35. 1-Bir bilim insanın veya kurumun ürettiği;projeleri, makaleleri ve işleri hangi fert ve toplumlara besi yeri olarak hizmet veriyorsa o bilim insanı veya kurum onların hizmet ehlidir. Önemesini gerekçeli ret ediniz.
2-Daha doğru üretim için çözüm öneriniz
İpucu;üniversitelerimizde üretilen makale ve projelerinden ortaya çıkan bilimsel sonuç ve yargılardan ülkemiz ve bilimsel olarak daha gelişmiş ülkelerin kullanımını karşılaştırınız. Ülkemizde akademik kariyer için konulan koşulların liyakati ile mukayese ediniz.

C.35 Aslında bu sorun Türkiye’nin bir sorunu. Çünkü burada imkan bulamayan çoğu bilim adamlarımız başka ülkelerde bir şeyler üretip oraya hizmet vermektedirler. Bu da Türkiye için önemli bir kayıptır. Bu nedenle Türkiye bu bilim adamlarımıza gerekli imkanları sağlayıp beyin göçünü engellemelidir.   Nazmiye YARGI

C.35 1.) Eğer bir Türk bilim adamının yaptıkları ABD’ de faaliyet bulup uygulanıyorsa, yapılanlar kendi ülkesine isimden başka bir şey kazandırmaz. Hepsini bir olarak düşünürsek insanların oluşturdukları, yaptıkları sadece uygulanan kişilere bir şeyler katar, yani o toplum için çalıştığını gösterir yalnızca..

2.)Daha doğru çözüm için ülke standartlarında bilime sınır koymamak gerekir. Yeterli olanaklar sağlanarak her toplumun elindeki verilerle ve sahip olduğu bilimcilerle çalışması daha mantıklı ve adildir. Bunlar uluslar arası mekânlarda bir araya gelip tartışılabilir ve önermeler bu şekilde farklı ulusların bilimcilerine de açıklanabilir. Tartışılıp düzenlemeler yapılabilir. Fakat sadece bir toplum çalışmak bunu engeller. Ortak bir dil oluşturulmalı ve kullanılmalı, üstünlük ya da eziklik kavramları ortadan kalkmalıdır. Melin KARAN

C.35Öncelikle bilim topluma mal edilerek hizmete dönüştürülür. Biri yatar diğeri proje üretirse bu hizmet değil miskinliktir. Her fert eğitimle bilime ve araştırmaya sevk edilmeli.İbrahim KILIÇ

C.35 Fert hangi topluma fayda sağlar ve onlara faydalı olursa o toplumun malıdır ve o toplumda saygı görür. Kendi vatandaşımız ve kendi bilim ve geliştirmeye müsait öğrencilerimizi diğer ülkelere göndermek yerine onlara uygun ortam oluşturmak gerekir. Nazif TEPE

 

C.35) 1-bilim bir topluma mal edilemez evrenseldir

2- öncelikle beyin göçünü önlememiz gerekir sonra imkan sunmak beyinlere sonrası çorap söküğü gibi gelir. FEYYAZ KARA

C. 35 Tam olarak katılmıyorum. Tabi ki bir projenin bizim milletimiz ve ülkemizden çıkması bize yarayacaktır. Bu dışarıda bize söz sahibi olma gücü verir. Ama bütün buluşlar ve keşifler insanlığın ortak malıdır ve herkesin bunları bilmeye, kullanmaya hakkı vardır. Ülkemizde akademik kariyer yapmak için en önemli şartın İngilizce olduğunu biliyoruz. Bu saçmalık bence. Bir insan İngilizce bilmeyebilir ama çok güzel fikirleri ve buluşları varsa bu insanın akademik kariyer yapmasının önü tıkanmamalıdır. Zaten şu anki sistemde tezler ve yüksek lisansların çoğu formalite icabı yapılıyor Ali Osman ERAN..

 

C.35 1 Yapılan her bilimsel çalışma ve proje bir hizmet ehli değildir. Örneğin üretilen kimyasal silahlar bilimsel bir projedir ama bu halka hizmet etmek için değil  halkı yok etmek için dır.

         2 Yapılacak bilimsel projeler tamamıyla halkı daha bilimsel ve rahat bir yaşama kavuşturmak için olmalıdır. Leyla ALTUN

 

C.35) 1-Kişilerin yaptığı çalışmalar bireyseldir.Fakat elde edilen sonuçlar evrenseldir.

2-Yazılan makalelerin yurtdışında yayınlanması bizim hala ülke olarak söz sahibi olamadığımız anlamına geliyor. Kadir GERGİN

 

C.35 Doğrudur. O toplumun hizmet ehlidir. Fakat mütevazı, saygıdeğer ve başımızda yeri olan bir hizmet ehlidir.

         Daha doğru öğretim için bilimi bilim için ve insanlık için yapmalı, bir kariyer için çabalamasak daha doğru sonuçlara ulaşacağımıza inanıyorum.  İrfan BAHARLI

C.351 Hizmet ehlidir diye bilmemiz için işinin en iyisini yapması gerekir bu olmayınca kişi işinin ehli olamaz.

2  Bilim adamı önce ahlakını geliştirmeli güzel ahlaklı olmalı ve o çerçevede işlerini şekillendirmeli . Dilek KURT

C.35 1)Kişilerin yaptığı çalışmalar her ne kadar bireysel olsa da elde edilen sonuçlar evrenseldir ve tüm insanlığa mal edilir.Bu durum yaptığımız yemeğin başkalarınca yenmesi gibi bir şeydir.

2)ülkemizde uygulanan akademik kariyer sistemi yanlıştır.yapılan çalışmaların yurtdışında yayınlanmalarının akademik kariyer konusunda ek bir getiri sağlaması son derece yanlıştır Bu durum yaptığımız yemeğin başkalarınca yenmesi gibi bir şeydir.

REMZİYE ERDOĞAN

 

C.35.A.eğer insanlığın yararına kullanılacaksa nereye hizmet ettiğinin bir önemi yoktur.

B.bu ülkede bilim insanlarına gereken önem verilmeli ilk olarak. Bu insanların çalışmalarına engel olabilecek her şeyi ortadan kaldırmak. Yusuf KESKİN

 

C.35.Önermeye katılıyorum. GİZEM SARI

 

C.35)1-Bilim evrensel olup toplumsal destek almalıdır.

2- İmkan ve şartların daha uygun hale getirilmesi gerekir. HABİP KAYA

 

 

C-35 Herkes bilimi bilim için,insanlığı insanlık için yapıyorsa toplumda verimli sonuçlara ulaşırız…BURCU ŞİMŞEK

 

C.35) 1-Bilim evrenseldir bir topluma mal edilemez.

2-Yazılan makalelerin yurtdışında yayınlanması beyinlere değer vermediğimiz anlamına geliyor. Eğitime ayrılan bütçeyi eleştirmek gerekir ki bunun için yıllardır bir şey yapılmıyorsa bizim bizi yönetmek için başımıza diktiğimiz insanlar demek ki bu durumdan memnun bu ülke bu şekilde hiçbir yere varamıyor böyle devam ederse ne yazık ki o yüksek medeniyet seviyesine ulaşılamayacaktır. ŞEYHMUS UTLİ

 

C.35 1-Kişilerin yaptığı calışmalar bireyseldir.Fakat elde edilen sonuçlar evrenseldir.

SAMET ÇENŞİ

 

 

C-35  1-Bilimsel bir kuram kanun ya da proje bütün insanlığın yararına bilgisine sunarak sunulmalıdır.                                                                                                                                                                              

          2-Öğrencilerin ,araştırma görevlilerinin ve bilim adamlarının yeni ve yapıcı projelere  imza atması için devletçe ve milletçe maddi ve manevi desteklenmelilerdir….NAZİFE SAVAŞAN                                                                                                                                                         

 

C.35A.Bilimin ırkı olmaz bu nedenle bilim sadece yapıldığı kurum veya toplumla sınırlı değildir.Şartlar insanı başka noktalara çekiyorsa bu bilimin ve bilim insanının herhangi bir kurum,kişi,zümre veya reayanın hizmetinde olduğunu göstermez.

B.Bağımlı değişkenlerin çok olduğu ortamda sınırlar daralır doğru üretim için doğru bir sistem gerekir.Sistemin sana özgü değil ise verim azalır. FIRAT ALTUN

 

C.35 1-Katılıyorum. Kim istifade ediyorsa ona hizmet ediliyordur.

          2-Kendi dilimiz kendi değerlerimizle bilim yapıp kendimiz istifade etmeliyiz. Aykan AKÇA

          

 C.35.A Bilim insanlarının veya kurumun ürettiği projeleri vb. şeyleri toplumlara ileten kişiler için bilim insanı bir çıkar oluyorsa hizmet ehlidir demek yanlış olur.

B Doğru üretim için doğru eleştiri ve doğru anlama şarttır.  MEDENİ SAKCAK

35.        

a.) Bilim evrensel bir mirastır. Edison ampulü buldu diye Arap veya Çinlilerin kullanmaması çok mantıksız ve akla zarar bir edinimdir.

b.)Bilim insanı veya kurumu elde ettiği bilgiyi tüm insanlığa göndererek daha da gelişmesini sağlamalıdır. Ersin ASLAN

C-35 Bir bilim adamı sadece kendi toplumu için proje veya makale üretmemeli.tüm toplumlar için ve bilim için bilim yaparsa daha verimli olur…ÖZLEM AKIN

 

C.35 Önermeye katılıyorum. REYHAN YILMAZ

 

C.35) 1-Kişilerin yaptığı çalışmalar bireyseldir. Fakat elde edilen sonuçlar evrenseldir.

2-Yazılan makalelerin yurtdışında yayınlanması bizim hala ülke olarak söz sahibi olamadığımız anlamına geliyor. Seyfettin SEYHAN

 

 

C.34 Bireyin kendisinin yapmadığı bir şeyi başkasına uygulatması etkileyici olmaz. Kendisi uyguladıktan sonra yaptırırsa o zaman etkileyici olur. Örneğin; Vaktiyle bir kadın bir evliyaya oğlunu götürmüş ve demiş ki: Benim oğlum çok bal yiyiyor, ne yapalım. Ve şu cevabı almış: Oğlunu götür 40 gün sonra getir.40 gün sonra gelince o evliya zat çocuğa demiş ki: bal yeme. Kadın sormuş: Madem bunu söyleyecektin neden 40 gün sonra getirmemi istedin. Evliya demiş ki: Çünkü ben de o zaman bal yiyiyordum. O zaman söyleseydim sözün tesir etmezdi. Hikâyeden de anlaşılacağı üzere bireyin kendisinin yaptığı bir şeyi başkasına yaptırması daha etkileyici olur. Onun için insanın söylediğindense yaptığına bakmak evladır. Turgut KIYICI

 

C.35 Bu önermeye ülkemiz şartlarında değerlendirecek olursak,aslında akademik geçerliliği olan bir çok projenin ülkemiz insanına pek faydası olmadığı görülecektir. FIRAT KADIRHAN

 

C.35 1-Kişilerin yaptığı çalışmalar bireyseldir.Fakat elde edilen sonuçlar evrenseldir.

2-Yazılan makalelilerin yurtdışında yayınlanması bizim hala ülke olarak söz sahibi olamadığımız anlamına geliyor. BARIŞ SAVAŞ

 

C.35 1.Üretilmiş bir proje, makale ve herhangi bir eserden eğer biz ondan fayda görmüyorsak o eserde bize ait değil demektir. Ülkemizde üretilen proje ve makalelerin birçoğunu biz ürettiğimiz halde başkaları (gelişmiş ülkeler) kullanıyorlar.

         2.Ürettiğimiz bir şeyi kendimiz kullanmamız gerekir yoksa yaptıklarımız boşunadır. Ercan IŞIK

C.35 1 Ülkemizdeki akademik kariyer için konulan koşulların bazılarını gerçekten mantıksız buluyorum. Hiç İngilizce gerektirmeyen bir dalda bir yerlere gelebilmek için İngilizce bilmek şarttır diye bir şart koyuyorlar ülkemiz insanının karşısına. İnsanlar veya kurumlar hangi topluma ve kuruma makale, proje vb. işlerini mal ediyorlarsa oranın hizmet ehli olarak görev yaparlar.

2 Bunun için bu işlerle uğraşan evrensel kurullar oluşturulsa ve bu kurulların içinde ayrım yapmadan her toplumdan insanlar bulunsa daha güzel sonuçlar alınabilir. En azından insanlığa hizmet vermek için bu kurul oluşturulmalıdır.İdris ÇELİK

C.35 Bu düşünceye katılıyorum. Çünkü bilimin herhangi bir şekilde bir kurumun himayesine giriyorsa artık o bilimsel çalışmada ,bilim adamı da artık o kurumun himayesine girmiş demektir. Halbuki bilim özgür olmalıdır. Daha rahat ve iyi çalışmaların yapılabilmesi için özgür ortamlara ihtiyaç vardır. Bilim baskıya gelemez. Avrupa’da ortaçağ skolastik düşünce yapısı ile o zaman ki bilimsel çalışmalar ile şu an ki bilimsel çalışmalar arasında dağlar kadar fark vardır. Sonuç olarak ne bilim adamı ne de bilimsel çalışmalar bir yere bağlı olmayı sevmez.Oktay BARAN

C.35 1 Evet. Doğrudur. Türkiye’de yetişen bir bilim adamı Amerika’da hizmet veriyorsa o bilim insanı onların hizmet ehli olmaktadır.

2 Kariyer amaçlı ürettikleri makalelerini, projelerini gelişmiş teknoloji ülkelerinde kullanılmamasını istiyorsak; onlara teşvik parası, maaşına artı değer ve kariyerini geliştirmek için uygun koşullar sağlanabilir.Onların önemsenildiğini ve bilgilerine ihtiyaç duyulduğu hissettirilmelidir.Funda AKDOĞAN

C.35 Bir bilim insanı hangi kurum ve toplum için çalışıyorsa o toplum veya kurum onun hizmet ehlidir. Türkiye’de Profesör olabilmek için mutlaka İngilizce bilmek gerekir. İnsan kendi ülkesinde akademik olarak yükseliyorsa Türkçe kullansın. Biz İngilizceyi kullanarak adeta batı uygarlığına katkı sağlıyoruz. Batının bizden üstün olduğunu kabul ediyoruz. İngilizce dil kullanımı yanlıştır. İngilizcenin yerine Türkçe kullanılmalıdır.Zülfü ERYATAN

C.35 1 Önerme doğrudur. Örneğin, ülkemizde üretilen proje ve makaleler yurtdışında onay görmeden bilimsel statüye girmiyor. Yani bilim insanımızın yaptığı hizmetler kendi ülkelerine değil de başka ülkelere hizmet olarak gitmektedir.

2 Daha doğru üretim için, bilim insanımızın ürettikleri makale, kitap vb. ilk önce kendi ülkemizde onaylatmalı ve ödüllendirmeliyiz. Ancak böyle yaparak bilimden ve bilim adamlarımızdan faydalanırız. Mehmet Nuri EŞİN

C.35 1 Bilim adamları ürettikleri görüş yada buluşları asıl olarak üretmek istedikleri noktalardan farklı yönlere hizmet ettiğinin farkına varmayabilirler. Örneğin teknolojik gelişme adına bulunan bir araç kapitalistlerin elinde büyük bir sermaye olabilir. AYTEN YILDIZ                                                   C.35 Bizde akademik kariyer için konulan kurallar bütün eğitim sistemimizde olduğu gibi geçiştirmeye dönük değil ezbere yöneliktir. Bunun nihai sonucunda bizde insanların dar görüşlü, araştırmaktan uzak, bağnaz ve muhafazakâr olmasına yol açıyor.Ramazan ERGÜN

C.35 Günümüzde bir bilim insanının bilimsel bir ürünü bile olsa bunda birilerinin çıkarı olması gerekir ki bilim insanı bir yerlere gelebilsin fakat daha doğru ve güvenilir bir üretim için bilimin tam anlamıyla nesnel olması, kimsenin kimseye peşkeş çekmemesi gerekir ki yapılan, ortaya çıkan işlerin de bir değeri ve anlamı olsun.Seda CEMAL

C.35 Önermesine katılıyorum. Bir birey veya kurum insanlık için güzel şeyler üretebiliyorsa tabi ki bu güzel bir hizmettir. Semra DAĞ

C.35 1Bir bilim insanının işi kolay değildir.bu yüzden hangi kurum ve fert için hizmet veriyorsa onlar için önemli olmalıdır.

2-bence daha doğru üretim için özgürlük ön şart olmalıdır.üretimin temel şartı budur.baskı ve kısıtlamalar üretim için zorlu şartlardır. Ülkemizde yüksek lisans ya da daha üstü için İngilizce ön görülüyor.niye kendi dilimizi bu konuda koşul olarak öne sürmüyoruz.niye yabancıların dilini kendi ülkemizde daha iyi yerlere gelebilmek için şart olarak koyuyoruz.doğru üretim için bireylere rahat ve özgür ortam sağlanmalıdır.yabancı kurallar bizde bu kadar önemli yere sahip olmamalıdır.birey hakları genişletilmelidir. Bilge TÜRKER

C.35 Önermeyi ret etmiyorum ve aynen katılıyorum. Rıdvan OKUŞ

C.35 A Doğudur. Çünkü Arşimet fizik kanunu üretmeseydi şuan fizik namına yapılanlar olmayacağını biliyoruz. Ya da bilgisayar üretilmeseydi bir çok alan zorluk yaşayacaktı. Bu nedenle bilim ve bilim adamları toplumu ileriye taşıyarak hizmet ehlidirler.

B Ülkemizde yapılan üretimler mali olarak desteklenmediğinden çoğu ileri teknoloji ürünlerinin olmaması bilimin ilerlemesini engelliyor. Çözüm olarak bilime destek olunmalı maddi ve manevi açıdan,desteklenmeli.Sevil DOĞAN                                                                                                                 

C.35 A Bir bilim adamı, insanlık için ürettiği her şeyden faydalanan toplumlarının hizmet ehli olur.

B Daha doğru bir üretim için insanların üretilen şeylerden faydalanmaları yani insanların aydınlatılması gerekir. Ayrıca üretimi yapılan her şeyin öncelikle bir ihtiyaç olması gerekir. Medeni BAYAR

C.35 A  Bir bilim insanı veya kurumun ürettiği projeleri, görüşleri, toplumlara besiyeri  olarak hizmet veriyorsa o bilim insanı ve kurumların hizmet ehli değil, bence tüm ülkenin veya daha da evrenselleştirirsek dünyanın hizmet ehlidir. Sonuç itibarı ile öğretilen projeler sadece o kuruma fayda sağlamıyor dünyaya da katkı sağlıyor. Örneğin Edison’un ampulü icadı gibi.

B Daha doğru bir çözüm için bilim insanlarının önünün açıp objektif bir alanda ve rahat çalışmalarına olanak sağlamak bilim insanlarımızı desteklemekten geçer. Bu konuda maalesef bilim insanımıza yeteri kadar değer verilmiyor. Ülkemizde kanayan bir yara olarak beyin göçü yaşanıyor, bunu engellemek gerek. Şahabettin BALCI

C.35 A Önermeye katılıyorum. Sonuçta yapılan her iş birilerine yarar sağlamak içindir tekstil sektörünü düşünelim ürettikleri mallarla halka hizmet vermektedirler.

B Daha doğru üretim çok araştırıp, bilmekten farkında olmaktan gelmektedir. Hicret OKAN

C.35 Bizdeki önemli bilim adamları makaleleri yayınlanmadığı için makalelerini gelişmiş ülkelerde yayınlarlar. Buda ülkenin bilim adamı kaybı olur. Artık o makaleler yayınladığı ülkenin malı olur. Buda ülkenin bilim alanında gelişmesini engelliyor. Şu an bir profesörümüz ülkede kendini kanıtlayamadığı için yabancı ülkelerde çalışmaktadır. Örneğin Oktay SİNANOĞLU en açık örneğidir…

Adnan YILMAZ

C. 35 1. Günümüz için önerme gerçektir. (Üniversiteler en açık örneğidir.) Ama bu önermenin doğru olduğunu, gerçekte de böyle olması gerektiğini göstermez. Zaten bu adam kayırmalar ve adaletsiz işler yüzünden hâlâ taklitçilikten öteye gidemiyoruz.

2. Daha doğru üretim için mantığı ve ahlaki değerlendirmeler yapılmalı ve ferdi çıkarlar değil toplumsal çıkarlar gözetilmelidir.Kevser SÖYLER

C.35 1 Hangi toplum için ürün ortaya koyup kendimizi beğendirmeye çalışıyorsak o ürün o topluma aittir. Üniversitelerimizde üretilen makale ve projelerden ülkemizden çok dış ülkeler yararlanıyor. Bu da bize değil onlara hitaptır. Vahim bir durum…

2  Kendi toplumuna, ihtiyaçlarına hitap etmeli. Üniversitelerimizde üretilen makale ve projelerin sonucundaki bilimsel yargılar kendi ülkemiz adına kullanılmalı, üreticilere destek ve ortam verilmeli. Başka ülkelere neden yem olalım ki? Çoğu destek ve ortam eksikliğinden bu proje ve makaleler başka ülkelerin oluyor. Bu da besi yeri olduğumuzu gösterir. Ayşe ARSLAN

 

C.35 1 Bu önermeye katılmıyorum. Çünkü bilim evrenseldir. Bilimin ülkesi veya toplumu olamaz. Bilim aynı zamanda sadece bir topluma hizmet için yoktur.

2 Daha doğru üretim için ihtiyaçların bilinmesi lazım. Mevcut ihtiyacın ne kadar olduğunun bilinmesi daha doğru bir üretim için daha sağlıklı olur. İbrahim AKKOYUN

 

C35:A)Üretilen bilgi veya proje kişiyle sınırlı kalmaz.evrenselleşir.Örneğin bilgisayar.

        B)Örneğin kariyer için yabancı dil bilme zorunluluğu bence çok gereksidir. Hakan ALTUN

                                                                                                                      

C.35 1 Tamamen katılıyorum.Günümüzde bizimde bilim insanlarımız başkaları için çalışmaktadırlar.

    2 En başta ülkemizde bir yerlere gelmek için İngilizce şart olmamalıdır.Idban KUDAY

 

C.35 Bilim topluma mal edilerek hizmete dönüştürülür. Biri yatar diğeri proje üretirse bu hizmet değil miskinliktir. Her fert eğitimle bilime ve araştırmaya sevk edilmeli. Yusuf AKIL

 

C.35 Bilim adamı o şirketin istediği şeyleri yaptığı sürece işini yapmış olur. Ekstradan bulduğu buluşları o şirkete vermek zorunda değildir.

Mesela Türkiye de yaptığımız bir buluşu başka bir ülkeye verebiliriz. Yasin Murat KAHRAMAN

 

C.35: Tabii ki bir kimse yaptığı projeyi nerede kullanıyorsa orada hizmet etmiş sayılır fakat bu onun kendi milletine yardım etmeyeceği anlamına gelmemelidir. Bazen yetersiz materyallerden dolayı bilim adamları başka devletlere gitmiş olabilir ve orada hizmet etmiş olabilir ama zamanı geldiği zaman memleketine dönerek hizmetini milletine yapmalıdır. Mehmet GENÇ

C.35 Önermeye katılıyorum. Bir insan ürettiğiyle ve yaptığı işle vatanına hizmet eder.insan kendi ülkesine hizmet ederken sadece kendi ideolojisine  sahip  insanları baz almamalı. Bir insan yaptığı tüm görev ve sorumluluklarla vatanına hizmet edebiliyorsa o zaman hizmet ehlidir. Bunu yaparken kesinlikle mükafatını bu tarafta almayı düşünmemeli. ŞAHİN KARAN

C.35 Hukuki veya gayri hukuki, bilerek veya bilmeyerek başkalarının (fert, toplum, millet) menfaat farzlarını önceliği için bilgi, materyal toplayan, üreten, derleyen, yayınlayan … vb. yapan kişiler bilim ayanıdır. Bu insanlar, kendi ülkelerinin toplumlarının acil menfaatleri için değil de; başka ülkelerin menfaatlerine öncelikli bilgi, bilimsel eylem üretebilmektedir. Maalesef, günümüzde bilim insanları teknolojik ülkeler tarafından kullanılmaktadır. Bu bilim insanları, artık ürettikleri ürünlerin kendi ülkelerinden önce teknolojik ülkelerce kullanılmasına, izin vermektedir. Üniversitelerde üretilen makale ve projelerin önce teknolojik ülkelerce kullanılmasını örnek verebiliriz. Bunun yanında ekonomik kariyer için konulan koşullar teknolojik ülkelerin çıkarınadır. Ekonomik kariyer için insanların önüne kendi kültürleriyle hiçbir bağı olmayan zorunlu bir dil konması ne kadar liyakatli olabilir ki? Gülşen ÇELEBİOĞLU

C.35 Bir bilim insanı veya kurum insanlara hizmet veriyorsa, evet insanlar bu kişi için hizmet ehli olurlar. Çünkü insanlara faydalı olabilmiş. Süheyla BÜRÇÜN

 

C.35  Ülkemizde bilim  insanlarımızın üretiği çalışmaların topluma ve  devlete sağlayacağı yararların bilinmesi ve devlet adamlarımız tarafından sahiplenip desteklenmesi gerekir. Böyle bir ortam oluşmadığı zaman ne yazık ki çalışkan ve üretken beyinlerimizi bu konularda duyarlı başka ülkelere kaptırıyoruz. Zeynel PEKEDİS

C.35A   Evet bireyin alın terinin mahsulünü kim topluyorsa insan onun hizmetkârıdır. Ali Galip ERCİK     

B          Ağaç hangi bahçede ise o toprakların ve o bahçenin sahibine meyve vermesi lazımdır. Eğer bir bilim adamı emeğinin neticesini onu yetiştiren millet ve topluluk almıyorsa o bilim adamı o milletin bilimde hizmetkarı değildir. Ali Galip ERCİK

 

C.35 Bir çok türk bilim adamı daha iyi koşullarda yaşamak gerekçesiyle yurt dışında çalışmaktadır.AYŞE ÇATAK

C.35 1 Bugün ülkemizde birçok bilim insanı yetişmektedir. Bunlar ürettiklerini ülkemizde ki bürokrasi ve imkânsızlılıklardan dolayı ülkemiz hizmetine verememekte ve dışarıya göç etmektedir. Yani onlara hizmet için değil üretimlerine devam etmek için dışarı göç etmişlerdir.

        2 Ülkemiz bilim insanlarından yeteri kadar yararlanamamaktadır. Çünkü bilim insanı hak ettiği değeri ve önemi görmemektedir. Bundandır ki kendilerine daha çok değer veren batıya gidiyorlar. Batı onlara daha çok imkân sunmakta ve daha çok kaynak vermektedir. Batı bilmektedir geleceğin anahtarı bilimdir. Velat SAYUR

C35Bir birim insanın veya kurumun yaptığı işlerden hangi fert ve toplum yararlanıyorsa o bilim insanın veya kurumun benimser onlardan daha yeni şeyler bekler çünkü onlar kendi hizmetinde tabi diye düşünürler. Leyla TOPÇU

                                                                                                         

C.35 1-Kişilerin yaptığı çalışmalar bireyseldir.Fakat elde edilen sonuçlar evrenseldir. M Nuri KORKMAZ

2-Yazılan makalelerin yurtdışında yayınlanması bizim hala ülke olarak söz sahibi olamadığımız anlamına geliyor. M Nuri KORKMAZ

 

C.35Bizdeki önemli bilim adamları makaleleri yayınlanmadığı için makalelerini gelişmiş ülkelerde yayınlarlar. Buda ülkenin bilim adamı kaybı olur. Artık o makaleler yayınladığı ülkenin malı olur. Buda ülkenin bilim alanında gelişmesini engelliyor. Şu an bir profesörümüz ülkede kendini kanıtlayamadığı için yabancı ülkelerde çalışmaktadır. Örneğin Oktay SİNANOĞLU en açık örneğidir… İbrahim AYDIN

C.35 Bu önermeyi reddetmek için bir gerekçem bulunmamaktadır. Bir bilim insanı veya kurumu her şeyden önce kendi toplumuna hizmet etmeli, ürettikleri projeler, makaleler kendi milletinin çıkarına olmalıdır. Mesela ülkemizde bir bilim insanının doktora yapabilmesi için İngilizce bilmesi şartı konmuştur. Bu son derece yanlıştır. İngilizce bir bilim dili olmamalıdır. Dolayısıyla bilim camiamız bizden çok yabancılara hizmet etmektedir. Salih Sosyal

 

C.35  Hayır. Kişi yaptığı bu eylemlerle kendi egosunu tatmin ettiği için hizmetin ehli değildir.

Daha doğru bir üretim için kişiye tam destek, verilmeli, uygun koşullar sağlanmalıdır. Ancak bu şekilde iyi bir üretim için projeler, makaleler ortaya çıkabilir.Abdullah SEYAR