32.İstisnalar  hariç kainattaki her şey(her enerji hali)  değişen kainat- kainat ötesi ve çevre koşullarına  göre   bir diğerinin(diğerlerinin) besi yeri konumundadır. Önermesini eleştiriniz.

C.32 Yüce Allah’ın kainatta yarattığı her şeyin büyük bir hikmeti vardır. Bunlar birbirleriyle ilişki içerisinde ve birbirini tamamlayan ve aynı zamanda biri diğerinin gelişmesini sağlar. Bunlardan birinin olmaması bir çok eksikliğe neden olur.  Nazmiye YARGI

 

C.32Doğada mükemmel bir döngü ve sıfır hatayla süregelen bir sistem vardır. Bu mükemmel döngüde her şey birbiriyle bağlantılıdır. Bir şey diğerinin sebebi öbürünün sonucudur. Bu kusursuz düzende tüketiciler, üreticiler, ayrıştırıcılar birbiri için yaşam kaynağıdır. Birinin eksikliği  ya da fazlalığı doğal dengenin ve düzenin bozulmasına neden olacaktır. Çevre koşulları gereği üreticiler tüketicilerin, tüketiciler diğer tüketicilerin… besin kaynağı konumundadır. Bunları insanlar için düşünecek olursak insanlar bazen diğer insanlardan yararlanarak daha üst seviyeye, mevkie gelmek isterler. Bu yanıltır ve yanlıştır. Melin KARAN

C.32 Kâinatta korunumla olan tek şey enerjidir konumlar hiçbir zaman için korunumda değildir enerji ise varlığın durumuna göre başka bir varlığa geçebilir.Nazif TEPE

C. 32 Yani, kainatta ne kadar enerji türü varsa bunların total enerjisi değişmemekte, fakat birbirine dönüşüp boyut değiştirebilmektedirler. Ali Osman ERAN.

 

C.32 Olaylarda devamlılık vardır.Bir olayın sonucu başka bir olayın başlangıcıdır. Kadir GERGİN

C.32 Doğadaki her şey birbiriyle ilişkilidir. Ve döngü halindedir. Doğada herhangi bir şeyin yok olması doğadaki bir sürü dengenin bozulmasına sebep olur. Leyla ALTUN

 

C.32 Enerji piramidi dediğimiz döngünün sağlanması için özellikle doğal ortamda bunun olması şarttır. İbrahim KILIÇ

 

C.32 Kâinat büyük bir tezgâhtır. Tabi ki bir fiiliyatın gerçekleşmesi için onun bir altındaki enerji halini kullanmak veya besi yeri olarak almak zorundadır ki bu şekilde bu döngü ( bu enerji ) bozulmadan, kaybolmadan ve kopmadan devam etsin.  İrfan BAHARLI

C.32 Hayat döngüsünde canlılar birbirlerinden faydalandırdıkları için bir canlının yaptığı için bir canlının yaptığı bir işten diğeri de yararlanabilir.işte bu yüzden yapacağımız işlerde dikkatli olmalıyız. Dilek KURT

C.32 Doğadaki her şey bir döngü içerisindedir.enerji hiçbir zaman yok olmayıp sadece var olan enerji farklı şekillerde kendisini göstermektedir.bu nedenle her şey birbirinin besi yeri konumundadır. REMZİYE ERDOĞAN

C.32.insanlar dışında kâinata ki her şey olması gerektiği gibi mükemmel bir şekilde işlevini yerine getiriyor. Yusuf KESKİN

 

C.32)  Yaşamdaki yeni değişmeler eskinin üzerine kurulur ve şekillenir. ŞEYHMUS UTLİ

 

C.32.Önermenin gerçekliğine katılıyorum. İnsan dahi öldükten sonra diğer canlıların yaşamı için besin konumuna geçmektedir. GİZEM SARI

 

C.32.besi yeri demektense, birbirini tamamlayan birer bütün demek daha doğrudur.kainatta hiçbir şey nedensiz yaratılmamıştır.bir taşı bile yerinden oynatmak bütün kainata zarar verebilir…BURCU ŞİMŞEK

 

C-32 İstisnalar hariç kainatta her şey gelişir,değişir,büyür ya da küçülür.kimisi kimyasal bir değişime uğrar,bir kısmı fiziksel olarak ufalanma ya da birikme safhalarından geçer.Velhasıl bir ırmaktan iki kere yıkanmak imkansızdır.Çünkü o su akıp gitmiştir…NAZİFE SAVAŞAN

 

C.32) Değişim ve dönüşümler önceki birikimleri içine alır. HABİP KAYA

 

C.32)bu çoğunlukla böyledir. En basit örnek solunum ve fotosentezdir. Canlılar birbirine bağımlı yaşar. Biri olmazsa diğerinin yaşaması imkânsızlaşır. GÖKHAN BOZDOĞAN

 

 

C.32 Bu durumu genelleştirmek yanlıştır.Çünkü sistemdeki gerek güç dengesi ahlakilik güçlü bir sisteme oturtulmaya çalışıldığı için tüm canlıları sosyeteleri toplulukları bir diğeri ile doğrudan bağımlı sayamayız. FIRAT ALTUN

 

C.32 Bir olayın sonucu başka bir olayın başlangıcıdır. SAMET ÇENŞİ

 

C.32 her değişim eski sistemin temelleri üzerine kurulur. FEYYAZ KARA

C.32 Enerji halleri birbirine dönüşür birbirini besler. Aykan AKÇA

            

C.32 Olumlu açıdan baktığımız zaman kâinat sürekli bir döngü içindedir. Vakti gelen yerini diğerine bırakır. MEDENİ SAKCAK

C.32 Büyük balık küçük balığı yutar önermesine benzerdir. Ve çoğu zaman doğrudur. İnsanlar için istisnadır diyemeyiz.

Ersin ASLAN

C.32 Kainattaki her şey bir düzen ve bütünlük içerisindedir.biri alınırsa doğal denge bozulur.çünkü biri diğerinin sebebi yada sonucudur…ÖZLEM AKIN

C.32 Önermeye katılıyorum çünkü enerji değişen, bir durumdan diğer duruma geçmeye meyillidir. Enerji doğal döngüde bir alt basamaktan, bir üst basamağa geçer. REYHAN YILMAZ

C.32 Bunun doğadaki biyolojik döngü için düşündüğümüzde birbirinin besi yeri konumundadır. Örneğin; Bitki-fare-yılan-şahin… Vb. Turgut KIYICI

 

C.32 Bir olayın sonucu başka bir olayın başlangıcıdır. .FIRAT KADIRHAN

 

C.32 Önermeye katlıyorum.Tıpkı besin piramidinde olduğu gibi. BARIŞ SAVAŞ

 

C.32 Olaylarda devamlılık vardır. Bir olayın sonucu başka bir olayın başlangıcıdır. Seyfettin SEYHAN

C.32 Kâinatta yaşanmış ve yaşanılacak hiçbir şey kaybolmaz. Bunlar bir yerde saklanıyor ta vakti geldiği zaman yani kıyamet kopup hesap günü geldiğinde bunlar karşımıza delil olarak çıkar. Kâinattaki her şey levh-i mahfuzda saklanıyor. .Ercan IŞIK

C.32 Kâinatta var olan her şeyden biri bir diğerinin besi yeri konumundadır. Zıtlıklar üzerine kurulmuş bu dünyada da bazı zıtlıklar birbirinin besi yeri konumundadır. Suyun olmadığı bir yerde ağaçlar olmaz, ağaçların olmadığı bir yerde oksijen görevini yapacak bir şey olmadığı için insan diye bir şey de kalmaz. Bu ve buna benzer bir sürü şey örnek gösterilebilir.İdris ÇELİK

C.32 Doğru bir önermedir çünkü kainattaki her şey bir diğerinin yaşam noktasında besi yerindedir. Örn . herhangi bir hayvanın yaşayabilmesi için hayatını bir diğer hayvanın hayatına borçludur aslan geyik ilişkisi gibi. Bu nedenle bir zincirin halkaları gibi har şey bir diğerinin yaşam noktasıdır.                            Oktay BARAN

C.32 Evrende her şey zıttı ile var olmaktadır. Özellikle doğa hayatında biri diğerinin besi yeri konumundadır. İlkel toplumlardaki insanlar aç kaldıklarında birbirlerini yiyebilirler belki ama Müslümanlar her ne olursa olsun böyle bir faaliyette bulunmazlar. Bunu istisna olarak kabul ederiz. Bir hayvanın yaşaması diğer hayvanın ölmesine bağlıdır. Bu da doğal döngüyü oluşturur.Funda AKDOĞAN

C.32 Bu dünyada her şey bir döngü içerisindedir. Bir canlının yaşaması için diğer bir canlıyı tüketmesi gerekir. Örn: Aslanın yaşaması için ceylanı yemesi gerekir. Ceylanın da yaşması için bitkiyi yemesi gerekir. Bu kâinatta bir düzendir. Bu halkalardan herhangi biri azalıp veya fazlalaşırsa zincirin diğer halkaları da bozulur.Zülfü ERYATAN

C.32 Aslında Allah varlıkları yaratırken, birinin diğerinin faydalanacağı şekilde yaratmıştır. İnsanlar, hayvanlarla bitkilerden, hayvanlarda bitkilerden, bitkilerde çeşitli besinlerden faydalanırlar. Bu faydalanma bazen tek yönlü bazen de çok yönlü olur. Yani yaratılanlar birbirinin ihtiyacını karşılayacak şekilde yaratılmışlardır.Mehmet Nuri EŞİN

C.32 Enerji dahil birçok şey kendi içinde dönüşüm halindedir. Buda bu önermenin doğruluğunu göstermektedir. AYTEN YILDIZ                                                                                                         

C.32 Kâinatta sürekli bir devinim vardır. Örneği büyük hayvanlar küçük hayvanları yer arta kalanları daha küçükler yer, onlardan arta kalan parçalar toprağa mineral olarak döner. Bu minerallerle bitkiler yetişir, bitkiler sayesinde diğer canlılar yaşama fırsatı bulurlar ve bu devinim sürekli tekrarlanır. Bu bir çarka benzer, çarkın bir dişi kırılırsa sistem çöker. Bu nedenle kâinat üzerinde var olan her şeyin bir işlevi vardır ve işlev var olan kavramları derinden etkiler.Ramazan ERGÜN

C.32 Değişimin olması için değişecek olanın bir başka varlıktan istifade etmesi gerekir. Bu doğanın bir gereği, değişimin olmazsa olmazıdır.Seda CEMAL

C.32 Evren öyle bir döngü içerisinde yaratılmıştır ki yaşamak için yaratılanlar bir yerde birbirlerine muhtaç durumdadır. Semra DAĞ

C.32 Evet istisna hariç kainattaki her şey bir diğerinin besi konumundadır. yani onun en temel besleyici öğesidir. Örneğin bir aslanın yaşaya bilmesi için ceylana ihtiyacı vardır.bir ceylanın yaşayabilmesi içinse ota ve suya ihtiyacı vardır. Görüldüğü gibi kainattaki hemen her şeyin birbirine ihtiyacı vardır.

Bilge TÜRKER

                                                                                                         

C.32 Bu önermeye kesinlikle katılıyorum. Kainattaki her şey değişen kainat-kainat ötesi ve çevre koşullarına göre bir diğerini besi yeri konumundadır. Eğer bu evreler birbirlerini besleyerek ilerleme sağlayamazsa kainattaki her şey sürekli bir yenilik içinde olur bu da kainattaki düzeni kurulmasının önüne geçer.Rıdvan OKUŞ

 

                                                                                                                             

C.32 Varlıklar birbirini tamamlayan zincir sistemidir. O kadar büyük bir halkaya sahibiz ki hiçbir zincir halka dışına bırakılamaz. Bu nedenle bir alttaki zincir ile üstteki zincir birbirinden bağımsız düşünülemez.Sevil DOĞAN

C.32 Kainattaki tüm enerji halleri birbirinin uyum sentezidir. Biri diğerinin besi yeri konumundadır. Doğa dengesinin devamı için bu üstelenemez bir kurgudur.Medeni BAYAR

C.32Kâinata baktığımız zaman bir varlık diğerinin avı olabiliyor. Bu doğal döngünün bir kuralıdır. Örneğin çekirge otu yiyerek, kurbağa çekirgeyi yiyerek, yılan da kurbağayı yiyerek dola döngü de yaşamlarını davam ettirirler. Bu döngünün birin eksikliği ya da diğerinin fazlalığı doğal döngüyü alt üst eder. Allah (c.c) yarattığı düzenin bir sonucudur. Şahabettin BALCI

C.32 Hiçbir şey boşuna yaratılmamıştır. Her şey sahip olduğu bir görev sorumlulukla var olmuştur. Örneğin sinekler varlığı bizi belki çok sıkıyor ama onlar bizim yol açtığımız pislikleri, kirlilikleri yiyerek yok ediyorlar. Hicret OKAN

C.32 Dünyada bulunan her şey yerli yerindedir. Her canlı varlığın burada bir görev sorunluluğu var. Hepsi birbirini tamamlar. Eksik yanlar tamamlanır. Bu önermenin eksik yanı olmadığı için eleştirilmez.

Adnan YILMAZ

C.32 Evet kainattaki her şey değişen kainat – kainat ötesi ve çevre koşullarına öre bir diğerinin besi yeri konumundadır. Kainattaki mükemmel denge ve uyumun işlemesi için bu gizemdir Kevser SÖYLER

                                                                                             

C.32 Dünya var olduğundan beri bir varlık diğer varlığın besi yeri olmuştur. Güçlü zayıfı yenmiştir. Aslan kendinden zayıf olan geyiği yemiştir. Belki de doğal döngü bunu gerektiriyor. Sonsuz bir barış ortamı bence pembe bir hayaldir. Ayşe ARSLAN

C.32 Kâinatta gerçekleşen her olay birbiriyle bağlantılıdır. Her değişim beraberinde başka bir değişimi de getirmektedir. Adeta başka bir değişimi beslemektedir. İbrahim AKKOYUN

C32:Çoğu kez bir canlının yaşaması diğerini öldürmeyi gerektirir.Bu denge ancak böyle sağlanabilir.      Hakan ALTUN

                                                                                                               

 

C.32 Kâinattaki her şey geçicidir ve bazılarının yaşaması için diğerlerinin yok olması gerekir.Idban KUDAY

 

C.32 Enerji piramidi dediğimiz döngünün sağlanması için özellikle doğal ortamda bunun olması şarttır. Yusuf AKIL

 

C.32 Bu önermede eleştirilecek bir konu yok doğal döngüye göre enerji basamaklara göre birbirinden faydalanılarak elde edilir. Yasin Murat KAHRAMAN

 

 

C.32 Bazen belgesellerde bir aslanın ceylanı parçaladığını görürüz ve çok üzülürüz ama diğer bir yönden bakarsak ceylan sayısının artması yeşil alanların azalmasına ve çevre şartlarının değişmesine yol açar ve dengesizlik ortaya çıkar. Mehmet GENÇ

 

C.32 Kainatta her şey böyledir. Örneğin bir fare yılanın besi konumundadır. İnsanlar içinde böyle düşünülebilir insanların yapmış olduğu yenilikler gelecek kuşaklara bir besi yeri konumunda görülebilir. ŞAHİN KARAN

C.32 Kâinattaki enerji hal değiştirmeden uzun süre dengede duramamaktadır. Doğadaki tüm enerji orijine dönmeye çalışır. Buna ulaşmak içinde enerjilerin birbirlerine dönüşerek hal değiştirmeleri gerekir. Bu da, kâinattaki her enerjinin hal değiştirmek için bir başka enerjiyi besi yeri olarak kullandığını gösterir. Buna somut örnek olarak, kapitalizmin halk ve toplumu besi yeri olarak kullanmasını verebiliriz. Gülşen ÇELEBİOĞLU

C.32 Dediğim gibi kainat bir bütündür. Her şeyiyle bir bütündür. Bunu böyle bilmek lazım. Birinin yeri değiştirilirse dahi sistemin alt üst olduğunu görürüz.Süheyla BÜRÇÜN

C.32  Çok sanatsal bir yapı var ve muhteşem kelimesinin bile sönük kalacağı mükemmellikte bir düzen inşa edilmiş vaziyette. Zeynel PEKEDİS

C.32     Evet kâinatın kendini devam ettirtme sebebi de budur. Ali Galip ERCİK

 

C.32 Yüce yaratıcının kainat için öngördüğü kanun budur. Böyle gelmiş , böyle gidecektir.AYŞE ÇATAK

C.32 Bir söz vardır büyük balık küçük balığı yer. Bir tarafta Allah’ın yarattığı besin zinciri bir tarafta da insanların meydana getirdiği bir birini yeme zinciri. Bu dünya da her zaman güçlü güçsüzü yener. Velat SAYUR

C.32 Besin piramidi: Kurbağa böceği yer, yılan kurbağayı, yılanı da başka bir canlı. Biri diğerinin yemeğidir. Leyla TOPÇU           

                                                                                                         

C.32 Olaylarda devamlılık vardır.Bir olayın sonucu başka bir olayın başlangıcıdır. M Nuri KORKMAZ

C.32Bunun doğadaki biyolojik döngü için düşündüğümüzde birbirinin besi yeri konumundadır. Örneğin; Bitki-fare-yılan-şahin İbrahim AYDIN

C.32 Önermeyi doğru buluyorum. Dolayısıyla eleştirmiyorum. Çünkü doğadaki bütün ekosistem birbirine bağlıdır. Birinin ölümü, diğerinin yaşamasını sağlar. Hayvanlar arasındaki mücadeleye bakarak bunu çıkarabiliriz. Salih Sosyal

 

C.32 Kâinat sürekli bir değişim ve dönüşüm içerisindedir. Tabiattaki bütün canlılar bu değişime ayak uydurmak zorundadır. Nasıl ki bir aslan yaşamak için öldürmek zorunda kalıyorsa bir tavşan da yaşamak için ot yemek zorundadır. Bunlar bir zincirin halkaları gibi birbirine bağlığıdır. Örneğin; bir yerde yırtıcı kuşların çok az olduğunu düşünürsek fareler her tarafı işgal eder, her şeye zarar verirler. Abdullah SEYAR

 

C.32 Kâinat bir devinim bir dönüşüm içerisinde olacaktır. Nasıl ki bir kurt yaşamak için öldürmek zorundaysa bir eşekte ot yemek zorundadır.Halil KURTAY