31.1-Eğitimde kendisini ve çevresini düz ayna mantığı ile değerlendirip;doğru-verimli konumlandırma, doğru tepki, refleks ve eylemleri geliştirmemenin önemini vurgulamak için nasıl bir eğitim sistemi önerirsiniz?
2-Yürürlükteki eğitim sisteminde bu olguları gerçekleştirmek olasımıdır? Neden?

C.31 1) Eğitimin çağın gereklerine göre düzenlenmesi bireylerin toplumun ihtiyaçlarına, çağın gereklerine yanıt verebilmesi gereklidir. Bireyin eleştirel, yaratıcı ve sorgulayıcı bir düşünce yapısına sahip olması, bilgiye ulaşabilme yollarının olması sürekli öğrenme güdüsünün olması, birlikte çalışma ve iletişim becerisine sahip olması içinde bulunulan zamanın gerekleridir. Bu özelliklerin öğrencilere kazandırılmasında eğitime ve eğitimcilere önemli sorumluluklar düşmektedir.

        2) Bence yürürlükteki eğitim sisteminde bu olguları gerçekleştirmek olası değildir. Çünkü hem devlet hem de eğitimciler üzerlerine düşen görevleri gereği gibi yerine getirmemektedirler.         Nazmiye YARGI

C.31 1.)Eğitimde aşırı derecede ezbercilik mevcuttur. Bu da yazılanların kısa süreli bellekte kısa süre kalmasını ve daha sonra da unutulmasını doğurur. Daha sonra mevcut konu tekrardan gündeme gelirse konu bilinmediği için ( zamanında sadece ezberlendiği için) doğru bir çıkarsama ve tepki alınamaz. Beklenileni karşılamaz. Bunun için eğitimin daha yaşantısal ve gerekçeli olarak sürdürülmesini isterdim. En azından bilinenlerin kalıcı ve doğru bilinmesi gerektiğini söylemek istiyorum tabii ki.

2.) Yürürlükteki eğitim sistemi durumu düzeltmek yerine işleri iyice sarpa sardırıyor. Bu pek mümkün gibi görünmüyor. Çünkü sürekli değişiklik yapmak, belirli bir sistemi oturtamamak anlamına geliyor...  Eğitimin bu şekilde olması belki zemin eksikliği, belki de yapılacakların tam anlamıyla ne yöne gideceğinin bilinmemesinden kaynaklanmaktadır. Melin KARAN

C.31 Bütün insanların ortak kararı sonucu alınan kararlar doğrultusunda doğru konumlandırma belki sağlanabilir. Yürürlükteki ile gerçekleştirmek zordur. Çünkü belli bir zümrenin aldığı karalar doğrultusunda ilerleyen bir eğitim sisteminde eğitim görmekteyiz.İbrahim KILIÇ

C.31 Bireylere kendi düşüncelerinin eksik veya yanlış yönlerinin neler olduğunu bulması ve bunları tamamlamaları için eğitim verilmelidir. Nazif TEPE

 

C. 31 Kişi, toplum içerisindeki davranışlarına göre değer alır. Nerede , nasıl davranılacağı konusunda kişinin kendini geliştirmesi ve her türlü soruya cevap verebilmesi gerekir. Bu konuda şöyle bir ders olabilir:2 kişi sahneye çıkıp bir konudan yola çıkarak birbirlerine sırayla soru sorup birbirlerinin açığının yakalanması amaçlanır. Ama soruların önceden hazırlanması engellenmeli ve öğrencilerin bu oyunu doğaçlama yoluyla oynamaları istenir. Aksi halde amacımız sapacaktır. Bu eğitim sisteminde bu şekilde bir orta oyunu dersi verilirse gerçekten kişi, toplumdaki doğru tepki, refleks ve eylemleri oturtabilecektir. Ali Osman ERAN.

 

C.31)  İnsanların nefsani yönleri köreltecek ahlaki ve akli yönlerini değiştirecek bir eğitim sistemi olmalıdır. Kadir GERGİN

 

C.31 1-Eğitim sistemi kendini tanıyan ve toplumu da tanımayı ilke edinen bir sistem olmalıdır.

2-İmkansız değil ama zor… HABİP KAYA

 

C.31) Bu eğitim sistemi insanların kendini sorguladığı bir sistem olmalıdır. FEYYAZ KARA

 

C.31 Bireyin kendi öz benliğini kaybettirmeyecek, daha doğrusu onu ona yönlendirecek ve kendisiyle doğru empati kuracak bir eğitim sistemi gerekiyor. Yürürlülükteki eğitim sisteminde böyle bir şey olası değil. Çünkü hala ezberci ve sadece başkasının isteği doğrultusunda ve onun çıkarları doğrultusunda harekete sevk eden bir eğitim sistemimiz var.  İrfan BAHARLI

C.31 İslamiyet merkezli bir eğitim sistemi. Dilek KURT

C.31 1)Yapılması gereken insanların ahlaki,akli,ruhi,yönlerini geliştirecek,nefsani yönlerini köreltecek bir eğitim sistemi oluşturmaktır.

2)Günümüz eğitim sisteminde öğrencilerin ahlaki yönleri pek fazla dikkate alınmadığından insanları süper egoya ulaştırmak mümkün değildir. .REMZİYE ERDOĞAN

 

C.31 A  öncelikli olarak öğrencilerin kendilerine öz güvenleri sağlanmalıdır. neler yapabileceklerini görebilmeliler.

B.elbette olasıdır. çünkü öğrencilerin zeka seviyeleri uygun buna Yusuf KESKİN

 

C.31  İnsanların nefsani yönleri köreltecek ahlaki ve akli yönlerini değiştirecek bir eğitim sistemi olmalıdır.  SAMET ÇENŞİ

C.31 1.Bireye kendini ve yaşadığı toplumu en iyi şekilde değerlendirebileceği bir eğitim-öğretim sistemi oluşturmalıdır.

  2 Öğretici kendine düşen görevleri hakkıyla getirebilirse neden olmasın. GİZEM SARI

C.31 1-Bireyin fıtratını değiştirmeyecek ve kişiliğini engellemeyecek bir  eğitim sistemi geliştirilmelidir.

  2 Elbette ki her tepki ve reflexe göre yürürlükte ki eğitim sisteminde bu olguları gerçekleştirmek olası değildir.Her bireyin verdiği tepki ve düşünceleri farklıdır…BURCU ŞİMŞEK

 

C.31 1-Kendisine düz aynada bakan kişi yani eğrisiyle doğrusuyla kendisini bilen kişi davranışsal ve başarı yönünden olgunluğa erişebilir…

          2-Kısmen olasıdır.Olası olmayan tarafı eğitimin devlet zihniyeti ile tertipleştirilmiş olmasıdır…NAZİFE SAVAŞAN 

C.31 1 Daha teknolojik ve tüm ideolojilerden uzak bir eğitim sistemi önerirdim.

         2  Hayır olası değil. Çünkü günümüzdeki eğitim sistemi devletin tekelinde olan ve belli ideolojilere hizmet eden bir eğitim sistemidir. Leyla ALTUN

                                                                                                                                                                                                           

C.31AKişinin kendisini ve çevresini düz ayna mantığı ile değerlendire bilmesi için kuşbakışı bakan dev mantığı ile yaklaşan fertleri eğitim sisteminde görmemesi eğitim ve öğretimi sağlam zeminlere oturtur.

B.Şu anki eğitim sistemi tam olarak değil ancak bir nebzede olsa düz ayna mantığına dönmüştür.Ancak toplumun sosyo ekonomik seviye açısından tabakalanması tam lezzetli bir eğitim öğretim sistemi sunmamakta. FIRAT ALTUN

 

C.31 Bu eğitim sistemi insanlara kendini anlaması ve tanıması sorgulaması yönünde bir sistem olmalıdır. ŞEYHMUS UTLİ

 

C.31 Bunun için öğretmenliği iş olsun diye yapan öğretmenler değil bu işin gönüllüsü insanlar lazım. Bizim sistemimiz çokta fena değil kalifiyeli eleman lazım. Aykan AKÇA

 

C.31.A Eğitimin bireyin yeteneklerini, duygu ve düşünmeklerini iyi yansıtması için güvenilir bir ortamın bunu bağlaması için kaliteli bir eğitim sisteminin olması şart.

        B Yürürlükteki eğitim sisteminde olguları gerçekleştirmek biraz zor çünkü ortak bir eğitim sistemi yok yani koşullar aynı değil. MEDENİ SAKCAK

C.31 Bireyin kişiliğini zedelemeyecek,onu doğru yönlendirecek,kendisiyle ve çevresiyle doğru empati kurdurabilecek bir eğitim sistemi gerekir.

         Yürürlülükte olan sistemde bu olası değildir.Çünkü eğitim hala öğretmen merkezlidir,öğrenci değil…ÖZLEM AKIN

 

C.31 1.Araştırma ve inceleme eğitim sistemi önerilebilir. Bu sayede öğrencinin yorum gücü artırılarak, düz ayna mantığı ile bakması sağlanır. Bu şekilde kişinin yer ve zaman konumu belirlenir.

2.Günümüzde eğitim sisteminde bu olguları gerçekleştirmek olası değildir. REYHAN YILMAZ

 

C.31)  İnsanların nefsinî yönleri köreltecek ahlaki ve akli yönlerini değiştirecek bir eğitim sistemi olmalıdır Seyfettin SEYHAN

C.31 1-Eğitimdeki “altı şapka” kanununu öneririm. “Altı şapka” kanunu çok yönlü düşünmeyi ve meseleleri farklı boyutlarıyla ele almayı sağlar.

2-Evet eğitim sistemindeki bu olguları gerçekleştirmek olasıdır. Mesela; öğretmen sınıfta herkesten mavi şapkamızı takalım ve öyle düşünelim der. Böylece herkesin aynı konu hakkında farklı düşünmelerini sağlar. Turgut KIYICI

C.31 Burada insanların göründüğü gibi olması istenmiştir. Ama bizim sistemimiz şu anki durumda değildir. Topluma zarar vermeden insanların görüş ve düşüncelerine saygı göstererek,bazı konuları aşmadan onların yapmak istediklerine yardımcı olarak. .FIRAT KADIRHAN

C.31 İnsanların nefsani yönleri köreltecek ahlaki ve akli yönlerini değiştirecek bir eğitim sistemi olmalıdır. BARIŞ SAVAŞ

C.31 Eğitimde verimliliğin gerçek manasıyla sağlanabilmesi kaşımızdaki insanlara önyargı ile bakmamamızdan geçer. Onlara karşı empati kurmalıyız. Ancak bu şekilde verimli oluruz.  .Ercan IŞIK

C.31 1 Okullarımızdaki rehberlik hizmeti gerçekten çok yetersiz kalıyor. Milletimiz aklını almış Türkçe, matematik, fen, sosyal bilimler diyor. Bu noktada öğrencinin de bir insan olduğu unutuluyor. Rehberlik hizmetlerinin çoğaltılması ve öğrencinin öz eleştiri yapabilmesi için haftalık, aylık programlar düzenlenebilir.

2 Yürürlükteki eğitim sisteminde bu olgular gerçekleştirilebilir. Ama öyle bir sistem var ki o kadar yıpratıcı ki bunu düşünmek bile zaman kaybı olur hesabı, korkusunu yaşattırıyor bize.İdris ÇELİK

C.31 1 Doğru ve net bir algılayış biçimine dayalı bir eğitim sistemi uygulardım. Verilmek istenen ne ise doğru ve net bir şekilde verilebilecek bir eğitim sistemi oluştururdum. Yani her şey olduğu gibi ama gelişmeye ve ilerlemeye açık bir halde olmalıdır. Her şey bir projeksiyon gibi öğrenciye yansıtılmalıdır.

        2 Hayır olası değildir.çünkü öğretmenin ve öğrencinin algılayış biçimi ortadadır. Öğretmen böyle bir eğitimi almak istese bile buna siyaset izin vermez verse bile bu noktada tartışılır. Bu sistemin daha iyi oturması için altyapının daha iyi olması gerekir. Tek tip öğrenci değil çeşitli profillerde öğrenci yetiştirilmelidir. Bu şekilde bir eğitim sistemin gerçekleştirilmesi bazı çıkar gruplarına ters düşeceği için bunu gerçekleştirip yürürlüğe koymak biraz olanaksızdır.Oktay BARAN

C.31 1 Nasıl bir eğitim öneririm; ilk önce sistem öğrenciyi doğru tanımalı, öğrenciyi ve sistemi uygulayanları düz ayna mantığı ile görüp ona göre eğitimi uygulamayı kendisine amaç edinen bir eğitim sisteminin olması gerekir. Böyle daha iyi verim alınabilir.

2 Bence değildir. Sistem öğrenciyi tanıyıp anlamak yerine onun mesleki hayatını sadece üç buçuk saat içine sığdırıyor. Peki, bu ne kadar sağlıklı olabilir ki? Bence bu bir kıstas olmamalıdır. Şimdiki sistemde her şey sınavdır. Bir sınav bitmeden diğer sınav kompleksi… Bir sınavın kötü geçmesi ömürden bir sene kayıp olması demektir.Funda AKDOĞAN

C.31Toplumda her birey farklıdır. Bu farklılığı göz önünde bulundurularak bir eğitim programı hazırlanmalıdır. Gerektiğinde kişiye özel program hazırlanmalı. Çünkü bazı insan çabuk anlama kabiliyetine sahip iken bazıları geç anlar. Bu mesafeyi kapatmak için birebir eğitim de olmalıdır. Kişilerin yetişmiş olduğu ortamlar da farklıdır. Bu nedenle bölgesel programlar da hazırlanabilir. Yürürlükteki eğitim sistemini iyi şekilde değerlendirilirse verim çok daha iyi artar. Öğretmen atandığı yerin özelliklerini, sosyo – kültürünü bilmesi de çok önemlidir. Eğer o yerin özelliklerini bilirse; çocukları daha iyi eğitir.Zülfü ERYATAN

C.31 A İlk önce öğrencileri geleceğe en iyi şekilde taşıyacak bir sisteme ihtiyaç vardır. Böyle bir eğitim sisteminde öğrencilere, öğreticilerin samimi bir şekilde yaklaşımıyla olur. Yani düz ayna mantığıyla!

B Yürürlükteki eğitim sisteminde bu olguları gerçekleştirmek için ilk önce öğreticilerin kafasına bu olguları doğru bir şekilde yerleştirmek gerekir.Mehmet Nuri EŞİN

C.31 1 Objektif olan, tutarlı, olan evrensel ve bilme dayalı eğitim sistemi ideal olandır. Çağa uymalıdır, aynı şekilde yaşam koşulları ile alakalı olmalıdır.                                                                          2  Hayır olası değildir. Eğitim sisteminde ne kadar objektif olmaya gidilse hayata dair olmaması temel olarak belirli gruplara imtiyaz tanınması ile çağa uydurulamaması kendini tekrarlanamaması eğitimde ileri gidememenin nedenlerindendir. AYTEN YILDIZ                                                                C.31 1 Ayna yansıtma görevindedir. Kişi eğer herkesi kendisi gibi düşünürse aynaya bakmaktan farklı bir şey yapmış olmaz. Eğitim sisteminde kişiler öğrenci merkezli bir sistem oturtmazlarsa kendi görüşlerine uygun bir sistem oturtmazlarsa aynaya bakmaktan farklı bir yapmış olmazlar. Eğitimde amaç öğrenciyi derse motive etmek, onların seviyelerine uygun öğretim teknikleri uygulamaktır. Bana göre eğitim-öğretim yılı başlamadan öğrencilere seviyelerine uygun testler yapıp, IQ seviyelerini belirleyip rehber yardımıyla doğru yönlendirilmeleri gerekir. İdeal sistem bunu gerektirir                        2 Çok zor olmasa da evet gerçekleşmesi mümkündür. Basit bir IQ testi çocukların seviyelerini ölçmek açısından faydalıdır.Ramazan ERGÜN

C.31 Şimdiki sistem düz ayna mantığından çok öğrencileri olduklarından daha küçük gösteren ve tek taraflı geliştiren bir sistemdir. Kolları daha da genişletmek gerekir. Çok yönlü olan insanın en azından birkaç yönünü daha geliştirmek amaçlanmalıdır.Seda CEMAL

C.31 1 Doğru verimli konumlandırma, doğru tepki refleks eylemleri geliştirme ve geliştirmeme sonucu ortaya çıkacak durumlar öğrencilere sunulmalıdır.

2 Evet mümkündür. Zaten eğitimin görevi budur. Semra DAĞ   

C.311eğitimde kişinin kendisini ve çevresini olduğu gibi kabul edememesi her şeyi olduğu gibi görmemesi kişinin olguları, kavramları doğru ve verimli bir şekilde konumlandırmasını etkileyebilir. Bunun için öğrenci merkezli bir eğitim sistemi önerilebilir.

2.evet olasıdır çünkü şu anki eğitim sisteminde kullanılan felsefe bu işin özüdür.

Bilge TÜRKER

C.31A Kendini düz aynada gören biri artı ve eksilerini farkında olduğu için eksiklerini tamamlama artılarını geliştirme amacı güdecektir diye düşünüyorum.

        B Olası olabilirdi düşünüyorum eğitimciler bu ekolle yetişmişse ders programı yardımıyla da üstesinden gelecektir Rıdvan OKUŞ 

C.31 A Öğrenci materyal, görsel, işitsel vb. gibi duyularla anlatılan kavramları daha iyi algılayabilir. Onun için eğitimde öğrencinin istekleri, zeka seviyelerinin yanında çeşitli araçlarla da desteklenmelidir.Sevil DOĞAN

C.31 A Eğitimde bireyin kendini doğru konumlandırması için onun kişisel becerilerini sergileyeceği bir eğitim sistemi geliştirirdim. Ayrıca bireyin yetenekleri doğrultusunda yetişmelerine imkan sağlayan eğitim sistemi geliştirirdim. Böylece birey kendini gerçekleştirir. 

B Yürürlükteki eğitim sistemimiz bireyin kendini verimli ve doğru konumlandırmasına elverişli değildir. Çünkü bireyler yetenekleri doğrultusunda yerleştirilmiyorlar.Medeni BAYAR

 

C.31 A Her şeyden önce kendisini düz ayna da gören kişi kendi eksikliği ve güçlü olduğu yönlerini bildiği için ona uygun eğitim sisteminde zayıf yönlerini üzerinde daha fazla durup güçlü olduğu durumlarda da materyaller kullanıp güçlü olan yönünü daha da geliştirir.

B Olasıdır eğer öğrenciler aynı mantık ile yani kendini düz aynada gören tipler ise ve seviyeleri birbirlerine az çok yakın ise eğitim sistemi müfredat sisteminden sıyrılıp esnek bir sisteme geçtiğinden bunu uygulamak kolaydır. Çünkü müfredat sistemi öğretmenin dersin dışına çıkmasına izin vermiyor. Sosyal aktiviteler çok kısıtlıdır. Şahabettin BALCI

C.31 1 Eğitimde her şeyden önce öğrenilenlerin doğruluğuna, gerekliliğine güvenmek gerek. Bunu için insanlar arası güven duygusunun gelişmesi şart. Buda öğrenen öğreten ilişkisinden geçer. Bu ilişkiler sevgi, saygı içersinde birbirini anlamaktan , paylaşmaktan geçer.

2 Olasıdır. insanlar isterse her şey yapabilirler.Hicret OKAN

C. 31 Eğitim bana göre düz ayna yöntemi ile yanlıştır. Yani şu anki eğitim sistemi tek yönlüdür. Çoğu şeylere sınır getirmiş. Kişiyi adeta bir ezber makinesi yapmış durumundadır. Kişi burada sadece eğitime odaklanabiliyor. Çevresini araştırmaya zaman kalmıyor.

 Ama uzaktan eğitim sistemi olura kişi daha verimli araştırmacı olur.Adnan YILMAZ

C.31 1. Sosyal ve nesnel verilere dayalı fen bilimin yanında ilim ve din metriksinden de faydalanarak oluşturulan bir eğitim sistemi daha verimli olur.

2. Yürürlükteki eğitim sistemi sosyal ve nesnel verilere dayalı fen biliminin metriksi içindeki doğal eğitim ve öğretim sistemi olduğundan eksiktir ve bu olguları gerçekleştirmek için yeterli değildir. Kevser SÖYLER

C.31 1 Laiklik, ahlak gibi kavramların anlamını gereği gibi uygulayan; bilimi ilmin içinde konumlandıran; ezberden çok uygulamalı ve empati duyularak yapılan bir eğitim sistemi önerebilirim. Yanlış ve taklidi bir batı eğitim sistemi inancımıza ve kültürümüze terstir. Biraz özgünlük hiç fena olmaz.                2 Bugünkü eğitim ve öğretim sistemimiz; sizin de dediğiniz gibi batının uygulamalara, gözlemlere, deneyim ve denemelere dayalı sosyal ve nesnel verilere dayalı fen biliminin metçilisi içindeki vahşi eğitim ve öğretimdir. Bu sistemin temelinde ahlak ve dine yer verilmemiştir. Bence kendimizi batının tesirinden kurtardığımız vakit bu olguları neden gerçekleştirmeyelim ki? Ayşe ARSLAN

C.31 1 Eğitimde doğru tepki ve reflekslerin ortaya konulabilmesi için öğretmen ve öğrenci arasında samimi ve ciddi bir bağın olması gerekir. Bence her şeyin not olmaması gerekir. Sadece araç olmalıdır. Asıl amacın bir şeyler öğrenmek olduğunun anlaşılması lazım.

2 Yürürlükte bulunan eğitim sistemiyle bunu gerçekleştirmek olası değildir. Çünkü bu saymış olduğum hiçbir özellik mevcut değil. Mevcut sistem iyileştirildiğinde oluşur. İbrahim AKKOYUN

C.31A)Önereceğim eğitim sistemi daha çok kişilerin zaaflarını tamamlayıcı olsun isterim.  

        B)Olasıdır.Zaten yavaş yavaş bu yolda ilerleme kaydediliyor. Hakan  ALTUN

C.31 1 Öğrencilerin özgür ve ahlâk çerçevesinde eğitim-öğretim görmesi gerek

    2 Hayır değildir.çünkü bu sistem insanı yozlaştırmaya götürmektedir ve insanların düşünmeye yönelmesine izin vermemektedir.Idban KUDAY

C.31 1 Herkese adil davranılan bir eğitim sistemi kişilerin etnik grubuna veya babalarının durumuna göre davranılmamalı.

2 Olasıdır. Her şey yapmak isteyen kişilere bağlıdır. Yasin Murat KAHRAMAN

C.31 Herkesin ortak kararı sonucu alınan kararlar doğrultusunda doğru konumlandırma belki sağlanabilir. Yürürlükteki ile gerçekleştirmek zordur. Çünkü belli bir zümrenin aldığı karalar doğrultusunda ilerleyen bir eğitim sisteminde eğitim görmekteyiz. Yusuf AKIL

C.31: 1)Öncelikle insanlara kendilerini kanıtlayabilecek olanaklar verilmelidir.

          2)Tabii ki bu devletin gelirine bağlıdır yapılacak şeyler için çok maddiyat lazım. Örneği her okulda bilgisayar, tepegöz gibi eşyalar olsa çok güzel bir eğitim olabilir. Mehmet GENÇ

C.31 Bir eğitim sisteminde eğitimcilerin ortaya attığı kuramlardan beslenmeli. Eğitimde araştırma inceleme ve yaptırma  yöntemleri kullanmalı. Yürürlükteki eğitim sistemimiz doğru verimli konumlandırma doğru tepki ve refleks eylemlerinin gerçekleştirmek gibi oluşumlar üzerine inşa edilmeli, bu kavramlar üzerine yoğunlaştırılmalı. Özellikle doğu illerimizin eğitim planlarına dahil edilmeli. ŞAHİN KARAN

C.31 1 Eğitimde kendisini ve çevresini düz ayna mantığı ile değerlendirip; doğru – verimli konumlandırma doğru tepki, refleks ve eylemler geliştirmek için kişilerin doğru yer, zaman ve koşulda fıtratlarının kaldırabileceği kadar, özette toplum ve toplum içinde yaşatarak öğretmek, hayata güncellemek ve algıda değişmezlik prensibine bağlı kalmak gerekir. Kalp nadası yapılmalı ve Kuran ahlakı yüklenmeli. Çünkü öğretilenler ancak normal hayatta üzerine yoğunlaşılarak refleks haline getirilebilir. Yine bu amaçla eğitim sisteminde fıtratı özgülük, değişkenlik, geçişkenlik, değişmezlik ve ortak payda belirleyici testler yapılmalı. Gerekirse biyolojik gen incelemesine başvurularak verilecek eğitim programına karar verilmeli insanları her seviyeye hitap eden soru havuzları ile periyodik sınavlara tabi tutarak insani karakter tip örneği havuzu oluşturulmalıdır.

2 Yürürlükteki eğitim sisteminde bunların çoğunu gerçekleştirmek mümkündür. Çünkü karakter belirleyici soru havuzu oluşturmak, algıda değişmediği önemsemek, öğrencilere yaşatarak öğretmen çok zor değildir; sadece birazcık çaba ister. Yalnız, bu günkü eğitim, sistemine göre biyolojik gen incelemesine başvurmak biraz zor. Çünkü buna sağlayacak imkânlar henüz oluşmamıştır. Gülşen ÇELEBİOĞLU

C.31 Konuşarak birçok şey halledilebilir diye düşünüyorum. Etkili konuşarak her şeyin üstesinden gelinebilir bence Süheyla BÜRÇÜN

C.31  Eğitim sistemimiz şartlarımıza ve imkanlarımıza göre gayet güzel ama imkanlar el verdiği takdirde mümkün mertebe daha bir bireyselleştirilebilirse başarı ve refah düzeyi daha yakın ve yükseklerde olur diye düşünüyorum. Zeynel PEKEDİS

C.31A   Doğru empati kuran ahlaki çizgide istikamet edinen toplumun farzlarına ve beklentilerine cevap veren bir eğitim sistemi.

B bu  noktalarda ıslahların yapılmasıyla bu durum mümkün olabilir Evet. Ali Galip ERCİK

C.31 Demokratik bir eğitim sistemi.AYŞE ÇATAK

C.31 1.Onlara birden çok anlamı olan şeyleri örnek veririm ya da bir sözcüğe birden çok anlam vermelerini isterim. Eminim ki bunun nedenini soracaklardır. Kimi anlamsız kimi saçma diyecek ve bana nedenini soracak. O zaman ben de onlara hiçbir şeye olduğu gibi bakmamaları gerektiğini bazı şeylerin göründüklerinin dışında anlamlar içerebileceğini bunun ise ancak gayret ile öğrenilebileceğini bunun için bazı şeylerden feragat etmeleri gerektiğini anlatırım.

       2.Hayır kesinlikle. Çünkü şu anki eğitim sistemi tamamen ezbere yönelik. Velat SAYUR

C.31. 1 Birebir eğitim.

2 Hayır Leyla TOPÇU

C.31  İnsanların nefsani yönleri köreltecek ahlaki ve akli yönlerini değiştirecek bir eğitim sistemi olmalıdır.   M Nuri KORKMAZ

C.31a)  Bireye insan sevgisini kazandırmaya yönelik bir eğitim sistemi geliştirmek.

b)Önermesini haklı buluyorum. İbrahim AYDIN

C.31 Her şeyiyle uyumlu bir eğitim sisteminin olmasını önerirdim. Eldeki imkanların farkında olunarak hareket edilmesini, ortamın buna göre dizayn edilmesini önerdim.   Yürürlükteki eğitim sistemiyle hiçbir şey gerçekleştirilemez. Salih Sosyal