33

33.Bu kainatta tekten (her hangi bir şeyden/özgün enerji halinden)  her şeye, her şeyden(tüm enerji hallerinden) teke(her hangi bir şeye/özgün enerji haline)  gerçekçi ulaşmak için nasıl bir eğitim sistemi uygulardınız?
İpucu; Eğitimde algıda değişmezlik prensiplerine dayalı öğretim yöntem ve sistemleri düşünün.

C.33 Gerçeği reddetmeye dayalı bir eğitim sistemi yerine gerçeği tanımaya dayalı bir eğitim sistemi uygulardım.  Nazmiye YARGI

C.33 Bunu bilmek için Allah’ı bilmek ve tanımak yeterli… Melin KARAN

 

C.33 Bence araştırma-inceleme yoluyla öğretim stratejisini uygulardım. Çünkü burada kullanılan akıl yürütme yöntemi hipotetik dedüktif ( tüme varım ve tümden gelim ) ‘in birlikte kullanıldığı yöntemdir.      İrfan BAHARLI

C.33 Yaşanılan toplumda o nesnenin nasıl algılandığı iyi bilinerek ve yapılacak faaliyetlerin o çerçevede şekillendirerek bir eğitim sistemi uygulanmalıdır. Dilek KURT

C.33 Tümevarım,tümdengelim ve algıda değişmezlikten yararlanılabilir. .REMZİYE ERDOĞAN

 

C.33 Tümevarım,tümdengelim ve algıda değişmezlikten yararlanılarak bir eğitim sistemi oluşturulabilir. Kadir GERGİN

C.33 Günümüz bilgi çağını her an  donatmaya çalışırız. Kendimizi yani bilimselliğin gölgesinde sahiplendiklerimiz bireysellikten çıkıp topluma dönmesi gerekir. Buna uygun şekilde ortamların yaratılması ve eğitimin her tarafına yansıtılması gerekir. Leyla ALTUN

C. 33 İnsanın ruhu kainatın ve Allah’ın aynası gibidir.Yani her şey o aynada kendi şeklini ve özünü bulur.Bu yüzden eğitimde kişinin zekası, hangi tür bilgiye açıksa ona göre eğitim verilmelidir.Tabi her kişi için bu öğrenme şekli aynı değildir.Dilsel zeka, matematiksel zeka, sosyal zeka, bedensel zeka vb. her tür zekaya hitap edilmeli ve tüm öğrencilerin öğrenmesi amaçlanmalıdır. Ali Osman ERAN.

 

C.33Tümden gelim: tümü oluşturan parçaların ayrı ayrı görülmesidir.

        Tüme varım: tüme oluşmak için var olan parçaların birleşmesidir.

Bu ikisi bir arada düşünülerek eğitim sistemine aktarılması şeklinde olabilir. Yusuf KESKİN

C.33 Genel araçlar kullanılarak bu döngüler gösterilebilir. Belli bir yaş aralığında insan önce nesnel olarak öğrenir.İbrahim KILIÇ

C.33 Kâinatta tekten yola çıkmak gerekirse kâinatın oluşma evresinden başlanılmalı ve tümden teke gidilmesi gerekirse kâinatın sonunda ne olacağı ve gidişin nereye olduğu örneklenmelidir. Nazif TEPE

 

 

C.33 Tüm bireylerin algıda değişmezlik durumu vardır. Bu duruma uygun bir sistem öneririm. GİZEM SARI

 

C.33  Her iki sistemin yerinde kullanılması şartıyla ikisi de uygulanabilir .

HABİP KAYA

 

C-33 Ben buluş yoluyla  ya da araştırma-inceleme yoluyla öğretim stratejileri uygulardım.Tümevarım ve tümdengelimi öğretime katmak en verimli olanıdır…BURCU ŞİMŞEK

 

C.33 Tümden gelim ve tümevarım gerçeklerinden hareket ederek bir eğitim sistemi oluşturulur. ŞEYHMUS UTLİ

 

 

C-33  Sebep-sonuç ilişkili bir eğitim sistemi tümevarım ve tümdengelimin gerektiği  kullanılabildiği çok yönlü bir eğitim sitemi  kullanılabilir…NAZİFE SAVAŞAN

 

C.33 Bir olgunun bir çok insanda aynı şeyi düşündürmesini sağlamak için kavram veya olguyu doğru anlamak gerekir.Materyali aracı sunumu farklı fikirler üretmesinde olanak vermeden karşı tarafa iletimde bulunmak gerekir. FIRAT ALTUN

 

C.33  Tümevarım,tümdengelim ve algıda değişmezlikten yararlanılarak bir eğitim sistemi oluşturulabilir.  SAMET ÇENŞİ

 

C.33 Temelinde manevi boyutunda yer aldığı, ön yargısız, hür fikirli insanların yetiştirildiği bir eğitim sistemi uygulanmalıdır. Aykan AKÇA

           

C.33 Bireyin doğayı incelemesini ve yüzyıllardır süre gelen döngülerin olayların bilimsel açıdan bakmasını ve bu mucizevî olayları kabul etmesini vicdani olarak olayları benimsenmesini sağlayacak bir eğitim sistemi verilmelidir. MEDENİ SAKCAK

 

C.33 Bence araştırma ve deney yapılmalıdır.Tümevarım ve tümdengelimi anlatmak gerekir…ÖZLEM AKIN

 

C.33 Tüm bireylerin algıda değişmez durumları vardır. Yani herkes için doğru bir eğitim sistemini öneririm. REYHAN YILMAZ

 

C.33 Tümden gelim ve tümevarım yöntemiyle oluşturulan bir sistem uygulanabilir. FEYYAZ KARA

 

C.33 ”Bir şeyden her şeyi yapmak ve her şeyden bir tek şeyi yapmak” her şeyin Halık-ı olan Allah’a mahsustur. Ona gerçekçi ulaşmak için; bireyin aileden başlayarak okullarda da devam ettirerek Allah’ı peygamberi, melekleri vb imanın şartlarını öğretmek gerektir. Kısacası bireyin yaratıcısına götürecek her türlü bilgiyi ve donanımı kazandırmak gerekir. Turgut KIYICI

 

 

C.33 Her şeyi gerçekçiliğe dayandırarak, yani tam olarak kanıtlanabilirliğine,hiçbir istisnaya yer vermeden bilgi verebileceğimiz bir eğitim sistemi olabilir. FIRAT KADIRHAN

 

C.33 Tümevarım,tümdengelim ve algıda değişmezlikten yararlanılarak bir eğitim sistemi oluşturulabilir. BARIŞ SAVAŞ

 

 

C.33 Cenabı-ı Allah CC’HU her şeyi bir şeyden bir şeyi de her şeyden yaratma gücüne sahiptir. Örnek olarak insanı birçok şeyden yaratmıştır, tüm bitkileri de tek bir şey olan topraktan yaratmıştır. Yani Allah’ın her şeye gücü yeter. Ercan IŞIK

C.33 Bazı konularda algıda değişmezlik yaşanabilir ancak yıllar sonra bile olsa bazı şeyler değişebiliyor. Tekten her şeye gerçekçi ulaşmak gerçekten zor. Her şeyden teke ulaşmak daha doğru olur diye düşünüyorum. Daha çok araştırmacı bir kimliği ön plana çıkaracak, daha fazla meraklı bireyler yetiştirecek bir sistem düşünürdüm.İdris ÇELİK

C.33 Tümdengelim yada tümevarım yönteminin var olduğu bu teller üzerine kurulu bir eğitim sistemi uygulardım.Oktay BARAN

C.33 Öğrenciden (tekten) öğretmene ya da öğretmenden öğrenciye doğru bir eğitim sistemi uygulanabilir. Eğer öğrenciye uygulanacak bir eğitim sistemi varsa bütün öğrencilerin algılaması kolay olacak nesneler ve koşullar tercih edilmelidir. Yani verilen eğitimle tek bir öğrenci değil de birden çok öğrenciye hitap edilmesi hepsinin aynı şekilde eğitim almasına çalışmaktır.Funda AKDOĞAN

C.33 Daha çok bilimsel çalışmalar üzerinde duralım. Deneylere ağırlık verirdim. Örn: Küçücük bir yaprağı inceleyip birçok yaprak hakkında fikir sahibi olunabilir. Veya bir sineğin kanadını inceleyip uçma yeteneği olan diğer hayvanlar hakkında fikir sahibi olunabilir.Zülfü ERYATAN

C.33Tümevarım, tümdengelim ve algıda değişmezlikten yararlanılarak bir eğitim sistemi oluşturulabilir. Seyfettin SEYHAN

C.33 İlk önce tümevarım ve tümdengelim kavramlarını benimsetirdim. Ondan sonra bir nesneye, olaya, olguya yaklaşımlarının doğru ve objektif olmasını sağlardım. Böylece öğrencileri görmekle, bakmanın farkına varırlardı.Mehmet Nuri EŞİN

C.33 Kendi içerisinde tutarlı olan aşamalı şekilde değerlendirme raporlarını barındıran eğitim tavsiye edilebilir. AYTEN YILDIZ                                                                                                         

C.33 Şu anki eğitim sistemimizde aslında temelden genele bir mantık vardır. Örneğin geometri yapmak için ilk önce matematiksel kavramları bilmek gerekir. Geometri sorularında bu kavramları kullanıp daha genel sonuçlara varmak olasıdır. Aynı şekilde Türkçe öğrenirken önce harfleri bilmek sonra heceyi sonra kelimeyi ve daha sonra tümceye varılır. Yani tümdengelimden tümevarım söz konusudur.Ramazan ERGÜN

C.33 Tümdengelim ve tümevarım yöntemleri kullanılabilir.Seda CEMAL

C.33 Tümden gelim tümevarım yöntemi. Semra DAĞ

C.33 Tümden gelim veya tüme varım ilkeleri eğitime uygulanır. Ancak zamana, mekana, ve koşullara dikkat etmek gerekir

Bilge TÜRKER

C.33 Eğitim ve öğretimde reel sonuçlara ve yarar sağlamak amacıyla algıda değişmezlik modeline önem verilmelidir. Yani ilköğretim ve ortaöğretim kademelerinde verilen eğitim çalışmaları birbiriyle çelişmemelidir Rıdvan OKUŞ

                                                                                                                              

C.33 Eğitim sistemimizden tümdengelim ve tümevarım sistemleri kullanıldı. Önceden harflerden başlayarak kelimelere doğru eğitim yapılırken şimdi de kelimelerden harflere doğru sistem uygulanıyor. Şuan en verimli olanın tümden gelim olarak destek görüldüğü bilinmektedir.                                                                                                                 Sevil DOĞAN                                         

C.33 Bu kainatta tekten her şeye, her şeyden teke ulaşmak için dinin bilimini esas alan bir eğitim sistemi geliştirirdim.Medeni BAYAR

C.33 Eğitimde gerçekçi sonuçlara ve fayda sağlamak için algıda değişmezlik modeline son derece önem verilmelidir. Yani ilköğretimde öğretilen bir ders içeriği lise düzeyinde o ders ile çelişir ise öğrenciyi sisteme kuşkuyla bakar eğitim sistemine güven duymaz. Şahabettin BALCI

C.33 Bu önermen anladığım genelden özele özelden genele kavramıdır. Eğitimde zaten sürekli iki kavram yer değiştirerek bir noktaya varılmaya çalışılmaktadır. Hicret OKAN

C .33 Yani öyle bir eğitim sistemi getirilmeli ki her kişinin olaya baktığında aynı şeyleri görsün. Olaylar kişiden kişiye değişmesin. Nasıl ki suya bakıldığında görülen şeyin su olduğunu görüyorsa eğitimde de aynı kurallar uygulamalıdır.Adnan YILMAZ

C. 33 Bu yöntemleri tüm konular, tüm bilgiler için kesin, denilmez çizgilerle uygulamak mümkün olmadığından bilgiye göre uygun öğretim şekli uygulamalıdır. Kevser SÖYLER

                                                                                                         

C.33  Ezbercilikten uzak, empati duyularak, ahlaki değerler çerçevesinde, ilmin konumunda bir sistem uygulayabilirdim. Hep aynı şeyleri öğretmen, “bu kesin budur” gibi öğretiler yerine tartışılan, araştırılan bilgiler sunmaya çalışırdım. Ayşe ARSLAN

 

C.33 Gerçekçi bir eğitime ulaşmak için bütün öğrencilerin ihtiyaçları ve özelliklerini dikkate alarak eylemlerde bulunulmalıdır. Tüme ulaşmak için önce öze (teke) ulaşmak beraberinde de devamını getirmek gerekir. Sonuçta her şey aslında tek bir şeydir. İbrahim AKKOYUN

 

C.33 Realist temele dayalı bir eğitim sistemi geliştirirdim.Herkesin aynı standartlarda ve şartlarda Hakan ALTUN olacağı bir sistem düşünürdüm.

                                                                                                                       

 

C.33  Öncelikle bütün insanların birbirine yakın seviyede olabileceği bir sistem olması gerekir.Herkesin aynı şeyleri görmesini sağlardım.Idban KUDAY

 

C.33 Tümevarım ve tümdengelim sistemi uygulayarak ispatlama yöntemine dayalı. Yasin Murat KAHRAMAN

 

C.33 Nesnel araçlar kullanılarak bu döngüler gösterilebilir. Belli bir yaş aralığında insan önce nesnel olarak öğrenir. Yusuf AKIL

C.33  Dünyada meydana gelen her olay birbirini takip eder. Örneğin  yağmur yağar göl olur gölde buharlaşma olur tekrar göğe yükselir bu birbiri ardına yaşam süresince devam eder. Mesela doğadaki bir canlı başka bir canlının yiyeceği durumuna düştüğü gibi bir madde başka bir maddenin enerjisi konumuna gelmekte ve bir devir daim söz konusu olmaktadır. Mehmet GENÇ  

 

C.33 Uygulanması gereken  araştırma inceleme metodunu barındıran sistem olmalı. Bu sistem kullanılırken oluşumların ve materyallerin acizliği gözden kaçırılmamalı. Yani bir oluşum üzerinde  uygulama yapılırken diyeceğiz ki bunun aklı yok bu yapmıyor buna yaptırılıyor. Böylece tümden teke varılmış olur. ŞAHİN KARAN

C.33 İyi bir eğitim sisteminde; kişilerin doğru zaman, koşul, mekânda fıtratlarının kaldırabileceği ölçüde öğretilecek şeylerin hem uzlette hem de toplum içinde yaşayarak ve yaşatarak öğretilip hayata güncellenmesi gerekir. Böylelikle, insanlarda iletişimin sağlıklı olması ve birbirlerini doğru anlamaları (algıda değişmezlik) ağlanmış olur. Eğitimde kullanılan tümevarım ve tümdengelim (özgüvenliğe ulaşma) yöntemleri doğu uygulamada algıda değişmezliğin önemi çok büyüktür. Gülşen ÇELEBİOĞLU

C.33 Algıda değişmezlik kavramı kavratılmalıdır. Bu doğrultuda yapılan çalışmalar doğru nitece verecektir diye düşünüyorum. Doğada bazı şeyler kesindir, nettir. Bunun bilincine varılması lazım. Süheyla BÜRÇÜN

C.33  Öğrenmeyi öğreten ve mümkün mertebe bireyselleştirilmiş bir eğitim sistemi gayet verimli olurdu diye düşünüyorum. Zeynel PEKEDİS

C.33     Tümevarım ve tümdengelimin birlikte kullanıldığı bir eğitim sistemi kullanmamız lazım. Ali Galip ERCİK

 

C.33 Değişim insanın ve doğanın fıtratında vardır.AYŞE ÇATAK

C.33Özelden genele genelden özele sistemini uygulardım. Tabi bana göre mantıklı olan özelden genele sistemidir. Çünkü özelini bilmediğimiz bir olgunun geneli bize karmaşık gelebilir. Velat SAYUR

C.33 Görsellik üzerine kurulmuş bir eğitim sistemi materyal, tablo cisim vb. şeyler göstererek.Leyla TOPÇU

C.33 Tümevarım,tümdengelim ve algıda değişmezlikten yararlanılarak bir eğitim sistemi oluşturulabilir. M Nuri KORKMAZ

 

C.33Tümden gelim: tümü oluşturan parçaların ayrı ayrı görülmesidir.

        Tüme varım: tüme oluşmak için var olan parçaların birleşmesidir.

Bu ikisi bir arada düşünülerek eğitim sistemine aktarılması şeklinde olabilir. İbrahim AYDIN

C.33 Kademeli, aşamalı daha doğrusu hiyerarşik düzeninde olan bir eğitim sistemi uygulardım. Salih Sosyal

C.33 Parçadan bütüne(tümevarım), bütünden parçaya(tümden gelim) ve görselliğe dayılı yani aynı anda birçok duyuya hitap edecek bir sistemi uygularım. Abdullah SEYAR