaylarda çelişkide kalmamasıdır. Fıtratı tanımak ve insanın kendisinin nerede ve nasıl olduğunu bilmektir.

-2-Dev olarak,kendini her şeyden büyük görmesi. Pire, kendini başkalarından veya bazı şeylerden küçük görmez. Ayna, kişinin aynen kendisidir.-3- İnsanlar başkalarına verdiği sevgiyi,saygıyı,onlardan da aynı sevgi ve saygıyı alıyormuş gibi sanırlar. Hiçbir zaman da insanlar tam mükemmelliğe ulaşamazlar. Her zaman bilinmeyen bir şeyler vardır. .FIRAT KADIRHAN

 

C.30 1-Kendini tanımak ne istediğini bilmektir.Fıtratını bilmek ise akli ve ruhi yönlerinin bilinmesidir.

 2-İnsanın kendini dev aynasında görmesi onu nefsine yenik düşürür.Kendini pire aynasında görmesi ise kendini işe yaramaz bir varlık olarak görmesine sebep olur.Düz ayna mantığı ile bakan kişi kendisinin doğru ve yanlışlarının farkında olur.

 3-Kişinin kendini iyi tanıması sonucunda toplumda konumlandırılır.Bu nedenle önerme doğrudur. BARIŞ SAVAŞ

 

 

C.30 İnsan kendisini gerçek manasıyla tanımadığı sürece ne çevresiyle ne de ailesiyle iyi bir ilişki kuramaz. Ayrıca kendini bilmeyen rabbini de bilemez. Onun için insanın kendisini iyi tanıması gerekir. Ercan IŞIK

 

C.30 Kendini doğru tanımak kişinin kendisine yapabileceği en büyük iyiliktir. Kişi kendisini tanımazsa hayatı boyunca ikilemler yaşayacaktır. Bu ikilemler içinde ideal sistemdeki konumuna ulaşma zor olacaktır. Kendini doğru tanımak kişinin geleceğine yön vermesi açısından kaçınılmaz bir faktördür. Kendinde olmayan özellikleri bilen insan herhangi bir işe girişeceği zaman bu faktörü göz önünde bulundurur ve kendisine en uygun olan mesleği icra eder. Bazı insanlar vardır ki Mevlana’nın ‘Ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol’ sözünü aksine kendileri olmaktan kaçınırlar. Kişi kendini bilmeli, hayatın hangi safhasında hangi rolde yer alacağını kavramalıdır. Kişinin fıtratında öğretmenlik kabiliyeti varsa fıtratı gereği büyük ihtimalle bu mesleğe yönelir. Kendini tanır, kendini tanıdığı için de dev aynasına ihtiyaç duymaz. Narsizmden yola çıkacak olursak kendini sürekli başkalarından üstün gören, kendisine aşırı hayranlık duyan kişiler hangi konuda olursa olsun kendilerini hep dev aynasında görürler. Bu da kişiyi sosyal dünyada insanların gözünde bir pire kadar küçük göstermeye yeterlidir.Ramazan ERGÜN

C.30 1 Kendini doğru tanımak; kişilik özelliklerini, nasıl bir karaktere sahip olduğunu, ne isteyip ne istemediğini bilmektir. Bu şekilde kendisini doğru tanımlayan kişi kendisi hakkında doğru kararlar da verecektir.

Fıtratını tanımak; kişinin yaradılışı itibari ile yapacağı veya yapamayacağı şeyleri doğru tanımlamaktır. Yani kişinin nefsinin aşılmazlarını bilmesi demektir.

2  Bir insan kendisini, ailesini ve çevresini pire ayna mantığıyla değerlendirmesi; kendisini, ailesini ve çevresini küçük görmek ve aşağılık duygusuna kapılmaktır. Dev ayna mantığı ile görmek ise büyük görüp böbürlenmektir. Düz ayna mantığı ile görmek, ne büyük ne de küçük görmektir. Her şeyi olduğu gibi görmek demektir.

3 Evet. Kendini toplum içinde doğru konumlandırmanın ön koşulu; kendisini ve toplumunu doğru tanımak ve doğru duygudaşlık kurmaktan geçer. Eğer bir birey kendisini tanıyıp, toplumun da ondan beklentisinin ne olduğunu anladıktan sonra duygudaşlık kurarak da kendisini doğru konumlandırmış olur.Funda AKDOĞAN

C.30 1 Kendini doğru tanımak öncelikle kendine karşı dürüstlüğü gerektirir. Doğrularını, yanlışlarını, eksiklerini, zayıf ve güçlü yönlerini bilmekten geçer. Semra DAĞ

C.30 1 Kendini ve fıtratını doğru tanımak; neyi yapabilip neyi yapamayacağını bilmek, neye ihtiyacı olduğunu kavrayabilmektir.

2 Kendini ve çevresini dev aynasın mantığı ile görmek olduğu konumdan daya üstünmüş gibi değerlendirmek, pire aynası mantığı ile görmek; olduğundan daha aşağıymış gibi değerlendirmek, düz ayna mantığı ile görmek de; tam olduğu konum içinde değerlendirmektir.

3 Konumlanmanın ön koşulu toplumu ve kendini iyi tanımaktır fakat bazen bunun da yeterli olmadığı durumlar olabilir o zaman insanlar istemedikleri konumlarda da bulunabilirler.Seda CEMAL

C.30 1 Kendini tanımak çevresini ve toplumunu tanımaktan geçer. Kendimizi tanımak eleştiriye açık olmak ön koşulu gereklidir. Kişi karakterini bilmeli yanlış ve doğrularının farkında olmalıdır. Kendini olduğu gibi fıtratını her türlü huyunu kabul ederek kendini bu şekilde görmelidir.

2-Kişi kendisini ve çevresini ne yüceltmeli ne de alçaltmalıdır. Duygudaşlık yoluyla topluma uyum sağlama onların gözüyle bakabilmelidir.

Bilge Türker

C.30 1 İnsanın kendisine ait zihinsel, bedensel ve duygusal yapıları bilmesidir.  

      2 Çevredekilere dev aynasından bakılırsa olduğundan daha abartılı görünür yani kendi değerinin üstünde görülür. Eğer tam tersi yapılırsa çevredekilere pire ayna mantığı ile bakılırsa çevredekiler bir nevi bakan kişinin gözünde gereksiz, yok sayılan kişiler olarak görünür. İnsanın yani bireyin ne dev ne de pire aynasından bakmaması gerekir. Bireye hak ettiği değer ölçülerinde bakılmalıdır. Yani düz ayna ile.                                                                                                

3 Önermesi bana göre doğrudur. Şayet birey bu önermedeki kuralları yerine getirmez ise toplum içerisinde doğru konumlandırılamaz. AYTEN YILDIZ                                                                                                                                                                                      

C.30  1 Kendini doğru tanımak kim olduğunu, ne yapabildiğini düşünce sistemini gerektiği gibi bilmektir. Fıtratını tanımak da doğasını kişiliğini bilmektir.

2 Dev aynası mantığı kendini ve çevresini olduğundan fazla övmek, üstün görmektir. Pire aynasında ise basit, değersiz ve küçük görme mantığıdır. Bu iki mantık da yanlış bence… Düz ayna mantığı, kendini ne aşan ne de yerin dibine sokan; sınırlarını kendini bilen bir mantık ki buna göre değerlendirme olmalı.

3 Bu önermeyi destekliyorum, çünkü birey kendini ve toplumu doğru tanımıyor ve empati duyamıyorsa doğru konumlandırma zor olur.Ayşe ARSLAN

C.30 İnsanın yaptığı işin sorumluluğunu bilmesi ve nereden gelip nereye gideceğini bilmesi kendini doğru tanımasıyla olur. İnsan hem kendine hem de topluma karşı sorumludur. Bu bilinçle hareket etmek zorundadır. Kendini toplumdan soyutlayamaz. Çevresini ne dev ne de pire konumunda görmelidir. Kendisini toplum içerisinde doğru konumlandırmalıdır.Zülfü ERYATAN

C.30 A Kendini doğru tanımak: Hayattan keyif almak, dünyada geçirdiğimiz sayılı günleri tüketirken kendi değerlerimizin, yetenek ve potansiyelimizin farkına vararak, bunlardan faydalanarak Yaratıcının istediği bir hayatı dünya üzerinde resmetmek için kendimizi tanımalıyız. İnsan kendisini verimli ve etkili bir hale getirmek için de kendini iyi tanımalı, gelişim hızını, ilerleme isteğini, hayattan ve kendisinden neler beklediğini, bu istek ve beklentilere ulaşmak için neler yapabileceğini, dünyada var oluş amacını ve bu amaca uygun olarak yapması gerekenleri iyi düşünmeli, öğrenmeli ve yapmalıdır.

B Kendini ve çevresini dev aynası ile değerlendirmek: var olan şeyleri olduğundan büyük, abartılı veya fazla görmektir. Örneğin: kişinin büyüklük taslaması veya böbürlenmesi… Pire aynası ile değerlendirmek ise: kendisini ve çevresini küçümsemektir. Düz ayna ile değerlendirmek. Var olanı objektif bir şekilde değerlendirmektir.

C Önerme doğrudur. Çünkü kişi kendisini tanıdı mı topluma karşı nasıl konumlanacağını bilir. Mehmet Nuri EŞİN

C.30 Kendini tanımak, zaaflarının ve üstünlüklerinin farkında olmaktır. Kişinin yapması gereken ilk iş kendini tanımasıdır. Kişi kendini ve çevresini olduğu gibi görmeli, öyle tanımaya çalışmalıdır. Süheyla BÜRÇÜN                                                                                               

C.30 1 Kendini doğru tanımak hayatını,dünyasını,çevresini,kişiliğini doğru anlayıp algılamaktır.fıtratını doğru tanımak ise kişi bedensel ve genetik özelliklerini iyi bilmek ve doğru konumlandırmaktır.

 2 Kendisini ve çevresini dev aynasında görmek,kendisiyle gururlanmak,çevreyi küçük görmek kibirlenmektir. Kendini ve çevresini pire aynasında görmek ise  kendini küçümsemek aşağılık kompleksine kapılmak anlamına gelir. Kendini düz ayna mantığında görmek ise her şeyi olduğu gibi kabul etmek anlamına gelir.

 3 Evet insanın kendisini tanıması toplumda herhangi bir yere konumlandırıp toplum içerisinde yer alması için kişinin kendisini  çevresini iyi bir şekilde algılayıp tanımasıyla ve buna bağlı olarak empati duymasıyla toplumda gözle görülür bir noktada yer alabilir.Oktay BARAN

C.30 1 Kendini doğru tanımak: Bir insanın kendini her şeyiyle (nefis, akıl, ruh, zekâ, sıfat vb.) doğru ve yanlış taraflarını görebilmesidir. Bir iş yapmadan önce kişinin o işi yapıp yapamayacağına karar verebilmesi kendini tanıması demektir. Fıtratını doğru tanımak: İnsanın genetik ve zihinsel yapısının nasıl olduğunu bilmesi, neleri yapmaya veya yapmamaya meyilli olduğunu bilmesidir. Yani bir insanın fıtratının özgün mü, değişken mi, değişmez mi, geçişken mi vb. bilmesidir.

2 Kendisini ve çevresini dev aynasında değerlendirmek; kendini ve çevresini olduğundan büyük göstermek olduğu gibi yansıtmamak demektir. Pire aynası mantığına göre değerlendirmek; bunun tam tersi olan yani kendisini ve çevresini olduğundan çok küçük gördüğü manasına gelir. Düz ayna mantığına göre değerlendirmek ise; kişinin kendisini ve çevresini olduğu gibi değerlendirmesi manasına gelir. Yani olduğundan küçük, büyük değerlendirmediği manasına gelir.

3 Önermeyi doğru buluyor ve ret etmiyorum. Çünkü kişinin kendisini bir konuma oturtması için kendini ve toplumu doğru tanıması şarttır. Kişi doğru bir konum için toplumda bir değişiklik yapamazsa bile kendinde değişiklik yapma şansı vardır.İdris ÇELİK

C.30 1 Kendini doğru tanımak demek eksikliğini zaafını ve güçlü yönleri ile tespit etmek demektir. Fıtratını doğru tanımak demek ise yaratılış özelliğinden dolayı iradesindeki her şeyi bilmek demektir.

2 Kendisini dev, pire ve düz ayna mantığı ile değerlendirmek ise kişi kendini hor görecek yani kendisini pire aynasında görmeyerek ne de kibirlenip kendisini dev aynasında görmeyecek. En makulü düz ayna mantığı ile kendisini olduğu gibi gösteren bu mantıktır.

3 Kişi kendisini tanıması için kendisini ve toplumu doğru tanımak ve doğru empati duymak da geçtiğine inandığım için ret etmiyorum. Şahabettin BALCI

C.30 A Kendine güvendir. Kendini doğru tanımak kişiliğini bilmektir. Fıtratını doğru tanımak ise doğumdan sahip olduğu özellikleri bilmektir.

B Kişinin kendini dev aynasında görmek halk dilinde kullanılan diğer bir değişle kendini üstün görmek deyimi ile aynı anlamdadır. Kendini pire gibi görmek işe yaramaz anlamında kullanılır. Düz ayna mantığı ise değişime kapalı her şeyi kendi gözüyle görmek anlamın da kullanılır.

C Kendini ve toplumu doğru tanısan da her şeye empati kurmak zordur. Örneğin zalim bir kral ya da hükümetin halka yaptığı zulümler ortada iken halkın içine girerek onların duygularını anlamak için yapacakları tüm empati duygular boşa çıkar. Çünkü insanlar

onlara karşı içgüdüleriyle bir porte çizmişlerdir.Medeni BAYAR

C30:A.)Birinin kendisini olduğu gibi fazlalık veya eksikliklerinin farkında olmasıdır. Kendisinin nasıl biri olduğunu farkında olmasıdır. İnsanın doğal yapısının farkında olmasıdır.

       B.)İnsanın kendisini ve çevresinde olan her şeyi olduğundan daha büyük olduğundan daha küçük veya olduğu gibi değerlendirmek demektir.

       C.)İnsanın toplumda kendisine uygun olanı mesleği yapması kendisi ve toplum hakkında geçerli bilgilere sahip olması insanın kendini toplum yerine koymaktan geçer.

RIDVAN OKUŞ

 

C. 30 A Bir insanın kendi iradesinin, sorumluluğunu, kendi tercihleri iyi bilmesi kendini doğru tanımlamasını sağlar. Tüm hislerin bedensel ve zihinsel etkinliklerin (akıl, ruh, genetik yapı, mantık vb.) durumların doğru tanımlanmasıdır.

 

B İnsanlar, çoğu zaman kendilerini olduğundan yüce gösterir. Bazı insanlar ise özgüven eksikliğinin verdiği alçak görme durumu vardır. Ama en doğrusu kendini kendi olarak görmektir. Ne yüce ne alçak görmek iyi değildir.

D İnsanlar kendini ve toplumu iyi tanımalıdır. Kurallarını, yanlışlarını, doğrularını iyi bilirse aradaki husumet kalkar. Çatışmalar durur. İnsanlar ne kadar farklı olursa olsun kurallar yaptırıcı güce sahiptir. Sevil DOĞAN

C.30 1 Kendini doğru tanımak fiziken tanımak, fıtratını tanımak kendisini ruhen yani kişilik olarak tanımak demektir.

2 Kendisini ve çevresini dev ayna mantığıyla tanımak hatalarını, kusurlarını görüp onları abartarak gün yüzüne vuracak. Pire ayna mantığı tam tersi kusurlarını görmezlikten gelmek  demek. Düz ayna mantığı ise en doğrusu kendi sorunları olduğu gibi radikal bir bakış açısıyla tanımak demektir.

3 Önermeye katılıyorum.Hicret OKAN

C.30 1 Kendini doğru tanımak demek, kendisi ile barışık olmak ve kendini sevmek demektir. Ancak bunlar olunca tanıma gerçekleşir. İnsan kendini tanıyınca yani kendisiyle barışık olunca çevresiyle ilgili yargılarında zıtlıklar arasında kalmaz biraz daha iyimser olur.

2 Bu değerlendirme kişinin yaşamış olduğu kararsızlığı ve tezadı göstermektedir.

3 Bu değerlendirmeyi ret ediyorum. İnsanın kendini doğru konumlandırması için önce kedisini sonra çevresini tanıması gerekir. Bunun olması şarttır ve bu empati sağlamca olur. İbrahim AKKOYUN

C.30 A Kendini doğru tanımak kişinin sahip olduklarının farkında olması demektir

 B Kişi olduğu gibi görünmelidir.Farklı görünmeye çalışılmakla farklı olunmaz.

 C Size katılıyorum.Önermenin reddedilecek bir yanı yoktur.  Hakan ALTUN

C.30 Kendini doğru tanımak, insanın kendisinde var olan her şeyi doğru bir şekilde bilmesidir. Fıtratını, zekâsını, aklını, sıfatlarını gibi her şeyi tanıması demektir. Fıtratını doğru tanımak, insanın beden ve zekâ seviye ve gücünü tanımsıdır. Kendisini ve çevresini; dev ayna mantığı ile değerlendirmek, olduğundan büyük göstermek; pire aynası mantığına göre değerlendirmek, olduğundan çok küçük görmek ve ona göre değerlendirmek; düz ayna mantığına göre değerlendirmek ise, olduğu gibi değerlendirmek demektir. Önermeyi ret etmek yerine onaylıyorum ve bir insanın toplum içinde doğru bir konuma oturması için; toplumu ve kendini doğru tanıması bunun yanında onlara doğru liyakatli bir empati kurmalıdır. Adnan YILMAZ

C.30: 1. Fıtratını doğru tanımak hangi özelliklerle yaratıldığını bilmek, kendini iyi tanımak fıtrata ek olarak kendi zekâsı ve tecrübesiyle neler kazandığını kim olduğunu bilmektir.

2. Kendisini ve çevresini dev, pire ve düz ayna mantığı ile değerlendirmek; kendini ve çevresini olduğundan yüce, erdemli aşağılık veya olduğu gibi göstermektir.

3. Kendisini toplum içerisinde doğru konumlandırmanın ön koşulu kendisini ve toplumu doğru tanımak ve doğru empati yapmakta. Yani düz aynada görmekten geçer.  Kevser SÖYLER

C.30 1 İnsanın isteklerini, arzularını ve düşüncelerini bilmesidir.

     2 İnsanların kendilerini ve çevrelerini olduğundan büyük(dev aynası) küçük(pire aynası) ya da normal görmeleridir.

     3 Kişinin toplumda bir yeri olması için öncelikle kendisini ve çevresini çok iyi tanıması gerekir.Idban KUDAY

C.30  A Kendisi hakkında yeterli tecrübeye sahip olmak demektir. Ona göre davranışlarda bulunması gerekir. Fıtratını Doğru Tanımak: Sahip olduğu hünerlerin farkında olması demektir.

B Kendisini ve çevresini olduğundan büyük küçük veya olduğu gibi görmesi demektir.

C  Gerekçesini doğru buluyorum. ŞÜKRÜ NAS

C.30 1 Kendi öz eleştirisini iyi yapmak demektir. Kendi yaratılış özelliklerini nerelerde eksik nerelerde iyi olduğunu bilmesidir.

2 Kendini dev aynasında görerek değerlendirme kendini ulaşılmaz bir seviyede veya herkesten üstün olarak görmektir.

Kendini pire aynasında görme kendini herkesten daha aşağı seviyede görmektir.

Kendini düz aynada görme kendi eksikliklerini veya iyi olduğu yerleri iyi bilme ve kendini  

 İyi değerlendirmesidir. Yani kendini ne fazla küçültmek ne de fazla büyütmek.

3 Kendini başka biri yerine koyduğun zaman olay biter zaten başkalarının sana yapmasını istemediğini sende başkalarına yapmazsın. İşte doğru empati kurmak budur. Yasin Murat KAHRAMAN

C.30 Bir işi yapabilmemiz öncelikle kendimizi tanımaya bağlıdır. İşi severek yapıp yapmayacağımızı keşfetmiş oluruz. Kendini her şeyin odak noktası, her şeyden üstün görmek. İnsan toplumda kendini konumlandırmaz toplum İnsanı konumlandırır. O da toplumun o kişiyi kabul etmesine bağlıdır. Yusuf AKIL

C.30 Kendini doğru tanımak hayattaki beklentilerini iyi bilmek demektir. Fıtratını tanımak ise hangi konularda hassas olduğunu bilmektir. İnsan kendini ne çevresinden küçük görecek nede kendisini toplumda basit görmemektir. İnsan kendini toplumda kendini iyi konumlandırmazsa doğru empati kurmazsa toplum içinde hak ettiği değeri bulamaz. Ve toplum içinde bir sorun olur. ŞAHİN KARAN

C.30: 1) Kendini tanımak Yaratanı tanımak demektir. Fıtratını tanımak dünyaya geliş amacını bilmek demektir.

        2)Kendini dev görmek başkalarından üstün olduğunu zannetmektir. Kendini pire olarak görmek gururdan, kibirden uzak kalmak demektir. Kendini düz aynada görmek hiçbir şeyi umursamamak demektir.

        3)Birey sınırlı aklı ile toplumdaki bazı olguları doğru algılayamaz bu da bireyin toplumu yanlış anlamasına ve yanlış duygudaşlık kurmasına sebep olur. Mehmet GENÇ

C.30 1 Kendini doğru tanımak, insanın nefsini doğru tanımsıyla olur. Yani, insanın zihinsel, bedensel araçlarını tanıması tüm güçlerini bilmesi ve kullanma becerileri derecesini doğru kavramasıdır. Kısaca, sanal araçlarımızın gücünü ve konumlarını çevre ile etkileşim gereçlerini doğru öğrenmek, tanımaktır. Fıtratını doğru tanımak ise insanın nefis mertebesini sahip olduğu sıfatların baskınlık, değişmelik ve özgürlük çeşitlerinin yapısı ve derecesini bilmesi, farkında olmasıdır. İnsanın kendini tanımasını sağlayan sanal araç akıldır.

2 Kendisini ve çevresini; dev, pire ve düz ayna mantığı ile değerlendirmek, anlayış, ilim ve mantık aynası olan ruhun edepli deryasında aklı kullanarak aşmazlarımızı, aşılmazlarımızı, marifet, zafiyetlerimizi, davranışlarımızı, eylemlerimizi; yer, zaman ve kişilere göre değerlendirmemizdir.

3 Her şeyin özü ve ilmi ruhumuzda mevcuttur. Bu nedenle, aklımızı kullanarak çevremizi ve kendimizi tanıyabiliyoruz. Bu noktadaki aklı kullanmak gerçekten çok önemlidir. Çünkü, hayvanlar gibi sadece zeka ve nefsimizle kendimizi ve çevremizi tanımaya çalışırsak başarılı olmayıp doğru empati kuramayız. Gülşen ÇELEBİOĞLU

C.30 İnsan öncelikle kendi istek ve arzularına cevap verebilmeli. Bunun içinde kendini tanıması gerekir. Kimse olan bir şeyi kendisinden ne büyük ne küçük görmemeli, kim neyse odur, nasılsa öyledir. Hakkı bilerek hareket etmek lazım, insan kendisini bilirse hemen her konuda kendine doğru cevap verebilir. Aynı şey içinde bulunduğu çevreyi de  kapsar yani bilenle bilmeyen bir olmaz. Zeynel PEKEDİS

C.30 Yapmak istediklerinle yaptıkların arasındaki bağ ne kadar kuvvetliyse kendini o kadar tanıyorsundur.AYŞE ÇATAK

C.30 1Kendini doğru tanımak insanın yaratılışın da var olan güzellikleri, kendi özelliklerini bilmesidir.

        2İnsanlar yapıları gereği bazen bazı şeyleri olduğundan büyük görürler ya da küçümserler ya da             yorumlanması gereken bir durumu olduğu gibi görmeye çalışırlar. Buna düz ayna mantığı derler ya da at gözlüğü ile dolaşıyor derler.

       3İnsanın kendisini toplumda doğru konumlandırması için kendisini ve toplumu doğru tanıması yada empati kurması yeterli olmayabilir. Çünkü konumlandırma için insanın o toplumla ortak bir geçmişi olmalıdır. Yoksa kişilik bunalımı kaçınılmazdır. Velat SAYUR

C.30 1 Kendinin kişilik özelliklerini bilmektir. Fıtratını doğru tanımak ise gücünün sınırlarını bilmektir.

2) Dev ayna, büyüterek değerlendirme, bire, küçülterek değerlendirme. Düz ayna olduğu gibi değerlendirme aynı boyutta.

                                                                                                          Leyla TOPÇU

C.30 1 –Özgüvene sahip olmak,ne istediğini bilmektir.Fıtratını bilmek ise akli ve ruhi yönlerinin bilinmesidir.                                                M Nuri KORKMAZ

 2-İnsanın kendini dev aynasında görmesi onu nefsine yenik düşürür.Kendini pire aynasında görmesi ise kendini işe yaramaz bir varlık olarak görmesine sebep olur.Düz ayna mantığı ile bakan kişi kendisinin doğru ve yanlışlarının farkında olur. M Nuri KORKMAZ

 3-Önerme doğrudur.Bireyin kendini iyi tanıması sonucunda toplumda konumlandırılır. M Nuri KORKMAZ

 

C.30 1:Kendini doğru tanımak demek eksikliğini zaafını ve güçlü yönleri ile tespit etmek demektir. Fıtratını doğru tanımak demek ise yaratılış özelliğinden dolayı iradesindeki her şeyi bilmek demektir.

2:Kendisini dev, pire ve düz ayna mantığı ile değerlendirmek ise kişi kendini hor görecek yani kendisini pire aynasında görmeyerek ne de kibirlenip kendisini dev aynasında görmeyecek. En makulü düz ayna mantığı ile kendisini olduğu gibi gösteren bu mantıktır. İbrahim AYDIN

                                                                                             

C.30 1 Kendini doğru tanımak, kişinin kişiliğini farkında olması demektedir. Kendi artıklarını, eksiklerini bilmesi demektir. Fıtratını doğru tanımak ise; kişinin doğuştan getirmiş olduğu özelliklerinin farkında olma 2 Kişinin ken        3 Hayır reddetmiyorum çünkü gayet mantıklı buluyorum.

ası demektir. Salih Soysal

 

 C.30 1 İnsanoğlu aynı durumlar karşısında farklı davranabilir. İşte kendini tanıyan bilen insan önceden bu durumlarda nasıl davranacağını bilir.

2 İnsan kendini büyük göstermemeli, yani her şeyi yaparım ederim dememeli. Böyle insanlar kendilerini dev olarak görürler. Bazı insanlar kendini pire olarak görürler. Yani hiçbir şey yapamam edemem tarzındaki insanlardır. İnsan ne ise odur, yapabileceklerini söyler, bu insanlar ise kendilerini düz ayna mantığı ile değerlendirirler.

3. ve 4. önermeleri reddetmek imkânsız tamamen katılıyorum. Halil KURTAY