34.İnsanın söylediğindense yaptığına bakmak evladır? Önermesinin hayat uygulanmadığı alanların sınırlarını belirleyin.

C.34 Siyaset ve dinde samimi olmayanlardır. Nazmiye YARGI

C.34 Bunu daha çok öğretmen ve öğrencileri arasında görmek mümkündür. Örneğin;öğretmen öğrencisine ‘şunu yapma’ der (bu söylediği) ertesi gün seni kısıtladığı, uyardığı  olayı kendisinin yaptığını görürsün.(bu da yaptığı) Bu bir çelişkidir. Söylediklerini kendisinin bile uygulamadığı birine güven oluşması beklenemez. Bunun için söylenilenlerden çok yaptıklara bakılır. Melin KARAN

 

C.34) Çıkarlar doğrultusunda bu sistem her yerde kullanılabilir. Ayrıca insanlar zaaflarına bağlıdır. Kadir GERGİN

 

C.34 Çoğu zaman insanın yaptıkları göz önüne alınır. Yerine göre doğru bir uygulamadır. Ama en basitinden bir insan yatalaktır diye söylediklerine itibar etmeyecek miyiz? Kendisi yapamıyordur ama önerdiği her ne ise insanlık için yararlı olabilir. Fakat önermeye katılıyorum, sadece istisnalar olabilir diyorum.  İrfan BAHARLI

C.34 Yeterli bilgi ve donanıma sahip olmayan başkalarının dalkavukluklarını yapan ağzından çıkan her kelimeyi harfiyen uygulayan yarı insanların bulunduğu yerlerde bu önerme geçerliliğini kaybediyor. Dilek KURT

C.34 Elbetteki aynası iştir insanın lafa bakılmaz ancak kimi zaman insanın söylediklerini, yapmak istediklerini yapması söz konusu olmayabilir.sosyal ekonomik vb. durumlar bunu engelleyebilir.böyle durumlarda söylenen söz de en az yapılan iş kadar kıymetlidir.REMZİYE ERDOĞAN

C.34 Sadece aşka uygulanmayabilir. Onsuz yaşayamayacağımızı fakat yaşarız. Yusuf KESKİN

C.34 Günümüzde aşırı yoğunluktan dolayı insanlar birbiriyle çok kopuk yaşamlar yaşamaktadır ve bunun sonucunda ise karşısındaki kişilerin söylediklerine daha çok liyakat göstermektedirler en ufak bir belediye seçimlerinde bile sadece boş vaatlere inanmaktadırlar.Nazif TEPE

C.34 Uygulanmadığı alanlar olarak siyaseti verebiliriz. Günümüzde parti liderleri oy toplamak için bir sürü şey söylerler. Ama yaptıkları şeyler çok az. Leyla ALTUN

C. 34 Bazı insanlar ateist olduklarını söyleyip Allah’ın varlığını kendi hayatına karıştırmamaya çalışır. Ama zorda kaldığı anlarda her insan gibi onlar da sığınılacak güçlü birini ve bir kurtarıcı ararlar. Bunu insanlar arasında bulamadıkları zaman insandan daha güçlü ve bilgili birini ararlar. Sonra farkında olmadan içten içe dua ederler.O anda onlara sorsanız ‘’Allah’a inanıyor musun’’ diye,verecekleri cevap ‘’hayır’’ olacaktır. Ali Osman ERAN.

 

C.34 Herkes konuşur ama iş yapmaya gelindiğinde kollar ve ayaklar ağız gibi işlemez. FEYYAZ KARA

C.34 İnsan söylediği şeyi davranışa dökmesini bilmelidir. Sınırlandığı alan ise toplumun ahlak kurallarına uymayan davranışlardır.İbrahim KILIÇ

 

 

C.34 Kişi bazen öfkesine yenik düşüp söylemek istemediği şeyleri söyleyebilir. Fakat bunu uygulayamaz , böyle durumlarda kişinin yaptıklarına bakmak daha doğrudur. GİZEM SARI

 

C.34 Çoğu zaman insanlar çok şeyler söyler ama hiçbirini uygulamazlar.Bir insanın kişiliğini ortaya çıkarmak için söylediğine değil yaptığına bakmalıyız…BURCU ŞİMŞEK

 

 C.34  İnsan düşündüğünden sorumlu tutulamaz.Fakat eylemlerinden ve eylemlere yol açan söylevlerinden sorumlu tutulur.Fakat hayatın bazı kademelerinde insan görevi ve derecesi itibariyle temsiliyeti söylediklerinden birinci dereceden sorumludur.örneğin bir grubu,partiyi ya da toplumu temsilen konuşan bir kişinin söyledikleri sorumluluk dahilindedir…NAZİFE SAVAŞAN  

 

C.34 Statik ile faal arasında ince bir ayrım vardır.Statik yani söylenen her zaman için yapılmaması fıtrata bağlıdır.Bunun için birey kendi içinde spesifiktir.Geneli bireyle değerlendirmek doğru değildir. FIRAT ALTUN

 

C.34)yapılanla söylenen her zaman uymaz birbirlerine. Ne har yapılan doğrudur ne de her söylenen. O yüzden yapılan yanlışsa söylenenleri dikkate almak gerekir. GÖKHAN BOZDOĞAN

 

C.34 Her söylenilen yapılamaz veya yapılmada yeterli güç olmayabilir. HABİP KAYA

 

C.34  Kendi çıkarlarına bağlı bu sistemi her yerde kullanabilir. Ayrıca insanlar zaaflarına bağlıdır.

 SAMET ÇENŞİ

 

 

C.34 ’’Kişinin aynası iştir lafa bakılmaz, derece-i aklı görünür eserinde.’’ Kişinin söylediklerinin tesir etmesi için yaşaması şarttır. Aykan AKÇA

 

 C.34 Her insan düşünebilir. Büyük veya küçük fark etmez ama uygulamaya konulmayan hiçbir düşünce yarar sağlamaz olduğu yerde kalır yani harekete geçmek daha değerlidir. MEDENİ SAKCAK

C.34 Düşünmeden söylenen şeyler, insanın yapamayacağı birçok kelimenin ağzından çıkmasına neden olur. Bu sebepten ötürü insanın dikkatli olması gerekmektedir.

Ersin ASLAN

C.34 İnsanlar her zaman çok şey söyler  ama bunları yapamazlar.Söylediği şeyden ise yaptıklarına bakmak daha dorudur… ÖZLEM AKIN

 

 

C.34 Bir kişi söylediği her şeyi uygulamaya geçirmez. Çünkü kişi bazen bir şeyi düşünüp tartmadan, ani yada sinirli bir durumda söylemiş olabilir.Bu da bu söylediklerini uygulamaya geçireceği anlamına gelmez.Bu yüzden kişinin söyledikleri şeylerden çok yaptıklarına bakılmalıdır.REYHAN YILMAZ

 

 

 

C.34 Bireyin kendisinin yapmadığı bir şeyi başkasına uygulatması etkileyici olmaz. Kendisi uyguladıktan sonra yaptırırsa o zaman etkileyici olur. Örneğin; Vaktiyle bir kadın bir evliyaya oğlunu götürmüş ve demiş ki: Benim oğlum çok bal yiyor, ne yapalım. Ve şu cevabı almış: Oğlunu götür 40 gün sonra getir.40 gün sonra gelince o evliya zat çocuğa demiş ki: bal yeme. Kadın sormuş: Madem bunu söyleyecektin neden 40 gün sonra getirmemi istedin. Evliya demiş ki: Çünkü ben de o zaman bal yiyordum. O zaman söyleseydim sözün tesir etmezdi. Hikâyeden de anlaşılacağı üzere bireyin kendisinin yaptığı bir şeyi başkasına yaptırması daha etkileyici olur. Onun için insanın söylediğindense yaptığına bakmak evladır. Turgut KIYICI

 

C.34 Kendi çıkarlarına bağlı bu sistemi her yerde kullanabilir. Ayrıca insanlar zaaflarına bağlıdır. FIRAT KADIRHAN

 

C.34 ”İnsanın söylediğindense yaptığına bakmak evladır.”Ancak bazen söylediklerini yapması onun elinde olmayabilir.Bunun altında ekonomik ve sosyal nedenlerden ziyade nefsi büyük rol oynar.Örneğin  sigara içmek sağlığa zararlıdır diyen bir insanın sigarayı bırakamaması nefsine yenik düşmesindendir. BARIŞ SAVAŞ

 

 

C.34 İnsanların lisan-ı halleri lisan-ı kallerinden daha fazla önem taşır. Çünkü hal ve hareketle gösterilen bir şey daha çok etkili olur. Yoksa sözle söylenilen şeylerin pek fazla kıymeti olmaz. Ercan IŞIK

 

C.34 Çıkarlar doğrultusunda bu sistem her yerde kullanılabilir. Ayrıca insanlar zaaflarına bağlıdır. Seyfettin SEYHAN

C.34 Güzel şeyler yapmak hoştur kötü söylense de; kötü şeyler yapmak hoş değildir iyi söylense bile. Ama bence önemli ve güzel olan güzel söyleyip daha güzelini yapmaktır. Kötü yapan insanın, kurumun, milletin yaptıklarına bakmak yerine sözlerine bakmak ve bunlardan ders almak daha evladır. Bazen bazılarını imkânlar kısıtlar. O insanın eylemlerine ve yaptıklarına bakmaktan çok, onun aklından yararlanmaya çalışmak önemlidir. Bunda bir sınır görmüyorum.İdris ÇELİK

C.34 Bazen insanların yaptığı işlere  ya da sonuçlara bakmamak gerekiyor. Söylenen sözler bazen yapılan işten daha etkili olabiliyor. Sözle yapılacak bir uyarı yapılacak işten daha manidar olabiliyor. Bu nedenle yapılacak işler kadar söylenecek sözler de önemlidir.Oktay BARAN

C.34 “Söz uçar yazı kalır.” Buradan da anlaşıldığı gibi sözden ziyade yazılan ortaya koyulan bir ürün daha kalıcıdır. Bir insanın ahret hayatını amelleri belirleyecektir. Düşündüğünün ve söylediğinin hiçbir ehemmiyeti yoktur. Bu hem ahret hem de bu dünyamız için geçerlidir. Örneğin; bir öğrencinin bildiği bir soruyu cevaplayamaması onun bilmediğini göstermektedir. Çünkü hayata uygulanamayan bu bilginin anlamı yoktur. Bazı insanlar da vardır ki düşünür, söyler ama onu bir türlü hayata uygulayamaz. Bunun da olmaması gerekir. Tabi ki sözün kıymetli olduğu anlar da vardır.Funda AKDOĞAN

C.34 Herkes söz söyler ama herkes   yapamaz. Bundan dolayı söze değil icraatta bakılır. Ziya Paşa’nın meşhur bir sözü var. “Aynası işitir kişinin, lafa bakılmaz.”Zülfü ERYATAN

C.34 İnsan söylediğini eyleme dökmelidir. Çünkü kişi verdiği sözleri eyleme dökmese boş vaatlerde bulunmuş olur. ‘Boş çuval ayakta durmaz.’sözü bunun en iyi kanıtıdır.Mehmet Nuri EŞİN

C.34 Siyaset, devletin insan haklarını verme konusundaki politikası ülke siyasetleri v.b. AYTEN YILDIZ                                                                                                 

C.34 Bu önermenin doğruluğunu anlamak için Türkiye’de hükümetin başına gelen siyasilere bakmak gerekir.Ramazan ERGÜN

C.34 Zengin bir insan, fakir birine elindekini nasıl kullanması gerektiği konusunda sadece öğüt verebilir. Öğüt verdiği kişinin konumunda değilse söylenenler sözdedir, uygulamaya geçemez.Seda CEMAL

C.34 İnsanlar çoğu zaman düşündüklerini uygulamazlar. insanın söylediğindense yaptığına bakmak daha iyidir.ŞEYHMUS UTLİ

C.34 Her söylenenin yapılıp yapılamadığına bakarak kendimizi yönlendirmemeliyiz. Söylenen şey doğru ve güzelse neden alınmasın ki kişi kendisinde tam anlamıyla uygulama alanı bulabiliyorsa.Semra DAĞ

C.34İnsanların söyledikleri kadar yaptıkları da önemlidir. ama sözün önemini yabana atamayız bazen bir söz yapılacak işten ve çıkacak sonuçtan kat ve kat etkilidir. Sözler yapılacak işin önemini açık bir şekilde belli edebilir. Ve yapılacak işin sonucuna varılacak olan yargıyı gölgede bırakabilir. Bunun için bazen insanın söylediğindense yaptığına bakmak daha hayırlıdır. Bilge TÜRKER

C.34 İnsanın söylediğinden ise yaptığına bakmak evladır. Sözünün hayata uygulandığı alanlar belli bir sınıra kadardır. İnsanlar çoğu zaman söylediklerini uygulamaya gelince yerine getiremediklerine şahit olmuşuzdur. Bunun nedeni gerek hayata karşısına çıkan engeller olsun gerekse gücünün bir yere kadar olmasıdır o yüzden insan her söylediğini getiremez. Rıdvan OKUŞ

C.34 İnsanlar çoğu zaman düşündüklerini uygulamazlar. Bazen de ikisi birbirinin tam tersi düşer. Örneğin mimar Sinan düşündüklerini yapmasaydı şuan bu güzel mimari eserleri olmazdı. Düşünmek ve uygulamak beraber olmalıdır. Sevil DOĞAN

C.34 İnsanların söyledikleriyle yaptıkları çoğu zaman çelişmektedir. Yani bazen yapmadıkları şeyleri yapıyor gibi kendilerini gösterirler. Örneğin ibadetler konusunda fazla bilgiye sahip insanları gerçekten tanımak için davranışlarını gözlemlemek lazım gelir.Medeni BAYAR

C.34  Çoğu insanımız lafta bir numaradır ama icraatta sıfır çeker uzağa gitmeye gerek yok 29 mart yerel seçimlerde öyle icraatlar var ki dudak uçurtan cinsten. Köylülere yolsa yol, suysa su diyen çok sayıda parti lideri var ama sonuç çoğu zaman hüsranla sonuçlanıyor. Tabiî ki dediği dedik olan insanlarımız da yok değildir. Şahabettin BALCI

C.34 Bu günkü siyasetçileri bu önermeye örnek vermek herhalde yerinde olur. Söylenilenler sözde kalmamalı teorik değil uygulamalı olmalıdır. Hicret OKAN

C.34 Kişinin söylediği sözlerdense yaptığına bakmak bize daha çok şey kazandırır. Söylediği sözlerde ister istemez bazı yalan yanlışlar olabilir. Gerçi her zaman bakarak öğrenme imkânı olmaz. Ama olduğu sürece bakmak görmekten daha gerçekçidir.Adnan YILMAZ

C .34 İnsanın yaptıkları ile söyledikleri her zaman örtüşmeyebilir. Çünkü insan yaptığı veya söylediği şeylerde çevresel etkenlerden anlık ani kararlardan gibi pek çok şeyden etkilenir. Bu nedenle insanı sadece yaptığı şeyler ile değerlendirmek her zaman için mutlak doğru değildir. Kevser SÖYLER       

C.34 Bazı iş alanlarında bu geçerlidir. Örneğin, doktorlar sigara gibi zararlı maddeleri yasak eder hastasına; ama kendisi içer. Yani o içiyor diye hasta da içmez. Ayşe ARSLAN

C.34 İnsanın bazen söylediği ile yaptığı bir olmuyor. Yani düşündüğünü, yapmak istediğini davranışlarına ve eylemlerine dökemiyor. Bunu için kişiyi değerlendirirken sadece yaptıkları göz önünde bulundurulmamalıdır. Mecburiyetler ve imkânsızlıklar insana düşündüğünü yapmasına engel olabiliyor. İbrahim AKKOYUN

 

C34:Özellikle siyaset alanında geçersizdir.Bugün bin bir vaatle başa gele şahısla icraatlarında pek samimi olamıyorlar.Hakan ALTUN

                                                                                                                     

 

C.34 Bazen insanlar çok güzel şeyler söylerler ama hiçte öyle davranmazlar. Örneğin;Atalarımız imamın söylediklerini yapın ama yaptıklarını yapmayın demişlerdir.Idban KUDAY

 

C.34  Kişi söylediği şeyi davranışa dökmesini bilmelidir. Sınırlandığı alan ise toplumun ahlak kurallarına uymayan davranışlardır. Yusuf AKIL

 

C.34 İmamın dediğini yap yaptığını yapma sözü buna uygun bir cümledir. Yasin Murat KAHRAMAN

 

 

C.34: Sigara içen bir öğretmenin öğrencilerine sigaranın zararlarını anlatarak onlara sigara içmeyi yasaklaması gibi yani eğer bir kimse iyiliği emrediyorsa kendisi yapmasa dahi onu dinlememiz gerekir. Mehmet GENÇ

 

C.34 Bu önerme daha çok belli bir makam ve mevkide bulunanları hedef alır. Örneğin parti liderinin dediğine bakılmaz yaptığına bakılır. ŞAHİN KARAN

C.34: Genelde, zihinsel olarak ürettiğimiz temel şeyleri hayata geçirmediğimizde önemi kaybolur. Ama öyle durumlar vardır ki insan, istese de hayatına geçiremez. İşte bunlar, insanların zihinsel veya bedensel amaçları – aşılmazlarıdır. Her insan fıtratı ölçüsünde üzerine düşen farzları, sünnetleri yerine getirir. Fıtratının aşamadıkları, kişinin yerine düşenleri hayata uygulayamadığı alanlardır, sınırlardır. Ama bu durum o kişinin akıllı olmadığı anlamına gelmez. Bir kişiye bu kuralları samimiyetle benimseyip, yine gücü oranında uyguluyorsa akıl sahibidir. Hulasa insanlar zihinsel olarak birçok şey üretilebilirler, ancak uygulanmaya gelince fıtratları ölçüsünde hayata geçirebilirler. Bu yüzden insanları değerlendirirken fıtratları ölçüsünde hayata geçirdikleri şeylere; yani yaptıklarına bakmalıyız. Sadece söylediklerine bakarsak yanılırız. Gülşen ÇELEBİOĞLU

C.34 Bence bu hayatta hep uygulanır. Hep ne şartlarda olursa olsun kişinin sözlerinden çok yaptıkları önemlidir. Süheyla BÜRÇÜN                                                        

C.34  Söylemek konuşmak kadar kolay ne olabilir ki, zaten lafta her şey güzeldir ama memlekete icraat lazım boş şeylerle vakit öldürmemek lazım. Zeynel PEKEDİS

 

C.34     Verdiğimiz emek angarya olarak algılanıyorsa verdiğimiz emek kendi nefsimize lüzumdan başka bir şey değildir. Ali Galip ERCİK

 

C.34 Kişi yaptıklarında ve söylediklerinde özgür olduğu durumlarda geçerlidir.AYŞEÇATAK

C.34 Hayata uygulanmadığı alanlar daha çok çalışma ve ibadetin bir kısmı diyebiliriz. Örneğin buna bir fabrika işçisini örnek verebiliriz. Patronu işçisinden laf değil icraat bekler. Çünkü onun başarısı yaptığı iş ile doğru orantılıdır. İbadette ise şu örnekler yerinde olur herhalde: namaz ve oruç. Eğer söz yeterli olsaydı insanlar ibadetler bir dua ile de yapılabilir; güzel bir işten sonra şükür yeterli olurdu. Yani söz yeterli olsaydı namaz, oruç, hac gibi ibadetler farz olmazdı. Velat SAYUR

C.34. Bazen siyasette. Leyla TOPÇU   

C.34 Çıkarlar doğrultusunda bu sistem her yerde kullanılabilir. Ayrıca insanlar zaaflarına bağlıdır.                                                            M Nuri KORKMAZ

C.34 Herkes söz söyler ama herkes   yapamaz. Bundan dolayı söze değil icraatta bakılır. Ziya Paşa’nın meşhur bir sözü var. “Aynası işitir kişinin, lafa bakılmaz.” İbrahim AYDIN

C.34 Herkesin konuşma yetisi vardır. Yani herkesin bir fikri bir düşüncesi vardır. Fakat herkesin söylediğini yapmak gibi bir kapasitesi olamaz. Mesela ben bu devletin düzenini sistemini beğenmiyorum. Çünkü son derece adaletsiz bir mekanizması var, bunu sürekli eleştirsem de, bu düzeni değiştiremeyeceğim için, bunu hayata uygulamak gibi bir şansım olamaz. Salih Sosyal

C.34 Kişinin sadece yaptıklarına bakıp o kişi hakkında karar vermek tam anlamıyla bize sağlıklı bir sonuç vermeyebilir. Örneğin; bir belediye başkanını ele alalım. Bu başkan elinden hiçbir şey gelmeyen beceriksiz biri olsun. Eğer bu başkanın kadrosundaki kişiler iyi ise bunlar başkan adına çok iyi şeyler yaparlar ve bu yapılanlar başkana mal olmuş olur. Ya da başkanın çok iyi fikirleri olduğunu; ama uygulayamadığını ya da elverişli ortamın oluşmadığı düşünürsek başkana hak vermemiz gerekir. Kişiyi sadece yaptıklarıyla değerlendirmemek gerekir. Abdullah SEYAR

 

C.34 Söylemlerimizi eyleme dönüştürmek için bazen uzun bir zamana gereksinim vardır. Bu zaman içerisinde attığımız adımlar bizi hedefimize yaklaştırıyorsa biz doğru yoldayız demektir. Halil KURTAY