36.Doğa bir vahşi (doğal) tarlamıdır yoksa yaptıklarına kadir, bilinçli ve kendi kendini yenileyebilen sorumlu, sorumsuz ya da başıboş bir varlık mıdır?    Neden?
İpucu:
Doğa kaç yaşındadır? Kaç yıl ömür sürecek?  İnsana doğru empati duyar mı yada acır mı? Doğanın hayvanlara ve insanlara icabeti konusunda sezgi sahibi olun? Doğa anamıza güvenebilir miyiz?

C.36. Yaradan’ın izni olmaksızın bir yaprak bile yere düşmez. Bunun üzerine hiçbir şeyin başıboş olamayacağı gibi doğa da başıboş bir varlık olamaz.  Nazmiye YARGI

C.36 Doğa yerine göre vahşi, yerine göre çağdaş bir düzenektir. Fakat doğa başıboş değildir. Bu kadar kusursuz işleyen bir sistem başıboş olamaz. Bu mantık kurallarına aykırıdır. Bilinçsizce yapılan her şey sonucunda bir safsata doğurur. Onun için doğa bilinçsiz değildir. Doğa yenilenebilir ve yenilenemez(daha doğrusu geç yenilenir) kaynaklara sahiptir. Yaptıklarından sorumludur ve sahipsiz değildir. Doğa her yönüyle şaşırılacak kadar mükemmel bir düzenektir. Melin KARAN

C.36 haşir yani yenilenme yeniden oluşma doğa asla vahşi değildir vahşet insanlardadır doğa anadır şefkatlidir. FEYYAZ KARA

C.36 Doğa bir şey yapmaya kadir değildir.vahşi bir varlık olduğunu da sanmıyorum.neticede Rabbimin yarattığı her şey güzeldir. Dilek KURT

C.36 Doğa ne vahşi bir tarla ne de sorumsuz ve başıboş bir varlık değildir. Doğa gizli bir el tarafından işlettirilen ve bu gizli elin sahibinin izni dairesinden çıkmayan bir varlıktır.  İrfan BAHARLI

C.36 Doğa başıboş bir tarla değildir.yeri geldiğinde kendini yenileme,dış güçlerin zararlarından(insanlardan) kendini koruyabilme yeteneğine sahiptir.kendisine zararlı yaklaşılmadığı taktirde nankör değildir(doğayı yaratan sınırsız güce olan sınırsız güvenimden dolayı doğaya da güveniyorum) REMZİYE ERDOĞAN

C.36.inancıma göre ikisi de değil. Ben doğayı bir tohuma benzetirim. Tohumun içinde olacağı ağacın bütün özelikleri yüklüdür. Allah’ın doğayı da bu şekilde yaratığını düşünüyorum. Yusuf KESKİN

C.36 Bence doğaya başıboş diyemeyiz. Her şeyin bir yöneticisi olduğu gibi vazifesi de vardır. Doğanın vazifesi barındırdığı canlı cansız varlıklara ev sahipliği yapmakla birlikte doğal döngünün ilerlemesine de katkıda bulunmalıdır. Bu döngüyü bozabilecek tek varlık insandır.İbrahim KILIÇ

C.36 Doğa yaptıklarına kadir, bilinçli, kendini yenileye bilen bir varlıktır. Bunu şu örnekle bile kanıtlayabiliriz. Örneğin bir tarlaya bir yıl nadasa bıraktığımız zaman o toprak kendini yeniler ve bir sonraki yıl daha iyi bir verim verir. Leyla ALTUN

C. 36 Doğanın kendine ait bir şuuru olamaz zaten.Ancak onu tasarlayanın şuur ve bilgisine göre hareket eder. Yani bir ördek yavrusu, yumurtadan çıkar çıkmaz bir gölet bulup yüzmeye başlar.Yani bir ördek doğuştan bazı şeyleri zihninde bulabiliyorsa, bunları zihnine kendisinin yerleştirdiği söylenemez. Başka bir egemen güç tarafından yani Allah’tan verilme bir şeydir.Doğal döngülerle kendi başına olabilecek şeyler değildir. Ali Osman ERAN.

 

C.36) Doğanın yaşı evrenin yaşıdır. Dünya ve güneşin belirli bir enerji, bu enerjinin tükenmesi ve ya insanoğlunun enerjiyi tüketmesi doğanın ne kadar ömür süreceğini belirler. İnsanoğlu doğaya yaklaşım doğanın da ona yaklaşımını belirler. Buna etkiye karşı tepki diyebiliriz. SAMET ÇENŞİ

C.36 Hayır kesinlikle vahşi bir tarla değildir. Çok büyük ve muhteşem bir düzen vardır.Fakat bu düzeni biz vahşi insanlar bozuyoruz.Idban KUDAY

C.36) Sadece şu noktaya bakalım haşir yani yeniden yaratılma yenilenme kışın ölen doğanın baharda tekrar canlanmaması. Doğa asla vahşi değildir aklın kavramayacağı bir sistemdir. ŞEYHMUS UTLİ

 

C.36.Doğa bilinçli ve kendi kendin yenileyebilen bir varlıktır. Bilinçliliğiyle düzenini kurmuş ve bu şekilde devam etmektedir. GİZEM SARI

C.36) )doğa canlıların içinde yaşadığı bir kafestir. Yani canlıları yöneten onlara acıyan ya da onları yöneten bir varlık değildir. GÖKHAN BOZDOĞAN

 

C-36 Doğa ne vahşi bir tarla ne başıboş bir tarladır .Doğanın kaç yıl ömür süreceğini ancak onu yaratan bilir ve doğa onun sorumluğundadır…BURCU ŞİMŞEK

 

C.36 Kâinat bir nakıştır Nakkaş değil, sanattır Sanii değil. Mahlûktur Halık değil. Yaratanının isim ve sıfatlarını gösterir. Aykan AKÇA

 

C-36  Doğa kanunların önceden konulmuş tertipli kurallar ile düzeni ebede kadar devam edecek bir varlıktır.Başıboş ve kanunsuzdur…NAZİFE SAVAŞAN

C-36 Doğa vahşi bir varlık değil kendini yenileyebilen bir varlıktır.İnsanlık var olduğundan beri doğa vardır.Kaç yıl ömür süreceğini de sadece yaradan bilir…ÖZLEM AKIN

 

C.36. Doğa düşünceler doğrultusunda her türlü şekli alır. MEDENİ SAKCAK

 

C.36) Doğayı vahşi kılan insanoğludur. HABİP KAYA

C.36 Doğa kendini yenileyebilen ve daima düzenli bir gelişim içindedir kendi başına kendi düzenini oturtabilir doğal döngüsünü eksiksiz yerine getirebilir.Nazif TEPE

 

 

36.) Doğa vahşi bir tarla olamaz çünkü vahşi bir varlık olsaydı kendini yenileyemezdi her bir zerresi bir her fabrikayı içine alacak bir kainat olması gerekirdi. Ersin ASLAN

 

 

C.36.Doğa liyakatli insanlara sunulan bir hazinedir.Eylemlerin değer bulduğu canlı bir varlıktır. Hz. MUHAMMED’E sunulan bir ikram vahşi ve başıboş olamaz. FIRAT ALTUN

 

 

C.36 Tabiat denilen olgu; Allah’ın kâinata koymuş olduğu kanunların toplamıdır. Örneğin suyun kaldırma kanunu, yer çekim kanunu vb Bu kanunların ne aklı ne fikri ne de şuuru vardır. Aklı, şuuru olmayan bir şeyin yapabilme, kendi kendini yenileyebilme gibi özelliklerinden söz edilemez. Turgut KIYICI

 

C.36 Doğanın yaşı evrenin yaşıdır. Dünya ve güneşin belirli bir enerji, bu enerjinin tükenmesi ve ya insanoğlunun enerjiyi tüketmesi doğanın ne kadar ömür süreceğini belirler. İnsanoğlu doğaya yaklaşım doğanın da ona yaklaşımını belirler. Buna etkiye karşı tepki diyebiliriz. Kadir GERGİN

 

C.36 Doğal sorumsuz, başıboş bir yapı değildir. Doğadaki tüm olaylar birbiri ile ilişki içindedir, Vahşi bir yapı gibi görünüyorsa da öyle değildir.Bilinçli ve kendi kendini yenileyen bir yapıdır.Çünkü doğadaki her şeyin bir anlamı ve amacı vardır.Allah tarafından yaratılmış ve belli bir düzen içindedir, REYHAN YILMAZ

 

C.36 Doğanın yaşı evrenin yaşıdır. Dünya ve güneşin belirli bir enerji, bu enerjinin tükenmesi ve ya insanoğlunun enerjiyi tüketmesi doğanın ne kadar ömür süreceğini belirler. İnsanoğlu doğaya yaklaşım doğanın da ona yaklaşımını belirler. Buna etkiye karşı tepki diyebiliriz. FIRAT KADIRHAN

C.36 Doğa başıboş bir tarla değildir.Doğa insanlara karşı çok cömerttir.Her şeye rağmen bizden hiç birşeyi kısmadan ve hiçbir karşılık beklemeden bize verebileceği herşeyi vermeye devam ediyor. BARIŞ SAVAŞ

C.36 Doğada hiç bir şey başıboş olmadığı gibi doğanın kendisi de başıboş değildir. Elbette ki onu işleyen ve çalıştıran biri vardır. O ki Cenab-ı Allah’tır. Allah’ın eli zerreden şemse kadar olan her şeye eli yetişir. Ercan IŞIK

 

C.36 Doğa o kadar mükemmel dizayn edilmiştir ki kendi kendini yenileyen, insanı kendine haran bırakan bir yapıya sahiptir. İnsanların doğraya verdiği zarar onu tahribata uğratmakta ve ömrünü her geçen gün azaltmaktadır. Semra DAĞ

C.36 Doğa, Rabbimizin bir armağanıdır bizlere. Doğada olan her şey Rabbimizin istemesi sonucu olur. Bu yüzden doğa başıboş değil, sorumludur. Hem bize hem Rabbimize karşı. Doğanın bize empati duyması biraz da bizim ona nasıl davrandığımıza bağlıdır. Bir ağaca bakmazsak o ağaçtan verim beklememiz mantıksız olur. Bizler doğa karşısında bazı konularda aciz konumdayız. Bir afete karşı bizler çok çaresiz kalan varlıklarız. Doğa kendini yenileyebilen bir şeydir. Mevsimlerin değiştiği gibi.  İdris ÇELİK                                                                                        

C.36 Doğa insanların müdahalesi olmadığı müddetçe yaptığına kadir, bilinçli ve kendi kendini yenileyebilen bir yapıya sahiptir. Çünkü Allah her varlığı bir neden üzerine yaratmıştır ve gerektiğince devamlı kılmıştır.Seda CEMAL

C.36 Doğa her ne kadar vahşi olsa da doğa başıboş sorumsuz bir varlık değildir. Çünkü doğada ki hiçbir şey boşa harcanmaz. Her şeyin bir nedeni vardır doğumun ve ölümün bile. Doğa bilinçlidir ama insanlar değil. Bir böceğin yaşaması ya da yepyeni bir bitkinin keşfedilmesi doğa için önemlidir. Doğa aslında sığınılabilecek bir liman gibidir. Ancak bizler sorumlu ve bilinçli olan doğayı sorusuzluğumuzla cahilliğimizle kirletmekte yaşanılabilir alanları yok etmekteyiz. Bu şekilde doğa yine kendini yenileyebilme kudretini kendinde bulmaktadır. Buna göre acaba bizler mi vahşiyiz yoksa doğa mı? Diye birazcık düşünmeliyiz.Oktay BARAN

C.36 Doğanın yaşı evrenin yaşıdır. Dünya ve güneşin belirli bir enerji, bu enerjinin tükenmesi ve ya insanoğlunun enerjiyi tüketmesi doğanın ne kadar ömür süreceğini belirler. İnsanoğlu doğaya yaklaşım doğanın da ona yaklaşımını belirler. Buna etkiye karşı tepki diyebiliriz. Seyfettin SEYHAN

C.36 Doğa vahşi bir tarla değildir. Onu vahşileştiren bizleriz. Doğaya yön veren insandır. Doğada her şeyin güzel olması veya bir savaş halinde olması insanoğlunun yaptıklarına bağlıdır. Biz doğaya güvenebiliriz. Ama doğanın bize güveneceğini sanmıyorum. Zülfü ERYATAN

C.36 Doğa bilinçli ve sistemli bir şekilde varlığını sürdürüyor. Çünkü doğanın bir sahibi vardır. Sahipsiz olsaydı böyle olmazdı tabi. Doğanın ve tüm canlıların bir sahibi olduğu için her şey sistemli bir şekilde varlık gösteriyor. Süheyla BÜRÇÜN

 

C.36 Doğa yaptıklarına kadir, bilinçli ve kendini yenileyebilen ama bu yenilenmenin de belli bir sınırı olan bir yaratılış harikasıdır. Doğa hiçbir zaman başıboş ve sorumsuz olamaz. Çünkü onu yaratan Yaratıcı, onu başıboş bırakmaz. Belli bir ölçü ve nizam çerçevesin de sona (!) yaklaşana kadar yenileyecektir. Mehmet Nuri EŞİN

C.36 Yüce Rabbim kâinatı bir döngü içinde yaratmıştır. Doğayı da kendini yenileyebilen, yaptıklarına kadir, bilinçli ve sorumlu bir şekilde yaratmıştır. İnsanoğluna doğrudan yararlanması için ipuçları vermiştir. Doğa doğru kullanıldığı sürece bence vahşi bir tarla değildir. Yeter ki biz dengeyi bozmayalım. Ayşe ARSLAN

C.36 Doğa insanoğlu için var edilmiş onun yaşam alanını ve devamlılığını sağlamak için oluşturulmuş ya da yaratılmış doğal, canlı ve insanlığın insafına bırakılmış bir tarladır yani onun yaşamı insanlığın elindedir.Ramazan ERGÜN

C.36 Doğa yaptıklarına kadir, bilinçli, sorumlu ve sorumsuz değildir. Çünkü her şeye kadir olan sadece Allah’tır. O doğayı da güzel bir şekilde yaratmıştır. Bu yüzden doğa anamıza güvenemeyiz. Doğanın yaşını ve geleceğini de bilemeyiz. Doğa insana acımaz ve duygudaşlık de kurmaz. Doğada kendini yenileyebilen veya yenileyemeyen şeyler vardır. Ama bunlar da yine Allah’ın emri ile gerçekleşir. Unutmamak gerekir ki Allah istemezse taş bile yerinden oynamaz.Funda AKDOĞAN

C.36 Doğa kendi dengesine dokunulmadığı takdirde doğurgandır koruyucudur. İnsan müdahalesi ile dengesi bozulduğunda vahşi bir konuma sahip olur. AYTEN YILDIZ                                    C36:Doğa kusursuz bir mekandır.Bir denge alanıdır.Her şey olması gerektiği gibi olur .Çünkü doğanın varlığı ancak bu şekilde olabilir Hakan ALTUN

C.36  Doğa aslında vahşi bir tarla değildir. O bizim için velinimettir. Ne yazık ki biz bunun farkına daha varamadık. Doğa ne kadar kendini yenilese de insanların yıkımı o kadar tesirli ki bu yenilemenin de bir faydası yoktur. İbrahim AKKOYUN

C.36 Doğa vahşi bir tarladır ama başıboş ve sorumsuz değildir. Yani doğayı bir yaratan vardır ve doğa O yaratanın kontrolü dahilinde döngü halindedir.Medeni BAYAR

C.36 Doğa insanlar için çok önemli bir varoluştur. Doğayı ne kadar tehdit edersek o kadar zararlı çıkarız. Doğayı tahrip etmek insanları tahrip etmektir. Biz yaptıklarımızdan emin olduğumuz sürece doğaya güvenebiliriz Hicret OKAN.

           

C.36 Doğa ne vahşi bir tarladır ne de yaptıklarına kadir bilinçli ve kendi kendini yenileyebilen sorumlu, sorumsuz ya da başı boş bir varlıktır. Doğa sonsuz kudret sahibinin yarattığı varlıklardandır. Hissiz şuursuz toprak (doğa) insanları düşünüp şefkat etme kabiliyetinden uzak olduğu için doğa kendi kendine malik değildir, kendi kendine açılmıyor birisi o kapıyı açıyor, nimetleri ellerimize veriyor, yoksa kör tabiat kendi kendine hiçbir halt yapamaz. Kevser SÖYLER

C36 Aslında doğa vahşi değil. Doğayı vahşileştiren insanlardır. İnsanlar kaynakları nasıl kullanacaklarını bilmiyorlar. Buda gittikçe kaynakların yok olma eğilimindedir. Doğanın yaşını biz belirleyemeyiz. Onu bu doğayı yaratan kişi bilir. Aslında bazen düşündüğümüz zaman hayvanın bile bize yararı bizden daha çoktur. En azında tahrip etmiyorlar.Adnan YILMAZ

C.36 Doğa yaptıklarına kadir bilinçli ve kendini yenileyebilen sorunlu bir varlık tır. Bunun doğanın yaratılış evresinden başlayıp günümüze kadar olan gelişimini incelediğimizde fark edebiliriz. Doğa günümüze kadar kendini yenilemiş fakat gün geçtikçe tahrip edilmektedir. Rıdvan OKUŞ

                                                                                                        

C.36 Doğa insanların zulmüne uğramış ve artık kendini yenilemek duruma gelmiştir. Küresel sorun adını  verdiğimiz insan tahribatının eseridir. Bu nedenle bilinçsiz fertler nedeniyle insanlık tehdit altındadır. Sevil DOĞAN

C.36 Doğa vahşi bir tarladır, her şey doğal olarak kendi kendini yeniler.ŞÜKRÜ NAS

C.36 Doğa tüm canlıların içinde bulunduğu mükemmel bir sistem (Makro sistem) tarafından idare edilmektedir. Yasin Murat KAHRAMAN

C.36  Doğaya başı boş diyemeyiz. Her şeyin bir yöneticisi olduğu gibi vazifesi de vardır. Doğanın vazifesi barındırdığı canlı cansız varlıklara ev sahipliği yapmakla birlikte doğal döngünün ilerlemesine de katkıda bulunmalıdır. Bu döngüyü bozabilecek tek varlık insandır. Yusuf AKIL

C.36: Doğa vahşi bir tarladır çünkü kişi doğanın başkasına ait olduğunu gözetmeksizin kendine göre tasarlaması ve tasarruf etmesi demektir. Mehmet GENÇ

C.36 Evet doğa vahşi bir varlıktır. Ama onu yaratan Allah ona görev ve sorumluluklar yükledi o da itaatkar bir muti gibi sorumluğunun bilincinde görev ve sorumluluklarını yerine getirir. ŞAHİN KARAN      

C.36  Doğa bana göre vahşi bir tarla değildir. Doğa kendi kendini yenileyen bir döngü halindedir. Bu sebeple doğayı başıboş olarak değil de kendini yenileyen bir varlık olarak bakmak gerek doğanın bu muhteşem döngüsüne en büyük darbeyi insanoğlu vurmuştur. Bu gün küresel ısınma haberleri gündemden düşmüyorsa bunun sebebini insan da aramak gerekir. Şahabettin BALCI

C.36 Doğa, total enerjinin orijinalden uzaklaşıp varlıkları meydana getirmesiyle ortaya çıkmıştır ve hala var olmaya devam etmektedir. Tüm varlıkların kişilik kazandığı total enerji, kâinattaki ilk haline mayili olarak hal değiştirerek orijine (özün) geri dönmeye çalışır. Bu bağlamda, doğayı oluşturan varlıkların sürekli hal değiştirmesi; yani enerji hallerini kendilerine en yakın enerji hallerine dönüşmesi, bir bakıma doğanın kendini yenilemesidir. Bu değişimler, zarar vermek için değildir. Doğanın kaç yıl yaşayacağı konusunda kesin bir hüküm verilmese de, orijinine (özüne) oluşana kadar yaşayacağını söyleyebiliriz. Gülşen ÇELEBİOĞLU

 C.36 Bence doğa bilinçli ve sorumlu bir varlıktır. İnsanoğlundan daha sorumlu, daha bağışlayıcı ve cömerttir. Her şeyi yaratan Allah vesilesiyle doğa bize her nimeti sunar. İnsanlar doğayı tüketip, yakıp yıkmalarına rağmen doğa kendini tekrar tekrar yeniler. Doğanın bütün cömertliğine oranla biz doğaya çok sorumsuz davranıyoruz.

Bilge TÜRKER

C.36  Doğaya, mükemmel bir sanat eseri diyebiliriz. Gecesiyle gündüzüyle, sıcağıyla, soğuğuyla, yeşiliyle, mavisiyle, insanıyla, hayvanıyla, dağlarıyla, taşlarıyla milyonlarca yılda inşa edilmiş tam bir sanat harikasıdır. Kainattaki canlılara tek barınaktır ve her şeyi yaşam doludur. Zeynel PEKEDİS

C.36     Doğa kendi yaratıcısının koyduğu kanunlarla işleyen ve kendi yaratıcısının sıfatlarını gösteren bir aynadır. Ali Galip ERCİK

C.36     Doğa kendi yaratıcısının koyduğu kanunlarla işleyen ve kendi yaratıcısının sıfatlarını gösteren bir aynadır. Ali Galip ERCİK

 

C.36 Hiçbir şey başıboş değildir. Her şey Allah (c.c) in koyduğu kanunlara göre işlemektedir.AYŞE ÇATAK

 

C.36 Doğa vahşi bir tarladır. Çünkü onun belli bir doğal döngüsü vardır ve iyi ya da kötü bu böyle devem etmiştir ve devam edecektir. Bazı durumlarda o bize değil biz ona uymalıyız çünkü o kendi çizgisinde devam etmektedir. Örneğin doğal felaketler kötü gibi görünebilir bir deprem ya da sel felaketi birçok yıkım getirebilir ama unutulmamalıdır ki bu doğanın döngüsü için şarttır. Velat SAYUR

 

C.36. Kendi kendini yenileyebilen bir varlıktır. Eğer öyle olmasaydı kendisini sömürmekte mahvetmekte olan insanlığın isteklerine cevap veremeyecek hak çoktan gelmiş olurdu.           Leyla TOPÇU

C.36 Doğanın yaşı evrenin yaşıdır. Dünya ve güneşin belirli bir enerji, bu enerjinin tükenmesi ve ya insanoğlunun enerjiyi tüketmesi doğanın ne kadar ömür süreceğini belirler. İnsanoğlu doğaya yaklaşım doğanın da ona yaklaşımını belirler. Buna etkiye karşı tepki diyebiliriz. M Nuri KORKMAZ

C.36 Doğa kendi dengesine dokunulmadığı takdirde doğurgandır koruyucudur. İnsan müdahalesi ile dengesi bozulduğunda vahşi bir konuma sahip olur. İbrahim AYDIN

C.36 Doğa hem vahşi bir tarladır, hem de yaptıklarına kadir, bilinçli kendini yenileyebilen sorumlu bir varlıktır. Çünkü doğadaki düzen mücadeleye, öldürmeye dayalıdır. Bir canlının ölümü diğer canlının yaşamasını sağlamaktadır. Doğa aynı zamanda bilinçli ve kendini yenileyebilen bir varlıktır. Çünkü doğadaki her şey birbiriyle uyumludur. Belli bir düzen söz konusudur. Doğadaki bütün varlıklar bir zincirin halkası gibidir. Salih Sosyal

 

C.36Doğa kendini yenileyebilen, kendi kendine yete bilen bir yapıdadır. Ancak insanların doğaya verdiği tahribat doğanın kendini yenilemesini geciktiriyor. Örneğin; ozon tabakası kendi kendini 50 yıl içinde yenileme gücüne sahiptir. Ancak insanların verdiği zararlar yüzünden bu süre uzamaya başlıyor. Abdullah SEYAR

 

C.36 Doğayı vahşi bir tarla olarak değerlendirmek çok yanlış olur. Çünkü doğa kendini yenileyebilir ve kendine yetebilir ama zaman gelecek insanoğlunun doğaya verdiği tahribattan dolayı, kendini yenilemekte zorlaşacaktır. Vahşi olan doğa değil insandır. Halil KURTAY